<style>.lazy{display:none}</style>İzmir Hem Diş Protez Yardımcı Personel Modül Hem Modülleri
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 03 Mart 2024

İzmir Hem Diş Protez Yardımcı Personel Modül

İzmir Hem Diş Protez Yardımcı Personel Modül

İzmir Hem Diş Protez Yardımcı Personel Eğitimi Kursu Modül, Halk Eğitim Merkezleri Diş Protez Alanı, Diş Protez Yardımcı Personel Eğitimi Kursu Modülleri. Diş Protez Yardımcı Personeli Eğitimi Modülleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İzmir Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Diş Protez Diş Protez Yardımcı Personel Eğitimi Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Dış Protez Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir. Dış Protez Alanı Altında Yer Alan Diş Protez Elemanı Sertifika Programı İle Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Diş Protez Yardımcı Personel Eğitimi Programına İlişkin
Açıklamalar
Alan : Diş Protez
Meslek :
Meslek Seviyesi :

Meslek Elemanı Tanımı
Diş Protez Laboratuvarında Diş Protez Teknisyenlerine Protezlerin Yapım
Aşamalarında Yardımcı Olma Bilgi Ve Becerisine Sahip Kişidir.

Giriş Koşulları
1. Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak.
2. Diş Protez Alanının Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Diş Protez Alanının Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler, Diş Protez Laboratuvarlarında Yardımcı Personel Olarak Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri, Sağlık Bakanlığı’na Bağlı
Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Verilen Kurumlarda, Diş Hekimliği Fakültesi
Bulunan Üniversitelerde Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Diş Protez Alanı Standart Donanımları Ve Mesleğin Alanın Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Diş Hekimleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Diş Protez Tekniker Ve Teknisyeninden Yararlanılabilir.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak,
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında, Diş Protez Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Diş Protez Alanın Yeterliklerine Sahip Elemanların Yetiştirilmesi Amaçlanmaktadır.
•Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
•Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
•Bireyler Gelecekte Mesleğini Değiştirmek Veya Alanının Mesleği İle İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
•Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
•Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
•Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi
Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey, Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 560/248 Saat Olarak Planlanmıştır.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında Çevredeki Üniversiteler, Ağız Ve Diş Eğitim Araştırma
Hastaneleri Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri, Meslek Odaları Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci/Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Meslekî Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslar Arası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve 40/40 Olabilir. Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.

Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında,
Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu
Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle
Belirlenir.

Not: Diş Protez Yardımcı Personel Eğitimi Programı Yeterlikler Tablosu Ve
Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekİş Hayatında İletişim40/8
2Bölümlü protezlerde model elde ederBölümlü Protezlerde Model40/24
3Akrilik Kaideli Bölümlü Protezleri Bitimini YaparAkrilik Kaideli Bölümlü Protezlerin Bitimi40/24
4Bölümlü Protezlerde Bitim YaparBölümlü Protezlerde Bitim40/24
5Bölümlü (Parsiyel) Protezlerde Tamir YaparBölümlü (Parsiyel) Protezlerde Tamir40/24
6Sabit Protezlerde Model Elde EderSabit Protezlerde Model40/24
7Tam Metal Kuron Modelajı YaparTam Metal Kuron Modelajı40/24
8Veneer Kuron Metal Alt Yapı Üzerine Porselen Materyal İşlerVeneer Kuron Metal Alt Yapı Üzerine Porselen Materyal40/32
9Negatif Ölçüyü Dezenfekte EderÖlçü Dezenfeksiyonu40/8
10Tam Protezlerde Model Elde EderTam Protezlerde Model40/8
11Kaide Plağı YaparKaide Plağı40/8
12Muflalama YaparMuflalama40/8
13Tam Protezlerde Tamir YaparTam Protezlerde Tamir40/8
14İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almakİş Güvenliği ve İşçi Sağlığı40/24
Toplam
560/248
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Fuat dedi ki:

  Merhaba Bu kurs programını nereden alabilirim? Hangi kuruma başvurmalıyım acaba?

  1. kurs programı kaldırıldı, diş protez alanında açılabilecek bir kurs programı bugün itibariyle bulunmuyor.

 2. Ceren dedi ki:

  Bu program açıldı mı acaba izmir de ?

  1. bu kurs programı artık açılmıyor.

 3. Özlem SEVEN dedi ki:

  Yeriniz nerde telefon yazin

  1. Halk Eğitim Merkezlerinde Açılabilecek Kurs Programlarından Kaldırıldı.

Yorum Yaz