Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

Ordu Halk Eğitim Afet Bilinci Eğitimi Modül

Ordu Halk Eğitim Afet Bilinci Eğitimi Modül

Halk Eğitim Afet Bilinci Eğitimi Modül, Ordu Hem Halk Eğitim Merkezleri Can Ve Mal Güvenliği Alanı Afet Bilinci Kursu Modülleri. Afet Bilinci Eğitimi Kurs Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Ordu Halk Eğitim Merkezleri İçin Buraya Tıklayın.

Deprem, Sel, Heyelan, Çığ Gibi Yüzlerce Afet Yaşayan Dünyamızda, Doğal Ve İnsan Kaynaklı Afetlerin Sayısında Özellikle Son Dönemlerde Önemli Bir Artış Görülmektedir. Dünya Ölçeğinde Yaşanan Afetlerden Maalesef Ülkemiz De Payını Almakta Olup, Afetler, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kayıpları Da Beraberinde Getirmektedir. Ülkemizin Büyük Bir Bölümünün De Deprem Riski Altında Bulunduğu Asla Akıldan Çıkarılmaması Gereken Bir Husustur.
Büyük Değişim Ve Dönüşümlerin Yaşandığı 21. Yüzyıl, Bilgi Ve İnternet Çağı Olarak Kabul Edilse De, Afetler Konusunda Hala Büyük Bilgi Eksiklerinin Olduğu, Hazırlık, Eğitim Ve Bilinçlenme Konularında Yeterince Gelişme Sağlanamadığı Da Bir Gerçektir.
Dünyanın Yükselen Değeri Ve Bölgesinin Önemli Aktörlerinden Olan Ülkemiz, Yaşadığı Afetlerden Edindiği Tecrübe İle Afet Yönetimi Ve Afetlere Hazırlık Konularında Önemli Değişim Ve Dönüşümler Yaşamış, Bu Konuda Yeni Politikalar Geliştirmiştir. Günümüzde, Karşı Karşıya Kalınan Afet Risklerini Belirlemek, Doğal Olayların Afete Dönüşmemesi İçin Gereken Önlemleri Almak, Risk Azaltma Ve Hazırlıklı Olma Çalışmaları Afet Yönetiminin En Önemli Parçası Haline Gelmiştir.
Toplumun; Bilinçlenmesi, Afetlere Karşı, Ne Zaman Ne Yapacağını Bilen Bireylerden Oluşması, Afetlerin Ardından Geliştirilen Politikaların Odak Noktası Haline Gelmiştir.
Afetlerin Zararını En Aza İndirmek İçin Toplumda Önlem Alma Ve Zarar Azaltma Bilincini Yerleştirmek Önemli Hedeflerimiz Arasındadır. Bu Bilinçle Donanmış Bir Toplumda, Afet Öncesi, Sırası Ve Sonrasında Neler Yapılacağına Dair Temel Bilgiler Yerleşmiş Olacağından Bireyler, Kendileri, Yakın Çevreleri Ve İçinde Yaşadıkları Toplum İçin Sorumluluk Alabilir Hale Geleceklerdir. Halkımızdaki Bu Donanım Ve Bilinç, Afet Zararlarını Azaltmanın En Önemli Unsurlarından Biri Olacaktır.
Afet Bilinci Eğitimlerine Katılan Kursiyerlerin Bulunduğu Mekanda Alabileceği Temel Önlemler İle, Afetlerde Doğru Davranış Şekillerini Öğrenmelerini Ve Bu Öğrendiklerini De Uygulamalarını Sağlayıp, Birey Bazında Kişiyi Hazırlayarak Aileler Üzerinden Toplumu Hazırlamayı Bunun Sonucunda Da Afet Farkındalığını Yaratmayı Amaçlamaktadır.

Afet Bilinci Eğitimi Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Can Ve Mal Güvenliği
Meslek :
Meslek Seviyesi :
Tanım
Bireylerin, Afetlerin İlk 72 Saatine Hazırlıklı Olmalarını Sağlamak, Afete Hazırlık Kültürünü Kazandırmak, Farkındalık Yaratmak, Yaşadıkları Mekanda Alabilecekleri Temel Önlemleri Paylaşmak, Afetlerde Doğru Davranış Şekillerini Öğrenmelerini Ve Uygulamalarını Sağlamak Amacıyla Yapılan Eğitimdir.

Giriş Koşulları
1. Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak.
2. Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.
İstihdam Alanları
Sertifikanın Kazandırdığı Yeterlikler Doğrultusunda, Bir Meslek Kazandırmaya Yönelik Değildir.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim Verilmektedir,
2. Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Eğitim Almış Eğitmenlerin Uygun Bulduğu Yerlerde Eğitim Verilmektedir.
3. Programın Uygulanabilmesi İçin Görevin Gerektirdiği Dokümanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları Kapsamında Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelgede Yer Alan, Alan Öğretmenleri Esas Alınarak;
Afet Bilinci Eğitici Eğitimine Katılıp Belge Alan Öğretmenler Görev Almalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Yatay Ve Dikey Geçişler
Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diğer Sertifika Programını Tamamlayabilir.
Eğitim Süresi
1. Programın Toplam Eğitim Süresi 40/8 Saat Olarak Planlanmıştır.
2. Eğitim Süresinin Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Kursiyerler, Afad Başkanlığı Ve Afad İl Müdürlükleri İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Eğitimin Sonunda Kursiyer;
1. Afete Hazırlık Kültürü,
2. Afetler Karşısında Toplumsal Farkındalık,
3. Temel Koruyucu Önlemlerin Bilinci,
4. Afetlerde Doğru Davranış Şekillerinin Öğrenimi Ve Bunların Uygulamalarının Sağlanması,
5. Toplumsal Güç Birliği Bilinci,
6. Aile Afet Ve Acil Durum Planlarının Hazırlanmasının Sağlanması,
7. Afet Öncesi, Sırası Ve Sonrasında Yapılması Gereken Doğru Davranış Ve Hareketlerin Bireylere Kazandırılması Hedeflenmektedir.
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Eğitim Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
Mesleki Gelişim Modülleri
1. Katılımcının Yaşam Boyu Kullanabileceği Kendisi İçin Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma, Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve 40/40 Olabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkanı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
Programı Tamamlamadan Ayrılan Kursiyerlerin Kazandıkları Yeterlikler Ve Modüller Transkriptlerinde Mutlaka Belirtilecektir. Tekrar Kursa Devam Edilmesinde Halinde Modülleri Almaya Devam Edebilirler.
Not: Afet Bilinci Eğitimi Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.
Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Afet bilinci eğitimine sahip olmakAfet Eğitimi40/8
Toplam
40/8
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz