Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

Ankara Hem Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu Modül

Ankara Hem Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu Modül

Halk Eğitim Merkezleri Kursları Modülleri, Ankara Hem Kursları Muhasebe Ve Finansman Alanı Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu Modülü. Halk Eğitim Merkezi Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Ankara Halk Eğitim Merkezleri

Muhasebe Ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Muhasebe Ve Finansman Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir. Muhasebe Ve Finansman Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Programına İlişkin
Açıklamalar
Alan : Muhasebe Ve Finansman
Meslek : Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
Meslek Seviyesi : 4. Seviye

Meslek Elemanı Tanımı
Muhasebecilik Mesleğinin Gerektirdiği, Ticari İşletmelerin Faaliyetlerine Ait Belgelerin Tasnif, Kayıt, Dosyalama Ve Arşivleme İşlemlerini Bilgisayar Ortamında Yapma Yeterliklerine Sahip Olan Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Muhasebe Ve Finans
Alanında;
1. Finans, Muhasebe Ve Dış Ticaret Gibi Ticari Faaliyeti Olan Her Türdeki Kurum/Kuruluşlar,
2. Muhasebe, Muhasebe Ve Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlikler,
3. Şirket Ve İşletmelerin Muhasebe Birimleri vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim Verilmektedir,
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Muhasebe Ve Finansman Alanında Standart
Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Muhasebe Ve Finansman Alanında Eğitim Almış Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Muhasebe Ve Finansman Alanında
Üniversite Mezunu Olan Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı
Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler
Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi
Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1920/1224 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 320/88 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Muhasebe Ve Finansman Alanında Çalışan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Kursiyerlerin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama
Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma, Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve
Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da
Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkanı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Bilgisayarda yazı yazmakF Klavye 140/32
2F Klavye 240/32
3Bilgisayarda resmî yazı hazırlamakYazı Biçimleme40/24
4Bilgisayarda metin dosyası oluşturmakKelime İşlemci40/24
5Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmakElektronik Tablo40/32
6Sunu oluşturmakSunu40/16
7İnternet üzerinden bilgiye ulaşmakBilgisayarla İletişim40/8
8Bilgisayarda rapor ve form oluşturmakBilgi Toplama ve Yönetme40/16
9Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmekTicari Defterler ve Belgeler40/24
10Vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapmakVergi Dairesi ve Belediye İşlemleri40/24
11İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret sicili ve mesleki kuruluş İşlemlerini yapmakDiğer Kurum İşlemleri40/24
12Sosyal güvenlik işlemleri yapmakSosyal Güvenlik40/32
13Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemekFatura ve Fatura Yerine Geçen

Belgeler

40/24
14Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmekKıymetli Evraklar40/24
15İşletme defteri düzenlemekİşletme Defteri40/24
16Beyannameleri düzenlemekBeyannameler40/32
17Serbest meslek kazanç defteri düzenlemekSerbest Meslek Kazanç Defteri40/24
18Bilanço düzenlemekBilanço40/24
19Büyük defter ve mizan düzenlemekBüyük Defter ve Mizan40/24
20Varlık hesaplarını kaydetmekVarlık Hesapları40/32
21Kaynak hesaplarını kaydetmekKaynak Hesapları40/32
22Gelir tablosu düzenlemekGelir Tablosu40/24
23Muhasebe uygulaması yapmakMuhasebe Uygulaması40/32
24Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmakProgram Yüklemek40/24
25Cari hesap işlemleri yapmakCari Hesap40/24
26Çek senet takibi yapmakÇek Senet40/24
27Ön muhasebe işlemleri yapmakÖn Muhasebe40/24
28Muhasebe işlemleri yapmakMuhasebe40/32
29Entegrasyon işlemleri yapmakEntegrasyon40/24
30Şahıs şirketi işlemleri yapmakŞahıs Şirketleri40/24
31Sermaye Şirketi işlemleri yapmakSermaye Şirketi40/24
32Şirket kapanış işlemlerini yapmakŞirket Kapanış İşlemleri40/24
33Kooperatif işlemleri yapmakKooperatifler40/24
34Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamakÜrün ve Hizmet Maliyeti40/32
35Maliyet kayıtları yapmakMaliyet Kayıtları40/32
36İnşaat işletmelerini belirlemekİnşaat İşletmeleri40/32
37İnşaat kayıtları yapmakİnşaat Kayıtları40/32
38Ekonomik gelişmeleri izlemekPiyasaları İzlemek40/24
39Faaliyet alanlarını araştırmakFaaliyet Alanı40/24
40İş yeri açmakİş Yeri Açmak40/24
41Mesleki matematik aritmetiğini uygulamakMesleki Aritmetik40/32
42Mesleki matematik hesaplamaları yapmakMesleki Hesaplamalar40/32
43Bütçe işlemleri yapmakBütçe İşlemleri40/32
44Vergi ödeme işlemlerini yapmakVergi40/32
45Anayasal haklarına ve sorumluluklarına uygun davranmakAnayasal Hak ve Sorumluluklar40/16
46Ekonomik, sosyal ve toplumsal olayları takip etmekMesleki Gündem40/16
47Personel gelişim faaliyetlerini yürütmekPersonel Gelişimi40/16
48Toplam kalite prensiplerini uygulamakToplam Kalite Yönetimi40/16
Toplam
1920/1224
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
320/88
Genel Toplam
2176 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Şaban yiğit dedi ki:

  Ankara da Halk eğitim merkezi bilgisayar lı muhasebe kursu varmı açık hemen kaydolabileceğim varsa arayın görüşelim kolay gelsin

  1. Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu
   Keçören Etlik Halk Eğitim Merkezi
   Keçmek Bademlik, Keçmek Çaldıran Ve Keçmek Mevlana 6 Aralık 2021 Başlamış

Yorum Yaz