Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 18 Mart 2018

Ustalık Belgesi Alma Şartları Dilekçeler

Ustalık Belgesi Alma Şartları Dilekçeler

Ustalık Belgesi Alma Şartları, Ustalık Belgesini Kimler Alabilir Dilekçeler, Ustalık Belgesi Ne İşe Yarar, Ustalık Belgesi Alma Koşulları, Ustalık Belgesi Sınavları İçin İstenilen Belgeler, Ustalık Sınavı Örnek Çalışma Sorularını Sayfa Altından İndirebilirsiniz. Ustalık Belgesi Denklik İşlemleri, Başvuru Dilekçe Örnekleri, Ustalık Belgesine Dair Bilmeniz Gereken Her Şeyi Yazımızda Sizler İçin Derledik.

Ustalık Belgesi Niçin Gereklidir?
3308 Sayılı Kanun- Madde 30- (Değişik: 29/06/2001-4702 K/18 Md.) Ustalık Belgesine Sahip Olanlar Veya Bunları İşyerlerinde Çalıştıranlar Bağımsız İşyeri Açabilir. Bu Kanun Kapsamına Alınan İl Ve Mesleklerde; Belediyeler Ve İşyeri Açma İzni Vermeye Yetkili Diğer Kurum Ve Kuruluşlar İşyeri Açacaklardan, Meslek Odaları İse İşyeri Sahibi Olarak Üye Kaydı Yaptıracaklardan, Ustalık Belgesi İstemek Zorundadır. Bu İşyerlerinde Alanında Mesleki Eğitim Almış Olanlar İstihdam Edilir. İstihdam Edilenlerin Almaları Gereken Eğitimin Seviyesi, Türü İle Halen Çalışanların Durumu Bakanlıkça Çıkarılacak Yönetmelikle Belirlenir.
İşyeri Sahipleri Veya O İşyerinde Çalışan Ustalık Belgesi Sahipleri, Ustalık Belgelerini İşyerlerine Asar.
Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Bu Haklarını On Sekiz Yaşını Tamamlayana Kadar Kullanamaz.
Teknik Lise Mezunları Veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarının Dört Yıllık Eğitim Programlarından Mezun Olanlara, Ustalık Belgesinin Yetki Ve Sorumluluklarını Taşıyan, Mesleklerinde Bağımsız İşyeri Açma Belgesi Verilir.
Ustalık Belgesi Bulunmayanlar Usta Unvanı İle Çalışamaz Ve Çalıştırılamazlar.

Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 293- Kanunun; 30 Uncu Maddesine Aykırı Olarak Ustalık Belgesi Olmadan Açılan İş Yerleri, Durumun Öğrenilmesinden İtibaren İl Mesleki Eğitim Kurulu İle İlgili Makamların Başvurusu Üzerine Mahallin Mülki Amirince Yedi Gün İçinde Kapatılır.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?
Ustalık Belgesi Bu Ad Altında Türkiye’de Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir. Belge Almak İsteyen Kişiler Bu Merkezlere Başvuruda Bulunurlar. Kanun Ve Yönetmeliklere Göre Kişi Doğrudan Ustalık Sınavına Alınır Veya Ustalık Belgesi Verilir.

Ustalık Belgesi Kimler Nasıl AlabilirKimler Ustalık Belgesi Alabilirler? Bir Meslekte Ustalık Belgesi Verilebilmesi İçin Kişinin Çalıştığı Mesleğin O İlde 3308 Sayılı Kanunun Uygulama Kapsamında Olması Gerekir. Kanun Kapsamında Olmayan Meslek Dallarında Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Verme Yetkisi İlgili Meslek Odalarındadır. Ancak Meslek Lisesi Mezunu Olarak Doğrudan Ustalık Belgesi Almak İçin Başvuruda Bulunanlar Türkiye’de Herhangi Bir İlde Bu Mesleğin Kanun Kapsamında Olması Halinde Ustalık Belgesi Alabilir Veya Ustalık Sınavlarına Girebilirler.
Kalfalık Belgesini Aldıktan 3308 Sayılı Kanun’un 28/B Maddesi Gereğince Ustalık Eğitimine Katılanlar, Ustalık Eğitimi Çalışma Süresi Kadar Çalıştıktan Sonra Ustalık Sınavına Katılırlar.
Kalfalık Yeterliğini Kazanmış Olup Mesleklerinde En Az Beş Yıl Çalışmış Olanlar Ustalık Sınavlarına Doğrudan Katılabilirler. Bu Sınavları Başarı İle Tamamlayanlara Ustalık Belgesi Verilir. Kanun Maddesi (28/C)
Kalfalık Belgesi Almış Olup, Kalfalık Belgesini Aldığı Tarihten İtibaren Mesleklerinde En Az Beş Yıl Çalışmış Olanlar 3308 Sayılı Kanun’un 28-C Maddesi Gereği Ustalık Sınavlarına Doğrudan Katılabilirler. (06.01.1998 Tarihinden Önce Kanun Kapsamına Alınan Meslek Dalları İçin 06.01.1998 Tarihinden Bu Güne Kadar Olan Bölümlerine Ait Çalışma Sürelerinin Ayrıca Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Belgelendirilmesi İstenir. 06.01.1998 Tarihinden Sonra Kanun Kapsamına Alınan Meslek Dalları İçin Kanun Kapsamına Alındıkları Tarihten Bu Güne Kadar Olan Bölümlerinin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Belgelendirilmesi İstenir.) Mesleğin İlde Kanun Kapsamına Alındığı Tarihte Kalfalık Belgesine Veya Kalfalık Belgesine Denk Bir Belgeye Sahip Olanlardan 22 Yaşını Doldurmuş Olanlar, Başvuru Süreleri İçinde Başvurmaları Halinde Doğrudan Ustalık Sınavlarına Alınırlar.
3308 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesine Göre Doğrudan Kalfalık Sınavına Katılarak Belge Almış Olanlar;
A)Çıraklık Eğitimi Süresi 2 Yıl Olan Mesleklerde Çalışanlar 7 Yıl, B)Çıraklık Eğitimi Süresi 3 Yıl Olan Mesleklerde Çalışanlar 8 Yıl, C)Çıraklık Eğitimi Süresi 4 Yıl Olan Mesleklerde Çalışanlar 9 Yıl
Meslekleri İle İlgili İşlerde Çalıştıklarını Ek-3 Formu İle Belgelendirdiklerinde, Kalfalık Belgesini Almaya Hak Kazandıkları Dönemden Sonra Açılacak İlk Ustalık Sınavına Alınırlar.

(Kanun’un Geçici 1 İnci Maddesinden Yararlanıp Doğrudan Kalfalık Sınavına Giren Ve Başarılı Olarak Ustalık Sınavına Başvuranların, Yukarıda Belirtilen Süreler Kadar Mesleği İle İlgili Bir İşte Çalıştığını, İş Yerinden Veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Herhangi Birinden Alacakları Belge İle Belgelendirmeleri Gerekir. 6/1/1998 Tarihinden Önce Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamına Alınan Mesleklerde, 6/1/1998 Tarihinden Sonrasına Ait Hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Birine Primlerin Yatırılmış Olduğunun Belgelendirilmesi İstenir. Bu Durumda Olanların Başvurduğu İlde, Mesleğinin Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamına Alındığı Tarih İle 6/1/1998 Tarihi Arasında 18 Yaşını Tamamladığı Tarihten Sonraki Hizmetleri Dikkate Alınır.

6/1/1998 Tarihinde Veya Sonrası Bir Tarihte Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamına Alınan Mesleklerde, Mesleğin Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamına Alındığı Tarihten Sonrasına Ait Olan Hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Birine Primlerin Yatırılmış Olduğunun Belgelendirilmesi İstenir.)
En Az 3 Yıllık Bir Mesleki Teknik Eğitim Veren Lise Ve Dengi Okullardan 1985-1986 Öğretim Yılından Sonra Mezun Olanlar Doğrudan Ustalık Sınavlarına Katılırlar. Önceki Mezunlar Doğrudan Ustalık Belgesi Alır. (Elektrik Tesisatçılığı 2. Sınıf Yetki Belgesi De Bu Kapsamda Değerlendirilir. Elektrik Tesisatçılığı 1. Sınıf Yetki Belgesi Sahiplerine Doğrudan Ustalık Belgesi Verilir. Astsubay Sınıf Okulları Mezunları İlgili Genelge De Dikkate Alınarak Bu Kapsamda Değerlendirilir.)
Mesleğinin, İlde Kanun Kapsamına Alındığı Tarihte, İş Yeri Sahibi Olup Fiilen Usta Olarak Çalışanlar; Bakanlıkça Duyurulan Tarihlerde İlgili Merkez Müdürlüğü’ne EK-4 Form İle Mesleğinin O İlde Kanun Kapsamına Alındığı Tarihte İş Yeri Sahibi Olduğunu Vergi Dairesinden Ve Bu Meslekte Fiilen Usta Olarak Çalıştığını Bağlı Olduğu Mesleki Kuruluştan Onaylattırarak Başvurduklarında Kendilerine Doğrudan Ustalık Belgesi Verilir.(Af Çıktığı Zaman)

Sponsorlu Bağlantılar

Elektrik Tesisatçılığı Meslek Dalında Ustalık Belgesi Alacak İş Yeri Sahiplerinden Ayrıca Elektrik Tesisatçılığı Kalfalık Belgesi Veya En Az “Elektrik Tesisatçılığı Üçüncü Sınıf Yetki Belgesi” İstenir.
*Yürürlükten Kaldırılmış Bulunan 2089 Sayılı Çırak, Kalfa Ve Ustalık Kanunu’nun Geçici 4 Üncü Maddesi Hükmüne Göre Ustalık Belgesi Almış Olanların Bu Belgeleri, Kanun’un Geçici 3 Üncü Maddesine Göre Geçerli Sayıldığından Bunlara Ayrıca İş Yeri Sahibi Olarak Aynı Meslek Dalında Ustalık Belgesi Verilmez.
Mesleğinin Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamına Alındığı Tarihte İş Yeri Sahibi Olup Bu İş Yerinde Fiilen Usta Durumunda Çalıştığını Belgelendirmiş Olanlardan Öğrenim Belgesi Olmayanlar, Diplomalarını Alıncaya Kadar Geçerli Olmak Üzere, “Mesleğini Devam Ettirme Belgesi” Düzenlenir.

En Az 4 Yıllık Eğitim Veren Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olanlara, Meslek Lisesini Bitirdikten Sonra Alanı İle İlgili Bölümde Ön Lisans Eğitimi Alanlara Ve 4 Yıllık Fakülte Mezunu Olanlara Doğrudan İşyeri Açma Belgesi Verilir. Ön Lisans Eğitimi Alanlardan Lise Mezunu Olanlar 1 Yıl Çalışmışlık Belgelendirerek İşyeri Açma Belgesi Alır. İşyeri Açma Belgesi Ustalık Belgesi İle Aynı Yetki Ve Sorumluluklara Sahiptir.
Bunların Dışında Kalan Veya Yurt Dışından Alınmış Olan Belgeler Denklik İşlemlerine Tabiidir.

Ustalık Belgesi Sahibi Olan Kişiler Bağımsız İşyeri Açabilirler.
Ustalık Belgesine Sahip Olan Kişiler Yanlarında Çırak Çalıştırabilmek İçin Usta Öğreticilik Belgesi Almak Zorundadırlar.
Çalışmışlık Sürelerinin Hiç Birine Askerlik Süreleri Dahil Edilemez.
Zorunlu Sebeplerden Dolayı ( Yurt Dışında Bulunanlar, Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar,Göz Altında Bulunan Veya Mahkûm Olanlar,Tam Teşekküllü Bir Sağlık Kuruluşundan Alınmış Hastalık Raporu Bulunanlar,Etkileri Bu Süreyi Dolduracak Kadar Doğal Afete Maruz Kalanlar) Geçici 1. Madde Gereği Verilen Sürelerde Haklarını Kullanamayanlar Zorunlu Sebebin Ortadan Kalkmasından İtibaren 90 Gün İçinde Bu Haklarını Kullanabilirler.2089 Sayılı Kanuna Göre Ustalık Belgesi Alanları Belgelerinin Geçerliliği Devam Ettiğinden Yeniden Belge Düzenlenmez.

Ustalık Sınavları İçin Hangi Belgeler İstenir?
Ortak Belgeler;
A) Öğrenim Belgesinin Aslı Ve Örneği,
B) Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Örneği,
C) Dört Adet Vesikalık Fotoğraf
D) Sağlık Ve Fiziki Durumunun Mesleğinin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Gösterir Doktor Raporu
Yukarıdaki Belgelere Ek Olarak ;
Mesleki Teknik Ortaöğretim Okulu Mezunu, Yüksek Okul Mezunu, Fakülte Mezunu Olarak Doğrudan Belge Alacak Olanlar Durumlarını Belirtir Dilekçe,
Mesleğin Kanun Kapsamına Alındığı Tarihte Kalfalık Belgesi Veya Denk Belgeye Sahip Olup 22 Yaşını Doldurmuş Olanlar Ek-2 Formu (Af Çıktığı Zaman)
Ustalık Eğitimine Katılarak Çalışma Süresini Tamamlayanlar Ek-3 Formu Ve Kalfalık Belgesi,
Kalfalık Belgesi Aldıktan Sonra 5 Yıl Çalışanlar, Kanun’un Geçici Maddesi Gereği Doğrudan Kalfalık Sınavına Katılarak Belge Alanlar Ek-3 Formu ,Kalfalık Belgesi Ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Birinden Alınmış Belge,
Lise Sonrası Ön Lisans Mezunlarından 1 Yıllık Çalışmışlık Belgesi Ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Birinden Bu Yıla Ait Primleri Gösterir Belge,
İşyeri Sahibi Olarak Elektrik Tesisatçılığı Meslek Dalında Doğrudan Ustalık Belgesi Alacaklardan Kalfalık Belgesi Veya 3. Sınıf Yetki Belgesi Ayrıca İstenir.
Ustalık Sınavları Nasıl Yapılmaktadır?
Ustalık Sınavına Giriş Belgesini Alan Adayların Sınav İçin Hazırlık İşlemleri Bitmiş Olur.
Ustalık Sınavları Şubat-Haziran Ve Eylül Dönemlerinde Yapılmaktadır.

Sınav Tarihi Ve Listeleri Sınav Ayından En Geç Bir Hafta Önce Merkezimizde İlan Edilir Ve Ayrıca Sitemizde De Yayınlanır.
Adayların Sınavları Yazılı Ve Uygulamalı Olmak Üzere İki Bölümden Oluşur. Yazılı Bölümde Adaylar Genel Bilgi Dersleri Ve Meslek Derslerinden Sorumlu Tutulur. Uygulama Bölümünde İse Mesleki Uygulama (Pratik) Dersinden Sorumlu Tutulur.

Sınavlarda Başarılı Olmanın Öncelikli Şartı Sınavlara Katılmaktır. Herhangi Bir Dersten Sınava Girmeyen Aday O Dersten Başarısız Olur Ve Bir Sonraki Döneme Kalır.

Sınavlarda 5’lik Not Sistemi Uygulanır. ( 0-Geçersiz, 1-Zayıf, 2-Geçer, 3-Orta, 4-İyi, 5-Pekiyi)
Sınava Giren Adayların Sonuçları Tüm Mesleklerin Sınavlarının Bitimini Takip Eden 15 Gün İçinde Merkezimizde İlan Edilir Ve Ayrıca Sitemizde Yayınlanır.

Başarısız Olan Adaylar Bir Sonraki Dönem Sadece Başarısız Oldukları Derslerden Sınavlara Tekrar Girerler.
Adayların 12 Dönem ( 4 Yıl) Sınavlara Girme Hakkı Vardır. Bu Süre İçerisinde Sınavı Kazanamayan Veya Sınavlara Girmeyen Adaylar Haklarını Kaybederler. (Askerlik, Hastane, Hapishane Vb. Özür Durumlarında Geçen Sınav Hakları Bu Durumu Belgelendirmeleri Kaydı İle İade Edilir.)
Ustalık Belgesini Alan Adaylar Usta Öğreticilik Kursu İçin Başvuruda Bulunabilirler.
Ustalık Eğitimi Kurslarına Katılarak da Ustalık Belgesi Alınabilir. Bunun İçin;

Ustalık Eğitimi
İsteyen Kalfalar İçin Ustalık Eğitimleri Düzenlenir. Kalfaların Katılacağı Ustalık Eğitiminin Kapsam Ve Süresi, Bakanlıkça Hazırlanacak Programlarda Belirlenir. Bu Eğitim; Çalışma Saatleri Dışında Valilikçe Uygun Görülecek Yerlerde Yapılır. Söz Konusu Eğitim Kurum Müdürlüğünce Hazırlanacak Ve Valilikçe Onaylanacak Çalışma Takvimine Göre Düzenlenir. Ustalık Eğitimine Kayıt Edilen Kalfalar, Kalfa Değerlendirme Ve Kütük Defterine Kaydedilir Ve Bunlar İçin Kalfa Kayıt Dosyası Düzenlenir. İlişiği Kesilen Veya Başka Bir Kuruma Nakli Yapılan Kalfanın Durumu, Kalfalık Belgesinin Arkasına Ve Kalfa Değerlendirme Ve Kütük Defterindeki Açıklama Bölümüne Yazılır. Ustalık Eğitiminde Teorik Eğitimin Yanı Sıra Pratik Eğitime Devam Esastır. Eğitim Süresince Kayıtlı Kalfaların Meslekleri İle İlgili Bir İş Yerinde Çalışıp Çalışmadıkları İlgili Müdürlükçe İzlenir. Kalfaların İş Yeri Değişikliklerinde İki Aydan Fazla Pratik Eğitim Eksiklikleri, Pratik Eğitim Süresine Eklenir. İşinden Ayrıldığı Belirlenen Kalfaların Kayıtları, İki Ay İçinde Yeni Bir İş Yerinde Çalışmaya Başlamamaları Durumunda Silinir.

Müdürlükçe Bir Meslek Dalında Ustalık Eğitimine Kaydedilen Kalfa Sayısının Sınıf Oluşturacak Kadar Olmaması Ya Da Ustalık Eğitiminin Çeşitli Olanaksızlıklar Nedeniyle Yapılamaması Durumunda, Eğitime Alınamayan Kalfaların Kayıtları, Eğitim Ve Ulaşım Olanağı Bulunan En Yakın Kuruma Nakledilir. Bu Konuda, İl Mesleki Eğitim Kurulunca Gerekli Planlama Yapılır. Bu Kalfaların Durumu Ve Meslek Dalları İtibarıyla Sayısı, İlgili Müdürlükçe Öğretim Yılı Başlamadan Önce İl Mesleki Eğitim Kurulunun Sekretarya Görevini Yürüten Müdürlüğe Bildirilir. İl Mesleki Eğitim Kurulu Kararıyla Başka Bir Kuruma Nakledilemeyecekleri Yönünde Karar Alınması Durumunda Kalfaların Eğitimi, Aynı Meslek Alanı İçindeki Meslek Dallarına Ait Meslek Bilgisi Dersleri Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılabilir. Birleştirilmiş Sınıflarda Da Eğitime Alınamayan Kalfalar, Beşinci Yılın Sonunda Mesleklerinde Beş Yıl Çalıştıklarını Belgelendirmeleri Durumunda Ustalık Sınavlarına Katılabilirler. Ustalık Eğitimine Kayıt Yaptıranların Ustalık Sınavlarına Girebilmeleri İçin Kalfalık Belgesinin Düzenlendiği Tarihten Sonra, Mesleklerinin Özelliğine Göre Bakanlıkça Belirlenecek Süre Kadar Çalışmış Olduklarını Belgelendirmeleri Ve Eğitimi Başarı İle Tamamlamaları Gerekir. Ustalık Eğitimine Devam Ederken Askerlik Görevi Nedeni İle Bu Eğitimden Ayrılanların Askerlik Görevi Sırasında Aynı Meslekte Yapmış Oldukları Çalışmalar, Pratik Eğitim Süresine Dahil Edilmez. Bu Gibi Durumlarda Olanların Ustalık Sınavlarına Girebilmeleri İçin Yarım Kalan Eğitim Süresini Tamamlamaları Gerekir. Ustalık Eğitimine Kayıt Yaptırmayan Kalfaların Ustalık Sınavlarına Girebilmeleri İçin Meslekleri İle İlgili İşlerde En Az 5 Yıl Süre İle Çalışmış Olduklarını Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Alacakları Hizmet Belgesi İle Belgelendirmeleri Gerekir.
Meslek Kuruluşlarına Kayıtlı İş Yerlerinde Çırak Olarak Çalışıp Kalfa Olanlar, Aynı İş Yerinde En Az Bir Yıl Kalfa Olarak Çalışmak Zorundadırlar.
Kalfalar; A) Zorunlu Askerlik Hizmeti, B) İkametini Başka İl/İlçeye Taşıması, C) Sağlığının Mesleğini Sürdürmesini Olanaksız Kılacak Şekilde Bozulduğunu Sağlık Raporu İle Belgelendirmesi, D) İş Yeri Sahibi Gerçek Kişi İse Ölümü, Tüzel Kişi İse Dağılması Veya İş Yerinin İki Aydan Fazla Süre İle Kapalı Bulunması Ve Benzeri Nedenlerle İş Yerinden Ayrılabilirler.

Mesleki Ve Teknik Orta Öğretim Programları Mezunlarının Ustalık Eğitimi Madde 28- Mesleki Ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarından Mezun Olanlardan İsteyenlere; Bir İş Yerini Bağımsız Olarak Yönetmek İçin Gerekli Bilgi, Beceri Ve Davranışları Kazandırmak Ve Ustalık Sınavlarına Hazırlamak Amacıyla Ustalık Eğitimi Düzenlenir. Bunlar, Kalfalar İçin Açılmış Olan Ustalık Eğitimine Devam Edebilirler. Ustalık Eğitiminde Uygulanan Programların Kapsam Ve Süreleri, Mesleki Eğitim Kurulu’nun Görüşü Alınarak Bakanlıkça Belirlenir. Ustalık Eğitimi Kurslarında Okutulan Derslerin Adları Ve Saatlerine Aşağıda Yer Verilmiştir:

1. İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği(32 Ders saati )
2. İş ve İnsan İlişkileri(24 Ders saati )
3. İşletme Bilgisi(16 Ders saati )
4. Sigorta ve Vergi Mevzuatı(16 Ders saati )
5. Çalışma Hukuku(32 Ders saati )
6. Ekonomi(24 Ders saati )
7. Muhasebe(32 Ders saati )
8. Meslek Dersleri(64 Ders saati )

DENKLİK İŞLEMLERİ:

Denklik İşlemleri:
Hizmet Belgeleri İle Denklik
Kanun Kapsamındaki Herhangi Bir Meslek Dalında Mesleki (Çıraklık) Eğitim Süresinin İki Katı Kadar Hizmet Belgesi (Çalışmışlığı) Bulunan Kişiler Kalfalık Sınavlarına Alınırlar.
Kurs Belgeleri İle Denklik
Çıraklık Eğitimi Dışında; Bakanlığın İzni İle Açılan Kurslardan Alınan Belgeler Çıraklık Ve Kalfalık Döneminde Görülen Teorik Ve Pratik Eğitime Denklikleri Açısından Değerlendirilir.
Değerlendirmede Aşağıdaki Esaslar Göz Önünde Bulundurulur:
A) Çıraklık Eğitimi Sisteminin Çıraklık Döneminde Bir Öğretim Yılı, 256 Saat Teorik Eğitim İle 200 İş Günlük Pratik Eğitime Denk Sayılır.
B) Bakanlığın İzni İle Açılan Kurslardaki Teorik Ders Saatleri, Çıraklık Eğitiminde Teorik Eğitim, Uygulama Ve Beceriye Ayrılan Saatler İse Pratik Eğitim Sayılır. Hizmet Belgeleri Veya Bunun Yerine Geçen Belgeler De Pratik Eğitim Karşılığı Olarak Değerlendirilir.
C) İlköğretim Okulunu Tamamlayanlardan Gördükleri Mesleki Eğitim Süresi;
1) 256 – 511 Saat Arasında Olanlar, Çıraklık Süresi İki Yıl Olan Meslek Dalları İçin İki, Üç Yıl Olan Meslek Dalları İçin Üç, Dört Yıl Olan Meslek Dalları İçin Dört Yıl,
2) 512 – 767 Saat Arasında Olanlar, Çıraklık Süresi İki Yıl Olan Meslek Dalları İçin Bir Buçuk, Üç Yıl Olan Meslek Dalları İçin İki, Dört Yıl Olan Meslek Dalları İçin Üç Yıl,
3) 768 -1023 Saat Arasında Olanlar, Çıraklık Süresi İki Yıl Olan Meslek Dalları İçin Bir, Üç Yıl Olan Meslek Dalları İçin Bir Buçuk, Dört Yıl Olan Meslek Dalları İçin İki Yıl,
4) 1024 Saat Ve Daha Fazla Olanlar, Çıraklık Süresi İki Yıl Olan Meslek Dalları İçin Dokuz Ay; Üç Yıl Olan Meslek Dalları İçin Bir Yıl, Dört Yıl Olan Meslek Dalları İçin Bir Buçuk Yıl Meslekleri İle İlgili Bir İşletmede Çalışmış Olduklarını Hizmet Belgesi İle Belgelendirenler Doğrudan Kalfalık Sınavlarına Alınırlar.

Meslek Odalarının Vermiş Olduğu Belgeler İle Denklik Çalıştığı Meslek Dalı Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamına Alınmadan Önce, Meslek Odalarınca Ve Bakanlık İş Birliğiyle Hazırlanan Mevzuata Uygun Olarak Verilmiş Kalfalık, Ustalık Veya İş Yeri Açmaya Yetki Veren Belgeler, Mesleğin O İlde Kapsama Alınmasından Sonra İlgili Müdürlükçe Dengi Belgelerle Değiştirilir. Yapılan İncelemede Mevzuatına Uygun Olarak Verilmediği Anlaşılan Belgeler Değerlendirilmez. Meslek Odalarının İldeki Üst Kuruluşları, Kapsama Alınan Meslek Dallarında Verdikleri Belgelerin Listelerini, Kapsama Alma Tarihini İzleyen 30 Gün İçinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderir. Listelerin Bir Örneği İlgili Müdürlüğe Gönderilir. Bu Listelerde Bulunmayan Belgelerin Denkliği Yapılmaz.
Meslek Odasınca Doğrudan Ustalık Belgesi Verilenlerin Vergi Mükellefiyetinin Başlama Tarihi İlgili Vergi Dairesinden İstenir. Sınavla Alınan Kalfalık Ve Ustalık Belgelerinde Bakanlık Sınav Komisyonu Üyesinin Adı Soyadı Ve İmzasının Bulunması Gerekir.

Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamına Alınmadan Önce, Meslek Odalarınca Mevzuatına Uygun Olarak Verilmiş Kalfalık Ve Ustalık Belgelerinin, Mesleğin O İlde Kapsama Alınmasından Sonra Değiştirilmesi İçin Başvuruda Bulunanlardan Aşağıdaki Belgeler İstenir;

Yetki Belgelerinin Değerlendirilmesi
Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce “Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik” Hükümlerine Göre Düzenlenen Kurslardan;
A) Elektrik Tesisatçılığı Birinci Sınıf Veya 1985-1986 Öğretim Yılı Sonuna Kadar İkinci Sınıf Yetki Belgesi Alanlara Doğrudan Ustalık Belgesi Verilir.
B) 1985-1986 Öğretim Yılından Sonra İkinci Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlar İse Bu Belgeyi Almaya Hak Kazandıkları Tarihten Sonra Ustalık Sınavına Girer. C) Üçüncü Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlara Doğrudan Kalfalık Belgesi Verilir. Ancak, Bu Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Birinci Ve Üçüncü Sınıf Yetki Belgesi Alanlardan, Çıraklık Dönemi Ve Ustalık Eğitimi Programlarında Yer Alan, Okumadıkları Dersler İle Okudukları Halde Haftalık Ders Saati Farkı Birden Fazla Olan Derslerden Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarına Alınırlar.

Denklik Yapan Mesleki Eğitim Merkezleri
1. Fatih Mesleki Eğitim Merkezi
2. Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi
3. Zeytinburnu Mesleki Eğitim Merkezi
4. Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi
5. Ümraniye İMES Mesleki Eğitim Merkezi

Denklik İşlemleri Dilekçe Örneklerini İndirmek İçin Tıklayın.

Ustalık Belgesi Sahiplerinin Usta Öğreticilik Eğitimleri:
İşyerinde, Sanatını Çıraklara Öğretmekle Görevli Ustaların Katıldığı Eğitimdir. Bu Eğitimi Görmeyen İşyeri Sahibi Veya Ustaların Yanlarında Veya İşyerlerinde Çırak Çalıştırmaları Mümkün Bulunmamaktadır (3308 Sayılı Kanunun 31. Maddesi). Bu Eğitimle, Çırak Yetiştirme Sorumluluğunu Üstlenen Ustaların Sanatını Başkasına İyi Bir Şekilde Öğretme Yöntem Ve Tekniklerini Öğrenmeleri Hedeflenmektedir. Bu Amaçla Hazırlanmış Bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 Saat Sürelidir.

USTALIK EĞİTİMİNE KAYIT
Ustaların Usta Öğreticilik Eğitimine Kayıt Yaptırabilmeleri İçin Milli Eğitim Bakanlığı` nca Onaylı Ustalık Belgelerinin Olması Gerekmektedir.
Ustalık Belgesi Olan Her Öğrencinin Usta Öğreticilik Eğitimine Kayıt Yaptırabilmesi İçin Gerekli Evraklar Şunlardır:
1. Nüfus Cüzdanının Aslı Ve Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı Olacak)
2. Öğrenim Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi (Diploma, Tasdikname Vs.)
3. Vesikalık Fotoğraf. (3 Adet)
4. Usta Öğreticilik Başvuru Dilekçesi. (Okuldan Alınacak)
5. Ustalık Belgesinin Fotokopisi.

Ustalık Belgesi Örnek Sınav Çalışma Sorularını İndirmek İçin Buraya Tıklayın.
Ustalık Sınavı İşletme Bilgisi, Çalışma Hukuku, İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği, Kontrol Ve Depolama, İleri Makyaj Teknikleri, İş Ve İnsan İlişkileri, Mermer Ocakçılığı, Mobilya İç Mekan Resmi, Model Geliştirme, Akıllı Ev Aletleri Ve Daha Fazlasını Word Belgesi Olarak İndirebilirsiniz.

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Candaş dedi ki:

  merhaba , ben lisans mezunuyum fakat kuaförlük sertifikası almak için işkur’un açtığı kursa başlayacağım . bilmek istediğim ben işku’run 72 gün 504 saatlik olan kursu olan iş başı eğitim programını tamamladığımda ardından ustalık kursuna mı gidiyorum , yada nasıl ilerliyor süreç ? usta olabilmem için ne gerekiyor ? erkek berberi açabilmem için yani ?

  1. Erkek Berberliği Çıraklık Süresi İlköğretim Okulu Mezunları İçin 3 Yıl, Orta Öğretim Mezunları İçin 1,5 Yıldır. Öncelikle Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurulur, Elinizde Kurs Bitirme Belgeleri Yada Meslekte Çalıştığınızı Gösteren Belgeler Varsa Çıraklık Süresinin 2 Katı Kadar Çalışmışlık İle Doğrudan Kalfalık Sınavına Girilebilir, 512 Saat Ve Üzere Kurs Bitirme Belgeleri İle Çıraklık Süresi Kısalır, Kurs Bitirme Belgelerinin Ustalık Belgesine Bir Etkisi Yoktur. Kalfalık Belgesi Sonrası Ustalık Eğitimi Açılırsa 2 Yıl Eğitim, Yada 5 Yıl Mesleğinde Çalışıp Doğrudan Ustalık Sınavına Girilir.

 2. güneş dedi ki:

  Ben lise mezunuyum elektrik ustalık belgesi almak istiyorum 2007 den beri sigortalı sigortasız olmak üzere yurt dışı işlerdede çalıştım 3000 kusur günüm var çıraklık eğitime gittiğimde bu meslekte çalıştığım her yerden belge almam söylendi 10 larca firmada çalıştım bunu yapmam mümkün değil bunun daha pratik bir yolu varmı

  1. belge olmadan alamazsınız, çalıştığınızı gösteren sgk dökümü gereklidir.

   1. güneş dedi ki:

    Son çalıştığım birkaç senede sgk da elektrik işçisi olarak ama daha eskilerin de meslek yerinde bilinmiyor ibaresi çıkıyor bu bişey fark eder mi yoksa sadece elektrik işçisi yazanlarmı geçerli oluyor yardımlarınız için teşekkürler

    1. meslekteki çalışmalar geçerli sayılır.

 3. Talip dedi ki:

  Ben endüstri meslek lisesi mezunuyum ustalık belgesi almadım ben sınava giriptemi alıyorum yoksa sınavsızmı alıyorum
  lise 4 yıllık eğitim

  1. 4 yıl meslek lisesi okuyanlar direk alıyor, 3 yıl okuyanlar sınava girip, 1985-1986 öncesi mezunlar direk alır.

 4. Sky blue dedi ki:

  10 yıl market deneyimin var aralıksız bu şekilde kantin işletme belgesini alabilirmiyiz

  1. Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi Sınavına Katılabilmek İçin Çıraklık Eğitim Süresinin 2 Katı Kadar Çalışmışlık Belgelenmeli. Çıraklık Süresi İlköğretim Mezunları İçin 2 Yıl, Ortaöğretim Mezunları İçin 1 Yıl. Ustalık Sınavına Katılmak İçin Artı 5 Yıl.

 5. Gökçe dedi ki:

  kantin işletmecilgi kursunuz varmı?

  1. kantin işletmeciliği belgesi mesleki eğitim merkezleri tarafından veriliyor.

 6. Siyahkedi dedi ki:

  Iyi gunler ben lise cocuk gelisim mezunuyum ayni zamanda universite cocuk gelisim okuyorum onlisans okuduktan sonra hangu alanda halk egitimde ucretli yada usta ogretici olabilirim bilgilenmek istiyorum
  Isaret dili
  Ileri excel
  Muhasebe ve finansman
  Ingilizce
  Diksiyon egitimleri aldim

  1. kurs bitirme belgeleriyle usta öğretici olunamıyor, çocuk gelişimi alanında açılan kurslarda öncelikle alanında lisans mezunları tercih ediliyor, lisans mezunu olmaması durumunda ön lisans mezunları tercih edilebiliyor.

 7. Perihan Ağır dedi ki:

  Merhaba 1991LİMME(lise mezunları meslek edindirme)makina nakışı mezunuyum iki yıl halkeğitim merkezinde ustaöğreticilik yaptım daha sonra başka meslek (mutfak sorumlusu aşçı yardimcılığı)3 yıl çalıştım şimdi dilekçemi verdimküçükçekmece memm e sınavda başarılı olunca belediye ve halkeğitimlerde çalışabilirmiyim.Haziran ayı içinde ismekten aldığım aşçı kalfalik sınavına girebilirmiyim

  1. kurs açabilmek için ustalık / usta öğretici belgesi sahibi olmalısınız. ortaöğretim mezunları için aşçılık meslek dalı çıraklık süresi 1,5 yıldır, kalfalık sınavına girmek için 3 yıllık çalışmışlık belgesi ile mesleki eğitim merkezine başvurulur girilen sınavda başarılı olunursa kalfalık belgesi alınır. alanınızda mesleki eğitim merkezinde ustalık eğitimi açılırsa süresi 2 yıldır, ustalık eğitime katılmadan alanında 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavına girilebilir. ustalık belgesi sahibi olduktan sonra usta öğreticilik kursu için mesleki eğitim merkezine başvurulur (40 saat).

 8. Fahri dedi ki:

  Ustalık belgesi alabilmek için elektrik lise terk alabikirmiyim

  1. liseyi bitirmeden alamazsınız. 2008 sonrası 4 yıllık meslek lisesi mezunları ile 1985-86 öncesi meslek lisesi mezunları doğrudan, 1985-1986 sonrası 3 yıllık meslek lisesi mezunları ustalık sınavına girerek belge alabilir.

 9. Serhat dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisemi metal teknolojisi olarak bitirdim universiteyi torna bolumu olarak bitirdim fakat meslek alanlarindan pek memnun deilim gida uzerine tabldot uzerine bir lokanta acmak istiyorum fakat ustalik belgem yok kaynakcilik uzerine is yeri acma belgem var cogu yorumu okudum kendi uzerime bir lokanta acamammi ustalik belgesi sartmi acabilmem icin veya acmam icin ne yapmam gerekir

  1. alanında ustalık belgesi sahibi olmak yada yanınızda ustalık belgesi sahibi birini çalıştırmak gereklidir.

 10. Elif dedi ki:

  Merhaba..Bayan kuaförlüğü Kalfalık Belgem mevcut..Ustalık Belgemde hazır fakat yaklaşık 4 yıldır okulda duruyor.Evlılık vs derken almaya gıtmedım.Şimdi Ustalık Belgemi alıp Usta Eğiticilik Belgemi de almak istiyorum.aranılan şartlar nelerdir?Eğitime katılabilir miyim?

  1. mesleki eğitim merkezlerine usta öğretici kursu için başvuruda bulunuyorsunuz, 20 kişilik grup oluştuğunda 40 saat süreli usta öğretici kursu açılıyor. başvuru için ustalık belgesi aslı ve fotokopisi, fotoğraf (3-4 adet), kimlik fotokopisi istenir.

 11. Ceyhun dedi ki:

  İyi günler,
  Bayan kuaforlugu isyeri açma belgem ve 4. Seviye bayan kuaförlügü belgem var.
  Bu belgeler ile erkek berberligi ustalik sınavına doğrudan katılıp erkek berberligi ustalik belgesi alabilir miyim?
  Veyahut bende ki mevcut belgeyle erkek berberligi üzerine işyeri acabilir miyim?

  1. hayır bayan kuaförlüğü ustalık belgesi ( iş yeri açma belgesi) ile erkek berber dükkanı açamazsınız. erkek berberliği ustalık belgesi sınavına doğrudan katılamazsınız. öncelikle mesleki eğitim merkezine kalfalık belgesi için başvuruda bulunmanız gerekir, ortak derslerden muaf olursunuz. yanınızda erkek berberliği ustalık belgesi sahibi birini çalıştırıp iş yeri açabilirsiniz.

 12. Kamil dedi ki:

  İşyeri Açma Belgesi Ustalık Belgesi İle Aynı Yetki Ve Sorumluluklara Sahiptir.diye yaziyor

  1. doğru aynı yetki ve sorumluklara sahiptir.

 13. Kamil dedi ki:

  Elektrik elektronik pano monitorlugu mezunuyum diploma var isyeri acma belgeside var is yeri acma belgesi ustalik belgesi yerine geciyormu

 14. Kürşad dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisesi ve meslek yüksek okulu elektrik nölümü mezunuyum ayrıca işyeri açma belgem var fakat ben bilişim yada bilgisayar onarım bakım üzerine ustalık belgesi almak istiyorum acaba ne yapmam gerekiyor

  1. Bilişim Teknolojileri Alanı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Oldu. Sizin Daha Önceki Alanınızdaki Çalışmanız Hizmet Belgesi Olarak Geçerli Olup Olmadığını Mesleki Eğitim Merkezlerine Sorunuz. Geçerli Değilse Ustalık Belgesi Almanız En Az 7-8 Sene Sürer.
   Bu Alanda Alınabilecek Belgeler
   Ağ İşletmenliği
   Bilgisayar Teknik Servisi
   Veri Tabanı Programcılığı
   Web Programlamacılığı

 15. serpil yakar dedi ki:

  merhaba ben düz lise mezunuyum 15 yıldır sigortalı olarak bir şirkette çalışıyorum artık sektör değiştirmek istitorum bayan kuaförü açmak istiyorum yaş 35 kursa giderek ustalık belgesi alabiliryim ve akşam kursu varmı

  1. kursa giderek belge alma süresi kısaltılır, ancak ustalık belgesi almanız en az 7-8 sene sürer. en kısa yol ön lisans kuaförlük bölümünü bitirip 1 yıl alınınız da çalıştıktan sonra ustalık belgenizi almanız olacaktır.

 16. Büşra Zorla dedi ki:

  Merhaba ben dış ticaret ve Avrupa Birliği ön lisans mezunuyum,MEB onaylı 512 saatkumaş boyama, 200 saat de el sanatları sertifikam var usta öğretici olarak başvuru yapabiliyormuyuz bu belgeyi almak için ne yapmalıyım.

  1. mesleki eğitim merkezine başvuruda bulunacaksınız, belgeleriniz kalfalık belgesi alma sürenizi kısaltacak. sonra ustalık belgesi alacaksınız (en az 5 yıl çalışmışlık), daha sonra usta öğretici kursuna katılacaksınız.

 17. Yunus şimşek dedi ki:

  Ben tornacılık kalfalık belgesini 2009 yılında aldım şuan 5 yıldan fazla sigortalı olarak çalıştım ama SGK meslek kodum borwerkçi olarak ben nasıl tornacılık ustalık belgesi alabilirim

  1. alanınızda çalıştığınızı belgelemeniz gerekiyor, sgk ile görüşünüz.

 18. özlem dedi ki:

  iyi günler. Lise Bilgi-işlem, ön lisans Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama mezunuyum daha önce MEB de ücretli öğretmen olarak görev yaptım. aynı zamanda bulunduğum ildeki ücretsiz kurslarda eğitmen olarak çalışıyorum. ustalık belgesi almam gerekir mi? Yoksa direk usta öğreticilik belgesi için mi başvuru yapmalıyım?

  1. bilişim teknolojileri alanında usta öğreticilik belgesi bulunmuyor. usta öğretici belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kapsamındaki meslek dallarında verilmektedir. usta öğretilere Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi kursu (40 saat) zorunlu oldu.

   1. özlem dedi ki:

    cevabınız için teşekkür ederim. oryantasyon eğitimimi tamamladım. yani benim bilgisayar kullanımı branşında eğitmenlik yapmaya devam etmem için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok, doğru mu anladım acaba.

 19. Sera dedi ki:

  Merhaba. Ben meslek lisesi kuaför ve güzellik uzmanı bölümünü okuyordum lise 3’te okulu bıraktım. 2.5 sene bir kuaförde çalıştım ve tamamen herşeyi bırakıp evlendim ve şimdi kuaför açmak istiyorum ustalık belgesini en kısa süre olarak nasıl alabilirim

  1. meslek lisesini bitirip doğrudan ustalık belgesi sınavına girme hakkı kazanabilirsiniz.

 20. Gülseren ozturk dedi ki:

  Selamlar Yaşım 21. .2018 Şubat ayında kuaför alanında ustalik sınavına gireceğim. Kayıt tarihinden itibaren çalıştığım kuaför sigortami yapmadı. Ustalik belgesi için sıkıntı yaratirmi. Bu iki yil icinde sigortali olmak sartmi?
  Teşekkürler

  1. 2 yıl çalışmışlık belgelenmeli (usta öğretici belgesi sahibi olan bir işyerinde)
   Kalfalık belgesini aldıktan sonra mesleklerinde Usta Öğreticilik Belgesi sahibi bir ustanın yanında çalışırken Ustalık Eğitimi Kursuna devam eden ve 240 saatlik teorik eğitimini alanlar, tüm derslerini tamamladıktan sonra 2 yıllık pratik çalışma belgelendirdikleri takdirde ustalık sınavına katılırlar.

 21. sevda acar dedi ki:

  Merhaba ben bayan giyimi üzerine 22 yıldır pratik kesim ve tasarım yaparak provali ve provasiz dikiş dikiyorum . açık öğretim lise okuyorum suan. Fakat hiç sigortam olmadı . usta öğretici yada ustalık belgesi alabilirmiyim

  1. alamazsınız, denklik yoluyla belge almak için alanınızda çalıştığınıza dair sgk Belgesi istenir. belge almak için mesleki eğitim merkezlerinde eğitime başlamanız gerekli.

 22. Mustafa dedi ki:

  Merhaba ben pvc ve demir doğrama işi yapıyorum kalfalık ve ustalık belgesi almam gerekiyor nereden alabilirim ne yapmam gerekiyor??
  Daha öncede 1997 çıraklık eğitim merkeziden torna tesviye mezunuyum kalfalık belgesi var

  1. mesleki eğitim merkezinden alınır, mesleğinizde çalıştığınızı belgeleyerek (Sgk) başvuruda bulunun.

 23. Emine katılmış dedi ki:

  Merhaba
  Ben ve arkadasim kantin işletmeciliği icin kalfalik belgesi almak istiyoruz fakat 2 yildir kurs acilmamaktadir.biz konuda yarar göremiyoruz yapmak istediğimiz isi bu yüzden yapamaktayiz.edirne merkezde kimse istemiyor sanirim bu kursu 12 kisinin altinda kaldığı icinde kurs acilmiyor.baska bi çözüm yolu yok mudur?

  1. ya yeterli sayıda kişi bulunmalısınız, yada başka bir ildeki eğitime katılmalısınız.

 24. eda dedi ki:

  merhabalar,önlisans gıda teknolojileri bölümü mezunuyum laboratuvarda çalıştım.bölümüm açısından tüm deney ve tayinleri yapabilirim o ayrı biraz karışık olacak ama aynı zamanda birçok eğitim aldım bilgisyar meb onaylı 160 saatlik-bankacılık sigortacılık -satış pazarlama -etkili iletişim ve dil-ekip çalışması ve liderlik-ıso haccp -gibi de kişisel gelişim alanında bi çok sertifika edindim.İŞ İÇİN NE KADAR FAYDALI OLUR BİLİNMEZ .asıl sormak istediğim şu anda özel bi eğitim kurumunda eğitim danışmanlığı yapıyorum aynı zmanda gerek telefonda gerekse yüzyüze görüşmelerle kurum ve eğitim hakkında bilgi veriyorum.Kayda bağlıyorum kayıt işlemlerini ödeme durumlarını öğrenci öğretmen koordinasyonunu sağlarım sistemi çok iyi kullanıyorum.halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalışmak için hangi belgelere ihtiyacım var. neler yapabilirim mezuniyetim buna olanak sağlıyormu. Çlışma saatlerim uzun o yüzden yeni iş arayışındayım gerek eğitim gerek sınav olsun ne gerekiyorsa yapabilirim.yanıt bekliyorum teşekkür edrrim.

  1. usta öğretici görevlendirilmesinde gıda teknolojileri alanında açılan kurslarda öncelikle lisans mezunları tercih edilir, başvuranlar arasında lisan mezunu olmaması durumunda alanında önlisans mezunları tercih edilebilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=22&alan=G%C4%B1da%20Teknolojisi

   1. Eda dedi ki:

    Cvp yazdığınız için teşekkürler ..bilgisayar alanında usta öğretici olabilir miyim peki bunun için ne yapmalıyım eğitim veya sınav nasıl bir yol izlenmeli ..160 saatlik MEB onaylı sertifikam var

    1. olamazsınız alanında en az ön lisans mezunu olmak gerekiyor, bilgisayar kursu açmak için.

 25. aylin dedi ki:

  14 yıllık hemşireyim halk eğitimmerkezleri deki sağlık derslerinde çalışmak istiyorum .ne yapmam gerekiyor acaba?

  1. ilkyardım konusunda eğitim almış olan sağlık personeli ilk yardım kursu, bilinçli hamililik ve bebek bakımı hemşirelik lisans ve ön lisans mezunları, hijyen eğitimi hemşirelik lisans mezunları kurs açabilir. halk eğitim merkezine şahsen başvurulur.

 26. Muhammet dedi ki:

  Merhaba benım elektrik meslegınden ustalık belgesi almam gerekiyor ancak bu donem basında acık liseye baslıcam yani 3.donemime baslıcam ve cok az bir ders programım kaldı sizce ustalık belgesi almalı mıyım yoksa lisemi mi bitirmeliyim bır de elektrik meslegini 4.5 yıldır icra etmekteyim suan gitsem ustalık belgesine hak kazanmıs olur muyum şimdiden teşekkürler

  1. kalfalık belgeni alındıktan sonra en az 5 yıl mesleklerinde çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılabilir.

 27. naci dedi ki:

  kolay gelsin benim tornacı olarak ustalık belgem var birde kaynakcı olarak almak istiyorum ne yapmam lazım eğitici ustalıkta aldım

  1. mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulununuz.

 28. gizem dedi ki:

  Merhabalar. ben marmara üni ebelik bölümünün bitirdim. halk eğitim merkezinde çocuk gelişimi dersi vermek istiyorum. verebilir miyim. 2yıldır özel de meslek öğretmeni olarak çalışmaktayım.

  1. bilinçli hamilelik ve bebek bakımı kursu için başvuruda bulunulabilir.

 29. Kübra dedi ki:

  Merhabalar, sağlık yönetimi lisans mezunuyum. Aynı bölümde yüksek lisans öğrencisiyim. Hasta kabul işlemleri kursu için usta öğretici olmak istiyorum. Okul ile birlikte yürütmek için 40 saat 5 güne sığdırılır mı, part olarak mı hizmet verilir? Sistem nasıldır? Teşekkür ederim.

  1. başvurulacak halk eğitim merkezinin kursiyer ve sınıf durumuna göre full yada part olarak açılabilir.

 30. Ferdi dedi ki:

  Merhabalar ben 2 yillik buro yonetimi ve sekreterlik mezunuyum.f klavye usta ogreticiligi icin ne gibi asamalardan gecmem gerekiyor yardimci olabilirmisiniz lutfen

  1. Büro yönetimi ve adalet alanında ön lisans ve lisans mezunları. diğer branşlarda öğretmen olarak atanmış olanlardan bilgisayarda hızlı klavye kullanımı ve standart Türk klavyesi kullanımı belgesi olanlar. büro yönetimi öğretmenliği, büro yönetimi ve sekterlik lisans mezunları. Adalet, sekreterlik ve yönetici asistanlığı, büro yönetimi, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, büro yönetimi ve sekreterlik ön lisans mezunları. Kurs açılacak halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında şahsen belgelerinizle başvurulur. Usta öğreticilik başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişmektedir, çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında başvurular alınır.

 31. Gostik dedi ki:

  Merhaba 15 yıldır beyaz eşya servisinde sgk prim yatmışlığı vardır yalnız lise terkim ustalık belgesini nasıl alabilirim nasıl bir yol izlemem gerekir teşekkür ederim.

  1. Hizmet belgeleriyle denklik işleminde en az ilköğretim mezunu olmak (1996-1997 yılı öncesi ilkokul), hizmet belgeleri değerlendirilmesinde 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki hizmetler dikkate alınır. hizmet belgeleri değerlendirilmesinde her ay için az 20 gün prim yatmış olması gereklidir.
   denklik yoluyla belge almak için ilinizde denklik işlemleri yapan mesleki eğitim merkezlerine başvuru dilekçesi, SGK Yada Bağkur Primler, nüfus kağıdı aslı ve fotokopisi, mesleğin gerektirdiği işleri yapabileceğine dair sağlık raporu, öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi ile başvurulur.

 32. Aysun dedi ki:

  Halk Eğitimden aldığımon muhasebe ve bilgisayar sertifikam var bu sertifika ile hal eğitimde kurs açabilir miyim?

  1. hayır açamazsınız, alanında en az ön lisans mezunları yada lisans mezunları ve alan öğretmenleri kurs açabilir.

   1. Aysun dedi ki:

    Meslek lisesi bilişim teknolojileri mezunuyum. On lisans muhasebe ve ve vergi uygulamaları mezunuyum bu durumda açabilir miyim ?

    1. Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları ön lisans mezunları muhasebe ve finansman alanında kurslar açabilir. bilişim teknolojisi için lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor.

     1. Aysun dedi ki:

      Sertifikam da var on muhasebe. O zaman olmasa bile olurdu.benim hem gidip başvuru yapmam grek o zaman belli bir tarihi var mi yoksa hemen gidip yapabilir miyim?

     2. başvuru yapacağınız halk eğitim merkezinden usta öğretici başvuru tarihlerini öğrenebilirsiniz. Her halk eğitim merkezinin usta öğreticilik başvuru tarihleri farklı oluyor.

 33. Eda Özkan dedi ki:

  Unutulmaya yuz tutmus geleneksel tezhip sanatiyla ilgili halkegitimden 2 tane 640 saatlik kurs bitirme belgem var bununla kurs acabikrmiyim ne yapmam gerekli

  1. Tezhip Kursu İçin Öncelikle Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Ve Lisans, Geleneksel Türk El Sanatları Lisans Ve Yüksek Lisans, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği Lisans, Geleneksel El Sanatları Ön Lisans Ve Lisans Mezunları Tercih Edilir. Başvuranlar Arasında Bu Şartları Taşıyan Adaylar Olmaması Durumunda Sektörde Deneyimli Teknisyen Ve Meslek Elemanları Ve Kurs Programıyla İlgili Modül Ve Yeterlilikleri Almış Olanlardan Faydalanılabilir.

 34. Bahadir dedi ki:

  Merhabalar
  Ben 4 yillik calisma ekonomisi mezunuyum
  Ilgili fedarasyonlarin kurslarindan aldigim
  1.kademe short track yardimci antrenorluk(buz pateni fedarasyonu)
  1.kademe buz hokeyi yardimci antrenorluk(buz hokeyi fedarasyonu)
  Ve cesitli spor seminerlerine katilim belgelerim var.
  Ustalik belgesi direk olarak alabiliyormuyum ve kendi alanlarimda “paten”uzerine hangi kurslari acabiliyorum?
  Usta ogreticilerin saat ucreti nedir?

  1. Spor Alanında İlgili Federasyondan Antrenörlük Yada Yardımcı Antrenörlük Belgesi Sahipleri Kurs Açabiliyor.

 35. Halime Bedir dedi ki:

  Ben 2000 yılında halk eğitimden dikiş üzerini çıraklık belgesi aldım dikişimi çok ilerlettim evde terzilik yapıyorum ben dikiş için ustalık belgesi almak istiyorum belge almam için sigortalı bir iş yerindemi çalışmam gerekiyor teşekkür ederim

  1. Öncelikle kalfalık belgesi almanız gerekiyor daha sonra ustalık belgesi alınabilir. Mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulununuz.

 36. Nevin dedi ki:

  Ben giyim üretim mezunuyum ustalık belgesi alabilirmiyim

  1. 1986 Öncesi Meslek Lisesi Mezunları Ustalık Belgesini Doğrudan Alabilir, 1986 Sonrası Meslek Lisesi Mezunları Doğrudan Ustalık Sınavına Katılabilir.

 37. ebru gökbaş dedi ki:

  merhaba ben halk eğitimde usta eğitici olmak istiyorum bunun için ustalık belgesini nerden almam gerekiyor bir kaç halk eğitime başvurdum onlar da bana olumsuz yanıt verdi

  1. ustalık belgesi mesleki eğitim merkezleri MEM tarafından veriliyor.

 38. aynur dedi ki:

  Merhaba. Ben ev usulü küçük bir pastane açmak istiyorum. Ama ustalık belgem yok. Sadece belediyenin pasta kurslarına gittim. İşletmeyi açmada problem olurmu? Teşekkürler

  1. İş yeri açmak için alanında ustalık belgesi (işyeri açma belgesi) sahibi olmanız veya yanınızda ustalık belgesi sahibi birini çalıştırmanız gereklidir.

 39. İsmailşahin dedi ki:

  Merhaba sn yönetici.Yardımcı olduğun herkes adına Allah Razı olsun.
  Ben 4 yıllık işletme mezunuyum ve baba mesleğim olan kasap açmayı düşünüyorum.Usta belgesi olmadan açabilir miyim? Veya ustalık belgesi sınavlarına direkt katılabilir miyim?
  Şimdiden teşekkürler.

  1. ustalık belgesi olmadan açamazsınız. yanınızda ustalık belgesi sahibi birini çalıştırarak açabilirsiniz. Mesleki eğitim merkezlerinde önce kalfalık belgesi almanız daha sonra ustalık belgesi için 5 yıl çalışmışlık ile ustalık sınavına girebilirsiniz.

 40. Elif dedi ki:

  Merhaba halk eğitim merkezinde kurs
  belgelerimle kurs acmaktayım kalfalık belgesini aldım. Şu an halk eğitimde kurs görevim yok ve ustalık belgesini alamıyorum 5 yıl calışmışlık isteniyor bulunduğum ilçede bu dala ait meslek kuruluşu yok …kalfalık belgemle ustalık belgesini nasıl alabilirim….yardımcı olabilirmisiniz

  1. mesleki eğitim merkezlerinde alanınızda ustalık eğitimi veriliyorsa 2 yıl çalışma süresi ve kursu başarıyla tamamlama şartıyla ustalık belgesi alınabiliyor. size yakın bir yerde alanınızda iş bulmanız gerekiyor.

 41. Huseyin dedi ki:

  Önlisans elektrik bölümü mezunyum doğalgaz iç tesisat ustalık belgesi nasıl alabilirim 608 saat doğalgaz iç tesisat kursu belgenin bulunmaktadır.

  1. mesleki eğitim merkezlerine öncelikle kalfalık belgesi için başvurmanız gerekli. Bakanlığın İzni İle Açılan Kurslardan Alınan Belgeler Çıraklık Ve Kalfalık Döneminde Görülen Teorik Ve Pratik Eğitime Denklikleri Açısından Değerlendirilir. kalfalık belgesini alanlar 2 yıl ustalık eğtimi sonunda ustalık yada mesleklerinde 5 yıl çalışıp doğrudan ustalık sınavına girebilir.

 42. ibrahim izci dedi ki:

  merhaba 2010 yılında kalfalık belgesi almıştım sonra ustalık derslerine katılmadım aradan 7 yıl geçti şimdi almak istiyorum 2 kez sınava girdim mart nisan ayında ben bu ustalık belgesini ne zaman alabilirim şimdiden teşekkür ederim

  1. kalfalık belgesi sahibi olduktan sonra mesleklerinde 5 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılabilir.

   1. İbrahim izci dedi ki:

    Sigorta yok yalnız

    1. SGK Veya BAĞKUR Primleri istenir. resmi kurumlarda çalışanlar için hizmet dökümü yeterlidir.

 43. Hale sofyalıoğlu dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisesi makina ressamlığı,1983.ve meslek yüksek okulu makina resim konstrüksiyonlu bölümü mezunuyum.ahşap boyama ve el sanatları üzerinde halk eğitimden 1900 sakatlık kurs belgem var.halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olmak istiyorum.ne yapmam gerekir acaba.

  1. Mesleki Eğitim Merkezlerine Denklik Yoluyla Belge Almak İçin Elinizdeki Kurs Belgeleriyle (Kurs Belgeleri Üzerinde Kursun Eğitim Süresi Yazmalıdır) Başvuruda Bulunun.

 44. Hasan dedi ki:

  Merhaba 5 yıldır kaynakcıyım ustalik belgesi alabilir miyim ama yaşim 20

  1. Önce Kalfalık Belgesi Alınır. Mesleğin Çıraklık Eğitim Süresinin 2 Katı Kadar Hizmet Belgesi Kalfalık Sınavı İçin Artı 5 Yıl Ustalık Sınavına Girebilmek İçin Gereklidir. 3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Meslek Dallarından Mesleğinizin Eğitim Durumunuza Göre Çıraklık Süresini Öğrenebilirsiniz.

 45. Funda dedi ki:

  Merhaba.ben 6ay oldu ev yemekleri dükkanı açtım.butun belgeleri aldım.sira ruhsata geldi.yemekleri ben yapıyorum ama belgem yok.ruhsat için ustalık belgesi istiyorlar.baska birininkini kullanmak yerine ben nasıl bu belgeyi alırım.bana bir hak tanırlar mı işyeri sahibi olarak.

  1. Ustalık belgesi için mesleki eğitim merkezlerine (MEM) başvurmalısınız. Meslek dalında eğitim süresinin 2 katı kadar çalışma sürenizi belgelerseniz kalfalık belgesi sınavına katılabilirsiniz. Kalfalık belgenizi aldıktan sonra ustalık için başvurabilirsiniz.
   Denklik yoluyla ustalık belgesi almak için hizmet belgesi, başvuru dilekçesi, öğrenim belgesi, SGK yada bağkur Primleri (resim kuruluşlarda çalışanlardan istenmez), sağlık raporu ile mesleki eğitim merkezlerine başvurulabilir.

 46. Emrullah dedi ki:

  Denklik islemlerinde SGK Primleri (Resmi Kurumlardan İstenmez. Hizmet Belgesi Yeterlidir.) Bu tabir deki resmi kurumlar ne demek benim babam memur bende sigortaliyim ben de bu kapsama girer miyim denklik islemlerinde

  1. Resmi kurumlarda çalışanlar (devlet kurumları) için hizmet belgesi yeterli oluyor.

 47. engin dedi ki:

  15 yildir yurt disindayim berber im nasil ustalik alabilirim bilgi verirseniz

  1. Hizmet Belgesi, Yetki Belgesi, Yurtdışından Alınmış Belgeler, Meslek Odalarının Verdiği Belgelere Sahip Olanlar Kalfalık Ve Ustalık Belgesi İçin Denklik İşlemlerine Tabidir.
   Yurtdışından Alınan Belgeler İçin
   Yurt Dışında Kalfalık Veya Kalifiye İşçilik Belgesi Alanlara Kalfalık, Bağımsız İş Yeri Açma Yetkisi Veren Belge Veya Ustalık Belgesi Alanlara Da Ustalık Belgesi, Doğrudan Verilir. Bunların Dışındaki Mesleki Belgelerin Denkliği, Başkanlığın Görüşü Doğrultusunda İlgili Birimce Yapılır. Bakanlığın İzni İle Açılan Kurslardan Alınan Belgeler İle Hizmet Belgesi Veya Bunun Yerine Geçen Belgeler İle Yurt Dışından Alınan Belgeler, Çıraklık Ve Kalfalık Döneminde Görülen Teorik Ve Pratik Eğitime Denklikleri Açısından Değerlendirilir.
   Denklik İşlemleri Yapan Mesleki Eğitim Merkezlerine
   Öğrenim Belgesi Aslı Ve Örneği
   Mesleki Eğitim Aldığı Kurumdan Verilmiş Belge Yada Diploma Aslı Ve Örneği
   Yurt İçinde Mesleği İli İlgili İşlerde Çalışanlar İçin Denklik Formu Ve Sgk Çalışma Günlerinin Gösterir Belge
   Yurtdışından Alınmış Çalışma Belgelerinin Aslı Ve Noterce Onaylanmış Türkçe Çevirisi
   Yurtdışında Mesleki Eğitim Görenler Diploma Yada Belgeleriyle Eğitim Gördükleri Mesleki Eğitimin Süresinin Ve Derslerini Belirten Belge Yada Varsa Sınavda Aldıkları Notları Gösterir Belgelerin Aslı Ve Noterce Onaylatılmış Türkçe Çevirisi
   Kimlik Aslı Ve Örneği
   Fiziki Durumu Ve Sağlığı Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Gösteren Sağlık Raporu İle Mesleki Eğitim Merkezine Başvuruda Bulunulur.

 48. Ahmet dedi ki:

  Ustalık derslerine girdim bir meslek dersi kalmıştı 2000 yılında askere gittim askerden döndükten sonra yurt dışında çalıştım şimdi yurda kesin dönüş yapacağım direk sinava alirlarmi ustalık için

  1. Zorunlu sebeplerden dolayı (Yurt dışında bulunanlar, Askerlik görevini yapmakta olanlar,Göz altında bulunan veya mahkûm olanlar,Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış hastalık raporu bulunanlar,Etkileri bu süreyi dolduracak kadar doğal afete maruz kalanlar) geçici 1. madde gereği verilen sürelerde haklarını kullanamayanlar zorunlu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 90 gün içinde bu haklarını kullanabilirler

 49. Elif yalcin dedi ki:

  Ustalık ve Kalfalik belgeleri için bir ücret talep ediliyor mu

 50. harun hürbüz dedi ki:

  merhaba kamu yönetimi lisans mezunuyum. engelliyim, emekliyim. kuruyemiş dükkanı açmak istiyorum.bu işe dair de hiçbir mesleki egitimim vs.. yok. ustalık belgesi alabilmemin en kısa en kolay yolu nedir.

  1. Daha Önceden Ustalık Belgesi Almak İstediğiniz Alanda 11 Yıl Çalışmışlığınız Varsa Ustalık Sınavlarına Direk Katılabilirsiniz. Daha Önce Çalışmışlığınız Yok İse Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvuruda Bulunarak 3 Yıl İçinde Kalfalık, 2 Yıl Sonrada Ustalık Belgesi Alabilirsiniz. İşyeri Açmak İçin Ustalık Belgesi Bulunan Birini Yanınızda Çalıştırmanız Yeterlidir.

   1. harun gürbüz dedi ki:

    ustalık belgesi almak istediğim alandaki çalışmışlığımın tesbiti nasıl yapılıyor peki?
    bu durum sgk kayıtları ile mi, yoksa işverenden yazı almak suretiylemi belgeleniyor?

 51. Fatih özer dedi ki:

  Merhaba ben 1993 yılında endüstri meslek lisesi metal bölümünden mezun oldum. Daha sonra 2 yıllık yüksek okul okudum ama meslekle alakası yok. Şimdi ustalık belgesi almak istiyorum. Hangi yolu izlemem gerek. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. En Az 3 Yıllık Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Lise Ve Dengi Okul Mezunları 1985-1986 Öncesi Mezunlar Doğrudan Ustalık Belgesi Alabilir. 1985 İle 1986 Yılı Sonrası Mezunlar İse Doğrudan Ustalık Sınavına Alınır.

   1. Fatih özer dedi ki:

    Öncelikle cevap yazdığınız için çok teşekkür ederim. Sınava müracaatı Çıraklık eğitim merkezindenmi yapmamız gerekiyor. Bu konuda da yardımcı olur musunuz.

    1. evet mesleki eğitim merkezleri MEM diye geçer.

 52. TALAT DİNLER dedi ki:

  Ben 1989 yılından beri iş makineleri ustası olarak özel sektörde çalışmaktayım fakat mili eğitimden aldığım bir ustalık belgem yok nasıl alırım

  1. Hizmet belgeleriyle alınabilir. Hizmet belgeleriniz kalfalık sınavı için çıraklık eğitim süresinin 2 katı, ustalık sınavı için artı 5 yıl, sigorta primleri ile mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunarak sınavlara katılabilirler.

 53. bahar dedi ki:

  merhaba ben 4 yıllık fakülte mezunuyum 3 yıldır belmek gümüş işletmeciligi kursuna gidiyorum toplam 1200 saat mebden sertifikam mevcut atolye açabiliyormuyum teşekkür ederim

  1. atölye açmak için işyeri açma belgesi gereklimidir bilmiyorum, gerekli ise sizin yada yanınızda çalıştıracağınız birinin belgesi olması gerekir. işyeri açma (ustalık) belgesi için mesleki eğitim merkezine elinizdeki kurs bitirme belgeleri ile başvuruda bulunarak bilgi alabilirsiniz. Mili Eğitim Bakanlığın İzni İle Açılan Kurslardan Alınan Belgeler Çıraklık Ve Kalfalık Döneminde Görülen Teorik Ve Pratik Eğitime Denklikleri Açısından Değerlendirilir.

 54. Serap dedi ki:

  Merhaba ,Ben halk eğitime bağlı olan el sanatları kursuna gitmekteyim eğitim gördüğüm belge ile ustalık belgesi için başvuru yapabilir miyim? Yoksa ne yapmam gerekli.?

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden elinizdeki kurs bitirme belgeleri ile giderek bilgi alabilirsiniz. kurs bitirme belgeleri üzerinde eğitimin saati yazmalıdır, saat yazmayan belgeler kabul edilmez.

 55. Savaş dedi ki:

  Ben 4 yıl çıraklık eğitim merkezini gittim kafalık belgesi aldım şimdi ise ustalık belgesi almak istiyorum almış olduğum k alfalik belgesi elektrik tesisatciligi.şimdi ise ustalık belgesi almak istiyorum ancak şu an elektrik işi yapmıyorum.nasıl ustalık belgesi alabilirim teşekkürler

  1. ustalık belgesi mesleki eğitim merkezleri tarafından verilmektedir. kalfalık belgesi sahibi olup kalfalık belgesini aldığı tarihten sonra mesleklerinde en az 5 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılabilir. isteyen kalfalar için ustalık eğitimleri düzenlenebilir.

 56. enis uymaz dedi ki:

  öncelikle iyi çalışmalar ben İstanbulda yaşıyorum kısa bir zaman sonra Antalya’ya geçicem benim sorum şu ben 16 Yıldır bağlama çalıyorum. eğitimimi halk eğitim merkezinden aldım ustalık sınavları için yeterli saatimi doldurdum ancak başvurumu yaptıktan sonra bana dönüş yapılmadı gidip sordum sebebinin yeterli sayıda başvuru olmadıgını ve sınıf açamadıklarını söylediler bunu istanbul genelinde halk eğitim merkezlerinin çoğunda yaşadım. toparlamak gerekirse sizin halk eğitim merkesinizde ya da çıraklık eğitim merkezlerinizde bağlama (saz) için ustalık sınavı açılıyor mu? çünkü hakkım olan bişeyden mahrumum yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar

  1. Yeterli Talep Olmadan Açılmıyor. Grup Oluşturup Toplu Olarak Başvuru Yaparsanız Açılma Şansını Artırabilirsiniz.

   1. enis uymaz dedi ki:

    teşekkür ederim ancak ben mezra mezra gezip sınıf açılması için yeterli donanımda kişiler bulamam bu saçma olur zaten doğrudan yani sınavsız ya da sınavla bu belgeyi alma hakkım var mı yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili sayfanızda bir yazı okumuştum.

    1. Sınavsız belge alınamaz, ancak denklik yoluyla sınava girilerek alınabilir. belge almak isteyen kişileri internet ortamında, sosyal medyada gruplar ve benzeri yollarla bulabilirsiniz.

 57. Tugba dedi ki:

  Üniversite mezunlarina kalfalık, ustalık belgesi alırken bir ayrıcalık taniniyormu?kuaför açmak istiyorum.becerim var fakat belgem yok.almak ne kadar surer.birde ben geçmiş yıllarda kuaförde çok çalıştım fakat ispatlayamam bir faydasi olurmu?su anda da kuaförde calismak istiyorum fakat kimse eleman istemiyor.Son sorum ise:Komekten veya halk eğitimden alınan belgelerin faydasi oluyor mu çıraklık okulunda?

  1. Denklik İle Belge Almak İçin Hizmet Belgesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Hizmete Ait Primlerin Yatırıldığının Belgelenmesi Gereklidir. Kurs Belgelerinde İse Belgenin Üzerinde Kurs Süresinin Yazılı Olması Gereklidir.

 58. Ilknur dedi ki:

  Ustalık belgesini nasıl alabilirim işyeri açmak kullanmak istiyorum

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden şartları taşıyanlar usta öğreticilik kursuna katılarak alabiliyor.

   1. mehmet turhan dedi ki:

    elektrikli ev aletleri teknik servisi adı altında ustalık belgem var bu belgemi elektrik tesisatı pano monitörlüğüne nasıl çevirebilirim.

    1. Mesleki eğitim merkezlerine başvurup, alma şartlarını taşıyorsanız fark dersini vererek alabilirsiniz.

 59. nihataktay dedi ki:

  Benim ilkokul diblumamyuk halk eğitim merkezinde aldım diblumamı ostalıkveya kalfalık alabilirmiyim

  1. Ustalık belgesi sahibi olmak için en az ilkokul mezunu olma şartı vardır.

Yorum Yaz