Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

Muğla Hem Biyomedikal Teknik Servis Elemanı

Muğla Hem Biyomedikal Teknik Servis Elemanı

Hem Biyomedikal Teknik Servis Elemanı Kursu Modülü, Muğla Halk Eğitim Merkezi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Biyomedikal Teknik Servis Destek Elemanı Kursu Modülleri. Biyomedikal Teknik Servis Destek Elemanı Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Muğla Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayınız.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Biyomedikal Teknġk Servis Destek Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Biyomedikal Teknik Servis Destek Elemanı Programına İlişkin Açıklamalar

Alan : Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Meslek :
Meslek Seviyesi :
Meslek Elemanı Tanımı
Tıbbi Cihazlarının Güvenli Çalışmasını Sağlayan Arızalarını Tespit Eden Biyomedikal Cihaz Birimlerine Bakım Yapabilen Kişidir.

Giriş Koşulları
1. Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel
Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Biyomedikal Sektöründe;
1. Biyomedikal Cihaz Üretim Firmaları,
2. Biyomedikal Cihaz İthalatçıları,
3. Biyomedikal Teknik Servis Firmaları,
4. Kamu Ve Özel Hastanelerinin Tıbbi Cihaz Teknik Servisleri, Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.

Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi
Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak
Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 720/472 Saat Olarak Planlanmıştır.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve
Planlama Konularında Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Biyomedikal
Cihaz Firmaları, Meslek Odaları, Hastane Ve Sağlık Merkezleri İle Teknik Servis
Atölyeleri Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci/Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel
Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve
40/40 Olabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı
Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer
Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu
Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle
Belirlenir.
Not: Biyomedikal Teknik Servis Destek Elemanı Programı Yeterlikler Tablosu Ve
Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Biyomedikal sistemlerde cihazların kullandığı vücut parametrelerine göre anatomik ve fizyolojik parametre özelliklerini ayırt etmekBiyomedikalde Anatomi ve Fizyoloji40/32
2Biyomedikal cihazlar ve kullanıldığı alanlarda tıbbi terimleri ve teknik iletişim araçlarını kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurmakMedikal İletişim40/32
3Mikrobiyolojik ajan (mesleki hastalık) risklerini tanımak ve tedbir almakMikrobiyolojik Risk40/16
4Biyomedikal sistemlerle ilgili mesleki teknik çizimleri yapmakBiyomedikal Sistemlerle Meslek Resmi40/32
5İletkenleri, yalıtkanları ve topraklama elemanlarını seçmek ve cihaz topraklaması yapmakBiyomedikal Temel Elektrik40/32
6Doğru akımda devre çözümlerini yaparak doğru akım kaynaklarını ve DC motorları çalıştırmakDoğru Akım Esasları40/32
7Elektromekanik devre elemanlarını tanıyıp elektromekanik üniteleri kontrol etmekBiyomedikal Elektromekanik40/32
8Cihazlar, ekipmanlar, makineler ve kullanım ortamlarında fiziksel büyüklüklerin ölçümlerini hatasız olarak yapmakBiyomedikal Fiziksel Ölçümler40/32
9Analog devre elemanlarını ve elektriksel büyüklükleri ölçmekAnalog Devre Elemanları ve Elektriksel Ölçme40/32
10Nitelikli olarak lehimleme yapmak, baskı devreyi hatasız ve tekniğine uygun hazırlamakLehimleme ve Baskı Devre40/32
11Biyomedikal cihazların kontrol, bakım ve kayıt organizasyonlarını yapmakTeknik Organizasyon ve Kayı40/32
12Biyomedikal sistemlerde algılayıcı ve dönüştürücüleri değiştirmekBiyomedikal Algılayıcı ve Dönüştürücüler40/32
13Biyomedikal sistemlerde kullanılan elektrotları değiştirmekElektrotlar40/16
14Programlanabilir tümleşik devre uygulamaları yapmakProgramlanabilir Tümleşik Devre Elemanları40/24
15Biyomedikal cihazlarla güvenli çalışmakTıbbi Cihazlarla Güvenli Çalışma40/32
16Biyomedikal cihazların dış nedenlerle oluşan arızalarını tespit etmekCihaz Dışı Arızalar40/16
17Biyomedikal sistemlerde arıza analizi yapmakSistemlerde Arıza Analizi40/16
18Biyomedikal cihaz birimlerine bakım yapmakBiyomedikal Cihaz Birimlerine Bakı40/16
Toplam
720/472
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. eren kılıç dedi ki:

    biomedikal bölümü mezunları bosamı okuyor. bu bölümden mezun olanlar iş bulamazken sizler kurs verip iş buluyorsunıuz

Yorum Yaz