Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 24 Ekim 2017

Sakarya Halk Eğitim Merkezi Ağ İşletmeni Kursu

Sakarya Halk Eğitim Merkezi Ağ İşletmeni Kursu

Sakarya Halk Eğitim Merkezi Ağ İşletmeni Kursu

Sakarya Halk Eğitim Merkezi Ağ İşletmeni Kursu Modülü, Hem Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Teknolojileri Alanı Ağ İşletmeni Kursu Modül. Halk Eğitim Merkezleri Ağ İşletmeni Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Sakarya Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayınız.

Bilişim Teknolojileri Ağ İşletmeni Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.

Ağ İşletmeni Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Bilişim Teknolojileri
Meslek : Ağ İşletmeni
Meslek Seviyesi : 4 Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Bilgisayar Sistemlerinin Donanım Ve Yazılım Kurulumu, Ağ Sistemlerinin
Kurulumu, Yönetimi Ve Ağ Ortamı Üzerinde Yaşanabilecek Sorunlar, Çözüm Yolları
Ve Geniş Ağ Sistemleri Yönetimi Yeterliklerine Sahip Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel
Özelliklere Sahip Olmak.
İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Bilişim Teknolojileri
Sektöründe;
1. Bilgisayar Teknik Servisi Hizmeti Veren Bilgisayar Firmalarında, Kamu Kurum
Ve Kuruluşlarında,
2. Ağ Kurulum Ve Yönetimi Hizmeti Veren Ya Da Bu Hizmete İhtiyaç Duyan Firma,
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında,
3. Kullanıcı Ara Yüzüne Sahip Uygulama Ve Veri Tabanı Programları Kullanımı Ve
Yönetimi Hizmeti Veren Ya Da Bu Hizmetlere İhtiyaç Duyan Firma, Kamu Kurum
Ve Kuruluşlarında,
4. Web Tasarımı Hizmeti Veren Veya Web Ortamında Çalışan Etkileşimli
Programlar Hazırlayan Yazılım Şirketlerinde Ya Da Bu Hizmetlere İhtiyaç
Duyan Firma, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Vb. Yerlerde Çalışabilirler.
Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim
Verilmektedir,
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Bilişim Teknolojileri Alanı Standart
Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.
Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Bilişim Teknolojileri Alanında Eğitim Almış Alan
Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Bilişim Teknolojileri Alanında
Üniversite Mezunu Olan Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim
Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri
Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin
Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
•Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı
Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
•Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin
Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler
Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
•Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer
Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler
Değerlendirilecektir.
•Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
•Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek
İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
•Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak
Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.
Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi
Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak
Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.
Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2080/1464 Saat Olarak
Planlanmıştır. Bu Süreye 320/88 Saatlik Meslekî Gelişim Modülleri İle 864
Saatlik Meslekî Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı,
Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri
Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler
Uygulanır.
İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve
Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Bilişim
Teknolojileri Sektöründe Yer Alan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Kursiyerin
Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama
Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği
Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı
Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim
Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Meslekî Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak
Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak
Modüllerden Oluşturur. Meslekî Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme
Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.
Meslekî Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine
Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma,
Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve
Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden
Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu,
Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller
Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini
Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da
Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
•Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
•Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve
40/40 Olabilir.
•Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve
Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
•Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında,
Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
•Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu
Yoktur.
•Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
•Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle
Belirlenir.
Not: Ağ İşletmeni Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1 Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma 40/32
2 İç donanım birimlerinin montajını yapmak İç Donanım Birimleri 40/32
3 Dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapmak Dış Donanım Birimleri 40/24
4 İşletim sisteminin kurulumunu yapmak İşletim Sistemi Kurulumu 40/32
5 İşletim sisteminin yönetimini yapmak İşletim Sistemi Gelişmiş Özellikleri 40/32
6 Ağ kurulumunu yapmak Ağ Temelleri 40/24
7 Kodlama öncesi hazırlıkları yapmak Kodlamaya Hazırlık 40/32
8 Basit kodlar yazmak Basit Kodlar 40/32
9 Kontrol deyimlerini kullanmak Kontrol Deyimleri 40/32
10 Metotlarla çalışmak Metotlar 40/32
11 Kelime işlem yazılımını kullanmak Kelime İşlemci 40/24
12 Elektronik tablolama yazılımını kullanmak Elektronik Tablolama 40/24
13 Sunu hazırlama yazılımını kullanmak Sunu Hazırlama 40/24
14 İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarını kullanmak Internet ve E-Posta Yönetimi 40/24
15 Doğru akım ve alternatif akım devreleri kurmak Doğru Akım ve Alternatif Akım Devreleri 40/32
16 Temel devre uygulamaları yapmak Temel Devre Uygulamaları 40/24
17 Analog devre elemanları ile elektronik devreler kurmak Analog Devre Elemanları 40/32
18 Temel mantık devrelerini kurmak Temel Mantık Devreleri 40/24
19 Norm yazı ve çizim uygulamaları yapmak Temel Teknik Resim 40/32
20 Mesleki çizimler yapmak Mesleki Çizimler 40/32
21 İhtiyaca uygun ağ yapısını oluşturmak Ağ Yapıları 40/24
22 Yerel alan ağ (LAN) sistemlerini yönetmek Yerel Ağ Sistemleri 40/24
23 Geniş alan ağ (WAN) sistemlerini yönetmek Geniş Alan Ağ Sistemleri 40/24
24 Kablosuz ağları yönetmek Kablosuz Ağlar 40/24
25 Ağ simülasyonu yapmak Ağ Simülasyonu 40/24
26 Ağ için uygun Ethernet standardını belirlemek Ethernet 40/24
27 Ağ güvenliğini sağlamak Ağ Güvenliği 40/24
28 Tcp/Ip Protokolünü kullanmak Tcp/Ip Protokolü 40/32
29 Alt ağ oluşturmak Alt Ağlar 40/32
30 Ağ hizmetlerini yönetmek Ağ Hizmetleri 40/32
31 Yönlendiriciyi yapılandırmak Yönlendiriciler 40/32
32 Yönlendirici yazılımını kullanmak Yönlendirici Dosya Sistemi 40/32
33 Temel yönlendirmeleri yapmak Yönlendirme Temelleri 40/32
34 Yönlendirme şeklini belirleme Yönlendirme Türleri 40/32
35 Uzaklık vektörü iletişim kuralı ile yönlendirme yapmak Uzaklık Vektörü Yönlendirme 40/32
36 Sunucu işletim sistemini kurmak Sunucu İşletim Sistemleri 40/24
37 Sunucu rollerini yönetmek Sunucu Rolleri 40/32
38 Sunucu servislerini yönetmek Sunucu Servisleri 40/32
39 Sunucu ağ mimarisini yönetmek Sunucu Ağ Mimarisi 40/32
40 Sunucu active directory yapısını yönetmek Sunucu Active Directory Yapısı 40/32
41 Sunucu güvenliğini sağlamak Sunucu Güvenliği 40/32
42 Sunucuyu ileri düzey yönetmek İleri Düzey Sunucu Yönetimi 40/32
43 Sunucu işletim sistemini kullanıma hazırlamak Sunucu İşletim Sistemi Kurulum ve Yönetimi 40/16
44 Veri Yönetimini gerçekleştirmek Veri Yönetimi 40/24
45 Sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetmek Active Directory Yönetimi 40/24
46 Ağ yönetimini sağlamak Ağ Yönetimi 40/32
47 Ağ hizmetlerini yönetmek Ağ hizmetlerinin yönetimi 40/32
48 E-posta sunucu yazılımını kurmak E-Posta Sunucu Kurulumu 40/24
49 E-posta sunucuyu yapılandırmak E-Posta Sunucu Uygulamaları 40/24
50 E-posta sunucu yazılımını yönetmek E-Posta Sunucu Yönetimi 40/24
51 E-posta sunucu yazılımında koruma ve yedekleme yapmak E-Posta Sunucu Yedekleme 40/24
52 E-posta sunucu yazılımında arıza bulmak ve çözmek E-Posta Sunucu Problemleri 40/24
Toplam
2860/1464
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
320/88
Genel Toplam
2416 Saat

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz