<style>.lazy{display:none}</style>Hazır Giyim Üretim Organizasyonu Dersi Ustalık Soruları
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 26 Mayıs 2024

Hazır Giyim Üretim Organizasyonu Dersi Ustalık Soruları

Hazır Giyim Üretim Organizasyonu Dersi Ustalık Soruları

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Hazır Giyim Üretim Organizasyonu Dersi Ustalık Belgesi Soruları Ve Cevapları. Mesleki Eğitim Merkezleri Ustalık Belgesi Sınav Soruları, Hazır Giyim Üretim Organizasyonu Dersi Çıkmış Soru Ve Cevapları.

Hazır Giyim Üretim Organizasyonu Dersi Ustalık Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir firmada üretim planlamanın gereklerinden birisi değildir?
A) Var olan kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek,
B) Gelecekle ilgili şirket politikalarını belirleyebilmek,
C) Bölümler arası iletişimi artırabilmek,
D) Zamanında ve kaliteli üretim yapabilmek.

2. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli üretim planlaması içinde yer alır?
A) Yoğun programdan dolayı mesaili çalışmanın planlanması,
B) Ek bina yapımına karar verilmesi,
C) Toplu işçi çıkarma kararının alınması,
D) İç giyim grubunun bırakılıp, üst giyim üretimine geçilmesi.

3. Kapasitesi 200 adet/saat olan bir fason atölyesi, günde 9 saat çalışarak, 5400 adet siparişi kaç günde bitirir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

4. Aşağıdakilerden hangisi numune üretimi yapılmasının gereklerinden biri değildir?
A) İş akışını revize ederek, en uygun hale getirebilmek,
B) Hataları zamanında tespit edebilmek,
C) Siparişin üretimi için müşteri onayı alabilmek,
D) Koleksiyonda sergileyebilmek.

5. Aşağıdakilerden hangisi üretim planlamaya kaynak veriler içinde yer almaz?
A) İş gücü kapasitesi, B) Stok bilgileri, C) TSE verileri, D) Zaman standartları.

6) İşletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir gelir elde edebilmesi için belli
bir dönemde kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarına ne denir?
A) Gider
B) Maliyet
C) Gelir
D) Harcama

7) Aşağıdakilerden hangisi harcamaya örnektir?
A) Malzeme alınması B) İşçilere ücret ödenmesi
C) Toplantı salonuna projeksiyon alınması D) Makinelerin bakım ve onarımı

8) Birim maliyet nasıl elde edilir?
A) Tüm malzemelerin maliyetlerinin toplanması yoluyla,
B) Gerçekleşen sipariş maliyetinin, sipariş miktarına bölünmesi yoluyla,
C) Direkt malzeme giderlerini ve direkt işçilik giderlerinin toplanması yoluyla,
D) Genel giderlere kar ekleme yoluyla.

9) Aşağıdakilerden hangisi birim maliyeti etkileyen faktörler arasında yer almaz?
A) İşgücü maliyeti,
B) Enerji problemleri,
C) Hammadde giderleri,
D) Maliyet hesaplama yöntemi.

10) Aşağıda maliyeti etkileyen faktörler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim ve organizasyonun etkin ve verimli bir şekilde işlememesi, tüm faktörleri de kapsayacak bir şekilde maliyet artışlarına neden olur,
B) Hammadde ve malzemenin kalitesinin istenilen standartlara uymaması, ürünlerin kalitesini düşürüp, maliyetleri yükseltir,
C) İşyerinin ergonomik şekilde düzenlenmesi maliyetleri olumsuz yönde etkiler,
D) Eski üretim yöntemlerinin kullanılması ve teknoloji transferine yeterli derecede önem verilmemesi maliyetleri artırır.

11) Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesabının yapılmasının amacı değildir?
A) Ürünlerin üretimi ile ilgili maliyet bilgilerini bütünleştirerek anlamlı hale getirmek ve bu bilgileri yönetime sunmak
B) Üretilen malların birim maliyetini hesaplamak
C) İşletme faaliyetlerinin kontrolüne yardımcı olmak
D) Ürün pazarlama ve sevkiyata yardımcı olmak

12) Aşağıdakilerden hangisi maliyetleri etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) İşgücü B) Sermaye C) Hammadde–Malzeme D) Yönetim ve organizasyonun işleyişi

13) Aşağıdakilerden hangisi maliyet sınıflandırmalarından biri değildir?
A) Maliyetin hesaplandığı sektöre göre
B) Maliyeti hesaplama zamanına göre
C) Üretimin teknik özelliğine göre D) Maliyetin hesaplanma şekline göre

14) Aşağıdakilerden hangisi üretilen ürünlerin maliyetinin hesaplanmasında yapılacak çalışmalardan biri değildir?
A) Gider türü hesaplamaları B) Gider yeri hesaplamaları
C) Gider maliyeti hesaplamaları D) Gider yüklenenler hesaplamaları

15) Aşağıda malzeme maliyeti için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Malzeme maliyetlerinin hesaplanabilmesi için hammadde ve yardımcı malzeme giderlerinin bilinmesi gerekir.
B) Hammadde ve yardımcı malzeme direkt giderlerdir.
C) Üretimi tasarlanan ya da siparişi alınan ürünün üretilmesinde kullanılacak malzemeler ve miktarları, malzeme sarfiyatını belirler.
D) Hazır giyimde kumaş endirekt gider, makinelerin kullandığı elektrik direkt giderdir.

16) Aşağıda işçilik giderleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşçilik stok edilemez.
B) İşçilik giderlerine koşullara göre eklemeler yapılamaz.
C) İşçilik maliyetleri doğrudan etkiler.
D) İşçilik giderlerinin hesaplanması işletmelere bir takım mali sorumluluklar yükler.

17) Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplamalarının tam ve doğru olarak yapılabilmesi için bilinmesi ve hesaplanması gereken diğer gider türlerinden değildir?
A) Amortismanlar ve tükenme payları
B) Satıştan elde edilen kârlar
C) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
D) Pazarlama giderleri

18) Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçiliğe örnektir?
A) Makineciler B) Kalıpçılar
C) Şoförler D) Ütücüler

19) Aşağıdakilerden hangisi üretim planlama faaliyetlerinin gerçekleşmesini gerektiren nedenlerden biri değildir?
A) Üretim sistemlerinin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığı
B) İşletme içi faaliyetlerin koordinasyonunun zorunlu olması
C) Tüketici istek ve beklentilerinin farklılaşması
D) Hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin önemini yitirmesi

20) Aşağıdakilerden hangisi üretim planlamacının üretim planını hazırlarken yerine getirmesi gereken işlemlerden değildir?
A) Mamulün pazarlama stratejisi belirlenir.
B) Üretimin zaman aralığı belirlenir.
C) Plan döneminde ihtiyaç duyulacak üretim miktarı hesaplanır.
D) Talep tahminleri yapılır

Cevapları
1.)C
2.)A
3.)B
4.)D
5.)C
6.)A
7.)C
8.)B
9.)D
10.)C
11.)D
12.)B
13.)A
14.)C
15.)D
16.)B
17.)B
18.)C
19.)D
20.)A

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz