Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

Bursa Hem Mobilya Döşeme İmalatçısı Kursu

Bursa Hem Mobilya Döşeme İmalatçısı Kursu

Hem Mobilya Döşeme İmalatçısı Kursu Modülü, Bursa Hem Halk Eğitim Merkezleri Kursları Ahşap Teknolojisi Alanı Mobilya Döşeme İmalatçısı Kursu Modülü. Hem Mobilya Döşeme İmalatçısı Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Bursa Halk Eğitim Merkezleri Kursları İçin Tıklayın.

Ahşap Teknolojisi Mobilya Döşeme İmalatçısı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Ahşap Teknolojisi Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Ahşap Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Mobilya Döşeme İmalatçısı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Ahşap Teknolojisi
Meslek : Mobilya Döşeme İmalatçısı
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Mobilya Döşeme İmalatçısı, Hazır Veya Sipariş Alarak İş Resmini Tasarlayan, Çizen Ve Ölçülendiren, İş Organizasyonunu Yapan, İş Güvenliği Önlemlerini Alan, Malzemeyi Seçen, Şablon-Kalıp-Numune Hazırlayan, Döşeme Araç, Gereç Ve Makinelerini Kullanan, Elde Ve Makinede Döşeme Malzemelerini Kullanarak Kanepe, Koltuk Ve Sandalye Döşeyen, Kontrol Eden Ve Meslekî Eğitime İlişkin Faaliyetleri Sürdüren Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Ahşap Teknolojisi Sektöründe;
1. Atölyeler,
2. Tersaneler,
3. Fabrikalar,
4. Kendi İş Yerleri,
5. Mağazalar Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitim Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Ahşap Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Ahşap Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Ahşap Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.


Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
. Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.

Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1720/1336 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Meslekî Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Ahşap Firmaları Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.
Meslekî Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER
DERSİN MODÜLLERİ
SÜRE
1Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekSosyal Hayatta İletişim40/16
2İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekİş Hayatında İletişim40/16
3Türkçe’yi doğru konuşmakDiksiyon 140/32
4Diksiyon 240/32
5Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmekKişisel Gelişim40/16
6İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmakGirişimcilik40/24
7Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumakÇevre Koruma40/16
8Meslek etiği gereklerine uymakMeslek Etiği40/16
9İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmakİş Organizasyonu40/16
10İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almakİş Güvenliği ve İşçi Sağlığı40/24
11Temel düzeyde araştırma yapmakAraştırma Teknikleri40/16

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve 40/40 Olabilir.
(+) İşareti Olan Modül Süreleri Mevcut Sürenin Tekrarı Anlamına Gelir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Mobilya Döşeme İmalatçısı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.
Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman hazırlama40/32
3Elde rendeleme yapmakElde Rendeleme40/32
4Elde kesme yapmakElde Kesme40/32
5Elde Delik DelmekElde Delik delme40/32
6Elde Yüzey ve Kenar ŞekillendirmekElde Şekillendirme40/24
7Elde Birmeştirme ve Perdah YapmaElde Birleştirme40/32+
8Makinede rendeleme yapmakMakinede Rendeleme40/32
9Makinede kesme yapmakMakinede Kesme40/32
10Makinede delik delmekMakinede Delik Delme40/32
11Makinede yüzey ve kenar şekillendirmekMakinede Şekillendirme40/32
12Makinede birleştirme ve perdah yapmakMakinede Birmeştirme40/32
13Geometrik çizimler yapmakGeometrik Çizimler40/32
14Görünüş çıkarma yapmakGörünüş Çıkarma40/24
15Ahşapta Ölçekler ve ölçülendirme yapmakAhşapta Ölçekler ve Ölçümlendirme40/32
16Perspektif ve ahşap birleştirmeler çizmekAhşap Birleştirmeler40/32
17Temel Geometrik Çizimler YapmakTemel Geometrik Çizimler40/24
18Bilgisayarda Özellik ve Tanımlama Komutlarını Kullanmak.Özelilk ve Tanımlama40/24
19Bilgisayarda Yeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane Oluşturmak.Yeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane40/24
20Sipariş almakSipariş40/32+
21Yaysız Sert Döşeme Çizimi YapmakYaysız Sert Döşeme40/32
22Yaylı sert döşeme çizimi yapmakYaysız döşeme çizimi40/32
23Yaysız sert döşeme yapmakYaysız döşeme40/32+
24Burleli döşeme çizimi yapmakBurleli döşeme çizimi40/32
25Pikeli Döşeme Çizimi YapmakPikeli Döşeme çizimi40/32
26Sufleli Döşeme çizimi yapmakSufleli döşeme çizimi40/32
27Spiral yaylı sert döşeme yapmakSpiralli döşeme40/32+
28Zikzak yaylı sert döşeme yapmakZikzaklı döşeme40/32
29Helezon yaylı sert döşeme yapmakHelezonlu döşeme40/32+
30Düz dikişsiz burleli döşeme yapmakBurleli döşeme40/32
31Dikişli burleli döşeme yapmakDikişli burleli döşeme40/32
32Yaysız Pikeli döşeme yapmakYaysız pikeli döşeme40/32
33Yaylı pikeli döşeme yapmakYaylı pikeli döşeme40/32+
34Helezon yaylı sufleli döşeme yapmakHelezonlu Sufleli Döşeme40/32
35Zikzak Yaylı Sufleli döşeme yapmakZikzaklı Sufleli döşeme40/32
36Kılıf HazırlamakDöşeme kılıfı40/32
37Şilte YapmakŞilte40/32
Toplam
1720/1336
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2424 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz