<style>.lazy{display:none}</style>Hem Adana Rüzgar Santrali Kurulumu Kursu Modül
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 26 Mayıs 2024

Hem Adana Rüzgar Santrali Kurulumu Kursu Modül

Hem Adana Rüzgar Santrali Kurulumu Kursu Modül

Hem Adana Rüzgar Santrali Kurulumu Kursu Modül, Halk Eğitim Merkezleri Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Rüzgar Santrali Kurulumu Bakım Ve Onarımı Kursu Modülleri. Rüzgar Santrali Kurulumu Kursunun Modülleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Adana Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Rüzgâr Santrali Kurulum Bakım Ve Onarımı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)
Uluslararası Düzeyde Meslek Elemanlarından Beklenen Yeterlikler Çeşitli Araştırmalar Ve Yerli/Yabancı Uzman Görüşlerine Dayanılarak Tespit Edilmiş, Elde Edilen Sonuçlar Program Çalışmalarına Aktarılmıştır.
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Meslek Açıklaması:
Rüzgâr Türbinlerinin Mekanik Ve Elektrikli/Elektronik İç Ve Dış Parçalarını Kurabilen, Kontrollerini, Arıza Tespitini Yapabilen Ve Onarabilen Nitelikli Kişidir.

Kursa Katılım Koşulları:
1. Asgari İngilizce Seviye A1 Belgesine Sahip Olmak Ya Da Merkezlerce Yapılacak Seviye A1 İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olmak.
2. Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik-Elektronik, Makine, Mekatronik, Endüstriyel Otomasyon Alanlarının Birinden Mezun Olmak.
3. Elektrik-Elektronik, Makine, Mekatronik, Endüstriyel Otomasyon Alanlarının Birinden Ustalık Belgesi Sahibi Olmak.
4. Üniversitelerin Teknik Alanlara Yönelik Mühendislik Programlarında En Az İkinci Sınıf Düzeyinde Okuyor Ya Da Mezun Olmak.
5. Olumsuz Ve Ağır Hava Şartlarındaki İç Ve Dış Alanlarda Ve Dar Alanlarda, Soğuk, Sıcak Veya Rüzgarlı Havada Ve Polen, Toz, Çimen Ve Yabani Otlar Bulunan Alanlarda Çalışabilir Olduğuna, Kısa Menzil Telsiz Kullanabileceğine, Ağır Malzemeler (23 Kg’ye Kadar) Taşıyabileceği Ve Kullanabileceğine, Derinlik Algısı, Görüş Alanı Dahil Görsel Zekâ Ve Renkler Arasındaki Farkı Görme Yeteneği Gösterebileceğine İlişkin Sağlık Raporuna Sahip Olmak.

İş Olanakları:
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sektöründe Rüzgar Türbini Kurulum, Bakım Ve Onarım Hizmeti Veren Yerlerde Çalışabilirler.
İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sektöründe Rüzgar Türbini Kurulum, Bakım Ve Onarım Hizmeti Veren Yerlerde Çalışabilirler.
Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim Verilmektedir,
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.
Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında, Gerektiğinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanında Sektör Deneyimi Olan Mühendis, Tekniker, Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
• Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
• Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
• Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
• Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
• Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
• Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.
Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.
Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 720/496 Saat Olarak Planlanmıştır.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.
İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Rüzgâr Enerjisi Santralları, Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi Ve Dağıtımı Yapan Kurum – Kuruluşlar Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci/Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Sertifika Programında Yer Alan Modüller de Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma, Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve 40/40 Olabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
Not: Rüzgâr Santrali Kurulum Bakım Ve Onarımı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Rüzgâr enerji teorisini açıklamakRüzgâr Enerji Teorisi40/32
2Temel düzeyde bilgisayar kullanmakBilgisayar Becerileri40/16
3İş alanı ve rüzgâr türbini güvenliğini sağlamakİş Alanı ve Rüzgâr Türbini Güvenliği40/32
4Hidrolik sistemlerin yapısını ve bileşenlerini tanımakHidrolik Sistemlere Giriş40/32
5Hidrolik sistemler rüzgâr türbini uygulamaları yapmakHidrolik Sistemler Rüzgâr Türbini Uygulamaları40/16
6Hidrolik sistemlerde arıza tespiti yapmakHidrolik Sistemlerde Arıza Tespiti40/32
7Elektrik sistemlerin yapısını ve bileşenlerini tanımakElektrik Sistemlerine Giriş40/32
8Elektrik sistemleri rüzgâr türbini uygulamaları yapmakElektrik Sistemleri Rüzgâr Türbini Uygulamaları40/24
9Elektrik sistemlerinde arıza tespiti yapmakElektrik Sistemleri Arıza Tespiti40/32
10Rüzgâr türbini bakım ekipmanlarını kullanmakRüzgâr Türbini Bakım Ekipmanları Tanıtımı40/24
11Rüzgâr türbini bakım ekipmanları güvenliğini sağlamakRüzgâr Türbini Bakım Ekipmanları Güvenliği40/24
12Plc ve rüzgâr türbini uygulamaları yapmakPLC ve Rüzgâr Türbini Uygulamaları40/24
13Kablolama yapmak ve teknik şema okumakKablolama ve Teknik Şema Okuma Teknikleri40/32
14Rüzgâr türbini mekanik sistemler bakımını yapmakRüzgâr Türbini Mekanik Sistemler Bakımı40/24
15Rüzgâr türbini fren sistemleri bakımını yapmakRüzgâr Türbini Fren Sistemleri Bakımı40/24
16Rüzgâr türbini hidrolik sistemler bakımını yapmakRüzgâr Türbini Hidrolik Sistemler Bakımı40/32
17Rüzgâr türbini periyodik servis hizmetlerini uygulamakRüzgâr Türbini Periyodik Servis Hizmetleri Uygulamaları40/32
18Rüzgâr türbini periyodik olmayan servis hizmetlerini uygulamakRüzgâr Türbini Periyodik Olmayan Servis Hizmetleri Uygulamaları40/32
Toplam
720/496

hemhalkegitim.com

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. İşsiz dedi ki:

    Rüzgar Santrali Kursu Hangi Halk Eğitim Merkezinde Veriliyor?

  2. Aziz Efe dedi ki:

    Rüzgar Santrali Kurulumu Kursu Sınav sorularına nasıl ulaşabilirim.

Yorum Yaz