Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

İstanbul Halk Eğitim Yazılı Basın Muhabiri Kursu

İstanbul Halk Eğitim Yazılı Basın Muhabiri Kursu Modül

İstanbul Halk Eğitim Yazılı Basın Muhabiri Kursu Modülü, Hem Kursları İstanbul Halk Eğitim Merkezleri Gazetecilik Alanı Yazılı Basın Muhabiri Kursu Modülleri. Halk Eğitim Merkezi Yazılı Basın Muhabiri Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İstanbul İli Halk Eğitim Merkezleri İçin Buraya Tıklayın.

Gazetecilik Yazılı Basın Muhabiri Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Uluslararası Düzeyde Meslek Elemanlarından Beklenen Yeterlikler Çeşitli Araştırmalar Ve Yerli/Yabancı Uzman Görüşlerine Dayanılarak Tespit Edilmiş, Elde Edilen Sonuçlar Program Çalışmalarına Aktarılmıştır.
Gazetecilik Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Gazetecilik Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Halk Eğitim Yazılı Basın Muhabiri Programına İlişkin Açıklamalar

Alan : Gazetecilik
Meslek : Yazılı Basın Muhabiri
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Yazılı Basın Muhabiri, Medya Sektöründe Gündemi Takip Eden, Haber Değeri Taşıyan Olayla İlgili Bilgi Ve Belgeleri Toplayan Ve Haber Yazan Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Gazetecilik Sektöründe;
1. Yazılı Basın Kuruluşlarında,
2. Görsel Ve İşitsel Medya Kuruluşlarında,
3. Haber Ajanslarında Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Gazetecilik Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Gazetecilik Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Gazetecilik Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici, Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1.Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2.Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1.Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2040/1360 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2.Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1.Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2.Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3.Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4.Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5.Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6.Bireylere Meslekî Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Gazetecilik Alanında Çalışan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Öğrencinin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1.Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2.Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3.Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4.Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5.Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1.Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2.Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3.Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4.Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5.Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
Not: Yazılı Basın Muhabiri Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman hazırlama40/32
3İletişim sürecini incelemek ve iletişim türlerini kullanmakİletişim Süreci ve Türleri40/24
4Kitle iletişim sürecini çözümlemekKitle İletişimi40/32
5Beden dilini etkili kullanmakBeden Dili40/24
6Planlı ve etkili yazı yazmakPlanlı ve Etkili Yazma40/16
7Hukuk kurallarına uygun davranmakToplumsal Düzen40/24
8Anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranmakAnayasal Hak ve Sorumluklar40/24
9Küçük ve orta format fotoğraf makinelerini hazırlamakFotoğraf Makineleri40/32
10Fotoğraf Makinesini AyarlamakFotoğraf Makinesi Ayarları40/32
11Kompozisyon kurallarına ve ışığa uygun fotoğraf çekmekFotoğrafta Işık ve Kompozisyon40/16
12Haber analizi yapmakHaberin Nitelikleri40/32
13Gündemi takip etmekGündem Organizasyonu40/24
14Haber toplamakHaber Toplama–140/24
15Haber Toplama–240/24
16Haber yazmakHaber Yazma–140/32
17Haber Yazma–240/32
18Bilgisayarda metin dosyası oluşturmakKelime İşlemci40/24
19Bilgisayarda seri yazı yazmakF Klavye–140/24
20F Klavye–240/24
21Bilgisayarda sıralama yapmak ve grafik oluşturmakElektronik Tablo40/24
22İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak ve iletişim kurmakBilgisayarla İletişim40/24
23Türkiye’de basının doğuşu ve gelişimini incelemekTürk Basınının Doğuşu ve Gelişimi40/32
24Gazetecilik mesleğinin temel kavramlarını açıklamakGazeteciliğin Temel Kavramları40/24
25Basın yayın işletmelerinin ekonomik ve örgütsel yapısını çözümlemekBasın İşletmeciliği40/24
26Tekniklerine göre haber yazmakHaber Yazma Teknikleri40/32
27Redaksiyon yapmakRedaksiyon–140/24
28Redaksiyon–240/24
29Dergi haberi yazmakDergi Haberciliği40/32
30Ajans haberi yazmakAjans Haberciliği40/32
31Televizyon haberi yazmakTelevizyon Haberciliği40/32
32Radyo haberi yazmakRadyo Haberciliği40/24
33İnternet haberciliğini çözümlemekİnternet Haberciliği40/24
34Fikir haklarına uygun hareket etmekFikir Hakları40/16
35Basında meslek etiği gereklerine uymakBasında Meslek Etiği40/24
36Haberleşme ile ilgili yasal düzenlemelere uymakBasın Suçları40/32
37Haber fotoğrafı çekmekHaber Fotoğrafı40/32
38Farklı durumlarda fotoğraf çekmekFarklı Ortamlarda Fotoğraf Çekimi40/32
39Fotoğrafı değerlendirmek ve seçmekHabere Uygun Fotoğraf Seçimi40/32
40Fotoğrafta genel düzenlemeler yapmakTemel Resim İşleme40/32
41Fotoğraf optimize etmek ve arşivlemekFotoğraf Optimizasyonu ve Arşivleme40/32
42Kültür-sanat haberi yazmakKültür-Sanat Haberciliği40/24
43Magazin haberi yazmakMagazin Haberciliği40/24
44İstihbarat haberi yazmakİstihbarat Haberciliği40/24
45Ekonomi haberi yazmakEkonomi Haberciliği40/24
46Spor haberi yazmakSpor Haberciliği40/24
47Politika haberi yazmakPolitika Haberciliği40/24
48Haber röportaj yazmakHaber Röportaj40/24
49İnceleme-araştırma haberi yapmakİnceleme-Araştırma Haberciliği40/24
50Fotoğraf üzerinde belirli alanlarda çalışmakFotoğrafta Özel Alan çalışmaları40/24
51Bilgisayarda grafik düzenlemeler yapmakBilgisayarda Grafik Düzenleme40/24
Toplam
2040/1360
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2448
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz