Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

İzmir Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

İzmir Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Modül

İzmir Halk Eğitim Merkezleri Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Kursu Modülleri. Halk Eğitim Merkezi Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Kursu Modüler Programı Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İzmir Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.
Büro Makineleri Bakım Onarımının Her Mevsimde, Günün Her Saatinde, Her Yaşta Ve Öğrenim Durumunda Uygulanabilir Olması, İş Olanaklarını Sağlaması, Üretim Ve Pazarlama Sonucu Bireylere Ekonomik Özgürlük Kazandırması İle Kendine Olan Güvenini Geliştirir.

Hem Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Modüler Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Elektrik Elektronik Teknolojisi
Meslek : Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı
Meslek Seviyesi : 4.Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Fotokopi, Priport, Faks Makineleri, Nokta Vuruşlu Yazıcı, Yazarkasa, Lazer Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Para Sayma Vb. Cihazların Kullanımını, Her Türlü Elektrik-Elektronik, Mekanik Arızalarını Tespit Etme Ve Onarma İle İlgili İşleri Kendi Başına Belirli Bir Süre İçerisinde Yapma Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Elektrik Elektronik Sektöründe Büro Makineleri Teknik Servisleri Ve Bakım Onarım Yapan İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici: Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Dallar/Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2040/1496 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 864 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Ve Elektronik Cihazlar Bakım Onarımı Yapan Firmalar Ve Atölyeler, İlgili Meslek Odaları Ve Öğrencinin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 864 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkanı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
NOT: Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1Temel bilgisayar donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman Hazırlama40/32
3Fiziksel büyüklükleri doğru olarak ölçmekFiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi40/32
4Her türlü el ve güç araçlarını güvenli ve verimli bir şekilde kullanmakEl Aletleri ve Güç Aletleri40/24
5Temel elektrik malzemelerinin bağlantılarını yapmakTemel Elektrik Malzemeleri40/32
6Temel elektrik devrelerini uygulamakTemel Elektrik Devreleri40/32
7Elektriksel büyüklükleri hatasız ve güvenli bir şekilde ölçmekElektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi40/32
8Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmakAnalog Devre Elemanları40/32
9Lojik devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri hatasız olarak kurmakLojik Devreler40/32
10Nitelikli lehim yapmak ve tekniğine uygun baskı devre hazırlamakLehimleme ve Baskı Devre40/32
11Gerilim çoklayıcılar, doğrultma, filtre ve regüle devrelerini hatasız olarak kurmakDoğrultmaçlar ve Regüle Devreleri40/32
12Güç kaynağı yapmakGüç Kaynağı40/32
13Elektrik-elektronik sistemlerine ait matematiksel çözümleri yapmakElektrik Elektronik Matematiği40/32
14Doğru akımda devre çözümlerini hatasız yapmakDoğru Akım Esasları40/32
15Alternatif akımda devre çözümlerini hatasız yapmakAlternatif Akım Esasları40/32
16Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri ile ilgili temel esasları uygulamakElektriğin Temel Esasları40/24
17Standartlara uygun Çizimler çizip, norm yazı yazabilmekTeknik Resim40/32
18Elektrik-elektronik devre şemalarını doğru okuyup, eksiksiz çizebilmekDevre Şemaları Çizimi40/32
19Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapmakBilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu40/32
20Elektrik-elektronik devre ve şemalarına ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmekBilgisayarla Baskı Devre Çizimi40/32
21Bilgisayarda temel geometrik çizimler yapmakTemel Geometrik Çizimler40/32
22Verilen proje şemasını çizim programında çizmekBilgisayar Destekli Proje Çizimi40/24
23Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmekAnahtarlama Elemanları40/32
24Transduser ve sensörleri, katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabilmekSensörler ve Transdüserler40/32
25İşlemsel yükselteçleri elektronik devrelerde kullanmakİşlemsel Yükselteçler40/32
26Arıza ve bakım karteksi oluşturup arşivlemek ve katalog okumakArşivleme ve Katalog40/32
27Sistem analizi yapıp tespit edilen arızaları giderebilmekArıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme40/32
28Optik sisteminin bakım ve onarımını yapmakFotokopi Makinelerinde Optik Okuma40/24
29Kâğıt besleme sisteminin bakım ve onarımını yapmakFotokopi Kağıt Besleme Sistemi40/24
30Görüntü oluşturma sistemindeki bakım ve onarımını yapmakFotokopi Makinelerinde Görüntü Oluşturma40/24
31Baskı ve fırınlama sisteminin bakım ve onarımını yapmakFotokopi Makinesi Baskı ve Fırınlama (Fixaj) Ünitesi40/24
32Fotokopiyi kullanmak ve bakımını yapmakFotokopi Kullanımı ve Bakımları40/16
33Motor ve kontrol ünitelerinin bakım ve onarımını yapmakFotokopi Makinesi Motor ve Kontrol Üniteleri40/24
34Dijital ağ sistemlerini kurmak, bakım ve onarımını yapmakAğ Elemanları ve Ağ Sistemleri40/32
35Master hazırlama sisteminin bakım ve onarımını yapmakPriport Master Hazırlama Ünitesi ve Malzemeleri40/32
36Baskı sistemindeki arızayı bulmak, onarımını yapmakPriport Baskı Ünitesi ve Malzemeleri40/32
37Priportu kullanmak ve parça bakımlarını yapmakPriport Kullanımı ve Bakımları40/24
38Faksların elektrik-elektronik ve mekanik arızasını tespit etmek ve onarmakFakslar40/32
39Faksın haberleşmesini sağlamak ve arıza gidermekFaks Haberleşme Tekniği40/32
40Faksları kullanmak, rapor almak ve maliyet çıkartmakFaks Kullanımı ve Raporlarının İncelenmesi40/16
41Faksın gerekli bakımları yapmakFaksların Bakımları40/16
42Yazma ünitelerindeki hataları tespit edip onarmakYazar Kasa Yazma Tekniği40/32
43Yazar kasa elektrik-elektronik sistemlerini güncellemekYazar Kasa Elektrik -Elektronik Sistemi40/32
44Para sayma makinesinin kağıt hareket sistemindeki her türlü arızayı onarmakParasayma Makinesinin Mekanik Sistemi40/32
45Para sayma makinesinin kâğıt hareket sistemindeki her türlü arızayı onarmakParasayma makinesinin elektrik elektronik sistemi40/32
46Şerit kafası ve şeritte arızayı tespit etmek ve onarımını yapmakNokta Vuruşlu Yazıcıların Yazma Teknolojisi40/24
47Yazıcının motor, kontrol ünitesi, dişliler vb. elemanların onarımını yapmakNokta Vuruşlu Yazıcıların Hareket Sistemi ve Kontrol Ünitesi40/24
48Baskı sisteminde meydana gelecek arızayı tespit etme ve parçayı yenisi ile değiştirmekLazer Yazıcı Baskı Teknolojisi40/32
49Hareketli sistemlerin(merdane, dişli, gergi, paten vb) arızasını tespit etmek ve onarmakLazer Yazıcı Hareket Kontrol Sistemi40/32
50Yazma ünitesinde meydana gelecek arızayı tespit etmek, onarımını ve bakımını yapmakMürekkep Püskürtmeli Yazıcı Yazma Teknolojisi40/32
51Hareketli sistemlerin(merdane, dişli, gergi, paten vb) arızasını tespit etmek ve onarmakMürekkep Püskürtmeli Yazıcı Hareket Kontrol Sistemi40/32
Toplam
2040/1496
Mesleki Uygulamalar
864
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2584 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz