Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 21 Ekim 2017

İzmir Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

İzmir Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

İzmir Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Modül

İzmir Halk Eğitim Merkezleri Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Kursu Modülleri. Halk Eğitim Merkezi Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Kursu Modüler Programı Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İzmir Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.
Büro Makineleri Bakım Onarımının Her Mevsimde, Günün Her Saatinde, Her Yaşta Ve Öğrenim Durumunda Uygulanabilir Olması, İş Olanaklarını Sağlaması, Üretim Ve Pazarlama Sonucu Bireylere Ekonomik Özgürlük Kazandırması İle Kendine Olan Güvenini Geliştirir.

Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Modüler Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Elektrik Elektronik Teknolojisi
Meslek : Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı
Meslek Seviyesi : 4.Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Fotokopi, Priport, Faks Makineleri, Nokta Vuruşlu Yazıcı, Yazarkasa, Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Para Sayma Vb. Cihazların Kullanımını, Her Türlü Elektrik-Elektronik, Mekanik Arızalarını Tespit Etme Ve Onarma İle İlgili İşleri Kendi Başına Belirli Bir Süre İçerisinde Yapma Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Elektrik Elektronik Sektöründe Büro Makineleri Teknik Servisleri Ve Bakım Onarım Yapan İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici: Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Dallar/Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2040/1496 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Ve Elektronik Cihazlar Bakım Onarımı Yapan Firmalar Ve Atölyeler, İlgili Meslek Odaları Ve Öğrencinin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkanı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
NOT: Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1 Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma 40/32
2 Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman Hazırlama 40/32
3 Fiziksel büyüklükleri doğru olarak ölçmek Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi 40/32
4 Her türlü el ve güç araçlarını güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak El Aletleri ve Güç Aletleri 40/24
5 Temel elektrik malzemelerinin bağlantılarını yapmak Temel Elektrik Malzemeleri 40/32
6 Temel elektrik devrelerini uygulamak Temel Elektrik Devreleri 40/32
7 Elektriksel büyüklükleri hatasız ve güvenli bir şekilde ölçmek Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi 40/32
8 Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak Analog Devre Elemanları 40/32
9 Lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmak Lojik Devreler 40/32
10 Nitelikli lehim yapmak ve tekniğine uygun baskı devre hazırlamak Lehimleme ve Baskı Devre 40/32
11 Gerilim çoklayıcılar, doğrultma, filtre ve regüle devrelerini hatasız olarak kurmak Doğrultmaçlar ve Regüle Devreleri 40/32
12 Güç kaynağı yapmak Güç Kaynağı 40/32
13 Elektrik-elektronik sistemlerine ait matematiksel çözümleri yapmak Elektrik Elektronik Matematiği 40/32
14 Doğru akımda devre çözümlerini hatasız yapmak Doğru Akım Esasları 40/32
15 Alternatif akımda devre çözümlerini hatasız yapmak Alternatif Akım Esasları 40/32
16 Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak Elektriğin Temel Esasları 40/24
17 Standartlara uygun Çizimler çizip, norm yazı yazabilmek Teknik Resim 40/32
18 Elektrik-elektronik devre şemalarını doğru okuyup, eksiksiz çizebilmek Devre Şemaları Çizimi 40/32
19 Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapmak Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu 40/32
20 Elektrik-elektronik devre ve şemalarına ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi 40/32
21 Bilgisayarda temel geometrik çizimler yapmak Temel Geometrik Çizimler 40/32
22 Verilen proje şemasını çizim programında çizmek Bilgisayar Destekli Proje Çizimi 40/24
23 Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek Anahtarlama Elemanları 40/32
24 Transduser ve sensörleri, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmek Sensörler ve Transdüserler 40/32
25 İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanmak İşlemsel Yükselteçler 40/32
26 Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumak Arşivleme ve Katalog 40/32
27 Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilmek Arıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme 40/32
28 Optik sisteminin bakım ve onarımını yapmak Fotokopi Makinelerinde Optik Okuma 40/24
29 Kâğıt besleme sisteminin bakım ve onarımını yapmak Fotokopi Kağıt Besleme Sistemi 40/24
30 Görüntü oluşturma sistemindeki bakım ve onarımını yapmak Fotokopi Makinelerinde Görüntü Oluşturma 40/24
31 Baskı ve fırınlama sisteminin bakım ve onarımını yapmak Fotokopi Makinesi Baskı ve Fırınlama (Fixaj) Ünitesi 40/24
32 Fotokopiyi kullanmak ve bakımını yapmak Fotokopi Kullanımı ve Bakımları 40/16
33 Motor ve kontrol ünitelerinin bakım ve onarımını yapmak Fotokopi Makinesi Motor ve Kontrol Üniteleri 40/24
34 Dijital ağ sistemlerini kurmak, bakım ve onarımını yapmak Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri 40/32
35 Master hazırlama sisteminin bakım ve onarımını yapmak Priport Master Hazırlama Ünitesi ve Malzemeleri 40/32
36 Baskı sistemindeki arızayı bulmak, onarımını yapmak Priport Baskı Ünitesi ve Malzemeleri 40/32
37 Priportu kullanmak ve parça bakımlarını yapmak Priport Kullanımı ve Bakımları 40/24
38 Faksların elektrik-elektronik ve mekanik arızasını tespit etmek ve onarmak Fakslar 40/32
39 Faksın haberleşmesini sağlamak ve arıza gidermek Faks Haberleşme Tekniği 40/32
40 Faksları kullanmak, rapor almak ve maliyet çıkartmak Faks Kullanımı ve Raporlarının İncelenmesi 40/16
41 Faksın gerekli bakımları yapmak Faksların Bakımları 40/16
42 Yazma ünitelerindeki hataları tespit edip onarmak Yazar Kasa Yazma Tekniği 40/32
43 Yazar kasa elektrik-elektronik sistemlerini güncellemek Yazar Kasa Elektrik -Elektronik Sistemi 40/32
44 Para sayma makinesinin kağıt hareket sistemindeki her türlü arızayı onarmak Parasayma Makinesinin Mekanik Sistemi 40/32
45 Para sayma makinesinin kâğıt hareket sistemindeki her türlü arızayı onarmak Parasayma makinesinin elektrik elektronik sistemi 40/32
46 Şerit kafası ve şeritte arızayı tespit etmek ve onarımını yapmak Nokta Vuruşlu Yazıcıların Yazma Teknolojisi 40/24
47 Yazıcının motor, kontrol ünitesi, dişliler vb. elemanların onarımını yapmak Nokta Vuruşlu Yazıcıların Hareket Sistemi ve Kontrol Ünitesi 40/24
48 Baskı sisteminde meydana gelecek arızayı tespit etme ve parçayı yenisi ile değiştirmek Lazer Yazıcı Baskı Teknolojisi 40/32
49 Hareketli sistemlerin(merdane, dişli, gergi, paten vb) arızasını tespit etmek ve onarmak Lazer Yazıcı Hareket Kontrol Sistemi 40/32
50 Yazma ünitesinde meydana gelecek arızayı tespit etmek, onarımını ve bakımını yapmak Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Yazma Teknolojisi 40/32
51 Hareketli sistemlerin(merdane, dişli, gergi, paten vb) arızasını tespit etmek ve onarmak Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Hareket Kontrol Sistemi 40/32
Toplam
2040/1496
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2584 Saat

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz