<style>.lazy{display:none}</style>İzmir Hem Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2024

İzmir Hem Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci

İzmir Hem Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci Kursu Modül

Halk Eğitim Merkezleri Hem Kursları, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci Kursu Modül, İzmir Halk Eğitim Merkezi Makine Teknolojisi Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İzmir Halk Eğitim Merkezleri

Makine Teknolojisi Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Makine Teknolojisi Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Makine Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Makine Teknolojisi
Meslek : Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci
Meslek Seviyesi :4. Seviye

Meslek Elemanı Tanımı
Her Türlü Modelleme Tasarlayabilen , Uygun Tezgahları Kullanarak Seri Üretim, Plastik, Hassas Döküm Ve Oto İnşaa Modellemelerini İmal Eden Ve Tezgahların Periyodik Bakımlarını Yapabilen Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler;
1- Kalıpçılık Sektöründe,
2- Makine İmalat Sektöründe İstihdam Edilebilir.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Makine Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Makine Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Makine Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.


Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2320/1520 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Sanayi Odaları Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Geometrik çizimler yapmakGeometrik Çizimler40/32
2Görünüş çıkarmakGörünüş Çıkarma40/32
3Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmakÖlçülendirme ve Yüzey İşlemleri40/32
4Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmekKroki, Perspektif ve Yapım Resmi40/32
5Temel el işlemleri yapmakTemel El İşlemleri40/32
6Delme ve vidalama i yapmakDelme ve Vidalama İşlemleri40/32
7Temel tornalama yapmakTemel Tornalama İşlemleri 140/32
8Temel tornalama yapmakTemel Tornalama İşlemleri 240/32
9Freze tezgahlarında hazırlık yapmakTemel Frezeleme İşlemleri 140/32
10Temel Frezeleme yapmakTemel Frezeleme İşlemleri 240/32
11Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmakTemel Taşlama İşlemleri 140/32
12Temel taşlama yapmakTemel Taşlama İşlemleri 240/32
13Temel modelleme yapmakTemel Modelleme İşlemleri40/32
14Bilgisayarda Temel Geometrik ÇizimlerTemel Geometrik Çizimler40/32
15Bilgisayarda Özellik ve Tanımlama komutlarını kullanmakÖzellik ve Tanımlama40/32
16Bilgisayarda Yeterli Görünüş Çizimek ve Kütüphane oluşturmakYeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane40/32
17Üst yüzey işlemleri yapmakÜst Yüzey İşlemleri Yapma40/24
18Ana model ile dişi kalıp elde etmekKompozit Modelleme 140/24
19Kalıptan kompozit modelleme elde etmekKompozit Modelleme 240/24
20Ön modelden epoksi kalıp elde etmekEpoksi Modelleme 140/24
21Epoksi kalıptan modelleme çoğaltmakEpoksi Modelleme 240/24
22Polyester ve strafor modelleme kalıpları ve modelleme yapmakStrafor ve Polyester Modelleme ve Kalıpları40/24
23CNC torna tezgâhlarını ve kontrol panellerini kullanmakCNC Torna Tezgâhları40/24
24CNC Tornada Programlama yapmakCNC Tornada Programlama40/24
25CNC torna programını simülasyon ile kontrol etme, alın, silindirik ve konik tornalamayı programlayarak tornada işlemekCNC Torna İşlemleri 140/24
26CNC tornada değişik işlemler yapmakCNC Tornada Alt Program Oluşturma ve Aktarma40/24
27Bilgisayarda CAM programlarını kullanmakTornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları40/24
28CAM tornalama yapmakCAM Programı ile Tornalama40/24
29CNC freze tezgâhlarını ve takımlarını ayarlayıp kullanmakCNC Freze Tezgâhları40/24
30CNC frezede programlama yapmakCNC Frezede Programlama40/24
31CNC frezeleme işlemlerini yapmakCNC Freze İşlemleri 140/24
32CNC Freze İşlemleri 240/24
33CNC frezede değişik çevrimleri programlamakCNC Freze Çevrimleri40/24
34CNC frezede değişik işlemleri yapmakCNC Freze Alt Program Oluşturma ve Aktarma40/24
35Bilgisayarda CAM programlarını kullanmakFrezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları40/24
36Bilgisayarda CAM frezeleme işlemlerini yapmakCAM Frezeleme40/24
37Metal modelleme yapmakMetal Modelleme40/24
38Metal modelleme plakası ve maça sandığı yapmakModel Plakası ve Maça Sandığı40/24
39Seri üretim maça sandıkları yaparak modellemeleri tek plaka tek yüzeye bağlamakPlak Modelleme 140/24
40Modellemeyi plakaya bağlamakPlak Modelleme 240/24
41Yolluk-besleyici sistemleri yapmakYolluk Sistemleri40/24
42Derece yapmakDöküm Dereceleri40/24
43Bilgisayarda üç boyutlu katı modelleme yapmakÜç Boyutlu Katı Modelleme40/24
44Bilgisayarda üç boyutlu yüzey modelleme yapmakÜç Boyutlu Yüzey Modelleme40/24
45Bilgisayarda katı modelleme yapmak ve teknik resim almakKatıların Montajı ve Teknik Resmi Alma40/24
46Ana model ve silikon kalıp yapmakHassas Döküm Modelleri 140/24
47Kalıptan mum modelleme elde etmekHassas Döküm Modelleri 240/24
48Foto kür ve toz bağlama yöntemi ile modelleme yapmakOto İnşa Teknolojileri 140/24
49Yığma ve laminasyon sistemi ile modelleme yapmakOto İnşa Teknolojileri 240/24
50Topuk maçalı modelleme yapmakTopuk Maçalı Modelleme40/24
51Asma maçalı modelleme yapmakAsma Maçalı Modelleme40/24
52Birleşik maçalı modelleme yapmakBirleşik Maçalı Modelleme40/24
53Maça ile oluşturulan modelleme yapmakMaça ile Modeli Oluşturma40/24
54Montaj maçalı modelleme yapmakMontaj Maçalı Modelleme40/24
55Gömlek maçalı modelleme yapmakGömlek Maçalı Modelleme40/24
56Helis ve pervane modellemeleri yapmakKanatçıklı Modelleme40/24
57Pompa ve fan modellemeleri yapmakPompa ve Fan Modelleme40/24
58Takma, soyma ve maça yöntemi ile dişli çark modelleri yapmakDişli Çark Modelleme40/24
Toplam
2320/1520
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2608 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz