<style>.lazy{display:none}</style>Ankara Hem Su Ürünleri Üreticisi Modül Hem Kurs Modülleri
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 23 Nisan 2024

Ankara Hem Su Ürünleri Üreticisi Modül

Ankara Hem Su Ürünleri Üreticisi Modül

Hem Su Ürünleri Üreticisi Modül, Ankara Halk Eğitim Merkezleri Denizcilik Alanı Su Ürünleri Üreticisi Kursu Modüler Programı. Su Ürünleri Üreticisi Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Ankara Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Denizcilik Alanı Su Ürünleri Üreticisi Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Denizcilik Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.

Su Ürünleri Üreticisi Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Denizcilik Alanı
Meslek : Su Ürünleri Üreticisi
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Ekonomik Önemi Olan Su Canlılarını Üreten, Yetiştiren Meslek Elemanıdır.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Denizcilik Alanından Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Sektörde;
1. Su Ürünleri Üretim Çiftliklerinde,
2. Su Ürünleri İle İlgili Kuruluşlarda Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Denizcilik Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Denizcilik Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Denizcilik Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.

Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir. Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir. Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir. Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda,Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1840/1136 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Meslekî Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Tarım Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Denizcilik Firmaları Ve Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faalliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.
Meslekî Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not:Su Ürünleri Üreticisi Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman hazırlama40/32
3Yangın önleme ve yangınla mücadele etmekYangın Önleme ve Yangınla Mücadele40/32
4Denizde temel ilk yardımı vermekTemel İlk Yardım40/32
5Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk sağlamakPersonel Güvenliği ve Sorumluluk40/32
6Denizde kişisel can kurtarmak.Denizde Kişisel Can Kurtarma40/32
7Can kurtarma araçlarını kifayetli kullanmakCan Kurtarma Araçlarını Kullanmada Yeterlilik40/32
8Balıkları ayırt etmekBalıklar40/24
9Yumuşakça ve eklem bacaklıları ayırt etmekYumuşakça ve Eklem bacaklılar40/24
10Balıkçılık ve su ürünleri mevzuatını uygulamakBalıkçılık ve Su ürünleri Mevzuatı40/16
11Su üzerinde yüzmekSu Üzerinde Yüzme40/32
12Temizlik ve dezenfeksiyonu sağlamakİşletme Temizlik ve Dezenfeksiyonu40/8
13Sanitasyon kurallarına uygun kişisel bakım ve hazırlık yapmakPersonel Hijyeni40/32
14İşleme tesisine veya pazara balık nakli yapmakİşleme Tesisine ve Pazara Balık Nakli40/16
15İşlenecek su ürünlerine ön işlem yapmakSu Ürünlerinde İşlemeye Hazırlık.40/16
16Su ürünlerini işleme tekniklerini uygulamakSu Ürünleri İşleme Teknikleri40/32
17Su ürünlerini soğutmak ve dondurmakSu Ürünlerini Soğutma ve Dondurma Teknikleri40/16
18Planktonları laboratuvarda ayırt etmekPlankton Laboratuvarı40/16
19Fitoplankton kültürü yapmakFitoplankton Kültürü40/16
20Rotifer kültürü hazırlamakRotifer Kültürü40/16
21Artemia kültürü yapmakArtemia Kültürü40/16
22Su piresi kültürü yapmakSu piresi Kültürü40/16
23Tubifex kültürü yapmakTubifex Kültürü40/16
24Ağ çeşidine göre ip seçimi ve ağ kalıbı hazırlamakAğ Malzemeleri40/32
25Düğüm atma, mekik ve kalıba ip dolamakAğ Örme40/32
26İstenen ölçülerde ağ kesmek ve yama yapmakAğ Kesimi40/32
27Akvaryum imal etmek ve sistemlerini kurmakAkvaryum Kurma40/32
28Yumurta döken akvaryum balıklarını üretmekYumurta Döken Akvaryum Balıkları40/32
29Köpük yuva yapan akvaryum balıklarını üretmekKöpük Yuva Yapan Akvaryum Balıkları40/32
30Canlı doğuran akvaryum balıklarını üretmekCanlı Doğuran Akvaryum Balıkları40/32
31Yavrularını büyüten akvaryum balıklarını üretmekYavrularını Büyüten Akvaryum Balıkları40/32
32Balık üretim tesislerinde hijyeni sağlamakBalık Tesislerinde Hijyen40/24
33Balık hastalıklarını teşhis ve tedavi etmekBalık Hastalıklarında Teşhis ve Tedavi40/32
34Alabalık üretmek ve yetiştirmekAlabalık40/32
35Sazan üretmek ve yetiştirmekSazan40/32
36Yılanbalığı üretmek ve yetiştirmekYılanbalığı40/32
37Karides yetiştirmekKarides Yetiştiriciliği40/24
38Kerevit yetiştirmekKerevit Yetiştiriciliği40/24
39Deniz ıstakozu yetiştirmekDeniz Istakozu40/24
40Kabuklu su canlıları yetiştirmekKabuklu Su Canlıları Yetiştiriciliği40/24
41Çipura üretmek ve yetiştirmekÇipura40/16
42Levrek üretmek ve yetiştirmekLevrek40/16
43Somon üretmek ve yetiştirmekSomon40/16
44Kalkan üretmek ve yetiştirmekKalkan40/16
45Mersin balığı üretmek ve yetiştirmekMersin Balığı40/16
46Kefal üretmek ve yetiştirmekKefal40/16
Toplam
1840/864
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2224 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz