Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 23 Ekim 2017

Antalya Halk Eğitim Animatör Kursu Modül

Antalya Halk Eğitim Animatör Kursu Modül

Antalya Halk Eğitim Animatör Kursu Modül

Antalya Halk Eğitim Merkezleri Animatör Kursu Modülleri, Hem Kursları Eğlence Hizmetleri Alanı Animatör Kursu Modül. Animatör Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Antalya Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Eğlence Hizmetleri Animatör Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Eğlence Hizmetleri Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Türkiye’de Eğlence Hizmetleri Alanı Ve Ona Ait Dallar Olan Animatörlük Ve Çocuk Animatörlüğü Dallarında Öğretim Programlarının Hazırlanarak, Eğitimine Başlanmasının Sektörde Yıllardır Süregelen Eğitim Açığını Giderecek Önemli Bir Girişim Olacağı Düşünülmektedir.

Animatör Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Eğlence Hizmetleri
Meslek : Animatör
Meslek Seviyesi : 4 Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Konaklama Tesislerinde, Özel Organizasyonlarda, Kişilerin Hoş, Eğlenceli Vakit Geçirmeleri İçin Çocuk, Genç Ve Yetişkinlere Yönelik Sahne, Spor Ve Oyun Aktivitelerini Planlayarak Uygulayan, Çevresindekilerle Olumlu İletişim Kurabilen, Mesleği İle İlgili Yayınları Ve Gelişmeleri İzleyebilme Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Eğlence Hizmetleri Alanında ;
1. Eğlence Hizmetleri Sunan Firma Ve Kurumlarda,
2. Organizasyon Şirketlerinde Ve Benzeri Yerlerde,
3. Bağımsız Olarak Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitimi Merkezleri,Mesleki Eğitim Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Eğlence Hizmetleri Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Eğlence Hizmetleri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan, Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Eğlence Hizmetleri Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.

Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda,Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Dallar/Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2120/1184 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Konaklama İşletmeleri, Organizasyon Firmaları Ve Meslek Elemanları İle İşbirliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkanı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Animatör Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1 Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma 40/32
2 Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman hazırlama 40/32
3 Animasyona Hazırlık Yapmak Animasyona Hazırlık 40/24
4 Aktivite programı hazırlamak Aktivite Programı 40/24
5 Çalışma Alanını Hazırlamak Çalışma Alanı Hazırlama 40/24
6 Kişisel Bakım Yapmak Kişisel Bakım 40/24
7 Animasyon masası işlemlerini yürütmek Animasyon masası 40/16
8 Sahne aktiviteleri programı hazırlamak Sahne aktiviteleri 40/24+
9 Oyun aktiviteleri programı hazırlamak Oyun aktiviteleri 40/24+
10 Spor programları programı hazırlamak Spor programları 40/24
11 Özel organizasyon için aktivite programı hazırlamak Özel organizasyon 40/16
12 İletişim Tekniklerini Doğru Kullanmak İletişim 40/24
13 İnsanlarla İlişkilerini Doğru Yürütebilmek İnsan İlişkileri 40/24
14 Günlük aktivitelerde dramatik etkinlikleri kullanmak Yaratıcı drama 40/32+
15 Konuk tiplerine uygun davranmak Konuk Tipleri ve Davranışları 40/24
16 Olağan dışı durumlar ve olaylara göre davranmak Olağan dışı durumlar ve olaylar 40/24
17 Konukların İsteklerini değerlendirmek Konuk İstekleri 40/32
18 Dekor ve aksesuarlarını uygulamak Dekor ve Aksesuar Uygulamaları 40/16+
19 Kostüm ve aksesuarlarını uygulamak Kostüm ve Aksesuar Uygulamaları 40/16+
20 Ses ve ışık sistemlerini hazırlamak Ses-ışık uygulamaları 40/16+
21 Sahne makyajını uygulamak Sahne Makyajı 40/16+
22 Sahne gösterilerini uygulamak Sahne Gösterileri 40/24+
23 Müzik yayınları yapmak Müzik 40/16
24 Ritmik Hareketleri Aktivitelerde Kullanmak Hareket Ve Ritim 40/24
25 Gösterilerde Halk Oyunları Figürlerini Kullanmak Halk Oyunları 40/24+
26 Klasik Dans Figürlerini Kullanmak Klasik Danslar 40/24
27 Latin Dansları Figürlerini Kullanmak Latin Dansları 40/24
28 Salon Dansları Figürlerini Kullanmak Salon Dansları 40/24+
29 Spor Aktiviteleri Yapmak Bireysel Sporlar 40/24
30 Takım Sporları 40/24
31 Su Sporları 40/24
32 Jimnastik 40/24
33 Karada oyun Aktiviteleri Yapmak Kara Oyunları 40/24
34 Mikrofon kullanmak Mikrofon Kullanma 40/24
35 Yüz ve Vücut Boyamak Yüz Ve Vücut Boyama 40/16+
36 Gençlik Dönemi Özelliklerine Uygun Aktiviteler Hazırlamak Genç Animasyonu 40/24
37 Gençlik kulübü programı hazırlamak Gençlik Kulübü 40/24
38 Çalışma Kurallarını Uygulamak Çalışma Kuralları 40/16
39 Kültürel Farklılıklara Uygun Programlar Hazırlamak Farklı Kültürler 40/24
40 Kültürel Eğitim Programları 40/24
41 Özel organizasyonlar hazırlamak Tesis İçi Özel Organizasyonlar 40/16
42 Tesis Dışı Özel Organizasyonlar 40/16
Toplam
2120/1184
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2272 Saat

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz