Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 21 Ekim 2017

Bursa Halk Eğitim Endüstriyel Kontrolcü Modül

Bursa Halk Eğitim Endüstriyel Kontrolcü Modül

Bursa Halk Eğitim Endüstriyel Kontrolcü Modül

Halk Eğitim Endüstriyel Kontrolcü Kursu Modülü, Hem Kursları Bursa Halk Eğitim Merkezi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Kontrolcü Kursu Modüler Programı. Halk Eğitim Endüstriyel Kontrolcü Kursu Modülü Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

Bursa Halk Eğitim Merkezleri İçin Tıklayın.

Halk Eğitim Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Endüstriyel Kontrolcü Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Öğretim Programları, Gelişmelere Bağlı Olarak Esnek Ve Sürekli Güncellenmeye Uygun Bir Yapıda Tasarlanmıştır. Bireyler Kazandıkları Güncel Mesleki Yeterlikler Doğrultusunda İstihdam Edilebileceklerdir. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Endüstriyel Kontrolcü Programına İlişkin Açıklamalar
Alan :Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Meslek : Endüstriyel Kontrolcü
Meslek Seviyesi :3. Seviye
Meslek Elemanı Tanımı: Görsel Programlama,PLC Programlama, Bilgisayar Ağı Kurma Ve Bilgisayarla Devre Çizimleri Yapabilen Nitelikli Kişidir.

Giriş Koşulları
1. Okuma Yazma Bilmek Veya İlkokul Mezunu Olmak.
2. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Ve Yeterlikleri Yapacak Bedensel Ve Fiziksel Özelliklere Sahip Olmak.

İstihdam Alanları
Mesleğin Gerektirdiği Yeterlikleri Kazanan Bireyler Endüstriyel Otomasyon Sektöründe;
1. Otomotiv,
2. Plastik,
3. Makine,
4. Tekstil,
5. Gemi Otomasyonu,
6. Enerji,
7. Tarım,
8. Gıda,
9. Tıp Elektroniği,
10. Savunma,
11. İletişim Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Eğitim Öğretim Ortamları Ve Donanımları
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri Ve Sektördeki İşletmelerde Eğitim Verilmektedir.
2. Programın Uygulanabilmesi İçin Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Standart Donanımları Ve Mesleklerin Gerektirdiği Ekipmanlar Sağlanmalıdır.

Eğitimciler
1. Programın Uygulanmasında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
2. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
3. Usta Öğretici; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

Ölçme Ve Değerlendirme
Bireylerin, Çeşitli Ölçme Araçları Kullanılarak;
1. Modüllerin Sonunda Kazandığı Yeterlikler Ölçülecektir.
2. Modüller İle Kazandıkları Bilgi, Beceri Ve Tavırları Ölçülecektir.
3. Ölçme Sonuçları Program Sonunda Değerlendirilecektir.
4. Eğitim Kurumunda, İşletmede Ve Kendi Kendilerine Yaptıkları Tüm Öğrenim Faaliyetleri Değerlendirilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar


Belgelendirme
Sertifika Programlarında; Meslek Elemanlarının Sahip Olduğu Yeterlikleri Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilir. Bu Programlarda Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek Amaçlanmaktadır.
Sertifika Öğretim Programı Sürecinde Bireylerin Tamamladığı Modüller, Aldığı Eğitimin Tümü Ve Kazandıkları Yeterlikler Belgelendirilir.
Öğretim Programının Sonunda Mesleğin Yeterliklerini Kazanan Bireylerin Aldığı Belgeler Mevzuat Doğrultusunda Sertifikada Değerlendirilir. Bireyler Mesleğin Düzeyine Göre Mesleğinde Sertifika Alabilir.
Bireyler Gelecekte Meslek Değiştirmek Veya Mesleğin İlişkili Olduğu Diğer Mesleklere Geçmek Amacıyla Eğitim Almak İsterse, Kazandığı Yeterlikler Değerlendirilecektir.
Fark Modüllerini Tamamlayanlar İkinci Bir Meslekte Kendini Yetiştirebilecektir.
Öğretim Programından Ayrılan Bireyin Kazandığı Yeterlikler Belgelendirilerek İstendiğinde Diğer Sertifika Programlarında Değerlendirilir.
Mesleğin Seviyesine Ve Yeterliklerine Sahip Olanlar Sertifika Almaya Hak Kazanır Ve İlgili İş Yerlerinde Çalışabilirler.

Yatay Ve Dikey Geçişler
Mesleğe Yönelik Geniş Tabanlı Yeterlikler Kazandırmak Hedeflenmiştir.
1. Eğitimin Sonunda, Mesleğinde Sertifika Alan Birey Gerektirdiğinde Fark Eğitimi Alarak Diploma Programını Tamamlayabilir.
2. Mesleki Eğitim Alan Veya Bitirmiş Olan Birey; Gerekli Modülleri Tamamlayarak Alandaki Diğer Dallar/Meslekler Arasında Geçiş Yapabilir.

Eğitim Süresi
1. Meslek Programının Toplam Eğitim Süresi 1760/1336 Saat Olarak Planlanmıştır.
2. Eğitim Süresinin Okul, İşletme Ve Bireysel Öğrenme İçin Ayrılmış Dağılımı, Modüller İle İlgili Açıklamalarda Belirtildiği Gibi Uygulanır.

Öğretim Yöntem Ve Teknikleri
Modüler Öğretime Yönelik Olarak Bireysel Öğrenme Yöntem Ve Teknikleri Uygulanır.
1. Eğitimciler Bireylere Rehberlik Eder.
2. Bireyler Kendi Kendine Öğrenmeye Teşvik Edilir.
3. Bireylerin Aktif Olması Sağlanır.
4. Bireyler Araştırmaya Yönlendirilir.
5. Bireyler Kendi Kendilerini Değerlendirebilir.
6. Bireylere Mesleki Yeterlik Kazandırmaya Yönelik Yöntem Ve Teknikler Uygulanır.

İş Birliği Yapılacak Kurum Ve Kuruluşlar
Bireyler, Programın Gerektirdiği Öğretim Faaliyetleri, İstihdam Olanakları Ve Planlama Konularında, Çevredeki Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Geliştiren Ve Bakımını Yapan Meslek Elemanları İle İşbirliği Yapılarak Yönlendirilir.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın Sonunda Mesleğe Yönelik Olarak Öğrenci / Kursiyer;
1. Mesleğin Ait Olduğu Alandaki Temel Bilgi Ve Becerileri Kazanabilecektir.
2. Alanın Gerektirdiği Temel Yeterliklere Sahip Olabilecektir.
3. Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapabilecektir.
4. Mesleğin Gerektirdiği Özel Mesleki Yeterlikleri Kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer Merkezli Daha Aktif Ve Kendi Hızına Göre Öğrenme Olanağı Tanıyan Kazanımlara Sahip Olabilecektir.

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Sertifika Programında Yer Alan Modüllerde Öngörülen Eğitim Öğretim Uygulamaları Yapılır.

Mesleki Gelişim Modülleri
1. Öğrenci/Kursiyerin Yaşam Boyu Kullanabileceği Ve Mesleki Gelişmesine Yararlı Olabilecek, Üretken, Bilim Ve Teknoloji Üretimine Yatkın, Beceri Düzeyi Yüksek Olarak Yetiştirilmesi, İyi İlişkiler Kurabilmesi, İşe Uyum Sağlayabilmesi Gibi Genel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Modüllerdir.
2. Bu Modüller İle Öğrenci/Kursiyerlere Ulusal Ve Uluslararası İş Gücünden Beklenen Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.
3. Mesleki Gelişim Modül Tablosundan, Çevrenin İstihdam Durumu, Öğrenci/Kursiyerlerin Hazır Bulunuşluk Düzeyi Göz Önüne Alınarak Modüller Seçilecek Ve Yeterlik Tablosunda Yer Alan Süreye İlave Edilecektir.
4. Dördüncü Seviye Meslek Elemanları, Bütün Mesleki Gelişim Modüllerini Tamamlamış Olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri Programlardan Bağımsız Olarak Da Kullanılabilecektir.

Modül Ve İçerikleri
Öğrenme Süresi Her Modül İçin Toplam 40 Saattir.
Kazandırılacak Yeterliğe Bağlı Olarak Her Modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 Olarak Yapılabilir.
Modüllerde Önerilen Bu Süreler Öğrenme Faaliyetlerindeki Teorik Ve Uygulamalı Tüm İçeriği Kapsar.
Modül İçeriğindeki Öğrenme Faaliyetinin Uygulanması İmkânı Olmadığında, Diğer Okullarla Ve İşletmelerle İş Birliği Çerçevesinde Uygulamalar Yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin Önceden Kazandığı Yeterlikleri Tekrar Alma Zorunluluğu Yoktur.
Modül Ve Yeterlikler Programdaki Uygulama Sırasına Göre Alınacaktır.
Programda Yer Alan Modül Ve Yeterliklerin Uygulama Sırası Zümre Kararı İle Belirlenir.

NOT: Halk Eğitim Endüstriyel Kontrolcü Programı Yeterlikler Tablosu Ve Modülleri Aşağıda Verilmiştir.

Yeterlik Ve Modül Tablosu

YETERLİLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1 Talaşlı üretim yapmak El Tesviyeciliği 1 40/32
2 El Tesviyeciliği 2 40/32
3 Freze tezgahlarında hazırlık işlemlerini yapmak Temel Frezeleme İşlemleri 40/32
4 Temel tornalama işlemlerini yapmak Temel Tornalama İşlemleri 1 40/32
5 Temel Tornalama İşlemleri 2 40/32
6 Doğru akım devresi kurmak Doğru Akım Devreleri 40/32
7 Alternatif akım devresi kurmak Alternatif Akım Devreleri 40/32
8 Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak Lehimleme ve Baskı Devre 40/32
9 Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak Analog Devre Elemanları 40/32
10 Transistörlü devreler kurmak Transistörlü Devreler 40/32
11 Çalışabilir güç kaynağı yapmak Temel Güç Kaynağı Yapımı 40/32
12 Temel lojik işlemleri yapmak Lojik Devreler 1 40/32
13 Lojik devre yapmak Lojik Devreler 2 40/32
14 Çizim yapmak, norm yazı yazmak Teknik Resim 40/32
15 Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek Devre Şemaları Çizimi 40/32
16 Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını kullanmak Anahtarlama Elemanları 40/16
17 Osilatör devresi yapmak Osilatörler 40/16
18 İşlemsel yükselteçleri kullanmak İşlemsel Yükselteçler 40/32
19 Sıcaklık ölçmek Sıcaklık Ölçümü 40/32
20 Kuvvet, ağırlık ve basınç ölçmek Kuvvet, Ağırlık ve Basınç Ölçümü 40/32
21 Seviye ölçmek Seviye Ölçümü 40/32
22 Akış ölçmek Akış Ölçümü 40/32
23 Görsel programlama ortamını kullanmak Bilgisayarlı Kontrol 1 40/32
24 Görsel programlamada kod yazmak Bilgisayarlı Kontrol 2 40/32
25 Görsel programlama bileşenlerini oluşturmak Bilgisayarlı Kontrol 3 40/32
26 Grafik programı yazmak Bilgisayarlı Kontrol 4 40/32
27 Paralel port kontrolü yapmak Bilgisayarlı Kontrol 5 40/32
28 Seri port kontrolü yapmak Bilgisayarlı Kontrol 6 40/32
29 Kumanda devre elemanlarını seçmek Kumanda Devre Elemanları 40/32
30 Asenkron motor kumanda devrelerini kurmak Asenkron Motor Kumanda Teknikleri 40/32
31 Asenkron motor yol verme devrelerini kurmak Asenkron Motorlara Yol Verme 40/32
32 Röleler ile PLC’ye hazırlık çalışması yapmak PLC’ye Hazırlık 40/32
33 PLC’de programlama yapmak PLC Programlama 40/32
34 PLC’de SFC programlama yapmak SFC Programlama 40/24
35 PLC’de panel kullanmak PLC’de Panel Kullanımı 40/24
36 PLC’de haberleşme yapmak PLC’de Haberleşme 40/32
37 PLC’de sistem tasarımı yapmak PLC İle Sistem Tasarımı 40/32
38 Temel seviye eş düzeyli bilgisayar ağı kurmak Temel Bilgisayar Ağları 1 40/32
39 Temel Bilgisayar Ağları 2 40/32
40 Temel Bilgisayar Ağları 3 40/32
41 Sunucu tabanlı işletim sistemi ile çalışmak Sunucu Servisleri 1 40/24
42 Sunucu servislerini kurmak Sunucu Servisleri 2 40/32
43 Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapmak Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu 40/32
44 Elektrik-elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi 40/32
Toplam
1760/1336

Etiketler:


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz