Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

Ustalık Belgesi Başvuru Değerlendirme

Ustalık Belgesi Başvuru Süre Değerlendirme Süreci

Ustalık Belgesi Başvuru Değerlendirme Esasları, Başvurular İçin Gerekli Olan Ön Şartlar Ve Yeterli Öğrenim Durumu, Başvuru Sürece Nasıl İşler.

Denklik Yolu İle Ustalık Belgesi Başvuru Belgeleri Nelerdir, Önceki Öğrenmeler İle Belge Nasıl Alınır.

Ustalık Belgesi Alma Şartları Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.

Ustalık Belgesi Başvuru Süre Değerlendirme Esasları

• Farklı Zamanlarda Mesleklerinde Yapılan Çalışmalara Ait Sosyal Güvenlik Kurumu Pirim Gün Sayıları Toplanarak Değerlendirilir
• Değerlendirmede Her 30 Gün Bir Aylık Çalışma Olarak Kabul Edilir, Ancak Mükerrer Sigorta Primi Yatırılması Durumunda 30 Günü Aşan Primler Dikkate Alınmaz
• Kamu Kurumlarında Kadrolu Çalışanlardan Hizmet Cetveli İstenir.
• Hizmet Değerlendirmesinde 18 Yaşın Altındaki Hizmetler Göz Önünde Bulundurulmaz,
• Prim Döküm Belgesinde Mesleğin Belgelendirilemediği Durumlarda, Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi Bölümünün İşyeri Tarafından Doldurulup Onaylanması Halinde Beyana Göre İşlem Yapılır.
• Bağ-Kur Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi İle Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesindeki Hizmet Süresinin Farklı Olması Halinde Bağ-Kur Hizmet Belgesindeki Hizmet Süresi Dikkate Alınır. Ancak Emekli Olduktan Sonra Kendi Namına İş Yeri Açanların Hizmet Süresi, Vergi Mükellefiyet Belgesine Göre Hesaplanır
• Değerlendirme, Belgelerin Aslı İle Yapılır. Hizmet Belgesinin Aslı Olmak Kaydıyla Öğrenim Belgelerinin Onaylı Örneği Geçerli Kabul Edilir.
• Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Örgün Veya Yaygın Eğitim Okul Ve Kurumlar, İle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa Göre Açılmış Kurumlarda- Öğrenme Kazanımlarına Dayalı Programlar, Tamamlayanlara Verilen Belgeler, Yurt Dışından Alman Belgeler, Fiili Askerlik Veya Mahkumiyet Süresi İçinde Alınan Mesleki Eğitime İlişkin Belgeler, Ustalık Sınavı Başvurusuna Esas Olan Çalışmışlık Süresinin Hesaplanmasında Değerlendirilir.
• Mesleki Eğitim Veya Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenir. Meslek Alan/Dal. İle İlgili Her Tür Mesleki Eğitim Ve Kurs Belgelerinin Süreleri Toplanarak Değerlendirilir. Her 160 Saat Bir Aylık Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilir. Bu Şekilde Hesaplanacak Süre, Ustalık Sınav, Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür
• Mesleki Ve Teknik eg.t.m Okul Ve Kurumlarının Ara Sınıflarından Ayrılanlar İle Kalfalık Belgesini Kanunun 16 ncı Maddesi Hükümlerine Göre Almış Olanların Alanlarında Olmak Kaydıyla, Alan/Dal Eğitimine Devam Ederek Başardıkları Her Dönem İçin Altı Ay, Her Sınıf İçin Bir Yıl Ustalık Sınav, Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür
• Fiili Askerlik Veya Mahkumiyet Süresi İçinde Yapılan Hizmetler İçin Yazılı Olarak Belgelendirilmesi Gerekir. Bu Durumda Olanlardan Sigorta Prim Belgesi İstenmez.
• Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olan Veya Ara Sınıflarından Ayrılanlar; Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarında, Daha Önce Başarılı Oldukları Derslerden Muaf Tutulur.
• Yurt Dışından Alınan Belgelerin Değerlendirilmesi, Belgenin Aslının O Ülkenin Türkiye’de Bulunan Konsolosluklarınca Veya Geldikleri Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca Tasdik Edilmiş Ve Noter Yeminli Tercüman Tarafından Onaylanmış Türkçe Çevirisi İle Yapılır. Bu Madde Kapsamında Başvuru Yapanlardan Sosyal Güvenlik Prim Dökümü İstenmez.
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının İlgili Alan/Daldan Kalfalık/Ustalık Sınavında Ölçülen Öğrenme Kazanımlarıyla Karşılaştırılmasına İlişkin Tablo, Mesleki Yeterlilik Kurumu İle Birlikte Hazırlanır.
• Önceden Yapılan Denklik Başvuruları, Başvuru Sahibinin Talebi Halinde, Önceki Başvuruda Verdiği Belgeler Üzerinden Yeniden Değerlendirilir.

Başvurular İçin Gerekli Ön Şart Ve Yeterli Öğrenim Durumu

Kalfalık/Ustalık Sınav, Başvuru Formu (Ek-1) İle Yapılır. Sınavlara Başvuru Yapabilmek İçin; En Az 22 Yaşın, Bitirmiş, İlköğretim Okulu Mezunu Veya Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrenimini Tamamlamış Olmak Gerekir.
1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.
1996-1997 Eğitim Öğretim Yıl. Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmeden Ayrılmış Olup İkinci Kademe Okur-Yazarlık Belgesi Olanların Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıt Yaptırmaları Şartıyla Başvuruları Kabul Edilir.

Süreç

Değerlendirme, İl Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Komisyonunca Yapılır.
Yetkili Kurumlar, Sınavların Başlamasına Bir Ay Kalaya Kadar Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ve Denklik Başvurularını Kabul Eder, Ön Değerlendirme Yaparak (Ek-1) Form İle Eklerini, İki Nüsha Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) Ve Üç Nüsha Başvuru Sonuç Belgesini (Ek-3) Komisyona Gönderir. Başvurusu Uygun Bulunanların Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Komisyon Başkanınca Onaylanır.
Komisyon Yapılan Başvuruları Sınavların Başlangıcından En Geç Üç Hafta Önce Değerlendirerek Sınavlara Girmeye Hak Kazananları Belirler.

Kalfalık Ve Ustalık Sınavı Başvuru Belgeleri
Başvurular Ek-1 Belgesi İle Birlikte Aşağıdaki Belgeler İle Yapılır.

1- Öğrenim Belgesi Aslı Veya Onaylı Örneği İle Bir Adet Fotokopisi
2- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Aslı Ve Fotokopisi
3- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf
4- Başvuruya Esas Kanıt Dökümanlar
• Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Unvan Listeli Prim Dökümü
• Bağ-Kur Hizmet Belgesi İle Birlikte Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi
• Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimini Tamamlama Belgesi
• Mesleği İle İlgili; Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Belgelerin Aslı Ve Fotokopileri
• Kalfalık/Ustalık Belgesi Aslı Ve Fotokopisi
• Fiili Askerlik Veya Mahkumiyet Süresi İçinde Aldığı Mesleki Eğitime Ve/Veya Çalışmaya İlişkin Belgeler
• Yurt Dışından Alınan Belgelerin Ve Onaylı Tercümesinin Aslı Ve Fotokopisi
• MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Aslı Ve Fotokopisi

Asıl Belgeler Kontrol Edildikten Sonra Başvuru Sahibine İade Edilecek

Doğrudan Belge Düzenlenmesi Başvurusu Ek-4 Belgesi İle Birlikte Aşağıdaki Belgeler İle Yapılır
1- Öğrenim Belgesi Aslı Veya Onaylı Örneği İle Bir Adet Fotokopisi
2- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Aslı Ve Fotokopisi
3- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf
4- Başvuruya Esas Belgenin Aslı Ve Fotokopisi
5- Meslek Odalarından Alınan Belgelerin İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Verildiğine Dair Resmi Yazı

Asıl Belgeler Kontrol Edildikten Sonra Başvuru Sahibine İade Edilecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz