Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 21 Ekim 2017

İzmir Hem Mobilya İmalatçısı Kursu Modül

İzmir Hem Mobilya İmalatçısı Kursu Modül

İzmir Hem Mobilya İmalatçısı Kursu Modül

Hem Halk Eğitim Merkezi Mobilya İmalatçısı Kurs Programı Modülü, İzmir Hem Halk Eğitim Merkezi Ahşap Teknolojisi Alanı Mobilya İmalatçısı Kursu Modüler Programı. Hem Mobilya İmalatçısı Kursu Eğitim Süresi 1512 Saat. Halk Eğitmi Merkezleri Hem Mobilya İmalatçısı Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İzmir Halk Eğitim Merkezleri İletişim Adresleri İçin Tıklayınız.

Ahşap Teknolojisi Mobilya İmalatçısı Modül Programı (Yeterliğe Dayalı)

Ahşap Teknolojisi Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Ahşap Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Mobilya İmalatçısı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Ahşap Teknolojisi
Meslek : Mobilya İmalatçısı
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Mobilya İmalatçısı, Hazır Veya Sipariş Alarak İş Resmini Tasarlayan, Çizen Ve Ölçülendiren, İş Organizasyonunu Yapan, İş Güvenliği Önlemlerini Alan, Malzemeyi Seçen, Şablon-Kalıp-Numune Hazırlayan, Makinelerde Ağaç Ve Ağaç Ürünlerini İşleyerek Sabit Ve Hareketli Mobilya Yapan, Kontrol Eden Ve Meslekî Eğitime İlişkin Faaliyetleri Sürdüren Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Ahşap Teknolojisi Sektöründe;
1. Atölyeler,
2. Tersaneler,
3. Fabrikalar,
4. Kendi İş Yerleri,
5. Mağazalar Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitim Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Ahşap Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Ahşap Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Ahşap Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar


Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
. Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.

Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1920/1512 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Meslekî Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Ahşap Firmaları Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.
Meslekî Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER
DERSİN MODÜLLERİ
SÜRE
1 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 40/16
2 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim 40/16
3 Türkçe’yi doğru konuşmak Diksiyon 1 40/32
4 Diksiyon 2 40/32
5 Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek Kişisel Gelişim 40/16
6 İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak Girişimcilik 40/24
7 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Çevre Koruma 40/16
8 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
9 İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 40/16
10 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
11 Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri 40/16

Modül Ve İçerikleri Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve 40/40 Olabilir.
(+) İşareti Olan Modül Süreleri Mevcut Sürenin Tekrarı Anlamına Gelir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Mobilya İmalatçısı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.
Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1 Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma 40/32
2 Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman hazırlama 40/32
3 Elde rendeleme yapmak Elde Rendeleme 40/32
4 Elde kesme yapmak Elde Kesme 40/32
5 Elde Delik Delmek Elde Delik delme 40/32
6 Elde Yüzey ve Kenar Şekillendirmek Elde Şekillendirme 40/24
7 Elde Birmeştirme ve Perdah Yapma Elde Birleştirme 40/32+
8 Makinede rendeleme yapmak Makinede Rendeleme 40/32
9 Makinede kesme yapmak Makinede Kesme 40/32
10 Makinede delik delmek Makinede Delik Delme 40/32
11 Makinede yüzey ve kenar şekillendirmek Makinede Şekillendirme 40/32
12 Makinede birleştirme ve perdah yapmak Makinede Birmeştirme 40/32
13 Geometrik çizimler yapmak Geometrik Çizimler 40/32
14 Görünüş çıkarma yapmak Görünüş Çıkarma 40/32
15 Ölçekler ve ölçülendirme yapmak Ahşapta Ölçekler ve Ölçümlendirme 40/32
16 Perspektif ve ahşap birleştirmeler çizmek Ahşap Birleştirmeler 40/32
17 Sipariş almak Sipariş 40/32+
18 Tek mobilya çizimi yapmak Tek Mobilya 1 40/32
19 Tek Mobilya 2 40/32
20 Grup mobilya çizimi yapmak Grup Mobilya 1 40/32
21 Grup Mobilya 2 40/32
22 Mekanların mobilya düzenlemelerini çizmek Mekan Düzenleme 1 40/32
23 Mekan Düzenleme 2 40/32
24 Kenar kaplama işlemi yapmak Kenar Kaplama 40/24
25 Yüzey kaplama işlemi yapmak Yüzey Kaplama 40/32
26 Numune yapmak Numune Yapma 40/24
27 Modüler mobilya yapmak Modüler Mobilya 40/32
28 Antre mobilyası yapmak Antre Mobilyası 40/32+
29 Salon mobilyası yapmak Salon Mobilyası 40/32+
30 Yatak odası mobilyası yapmak Yatak Odası Mobilyası 40/32+
31 Genç Odası Mobilyası yapmak Genç Odası Mobilyası 40/32+
32 Çocuk Odası Mobilyası yapmak Çocuk Odası Mobilyası 40/32
33 Aksesuar Mobilya yapmak Aksesuar Mobilyaları 40/32
34
Mutfak Mobilyası Yapma Mutfak Mobilyası 40/32+
35 Banyo Mobilyası Yapmak Banyo Mobilyası 40/32+
36 Tefriş Yapmak Tefriş Yapma 40/32
37 Bağlantı Elemanları Takmak Bağlantı Elemanları 40/32
38 Sabit Mobilya Birleştirmek Mobilya Birleştirme 40/32
39 Mobilya Elemanlarını Takmak Mobilya Elemanları 1 40/32
40 Mobilya Elemanları 2 40/32
Toplam
1920/1512
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2600 Saat

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Süleyman dedi ki:

    İzmir’de yaşıyorum. Bir psikologum. Bu kursa katılmak istiyorum ama şehrimde bu kursun verildiği bir HEM bulamadım. Yazının altına güncel kursu veren HEM’leri yazar mısınız?

    1. http://e-yaygin.meb.gov.tr/Subscribe.aspx üyelik kaydı oluşturarak ön kayıt alınan kursları görebilirsiniz. Şuanda kayıt alınan mobilya imalatçısı kursu bulunmuyor.

Yorum Yaz