<style>.lazy{display:none}</style>İstanbul Halk Eğitim Özel Eğitim Elemanı Hem Kursu Modülü
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 25 Nisan 2024

İstanbul Halk Eğitim Özel Eğitim Elemanı Modül

İstanbul Halk Eğitim Özel Eğitim Elemanı Modül

İstanbul Halk Eğitim Özel Eğitim Elemanı Kursu Modülü, Hem Halk Eğitim Merkezleri Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı Özel Eğitim Elemanı Kursu Modüler Programı. Özel Eğitim Elemanı Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İstanbul Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Özel Eğitim Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Programı)

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.

Özel Eğitim Elemanı Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
Meslek :
Meslek Seviyesi : 4. Seviye

Meslek Elemanı Tanımı
Özel Eğitim Öğretmen Yardımcısının Sahip Olduğu, Özür Grubuna Uygun Eğitim Programını Uygulamada Öğretmene Yardımcı Olma Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Dalda Eğitim Alan Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Özel Eğitimi Mesleğine Sahip Olan Bireyler, Kazandıkları Yeterlikler Doğrultusunda Özel Eğitim Kurumlarında Çalışabilirler

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumlarında Eğitim Verilmektedir,
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Eğitim Almış Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Üniversite Mezunu Olan Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2680/1312 Saat Olarak
Planlanmıştır. Bu Süreye 320/88 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Ve Kursiyerin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak
Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak
Modüllerden Oluşturur.Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme
Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, İyi İlişkiler Kurabilme, Öğrenmeyi Öğrenme, Bilgiye Ulaşma, Girişimcilik Ve İş Fikirleri Üretme, İşe Uyum Sağlama, Kendini Geliştirme Ve Problem Çözme Gibi Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu,
Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da
Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında,
Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu
Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
Not: Özel Eğitim Elemanı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda
Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamakBirey Gelişimi40/16
2Fiziksel gelişime uygun etkinlik hazırlamakFiziksel Gelişim40/16
3Psiko-motor gelişime uygun etkinlik hazırlamakPsiko-Motor Gelişim40/16
4Bilişsel gelişime uygun etkinlik hazırlamakBilişsel Gelişim40/16
5Dil gelişimine uygun etkinlik hazırlamakDil Gelişimi40/16
6Sosyal gelişime uygun etkinlik hazırlamakSosyal Gelişim40/16
7Duygusal gelişime uygun etkinlik hazırlamakDuygusal Gelişim40/16
8Ahlak gelişimine uygun etkinlik hazırlamakAhlak Gelişimi40/16
9Cinsel gelişime uygun etkinlik hazırlamakCinsel Gelişim40/16
10Anne çocuk sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamakAnne Çocuk Sağlığı -140/8
11Anne Çocuk Sağlığı -240/16
12Çocuk hastalıklarının farkında olmakÇocuk Hastalıkları40/16
13Aile planlamasını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamakAile Planlaması40/16
14Çocuk beslenmesine uygun menü HazırlamakBeslenme40/8
15Besin gruplarına uygun menü hazırlamakBesin Grupları40/16
16Gebelik ve emzik dönemine uygun menü hazırlamakGebelik ve Emzik Döneminde Beslenme40/16
17Süt, oyun, okul çağına ve ergenliğe uygun menü hazırlamakSüt, Oyun, Okul ve Ergenlik Döneminde Beslenme40/16
18Özel durumlarda beslenmeye uygun etkinlik hazırlamakÖzel Durumlarda Beslenme40/16
19Oyun etkinliğini planlamakOyun Etkinlikleri 140/16
20Oyun albümü hazırlamakOyun Albümü40/16
21Müzik etkinlikleri hazırlamakMüzik Etkinlikleri40/32
22Müzik albümü hazırlamakMüzik Albümü40/32
23Çocuğun ruh sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamakÇocuk Ruh Sağlığı40/8
24Çocukları tanıma tekniklerine uygun etkinlik hazırlamakÇocukları Tanıma Teknikleri40/8
25Aile ve çocuk ilişkisini izlemekAile ve Çocuk40/8
26Okul ve çocuk ilişkisini takip etmekOkul ve Çocuk40/8
27Toplum ve çocuk ilişkisini izlemekToplum ve Çocuk40/8
28Uyumsuz çocukların özelliklerini fark etmekUyumsuz Çocuklar40/8
29Savunma mekanizmalarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamakSavunma Mekanizmaları40/8
30Erken çocukluk eğitimini tanımakErken Çocukluk Eğitiminde Temel İlkeler40/16
31Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamakErken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel40/24
32Özel eğitimi tanımakÖzel Eğitimde Temel İlkeler40/16
33Özel eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini tanımaya yönelik etkinlik hazırlamakÖzel Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel40/24
34Drama çalışmalarını planlamakDrama Çalışmaları40/24
35Drama çalışmalarını hazırlamakDrama Uygulamaları40/24
36Özel eğitim durumlarını kavramakÖzel Eğitim40/24
37Görme engellilere etkinlik hazırlamakGörme Engelliler40/16
38İşitme engellilere etkinlik hazırlamakİşitme Engelliler40/16
39Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamakDil ve Konuşma Güçlüğü40/24
40Bedensel (ortopedik engelliler) ve süreğen hastalıklar konusunda etkinlik hazırlamakBedensel ve Süreğen Hastalıklar40/16
41Üstün zeka ve üstün yeteneklilere etkinlik hazırlamakÜstün Zeka ve Özel Yetenekliler40/24
42Zihinsel engellilere etkinlik hazırlamakZihinsel Engelliler40/24
43Öğrenme güçlüğü olanlara etkinlik hazırlamakÖğrenme Güçlüğü40/16
44Uyum güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamakUyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar40/24
45Özel Eğitimde plan hazırlamakÖzel Eğitimde Plan40/24
46Özel eğitimde serbest zaman etkinliklerini hazırlamakÖzel Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri40/24
47Özel eğitimde Türkçe dil etkinliklerini hazırlamakÖzel Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri40/24
48Özel eğitimde oyun etkinliklerini hazırlamakÖzel Eğitimde Oyun Etkinlikleri40/24
49Özel eğitimde müzik etkinliklerini hazırlamakÖzel Eğitimde Müzik Etkinlikleri40/24
50Özel eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını hazırlamakÖzel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık40/24
51Özel eğitimde fen ve doğa etkinliklerini hazırlamakÖzel Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri40/24
52Özel eğitimde bireylerin öz bakımını yapmakÖzel Eğitimde Öz Bakım40/32
53Bireyi toplumsal yaşama hazırlamakÖzel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerileri40/32
54Animasyon etkinlikleri düzenlemekAnimasyon Çalışmaları40/32
55Yüz ve vücut boyamakYüz ve Vücut Boyama Teknikleri40/32
56Çocuk kostüm ve aksesuarları hazırlamakÇocuk Kostüm ve Aksesuarları40/32
57Eğitici oyuncak yapmakEğitici Oyuncaklar40/24
58Dolgu oyuncak yapmakDolgu Oyuncaklar40/24
59Kukla yapmakKuklalar40/24
60İletişim tekniklerini kullanmakÇocukla İletişim -140/24
61İnsan ilişkilerini yürütebilmekÇocukla İletişim -240/24
62İlk yardımın temel ilkelerini uygulamakİlk Yardımın Temel İlkeleri40/16
63Temel yaşam desteği sağlamakTemel Yaşam Desteği40/24
64Yaralanmalarda ilk yardım uygulamakYaralanmalarda İlk Yardım40/24
65Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamakKırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım40/24
66Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamakDiğer Acil Durumlarda İlk Yardım40/24
67Hasta veya yaralıları taşımakTaşımalar40/16
Toplam
2680/1312
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
320/88
Genel Toplam
2264 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Filiz kaplan dedi ki:

    Merhaba tam olarak hangi ilçede var özel eğitim elemanı modülü acaba bilgi alabilir miyim

    1. İstanbul ilinde kayıt alınan özel eğitim elemanı kursu bulunmuyor. halk eğitim merkezlerinden yada e-yaygın sisteminden kurs açılması talebinde bulunulabilir.

Yorum Yaz