Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

Ankara Halk Eğitim Ağaç Baston Yapma Kursu

Ankara Halk Eğitim Ağaç Baston Yapma Kursu Modül

Halk Eğitim Ağaç Baston Yapma Kursu Modülü, Ankara Hem Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Kursları Ağaç Baston Yapma Kursu Modülleri. Hem Ağaç Baston Yapma Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Ankara Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ AĞAÇ BASTON YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Program Geliştirme Sürecinin Her Aşamasında Üniversitelerin Ve Ülkemizin Önde Gelen Sektör Temsilcileri İle İş Birliği Yapılmış Kişi Ve Kurumların Program Çalışmalarına Doğrudan Katkıları Sağlanmıştır. Sektör Ve Yükseköğretim Kurumlarının Beklentileri Programa Yansıtılarak, Mesleklere Ait Belirlenen Yeterlikler Öğretim Programları Ve Modüllerin Temel Dayanağını Ve İçeriğini Oluşturmuştur. Uluslararası Düzeyde Meslek Elemanlarından Beklenen Yeterlikler Çeşitli Araştırmalar Ve Yerli/Yabancı Uzman Görüşlerine Dayanılarak Tespit Edilmiş, Elde Edilen Sonuçlar Program Çalışmalarına Aktarılmıştır.
El Sanatları Teknolojisi Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir. El Sanatları Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

AĞAÇ BASTON YAPMA PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
MESLEK :
MESLEK SEVİYESİ :

MESLEK ELEMANI TANIMI
Tekniğine Ve Yöreselliğine Uygun Araç- Gereç Hazırlığı Yaparak, Baston Sapı, Gövdesi Ve Ucu Hazırlayıp Birleştirerek, Süsleme Tekniklerini Yapabilen Kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler El Sanatları Teknolojisi Sektöründe;
1. Küçük Veya Büyük Ölçekli İşletmelerde,
2. Turistik Ve Hediyelik Eşya Üretimi Yapan İşletmelerde,
3. Kendi İş Yerinde Veya Evinde Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim Verilmektedir,
2. Programın Uygulanabilmesi İçin El Sanatları Teknolojisi Alanı, Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER
1. Programın Uygulanmasında El Sanatları Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde El Sanatları Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici , Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak,
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


BELGELENDİRME
Sertifika Programlarında, Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilirler.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi
Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey, Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 80/56 Saat Olarak Planlanmıştır.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, El Sanatları Atölyeleri İlgili Meslek Odaları Ve Kursiyerlerin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elamanları İle İşbirliği Yapılarak Yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer,
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim-Öğretim Uygulamaları Yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma, Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da
Kullanılabilecektir.

MODÜL VE İÇERİKLERİ
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması Olanağı
Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma
Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

NOT:Ağaç Baston Yapma Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Ağaç baston gövdesi hazırlamakAğaç Baston yapımı40/32
2Ağaç baston süslemekAğaç Baston–Süsleme40/24
Toplam
80/56
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz