Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 23 Ekim 2019

Halk Eğitim Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi

Halk Eğitim Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi

Halk Eğitim Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi 40 Saattir. Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi Kursu Halk Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Yada Yapacak Olan Öğretmen, Usta Öğretici, Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilere Yönelik Düzenlenmektedir.

Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi Semineri Halk Eğitim Merkezlerinde Görev Alacak Olan Eğitici Öğretmenleri Yetiştirmek Amacıyla Düzenlenir. Kurs Sonunda Yapılan Sınavda 45 Puan ve Üzeri Alanlara Sertifika Verilir.

T.C. MİLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

ALAN

ALT ALAN

KODU

Eğitim Bilimleri

Öğretmenlik Mesleğine Giriş ve Öğretmenlik Uygulaması

2.01.01.05.023

1. Etkinliğin Adı

Hem. Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitici Eğitimi Kursu

Sponsorlu Bağlantılar

2. Etkinliğin Amaçları
Bu Faaliyeti Başarı İle Tamamlayan Her Kursiyer;

 • Eğitim/öğretimde temel kavramları bilir.
 • Öğretimde öğretmenin rolü, alanlar ve öğretmenin beden dilini kavrar.
 • Yaygın eğitimi kavrar.
 • Yetişkin eğitiminin özelliklerini bilir.
 • Yetişkin eğitimi, öğretim ilke ve yöntemlerini kavrar.
 • Yetişkin eğitiminde iletişim ve uygulama becerisi kazanır.
 • Yetişkin eğitiminde uygun program, içerik ve materyal kullanımını bilir.
 • Yetişkin eğitiminde ölçme ve değerlendirmeyi kavrar.
 • Mevzuat ve sistem uygulamalarını bilir.
 • Usta öğreticinin tanımı, görevi ve sorumluluklarını kavrar.
 • Kurumsal iletişim, temsil ve protokol kurallarını kavrar.
 • Görevin gerektirdiği mevzuatı bilir.

3. Etkinliğin Süresi
Faaliyetin Süresi 40 Ders Saatidir.

4. Etkinliğin Hedef Kitlesi
• Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanacak Hem. Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyon Kursu Eğitimlerini Yürütmek Amacıyla İller Tarafından Belirlenecek Şube Müdürü, Merkez Müdürü Müdür Yardımcısı Yada En Az Üç Yıldır Halk Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler.

5. Etkinliğin Uygulanması İle İlgili Açıklamalar
Bu Faaliyet Halk Eğitimi Merkezlerinde Görev Yapan/Yapacak Olan Öğretmenler, Kadrolu Usta Öğreticiler, Görev Alacak Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilere
• Uygulanacak “HEM Öğretmen Usta Öğretici Oryantasyon Semineri” Eğitimlerini Uygulayacak Halk Eğitimi Merkezlerinde Görev Yapan Eğitici Öğretmenleri Yetiştirmek Amacıyla Düzenlenmiştir.
• Eğitim Görevlisi Olarak, Alan Uzmanı Akademisyenler Ya Da Bu Konuda Hizmet içi Eğitimler Veren Uzmanlar / Öğretmenler, Görevlendirilecektir.
• Eğitim Ortamı Katılımcıların Etkin İletişim Kurabileceği Biçimde Düzenlenecektir.
• Eğitim, İnternet Bağlantılı Bilgisayar Ve Projeksiyon Cihazı Ya Da Etkileşimli Tahta Bulunan Eğitim Ortamında Gerçekleştirilecektir. Eğitim İçerikleri Uygun Materyallerle Desteklenecektir.
• Eğitim, Konferans Oturma Düzeninde Hazırlanan Eğitim Ortamında Yapılacaktır.
• Katılımcı Sayısı Dikkate Alınarak Ortamda Gerekli Işık Ve Ses Düzeni Sağlanacaktır.

6. Etkinliğin İçeriği

Konuların Dağılım Tablosu

 

KONULAR

 

Süre (Saat)

Eğitim/Öğretimde Temel Kavramlar

 • Eğitim
 • Öğretim
 • Öğrenme
 • Öğretme
 • Strateji
 • Yöntem
 • Teknik
 • Bilim
 

3 saat

Öğretimde Öğretmenin Rolü, Alanlar ve Öğretmenin Beden Dili

 • Öğretimde Öğretmen
 • Öğretmen kimdir?
 • İyi bir öğretmen ne olmalı, ne olmamalıdır?
 • Öğretmenlikte başarının püf noktaları nelerdir?
 • Öğrencilerin derse katılımını sağlama yolları nelerdir?
 • Öğretmen neye benzer?
 • Öğretimde Alanlar
 • Özel Alan
 • Kişisel Alan
 • Sosyal Alan
 • Genel Alan
 • Kritik Alan
 • Kaçış Alanı
 • Çalışma Alanı
 • Öğretmenin Beden Dili
 

 

 

 

4 saat

Yaygın Eğitim

 • Yaygın Eğitimin Amaç ve İşlevleri
 • Yaygın Eğitimin İlkeleri
 • Yaygın Eğitim Özellikleri
 • Yaygın Eğitim Programları
 

2 saat

Yetişkin Eğitimi

 • Yetişkin ve Yetişkinin Özellikleri
 • Yetişkin Kimdir
 • Yetişkinin Özellikleri
 • Yetişkin Eğitimi, Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Yetişkin Eğitiminde Öğretim İlkeleri
 • Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntemleri
 • Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
 • Yetişkin Eğitimcisinin Özellikleri
 • Yetişkin Eğitiminde Eğitim İhtiyacı
 • Yetişkin Eğitiminde Eğitime Katılma Engelleri
 • Yetişkinler İçin Öğretimi Planlama
 • Yetişkinler İçin Aktif Öğrenme Ortamı Oluşturma
 • Eğitim Sürecini Yönetme
 • Yetişkin Eğitiminde İletişim ve Uygulama
 • Yetişkin Eğitiminde İletişim
 • Yetişkin Eğitiminde Uygulama
 

 

4 saat

Yetişkin Eğitiminde Uygun Program, İçerik ve Materyal Kullanımı2 saat
 

Yetişkin Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

 • Eğitim öğretim sürecini değerlendirebilme.
 • Ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarını öğrenme süreçlerine uygun olarak seçme.
 • Ölçme değerlendirme sürecinde doğruluk ve şeffaflık.
 • Ölçme sürecine ilişkin öğrencilerin kaygılarını giderici çalışmalar.
 • Süreç odaklı, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanma.
 

 

 

4 saat

Mevzuat ve Sistem Uygulamaları

 • Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği-Mevzuatı
 • Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulamasına Dair Yönerge/e-Yaygın Uygulamaları
 

2 saat

Usta Öğreticinin Tanımı, Görevi ve Sorumlulukları

 • Modüler Sistem ve Modüllerin Kullanılması
 • Kurs Planlarının Yapılması
 • Zümre Toplantıları Yapılması ve Zümre Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi
 • e-Yaygın Otomasyon Sisteminin Anlatılması
 • Ders Defterlerinin Yazılması ve Yoklama
 • Modül Sınavlarının Yapılması ve Ölçme Değerlendirme
 • Kurslarda Uyulması Gereken Kurallar
 

 

3 saat

Kurumsal İletişim, Temsil ve Protokol Kuralları

 • Usta Öğreticilerin Üst Makam İle İletişiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Usta Öğreticilerin Meslektaşlarıyla İle İletişiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Usta Öğreticilerin Okul Çalışanları İle İletişiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Devlet Memuriyeti Açısından Temsil Görevi
 

4 Saat

Görevin Gerektirdiği Mevzuat

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
 • İlgili yönetmelik yönerge ve genelgeler.
 

 

6 saat

Etkili Bir Sunum Yapılması

  • Planlama (Hazırlık)
  • Aktarma (Sunuş)
  • Görsel Sunu Hazırlama ve Kullanma
  • Sunuşta Sesi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
  • Sözcük Seçiminin Önemi
  • Sunuşta Beden Dilinin Kullanımı
  • Sunuşta Mekân Kullanımı
  • Sunuşu Bitirme
 

 

4 saat

Ölçme ve Değerlendirme (Sınav)2 saat
Toplam40 saat

7. Öğretim Yöntem, Teknik Ve Stratejileri
• Eğitim Sürecinde, Programın Hedeflerine Ulaşmak İçin; Aktif Öğretim Stratejileri Ve Yöntemlerine İlaveten, Katılımcının Karşılıklı Etkileşimine Dayalı Anlatım, Soru-Cevap, Dramatik Teknikler, Görsel-İşitsel Sunumlar, Rol Oynama Ve Örnek Uygulamalar, Küçük Grup Çalışmaları Vb. Yöntem Ve Teknikler Kullanılacaktır.
• Program Konuları İle İlişkili Milli Ve Evrensel Değerler Konular İçine Kaynaştırılarak Verilecektir.
• Eğitim Görevlileri Tarafından Katılımcılara Ders Notları, Ve Dokümanlar Elektronik Ortamda Verilecektir.

8. Ölçme Ve Değerlendirme
• Kursiyerlerin Başarısını Değerlendirmek Amacıyla 50 Sorudan Oluşan Ve Tüm Konuları Kapsayan Çoktan Seçmeli Test Sınavı Yapılacak, 45 Ve Üzeri Not Alanlar Başarılı Sayılacaktır.
• Kursun Sonunda Başarılı Olanlara “Kurs Belgesi” (E-Sertifika) Verilecektir.

Etiketler:


Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.