<style>.lazy{display:none}</style>Adana Hem İş Makineleri ve Bakım Onarımcısı Modül
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 25 Mayıs 2024

Adana Hem İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı Modül

Adana Hem İş Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Modül

Adana Halk Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İş Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Kursu Modülleri, Hem Kursları İş Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Adana Halk Eğitim Merkezleri

Motorlu Araçlar Teknolojisi İş Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

İş Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Motorlu Araçlar Teknolojisi
Meslek : İş Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
İş Makineleri Bakım Ve Onarımcısı, İş Makinelerindeki Tüm Sistemlerin Arıza Teşhis, Bakım, Onarım Ve Ayar İşlerini Kendi Başına Ve Belirli Bir Süre İçerisinde Yapma Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Motorlu Taşıtlar Sektöründe;
1. Otomotiv Servisleri,
2. Otomotiv Bakım Ve Onarım Atölyeleri,
3. Otomotiv Fabrikaları,
4. Otomotiv Satış Noktaları vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2040/1984 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 400 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Motorlu Taşıt Firmaları Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 400 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkanı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

NOT: İş Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Temel mekanik işlemlerini yapmakTemel Mekanik 140/32
2Temel Mekanik 240/32
3Temel elektrik ve elektronik işlemlerini yapmakTemel Elektrik ve Elektronik 140/32
4Temel Elektrik ve Elektronik 240/32
5Akü ve otomotiv elektrik tesisatı işlemlerini yapmakAkü ve Otomotiv Elektrik Tesisatı40/32
6Motor mekaniğinin bakım ve onarımını yapmakOtomotiv Motor Mekaniği 140/32
7Otomotiv Motor Mekaniği 240/32
8Otomotiv Motor Mekaniği 340/32
9Otomotiv Motor Mekaniği 440/32
10Direksiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakDireksiyon Sistemleri40/32
11Ön düzen ve tekerleklerin bakım-onarımını yapmakÖn Düzen ve Tekerlekler40/32
12Süspansiyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakSüspansiyon Sistemleri40/32
13Araçlarda Hidrolik sistemler ile ilgili işlem ve hesaplamaları yapmakAraçlarda Hidrolik Sistemler40/32
14Pnömatik sistemler ile ilgili işlem ve hesaplamaları yapmakAraçlarda Pnömatik Sistemler40/32
15Geometrik çizimleri yapmakGeometrik Çizimler40/32
16Yeterli ve kesit görünüşler çizmekGörünüş Çıkarma40/32
17Ölçülendirme ve ölçeklendirme yapmak, perspektif, açınım ve arakesit çizmekÖlçülendirme ve Perspektif40/32
18Birleştirme elemanları ve hareket ileten elemanların resmini çizmekMeslek Resim 140/32
19Resim üzerine gerekli işaretleri yerleştirmek ve montaj resmi çizmekMeslek Resim 240/32
20Yapım resmi çizmek ve katalog okumakMeslek Resim 340/32
21Marş sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakMarş Sistemleri40/32
22Şarj sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakŞarj Sistemleri40/32
23Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakIsıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri40/32
24Aydınlatma ve uyarı sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakAydınlatma ve Uyarı Sistemleri40/32
25Fren sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakFren Sistemleri40/32
26Kavramalar ve mekanik vites kutularının bakım ve onarımını yapmakKavramalar ve Mekanik Vites Kutuları40/32
27Otomatik transmisyonların bakımve onarımını yapmakOtomatik Transmisyonlar 140/32
28Otomatik Transmisyonlar 240/32
29Şaft, diferansiyel ve aksların bakım ve onarımını yapmakŞaft, Diferansiyel ve Akslar40/32
30Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakDizel Motorları Yakıt Sistemleri 140/32
31Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 240/32
32Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 340/32
33Dizel motorunda diyagnostik yapmakDizel Motoru Diyagnostiği40/32
34Powershift vites kutusu bakım ve ayarını yapmakPowershift Vites Kutusu40/32
35Paletli makinede dönüş sisteminin bakım ve ayarını yapmakPaletli Makinede Dönüş Sistemleri40/32
36Paletli yürüyüş sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakPaletli Yürüyüş Sistemleri40/32
37Palet gerdirme düzeneğinin kontrolünü ve palet gerdirme işlemlerini yapmakPalet Gerdirme Düzenekleri40/32
38Şasi bağlantıları ve ataşmanların bakım ve onarımını yapmakŞasi, Bağlantıları ve Ataşmanları40/32
39Bom kolları ve ataşmanların bakım ve onarımını yapmakBom Kolları ve Ataşmanları40/32
40Tandemlerin bakım ve onarımını yapmakTandemler40/32
41Hidrolik ölçüm yapmakHidrolik Ölçme40/32
42Hidrolik pompaların bakım ve onarımını yapmakHidrolik Pompalar40/32
43Hidrolik basınç valflerinin bakım ve onarımını yapmakHidrolik Basınç Valfleri40/16
44Hidrolik çek valflerin ve akış kontrol valflerinin bakım ve onarımını yapmakHidrolik Çek Valfleri ve Akış Kontrol Valfleri40/24
45Hidrolik yön kontrol valflerinin bakım ve onarımını yapmakHidrolik Yön Kontrol Valfleri40/24
46Hidrolik silindirlerin bakım ve onarımını yapmakHidrolik Silindirler40/32
47Hidrolik motorların bakım ve onarımını yapmakHidrolik Motorlar40/24
48Hidrolik akümülatörlerin bakımını yapmakHidrolik Akümülatörler40/16
49Hidrolik kumanda ve kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapmakHidrolik Kumanda ve Kontrol40/32
50İş makinelerinde hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapmakİş Makinelerinde Hidrolik Sistemler40/32
51Elektrik ve elektronik sistemlerde arızaları gidermekArıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme40/32
Toplam
2040/1984
Mesleki Uygulamalar
400
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2608 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz