Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

İstanbul Halk Eğitim Takı İmalatçısı Kursu Modül

İstanbul Halk Eğitim Takı İmalatçısı Kursu Modül

İstanbul Halk Eğitim Takı İmalatçısı Kursu Modül, Hem Kursları Halk Eğitim Merkezleri Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Takı İmalatçısı Kursu Modülü. Hem Kursları Modülleri, Halk Eğitim Merkezi Takı İmalatçısı Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İstanbul Halk Eğitim Merkezleri

Kuyumculuk Teknolojisi Takı İmalatçısı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Takı İmalatçısı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Kuyumculuk Teknolojisi
Meslek : Takı İmalatçısı
Meslek Seviyesi : 4. Seviye

Meslek Elemanı Tanımı
İmalatı Yapılacak Olan Her Türlü Takıyı, Kuyumculuk Tekniklerini Kullanarak Tasarlayan, Ölçülerini Belirleyerek Kağıda Aktaran Ve Üretimini Yapabilen Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Nitelikli Bireyler Kuyumculuk Teknolojisi Alanında;
1. Sektördeki Büyük,Orta Ve Küçük Ölçekli İşletmelerde,
2. Kendi İş Yerlerini Kurarak,
3. Sarraflarda Vitrin Ve Pazarlamacı Elemanı Olarak Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Kuyumculuk Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan, Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Kuyumculuk Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.


Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1800/1224 Saat Olarak Planlanmıştır.Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Kuyumculuk Teknolojisi Alanında Çalışan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Öğrencinin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir. hemhalkegitim.com

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Takı İmalatçısı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Alaşım metali ve kimyasalları belirlemekAlaşım Metalleri ve Kimyasallar40/16
2Alaşım metal oranlarını bularak maliyet çıkarmakAlaşım Metal Oranları40/16
3Alaşım metallerini eriterek tel ve levha hazırlamakYarı Mamul40/24
4Levhayı düzelterek, üzerine desen aktarmakMarkalama40/16
5Takı Parçasını delerek kesmekDelme-Kesme40/40
6Takı parçasına eğe ile şekil vermekTakı Eğeleme40/40
7Takı parçalarını kaynak yaparak birleştirmekKuyumculukta Kaynak40/40
8Tel ve Levhayı şekillendirerek takı yapmakTel ve Levha Şekillendirme40/32
9Ürünü cilalayarak yüzey kalitesini artırmakCilalama40/16
10Ürünü yaldızlayarak yüzey kalitesini artırmakYaldızlama40/16
11Ürüne rodaj yaparak yüzey kalitesini artırmakRodajlama40/16
12Görünüş çıkarmakGörünüş Çıkarma40/32
13Takının üç boyutunu tasarlayıp prizma içine yerleştirmekÜç Boyutlu Takı Formları40/40
14Objeyi etüt ederek renklendirmekObje Etüdü ve Renklendirme40/32
15Zincir çizerek renklendirmekZincir Çizimi40/32
16Takı detay çizimi yaparak renklendirmek.Takıda Detay Çizimler40/32
17Takının kauçuk kalıbını hazırlamakKauçuk Kalıp40/32
18Takının alçı kalıbını hazırlamakAlçı Kalıp40/40
19Alçı kalıbına erimiş metali döküp, metal ağacını temizlemekDöküm40/40
20Sipariş formu hazırlamakKuyumculukta Sipariş Formu40/8
21Ürünü teslim etmekTakının Müşteriye Teslimi40/8
22Takılara Kilit yapmakKilit Yapımı40/32
23Yüzük çizimleri yapmak ve üretmekYüzük Çizimi ve Yapımı40/32
24Kolye ucu çizimleri yapmak ve üretmekKolye Ucu Çizimi ve Yapımı40/32
25Küpe çizimleri yapmak ve üretmekKüpe Çizimi ve Yapımı40/32
26Bilezik çizimleri yapmak ve üretmekBilezik Çizimi ve Yapımı40/32
27Broş-rozet çizimleri yapmak ve üretmekBroş-Rozet Çizimi ve Yapımı40/32
28Madalyon-anahtarlık çizimleri yapmak ve üretmekMadalyon-Anahtarlık Çizimi ve Yapımı40/32
29Özgün Zincir tasarımları yapmak ve üretmekZincir Tasarımı ve Yapımı40/32
30Çeşitli Roleks takılar üretmekPresleme40/32
31Her türlü takı üzerine taş mıhlamakMıhlama40/40
32Soğuk Minetekniğle takıların yüzeyini süslemekMine40/16
33Kalem atarak takıların yüzeyini süslemekKalem Atma40/24
34Takı tasarımı yapmakTakı Tasarımı 140/24
35Takı tasarımı yapmakTakı Tasarımı 240/24
36Takı tasarımı yapmakTakı Tasarımı 340/32
37Mum modelin yüzey süslemesini yapmak.Modelaj40/32
38Rölyef (iki boyutlu form) oluşturmak.Rölyef40/32
39Mum modeli döküme hazır hale getirmek.Mum Model Dökümü40/32
40Telkari tekniği ile takı yapmak.Telkari40/24
41Hasır örme tekniği ile takı yapmak.Hasır Örme40/16
42Kakma-kabartma tekniğiyle ürün yapmak.Kakma Kabartma40/16
43Örme ve düğüm tekniklerini kullanarak takı yapmak.Örme ve Düğümlü Takılar40/16
44Misina kullanarak takı yapmak.Misinalı Takılar40/16
45Çivi ve tel ile takı yapmak.Tel ve Çivi takılar40/24
Toplam
1800/1216
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2312 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz