Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

Bursa Halk Eğitim Merkezi Kaynakçı Kursu Modül

Bursa Halk Eğitim Merkezi Kaynakçı Kursu Modül

Hem Kursları Halk Eğitim Merkezleri Kaynakçı Kursu Modül, Bursa Halk Eğitim Merkezi Metal Teknolojisi Alanı Kaynakçı Kursu Modül, Hem Kaynakçı Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Bursa Halk Eğitim Merkezleri

Metal Teknolojisi Kaynakçı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Metal Teknolojileri Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur. Metal Teknolojileri Alanı İçinde Kaynakçılığın Önemli Bir Yeri Vardır. Kaynakçılık Mesleki Yeterliğe Sahip Olduğumuzda, Hayatımızın Her Aşamasında Kullanabileceğimiz Gibi Ekonomik Gelir Elde Etmemize Büyük Ölçüde Fayda Sağlayacaktır. Metal Teknolojileri Alanında Faaliyet Gösteren İşletmeler Ülke Ekonomisine Maddi Gelir Ve İstihdam Açısından Önemli Katkılar Sağlamaktadır.
Türkiye’de Metal Teknolojileri Sektöründe Eğitim-Öğretim Programlarının Hazırlanarak Eğitimine Başlanması, Sektörde Yıllardır Süregelen Eğitim Ve Yetişmiş Eleman Açığını Giderecek Önemli Bir Girişim Olacağı Düşünülmektedir.

Kaynakçı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Metal Teknolojisi
Meslek : Kaynakçı
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Elektrik Ark Kaynağında Farklı Elektrotlarla Çeliklerin Ve Çelik Olmayan Metallerin Kaynaklarını, Tig Kaynak Tekniklerini, Toz Altı Kaynak Tekniklerini, Büyük Çaplı Boruların Kaynatılması Tekniklerini, Temel Metal Şekillendirme Tekniklerini, Kaynakçılık 3 Ve 4. Seviyede Kazandığı Yeterlikleri Uygulama Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Metal Teknolojisi Alanında ;
1. Makine Metal Sektöründeki Fabrikalarda
2. Metal İşleri Atölyeleri Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitimi Merkezleri, Meslek Eğitim Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Metal Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Metal Teknolojileri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan, Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Metal Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1800/1072 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Meslekî Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, , Sivil Toplum Örgütleri, Metal Teknolojileri Alanında Çalışan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Öğrencinin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.
Meslekî Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikler
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ,40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Kaynakçı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman hazırlama40/32
3Geometrik çizimler yapmakGeometrik çizimler40/32
4Markalama yapmakGörünüş çıkartma40/32
5Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmakÖlçülendirme ve Yüzey İşlemleri40/32
6Görünüş çıkarmakKroki Perspektif ve yapım Resmi40/32
7Markalama yapmakÖlçme Kontrol ve Markalama40/24
8Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmakDoğrultma40/16
9Malzemeleri el aletleri ile kesmekEl ile Kesme40/16
10Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmekEğeleme40/16
11Eğme-bükme yapmakEğme-Bükme40/24
12Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmakDelme ve havşa açma40/16
13Kılavuz ve paftayla diş açmakDiş açma40/16
14Perçinli birleştirme yapmakPerçinleme40/16
15Yumuşak lehimleme yapmakYumuşak Lehimleme40/16
16Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmakSıcak çekme40/24
17Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmakBükme-şişirme40/16
18Sıcak boğma, burma yapmakBoğma-burma40/16
19Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmekOksi-Gaz ile Dikiş Çekme40/24
20Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmakOksi-Gaz ile Küt Ek Kaynağı40/16
21Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmakOksi-Gaz ile Köşe Kaynağı40/24
22Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmakOksi-Gaz ile Boru ve Profillerin Kaynağı40/24
23Oksi-gaz ile kesme yapmakOksi-Gaz ile Kesme40/24
24Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmekDikiş Çekme40/24
25Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmakYatayda Küt Ek ve Bindirme Kaynağı40/16
26Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmakYatayda Köşe Kaynağı40/16
27Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmakYatayda Kalın Parçaların Kaynağı40/24
28Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmakYatayda Boru ve Profil Kaynağı40/24
29Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmakElektrik Direnç Kaynağı40/16
30Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmakDolgu Kaynağı40/24
31Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmakPozisyon Kaynakları 140/32
32Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmakPozisyon Kaynakları 240/32
33El1ektrotla ve plazma ile kesme yapmakElektrik Arkı ile Kesme40/24
34MIG-MAG ile küt ek kaynağı yapmakMIG-MAG ile Yatayda Küt Ek Kaynağı40/24
35MIG-MAG ile köşe kaynağı yapmakMIG-MAG ile Yatayda Köşe Kaynağı40/24
36MIG-MAG ile küt boru ve profil kaynağı yapmakMIG-MAG ile Yatayda Boru ve Profil Kaynağı40/16
37MIG-MAG ile pozisyon kaynakları yapmakMIG-MAG ile Pozisyon Kaynakları40/24
38Selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmakSelülozik ve Bazik Elektrotla Kaynak40/24
39Çatlamış ve kırılmış dökme demirlerin kaynağını yapmakDökme Demir Kaynağı40/32
40Çelik olmayan metallerin kaynağını yapmakÇelik Olmayan Metallerin Kaynağı40/32
41Alaşımlı çeliklerin kaynağını yapmakAlaşımlı Çeliklerin Kaynağı40/32
42Tozaltı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmakTozaltı Kaynağı40/16
43Büyük çaplı boruların kaynağını yapmakBüyük Çaplı Boruların Kaynağı40/32
44TIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmakTIG Kaynağı40/32
45MIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmakMIG Kaynağı40/32
Toplam
1800/1072
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2106 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. cemil dedi ki:

    kaynakçı kursu ne zaman açılacak?

Yorum Yaz