Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

Kocaeli Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Kursu

Kocaeli Hem Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Kursu

Hem Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Kursu Modül, Halk Eğitim Merkezleri Bahçecilik Alanı Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Modülü. Kocaeli Hem Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Kocaeli Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Bahçecilik Dış Mekân Bitkileri Yetiştiricisi Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Bahçecilik Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.

Dış Mekân Bitkileri Yetiştiricisi Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Bahçecilik
Meslek : Dış Mekân Bitkileri Yetiştiricisi
Meslek Seviyesi : 4 Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
İş Organizasyonu Yapan, Tohumla, Çelikle, Aşıyla Fidan Üreten, Ürünü Ekime Dikime Hazırlayan, Dikim İşlemini Gerçekleştiren, Bitkilerin Kültürel Bakımını Üstlenen, Fidanları Söken Ve Pazara Hazırlayan, Alet Ve Ekipmana Bakım Yapma Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Tarım Sektöründe;
1. Dış Mekan İşletmeleri,
2. Süs Bitkileri(İç Mekan Ve Kesme Çiçek) Seraları,
3. Meyve Bahçeleri,
4. Sebze Bahçeleri,
5. Fidanlıklar,
6. Çiçekçi Dükkânları Vb.Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Bahçecilik Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Bahçecilik Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Bahçecilik Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.

Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda,Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2560/1344 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Meslekî Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Bahçecilik Sektöründe Yer Alan Sera İşletmeleri, Meslek Odaları Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.
Meslekî Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER
DERSİN MODÜLLERİ
SÜRE
1Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekSosyal Hayatta İletişim40/16
2İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekİş Hayatında İletişim40/16
3Türkçe’yi doğru konuşmakDiksiyon 140/32
4Diksiyon 240/32
5Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmekKişisel Gelişim40/16
6İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmakGirişimcilik40/24
7Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumakÇevre Koruma40/16
8Meslek etiği gereklerine uymakMeslek Etiği40/16
9İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmakİş Organizasyonu40/16
10İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almakİş Güvenliği ve İşçi Sağlığı40/24
11Temel düzeyde araştırma yapmakAraştırma Teknikleri40/16

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve 40/40 Olabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Dış Mekân Bitkileri Yetiştiricisi Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.
Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman hazırlama40/32
3Nokta ve Çizgi ile Yüzey DüzenlemekNokta ve Çizgi40/32
4Objeleri Açık,Koyu,Işık ve Gölge ile ÇalışmakAçık,Koyu,Işık ve Gölge40/32
5Formları Tasarı İlkelerine göre yüzey içinde düzenlemekTasarı İlkeleri40/24
6Kompozisyonu renklendirmekRenk40/32
7Doku Yorumlarıyla Yüzey OluşturmakDoku40/32
8Toprak yapısını incelemekToprak40/24
9Üretim tekniklerini araştırmakÜretim Teknikleri40/16
10Çevre koşullarını düzenlemekÇevre Koşulları40/16
11Sera türlerini araştırmakSera Yapım Tekniği40/16
12Kültürel işlemleri yapmakKültürel Bakım40/16
13Pazarlama organizasyonu yapmakPazarlama40/16
14Dış mekân bitkisi yetiştirmekDış Mekân Bitkileri40/16
15İç mekân bitkisi yetiştirmekİç Mekân Bitkileri40/16
16Kesme Çiçek yetiştirmekKesme Çiçekler40/16
17Meyve yetiştirmekMeyvecilik40/16
18Sebze yetiştirmekSebzecilik40/16
19Bahçe düzenlemekBahçe düzenleme(Peyzaj)40/16
20Çiçek düzenlemekÇiçek düzenleme(Çiçekçi)40/8
21Bitki Hücre ve Dokusunu İncelemekHücre ve Doku40/24
22Vegetatif ve generatif organları incelemekBitki Organları40/32
23Bitki su ilişkisini araştırmakBitkilerin su metabolizması40/24
24Organik madde yapımı ve yıkımını incelemekOrganik madde faaliyeti40/24
25Bitkilerde büyüme ve hareket fizyolojisini araştırmakBitkilerde büyüme ve gelişme40/24
26Açık tohumlu bitkilerin sınıflandırmakAçık Tohumlu Bitkiler40/32
27Pinaceae familyası bitkileri yetiştirmekPinaceae Familyası40/32
28Taxodiaceae familyası bitkileri yetiştirmekTaxodiaceae Familyası40/32
29Cupressaceae familyası bitkileri yetiştirmekCupressaceae Familyası40/32
30Diğer açık tohumlu bitkileri yetiştirmekDiğer Açık Tohumlular40/32
31Kapalı tohumlu bitkileri sınıflandırmakKapalı Tohumlu Bitkiler40/32
32Süs ağaçlarını yetiştirmekSüs Ağaçları40/32
33Süs ağaççıklarını yetiştirmekSüs Ağaççıkları40/32
34Süs çalılarını yetiştirmekSüs Çalıları40/32
35Sarılıcı- tırmanıcı bitkileri yetiştirmekSarılıcı-Tırmanıcı Bitkiler40/32
36Otsu yer örtücü bitkileri yetiştirmekOtsu Yer Örtücüler40/32
37Raununculus familyası bitkileri yetiştirmekRaununculus Familyası40/16
38Curciferea familyası bitkileri yetiştirmekCurciferea Familyası40/16
39Saxifragaceae familyası bitkileri yetiştirmekSaxifragaceae Familyası40/8
40Scropulariceae familyası bitkileri YetiştirmekScropularic eae Familyası40/8
41Cabiateae familyası bitkileri yetiştirmekCabiateae Familyası40/8
42Compositae familyası bitkileri yetiştirmekCompositae Familyası40/24
43Liliaceae familyası bitkileri yetiştirmekLiliaceae Familyası40/16
44İridaceae familyası bitkileri yetiştirmekİridaceae Familyası40/8
45Amarilidiceae familyası bitkileri yetiştirmekAmarilidiceae Familyası40/16
46Diğer mevsimlik çiçekleri yetiştirmekDiğer Mevsimlik Çiçekler40/24
47Toprağın oluşumunu incelemekToprak Oluşumu40/32
48Gübreleme yapmakGübreleme40/32
49Ekim dikim yerlerini hazırlamakToprak Hazırlığı40/32
50Tohumla üretim yapmakTohumla Üretim40/32
51Çelikle üretim yapmakÇelikle Üretim40/32
52Aşıyla üretim yapmakAşıyla Üretim40/32
53Daldırmayla üretim yapmakDaldırmayla Üretim40/24
54Ayırma ve bölme ile üretim yapmakAyırma-Bölmeyle Üretim40/24
55Bitkilerde görülen hastalıkları incelemekBitki Hastalıkları40/32
56Bitkilerde görülen zararlıları incelemekBitki Zararlıları40/32
57Hastalık ve zararlılarla mücadele yapmakMücadele Yöntemleri40/32
Toplam
2560/1344
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2432
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz