Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 21 Ekim 2017

Bursa Halk Eğitim Merkezi Kaynakçı Kursu Modül

Bursa Halk Eğitim Merkezi Kaynakçı Kursu Modül

Bursa Halk Eğitim Merkezi Kaynakçı Kursu Modül

Hem Kursları Halk Eğitim Merkezleri Kaynakçı Kursu Modül, Bursa Halk Eğitim Merkezi Metal Teknolojisi Alanı Kaynakçı Kursu Modül, Hem Kaynakçı Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Bursa Halk Eğitim Merkezleri

Metal Teknolojisi Kaynakçı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Metal Teknolojileri Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur. Metal Teknolojileri Alanı İçinde Kaynakçılığın Önemli Bir Yeri Vardır. Kaynakçılık Mesleki Yeterliğe Sahip Olduğumuzda, Hayatımızın Her Aşamasında Kullanabileceğimiz Gibi Ekonomik Gelir Elde Etmemize Büyük Ölçüde Fayda Sağlayacaktır. Metal Teknolojileri Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeler Ülke Ekonomisine Maddi Gelir Ve İstihdam Açısından Önemli Katkılar Sağlamaktadır.
Türkiye’de Metal Teknolojileri Sektöründe Eğitim-Öğretim Programlarının Hazırlanarak Eğitimine Başlanması, Sektörde Yıllardır Süregelen Eğitim Ve Yetişmiş Eleman Açığını Giderecek Önemli Bir Girişim Olacağı Düşünülmektedir.

Kaynakçı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Metal Teknolojisi
Meslek : Kaynakçı
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Elektrik Ark Kaynağında Farklı Elektrotlarla Çeliklerin Ve Çelik Olmayan Metallerin Kaynaklarını, Tig Kaynak Tekniklerini, Toz Altı Kaynak Tekniklerini, Büyük Çaplı Boruların Kaynatılması Tekniklerini, Temel Metal Şekillendirme Tekniklerini, Kaynakçılık 3 Ve 4. Seviyede Kazandığı Yeterlikleri Uygulama Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Metal Teknolojisi Alanında ;
1. Makine Metal Sektöründeki Fabrikalarda
2. Metal İşleri Atölyeleri Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitimi Merkezleri, Meslek Eğitim Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Metal Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Metal Teknolojileri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan, Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Metal Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1800/1072 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Meslekî Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, , Sivil Toplum Örgütleri, Metal Teknolojileri Alanında Çalışan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Öğrencinin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.
Meslekî Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikler
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ,40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Kaynakçı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1 Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma 40/32
2 Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman hazırlama 40/32
3 Geometrik çizimler yapmak Geometrik çizimler 40/32
4 Markalama yapmak Görünüş çıkartma 40/32
5 Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri 40/32
6 Görünüş çıkarmak Kroki Perspektif ve yapım Resmi 40/32
7 Markalama yapmak Ölçme Kontrol ve Markalama 40/24
8 Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak Doğrultma 40/16
9 Malzemeleri el aletleri ile kesmek El ile Kesme 40/16
10 Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek Eğeleme 40/16
11 Eğme-bükme yapmak Eğme-Bükme 40/24
12 Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak Delme ve havşa açma 40/16
13 Kılavuz ve paftayla diş açmak Diş açma 40/16
14 Perçinli birleştirme yapmak Perçinleme 40/16
15 Yumuşak lehimleme yapmak Yumuşak Lehimleme 40/16
16 Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak Sıcak çekme 40/24
17 Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak Bükme-şişirme 40/16
18 Sıcak boğma, burma yapmak Boğma-burma 40/16
19 Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme 40/24
20 Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak Oksi-Gaz ile Küt Ek Kaynağı 40/16
21 Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak Oksi-Gaz ile Köşe Kaynağı 40/24
22 Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak Oksi-Gaz ile Boru ve Profillerin Kaynağı 40/24
23 Oksi-gaz ile kesme yapmak Oksi-Gaz ile Kesme 40/24
24 Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek Dikiş Çekme 40/24
25 Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak Yatayda Küt Ek ve Bindirme Kaynağı 40/16
26 Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak Yatayda Köşe Kaynağı 40/16
27 Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak Yatayda Kalın Parçaların Kaynağı 40/24
28 Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak Yatayda Boru ve Profil Kaynağı 40/24
29 Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak Elektrik Direnç Kaynağı 40/16
30 Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak Dolgu Kaynağı 40/24
31 Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmak Pozisyon Kaynakları 1 40/32
32 Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak Pozisyon Kaynakları 2 40/32
33 El1ektrotla ve plazma ile kesme yapmak Elektrik Arkı ile Kesme 40/24
34 MIG-MAG ile küt ek kaynağı yapmak MIG-MAG ile Yatayda Küt Ek Kaynağı 40/24
35 MIG-MAG ile köşe kaynağı yapmak MIG-MAG ile Yatayda Köşe Kaynağı 40/24
36 MIG-MAG ile küt boru ve profil kaynağı yapmak MIG-MAG ile Yatayda Boru ve Profil Kaynağı 40/16
37 MIG-MAG ile pozisyon kaynakları yapmak MIG-MAG ile Pozisyon Kaynakları 40/24
38 Selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmak Selülozik ve Bazik Elektrotla Kaynak 40/24
39 Çatlamış ve kırılmış dökme demirlerin kaynağını yapmak Dökme Demir Kaynağı 40/32
40 Çelik olmayan metallerin kaynağını yapmak Çelik Olmayan Metallerin Kaynağı 40/32
41 Alaşımlı çeliklerin kaynağını yapmak Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı 40/32
42 Tozaltı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmak Tozaltı Kaynağı 40/16
43 Büyük çaplı boruların kaynağını yapmak Büyük Çaplı Boruların Kaynağı 40/32
44 TIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak TIG Kaynağı 40/32
45 MIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak MIG Kaynağı 40/32
Toplam
1800/1072
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2106 Saat

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. cemil dedi ki:

    kaynakçı kursu ne zaman açılacak?

Yorum Yaz