<style>.lazy{display:none}</style>Antalya Hem Havuz Suyu Operatörlüğü Modül Hem Modülleri
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 25 Mayıs 2024

Antalya Hem Havuz Suyu Operatörlüğü Modül

Antalya Hem Havuz Suyu Operatörlüğü Modül

Hem Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Modül, Antalya Halk Eğitim Merkezleri Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Modüleri, Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu Modülleri. Hem Havuz Suyu Operatörlüğü Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Antalya Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Havuz Suyu Operatörlüğü Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri
Meslek :
Meslek Seviyesi :
Meslek Elemanı Tanımı
Havuz Suyu Operatörü, Havuzun Mekanik, Elektrik Tesisatı İle Yapısal Özelliklerine Hakim, Havuz Suyu Kimyası İle İlgili Ölçüm Kontrol, Uygulama Ve Bakım İşlerini Gerçekleştiren Kişidir.
Giriş Koşulları
1. Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.
İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler;
1. Genel Kullanıma Açık Havuz Tesislerinde,
2. Havuz Yapım Firmalarında
3. Kendi İşyerlerinde Veya Mesleğe Uygun Alanlarda Çalışabilirler.
Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmeler, Sektördeki Derneklerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Konaklama Hizmetleri Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.
Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Makine Ve Tesisat Teknolojisi Hizmetleri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Sektör Deneyimi Olan Makine, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Kimya, Çevre Mühendisleri Görev Almalıdır.
3. Programın Uygulanmasında Sağlık Alanında Ki Meslek Elemanları Görev Almalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.
Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda,Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.
Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 160/48 Saat Olarak Planlanmıştır.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Meslekî Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.
İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sektör Dernekleri, Sivil Toplum Örgütleri, Konaklama Hizmetleri Alanında Çalışan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Öğrencinin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci/Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
Not: Havuz Suyu Operatörlüğü Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.
Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Havuz suyunun hazırlanması, bakımı ve işletilmesini sağlamak.Havuz suyunun hazırlanması, bakımı ve işletilmesi40/24
2Havuz Suyu Kimyasalların etkilerini kavramakHavuz Suyu Kimyasalların Etkileri40/8
3Genel hijyen ve Su İle Bulaşabilen Hastalıkları kavramakGenel Hijyen ve Su İle Bulaşabilen Hastalıklar40/8
4Havuzda İlk Yardımı uygulamakHavuzda İlk Yardım408
Toplam
160/48

Modül Bilgi Sayfası
Alan : Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri
Modül : Havuz Suyunun Hazırlanması, Bakımı Ve İşletilmesi
Kodu :
Süre : 40/24
Ön Koşul : Bu Modülün Ön Koşulu Yoktur.
Açıklama : Sektörde Havuz Bakım Ve İşletme Faaliyetleri Hakkında Gözlem Yapması Sağlanmalıdır. Kursiyer Farklı Konaklama Tesislerinde Uygulama Yapmalıdır.
Açıklama :
Öğretim Yöntem
Ve Teknikleri : Modül, Bireysel Öğretim Teknikleri, Araştırma, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Soru-Cevap,
Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer, Gerekli Ortam Sağlandığında, Havuz Suyunun Hazırlanması, Bakımı Ve İşletilmesini Sağlayabilecektir.
Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer
1. Havuzda Kişisel Güvenlik Önlemleri Alabilecektir.
2. Havuz Suyunun Özelliklerini Ve Parametrelerini, İstenilen Seviyelerde Tutabilecektir.
3. Yüzme Havuzunu Yönetmeliğe Uygun Olarak İşletebilecektir.
4. Yüzme Havuzlarında Periyodik Bakım Yapabilecektir.
İçerik
A. Havuz Güvenlik Önlemleri
1. Yüzme Havuzunda Ve Çevresinde Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri
A. Kimyasal Kullanımıyla Ve Depolanmasıyla İlgili Tedbirler
B. Elektrik Tesisatı İle İlgili Tedbirler
C. Yapısal Özellikle İlgili Tedbirler
D. Diğer Emniyet Kuralları Ve Uygulamalar
2. Yüzme Havuzu Ve Ortak Kullanım Alanlarında Hijyenin Sağlanması
A. Havuz Çevresi Hijyeni
B. Ortak Kullanım Alanı Hijyeni
3. Havuz Kenarlarında Uyarı Levhalarının Olması Ve Acil Durumlar İçin Telefon Bulundurulması
A. Havuz Derinliği Uyarısı
B. Havuz Kullanıcıları İçin Kurallar
C. Kimyasal Parametrelerin İlanı
D. İlk Yardım Malzemeleri
E. Can Kurtaran Bulundurulması Ve Görevleri
4. Havuz Su Hazırlık Tesisi Ve Havuz İçerisinde Elektrik Ekipmanlarının Güvenlik Kontrolü
A. Elektrik Tesisatının Özellikleri
B. Topraklama Ve Kaçak Akım Röleleri
C. Elektrik Koruma Alanı
D. Kablolama Ve Elektrik Hatları
E. Prizler Ve Özellikleri
F. Direkt Temas
G. Elektrik Tesisatı İçin Ek Önlemeler
B. Havuz Suyunun Özellikleri Ve Parametreleri
1. Havuz Suyu Operatörü Eğitimi, Amacı Ve Yasal Zorunluluğu.
A. Genel Esaslar Ve Yasal Zorunluk
B. Tse 11899
2. Havuz Türleri
A. Kullanım Suyuna Göre Havuzlar
İ. Tatlı Su Havuzları
İi. Deniz Suyu Havuzları
İii. Mineralli Su Havuzları
B. Kullanım Amacına Göre Havuzlar
İ. Özel Havuzlar
İi. Genel Kullanıma Açık Havuzlar (Çocuk, Su Atraksyonu, Dalga, Su Kaydırağı, Masaj, Terapi, Hareket, Şok, Spor Havuzları
C. Taşma Tekniğine Göre Havuzlar
İ. Üsten Taşmalı Havuzlar
İi. İçten Taşmalı Havuzlar
İii. Yüzey Sıyırıcı Havuzlar
D. Besleme Şekline Göre Havuzlar
3. Temel Su Kimyası
A. Suyun Kimyasal Özellikleri
B. Su Şartlandırma Kavramı
4. Ham Su (Havuz Doldurma Suyu), Havuz Suyunun Hazırlanması, Kimyasal Ve Fiziksel Parametreler
A. Doldurma Suyu Gerekleri
B. Mikrobiyolojik Parametreler
C. Kimyasal Ve Fiziksel Parametreler
D. Havuz Akışı
5. Havuz Suyu Hazırlama Standartları, Dezenfeksiyon Sistemleri Ve Yöntemleri
A. Adsorbsiyon
B. Flokulasyon
C. Filtrasyon Süreci
D. Dezenfeksiyon Ve Oksidasyon
E. Ozon Kademesi
F. Trihalojenmetan
G. Ph Değeri
H. Asit Kapasitesi
İ. Su Serliği
J. Taze Su İlavesi
K. Havuz Taban Ve Duvar Temizliği
6. Havuz Filtrasyon Ve Sirkülasyon Sistemleri Ve Ekipmanları
A. Filtre İç Akışı
B. Filtrelerde Ters Yıkama
C. Filtrasyon Malzemeleri
D. Sirkülasyon Pompaları
E. Diğer Ekipmanlar
C. Yüzme Havuzunun İşletilmesi
1. Yüzme Havuzu Ve Fiziki Mekanlar Aydınlatılması Ve Havalandırılması
2. Havuz Tesisinde Görevlendirilecek Diğer Personelin Eğitimi
A. Havuz Müdürü Eğitimi
B. Teknik Personel Eğitimi
D. Yüzme Havuzlarında Periyodik Bakım
1. Yüzme Havuzu Çanağının Temizliği
2. Taşma Kanallarının Temizliği
3. Denge Deposunun Temizliği
4. Ayak Havuzların Temizliği
5. Filtre Temizliği
6. Pompa Ön Filtresi Temizliği
7. Kış Bakımı
8. İşletme Defteri Kullanımı

Modül Bilgi Sayfası
Alan : Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri
Modül : Havuz Suyu Kimyasalları Ve Etkileri
Kodu :
Süre : 40/8
Ön Koşul : Bu Modülün Ön Koşulu Yoktur.
Açıklama : Sektörde Havuz Bakım Ve İşletme Faaliyetleri Hakkında Gözlem Yapması Sağlanmalıdır. Kursiyer Farklı Konaklama Tesislerinde Uygulama Yapmalıdır.
Öğretim Yöntem
Ve Teknikleri : Modül, Bireysel Öğretim Teknikleri, Araştırma, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Soru-Cevap, Teknikleri Uygulanarak Tamamlanacaktır.
Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer Gerekli Ortam Sağlandığında Havuz Suyu Kimyasallarının Neler Olduğunu Ve Çevreye Verdiği Zararları Öğrenmesini Sağlayacaktır.
Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer
1. Havuzda Kişisel Güvenlik Önlemleri Alabilecektir.
2. Havuz Suyu Kimyası Ve Kimyasallarını Kavrayabilecektir.
3. Havuz Suyu Kimyasallarının İnsan Ve Çevre Sağlığına Etkilerini Kavrayabilecektir.
İçerik
A. Havuz Güvenliği
1. Kimyasalların Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Ve Parametrelerin İzlenmesi
2. Kimyasalların Depolanması
3. Kimyasallardan Zehirlenme Ve Benzeri Kazalarda Yapılması Gerekenler
B. Havuz Suyu Kimyası Ve Kimyasalları
1. Havuz Suyunda Kullanılan Kimyasallar
A. Klor Gazı
B. Kalsiyum Hipoklorit
C. Sodyum Hipoklorit
D. Kullanım Yerinde Klor Gazı Üretimi
E. Kullanım Yerinde Sodyum Hipoklorit Üretimi
F. Klor +Ozon
G. Klorlu İzosiyanürat
H. İyot
İ. Bakır- Gümüş İyonizasyonu
J. Uv Işını
K. Oksijen, Persülfat
L. Yosun Önleyiciler
M. Asit Ve Bazlık Kimyası
N. Klor Nötralizasyonu
2. Havuz Suyunun Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Analizi
A. Su Parametreleri Kontrolü
B. Su Ayar Ve Kayıt Tesisleri
İ. Redoks Gerilimi
İi. Amperometrik Klor Ölçümü
İii. Ph Ölçümü
C. Havuz Suyunda Düzenli Yapılması Gereken Ölçümler
3. Kimyasalların Taşıdığı Riskler
4. Havuzda Kimyasal Uygulaması
A. Doğru Kimyasal Miktarlarının Belirlenmesi
B. Havuz Türlerine Göre Yöntem Seçimi
C. Havuz Suyu Kimyasallarının İnsan Ve Çevre Sağlığına Etkileri
1. Havuz Suyu Kimyasallarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri
2. Havuz Suyu Kimyasallarının Çevre Sağlığına (Deniz, Akarsu, Göl Ve Toprağa) Olumsuz Etkileri
3. Havuz Suyunda Bulunan Ağır Metallerin İnsan Sağlığı Ve Çevre Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri
4. Havuz Ters Yıkama Ve Boşaltma Suyunun Uzaklaştırma Kriterleri

Modül Bilgi Sayfası
Alan : Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri
Modül : Genel Hijyen Ve Su İle Bulaşabilen Hastalıklar
Kodu :
Süre : 40/8
Ön Koşul : Bu Modülün Ön Koşulu Yoktur.
Açıklama : Sektörde Havuz Bakım Ve İşletme Faaliyetleri Hakkında Gözlem Yapması Sağlanmalıdır. Kursiyer Farklı Konaklama Tesislerinde Uygulama Yapmalıdır.
Öğretim Yöntem
Ve Teknikleri : Modül, Bireysel Öğretim Teknikleri, Araştırma, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Soru-Cevap, Teknikleri Uygulanarak Tamamlanacaktır.
Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer Bu Modülle Gerekli Ortam Sağlandığında Havuzla İlgili Tesislerin Genel Hijyenini Sağlayabilecektir.
Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer
1. Havuzların Hijyen Kurallarına Uygun Olarak Kullanılmasını Sağlayabilecektir.
2. Havuz Suyundan Bulaşabilecek Hastalıklardan Kullanıcıları Koruyabilecektir.
3. Havuz Suyunun Kirlenmesi Durumunda Tehlikelere Karşı Önlemler Alabilecektir.
4. Havuz Suyunun Kirlenmesi Durumunda Gerekli Önlemleri Alabilecektir.
İçerik
A. Havuzların Hijyen Kurallarına Uygun Olarak Kullanılması
1. Kullanıcıların Havuza Girmeden Önce Hijyen Kurallarına Uymalarının Sağlanması
2. Yüzme Havuzlarına Hayvanlarla Birlikte Girilmemesinin Sağlanması
3. Soyunma Yerleri, Duşlar Ve Tuvaletlerin Temizliğine Dikkat Edilmesi
4. Yetişkinler Ve Çocuklar İçin Ayrı Olan Havuzların Temizlik Ve Dezenfeksiyonunun Ayrı Ayrı Kendi Kurallarına Uygun Olarak Yapılması
5. Havuz Çevresinin Havuz Suyunu Kirletmeyecek Bir Şekilde Düzenlenmesinin Sağlanması
B. Havuz Suyundan Bulaşabilecek Hastalıklardan Korunma
1. Havuz Suyundan Bulaşma Potansiyeli Olan Hastalıkları Taşıyanların Havuza Girmemeleri
2. Yüzerken Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
C. Havuz Suyunun Kirlenmesi Durumunda
1. Havuz Suyunun Kirlenme Nedenleri
A. Organik Kirlilikler
B. İnorganik Kirlilikler
2. Havuz Suyundaki Mikrobiyolojik Tehlikeler
D. Havuz Suyunun Kirlenmesi Durumunda Gerekli Önlemler
1. Dezenfeksiyon Tedbirleriyle Giderilecek Kirlenmeler
2. Oksidasyon İle Giderilecek Kirlenmeler

Modül Bilgi Sayfası
Alan : Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri
Modül : Havuzda İlk Yardım
Kodu :
Süre : 40/8
Ön Koşul : Bu Modülün Ön Koşulu Yoktur.
Açıklama : Sektörde Havuz Bakım Ve İşletme Faaliyetleri Hakkında Gözlem Yapması Sağlanmalıdır. Kursiyer Farklı Konaklama Tesislerinde Uygulama Yapmalıdır.
Öğretim Yöntem
Ve Teknikleri : Modül, Bireysel Öğretim Teknikleri, Araştırma, Uygulama, Gözlem, Tartışma, Soru-Cevap, Teknikleri Uygulanarak Tamamlanacaktır.
Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer, Gerekli Ortam Sağlandığında, Kazalara Ve Zehirlenmelere Karşı Kişisel Güvenlik Önlemleri Alabilecektir.
Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer;
1. Havuzlarda Kişisel Güvenlik Önlemleri Alabilecektir.
2. Havuzlarda Kazalarda İlkyardım Yapabilecektir.
3. Zehirlenmelere Karşı Güvenlik Önlemlerini Alabilecektir.
İçerik
A. Kışısel Hazırlıklar
1. Hijyen Kurallarına Uymak
2. Kimyasallara Karşı Korunmak
B. Havuz Kazalarında Ilkyardım
1. İlkyardım Ve Önemi
2. İlkyardım Malzemeleri
3. Kesik Ve Yaralanmalar
4. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
5. Güneş Yanığı Ve Güneş Çarpması
6. Boğulma
7. Zehirlenme
C. Havuzlarda Güvenlık Önlemlerı
1. Genel Güvenlik Önlemleri
2. Kimyasal Maddeler Ve Özellikleri
3. Kimyasallara Ait Ürün Güvenlik Bilgi Formları
4. Zehirlenmelerde İlk Yardımdan Sonra 112 Acilden Yardım İstenmesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Kenan kocaman dedi ki:

    Belge almak istiyorum

    1. Antalya ilinde kayıt alınan havuz suyu operatörlüğü kursu bulunmuyor.

Yorum Yaz