<style>.lazy{display:none}</style>Ustalık Belgesi Ekonomi Dersi Sınavı Çıkmış Soruları
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 25 Mayıs 2024

Ustalık Belgesi Ekonomi Dersi Sınavı Soruları

Ustalık Belgesi Ekonomi Dersi Sınavı Soruları

Ustalık Sınavları Ortak Meslek Dersleri Ekonomi Dersi Eski Çıkmış Soruları. Ustalık Belgesi Ortak Meslek Dersleri Ekonomi Dersinin Çıkmış Soru Ve Cevapları.

Ustalık Ekonomi Dersi Soruları
S1- İnsanların ihtiyaç duyduğu ve bir üretim sürecinden çıkarak piyasaya sunulan olguya ne denir?
a) Mal
b) Sermaye
c) Emek
d) Ticaret

S2- Toplumun veya bireylerin yaşamını sürdürmesi ve sağlıklı bir şekilde işlerini yürümesi için karşılanması gereken şeylere genel olarak ne ad verilir?
a) Lüks tüketim
b) Arz
c) İhtiyaç
d) Sermaye

S3- Maddi refah koşullarına erişmek insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fertlerin ve toplumun davranışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
a) İkame
b) Mali politika
c) Ekonomi
d) Sistem

S4- Bir malı elinde bulunduran kişi veya kurumların belirli bir fiyattan sunmak istedikleri miktara ne ad verilir?
a) Arz
b) Talep
c) Denge
d) Üretim

S5- Tüketicilerin belli bir zaman diliminde çeşitli fiyatlar üzerinden satın almaya hazır olmaları durumuna ne ad verilir?
a) Arz
b) Talep
c) Ekonomiklik
d) Piyasa

S6- İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal / hizmeti parçalar halinde satan işletmelere ne ad verilir?
a) Toptancı
b) Bakkal
c) Perakendeci
d) Hiçbiri

S7- Firma veya fabrikalardan tüketiciye ulaşmak üzere büyük miktarlarda mal alan,depolayan ve satan işletmelere ne denir?
a) Perakendeci
b) Mağaza
c) Depolama şirketi
d) Toptancı

S8- Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün dağıtım kanalını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Ürün rengi
b) Ürün yapısı
c) Üretim koşulları
d) Ürüne olan talep

S9- Aşağıdaki mükelleflerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdür?
a) Doktorlar
b) Avukatlar
c) Muhasebeciler
d) Hepsi

S10- Aşağıdakilerden hangisi bir canlılığını kaybetmiş ve sönük duruma girmiş piyasa durumunu ifade etmek için kullanılır?
a) Enflasyon
b) Devalüasyon
c) Deflasyon
d) Değer azalması

S11- Borçlusu ve alacaklısı aynı şehirde olan çeklerde ibraz süresi kaç gündür?
a) 10 gün
b) 30 gün
c) 45 gün
d) 15 gün

S12- Gerçek usulde vergi mükellefi olan bir tacir Ocak ayına ait KDV beyannamesini ne zamana kadar ilgili vergi dairesine vermek zorundadır?
a) 25 ocak
b) 25 şubat
c) 31 mart
d) 28 şubat

S13- Ülkemizde uygulanan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapitalist sistem
b) Sosyalist sistem
c) Karma ekonomik sistem
d) Totaliter sistem

S14- Bir işçinin yaşadığı toplumda ailesi ile birlikte kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürdürmesi için gerekli ücret miktarına ne ad verilir?
a) Maaş
b) Gerçek ücret
c) Azami ücret
d) Asgari ücret

S15- Üretim faaliyetlerinde işçilerin ehliyet ve kabiliyetleri dikkate alınarak, yapılacak işin kısımlara ve işçilere paylaştırılmasına ne ad verilir?
a) Uzmanlaşma
b) İş anlaşması
c) İş bölümü
d) Etkin yönetim

S16- İnsanların mal / hizmet alıp satmak için bir araya gelmelerini sağlayan sisteme ne ad verilir?
a) Piyasa
b) İşbirliği
c) Organize bölge
d) Satış alanı

S17-Bir malın fiyatının üretim ve maliyet koşulları ele alınarak piyasanın rekabet ortamında değerini bulması ve be değer üzerinden alım satım yapıldığı ortama ne ad verilir?
a) Devletçilik
b) Sosyalist sistem
c) Serbest ortam
d) Serbest piyasa ekonomisi

S18- Mal sahibinin perakendecilere gönderdiği içinde, malı satacağı fiyatı,indirim dahil fiyat koşulları ve taşıma maliyetini içeren belgeye ne denir?
a) Teklif
b) Sipariş
c) Fatura
d) Matbu fiş

S19- Satılan mal veya yapılan iş karşılığında alıcını aldığı, malın fiyatını,adedini ve alıcının borçlandığı miktarı gösteren belgeye ne denir?
a) Teklif
b) Ciro
c) Fatura
d) Poliçe

S20- Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?
a) Akbank
b) Petrol Ofisi A.Ş
c) T.C.D.D.
d) TÜSİAD

Not: Sorular 2008-2009 Yaz Dönemi Ustalık Sınavında Sorulmuştur. Her Soru Beş Puan Değerindedir.

Ustalık Ekonomi Dersi Cevapları
1- a) Mal
2-c) İhtiyaç
3-c) Ekonomi
4-a) Arz
5-b) Talep
6-c) Perakendeci
7-d) Toptancı
8-a) Ürün rengi
9-d) Hepsi
10-c) Deflasyon
11-a) 10 gün
12-b) 25 şubat
13-c) Karma ekonomik sistem
14-d) Asgari ücret
15-c) İş bölümü
16-a) Piyasa
17-d) Serbest piyasa ekonomisi
18-a) Teklif
19-c) Fatura
20-c) T.C.D.D

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz