Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

Antalya Halk Eğitim Ayakkabı Modelisti Kursu

Antalya Halk Eğitim Ayakkabı Modelisti Kursu

Antalya Halk Eğitim Ayakkabı Modelisti Kurs Programı, Hem Kursları Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Ayakkabı Modelisti Modülü. Halk Eğitim Merkezleri Modülleri, Ayakkabı Modelisti Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Antalya Halk Eğitim Merkezleri Kursları Sayfası.

Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Saraciye Modelisti Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)
Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir.
Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Saraciye Modelisti Programına İlişkin Açıklamalar
Alan : Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi
Meslek :Saraciye Modelisti
Meslek Seviyesi : 4. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı
Saraciye Modelisti, Kendi Başına Ve Belirli Bir Süre İçerisinde; Tasarlanan Bir Ürünün Orjinaline Uygun Olarak Elde Ve Bilgisayarda Kalıbını Çıkarma, Ürün Ve Malzeme Testlerini Yapma, Üretim Organizasyonunu Yapma Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişidir.
Giriş Koşulları
1. İlköğretimi Tamamlamış Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Ayakkabı Sektöründe;
1. Ayakkabı Üretim Atölye Ve Fabrikalarının Model Hane Bölümünde,
2. Ayakkabı Yan Sanayi Fabrikalarında,
3. Deri Aksesuar Üretim İşletmelerinde, Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.

Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 2280/1504 Saat Olarak Planlanmıştır. Bu Süreye 440/224 Saatlik Mesleki Gelişim Modülleri İle 576 Saatlik Mesleki Uygulamalar Süreleri İlave Edilecektir
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri,Ayakkabı Ve Saraciye Teknolojisi Yapan Firmalar, İlgili Meslek Odaları Ve Öğrencinin Çevrede Konuyla İlgili Olarak İletişim Kurabileceği Araştırma, Gözlem Ve Uygulama Yapabileceği Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlar Meslek Elemanları İle İş Birliği Yapılarak Yönlendirilir.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
1. Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.
2. Her Merkez, 576 Saatlik Mesleki Uygulamaların İçeriğini Ağırlıklı Olarak Mesleğe Ait Modüllerden Olmak Üzere, Sektörün Beklentilerini Yansıtacak Modüllerden Oluşturur. Mesleki Uygulamalar, Modüllerdeki Öğrenme Faaliyetlerinin Uygulamalarından Oluşur.
Meslekî Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Meslekî Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER
DERSİN MODÜLLERİ
SÜRE
1Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekSosyal Hayatta İletişim40/16
2İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmekİş Hayatında İletişim40/16
3Türkçe’yi doğru konuşmakDiksiyon 140/32
4Diksiyon 240/32
5Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmekKişisel Gelişim40/16
6İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmakGirişimcilik40/24
7Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumakÇevre Koruma40/16
8Meslek etiği gereklerine uymakMeslek Etiği40/16
9İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmakİş Organizasyonu40/16
10İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almakİş Güvenliği ve İşçi Sağlığı40/24
11Temel düzeyde araştırma yapmakAraştırma Teknikleri40/16

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 Ve 40/40 Olabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

Not: Saraciye Modelisti Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.
Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1İnternet üzerinden bilgiye ulaşmakBilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmakBilgisayar Kullanma40/32
2Bilgisayarda doküman hazırlamakDoküman hazırlama40/32
3Geometrik çizim yapmakGeometrik Çizimler40/32
4Görünüş çıkarmakGörünüş Çıkarma40/32
5Saraciyede ölçü almakSaraciyede Ölçü Alma40/24
6Kesim yapmakTemel kesim40/32
7Deride inceltme yapmakDeri inceltme40/16
8Tezgah işleri yapmakTezgah işleri40/24
9Temel Dikiş Makinelerini kullanmakTemel dikiş makineleri40/32
10Saraciyede teknik çizim yapmakSaraciye Teknik Çizimleri40/32
11Model geliştirmekModel Geliştirme40/32
12Kemer tasarımı yapmakKemer Tasarımı40/16
13Cüzdan tasarımı yapmakCüzdan Tasarımı40/32
14Çanta tasarımı yapmakÇanta Tasarımı40/16
15Küçük ürün tasarımı yapmakKüçük Ürün Tasarımı40/24
16Koleksiyon hazırlamakKoleksiyon Hazırlama40/32
17Kemer kalıbı çıkarmakKemer kalıbı40/16
18Çanta kalıbı çıkarmakÇanta Kalıbı40/32
19Cüzdan kalıbı çıkarmakCüzdan Kalıbı40/32
20Küçük ürün kalıbı çıkarmakKüçük Ürün Kalıbı40/16
21Bilgisayarda teknik çizim yapmakÇizim Programı40/32
22Bilgisayarda kemer kalıbı çıkarmakBilgisayarda Kemer Modeli40/16
23Bilgisayarda cüzdan kalıbı çıkarmakBilgisayarda Cüzdan Modeli40/24
24Bilgisayarda çanta kalıbı çıkarmakBilgisayarda Çanta Modeli40/24
25Bilgisayarda küçük ürün kalıbı çıkarmakBilgisayarda Küçük Ürün Modeli40/16
26Üç boyutlu model çıkarmakÜç Boyutlu Model Çıkarma40/32
27Malzeme testi yapmakMalzeme Testi40/32
28Yardımcı malzeme testi yapmakYardımcı Malzeme Testi40/24
29Elde süsleme yapmakEl Süslemeleri40/32
30Makinede süsleme yapmakMakine Süslemeleri40/32
31Elde Birleştirme yapmakElde Birleştirme40/32
32Makinede birleştirme yapmakMakinede Birleştirme40/24
33Astarlama yapmakSaraciyede Astarlama40/32
34Besleme-sertleştirme yapmakBesleme -Sertleştirme40/16
35Malzeme kontrolü yapmakMalzeme Kontrolü40/24
36Üretimde kontrol yapmakÜretimde Kontrol40/16
37Kösele kemer yapmakKösele Kemer40/24
38Klasik erkek kemeri yapmakKlasik Erkek Kemeri40/24
39Parçalı kemer yapmakParçalı Kemer40/16
40Kancalı anahtarlık yapmakKancalı Anahtarlık40/24
41Cep telefonu kılıfı yapmakCep Telefonu Kılıfı40/32
42Bayan çantası yapmakBayan Çantası 140/32
43Bayan çantası yapmakBayan Çantası 240/24
44Fantezi çanta yapmakFantezi Çanta 140/24
45Fantezi çanta yapmakFantezi Çanta 240/32
46Okul çantası yapmakOkul Çantası 140/32
47Okul çantası yapmakOkul Çantası 240/32
48Evrak çantası yapmakEvrak Çantası 140/32
49Evrak çantası yapmakEvrak Çantası 240/32
50Bozuk para cüzdanı yapmakBozuk para Cüzdanı40/24
51Erkek cüzdanı yapmakErkek Cüzdanı40/32
52Bayan cüzdanı yapmakBayan Cüzdanı 140/24
53Bayan cüzdanı yapmakBayan Cüzdanı 240/24
54Saraciyede finisaj yapmakSaraciyede Finisaj40/16
55Maliyet hesabı ve paketleme yapmakMaliyet Hesabı ve Paketleme40/16
56Saraciye modelleri araştırmakSaraciye Model Araştırma40/32
57Saraciye modelleri geliştirmekSaraciye Model Geliştirme40/32
Toplam
2280/1584
Mesleki Uygulamalar
576
Mesleki Gelişim Modülleri
440/224
Genel Toplam
2304 Saat
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz