Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

Denizli Halk Eğitim Yönetici Sekreteri Modül

Denizli Halk Eğitim Yönetici Sekreteri Modül

Halk Eğitim Yönetici Sekreteri Kursu Modül, Denizli Halk Eğitim Merkezleri Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanı Yönetici Sekreteri Kursu Modülleri. Hem Yönetici Sekreteri Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Denizli Halk Eğitim Merkezleri İçin Buraya Tıklayın.

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Yönetici Sekreteri Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanı Altında 4. Seviyede; Hukuk Sekreteri, Ticaret Sekreteri, Tıp Sekreteri Ve Yönetici Sekreteri Dallarında Öğretim Programları Hazırlanmıştır.

Yönetici Sekreteri Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
Meslek : Yönetici Sekreteri
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Yönetici Sekreteri; Kendi Başına Ve Belirli Bir Süre İçerisinde, Büro Makinelerini Kullanarak, Büro Yönetimi, Büro İçi Ve Dışı İletişimi Sağlama, Yöneticinin Günlük İşlerini Organize Etme, Belge Hazırlama, Dosyalama İşlemlerini Yürütme, Sunum Yapma, Toplantı Ve Seyahat Organize Etme Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanında;
1. Küçük Veya Büyük Ölçekli İşletmelerde,
2. Resmi Ve Özel Kurumlarda,
3. Kendi İş yerinde Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanında Sektör Deneyimi Olan Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.

Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1600/1144 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Meslekî Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Meslekî Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Özel İşletmeler, Kamu Kurumları Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüller de Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüller’deki Öğrenme Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
(+) İşareti Olan Modül Süreleri Mevcut Sürenin Tekrarı Anlamına Gelir.
Modüller de Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkanı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kurs Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman Hazırlama40/32
3İletişim sürecini incelemek ve iletişim türlerini kullanmakİletişim Süreci ve Türler40/24
4Sosyal çevresi ile etkili iletişim kurmakSosyal Hayatta İletişim40/32
5İş yerinde etkili iletişim kurmakİş Hayatında İletişim40/32
6Telefonla iletişim kurmakTelefonla İletişim40/32
7Kişisel bakım yapmakKişisel Bakım40/32
8Randevu ve konuk kabulü programı yapmakRandevu ve Konuk Kabulü40/32
9İş planı yapmakİş Plan40/24
10Bilgisayarda metin dosyası oluşturmakKelime İşlemci40/32
11Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak.Elektronik Tablo40/32
12Sunu oluşturmakSunu40/32
13İnternet üzerinden bilgiye ulaşmakBilgisayarla İletişim40/32
14Bilgisayarda yazı yazmakF Klavye -1-40/32
15F Klavye -2-40/32
16Bilgisayarda resmi yazı hazırlamakYazı Biçimleme40/32
17Yabancı dilde dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmakYabancı Dil Kuralları40/32
18Yabancı Dilde İletişim40/32
19Büroyu çalışmaya uygun hale getirmekBüro Düzenleme40/24
20Toplantı organizasyonu yapmakToplantı Organizasyonu40/32
21Seyahat organizasyonu yapmakSeyahat Organizasyonu40/24
22Problem çözmekProblem Çözme40/24
23Belge akışını izlemekBelge Akışı40/32
24Dosyalama ve takibini yapmakDosyalama Sistemi40/24
25Dosyalama Hareketleri40/24
26Arşivleme ve takibini yapmakArşivleme Sistemi40/24
27Arşivleme Hareketleri40/24
28Sunum yapmakSunuş40/32
29Beden dili ile iletişim kurmakBeden Dili40/32
30Mesaj kanalları kullanarak mesajlarını iletmekYaratıcı Drama40/32
31Etkili iletişim kurmakEtkin İletişim40/24
32Sağlıklı iletişim kurmakSağlıklı İletişim40/32
33Grup iletişimi kurmakGrup İletişimi40/16
34Örgüt iletişimi kurmakÖrgüt İletişimi40/16
35Kaynakları taramak ve gözlem yapmakKaynak Taraması ve Gözlem40/32
36İşletmenin amaçlarını ve piyasa şartlarını belirlemekİşletme ve Piyasa Şartları40/24
37Sergi ve fuarlarda firmayı temsil edebilmekSergi ve Fuarlarda Firma Tanıtımı40/24
38Yazı içeriği oluşturmakYazı Metni Oluşturma40/32
39İş Mektubu40/32
40Rapor yazmakRaporlama40/32
Toplam
1600/1144
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2232 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz