<style>.lazy{display:none}</style>Antalya Halk Eğitim Animatör Kursu Modül Hem Modülleri
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 25 Mayıs 2024

Antalya Halk Eğitim Animatör Kursu Modül

Antalya Halk Eğitim Animatör Kursu Modül

Antalya Halk Eğitim Merkezleri Animatör Kursu Modülleri, Hem Kursları Eğlence Hizmetleri Alanı Animatör Kursu Modül. Animatör Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Antalya Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Eğlence Hizmetleri Animatör Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Eğlence Hizmetleri Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Türkiye’de Eğlence Hizmetleri Alanı Ve Ona Ait Dallar Olan Animatörlük Ve Çocuk Animatörlüğü Dallarında Öğretim Programlarının Hazırlanarak, Eğitimine Başlanmasının Sektörde Yıllardır Süregelen Eğitim Açığını Giderecek Önemli Bir Girişim Olacağı Düşünülmektedir.

Animatör Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Eğlence Hizmetleri
Meslek : Animatör
Meslek Seviyesi : 4 Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Konaklama Tesislerinde, Özel Organizasyonlarda, Kişilerin Hoş, Eğlenceli Vakit Geçirmeleri İçin Çocuk, Genç Ve Yetişkinlere Yönelik Sahne, Spor Ve Oyun Aktivitelerini Planlayarak Uygulayan, Çevresindekilerle Olumlu İletişim Kurabilen, Mesleği İle İlgili Yayınları Ve Gelişmeleri İzleyebilme Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Eğlence Hizmetleri Alanında ;
1. Eğlence Hizmetleri Sunan Firma Ve Kurumlarda,
2. Organizasyon Şirketlerinde Ve Benzeri Yerlerde,
3. Bağımsız Olarak Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitimi Merkezleri,Mesleki Eğitim Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Eğlence Hizmetleri Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Eğlence Hizmetleri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan, Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Eğlence Hizmetleri Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.

Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda,Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Dallar/Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2120/1184 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Konaklama İşletmeleri, Organizasyon Firmaları Ve Meslek Elemanları İle İşbirliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkanı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Animatör Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman hazırlama40/32
3Animasyona Hazırlık YapmakAnimasyona Hazırlık40/24
4Aktivite programı hazırlamakAktivite Programı40/24
5Çalışma Alanını HazırlamakÇalışma Alanı Hazırlama40/24
6Kişisel Bakım YapmakKişisel Bakım40/24
7Animasyon masası işlemlerini yürütmekAnimasyon masası40/16
8Sahne aktiviteleri programı hazırlamakSahne aktiviteleri40/24+
9Oyun aktiviteleri programı hazırlamakOyun aktiviteleri40/24+
10Spor programları programı hazırlamakSpor programları40/24
11Özel organizasyon için aktivite programı hazırlamakÖzel organizasyon40/16
12İletişim Tekniklerini Doğru Kullanmakİletişim40/24
13İnsanlarla İlişkilerini Doğru Yürütebilmekİnsan İlişkileri40/24
14Günlük aktivitelerde dramatik etkinlikleri kullanmakYaratıcı drama40/32+
15Konuk tiplerine uygun davranmakKonuk Tipleri ve Davranışları40/24
16Olağan dışı durumlar ve olaylara göre davranmakOlağan dışı durumlar ve olaylar40/24
17Konukların İsteklerini değerlendirmekKonuk İstekleri40/32
18Dekor ve aksesuarlarını uygulamakDekor ve Aksesuar Uygulamaları40/16+
19Kostüm ve aksesuarlarını uygulamakKostüm ve Aksesuar Uygulamaları40/16+
20Ses ve ışık sistemlerini hazırlamakSes-ışık uygulamaları40/16+
21Sahne makyajını uygulamakSahne Makyajı40/16+
22Sahne gösterilerini uygulamakSahne Gösterileri40/24+
23Müzik yayınları yapmakMüzik40/16
24Ritmik Hareketleri Aktivitelerde KullanmakHareket Ve Ritim40/24
25Gösterilerde Halk Oyunları Figürlerini KullanmakHalk Oyunları40/24+
26Klasik Dans Figürlerini KullanmakKlasik Danslar40/24
27Latin Dansları Figürlerini KullanmakLatin Dansları40/24
28Salon Dansları Figürlerini KullanmakSalon Dansları40/24+
29Spor Aktiviteleri YapmakBireysel Sporlar40/24
30Takım Sporları40/24
31Su Sporları40/24
32Jimnastik40/24
33Karada oyun Aktiviteleri YapmakKara Oyunları40/24
34Mikrofon kullanmakMikrofon Kullanma40/24
35Yüz ve Vücut BoyamakYüz Ve Vücut Boyama40/16+
36Gençlik Dönemi Özelliklerine Uygun Aktiviteler HazırlamakGenç Animasyonu40/24
37Gençlik kulübü programı hazırlamakGençlik Kulübü40/24
38Çalışma Kurallarını UygulamakÇalışma Kuralları40/16
39Kültürel Farklılıklara Uygun Programlar HazırlamakFarklı Kültürler40/24
40Kültürel Eğitim Programları40/24
41Özel organizasyonlar hazırlamakTesis İçi Özel Organizasyonlar40/16
42Tesis Dışı Özel Organizasyonlar40/16
Toplam
2120/1184
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2272 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz