Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 13 Temmuz 2024

İstanbul Halk Eğitim Merkezi Yedieminlik Modül

İstanbul Halk Eğitim Merkezi Yedieminlik Modül

Hem Halk Eğitim Merkezi Yedieminlik Kurs Modül, Halk Eğitim Merkezleri Modülleri, İstanbul Hem Halk Eğitim Merkezi Kursları Adalet Alanı Yedieminlik Sertifikalı Kurs Programı Modülü. 176 Saat Eğitim Süresi Olan Yedieminlik Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

İstanbul Halk Eğitim Merkezleri Kursları İçin Tıklayınız.

Adalet Yedieminlik Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)
Adalet Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Meslekî Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Adalet Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Meslekî Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.
Eğitim Almış Yedieminlerin Bu Görevi Yapması Ülke Genelinde Yaşanan(Menkul Ve Gayrimenkullerin Depolarda Yığılması)Sorunları Çözecektir. Yedieminliği İşletmecilik Ticari Yasalar Gereği Olarak Yapan Kişilerin Mesleki Fiili Ehliyeti Bulundurma Zorunluluğu Vardır.

Yedieminlik Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Adalet
Meslek :
Meslek Seviyesi :
Meslek Elemanı Tanımı
Resmi Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından El Konulan Hacizli Araç(Menkul)Veya Gayrimenkullerin Yediemin Menkul Depoları Ve Yediemin Otoparklarına Teslim Alan Kişidir.
Giriş Koşulları
1. Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.
İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Adalet Alanında;
1. Resmi Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından El Konulan Yakalamalı Hacizli Araç (Menkul)Veya Gayrimenkullerin İlgili Resmi Kurum Tarafından Muhafazası Mümkün Değil İse Yediemin Olarak Belirlediği Kişilere Teslim Etmektedir.
2. İl, İlçe Ve Gerek Duyulan Her Yerleşim Yerlerindeki Yedieminliklerde Vb Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Adalet Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.
Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Adalet Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Adalet Alanında Sektör Deneyimi Olan Ve Hazine Avukatlığı Muhakemat Memurları Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.

3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.
Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
• Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
• Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
• Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
• Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
• Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
• Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.
Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Meslekî Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.
Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 280/176 Saat Olarak Planlanmıştır.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.
İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Başta Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Ve Teşkilatları, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kontrol Birimleri, Adalet Bakanlığı Olmak Üzere Hukukun Her Alanlarıyla Yakın İşbirliği İçindedir. İcra İflas Kanununda Yer Alan Menkul Ve Gayrimenkullerde Borçlu Ve Alacaklı Duruma Düşmüş Kişilerle İşbirliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci/Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER
DERSİN MODÜLLERİ
SÜRE
1Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekSosyal Hayatta İletişim40/16
2İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekİş Hayatında İletişim40/16
3Türkçe’yi doğru konuşmakDiksiyon 140/32
4Diksiyon 240/32
5Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmekKişisel Gelişim40/16
6İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmakGirişimcilik40/24
7Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumakÇevre Koruma40/16
8Meslek etiği gereklerine uymakMeslek Etiği40/16
9İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmakİş Organizasyonu40/16
10İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almakİş Güvenliği ve İşçi Sağlığı40/24
11Temel düzeyde araştırma yapmakAraştırma Teknikleri40/16

Modül Ve İçerikleri
• Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
• Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve 40/40 Olabilir.
• Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
• Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
• Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
• Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
• Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.
• Programı Tamamlamadan Ayrılan Kursiyerlerin Kazandıkları Yeterlikler Ve Modüller Transkriptlerinde Mutlaka Belirtilecektir. Tekrar Kursa Devam Edilmesinde Halinde Modülleri Almaya Devam Edebilirler.
Not: Yedieminlik Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.
Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1İnternet üzerinden bilgiye ulaşmakBilgisayarla İletişim40/16
2Yazışma ve iletişimin hukuk terminolojisine uygun olmasını sağlamakHukuk Terminolojisi40/32
3Anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranmakAnayasal Hak ve Sorumluluklar40/24
4Dava hizmetlerini yapmakDava Hizmetleri40/24
5İş planı yapmakİş Planı40/32
6Belge akışını izlemekBelge Akışı40/16
7Yediemin işlemlerini yapmakYediemin İşlemleri40/32
TOPLAM
280/176
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz