Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 21 Ekim 2017

İstanbul Halk Eğitim Özel Eğitim Elemanı Modül

İstanbul Halk Eğitim Özel Eğitim Elemanı Modül

İstanbul Halk Eğitim Özel Eğitim Elemanı Modül

İstanbul Halk Eğitim Özel Eğitim Elemanı Kursu Modülü, Hem Halk Eğitim Merkezleri Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı Özel Eğitim Elemanı Kursu Modüler Programı. Özel Eğitim Elemanı Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İstanbul Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Özel Eğitim Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Programı)

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.

Özel Eğitim Elemanı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
Meslek :
Meslek Seviyesi : 4. Seviye

Meslek Elemanı Tanımı
Özel Eğitim Öğretmen Yardımcısının Sahip Olduğu, Özür Grubuna Uygun Eğitim Programını Uygulamada Öğretmene Yardımcı Olma Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Dalda Eğitim Alan Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Özel Eğitimi Mesleğine Sahip Olan Bireyler, Kazandıkları Yeterlikler Doğrultusunda Özel Eğitim Kurumlarında Çalışabilirler

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim Verilmektedir,
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Eğitim Almış Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Üniversite Mezunu Olan Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2680/1312 Saat Olarak
Planlanmıştır. Bu Süreye 320/88 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Ve Kursiyerin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak
Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak
Modüllerden Oluşturur.Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme
Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma, Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu,
Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da
Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında,
Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu
Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
Not: Özel Eğitim Elemanı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda
Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1 Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamak Birey Gelişimi 40/16
2 Fiziksel gelişime uygun etkinlik hazırlamak Fiziksel Gelişim 40/16
3 Psiko-motor gelişime uygun etkinlik hazırlamak Psiko-Motor Gelişim 40/16
4 Bilişsel gelişime uygun etkinlik hazırlamak Bilişsel Gelişim 40/16
5 Dil gelişimine uygun etkinlik hazırlamak Dil Gelişimi 40/16
6 Sosyal gelişime uygun etkinlik hazırlamak Sosyal Gelişim 40/16
7 Duygusal gelişime uygun etkinlik hazırlamak Duygusal Gelişim 40/16
8 Ahlak gelişimine uygun etkinlik hazırlamak Ahlak Gelişimi 40/16
9 Cinsel gelişime uygun etkinlik hazırlamak Cinsel Gelişim 40/16
10 Anne çocuk sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Anne Çocuk Sağlığı -1 40/8
11 Anne Çocuk Sağlığı -2 40/16
12 Çocuk hastalıklarının farkında olmak Çocuk Hastalıkları 40/16
13 Aile planlamasını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Aile Planlaması 40/16
14 Çocuk beslenmesine uygun menü Hazırlamak Beslenme 40/8
15 Besin gruplarına uygun menü hazırlamak Besin Grupları 40/16
16 Gebelik ve emzik dönemine uygun menü hazırlamak Gebelik ve Emzik Döneminde Beslenme 40/16
17 Süt, oyun, okul çağına ve ergenliğe uygun menü hazırlamak Süt, Oyun, Okul ve Ergenlik Döneminde Beslenme 40/16
18 Özel durumlarda beslenmeye uygun etkinlik hazırlamak Özel Durumlarda Beslenme 40/16
19 Oyun etkinliğini planlamak Oyun Etkinlikleri 1 40/16
20 Oyun albümü hazırlamak Oyun Albümü 40/16
21 Müzik etkinlikleri hazırlamak Müzik Etkinlikleri 40/32
22 Müzik albümü hazırlamak Müzik Albümü 40/32
23 Çocuğun ruh sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Çocuk Ruh Sağlığı 40/8
24 Çocukları tanıma tekniklerine uygun etkinlik hazırlamak Çocukları Tanıma Teknikleri 40/8
25 Aile ve çocuk ilişkisini izlemek Aile ve Çocuk 40/8
26 Okul ve çocuk ilişkisini takip etmek Okul ve Çocuk 40/8
27 Toplum ve çocuk ilişkisini izlemek Toplum ve Çocuk 40/8
28 Uyumsuz çocukların özelliklerini fark etmek Uyumsuz Çocuklar 40/8
29 Savunma mekanizmalarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Savunma Mekanizmaları 40/8
30 Erken çocukluk eğitimini tanımak Erken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler 40/16
31 Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel 40/24
32 Özel eğitimi tanımak Özel Eğitimde Temel İlkeler 40/16
33 Özel eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Özel Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel 40/24
34 Drama çalışmalarını planlamak Drama Çalışmaları 40/24
35 Drama çalışmalarını hazırlamak Drama Uygulamaları 40/24
36 Özel eğitim durumlarını kavramak Özel Eğitim 40/24
37 Görme engellilere etkinlik hazırlamak Görme Engelliler 40/16
38 İşitme engellilere etkinlik hazırlamak İşitme Engelliler 40/16
39 Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak Dil ve Konuşma Güçlüğü 40/24
40 Bedensel (ortopedik engelliler) ve süreğen hastalıklar konusunda etkinlik hazırlamak Bedensel ve Süreğen Hastalıklar 40/16
41 Üstün zeka ve üstün yeteneklilere etkinlik hazırlamak Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler 40/24
42 Zihinsel engellilere etkinlik hazırlamak Zihinsel Engelliler 40/24
43 Öğrenme güçlüğü olanlara etkinlik hazırlamak Öğrenme Güçlüğü 40/16
44 Uyum güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar 40/24
45 Özel Eğitimde plan hazırlamak Özel Eğitimde Plan 40/24
46 Özel eğitimde serbest zaman etkinliklerini hazırlamak Özel Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri 40/24
47 Özel eğitimde Türkçe dil etkinliklerini hazırlamak Özel Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri 40/24
48 Özel eğitimde oyun etkinliklerini hazırlamak Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri 40/24
49 Özel eğitimde müzik etkinliklerini hazırlamak Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri 40/24
50 Özel eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını hazırlamak Özel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık 40/24
51 Özel eğitimde fen ve doğa etkinliklerini hazırlamak Özel Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri 40/24
52 Özel eğitimde bireylerin öz bakımını yapmak Özel Eğitimde Öz Bakım 40/32
53 Bireyi toplumsal yaşama hazırlamak Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerileri 40/32
54 Animasyon etkinlikleri düzenlemek Animasyon Çalışmaları 40/32
55 Yüz ve vücut boyamak Yüz ve Vücut Boyama Teknikleri 40/32
56 Çocuk kostüm ve aksesuarları hazırlamak Çocuk Kostüm ve Aksesuarları 40/32
57 Eğitici oyuncak yapmak Eğitici Oyuncaklar 40/24
58 Dolgu oyuncak yapmak Dolgu Oyuncaklar 40/24
59 Kukla yapmak Kuklalar 40/24
60 İletişim tekniklerini kullanmak Çocukla İletişim -1 40/24
61 İnsan ilişkilerini yürütebilmek Çocukla İletişim -2 40/24
62 İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak İlk Yardımın Temel İlkeleri 40/16
63 Temel yaşam desteği sağlamak Temel Yaşam Desteği 40/24
64 Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak Yaralanmalarda İlk Yardım 40/24
65 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 40/24
66 Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 40/24
67 Hasta veya yaralıları taşımak Taşımalar 40/16
Toplam
2680/1312
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
320/88
Genel Toplam
2264 Saat

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz