<style>.lazy{display:none}</style>Ankara Hem Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme Hem Modülleri
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 25 Mayıs 2024

Ankara Hem Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme

Ankara Hem Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme Kursu Modül

Hem Kursları Halk Eğitim Merkezleri Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme Kursu Modülü. Ankara Hem Gemi Yapımı Alanı Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme Kursu Modülleri. Halk Eğitim Merkezleri Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Ankara Halk Eğitim Merkezleri İçin Buraya Tıklayın.

Gemi Yapımı Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Gemi Yapımı Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır.Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Gemi Yapımı Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Gemi Yapımı Alanı
Meslek :
Meslek Seviyesi :
Meslek Elemanı Tanımı
Gemi Yapımı Sanayisinde İmalat İşlerindeki Tüm Metal Yüzey Hazırlama,İmalat Sonrası Yüzey Temizleme İşlemleri Yapma Tekniklerini Uygulayabilme Bilgi Ve Becerisine Sahip Bir Bireydir.

Giriş Koşulları
1.Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak.
2.Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Gemi Yapımı Alanı Altında;
1.Deniz Araçları Yapımı Atölyeleri vb. Yerlerde,
2.Metal Teknolojisi İle İlgili Atölyelerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1.Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2.Programın Uygulanabilmesi İçin Gemi Yapımı Alanı, Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1.Programın Uygulanmasında Metal Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2.Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Metal Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3.Usta Öğretici , Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak,
1.Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2.Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3.Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4.Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında, Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilirler.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1.Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2.Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey, Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1.Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 280/208 Saat Olarak Planlanmıştır.
2.Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1.Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2.Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3.Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4.Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5.Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6.Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri,İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri,Gemi Yapımı Alanında Çalışan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Kursiyerin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma,Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer,
1.Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2.Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3.Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4.Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5.Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim-Öğretim Uygulamaları Yapılır.
Mesleki Gelişim Modülleri
1.Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2.Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3.Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4.Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5.Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması Olanağı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
Not:Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Endaze çizmekEndaze 140/32
2Geometrik çizimler yapmakGeometrik Çizimler40/32
3Görünüş çıkarmakGörünüş Çıkarma40/32
4Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmakÖlçülendirme ve Yüzey İşlemleri40/32
5Markalama yapmakÖlçme Kontrol ve Markalama40/24
6Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmekDikiş Çekme40/24
7Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle temizlemekYüzey Temizleme40/32
TOPLAM
280/208
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz