Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

Ustalık Belgesi Alma Şartları Dilekçeler

Ustalık Belgesi Alma Şartları Dilekçeler

Ustalık Belgesi Alma Şartları, Ustalık Belgesini Kimler Alabilir, Belge Ne İşe Yarar, Kimler Belge Almak İçin Başvuruda Bulanabilir, Önceki Öğrenimler Sınavları İçin İstenilen Belgeler, Ustalık Sınavı Örnek Çalışma Sorularını Sayfa Altından İndirebilirsiniz. Denklik İşlemleri Nasıl Yapılır, Başvuru Dilekçe Örnekleri, Belge Başvurularına Dair Bilmeniz Gereken Her Şeyi Yazımızda Sizler İçin Derledik.

Ustalık Belgesi Niçin Gereklidir?
3308 Sayılı Kanun- Madde 30- (Değişik: 29/06/2001-4702 K/18 Md.) Ustalık Belgesine Sahip Olanlar Veya Bunları İşyerlerinde Çalıştıranlar Bağımsız İşyeri Açabilir. Bu Kanun Kapsamına Alınan İl Ve Mesleklerde; Belediyeler Ve İşyeri Açma İzni Vermeye Yetkili Diğer Kurum Ve Kuruluşlar İşyeri Açacaklardan, Meslek Odaları İse İşyeri Sahibi Olarak Üye Kaydı Yaptıracaklardan, Ustalık Belgesi İstemek Zorundadır. Bu İşyerlerinde Alanında Mesleki Eğitim Almış Olanlar İstihdam Edilir. İstihdam Edilenlerin Almaları Gereken Eğitimin Seviyesi, Türü İle Halen Çalışanların Durumu Bakanlıkça Çıkarılacak Yönetmelikle Belirlenir.
İşyeri Sahipleri Veya O İşyerinde Çalışan Ustalık Belgesi Sahipleri, Ustalık Belgelerini İşyerlerine Asar.

Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları İçin Tıklayın.

Ustalık Belgesi Kimler Nasıl AlabilirTeknik Lise Mezunları Veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumlarının Dört Yıllık Eğitim Programlarından Mezun Olanlara, Ustalık Belgesinin Yetki Ve Sorumluluklarını Taşıyan, Mesleklerinde Bağımsız İşyeri Açma Belgesi Verilir. İş Yeri Açma Belgesi Ustalık Belgesi Görev Ve Sorumluluklarına Eşdeğerdir.
Ustalık Belgesi Bulunmayanlar Usta Unvanı İle Çalışamaz Ve Çalıştırılamazlar.

Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 293- Kanunun; 30 Uncu Maddesine Aykırı Olarak Ustalık Belgesi Olmadan Açılan İş Yerleri, Durumun Öğrenilmesinden İtibaren İl Mesleki Eğitim Kurulu İle İlgili Makamların Başvurusu Üzerine Mahallin Mülki Amirince Yedi Gün İçinde Kapatılır.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?
Başvuru Tarihinde 22 Yaşının Doldurmuş Olmak.
En Az İlköğretim Mezunu Yada Ortaokul / İmamhatip Ortaokulunu Bitirmiş Olmak.
1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.
1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmeden Ayrılmış Olup İkinci Kademe Okur-Yazarlık Belgesi Olanların Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıt Yaptırmaları Şartıyla Başvuruları Kabul Edilir.

Öğrenim Süresi 3 Yıl Olan Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Sadece Meslekleri İle İlgili Beceri Sınavına Girerler.

Daha Önce Çırak Öğrenci Olarak Eğitim Gören Ve Kalfalık Belgesi Alanlar, Gördükleri Eğitim Süresine İlave Olarak 5 Yıl Çalışma Süresi Belgelendirmeleri Halinde Ustalık Sınavlarına Girebilirler.

Ustalık Belgesi Bu Ad Altında Türkiye’de Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir. Belge Almak İsteyen Kişiler Bu Merkezlere Başvuruda Bulunurlar. Kanun Ve Yönetmeliklere Göre Kişi Doğrudan Ustalık Sınavına Alınır Veya Ustalık Belgesi Verilir.

Ustalık Belgesi Başvuru Süre Değerlendirme Süreci Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.

Denklik Yolu İle Ustalık Belgesi Nasıl Alınır

Denklik Yoluyla Kalfalık Ustalık Belgesi Başvuru Şartları
1) 22 yaşını bitirmiş, 23 yaşından gün almış olmak.

2) En az ortaokul(ilköğretim) mezunu olmak. (1996-1997 eğitim öğretimden önce ilkokul mezunu ise ilkokul diplomasının olması gerekiyor).

3) Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını (en az bir gün sigorta) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü ile belgelendirenler kalfalık sınavına başvuru yapabilir.

4) Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını (en az bir gün) Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler kalfalık sınavına başvuru yapabilir.

5) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan üçüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi toplamı en az 468 saat mili eğitim onaylı kurs bitirme belgelerine sahip olanlar kalfalık beceri sınavına girer.

6) Kalfalık belgesini almış olup mesleği ile ilgili bir işte en az 5 yıl çalışmış olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devletten alınacak barkodlu işyeri unvan listeli prim dökümü belgelendirenler ustalık sınavına başvuru yapabilir.

7) Kalfalık belgesini almış olup mesleği ile ilgili bir işte en az 5 yıl çalışmış olduğunu Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler ustalık sınavına başvuru yapabilir.

8) Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi ile başvuranlar Ustalık beceri sınavına girer.

9) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi toplamı en az 756 saat mili eğitim onaylı kurs bitirme belgelerine sahip olanlar ustalık beceri sınavına girer.

10) 1986-1987 eğitim öğretim yılından itibaren üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlar, diplomasında yazılı olan bölüm/alan ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından ustalık beceri sınavlarına alınırlar.

11) Ustalık belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan ustalık sınavına katılmak için başvuru yapanlar ustalık sınavına (beceri+teorik) alınırlar.

12) Başvuru yapacağı meslek dalı ile ilgili üçüncü seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler, kalfalık (beceri+teorik) sınavlarına alınırlar.

13) Başvuru yapacağı meslek dalı ile ilgili dördüncü seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler, ustalık (beceri+teorik) sınavlarına alınırlar.

14) Fiilî askerlik süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgelerle başvuru yapanlar kalfalık sınavına alınır.

15) Mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgelerle başvuru yapanlar kalfalık sınavına alınır.

Denklik Yolu İle Ustalık Belgesi Başvuru Belgeleri

1- Öğrenim belgesi/Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (*)
2- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi (*)
3- Bir adet biyometrik fotoğraf
4- Başvuruya esas kanıt dökümanlar
– Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri unvan listeli prim dökümü (SGK’dan veya -e devlette barkodlu belge oluşturduktan alınacak)
-Hizmet Cetveli(Kamuda çalışanlar)
-Bağ-Kur hizmet belgesi (1479 sayılı Bağ-Kur dökümü) ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi
-Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimini tamamlama belgesi
-Mesleği ile ilgili; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelerin aslı ve fotokopileri (*)
-Kalfalık/ustalık belgesi aslı ve fotokopisi (*)
-Fiilî askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde aldığı mesleki eğitime ve/veya çalışmaya ilişkin belgeler
-Yurt dışından alınan belgelerin ve onaylı tercümesinin aslı ve fotokopisi (*)
– MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aslı ve fotokopisi (*)
5- Mavi-Kırmızı kapaklı plastik dosya

Doğrudan Başvuruda istenen Belgeler
1- Öğrenim belgesi aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi (*)
2- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi (*)
3- Bir adet vesikalık fotoğraf
4- Başvuruya esas belgenin aslı ve fotokopisi (*)
5- Meslek odalarından alınan belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre verildiğine dair resmi yazı.
(*) Asıl belgeler kontrol edildikten sonra başvuru sahibine iade edilecektir.

Ustalık Belgesi Sahibi Olan Kişiler Bağımsız İşyeri Açabilirler
Ustalık Belgesine Sahip Olan Kişiler Yanlarında Çırak Çalıştırabilmek İçin Usta Öğreticilik Belgesi Almak Zorundadırlar.
Ustalık Sınavları Şubat-Haziran Ve Eylül Dönemlerinde Yapılmaktadır.

Sınav Tarihi Ve Listeleri Sınav Ayından En Geç Bir Hafta Önce Mesleki Eğitim Merkezinde İlan Edilir Ve Ayrıca Kurumun Resmi Sitemizde De Yayınlanır.
Sınavlarda Başarılı Olmanın Öncelikli Şartı Sınavlara Katılmaktır. Herhangi Bir Dersten Sınava Girmeyen Aday O Dersten Başarısız Olur Ve Bir Sonraki Döneme Kalır. Sınava Giren Adayların Sonuçları Tüm Mesleklerin Sınavlarının Bitimini Takip Eden 15 Gün İçinde Mesleki Eğitim Merkezinde İlan Edilir Ve Ayrıca Kurumların Resmi Sitesinde Yayınlanır.

Başarısız Olan Adaylar Bir Sonraki Dönem Sadece Başarısız Oldukları Derslerden Sınavlara Tekrar Girerler.
Adayların 12 Dönem ( 4 Yıl) Sınavlara Girme Hakkı Vardır. Bu Süre İçerisinde Sınavı Kazanamayan Veya Sınavlara Girmeyen Adaylar Haklarını Kaybederler. (Askerlik, Hastane, Hapishane Vb. Özür Durumlarında Geçen Sınav Hakları Bu Durumu Belgelendirmeleri Kaydı İle İade Edilir.)
Ustalık Belgesini Alan Adaylar Usta Öğreticilik Kursu İçin Başvuruda Bulunabilirler.
Ustalık Eğitimi Kurslarına Katılarak da Ustalık Belgesi Alınabilir. Bunun İçin;

Ustalık Belgesi Başvuru Esasları

Farklı zamanlarda mesleklerinde yapılan çalışmalara ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim gün sayıları toplanarak değerlendirilir.
Değerlendirmede her 30 gün bir aylık çalışma olarak kabul edilir, ancak mükerrer sigorta primi yatırılması durumunda 30 günü aşan primler dikkate alınmaz.
Kamu kurumlarında kadrolu çalışanlardan hizmet cetveli istenir.
Hizmet değerlendirmesinde 18 yaşın altındaki hizmetler göz önünde bulundurulmaz,
Prim döküm belgesinde mesleğin belgelendirilemediği durumlarda, Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi bölümünün işyeri tarafından doldurulup onaylanması halinde beyana göre işlem yapılır.
Bağ-Kur hizmet belgesindeki hizmet süresi ile vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesindeki hizmet süresinin farklı olması halinde Bağ-Kur hizmet belgesindeki hizmet süresi dikkate alınır. Ancak emekli olduktan sonra kendi namına iş yeri açanların hizmet süresi, vergi mükellefiyet belgesine göre hesaplanır
Değerlendirme, belgelerin aslı ile yapılır. Hizmet belgesinin aslı olmak kaydıyla öğrenim belgelerinin onaylı örneği geçerli kabul edilir.
Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumlar, ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlarda- öğrenme kazanımlarına dayalı programlar, tamamlayanlara verilen belgeler, yurt dışından alman belgeler, fiili askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgeler, ustalık sınavı başvurusuna esas olan çalışmışlık süresinin hesaplanmasında değerlendirilir.
Mesleki eğitim veya kurs sürelerinin saat olarak belgelendirilmesi istenir. Meslek alan/dal. ile ilgili her tür mesleki eğitim ve kurs belgelerinin süreleri toplanarak değerlendirilir. Her 160 saat bir aylık çalışma süresi olarak kabul edilir. Bu şekilde hesaplanacak süre, ustalık sınav, başvurusuna esas olan çalışma süresinden düşülür.
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar ile kalfalık belgesini Kanunun 16 ncı maddesi hükümlerine göre almış olanların alanlarında olmak kaydıyla, alan/dal eğitimine devam ederek başardıkları, her dönem için altı ay, her sınıf için bir yıl ustalık sınav, başvurusuna esas olan çalışma süresinden düşülür.
Ortaöğretim kurumundan mezun olan veya ara sınıflarından ayrılanlar; kalfalık ve ustalık sınavlarında, daha önce başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.

İstanbul İlinde Denklik Yapan Mesleki Eğitim Merkezleri
1. Fatih Mesleki Eğitim Merkezi
2. Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi
3. Zeytinburnu Mesleki Eğitim Merkezi
4. Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi
5. Ümraniye İMES Mesleki Eğitim Merkezi

Usta Öğreticilik Eğitimleri:
İşyerinde, Sanatını Çıraklara Öğretmekle Görevli Ustaların Katıldığı Eğitimdir. Bu Eğitimi Görmeyen İşyeri Sahibi Veya Ustaların Yanlarında Veya İşyerlerinde Çırak Çalıştırmaları Mümkün Bulunmamaktadır (3308 Sayılı Kanunun 31. Maddesi). Bu Eğitimle, Çırak Yetiştirme Sorumluluğunu Üstlenen Ustaların Sanatını Başkasına İyi Bir Şekilde Öğretme Yöntem Ve Tekniklerini Öğrenmeleri Hedeflenmektedir. Bu Amaçla Hazırlanmış Bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 Saat Sürelidir.

Usta Öğretici Eğitimine Kayıt
Ustaların Usta Öğreticilik Eğitimine Kayıt Yaptırabilmeleri İçin Milli Eğitim Bakanlığı`nca Onaylı Ustalık Belgelerinin Olması Gerekmektedir.
Ustalık Belgesi Olan Her Öğrencinin Usta Öğreticilik Eğitimine Kayıt Yaptırabilmesi İçin Gerekli Evraklar Şunlardır:
1. Nüfus Cüzdanının Aslı Ve Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı Olacak)
2. Öğrenim Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi (Diploma, Tasdikname Vs.)
3. Vesikalık Fotoğraf. (3 Adet)
4. Usta Öğreticilik Başvuru Dilekçesi. (Okuldan Alınacak)
5. Ustalık Belgesinin Fotokopisi.

Ustalık Belgesi Örnek Sınav Çalışma Sorularını İndirmek İçin Buraya Tıklayın.
Ustalık Sınavı İşletme Bilgisi, Çalışma Hukuku, İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği, Kontrol Ve Depolama, İleri Makyaj Teknikleri, İş Ve İnsan İlişkileri, Mermer Ocakçılığı, Mobilya İç Mekan Resmi, Model Geliştirme, Akıllı Ev Aletleri Ve Daha Fazlasını Word Belgesi Olarak İndirebilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Ali dedi ki:

  Spor bilimleri mezunuyum transkript ile basketbol kursu açabilirmiyim

  1. Spor Alanında Eğitim Almış Öğretmenler, Spor Alanı Meslek Elemanları, Yada Federasyondan Antrenörlük Belgesi İle Açılabilir.

 2. Yeşim dedi ki:

  Merhaba. Halk eğitim merkezinde 826 saatlik güzellik kursu aldıktan sonra direk ustalık sınavına başvurabilir miyim? Yoksa kalfalık için mi başvuru yapmam gerekiyor. Birde myk belgesi almadan ustalık belgesi alabiliyor muyum?

  1. önce kalfalık belgesi almak gereklidir. myk belgesi ustalık belgesi almak için zorunlu bir belge değil.

 3. tamer dedi ki:

  Halk eğitim merkezinden ‘El Sanatları Teknolojisi’ alanından 5 adet kurs aldım. Toplam 1400 saati geçiyor. Mesleki eğitim merkezine kalfalık/ustalık belgesi almak için başvurdum. Orada çalışan memur kurslarımın farklı alanlarda olduğunu söyleyerek hepsini bir saymayacağını, saati tamamlamadığını söyledi. Bu nedenle ustalık belgesi için başvuramadım. 756 saati aynı alandan ve aynı meslekten mi seçmemiz gerekiyor? 756 saat kuralı için şartlar nelerdir?

  1. El Sanatları Alanında
   Dekoratif El Sanatları
   Dekoratif Ev Tekstili
   El Dokuma
   El Ve Makine Nakışı
   Halı Desinatörü
   Sanayi Nakışı
   Dalları Bulunuyor.
   Belge Alınacak Dalda Kurs Süresi Doldurulmalıdır.

 4. Igoravl dedi ki:

  Ukraine

 5. Hanefi dedi ki:

  Merhaba, ben düz lise mezunuyum. kalorifer ateşçisi belgem var. 5 yıl fabrikada kazan operatörlüğü yaptım. sıhhi tesisat belgesi nasıl alabilirim,yaptığım iş’le denkliği var mı?

 6. ömerbülent dedi ki:

  Merhaba, iktisat mezunuyum, araç yazılımı ile ilgili işyeri açmak istiyorum, belediye ustalık belgesi istiyor.Daha öncesinde bilgiişlemci olarak uzun yıllar sgk’lı olarak çalıştım.Bu çalışmayı belgelersek direk ustalık belgesi alabilirmiyim.Yok olmaz derseniz nasıl bir yol izlemeliyim.
  Teşekkürler.

  1. İstenilen Ustalık Belgesi İle Çalışılan Alandaki Meslek Kodu Aynı İse Sınav İle Belge Almak İçin Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurulabilir. Belgeniz Yok İse İstenilen Ustalık Belgesi Sahibi Birini İş Yerinde Çalıştırmanız Gereklidir.

 7. evin dedi ki:

  merhaba ben önlisans gıda teknolojisi ve lisans gıda mühendisliği mezunuyum mutfak yiyecek içecek veya aşçılık dalında direk ustalık belgesi veya işyeri açma belgesi alabilirmiyim teşekkürler

  1. 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan meslek dallarından birinden mezun olan 4 yıllık fakülte mezunları sınavsız olarak direk İşyeri Açma Belgesi alabilirler. (İşyeri Açma Belgesi Ustalık belgesi ile aynı işi görmektedir.)
   3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan meslek dallarından birinden mezun olan 2 yıllık Yüksekokul mezunları Meslek Lisesi aynı bölümden mezun olmuşlarsa sınavsız İşyeri Açma Belgesi alabilirler. Meslek Lisesi farklı bölüm mezunu ise ya da genel liselerin birinden mezunsa Ön lisans Diplomasını aldığı tarihten sonra mesleklerinde 1 yıl SSK´lı çalışma belgelendirdikten sonra sınavsız İşyeri Açma Belgesi alabilirler. (İşyeri Açma Belgesi Ustalık belgesi ile aynı işi görmektedir.)

 8. Kadir Çaykara dedi ki:

  Merhaba ben kaynak için ustalık belgesi almak istiyorum 465 saatlik meb onaylı Kurs bitirme belgem var bide üniversite onaylı 365 saatlik belge var bunlarla ustalık sınavlarına girebilirmiyim

  1. Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi toplamı en az 756 saat mili eğitim onaylı kurs bitirme belgelerine sahip olanlar ustalık beceri sınavına girer.

 9. Hüdayi Kuştur dedi ki:

  Liseden elektronik iki yıllıkta elektronik Teknolojisi bölümü mezunuyum. Elektrik ustalık belgesi alma şansım var mıdır

  1. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında
   Asansör Sistemleri
   Bobinaj
   Büro Makineleri Teknik Servisi
   Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü
   Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
   Endüstriyel Bakım Onarım
   Görüntü Ve Ses Sistemleri
   Güvenlik Sistemleri
   Haberleşme Sistemleri
   Yüksek Gerilim Sistemleri
   Dallarında Ustalık Belgesi Verilmektedir.
   Ustalık Belgesine Sahip Olup Aynı Alanda Farklı Bir Daldan Ustalık Sınavına Katılmak İçin Başvuru Yapanlar Fark Ve Beceri Sınavı İle Ustalık Belgesi.

 10. salih dedi ki:

  Merhaba. ben elektrik elektronik alanı görüntü ve ses sistemleri dalında kalfalık belgesini denklik yolu ile yeni aldım. Ustalık belgesi almak için ne yapmam gerekiyor. hali hazırda devlet memuruyum. 12. sınıf çıraklığa yazılmam gerekiyor mu? staj yapmam gerekiyorsa zaten memurum ikinci bi sigortalılık nasıl olacak? öğrenim durumum ön lisans. usta öğreticilik belgem var. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi İle Başvuru Yapanlar Sadece Beceri Sınavı İle.
   Dördüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar Sadece Beceri Sınavı İle.
   Ustalık Belgesine Sahip Olup Aynı Alanda Farklı Bir Daldan Ustalık Sınavına Katılmak İçin Başvuru Yapanlar Fark Ve Beceri Sınavı İle.
   MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Kişilerin, Kalfalık/Ustalık Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarından Fazla Olması Durumunda Kişiler Yalnızca Eksik Öğrenme Kazanımlarından Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Alınırlar. Fark Ve Beceri Sınavı İle.
   Kalfalık Belgesine Sahip Olanlardan, Kanunun 10 Uncu Maddesindeki Kayıt Şartlarını Taşıyanlar 12’nci Sınıfta Mesleki Eğitimlerine Devam Edebilirler. 1 YIL EGİTİM+BECERİ
   SINAVI

 11. Gülsema akgül dedi ki:

  Selamlar ben yaklaşık güzellik uzmanlıginda 22 sene oldu 4 yil önce kalfaligımi aldim ustalık içın bana belge vermeyeceklerini söylediler sebep ise bağkuru yatirmayişim ve sanaat okumakla yada bağkur yatirmakla olmaz ben sanaatima güveniyorum ve hakkim olani da almak istiyorum ne yapabilirim işi bilmeyenler aldi sinir oluyorum

  1. ustalık belgesi sınavına katılmak için mesleğinde 5 yıl çalışmışlığını (sgk-bağkur) belgelemek gereklidir.

 12. Demet dedi ki:

  Merhaba ben 96 97 mevzunu ilk okulluyum kalfalik ustalik usta öğretici belgelerim mevcut lise diplamasi için nasıl bir yol izlemeliyim teşekürler

  1. Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler.
   Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı. Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler. Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11’inci, 12’inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler.
   https://www.meb.gov.tr/mesleki-egitim-merkezi-ogrencilerine-lise-diplomasi-imkani/haber/21481/tr

 13. Seda0133 dedi ki:

  Merhaba! Ben bayan kıaforuyum mesleki okula gttım kalfalık belgemi aldım ustalıga gıttım yazılı sınavımı yaptım ama uygulama sınavına gırmedımm ve yıllardan bellide gitmedimm cok uzun zaman oldu suan ustalıgımı almak istiyorum tekrar yenidenmi yazılacam yoksa sadece sınavlaramı girecem yardımcı olursanız sevınırım

  1. denklik yolu ile sınava giriş haklarını taşıyorsanız sınav dönemlerinde ustalık sınavına katılabilirsiniz.

   1. Nevzat dedi ki:

    Merhabalar 2005 osyeri sahibi vergi mukellefiyim lokantamvar
    Ustalik belgesi halk egitim
    Merkezi denmi alcagim
    Sinava tabimi olacak.tskr ederim

    1. mesleki eğitim merkezlerinden sınav ile alınır. kalfalık belgesi olanlar ustalık belgesi sınavına girebilir. kalfalık belgesi olmayanlar önce kalfalık belgesi sınavına, daha sonraki sınav döneminde ustalık belgesi sınavına girebilir.

     1. Serkan dedi ki:

      Merhabalar kalfalık belgesi alanlar tatlı dükkanı açabilirni

     2. Açmak İçin En Az 1 Çalışanın Ustalık Belgesine Sahip Olması Gereklidir.

     3. Abdurrahman dedi ki:

      Merhaba. 2006 bilgisayar teknik lise mezunuyum. 2002 yılında ilk sene elektrik bölümü okudum. Elektrik için herhangi bir belge alabilir miyim? Herhangi bir kurs veya sınavdan sonra. Teşekkürler

     4. ustalık sınavına katılmak için diplomada elektrik bölümü yazmalıdır. diplomada yazan bölüm için sınav ile ustalık belgesi alınabilir.

 14. Esil dedi ki:

  Mrb ben çıraklık eğitimine gidiyorum .son 3 ayim kalmıştı ustalık belgemi almama bazı nedenlerden dolayı iş yerinden ayrıldım . Ve .15 gün iş bulma sürem vardı. Bu süre içerisinde . Bütün iş yerleri corana virüsünden dolayı kapandı. Ben işyeri bulamıyorum . Çıraklık eğitimden . Kaydım . Otomatik .silindiğinde . Ustalık belgemi alamacagim . Bu virüsten dolayı sınava girmeye hak kazanabilirmiyim. Ustalık belgesini almak için tekrar dan 1 yıl daha mi gitmem .gerekecek ne yapacagimi bilmiyorum bama yardim edermisiniz

  1. kayıtlı olduğunuz mesleki eğitim merkezi ile iletişime geçiniz.
   mesleki eğitim genel müdürlüğünün konu ile ilgili açıklaması linkte.
   http://pendikmesem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/16/270887/dosyalar/2020_04/02213408_OkullarYn_Tatil_EdildigYi_DoYnemde_ime_uygulamalarY.pdf.pdf

 15. sevinç dedi ki:

  merhaba; ben iki yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum ve açıköğretimden geçiş yapıp 4 yıllık işletmeye tamamladım. şimdi de 2 yıllık açıköğretim fotoğrafçılık okuyorum. fotoğrafçılık üzerine işyeri açmak istiyorum internet üzerinden fotoğrafçılık ile ilgili birsürü sertifa aldım kendimi geliştirdim. iş yeri açmak için ne yapmam gerekir. iki yıllık açıköğretim fotoğrafçılık denklik için yeterli olur mu. ustalık belgesi almak için nasıl bir yol izlemeliyim.

  1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 6585 sayılı Kanunla değişik 30. maddesinin ikinci fıkrasında, “Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve iş yeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar iş yeri açılışında, esnaf ve sanatkarlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır.” hükmü getirilmiştir.

   Buna göre, en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlardan ustalık belgesi istenmeyecektir.

 16. Asuman dedi ki:

  Merhaba ben 4 sene halk eğitim kurslarında giyim bölümüne gittim kadın terzi kalfalık sınavına gireceğim kalfalık belgesini aldıktan sonra ustalık yada usta öğreticilik belgesini de almak istiyorum ama daha önce başka biryerde sigortalı olarak çalışmadım sadece 1.5 ay calıştım 5 sene zorunlumu sigortalı calışmam ustaöğretici belgesini almak için

 17. nejla akdogan dedi ki:

  merhaba ben 1997 teknik lise 4yıllık okul mezunuyum giyim bölümünden iş yeri acma belgesi almak istiyorum belgeyi nerden alabilirim

  1. mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

 18. ibrahim kocaçoban dedi ki:

  selamun aleyküm ben piyasada yemek yapan biriyim belge almak istiyorum mümkünmüdür emekliyim ilk okul mezunuyum ileride allah nasip ederse ufak bir dükkan açmayı düşünüyorum belge imkanımız olurmu onu ögrenmek istedim selam ve dua ile kalın

  1. mesleğinde 18 yaş ve sonrası 5 yıl çalıştığını bağkur-sgk belgeleyenlerden kalfalık belgesi olmayanlar önce kalfalık sınavına, bir sonraki sınav döneminde ustalık sınavına, kalfalık belgesi olanlar doğrudan ustalık sınavına alınır.

  2. Recep dedi ki:

   Elektrik ve pano montajı ustalık belgesi mevcut
   Lise muhasebe ve finansman
   Onlisans bankacılık ve sigortacılık
   Lise diploması ni nasıl alabilirim Elektrik ve pano montajı

 19. Reyhan Kocalar dedi ki:

  İyi günler. Meslek lisesi Makina Ressamlığı mezunuyum. 2 yıllık Sosyal Bilimler bölümünden de mezun oldum. Belediyenin açmış olduğu alevde cam şekillendirme kurslarına iki dönem devam ettim. sonrasında cam üzerine küçük bir atölye kurdum.6 aylık atölye dönemimde vergi muaflık sertifikası almaya hak kazandım. sertifikamın süresi hala devam etmekte.maddi güçlükler nedeniyle atölyemi kapatmak zorunda kaldım. Halk eğitim bünyesinde öğreticilik yapmak istiyorum. nereye başvurmalıyım.

  1. kurs açılmak istenilen halk eğitim merkezine başvurulur. usta öğretici başvuruları çoğunlukla eylül ayında alınır. yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan kurumlar bulunabilir. başvuru duyuruları kurumların resmi internet sitelerinden yada kurumlardaki panolardan ilan edilir.

 20. Hüseyin Ceylan dedi ki:

  Asci ustalık belgesi için kaç soru soruluyor ve bu soruların kaçını bilmemiz gerekiyor sınavdan geçerli not nedir.

  1. Ortak Dersler, Ortak Alan Dersleri, Dal Dersleri Ve Mesleki Uygulamalardan Oluşan Beceri Sınavlarından Oluşur. Her Ders İçin Test Usulü 20 Soru Sorulur, Her Soru 5 Puan Değerindedir, Geçme Notu 50’dir. Beceri Sınavı Detayları İçin Aşağıdaki Linki Ziyaret Ediniz.
   http://halkegitimhemkurs.com/yiyecek-icecek-hizmetleri-kalfalik-ustalik-beceri-sinavi/

 21. hasan dedi ki:

  fırıncıyım. kalfalık ustalık ve usta öğretici belgem var mesleki eğitim merkezinden aldım aşçılık belgesini almak istiyorum ne yapmam lazım teşekürler

  1. Aynı Alında Olmadığı İçin Sıfırdan Belge Alma Şartları Aranır.
   Dördüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar Beceri Sınavı İle.
   Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi İle Başvuru Yapanlar Beceri Sınavı İle.
   Kalfalık Yeterliğini Kazanmış Olup Mesleklerinde En Az 5 Yıl Çalışmış Olduğunu Belgelendirenler Sınavla Ustalık Belgesi Alabilir.
   Fırıncılık Alanla İlişiği Olamayan Dallardandır, Aşçılık İse Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanındadır. Aynı Alanda Farklı Bir Dalda Ustalık Belgesi Fark Ve Beceri Sınavı İle Alınabilir.

 22. Mustafa Burak DİKİCİ dedi ki:

  mrh. Ben 1995 ankara anadolu otelcilik turizm meslek lisesi mezunuyum.2010 Yılında konaklama işletmeciliği lisan mezunu oldum.2014 yılında isletme ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans yaptım.Kültür ve turizm bakanlığında da 16 yıldır usta öğretici kadrosunda çalışmaktayım.(Görevim otel Mutfak çalışanlarına iş başı eğitimi vermek)Sorum şu ben meb vermiş olduğu usta öğretici belgesini nasıl alabilirim.

  1. usta öğretici belgesi için mesleki eğitim merkezlerine başvurulur. HEM Öğretmen Usta Öğretici Oryantasyon Semineri ise halk eğitim merkezleri tarafından veriliyor.

   1. Esra dedi ki:

    Merhaba ben bu ay kalfalik sınavına giricem ve sonra ustalık istiyorum işyeri kurmak için kalfalik sınavını vermiş olsam bile geriye dönük 5 yıl ssk belgelemem gerekiyormu acaba tsk ler

    1. mesleğinde 5 yıl çalışmışlık isteniyor. sgk veya bağkur.

 23. Akın Aksoy dedi ki:

  Ben teknik lise elektrik bakım onarım mezunuyum ama otomobil ustası olmak istiyorum şuan üniversiteye hazırlanıyorum 2 yıllık otomotiv teknolojisi ön lisansı yaparsam 5.seviye otomotiv teknikeri oluyorum bana ne gibi faydası olur ön lisansın çünkü mezun olduğum bölüm ile okuyacacağım bölüm farklı yaşım 18

 24. Ali dedi ki:

  Öncelikle selam aleyküm ben transmikser imalat ustasıyım ve bu işin ustalık belgesi yok nasıl dükkan açabilirim

  1. Bu Konuda Bilgim Yok. İş Yerini Açmayı Düşündüğünüz İlçedeki Belediyeden Gereken Belgeleri Öğrenebilirsiniz.

 25. ismail batı dedi ki:

  lise mezunuyum. malülen emekliyim. 50 yaşındayım. 30 yıllık Grafik tasarımcı ve fotoğrafçıyım. Ustalık belgem yok. nerden alabilirim. bu şartlarda usta öğretici olabilir miyim H.E.M. lerinde. Teşekkürler

  1. ustalık belgesi için mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunacaksınız. halk eğitim merkezlerinde grafik ve fotoğraf alanında http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=24&alan=Grafik%20ve%20Foto%C4%9Fraf açılan kurslar için başvuruda bulunulabilir, öncelikle lisans ve ön lisans mezunları tercih edilir.

 26. Ümit dedi ki:

  Merhaba ben pide lahmacun pizza ustasıyım ve hiç bir belgeye sahip değilim ustalık belgesi almak istiyorum nasıl alirim ve nerden başlamam gerek yardımcı olursanız sevinirim

  1. 18 yaş sonrası mesleğinde 5 yıl çalışmışlık ile önce kalfalık sınavına girilir, bir sonraki sınav döneminde ustalık sınavına girilir. ek-1 başvuru formu ve istenilen belgeler ile mesleki eğitim merkezlerine başvurulur. 5 yıl çalışmışlığınız yoksa önce kalfalık sınavına girilir, 5 yıl çalışmışlık doldurulduktan sonra ustalık sınavına girilir.

 27. Uğur dedi ki:

  Merhabalar ben 2 yıllık önlisans fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunuyum. Ustalık belgesi almam için ne yapmam gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunulur.

 28. Kerim ATALAY dedi ki:

  Elekronik alanından kadrolu usta öğreticiyim. Aynı zamanda İşletme lisans mezunuyum. İşletme /Muhasebe-Finansman alanında Pedogojik Formasyonum var. Elektronik branşınadaki Usta Öğreticilikten, İşletme Muhasebe-Finansman alanı branşı Usta öğreticiliğe nasıl geçebilirim.

  1. Öğretmenlerin Alan Değiştirme İşlemlerinde;
   a) Öğretmenlikte adaylığın kalkmış olması,
   b) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,
   c) Atamalarda, hizmet puanı üstünlüğü,
   ç) Hizmet puanı ile hizmet sürelerinin hesaplanmasında başvuruların son günü esas alınır.

   Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan
   değişikliği başvuruları; İlgi (a) ve (b) yönetmelikler ile İlgi (c) Karar gereğince EK-1 takvimde
   belirtilen tarihler arasında Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr İnternet adresindeki “Alan
   Değiştirme Elektronik Başvuru Formu” ile yapılacaktır. Ancak, başvuru formu eğitim kurum
   müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Kadrolu Öğretmen Olarak Görev Yapanların Alan Değişikliğine İlişkin Takvim Yayımlandı.
   Başvuruların Kabul Edilmesi Ve Onay Süreci 12-18 Aralık 2018, Atamalar 21 Aralık 2018, Görevden Ayrılma Ve Yeni Görev Yerine Başlama İşlemleri 18 Ocak – 4 Şubat 2019 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek.

 29. Mustafa dedi ki:

  Merhaba önlisans bilgisayar programcılığı mezunuyum. İşyeri açmak için ustalık belgesi gerekiyormuş. Ustalık sınavına mı girmem gerekiyor acaba? Ustalık belgesi ile işyeri açma belgesi aynı şey mi?

  1. 3308 mesleki eğitim kanunu değişlik
   MADDE 14- 3308 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   “Madde 30- Özel kanunlarla belirlenen meslek alanları hariç, ustalık belgesine sahip olan veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar ile en az ön lisans mezunu olanlar alanlarında bağımsız işyeri açabilir.”
   “Bu Kanun kapsamına alınan mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, kendilerine veya çalıştırdıkları bir personele ait ustalık belgesi veya en az ön lisans diploması istemek zorundadır.”
   “Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından veya en az ön lisans programlarından mezun olanlar ile Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı dördüncü seviye ve üzeri mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine, istedikleri takdirde ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir. Doğrudan bağımsız İşyeri Açma Belgesine götüren diploma ve belgeler İşyeri Açma Belgesi olarak kullanılabilir. İşyeri Açma Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 30. Yeliz dedi ki:

  Merhabalar önlisans mezunuyum ve güzellik uzmanlığı kursuna gidiyorum ve bir güzellik merkezi açmak istiyorum bunun için ıstalık yada kalfalık belgesi nasıl alabilirim yardımcı olursanız çok memnun olurum,aktif olarak 15 yıldır sgk lı olarak başka bir alanda çalışıyorum.

  1. önceki öğrenimler denklik yolu ile kalfalık ve ustalık belgesi almak için mesleğinde 5 yıl çalışmış olanlar sınavla kalfalık belgesi olmayanlar önce kalfalık sınavına, bir sonraki sınav döneminde ustalık sınavına alınırlar.
   mesleğinde 3. seviye kurs bitirme belgesi sahipleri kalfalık sınava
   mesleğinde 4. seviye kurs bitirme belgesi sahipleri ustalık sınavına katılabilir.

 31. ömer dedi ki:

  iyi günler. daha önce kalorifer tesisatın da çalıştım kalfalık belgemi aldım anca ustalık belgemi almak nasip olmadı sigortam yoktu ustalık belgesi alabilir miyim

  1. Birinci Yol Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılabilen Ustalık Eğitimleri. Yeterli Talep Olan Meslek Dallarında Ustalık Eğitimi Açılabilir. Ustalık Eğitimi Pratik Ve Teoriktir. Eğitim Süresince Mesleğinde Bir İş Yerinde Çalışmak Gereklidir.
   İkinci Yol Denklik Şartlarını Karşılayarak Ustalık Sınavına Girmek.
   Mesleklerinde 5 Yıl Çalışmış Olmak (Sgk, Bağkur Belgeleri)
   4. Seviye Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesi
   Mesleki Yeterlilik Belgesi Myk Sahibi Olanlar, Kalfalık İle Ustalık Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının Myk Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarından Fazla Olması Durumunda Kişiler Yalnızca Eksik Öğrenme Kazanımlarından Kalfalık Veya Ustalık Sınavlarına Alınırlar.

 32. Kerem dedi ki:

  Düz lise mezunuyum ön lisans menkul kıymetler sermaye piyasası okuyorum sıhhi tesisat ustalık belgesi almak istiyorum en kolay yoldan nasıl ustalık belgesi alabilirim

  1. mesleki eğitim merkezine kayıt olarak alınabilir, yada 5 yıl mesleğinde çalışıp önce kalfalık sonra ustalık belgesi sınavına girilerek alınabilir.

 33. Şengül dedi ki:

  Ben 4 yıllık açıköğretim çocuk gelişimi bölümü bitirdim acaba ustalık belgesini nerden alıyoruz?

  1. çocuk gelişimi alanında ustalık belgesi verilmiyor. ustalık belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamındaki mesleklerde mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.

 34. Özgül dedi ki:

  Merhaba ben estetısyenım sertıfıkam var 8 yıllık ustalık belgesı almak ıstıyorum nasıl bır yol izlemem lazım bu arada ssç simülasyon u yapıyorum ve eğitim vermek istıyorum

  1. Dördüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar Beceri Sınavı İle Ustalık Belgesi Alabilir. Ustalık Belgesi Sınavları Şubat Ve Haziran Aylarında Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yapılır.
   kurs süresi olarak 160 saatlik sertifika 1 ay çalışmışlık ile denktir. ustalık için 5 yıl çalışmışlık (18 yaş sonrası) gereklidir.

 35. Candaş dedi ki:

  merhaba , ben lisans mezunuyum fakat kuaförlük sertifikası almak için işkur’un açtığı kursa başlayacağım . bilmek istediğim ben işku’run 72 gün 504 saatlik olan kursu olan iş başı eğitim programını tamamladığımda ardından ustalık kursuna mı gidiyorum , yada nasıl ilerliyor süreç ? usta olabilmem için ne gerekiyor ? erkek berberi açabilmem için yani ?

  1. Erkek Berberliği Çıraklık Süresi İlköğretim Okulu Mezunları İçin 3 Yıl, Orta Öğretim Mezunları İçin 1,5 Yıldır. Öncelikle Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurulur, Elinizde Kurs Bitirme Belgeleri Yada Meslekte Çalıştığınızı Gösteren Belgeler Varsa Çıraklık Süresinin 2 Katı Kadar Çalışmışlık İle Doğrudan Kalfalık Sınavına Girilebilir, 512 Saat Ve Üzere Kurs Bitirme Belgeleri İle Çıraklık Süresi Kısalır, Kurs Bitirme Belgelerinin Ustalık Belgesine Bir Etkisi Yoktur. Kalfalık Belgesi Sonrası Ustalık Eğitimi Açılırsa 2 Yıl Eğitim, Yada 5 Yıl Mesleğinde Çalışıp Doğrudan Ustalık Sınavına Girilir.

 36. güneş dedi ki:

  Ben lise mezunuyum elektrik ustalık belgesi almak istiyorum 2007 den beri sigortalı sigortasız olmak üzere yurt dışı işlerdede çalıştım 3000 kusur günüm var çıraklık eğitime gittiğimde bu meslekte çalıştığım her yerden belge almam söylendi 10 larca firmada çalıştım bunu yapmam mümkün değil bunun daha pratik bir yolu varmı

  1. belge olmadan alamazsınız, çalıştığınızı gösteren sgk dökümü gereklidir.

   1. güneş dedi ki:

    Son çalıştığım birkaç senede sgk da elektrik işçisi olarak ama daha eskilerin de meslek yerinde bilinmiyor ibaresi çıkıyor bu bişey fark eder mi yoksa sadece elektrik işçisi yazanlarmı geçerli oluyor yardımlarınız için teşekkürler

    1. meslekteki çalışmalar geçerli sayılır.

    2. Faruk dedi ki:

     4 yıllık işletme açıköğretım menuzunuyum. Ustalık öğretmen belgesi almak üçün hangü bilimden başvurabilirım. Öğretücü olmak istıyorum

     1. işletme lisans mezunları muhasebe ve finansman alanı http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=47&alan=Muhasebe%20ve%20Finansman ve pazarlama ve perakende alanı http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=53&alan=Pazarlama%20ve%20Perakende kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 37. Talip dedi ki:

  Ben endüstri meslek lisesi mezunuyum ustalık belgesi almadım ben sınava giriptemi alıyorum yoksa sınavsızmı alıyorum
  lise 4 yıllık eğitim

  1. 4 yıl meslek lisesi okuyanlar direk alıyor, 3 yıl okuyanlar sınava girip, 1985-1986 öncesi mezunlar direk alır.

 38. Sky blue dedi ki:

  10 yıl market deneyimin var aralıksız bu şekilde kantin işletme belgesini alabilirmiyiz

  1. Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi Sınavına Katılabilmek İçin Çıraklık Eğitim Süresinin 2 Katı Kadar Çalışmışlık Belgelenmeli. Çıraklık Süresi İlköğretim Mezunları İçin 2 Yıl, Ortaöğretim Mezunları İçin 1 Yıl. Ustalık Sınavına Katılmak İçin Artı 5 Yıl.

 39. Gökçe dedi ki:

  kantin işletmecilgi kursunuz varmı?

  1. kantin işletmeciliği belgesi mesleki eğitim merkezleri tarafından veriliyor.

 40. Siyahkedi dedi ki:

  Iyi gunler ben lise cocuk gelisim mezunuyum ayni zamanda universite cocuk gelisim okuyorum onlisans okuduktan sonra hangu alanda halk egitimde ucretli yada usta ogretici olabilirim bilgilenmek istiyorum
  Isaret dili
  Ileri excel
  Muhasebe ve finansman
  Ingilizce
  Diksiyon egitimleri aldim

  1. kurs bitirme belgeleriyle usta öğretici olunamıyor, çocuk gelişimi alanında açılan kurslarda öncelikle alanında lisans mezunları tercih ediliyor, lisans mezunu olmaması durumunda ön lisans mezunları tercih edilebiliyor.

 41. Perihan Ağır dedi ki:

  Merhaba 1991LİMME(lise mezunları meslek edindirme)makina nakışı mezunuyum iki yıl halkeğitim merkezinde ustaöğreticilik yaptım daha sonra başka meslek (mutfak sorumlusu aşçı yardimcılığı)3 yıl çalıştım şimdi dilekçemi verdimküçükçekmece memm e sınavda başarılı olunca belediye ve halkeğitimlerde çalışabilirmiyim.Haziran ayı içinde ismekten aldığım aşçı kalfalik sınavına girebilirmiyim

  1. kurs açabilmek için ustalık / usta öğretici belgesi sahibi olmalısınız. ortaöğretim mezunları için aşçılık meslek dalı çıraklık süresi 1,5 yıldır, kalfalık sınavına girmek için 3 yıllık çalışmışlık belgesi ile mesleki eğitim merkezine başvurulur girilen sınavda başarılı olunursa kalfalık belgesi alınır. alanınızda mesleki eğitim merkezinde ustalık eğitimi açılırsa süresi 2 yıldır, ustalık eğitime katılmadan alanında 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavına girilebilir. ustalık belgesi sahibi olduktan sonra usta öğreticilik kursu için mesleki eğitim merkezine başvurulur (40 saat).

 42. Fahri dedi ki:

  Ustalık belgesi alabilmek için elektrik lise terk alabikirmiyim

  1. liseyi bitirmeden alamazsınız. 2008 sonrası 4 yıllık meslek lisesi mezunları ile 1985-86 öncesi meslek lisesi mezunları doğrudan, 1985-1986 sonrası 3 yıllık meslek lisesi mezunları ustalık sınavına girerek belge alabilir.

 43. Serhat dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisemi metal teknolojisi olarak bitirdim universiteyi torna bolumu olarak bitirdim fakat meslek alanlarindan pek memnun deilim gida uzerine tabldot uzerine bir lokanta acmak istiyorum fakat ustalik belgem yok kaynakcilik uzerine is yeri acma belgem var cogu yorumu okudum kendi uzerime bir lokanta acamammi ustalik belgesi sartmi acabilmem icin veya acmam icin ne yapmam gerekir

  1. alanında ustalık belgesi sahibi olmak yada yanınızda ustalık belgesi sahibi birini çalıştırmak gereklidir.

 44. Elif dedi ki:

  Merhaba..Bayan kuaförlüğü Kalfalık Belgem mevcut..Ustalık Belgemde hazır fakat yaklaşık 4 yıldır okulda duruyor.Evlılık vs derken almaya gıtmedım.Şimdi Ustalık Belgemi alıp Usta Eğiticilik Belgemi de almak istiyorum.aranılan şartlar nelerdir?Eğitime katılabilir miyim?

  1. mesleki eğitim merkezlerine usta öğretici kursu için başvuruda bulunuyorsunuz, 20 kişilik grup oluştuğunda 40 saat süreli usta öğretici kursu açılıyor. başvuru için ustalık belgesi aslı ve fotokopisi, fotoğraf (3-4 adet), kimlik fotokopisi istenir.

 45. Ceyhun dedi ki:

  İyi günler,
  Bayan kuaforlugu isyeri açma belgem ve 4. Seviye bayan kuaförlügü belgem var.
  Bu belgeler ile erkek berberligi ustalik sınavına doğrudan katılıp erkek berberligi ustalik belgesi alabilir miyim?
  Veyahut bende ki mevcut belgeyle erkek berberligi üzerine işyeri acabilir miyim?

  1. hayır bayan kuaförlüğü ustalık belgesi ( iş yeri açma belgesi) ile erkek berber dükkanı açamazsınız. erkek berberliği ustalık belgesi sınavına doğrudan katılamazsınız. öncelikle mesleki eğitim merkezine kalfalık belgesi için başvuruda bulunmanız gerekir, ortak derslerden muaf olursunuz. yanınızda erkek berberliği ustalık belgesi sahibi birini çalıştırıp iş yeri açabilirsiniz.

 46. Kamil dedi ki:

  İşyeri Açma Belgesi Ustalık Belgesi İle Aynı Yetki Ve Sorumluluklara Sahiptir.diye yaziyor

  1. doğru aynı yetki ve sorumluklara sahiptir.

 47. Kamil dedi ki:

  Elektrik elektronik pano monitorlugu mezunuyum diploma var isyeri acma belgeside var is yeri acma belgesi ustalik belgesi yerine geciyormu

 48. Kürşad dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisesi ve meslek yüksek okulu elektrik nölümü mezunuyum ayrıca işyeri açma belgem var fakat ben bilişim yada bilgisayar onarım bakım üzerine ustalık belgesi almak istiyorum acaba ne yapmam gerekiyor

  1. Bilişim Teknolojileri Alanı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Oldu. Sizin Daha Önceki Alanınızdaki Çalışmanız Hizmet Belgesi Olarak Geçerli Olup Olmadığını Mesleki Eğitim Merkezlerine Sorunuz. Geçerli Değilse Ustalık Belgesi Almanız En Az 7-8 Sene Sürer.
   Bu Alanda Alınabilecek Belgeler
   Ağ İşletmenliği
   Bilgisayar Teknik Servisi
   Veri Tabanı Programcılığı
   Web Programlamacılığı

 49. serpil yakar dedi ki:

  merhaba ben düz lise mezunuyum 15 yıldır sigortalı olarak bir şirkette çalışıyorum artık sektör değiştirmek istitorum bayan kuaförü açmak istiyorum yaş 35 kursa giderek ustalık belgesi alabiliryim ve akşam kursu varmı

  1. kursa giderek belge alma süresi kısaltılır, ancak ustalık belgesi almanız en az 7-8 sene sürer. en kısa yol ön lisans kuaförlük bölümünü bitirip 1 yıl alınınız da çalıştıktan sonra ustalık belgenizi almanız olacaktır.

 50. Büşra Zorla dedi ki:

  Merhaba ben dış ticaret ve Avrupa Birliği ön lisans mezunuyum,MEB onaylı 512 saatkumaş boyama, 200 saat de el sanatları sertifikam var usta öğretici olarak başvuru yapabiliyormuyuz bu belgeyi almak için ne yapmalıyım.

  1. mesleki eğitim merkezine başvuruda bulunacaksınız, belgeleriniz kalfalık belgesi alma sürenizi kısaltacak. sonra ustalık belgesi alacaksınız (en az 5 yıl çalışmışlık), daha sonra usta öğretici kursuna katılacaksınız.

 51. Yunus şimşek dedi ki:

  Ben tornacılık kalfalık belgesini 2009 yılında aldım şuan 5 yıldan fazla sigortalı olarak çalıştım ama SGK meslek kodum borwerkçi olarak ben nasıl tornacılık ustalık belgesi alabilirim

  1. alanınızda çalıştığınızı belgelemeniz gerekiyor, sgk ile görüşünüz.

 52. özlem dedi ki:

  iyi günler. Lise Bilgi-işlem, ön lisans Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama mezunuyum daha önce MEB de ücretli öğretmen olarak görev yaptım. aynı zamanda bulunduğum ildeki ücretsiz kurslarda eğitmen olarak çalışıyorum. ustalık belgesi almam gerekir mi? Yoksa direk usta öğreticilik belgesi için mi başvuru yapmalıyım?

  1. bilişim teknolojileri alanında usta öğreticilik belgesi bulunmuyor. usta öğretici belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kapsamındaki meslek dallarında verilmektedir. usta öğretilere Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi kursu (40 saat) zorunlu oldu.

   1. özlem dedi ki:

    cevabınız için teşekkür ederim. oryantasyon eğitimimi tamamladım. yani benim bilgisayar kullanımı branşında eğitmenlik yapmaya devam etmem için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok, doğru mu anladım acaba.

 53. Sera dedi ki:

  Merhaba. Ben meslek lisesi kuaför ve güzellik uzmanı bölümünü okuyordum lise 3’te okulu bıraktım. 2.5 sene bir kuaförde çalıştım ve tamamen herşeyi bırakıp evlendim ve şimdi kuaför açmak istiyorum ustalık belgesini en kısa süre olarak nasıl alabilirim

  1. meslek lisesini bitirip doğrudan ustalık belgesi sınavına girme hakkı kazanabilirsiniz.

 54. Gülseren ozturk dedi ki:

  Selamlar Yaşım 21. .2018 Şubat ayında kuaför alanında ustalik sınavına gireceğim. Kayıt tarihinden itibaren çalıştığım kuaför sigortami yapmadı. Ustalik belgesi için sıkıntı yaratirmi. Bu iki yil icinde sigortali olmak sartmi?
  Teşekkürler

  1. 2 yıl çalışmışlık belgelenmeli (usta öğretici belgesi sahibi olan bir işyerinde)
   Kalfalık belgesini aldıktan sonra mesleklerinde Usta Öğreticilik Belgesi sahibi bir ustanın yanında çalışırken Ustalık Eğitimi Kursuna devam eden ve 240 saatlik teorik eğitimini alanlar, tüm derslerini tamamladıktan sonra 2 yıllık pratik çalışma belgelendirdikleri takdirde ustalık sınavına katılırlar.

 55. sevda acar dedi ki:

  Merhaba ben bayan giyimi üzerine 22 yıldır pratik kesim ve tasarım yaparak provali ve provasiz dikiş dikiyorum . açık öğretim lise okuyorum suan. Fakat hiç sigortam olmadı . usta öğretici yada ustalık belgesi alabilirmiyim

  1. alamazsınız, denklik yoluyla belge almak için alanınızda çalıştığınıza dair sgk Belgesi istenir. belge almak için mesleki eğitim merkezlerinde eğitime başlamanız gerekli.

 56. Mustafa dedi ki:

  Merhaba ben pvc ve demir doğrama işi yapıyorum kalfalık ve ustalık belgesi almam gerekiyor nereden alabilirim ne yapmam gerekiyor??
  Daha öncede 1997 çıraklık eğitim merkeziden torna tesviye mezunuyum kalfalık belgesi var

  1. mesleki eğitim merkezinden alınır, mesleğinizde çalıştığınızı belgeleyerek (Sgk) başvuruda bulunun.

 57. Emine katılmış dedi ki:

  Merhaba
  Ben ve arkadasim kantin işletmeciliği icin kalfalik belgesi almak istiyoruz fakat 2 yildir kurs acilmamaktadir.biz konuda yarar göremiyoruz yapmak istediğimiz isi bu yüzden yapamaktayiz.edirne merkezde kimse istemiyor sanirim bu kursu 12 kisinin altinda kaldığı icinde kurs acilmiyor.baska bi çözüm yolu yok mudur?

  1. ya yeterli sayıda kişi bulunmalısınız, yada başka bir ildeki eğitime katılmalısınız.

 58. eda dedi ki:

  merhabalar,önlisans gıda teknolojileri bölümü mezunuyum laboratuvarda çalıştım.bölümüm açısından tüm deney ve tayinleri yapabilirim o ayrı biraz karışık olacak ama aynı zamanda birçok eğitim aldım bilgisyar meb onaylı 160 saatlik-bankacılık sigortacılık -satış pazarlama -etkili iletişim ve dil-ekip çalışması ve liderlik-ıso haccp -gibi de kişisel gelişim alanında bi çok sertifika edindim.İŞ İÇİN NE KADAR FAYDALI OLUR BİLİNMEZ .asıl sormak istediğim şu anda özel bi eğitim kurumunda eğitim danışmanlığı yapıyorum aynı zmanda gerek telefonda gerekse yüzyüze görüşmelerle kurum ve eğitim hakkında bilgi veriyorum.Kayda bağlıyorum kayıt işlemlerini ödeme durumlarını öğrenci öğretmen koordinasyonunu sağlarım sistemi çok iyi kullanıyorum.halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak çalışmak için hangi belgelere ihtiyacım var. neler yapabilirim mezuniyetim buna olanak sağlıyormu. Çlışma saatlerim uzun o yüzden yeni iş arayışındayım gerek eğitim gerek sınav olsun ne gerekiyorsa yapabilirim.yanıt bekliyorum teşekkür edrrim.

  1. Eda dedi ki:

   Cvp yazdığınız için teşekkürler ..bilgisayar alanında usta öğretici olabilir miyim peki bunun için ne yapmalıyım eğitim veya sınav nasıl bir yol izlenmeli ..160 saatlik MEB onaylı sertifikam var

   1. olamazsınız alanında en az ön lisans mezunu olmak gerekiyor, bilgisayar kursu açmak için.

 59. aylin dedi ki:

  14 yıllık hemşireyim halk eğitimmerkezleri deki sağlık derslerinde çalışmak istiyorum .ne yapmam gerekiyor acaba?

  1. ilkyardım konusunda eğitim almış olan sağlık personeli ilk yardım kursu, bilinçli hamililik ve bebek bakımı hemşirelik lisans ve ön lisans mezunları, hijyen eğitimi hemşirelik lisans mezunları kurs açabilir. halk eğitim merkezine şahsen başvurulur.

 60. Muhammet dedi ki:

  Merhaba benım elektrik meslegınden ustalık belgesi almam gerekiyor ancak bu donem basında acık liseye baslıcam yani 3.donemime baslıcam ve cok az bir ders programım kaldı sizce ustalık belgesi almalı mıyım yoksa lisemi mi bitirmeliyim bır de elektrik meslegini 4.5 yıldır icra etmekteyim suan gitsem ustalık belgesine hak kazanmıs olur muyum şimdiden teşekkürler

  1. kalfalık belgeni alındıktan sonra en az 5 yıl mesleklerinde çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılabilir.

 61. naci dedi ki:

  kolay gelsin benim tornacı olarak ustalık belgem var birde kaynakcı olarak almak istiyorum ne yapmam lazım eğitici ustalıkta aldım

  1. mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulununuz.

 62. gizem dedi ki:

  Merhabalar. ben marmara üni ebelik bölümünün bitirdim. halk eğitim merkezinde çocuk gelişimi dersi vermek istiyorum. verebilir miyim. 2yıldır özel de meslek öğretmeni olarak çalışmaktayım.

  1. bilinçli hamilelik ve bebek bakımı kursu için başvuruda bulunulabilir.

 63. Kübra dedi ki:

  Merhabalar, sağlık yönetimi lisans mezunuyum. Aynı bölümde yüksek lisans öğrencisiyim. Hasta kabul işlemleri kursu için usta öğretici olmak istiyorum. Okul ile birlikte yürütmek için 40 saat 5 güne sığdırılır mı, part olarak mı hizmet verilir? Sistem nasıldır? Teşekkür ederim.

  1. başvurulacak halk eğitim merkezinin kursiyer ve sınıf durumuna göre full yada part olarak açılabilir.

 64. Ferdi dedi ki:

  Merhabalar ben 2 yillik buro yonetimi ve sekreterlik mezunuyum.f klavye usta ogreticiligi icin ne gibi asamalardan gecmem gerekiyor yardimci olabilirmisiniz lutfen

  1. Büro yönetimi ve adalet alanında ön lisans ve lisans mezunları. diğer branşlarda öğretmen olarak atanmış olanlardan bilgisayarda hızlı klavye kullanımı ve standart Türk klavyesi kullanımı belgesi olanlar. büro yönetimi öğretmenliği, büro yönetimi ve sekterlik lisans mezunları. Adalet, sekreterlik ve yönetici asistanlığı, büro yönetimi, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, büro yönetimi ve sekreterlik ön lisans mezunları. Kurs açılacak halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında şahsen belgelerinizle başvurulur. Usta öğreticilik başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişmektedir, çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında başvurular alınır.

 65. Gostik dedi ki:

  Merhaba 15 yıldır beyaz eşya servisinde sgk prim yatmışlığı vardır yalnız lise terkim ustalık belgesini nasıl alabilirim nasıl bir yol izlemem gerekir teşekkür ederim.

  1. Hizmet belgeleriyle denklik işleminde en az ilköğretim mezunu olmak (1996-1997 yılı öncesi ilkokul), hizmet belgeleri değerlendirilmesinde 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki hizmetler dikkate alınır. hizmet belgeleri değerlendirilmesinde her ay için az 20 gün prim yatmış olması gereklidir.
   denklik yoluyla belge almak için ilinizde denklik işlemleri yapan mesleki eğitim merkezlerine başvuru dilekçesi, SGK Yada Bağkur Primler, nüfus kağıdı aslı ve fotokopisi, mesleğin gerektirdiği işleri yapabileceğine dair sağlık raporu, öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi ile başvurulur.

 66. Aysun dedi ki:

  Halk Eğitimden aldığımon muhasebe ve bilgisayar sertifikam var bu sertifika ile hal eğitimde kurs açabilir miyim?

  1. hayır açamazsınız, alanında en az ön lisans mezunları yada lisans mezunları ve alan öğretmenleri kurs açabilir.

   1. Aysun dedi ki:

    Meslek lisesi bilişim teknolojileri mezunuyum. On lisans muhasebe ve ve vergi uygulamaları mezunuyum bu durumda açabilir miyim ?

    1. Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları ön lisans mezunları muhasebe ve finansman alanında kurslar açabilir. bilişim teknolojisi için lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor.

     1. Aysun dedi ki:

      Sertifikam da var on muhasebe. O zaman olmasa bile olurdu.benim hem gidip başvuru yapmam grek o zaman belli bir tarihi var mi yoksa hemen gidip yapabilir miyim?

     2. başvuru yapacağınız halk eğitim merkezinden usta öğretici başvuru tarihlerini öğrenebilirsiniz. Her halk eğitim merkezinin usta öğreticilik başvuru tarihleri farklı oluyor.

 67. Eda Özkan dedi ki:

  Unutulmaya yuz tutmus geleneksel tezhip sanatiyla ilgili halkegitimden 2 tane 640 saatlik kurs bitirme belgem var bununla kurs acabikrmiyim ne yapmam gerekli

  1. Tezhip Kursu İçin Öncelikle Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Ve Lisans, Geleneksel Türk El Sanatları Lisans Ve Yüksek Lisans, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği Lisans, Geleneksel El Sanatları Ön Lisans Ve Lisans Mezunları Tercih Edilir. Başvuranlar Arasında Bu Şartları Taşıyan Adaylar Olmaması Durumunda Sektörde Deneyimli Teknisyen Ve Meslek Elemanları Ve Kurs Programıyla İlgili Modül Ve Yeterlilikleri Almış Olanlardan Faydalanılabilir.

 68. Bahadir dedi ki:

  Merhabalar
  Ben 4 yillik calisma ekonomisi mezunuyum
  Ilgili fedarasyonlarin kurslarindan aldigim
  1.kademe short track yardimci antrenorluk(buz pateni fedarasyonu)
  1.kademe buz hokeyi yardimci antrenorluk(buz hokeyi fedarasyonu)
  Ve cesitli spor seminerlerine katilim belgelerim var.
  Ustalik belgesi direk olarak alabiliyormuyum ve kendi alanlarimda “paten”uzerine hangi kurslari acabiliyorum?
  Usta ogreticilerin saat ucreti nedir?

  1. Spor Alanında İlgili Federasyondan Antrenörlük Yada Yardımcı Antrenörlük Belgesi Sahipleri Kurs Açabiliyor.

 69. Halime Bedir dedi ki:

  Ben 2000 yılında halk eğitimden dikiş üzerini çıraklık belgesi aldım dikişimi çok ilerlettim evde terzilik yapıyorum ben dikiş için ustalık belgesi almak istiyorum belge almam için sigortalı bir iş yerindemi çalışmam gerekiyor teşekkür ederim

  1. Öncelikle kalfalık belgesi almanız gerekiyor daha sonra ustalık belgesi alınabilir. Mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulununuz.

 70. Nevin dedi ki:

  Ben giyim üretim mezunuyum ustalık belgesi alabilirmiyim

  1. 1986 Öncesi Meslek Lisesi Mezunları Ustalık Belgesini Doğrudan Alabilir, 1986 Sonrası Meslek Lisesi Mezunları Doğrudan Ustalık Sınavına Katılabilir.

 71. ebru gökbaş dedi ki:

  merhaba ben halk eğitimde usta eğitici olmak istiyorum bunun için ustalık belgesini nerden almam gerekiyor bir kaç halk eğitime başvurdum onlar da bana olumsuz yanıt verdi

  1. ustalık belgesi mesleki eğitim merkezleri MEM tarafından veriliyor.

 72. aynur dedi ki:

  Merhaba. Ben ev usulü küçük bir pastane açmak istiyorum. Ama ustalık belgem yok. Sadece belediyenin pasta kurslarına gittim. İşletmeyi açmada problem olurmu? Teşekkürler

  1. İş yeri açmak için alanında ustalık belgesi (işyeri açma belgesi) sahibi olmanız veya yanınızda ustalık belgesi sahibi birini çalıştırmanız gereklidir.

 73. İsmailşahin dedi ki:

  Merhaba sn yönetici.Yardımcı olduğun herkes adına Allah Razı olsun.
  Ben 4 yıllık işletme mezunuyum ve baba mesleğim olan kasap açmayı düşünüyorum.Usta belgesi olmadan açabilir miyim? Veya ustalık belgesi sınavlarına direkt katılabilir miyim?
  Şimdiden teşekkürler.

  1. ustalık belgesi olmadan açamazsınız. yanınızda ustalık belgesi sahibi birini çalıştırarak açabilirsiniz. Mesleki eğitim merkezlerinde önce kalfalık belgesi almanız daha sonra ustalık belgesi için 5 yıl çalışmışlık ile ustalık sınavına girebilirsiniz.

 74. Elif dedi ki:

  Merhaba halk eğitim merkezinde kurs
  belgelerimle kurs acmaktayım kalfalık belgesini aldım. Şu an halk eğitimde kurs görevim yok ve ustalık belgesini alamıyorum 5 yıl calışmışlık isteniyor bulunduğum ilçede bu dala ait meslek kuruluşu yok …kalfalık belgemle ustalık belgesini nasıl alabilirim….yardımcı olabilirmisiniz

  1. mesleki eğitim merkezlerinde alanınızda ustalık eğitimi veriliyorsa 2 yıl çalışma süresi ve kursu başarıyla tamamlama şartıyla ustalık belgesi alınabiliyor. size yakın bir yerde alanınızda iş bulmanız gerekiyor.

 75. Huseyin dedi ki:

  Önlisans elektrik bölümü mezunyum doğalgaz iç tesisat ustalık belgesi nasıl alabilirim 608 saat doğalgaz iç tesisat kursu belgenin bulunmaktadır.

  1. mesleki eğitim merkezlerine öncelikle kalfalık belgesi için başvurmanız gerekli. Bakanlığın İzni İle Açılan Kurslardan Alınan Belgeler Çıraklık Ve Kalfalık Döneminde Görülen Teorik Ve Pratik Eğitime Denklikleri Açısından Değerlendirilir. kalfalık belgesini alanlar 2 yıl ustalık eğtimi sonunda ustalık yada mesleklerinde 5 yıl çalışıp doğrudan ustalık sınavına girebilir.

 76. ibrahim izci dedi ki:

  merhaba 2010 yılında kalfalık belgesi almıştım sonra ustalık derslerine katılmadım aradan 7 yıl geçti şimdi almak istiyorum 2 kez sınava girdim mart nisan ayında ben bu ustalık belgesini ne zaman alabilirim şimdiden teşekkür ederim

  1. kalfalık belgesi sahibi olduktan sonra mesleklerinde 5 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılabilir.

   1. İbrahim izci dedi ki:

    Sigorta yok yalnız

    1. SGK Veya BAĞKUR Primleri istenir. resmi kurumlarda çalışanlar için hizmet dökümü yeterlidir.

 77. Hale sofyalıoğlu dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisesi makina ressamlığı,1983.ve meslek yüksek okulu makina resim konstrüksiyonlu bölümü mezunuyum.ahşap boyama ve el sanatları üzerinde halk eğitimden 1900 sakatlık kurs belgem var.halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olmak istiyorum.ne yapmam gerekir acaba.

  1. Mesleki Eğitim Merkezlerine Denklik Yoluyla Belge Almak İçin Elinizdeki Kurs Belgeleriyle (Kurs Belgeleri Üzerinde Kursun Eğitim Süresi Yazmalıdır) Başvuruda Bulunun.

 78. Hasan dedi ki:

  Merhaba 5 yıldır kaynakcıyım ustalik belgesi alabilir miyim ama yaşim 20

  1. Önce Kalfalık Belgesi Alınır. Mesleğin Çıraklık Eğitim Süresinin 2 Katı Kadar Hizmet Belgesi Kalfalık Sınavı İçin Artı 5 Yıl Ustalık Sınavına Girebilmek İçin Gereklidir. 3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Meslek Dallarından Mesleğinizin Eğitim Durumunuza Göre Çıraklık Süresini Öğrenebilirsiniz.

   1. Burcu dedi ki:

    Ben kimya mühendisiyim ve kantin işletmek istiyorum. Denklik olarak ustalık sertifikası almam gerekiyor mu ve eğer almalıysam hangi evraklar gerekli? Kısacası nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

    1. 1. Dilekçe (Alınacak dokümanda mevcut)
     2. İkametgâh Senedi (Asıl, Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
     3. Nüfus Cüzdan Sureti (Asıl, Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
     4. Sabıka Kaydı (Son 3 Aylık Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)
     5. İhale doküman bedelinin ödendiğine dair dekont
     6. Geçici teminatın Kadıköy Mal Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu
     (veya dekont)
     7. Başka bir kantin işletmediğine dair belge. (Kantinciler odasından)
     8. Kantin işletmeciliği ustalık belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa sırayla kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslı. (Bu belgeler mesleki eğitim merkezlerinden alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa mesleki eğitim merkezlerinden denklik işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınmazlar.)
     9. İhalesi yapılacak olan okulun Servis Taşımacılığını yapmadığına dair belge. (İlgili Okul Müdürlüğünden alınacak)
     10.İhaleden men olmadığına dair belge (İstanbul Kantinciler odasından)
     11.Mesleki Yeterlilik Belgesi.
     12. Vergi borcu olmadığına dair belge.
     13. SGK Borcu olmadığına dair belge.

 79. Funda dedi ki:

  Merhaba.ben 6ay oldu ev yemekleri dükkanı açtım.butun belgeleri aldım.sira ruhsata geldi.yemekleri ben yapıyorum ama belgem yok.ruhsat için ustalık belgesi istiyorlar.baska birininkini kullanmak yerine ben nasıl bu belgeyi alırım.bana bir hak tanırlar mı işyeri sahibi olarak.

  1. Ustalık belgesi için mesleki eğitim merkezlerine (MEM) başvurmalısınız. Meslek dalında eğitim süresinin 2 katı kadar çalışma sürenizi belgelerseniz kalfalık belgesi sınavına katılabilirsiniz. Kalfalık belgenizi aldıktan sonra ustalık için başvurabilirsiniz.
   Denklik yoluyla ustalık belgesi almak için hizmet belgesi, başvuru dilekçesi, öğrenim belgesi, SGK yada bağkur Primleri (resim kuruluşlarda çalışanlardan istenmez), sağlık raporu ile mesleki eğitim merkezlerine başvurulabilir.

 80. Emrullah dedi ki:

  Denklik islemlerinde SGK Primleri (Resmi Kurumlardan İstenmez. Hizmet Belgesi Yeterlidir.) Bu tabir deki resmi kurumlar ne demek benim babam memur bende sigortaliyim ben de bu kapsama girer miyim denklik islemlerinde

  1. Resmi kurumlarda çalışanlar (devlet kurumları) için hizmet belgesi yeterli oluyor.

 81. engin dedi ki:

  15 yildir yurt disindayim berber im nasil ustalik alabilirim bilgi verirseniz

  1. Hizmet Belgesi, Yetki Belgesi, Yurtdışından Alınmış Belgeler, Meslek Odalarının Verdiği Belgelere Sahip Olanlar Kalfalık Ve Ustalık Belgesi İçin Denklik İşlemlerine Tabidir.
   Yurtdışından Alınan Belgeler İçin
   Yurt Dışında Kalfalık Veya Kalifiye İşçilik Belgesi Alanlara Kalfalık, Bağımsız İş Yeri Açma Yetkisi Veren Belge Veya Ustalık Belgesi Alanlara Da Ustalık Belgesi, Doğrudan Verilir. Bunların Dışındaki Mesleki Belgelerin Denkliği, Başkanlığın Görüşü Doğrultusunda İlgili Birimce Yapılır. Bakanlığın İzni İle Açılan Kurslardan Alınan Belgeler İle Hizmet Belgesi Veya Bunun Yerine Geçen Belgeler İle Yurt Dışından Alınan Belgeler, Çıraklık Ve Kalfalık Döneminde Görülen Teorik Ve Pratik Eğitime Denklikleri Açısından Değerlendirilir.
   Denklik İşlemleri Yapan Mesleki Eğitim Merkezlerine
   Öğrenim Belgesi Aslı Ve Örneği
   Mesleki Eğitim Aldığı Kurumdan Verilmiş Belge Yada Diploma Aslı Ve Örneği
   Yurt İçinde Mesleği İli İlgili İşlerde Çalışanlar İçin Denklik Formu Ve Sgk Çalışma Günlerinin Gösterir Belge
   Yurtdışından Alınmış Çalışma Belgelerinin Aslı Ve Noterce Onaylanmış Türkçe Çevirisi
   Yurtdışında Mesleki Eğitim Görenler Diploma Yada Belgeleriyle Eğitim Gördükleri Mesleki Eğitimin Süresinin Ve Derslerini Belirten Belge Yada Varsa Sınavda Aldıkları Notları Gösterir Belgelerin Aslı Ve Noterce Onaylatılmış Türkçe Çevirisi
   Kimlik Aslı Ve Örneği
   Fiziki Durumu Ve Sağlığı Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Gösteren Sağlık Raporu İle Mesleki Eğitim Merkezine Başvuruda Bulunulur.

 82. Ahmet dedi ki:

  Ustalık derslerine girdim bir meslek dersi kalmıştı 2000 yılında askere gittim askerden döndükten sonra yurt dışında çalıştım şimdi yurda kesin dönüş yapacağım direk sinava alirlarmi ustalık için

  1. Zorunlu sebeplerden dolayı (Yurt dışında bulunanlar, Askerlik görevini yapmakta olanlar,Göz altında bulunan veya mahkûm olanlar,Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış hastalık raporu bulunanlar,Etkileri bu süreyi dolduracak kadar doğal afete maruz kalanlar) geçici 1. madde gereği verilen sürelerde haklarını kullanamayanlar zorunlu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 90 gün içinde bu haklarını kullanabilirler

 83. Elif yalcin dedi ki:

  Ustalık ve Kalfalik belgeleri için bir ücret talep ediliyor mu

 84. harun hürbüz dedi ki:

  merhaba kamu yönetimi lisans mezunuyum. engelliyim, emekliyim. kuruyemiş dükkanı açmak istiyorum.bu işe dair de hiçbir mesleki egitimim vs.. yok. ustalık belgesi alabilmemin en kısa en kolay yolu nedir.

  1. Daha Önceden Ustalık Belgesi Almak İstediğiniz Alanda 11 Yıl Çalışmışlığınız Varsa Ustalık Sınavlarına Direk Katılabilirsiniz. Daha Önce Çalışmışlığınız Yok İse Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvuruda Bulunarak 3 Yıl İçinde Kalfalık, 2 Yıl Sonrada Ustalık Belgesi Alabilirsiniz. İşyeri Açmak İçin Ustalık Belgesi Bulunan Birini Yanınızda Çalıştırmanız Yeterlidir.

   1. harun gürbüz dedi ki:

    ustalık belgesi almak istediğim alandaki çalışmışlığımın tesbiti nasıl yapılıyor peki?
    bu durum sgk kayıtları ile mi, yoksa işverenden yazı almak suretiylemi belgeleniyor?

 85. Fatih özer dedi ki:

  Merhaba ben 1993 yılında endüstri meslek lisesi metal bölümünden mezun oldum. Daha sonra 2 yıllık yüksek okul okudum ama meslekle alakası yok. Şimdi ustalık belgesi almak istiyorum. Hangi yolu izlemem gerek. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. En Az 3 Yıllık Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Lise Ve Dengi Okul Mezunları 1985-1986 Öncesi Mezunlar Doğrudan Ustalık Belgesi Alabilir. 1985 İle 1986 Yılı Sonrası Mezunlar İse Doğrudan Ustalık Sınavına Alınır.

   1. Fatih özer dedi ki:

    Öncelikle cevap yazdığınız için çok teşekkür ederim. Sınava müracaatı Çıraklık eğitim merkezindenmi yapmamız gerekiyor. Bu konuda da yardımcı olur musunuz.

    1. evet mesleki eğitim merkezleri MEM diye geçer.

 86. TALAT DİNLER dedi ki:

  Ben 1989 yılından beri iş makineleri ustası olarak özel sektörde çalışmaktayım fakat mili eğitimden aldığım bir ustalık belgem yok nasıl alırım

  1. Hizmet belgeleriyle alınabilir. Hizmet belgeleriniz kalfalık sınavı için çıraklık eğitim süresinin 2 katı, ustalık sınavı için artı 5 yıl, sigorta primleri ile mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunarak sınavlara katılabilirler.

 87. bahar dedi ki:

  merhaba ben 4 yıllık fakülte mezunuyum 3 yıldır belmek gümüş işletmeciligi kursuna gidiyorum toplam 1200 saat mebden sertifikam mevcut atolye açabiliyormuyum teşekkür ederim

  1. atölye açmak için işyeri açma belgesi gereklimidir bilmiyorum, gerekli ise sizin yada yanınızda çalıştıracağınız birinin belgesi olması gerekir. işyeri açma (ustalık) belgesi için mesleki eğitim merkezine elinizdeki kurs bitirme belgeleri ile başvuruda bulunarak bilgi alabilirsiniz. Mili Eğitim Bakanlığın İzni İle Açılan Kurslardan Alınan Belgeler Çıraklık Ve Kalfalık Döneminde Görülen Teorik Ve Pratik Eğitime Denklikleri Açısından Değerlendirilir.

 88. Serap dedi ki:

  Merhaba ,Ben halk eğitime bağlı olan el sanatları kursuna gitmekteyim eğitim gördüğüm belge ile ustalık belgesi için başvuru yapabilir miyim? Yoksa ne yapmam gerekli.?

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden elinizdeki kurs bitirme belgeleri ile giderek bilgi alabilirsiniz. kurs bitirme belgeleri üzerinde eğitimin saati yazmalıdır, saat yazmayan belgeler kabul edilmez.

 89. Savaş dedi ki:

  Ben 4 yıl çıraklık eğitim merkezini gittim kafalık belgesi aldım şimdi ise ustalık belgesi almak istiyorum almış olduğum k alfalik belgesi elektrik tesisatciligi.şimdi ise ustalık belgesi almak istiyorum ancak şu an elektrik işi yapmıyorum.nasıl ustalık belgesi alabilirim teşekkürler

  1. ustalık belgesi mesleki eğitim merkezleri tarafından verilmektedir. kalfalık belgesi sahibi olup kalfalık belgesini aldığı tarihten sonra mesleklerinde en az 5 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılabilir. isteyen kalfalar için ustalık eğitimleri düzenlenebilir.

 90. enis uymaz dedi ki:

  öncelikle iyi çalışmalar ben İstanbulda yaşıyorum kısa bir zaman sonra Antalya’ya geçicem benim sorum şu ben 16 Yıldır bağlama çalıyorum. eğitimimi halk eğitim merkezinden aldım ustalık sınavları için yeterli saatimi doldurdum ancak başvurumu yaptıktan sonra bana dönüş yapılmadı gidip sordum sebebinin yeterli sayıda başvuru olmadıgını ve sınıf açamadıklarını söylediler bunu istanbul genelinde halk eğitim merkezlerinin çoğunda yaşadım. toparlamak gerekirse sizin halk eğitim merkesinizde ya da çıraklık eğitim merkezlerinizde bağlama (saz) için ustalık sınavı açılıyor mu? çünkü hakkım olan bişeyden mahrumum yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar

  1. Yeterli Talep Olmadan Açılmıyor. Grup Oluşturup Toplu Olarak Başvuru Yaparsanız Açılma Şansını Artırabilirsiniz.

   1. enis uymaz dedi ki:

    teşekkür ederim ancak ben mezra mezra gezip sınıf açılması için yeterli donanımda kişiler bulamam bu saçma olur zaten doğrudan yani sınavsız ya da sınavla bu belgeyi alma hakkım var mı yanlış hatırlamıyorsam bununla ilgili sayfanızda bir yazı okumuştum.

    1. Sınavsız belge alınamaz, ancak denklik yoluyla sınava girilerek alınabilir. belge almak isteyen kişileri internet ortamında, sosyal medyada gruplar ve benzeri yollarla bulabilirsiniz.

 91. Tugba dedi ki:

  Üniversite mezunlarina kalfalık, ustalık belgesi alırken bir ayrıcalık taniniyormu?kuaför açmak istiyorum.becerim var fakat belgem yok.almak ne kadar surer.birde ben geçmiş yıllarda kuaförde çok çalıştım fakat ispatlayamam bir faydasi olurmu?su anda da kuaförde calismak istiyorum fakat kimse eleman istemiyor.Son sorum ise:Komekten veya halk eğitimden alınan belgelerin faydasi oluyor mu çıraklık okulunda?

  1. Denklik İle Belge Almak İçin Hizmet Belgesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Hizmete Ait Primlerin Yatırıldığının Belgelenmesi Gereklidir. Kurs Belgelerinde İse Belgenin Üzerinde Kurs Süresinin Yazılı Olması Gereklidir.

 92. Ilknur dedi ki:

  Ustalık belgesini nasıl alabilirim işyeri açmak kullanmak istiyorum

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden şartları taşıyanlar usta öğreticilik kursuna katılarak alabiliyor.

   1. mehmet turhan dedi ki:

    elektrikli ev aletleri teknik servisi adı altında ustalık belgem var bu belgemi elektrik tesisatı pano monitörlüğüne nasıl çevirebilirim.

    1. Mesleki eğitim merkezlerine başvurup, alma şartlarını taşıyorsanız fark dersini vererek alabilirsiniz.

     1. Murat inal dedi ki:

      Merhaba, ben murat inal meslek lisesi mezunuyum aşçılıkla uğraşıyorum 8-9 sene kadardır gıda sektöründeyim kalfalık ustalık belgesi almak istiyorum ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olurmusunuz

     2. Mesleki eğitim merkezlerine başvurulur. Kalfalık Denklik sınavı için mesleğinde sigortalı çalıştığını gösteren belgeler (süre yok), ustalık için 18 yaşından sonra en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını gösteren belge ile denklik sınavına girilebilir.

 93. nihataktay dedi ki:

  Benim ilkokul diblumamyuk halk eğitim merkezinde aldım diblumamı ostalıkveya kalfalık alabilirmiyim

  1. Ustalık belgesi sahibi olmak için en az ilkokul mezunu olma şartı vardır.

   1. Sude dedi ki:

    Hocam bugunki şartlar altında 5 gün üzerinden tam saat çalışan bir usta ogretici ne kadar maaş alıyor

    1. Gündüz Saat Ücreti Brüt 71,37 TL, Gece Ders Saat Ücretti Brüt 76,47 TL.
     Vergi Dilimine Göre Net Ücret Bulunabilir. Haftada En Fazla 40 Saat Kurs Açılabilir.

Yorum Yaz