Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

İzmir Hem Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Modül

İzmir Hem Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Modül

İzmir Halk Eğitim Merkezleri Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Kursu Modülü, Hem Kursları Muhasebe Ve Finans Alanı Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Kursu Modülleri, Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İzmir Bergama Halk Eğitim Merkezi:
Adres: Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 12 Bergama İzmir
Telefon: 0 232 631 28 24

Bornova Halk Eğitim Merkezi İletişim Adresi:
Adres: Mustafa Kemal Caddesi No: 13 Bornova İzmir
Telefon: 0 232 388 10 63

İzmir Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın

Muhasebe Ve Finansman Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Uluslararası Düzeyde Meslek Elemanlarından Beklenen Yeterlikler Çeşitli Araştırmalar Ve Yerli/Yabancı Uzman Görüşlerine Dayanılarak Tespit Edilmiş, Elde Edilen Sonuçlar Program Çalışmalarına Aktarılmıştır.
Muhasebe Ve Finansman Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir. Muhasebe Ve Finansman Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Muhasebe Ve Finansman
Meslek : Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
Meslek Seviyesi : 4. Seviye

Meslek Elemanı Tanımı
Dış Ticaret Ofis Elemanlığı Mesleğinin Gerektirdiği Hizmetleri Yürütmek İçin Gerekli Olan İşlemleri Takip Etme Ve Dış Ticaret Muhasebe Kayıtlarını Tutma Yeterliklerine Sahip Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Muhasebe Ve Finans Alanında;
1. Dış Ticaret İle İlgili Faaliyette Bulunan Her Türdeki Kurum/Kuruluşlar,
2. Kurum Ve Kuruluşların Ofislerinde,
3. Ön Muhasebe Servislerinde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim Verilmektedir,
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Muhasebe Ve Finansman Alanında Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Muhasebe Ve Finansman Alanında Eğitim Almış Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Pazarlama Ve Perakende Alanında Eğitim Almış Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
3. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Muhasebe Ve Finansman Alanında Üniversite Mezunu Olan Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
4. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Pazarlama Ve Perakende Alanında Üniversite Mezunu Olan Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.


Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
•Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
•Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin
Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
•Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
•Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
•Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
•Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2320/1272 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 320/88 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Muhasebe Ve Finans Alanında Çalışan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Kursiyerlerin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma, Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da
Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
• Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
• Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
• Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
• Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
• Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
• Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
• Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir. hemhalkegitim.com

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Bilgisayarda yazı yazmakF Klavye 140/32
2F Klavye 240/32
3Bilgisayarda resmî yazı hazırlamakYazı Biçimleme40/24
4Bilgisayarda metin dosyası oluşturmakKelime İşlemci40/24
5Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmakElektronik Tablo40/32
6Sunu oluşturmakSunu40/16
7İnternet üzerinden bilgiye ulaşmakBilgisayarla İletişim40/8
8Bilgisayarda rapor ve form oluşturmakBilgi Toplama ve Yönetme40/16
9Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmekTicari defterler ve belgeler40/24
10Vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapmakVergi Dairesi ve Belediye İşlemleri40/24
11İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret sicili ve mesleki kuruluş İşlemlerini yapmakDiğer Kurum İşlemleri40/24
12Sosyal güvenlik işlemleri yapmakSosyal Güvenlik40/32
13Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemekFatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler40/24
14Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmekKıymetli Evraklar40/24
15İşletme defteri düzenlemekİşletme Defteri40/24
16Beyannameleri düzenlemekBeyannameler40/32
17Serbest meslek kazanç defteri düzenlemekSerbest Meslek Kazanç Defteri40/24
18Yabancı dilde mesleki konuları dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmakMesleki Yabancı Dil (Dış Ticaret-İngilizce) 140/32
19Mesleki Yabancı Dil (Dış Ticaret-İngilizce) 240/32
20Dış ticaret kavramlarını tespit etmekDış Ticaret Kavramları40/16
21Dış ticaret bağlantıları kurmakDış Ticaret Bağlantıları40/16
22Gümrük belgelerini düzenlemekGümrük Belgeleri40/16
23Bakanlıklarda dış ticaret işlemleri yapmakBakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri40/16
24İhracatçı birlikleri ve devlet yardımları işlemleri yapmakİhracatçı Birlikleri ve Devlet Yardımları40/16
25KDV istisnası ile ilgili işlemleri yapmakKDV istisnası İşlemleri40/8
26Sigorta kuruluşları ile ilgili işlemleri yapmakSigorta Kuruluşları İşlemleri40/8
27Oda ve borsa ile ilgili işlemleri yapmakOda ve Borsa İşlemleri40/8
28İzin veren diğer kuruluşlarla ilgili işlemleri yapmakDiğer Kuruluş İşlemleri40/8
29Dış ticarette teslim şekillerini tespit etmekDış Ticarette Teslim Şekilleri40/24
30Dış ticarette ödeme şekillerini takip etmekDış Ticarette Ödeme Şekilleri40/24
31İhracat işlemlerini yapmakİhracat40/16
32İthalat işlemlerini yapmakİthalat40/16
33Gümrük tarifelerini takip etmekGümrük tarifeleri40/16
34Banka ve kambiyo işlemlerini yapmakBanka ve Kambiyo İşlemleri40/24
35Mali tabloları düzenlemekMali tablolar40/16
36Muhasebe sistemini oluşturmakDış ticaret muhasebe sistemi40/16
37İthalat işlemlerini kaydetmekİthalat Kayıtları40/16
38İhracat işlemlerini kaydetmekİhracat Kayıtları40/16
39Dış ticaret finansmanı sağlamakDış Ticaret Finansmanı40/16
40Ekonomik gelişmeleri izlemekPiyasaları izlemek40/24
41Faaliyet alanlarını araştırmakFaaliyet Alanı40/24
42İş yeri açmakİş Yeri Açmak40/24
43Mesleki matematik aritmetiğini uygulamakMesleki Aritmetik40/32
44Mesleki matematik hesaplamaları yapmakMesleki Hesaplamalar40/32
45Bütçe işlemleri yapmakBütçe İşlemleri40/32
46Vergi ödeme işlemlerini yapmakVergi40/32
47Anayasal haklarına ve sorumluluklarına uygun davranmakAnayasal Hak ve Sorumluluklar40/16
48Ekonomik, sosyal ve toplumsal olayları takip etmekMesleki Gündem40/16
49Personel gelişim faaliyetlerini yürütmekPersonel Gelişimi40/16
50Toplam kalite prensiplerini uygulamakToplam Kalite Yönetimi40/16
51Banka kuruluş işlemlerini yapmakBanka Kuruluş İşlemleri40/16
52Mevduat işlemlerini yapmakMevduat İşlemleri40/32
53Kambiyo işlemlerini yapmakKambiyo İşlemleri40/32
54Hizmet işlemlerini yapmakHizmet İşlemleri40/24
55Bilanço düzenlemekBilanço40/24
56Büyük defter ve mizan düzenlemekBüyük defter ve mizan40/24
57Varlık hesaplarını kaydetmekVarlık hesapları40/32
58Kaynak hesaplarını kaydetmekKaynak hesapları40/32
Toplam
2320/1272
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
320/88
Genel Toplam
2224 Saat

Halk Eğitim Merkezleri, İzmir Halk Eğitim Merkezleri Kursları, İletişim Adresleri.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz