Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

İstanbul Hem Dekoratif El Sanatları Elemanı

İstanbul Hem Dekoratif El Sanatları Elemanı Kursu

Hem Dekoratif El Sanatları Elemanı Kursu Modülleri, İstanbul Halk Eğitim Merkezleri El Sanatları Alanı Dekoratif El Sanatları Elemanı Kursu Modülleri. Hem Dekoratif El Sanatları Elemanı Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İstanbul Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

El Sanatları Teknolojisi Dekoratif El Sanatları Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

El Sanatları Teknolojisi Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir. El Sanatları Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Dekoratif El Sanatları Elemanı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : El Sanatları Teknolojisi
Meslek : Dekoratif El Sanatları Elemanı
Meslek Seviyesi : 4.Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Geleneksel Ve Yöresel Ürün Hazırlama,Giyim Ve Ev Aksesuarları Yapma Yeterliklerine Sahip Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler El Sanatları Teknolojisi Alanında;
1. Moda Evleri,
2. Çeyiz Yapan İşletmeler,
3. Turistlik Ve Hediyelik Eşya Üretimi Yapan İşletmeler,
4. Kendi İşyerinde Veya Evinde Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim Verilmektedir,
2. Programın Uygulanabilmesi İçin El Sanatları Teknolojisi Alanı, Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında El Sanatları Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde El Sanatları Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici, Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak,
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında, Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır. Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı
Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.

Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir. Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark
Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey, Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Dallar/Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1800/1200 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 320/88 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, El Sanatları Atölyeleri İlgili Meslek Odaları Ve Kursiyerlerin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elamanları İle İşbirliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer,
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı
Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim- Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma, Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da
Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
(+) İşareti Olan Modül Süreleri Mevcut Sürenin Tekrarı Anlamına Gelir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması Olanağı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır. Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle
Belirlenir.
Not: Dekoratif El Sanatları Elemanı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemekNokta ve Çizgi40/32
2Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışmakAçık-Koyu ve Işık-Gölge40/24
3Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemekTasarı İlkeleri40/24
4Kompozisyonu renklendirmekrenk40/32
5Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmakdoku40/24
6Özgün strüktür uygulamaları yapmakStrüktür40/24
7Çarpana dokumaya hazırlık yapmakÇarpana Dokumaya Hazırlık40/32
8Çarpana dokuma yapmakÇarpana Dokuma40/32
9Oyuncak bebek yapmakOyuncak Bebek40/32
10Kösele takı yapmakKösele takı40/32
11Overlok dikişi yapmakOverlok40/16
12Düz dikiş yapmakDüz dikiş40/24
13Ütüleme yapmakÜtüleme40/16
14Kesim yapmakKesim40/16
15Geleneksel Türk giysi aksesuarlarını incelemekGeleneksel Türk Giysi Aksesuarları40/16
16Geleneksel Türk işleme sanatlarını incelemekGeleneksel Türk İşleme Sanatları40/8
17Geleneksel Türk süsleme sanatlarını incelemekGeleneksel Türk Süsleme Sanatları40/8
18Geleneksel Türk dokuma sanatlarını incelemekGeleneksel Türk Dokuma Sanatları40/8
19İşlemeye hazırlık yapmakİşlemeye Hazırlık40/32
20Basit nakış temel iğne tekniklerini yapmakBasit Nakış Temel İğne Teknikleri40/32
21Tığ oyası yapmakTığ oyası40/32
22Pul boncuk dikmekPul ve Boncuk Dikişleri40/32
23Makromede kullanılan temel düğüm tekniklerini yapmakMakrome Temel Düğüm Teknikleri-140/24
24Makromede kullanılan fantezi düğüm tekniklerini uygulamakMakrome Temel Düğüm Teknikleri-240/32
25Şiş örücülüğüne hazırlık yapmakŞiş Örücülüğüne Hazırlık40/16
26Şiş örücülüğü temel tekniklerini uygulamakŞiş Örücülüğü Temel Teknikleri40/32
27Tığ örücülüğünde temel teknikler uygulamakTığ Örücülüğünde Temel Teknikler40/32
28Misina kullanarak takı yapmakMisinalı Takılar40/16
29Çivi ve tel ile takı yapmakTel ve Çivi Takıları40/24
30Kitre bebek için hazırlık yapmakKitre Bebek Yapmaya Hazırlık40/32
31Kitre bebek yapmakKitre Bebek Yapımı40/32
32Kitre bebek giysisi dikmekKitre Bebek Giysisi40/32
33Kitre bebek aksesuarları yapmakKitre Bebek Aksesuarları40/32
34Kumaş abajur yapmakKumaş Abajur40/32
35Yapma çiçekçilikte temel teknikleri uygulamakYapma Çiçekçilikte Temel Teknikler-140/32
36Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler-240/32
37Tabii kumaş çiçek yapmakTabii Kumaş Çiçek -140/32
38Tabii Kumaş Çiçek -240/32
39Tutkallı hamur yapmakTutkallı Hamur Çiçek40/32
40Davul derisi pano yapmakDavul Derisi Pano40/32
41Canlı çiçek tanzimi yapmakCanlı Çiçek Tanzimi40/16
42Prototip turistik ve hediyelik eşyalar yapmakTuristik ve hediyelik eşyalar40/32
43Prototip Kutlama aksesuarları yapmakKutlama aksesuarları40/32
44Hediyelik eşyaları sunum yapmakHediyelik eşya ambalajları40/32
45El sanatları ürünlerinin bakımını yapmak ve korumakEl sanatları ürünlerinin bakımı ve Korunması40/32
Toplam
1800/1200
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
320/88
Genel Toplam
2152
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. burak dedi ki:

    İstanbul’da Dekoratif El Sanatları Kursu Verilen Halk Eğitim Merkezleri Hangileridir.

Yorum Yaz