Halk Eğitim Almanca Seviye A1 Kursu Modül

Halk Eğitim Almanca Seviye A1 Kursu Modül

Halk Eğitim Almanca Seviye A1 Kursu Modül

Halk Eğitim Merkezleri Almanca Seviye A1 Kursu Modülleri, Hem Halk Eğitim Merkezi Yabancı Dil Alanı Almanca Seviye A1 Kursu Modülleri. Almanca Seviye A1 Kursu Modülleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır

Yabancı Diller Almanca Seviye A1 Modüler Programı
Program Çalışmaları Kapsamında Yapılan İnceleme Çalışmaları Sonucunda Yeterlilik Düzeyleri Temel (A1-A2), Bağımsız (B1-B2) Ve Yetkin (C1-C2) Olarak Tespit Edilmiştir.
Kursiyerler Kursun Sonunda; Konuştuğu Kişilerle Basit Düzeyde İhtiyaçlarını Karşılayabilmek Adına Bilinen Günlük İfadeleri Yabancı Dilde Dinleme, Okuma, Yazma, Konuşma Ve İletişim Kurma Bilgi Ve Becerisine Sahip Olacaktır.

Almanca Seviye A1 Kursu Eğitim Süresi: 120 Saat

Almanca Seviye A1 Kursu Modülleri:
Alan : Yabancı Diller
Modül : Günlük Hayatta İletişim
Süre : 40/16
Açıklama : Günlük Konuşma Yapıları Kullanılır.
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri : Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru Cevap,
Drama-Yaratıcı Drama, İkili Ve Grup Çalışmaları,
Eğitsel Oyunlar,
Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı Grup Çalışmaları,
Bireyselleştirilmiş Öğretim, Beceri Geliştirme Çalışmaları
Yöntem Ve Teknikleri Uygulanabilir.
Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer Günlük Hayatta Kullanılan Selamlaşma,
Kendini Tanıtma, Hal Hatır Sorma Ve Vedalaşma, Kişisel
Bilgileri, Sevdiği Spor Ve Oyunlara İlişkin Kalıpları Dinleme,
Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer;
1. Günlük Hayatta Sıklıkla Kullanılan Selamlaşma, Kendini Tanıtma, Hal Hatır
Sorma Ve Vedalaşmaya İlişkin Kalıpları Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma
İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
2. Kişisel Bilgileri, Sevdiği Spor Ve Oyunları Ve Bulunduğu Yerdeki Nesneleri
Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
İçerik
A. Selamlaşma, Tanışma
1. Dinleme
A. Günlük Hayatta Kullanılan Kalıplar
İ. Selamlaşma, Tanışma, Hatır Sorma, Yaş Söyleme, Özür Dileme,
Vedalaşma
B. Dinlediği Benzer Sözcüklerdeki Yakın Sesleri Ayırt Eder,
C. Dinlediği Metinden İstenilen Bilgiyi Kullanır
D. Duyduğu Basit Emir Cümlelerinin Gereğini Yerine Getirme.
İ. Kitabını Aç, Tekrarla, Otur, Gel, Vs
E. Dinlediği Basit Şarkı Ya Da Şiire Eşlik Eder,
İ. Haftanın Günleri, Aylar, Sayılar,

Sponsorlu Bağlantılar

2. Konuşma
A. Günlük İlişkilerin Gerektirdiği Uygun Konuşma Kalıpları
İ. Günlük Hayatta Sıklıkla Kullanılan Selamlaşma, Hatır Sorma,
Özür Dileme, Ad, Yaş, Söyleme, Vedalaşma.
İi. Kendini Ve Başkalarını Tanıtabilir,
B. Sınıf İçi İletişim Dilini Kullanabilir
C. Sayma Sayılarını Birden Otuza Kadar Sonrasında Yüze Kadar
Sayabilme
D. Haftanın Günlerini Ve Ayları Söyleyebilir
E. Resimde Yer Alan Nesneleri Ve Sahiplerini Gruba Tanıtma
F. Doğru Telaffuz Amaçlı Basit Kalıp İfadeleri Tekrarlama
3. Okuma
A. Kişiye Ait Bir Profil Sayfası
İ. Ad, Yaş, Cinsiyet, Medeni Durum Vb.
B. Basit Bir Metni Okur/Anlar
C. Günlük Hayatta Sıklıkla Kullanılan Basit Mesajlar
İ. Kartvizit, E-Posta, Telefon Mesajları
4. Yazma
A. Selamlaşma Ve Tanışma Konularına İlişkin Basit Kalıp İfadeler
B. İnternette Kendisine Ait Profil Sayfası Hazırlayabilir
İ. Ad, Yaş, Cinsiyet, Medeni Durum Vb.
B. Ülkeler Ve Milliyetler
1. Dinleme
A. Dinlenilen Metinden İstenilen Bilgiyi Seçer
B. Ülkeler Ve Milliyetlerle İlgili Olarak Dinlediği Bir Metindeki Kelime –
Resim Veya İsim –Kelime Olarak Eşleştirebilir.
C. Telaffuz Amaçlı Dinleme
2. Konuşma
A. Kişisel Bilgileri (Ülke, Milliyet, Meslekler, İş Yeri)
B. E-Posta, Adres, Telefon Bilgileri
C. Nesneleri N Ne Olduğu
D. Sevdiği Spor Ve Oyunlar
E. Başkalarına Bulunduğu Yerdeki Nesneleri Tanıtır
İ. Nesnelerin Adı, Var Ya Da Yok, Tekil Ve Çoğul Olarak Konumları
3. Okuma
A. İnternetten Gönderilen, Kişisel Bilgileri İçeren Bir İleti
İ. Ad, Soyadı, Yaş, Cinsiyet, Milliyet, Meslek, Adres, Tel No, Eposta No
B. Okunulan Bir Metindeki Birbiri İle İlişkili Ülke, Milliyet, Meslek, İşyeri Adres İfadeleri Sınıflandırma
4. Yazma
A. Basit Anketleri Ve Kişisel Formları Doldurma
B. Kişisel Bilgilerini İçeren İleti Yazma
İ. İnternet Mesajı, Kartpostal, E-Posta, Ad, Soyadı, Yaş, Cinsiyet, Medeni Durum, Meslek, Adres, Milliyet, Sevdiği Sporlar, Eposta, Tel No.
Ölçme Ve Değerlendirme
Ölçme Ve Değerlendirme, Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğrenenlerin Başarılarını Saptamak, Eksikliklerini Belirlemek, Öğrenenlerin Süreç İçerisindeki
Gelişimine İlişkin Geri Bildirim Sağlamak Amacıyla Yapılır. Bu Programda Değerlendirme, Öğrenme Sürecine Önem Verir Ve Öğrenenlerin Gelişimini İzlemeyi Amaçlar. Değerlendirme Yaparken Öğrenenlerin;
•Dört Dil Becerisinin Ne Oranda Geliştiği,
•Dört Dil Becerisini Günlük Yaşamında Ne Derecede Kullandığı,
•Bu Dil Becerilerini Eleştirel Düşünebilmede, Problem Çözebilmede, Yaratıcılıkta Ne Derecede Kullandığı,
•Sosyal Becerilerinin Ne Kadar Geliştiği Göz Önünde Bulundurulur.
Modül Adı : Aile İlişkileri Ve Çevre
Süre : 40/ 24
Açıklama : Günlük Konuşma Yapıları Kullanılır.
Öğretim Yöntem
Ve Teknikleri : Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru Cevap,
Drama-Yaratıcı Drama, İkili Ve Grup Çalışmaları,
Eğitsel Oyunlar,
Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı Grup Çalışmaları,
Bireyselleştirilmiş Öğretim, Beceri Geliştirme Çalışmaları
Yöntem Ve Teknikleri Uygulanabilir.
Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer Aile Ve Akrabaların Karakter, Fiziksel Özellikleri, Giysi Ve Aksesuarları, Yaşanılan Ortamlara İlişkin Kalıpları Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer;
1. Aile Ve Akrabaların Karakter Ve Fiziksel Özelliklerine İlişkin Kalıpları Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
2. Nesneler Ve Hayvanlarla İlgili Kalıpları Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma
İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
3. Yaşanılan Ortamlara İlişkin Kalıpları Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
İçerik
A. Aile Ve Akrabalar
1. Dinleme
A. Doğru Vurgu Ve Tonlama Amaçlı Dinleme
B. Telaffuz Amaçlı Tekrar Yapar.
C. Benzer Sesleri Ayırt Eder.
D. Bireylerin Fiziksel Ve Karakter Özelliklerine Göre Kim Olduklarını Seçme, Eşleştirme
E. Basit Ve Açık İfadeleri Anlar.
F. Basit Ve Az Sayıdaki Sorunun Cevabını Dinlediği Metinden Seçme
2. Konuşma
A. Aile Bireyleri Ve Kendisi Hakkında Bilgi Verir, Sorulan Soruları
Cevaplama
B. Basit Komutları, Yönergeleri Yerine Getirme
C. Kişilerin Fiziksel Ve Karakter Özellikleri
D. Kısa Bir Röportaj Yapar.
3. Okuma
A. Aile Bireyleri, Arkadaşlarla İlgili Basit İfade Ve İbareleri İçeren Metni
Genel Olarak Anlar.
B. Okuduğu Metindeki Sesleri, Kelimeleri Doğru Okur.
C. Verilen İpuçlarını Kullanarak Metinde Geçen Aile Bireyleriyle İlgili
Tahminde Bulunur.
D. Okuduğu Metnin Temasını, Ana Fikrini Seçer.
E. Afiş Ve Duyuruları Okur, Anlar.
F. Okuduğu Metindeki Bilgiyi Kendi Kelimeleriyle Anlatır.
G. Okuduğu Metin Hakkında Soru Sorar, Sorulan Sorulara Cevap Verir.
4. Yazma
A. Basit İbare Ve İfadeleri Doğru Kullanarak Aile Bireylerini Tanıtan Bir Paragraf Yazar.
B. Kelimeleri Ve Basit Cümleleri Doğru Yazar.
C. Basit Bir Bulmacayı Tamamlar.
D. Okunan Bir Paragrafın Diktesini Doğru Yapar.
E. Ana Hatları Verilen Bir Konuda Kısa Bir Paragraf Yazar.
F. Basit Formları Doldurur.
B. Nesneler Ve Hayvanlar
1. Dinleme
A. Dinlediği Sözcüklerdeki Benzer Sesleri Ayırır.
B. Dinlediği Metinde Geçen Renk, Nesne Ve Hayvan İsimleriyle Verilen Resimleri Eşleştirir.
C. Dinlediği Metindeki Bazı Yeni Kelimelerin Anlamlarını Tahmin Eder.
D. Telaffuz Amaçlı Şarkı Dinler, Şarkıya Eşlik Eder.
E. Açık İfade Edilen Sunu Ve Yönergeleri Uygular.
F. Dinlediği Metne İlişkin Verilen Sorulara Yanıt Olacak Sözcükleri Not Alır.
2. Konuşma
A. Nesneleri, Kişisel Eşyalarını Ve Hayvanları Tanıtma.
B. Nesneler Ve Hayvanlarla İlgili Basit Sorular Sorar Ve Cevaplar.
C. Gösterilen Bir Nesneyi, Hayvanı Tanımlar Ve Tarif Eder.
D. Renkler, Yaş, Kilo, Boy Hakkında Arkadaşlarına Sorular Sorup Cevap Verir.
E. Yeni Kelimeleri Doğru Yerde Ve Doğru Olarak Kullanır.
F. Oyunlar Yolu İle Konuşma Pratiği Yapar.
G. Resim Ve Fotoğrafları Yorumlar.
H. Kendisinin Ve Arkadaşlarını Üzerindeki Giysileri Betimler.
3. Okuma
A. Nesnelerin, Hayvanların, Giyim Eşyalarının, Mobilyaların İsimlerini Anlar Ve Gruplar
B. Yeni Kelimelerin Anlamları
C. Okuduğu Metin Hakkında Sorulan E/H Sorularını Bilgiyi Düzelterek Cevaplar.
D. Yeni Kelimeleri Kullanarak Okuduğu Metni Yeniden İfade Eder.
E. Okuduğu Metnin Temasını Seçer.
4. Yazma
A. Basit Cümlelerle Sevdiği Bir Hayvanı/İnsanı Kısa Bir Paragrafla Anlatır.
B. Resimdeki Hayvan/ Nesne/ Renk Vb.Lerin İsimlerini Doğru Yazar.
C. Sorulara Yazılı Cevap Verir.
D. Bir Röportaj Hazırlar.
E. Yazlık Kışlık Giysi Ve Aksesuarların Listesini Sunan Bir Poster Hazırlar.
C. Yaşanılan Ortam
1. Dinleme
A. Metindeki Fiziki Görünümü Tarif Edilen Evin Bölümlerini Resimlerle Eşleştirme
B. Metindeki Nesnelerin İsimlerini, Bulunabilecekleri Yerleri
Resimleriyle Eşleştirme
C. Verilen Komutlarla Resimdeki Eşyaları İstenen Yerlere Yerleştirme.
D. Kelimelerin Anlamlarını İp Uçlarını Kullanarak Tahmin Eder.
E. Telaffuz Amaçlı Tekrar Yapar.
F. Tonlama Ve Vurgudaki Farkları Ayırır.
G. Dinlediği Metne Göre, Verilen Yeri Haritada Bulur, Etiketler.
H. Metin Hakkındaki Bir Veya İki Temel Soruyu Cevaplar.
2. Konuşma
A. Odasını Ve Eşyalarını Yerlerini Belirterek Anlatır.
B. Odasının Evin İçindeki Konumunu Yönlere Uygun Olarak Anlatır.
C. Eşyaları Nerelere Koyabileceğini Anlatır.
D. Evin Diğer Bölümleri Hakkında Bilgi Verir.
E. Yeni Kelimeleri Yerinde Ve Doğru Kullanır.
F. Yaşadığı Yeri Ve Çevreyi Basit Cümlelerle Anlatır.
3. Okuma
A. Metinde Geçen Tarihi Ve Turistik Yerler Hakkında Verilen Bilgileri
Anlar. Nerelere Gidilebileceğini Resimlerle Eşler.
B. Okuduğu Metindeki Verilen Basit Direktif Ve Yönlendirmelerle Nesneleri İstenilen Yerlere Koyma
C. Okuduğu Metin Hakkında Soru Sorar Ve Sorulan Sorulara Cevap Verir.
D. İp Uçlarını Kullanarak Okuduğu Yeni Kelimelerin, Kalıpların Anlamlarını Tahmin Eder.
E. Yeni Kelime Ve Kalıpları Doğru Kullanarak Okuduğu Metni Yeniden Hikayelendirir.
4. Yazma
A. Evini, Odası Ve Mobilyaları Ve Resimlerin Altına Açıklayıcı Metin Yazma
B. Yaşadığı Yeri Ve Çevreyi Resimlerle Ve Basit Cümlelerle Anlatır.
C. Tasvir Amaçlı Odasını Anlatan Bir Metin Yazar.
D. Kelime, Cümle Ve Paragraf Diktesi Yapar.
E. Basit Form Ve Yönergeler Yazar.
F. Karışık Düzende Verilen Sözcükleri Sıraya Koyarak Doğru Cümleler Kurma
G. Giysi Ve Aksesuarları, Mobilyaları Vb Nerede Bulabileceğimizi Yönlerle Tarif Etme.
Ölçme Ve Değerlendirme
Ölçme Ve Değerlendirme, Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğrenenlerin
Başarılarını Saptamak, Eksikliklerini Belirlemek, Öğrenenlerin Süreç İçerisindeki
Gelişimine İlişkin Geri Bildirim Sağlamak Amacıyla Yapılır. Bu Programda Değerlendirme, Öğrenme Sürecine Önem Verir Ve Öğrenenlerin Gelişimini İzlemeyi
Amaçlar. Değerlendirme Yaparken Öğrenenlerin;
•Dört Dil Becerisinin Ne Oranda Geliştiği,
•Dört Dil Becerisini Günlük Yaşamında Ne Derecede Kullandığı,
•Bu Dil Becerilerini Eleştirel Düşünebilmede, Problem Çözebilmede, Yaratıcılıkta Ne Derecede Kullandığı,
•Sosyal Becerilerinin Ne Kadar Geliştiği Göz Önünde Bulundurulur.

Modül Adı : Alışkanlıklar Ve Tercihler
Süre : 40/ 24
Ön Koşul :
Açıklama : Günlük Konuşma Yapıları Kullanılır.
Öğretim Yöntem
Ve Teknikleri : Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru Cevap,
Drama-Yaratıcı Drama, İkili Ve Grup Çalışmaları,
Eğitsel Oyunlar,
Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı Grup Çalışmaları,
Bireyselleştirilmiş Öğretim, Beceri Geliştirme Çalışmaları
Yöntem Ve Teknikleri Uygulanabilir.
Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer Hobi Ve Alışkanlıklar Ve Günlük Aktivitelere İlişkin Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer;
4. Hobi Ve Alışkanlıklara İlişkin Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
5. Günlük Aktivitelere İlişkin Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
İçerik
A. Hobi Ve Alışkanlıklar
1. Dinleme
A. Metindeki Kişilerin Hobilerini Temsil Eden Resimlerle Aynı Kişilerin İsimlerini Eşleştirme
B. Seslerini Dinlediği Müzik Aletlerinin İsimlerini, Resimler İle Eşleştirme
C. Dinlediği Metinde Konusu Anlatılan Filmin Adını Tahmin Eder.
2. Konuşma
A. Diyalog İçerisinde Hobi Ve Tercihlerini Söyleme
B. Bir Telefon Görüşmesinde Kibarca Birini Davet Eder, Yapılan Davete Belli Kalıpları Kullanarak Cevap Verir
C. Karşılıklı Diyalog İçerisinde Saat Ve Tarih Söyleme
D. İzlediği Bir Tv Programının Saati Ve İçeriği
E. Hoşlandığı/Hoşlanmadığı Bir Konu Hakkında Konuşur
İ. Spor, Film, Yer, Aktör, Aktris Vb

3. Okuma
A. Hobi Ve Tercihlere İlişkin Basit Bir Metni Genel Olarak Anlar
B. Hobi Ve Tercihleri İçeren Bir Metinde Verilen Bilgilerin Doğru Ya Da Yanlışlığını Ayırt Eder
C. Okuduğu Metin Hakkında Soru Sorar, Sorulan Sorulara Cevap Verir.
D. Karışık Olarak Verilmiş, Davet Ve Teklif İçeren Cümleleri Sıraya Koyarak Diyalog Oluşturur.

4. Yazma
A. En Sevdiği Film, Aktör /Aktris, Hayvan Vb Hakkında Basit İbare Ve İfadeleri Kullanarak Paragraf Yazabilir
B. Hobi Ve Tercihlerini İçeren Basit İfade Ve İbareleri Doğru Yazabilir
C. Rakamsal Olarak Verilen Saatleri Çizdiği Saate Yerleştirerek Yazı İle İfade Eder
D. İletişim Araçlarını Kullanarak Davette/Öneride Bulunur
İ. E-Posta, Sms, Kartpostal Vb.

B. Günlük Aktiviteler
1. Dinleme
A. Telaffuz Amaçlı Tekrar Yapar
B. Bir Kişinin Her Gün Yaptığı İşleri Ne Sıklıkta Yaptığını Dinlediği Metne
Göre Doğru Olarak İşaretleyebilir
İ. Sık Sık, Bazen, Genellikle, Daima Hiç, Nadiren Vb
C. Dinlediği Metne Göre Ulaşım Vasıtaları İle Yer Adlarını Eşleştir
D. Dinlediği Metindeki Boş Zaman Aktiviteleri İle Kişileri Eşleştirir
E. Günlük Aktivitelerle İlgili Şarkıdaki Kelimeleri Uygun Boşluklara Yerleştirir
F. Dinlediği Metnin Temasını Seçer
G. Davet, Şikâyet, Günlük İşler Vb

2. Konuşma
A. Basit İfadeleri, İbareleri Kullanarak Günlük Aktivitelerini Ve Boş Zaman Etkinliklerini Anlatır
B. Resimdeki Ulaşım Araçlarının Adlarını Sorar/Söyler
C. Diyalog İçerisinde Her Gün Yapılan İşlere İlişkin Soru Sorar/Cevap
Verir
İ. Ne Zaman, Nasıl Vb
D. Her Gün Yaptığı İşleri Ne Sıklıkta Yaptığını İfade Eder
İi. Sık Sık, Bazen, Genellikle, Daima Hiç, Nadiren Vb

3. Okuma
A. Günlük Aktivitelerle İlgili Basit İfade Ve İbareleri Okuduğunda Anlar Ve Uygun Resimlerle Eşleştirir
B. Ulaşım Vasıtalarını Nerede Niçin Seçeriz Konulu Okuma Metnini Anlar Ve Sorulan Sorulara Uygun Cevabı Not Alır
C. Okuduğu Metin Hakkında Soru Sorar, Sorulan Sorulara Cevap Verir.
D. Okuduğu Metne İlişkin İfadelerin Doğru Ya Da Yanlışlığını Ayırt Eder

4. Yazma
A. Günlük Faaliyetleri İçeren Resim Albümünden Yazılı Metin Oluşturur
B. Karışık Verilen Cümleleri Sıraya Koyarak Paragraf Yazar
C. Verilen İsimler, Ulaşım Vasıtaları, Ayrılma/Varış Saatlerini Kullanarak Cümleler Oluşturur.

Ölçme Ve Değerlendirme
Ölçme Ve Değerlendirme, Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğrenenlerin Başarılarını Saptamak, Eksikliklerini Belirlemek, Öğrenenlerin Süreç İçerisindeki
Gelişimine İlişkin Geri Bildirim Sağlamak Amacıyla Yapılır. Bu Programda Değerlendirme, Öğrenme Sürecine Önem Verir Ve Öğrenenlerin Gelişimini İzlemeyi Amaçlar. Değerlendirme Yaparken Öğrenenlerin;
•Dört Dil Becerisinin Ne Oranda Geliştiği,
•Dört Dil Becerisini Günlük Yaşamında Ne Derecede Kullandığı,
•Bu Dil Becerilerini Eleştirel Düşünebilmede, Problem Çözebilmede,
Yaratıcılıkta Ne Derecede Kullandığı,
•Sosyal Becerilerinin Ne Kadar Geliştiği Göz Önünde Bulundurulur.

Modül Adı : Yiyecek Ve İçecekler
Süre : 40/ 24
Ön Koşul :
Açıklama :
Öğretim Yöntem
Ve Teknikleri : Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru Cevap,
Drama-Yaratıcı Drama, İkili Ve Grup Çalışmaları,
Eğitsel Oyunlar,

Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı Grup Çalışmaları,
Bireyselleştirilmiş Öğretim, Beceri Geliştirme Çalışmaları
Yöntem Ve Teknikleri Uygulanabilir.

Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer Yiyecek, İçecekler, Miktarları Ve Fiyatları,
Hava Durumunu, Günler, Aylar Ve Mevsimler, Giysiler
Konusunda Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini
Yerinde Kullanabilir.

Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer;
1. Yiyecek, İçecekler, Miktarları Ve Fiyatları Konusunda Dinleme,
Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
2. Hava Durumunu, Günler, Aylar Ve Mevsimler, Giysiler Konusunda
Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.

İçerik
C. Yiyecek Ve İçecekler
1. Dinleme
A. Dinlediği Metinde Açlık, Susuzluk Terimlerini Kolayca Ayırt Edebilir.
B. Alışveriş Konusunda Dinlediği Metni Anlayabilir,
C. Metnin Nerede Geçtiğini Verilen İpuçlarından Çıkarabilir;
İ. Fast Food Restoran, Pahalı Veya Ucuz Bir Restoran Ya Da Ev Gibi.
D. Dinlediği Cümlelerin Kim Tarafından Söylendiğini Anlayabilir.
E. Dinlediği Menü Hazırlama İçerikli Metindeki Bilgileri Ayırt Edebilir,
F. Dinlediği Metinde Yer Alan Bilgileri Uygun Resimlerle Eşleştirebilir,
İ. Restoran Tipi, Müşteri, Garson Vb.
G. Dinlediği Metinde Geçen Yiyecek/İçecek İsimleri, Miktarları Ve Fiyatlarını Not Alabilir,
H. Dinleme Esnasında, Elindeki Metinde Tamamlanması İstenen Bölümlerdeki Kelime Ve Terimleri Tamamlayabilir.

2. Konuşma
A. Alışveriş Konulu Bir Diyalogu Şimdiki Zaman Ve Geniş Zaman İfadeleri Kullanarak Hazırlayıp Sunabilir.
İ. Sipariş Verme, Alışveriş Listesi Hazırlama
B. Alışveriş Konulu Bir Diyalogda Fiyat Sorup Söyleyebilir.
C. Bir Menü Hazırlayıp Diyalog İle Sunabilir,
D. Resimde Görülen İki Menüyü Fiyat Yönünden Kıyaslayabilir.
E. Resimde Görülen İki Restoranı Servis Yönünden Kıyaslayabilir.
F. Resimde Görülen İki Restoranın Yemeklerini Lezzet Yönünden
Kıyaslayabilir
G. Lokanta Veya Benzeri Yerlerde Menüde İstediği Ya Da İstemediği
Şeyleri Basit Günlük Terimlerle İfade Edebilir.
H. Yiyecek Ve İçecek İlgili Kelimeleri Ve Terimleri Kullanabilir.
İ. Yiyecek Ve İçecek Konusunda Miktar İle İlgili Günlük İfadeleri
Kullanabilir.
J. Yiyecek Ve İçecek Konusunda Fiyat Ve Ödeme İfadeleri Kullanabilir.

3. Okuma
A. Alışveriş Konulu Metni Okuyup Anlayabilir,
İ. Alışveriş Listesi, Miktarlar, Sayılabilen, Sayılamayan İsimler
B. Verilen Cümlelerin Metne Göre Doğru Ya Da Yanlışlığını Ayırt Edebilir.
C. Bir Ürün Pişirme İle İlgili Basit Talimatları Sıraya Koyabilir.
D. Ülkeler Ve İnsanlar Arasındaki Alışveriş Konulu Bir Metni Okuyup, Karşılaştırma Yapabilir.
E. Ülkeler Ve İnsanlar Arasındaki Yeme-İçme Konulu Bir Metni Okuyup, Karşılaştırma Yapabilir.

4. Yazma
A. Yiyecek İçecek Resimlerinin Altlarına İsimlerini Yazabilir.
İ. Miktar Belirten Kalıpları Kullanır.
B. Alışverişe İlişkin İfadeleri İçeren Diyalog Yazabilir.
C. Hazırladığı Bir Alışveriş Listesini E-Mail İle Sipariş Verebilir.
D. Konuşma Esnasındaki Yeme-İçme İle İlgili Eylemleri Yazılı Olarak İfade Edebilir.

D. Hava Durumu Ve Giysiler
1. Dinleme
A. Hava Durumu Konulu Bir Metni Dinleyerek İstenilen Bilgileri Seçer.
İ. Havanın Karlı, Yağmurlu, Bulutlu, Sisli, Güneşli, Sıcak, Soğuk Olduğunu Anahtar Kelimelerden Ya Da Ses Efektlerinden Çıkarabilir.
B. Dinlediği Metindeki Kişileri İçinde Bulunulan An(Şimdiki Zaman) Yapısını Kullanarak Resimde Gördüğü Kıyafetlerle Eşleştirir.
İ. Renkleri İpucu Olarak Kullanabilir.
C. Dinlediği Metindeki Mevsimler İle Resimdeki Giysileri Eşleştirir.
D. Vücudun Bölümleri İle İlgili Kelimeleri Uygun Boşluklara
Yerleştirebilir.
E. Şarkı, Tekerleme Gibi Dinleme Parçalarını Doldurup Eşlik Edebilir.
F. Anlama Ve Telaffuz Amaçlı Tekrar Yapabilir.

2. Konuşma
A. Kişilerin Üzerlerindeki Kıyafetleri Şimdiki Zaman ( İçinde Bulunulan An) Yapısını Kullanarak Tanımlandığında, O Kişinin Kim Olduğunu Tahmin Edebilir.
B. Hava Durumuna İlişkin Basit İfadeleri, İbareleri Kullanarak Diyalog Yapabilir.
C. Bir Oyun İçerisinde Soru, Cevap Ve Talimatlara Uyarak Vücudun Bölümlerini Anlatabilir.

3. Okuma
A. Hava Durumu Ve Mevsimler Hakkındaki Bir Okuma Parçasında Verilen Bilgileri Mevsimlerle Eşleştirebilir.
B. Vücudun Bölümleri İle İlgili Resimlerle Eşleştirilen Cümlelerin Doğru Ya Da Yanlışlığını Ayırt Edebilir.
C. Verilen Mevsim/Ay Adlarını Telaffuz Amaçlı Doğru Olarak Tekrarlar
D. Karışık Verilen Ay Ve Gün Adlarını Sıraya Koyabilir.

Modül Adı : Yiyecek Ve İçecekler
Süre : 40/ 24
Ön Koşul :
Açıklama :
Öğretim Yöntem Ve Teknikleri : Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru Cevap,
Drama-Yaratıcı Drama, İkili Ve Grup Çalışmaları,
Eğitsel Oyunlar,

Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı Grup Çalışmaları,
Bireyselleştirilmiş Öğretim, Beceri Geliştirme Çalışmaları
Yöntem Ve Teknikleri Uygulanabilir.

Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer Yiyecek, İçecekler, Miktarları Ve Fiyatları,
Hava Durumunu, Günler, Aylar Ve Mevsimler, Giysiler
Konusunda Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini
Yerinde Kullanabilir.

Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer;
1. Yiyecek, İçecekler, Miktarları Ve Fiyatları Konusunda Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
2. Hava Durumunu, Günler, Aylar Ve Mevsimler, Giysiler Konusunda Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.

İçerik
C. Yiyecek Ve İçecekler
1. Dinleme
A. Dinlediği Metinde Açlık, Susuzluk Terimlerini Kolayca Ayırt Edebilir.
B. Alışveriş Konusunda Dinlediği Metni Anlayabilir,
C. Metnin Nerede Geçtiğini Verilen İpuçlarından Çıkarabilir;
İ. Fast Food Restoran, Pahalı Veya Ucuz Bir Restoran Ya Da Ev Gibi.
D. Dinlediği Cümlelerin Kim Tarafından Söylendiğini Anlayabilir.
E. Dinlediği Menü Hazırlama İçerikli Metindeki Bilgileri Ayırt Edebilir,
F. Dinlediği Metinde Yer Alan Bilgileri Uygun Resimlerle Eşleştirebilir,
İ. Restoran Tipi, Müşteri, Garson Vb.
G. Dinlediği Metinde Geçen Yiyecek/İçecek İsimleri, Miktarları Ve Fiyatlarını Not Alabilir,
H. Dinleme Esnasında, Elindeki Metinde Tamamlanması İstenen Bölümlerdeki Kelime Ve Terimleri Tamamlayabilir.

2. Konuşma
A. Alışveriş Konulu Bir Diyalogu Şimdiki Zaman Ve Geniş Zaman İfadeleri Kullanarak Hazırlayıp Sunabilir.
İ. Sipariş Verme, Alışveriş Listesi Hazırlama
B. Alışveriş Konulu Bir Diyalogda Fiyat Sorup Söyleyebilir.
C. Bir Menü Hazırlayıp Diyalog İle Sunabilir,
D. Resimde Görülen İki Menüyü Fiyat Yönünden Kıyaslayabilir.
E. Resimde Görülen İki Restoranı Servis Yönünden Kıyaslayabilir.
F. Resimde Görülen İki Restoranın Yemeklerini Lezzet Yönünden Kıyaslayabilir
G. Lokanta Veya Benzeri Yerlerde Menüde İstediği Ya Da İstemediği Şeyleri Basit Günlük Terimlerle İfade Edebilir.
H. Yiyecek Ve İçecek İlgili Kelimeleri Ve Terimleri Kullanabilir.
İ. Yiyecek Ve İçecek Konusunda Miktar İle İlgili Günlük İfadeleri Kullanabilir.
J. Yiyecek Ve İçecek Konusunda Fiyat Ve Ödeme İfadeleri Kullanabilir.

3. Okuma
A. Alışveriş Konulu Metni Okuyup Anlayabilir,
İ. Alışveriş Listesi, Miktarlar, Sayılabilen, Sayılamayan İsimler
B. Verilen Cümlelerin Metne Göre Doğru Ya Da Yanlışlığını Ayırt Edebilir.
C. Bir Ürün Pişirme İle İlgili Basit Talimatları Sıraya Koyabilir.
D. Ülkeler Ve İnsanlar Arasındaki Alışveriş Konulu Bir Metni Okuyup, Karşılaştırma Yapabilir.
E. Ülkeler Ve İnsanlar Arasındaki Yeme-İçme Konulu Bir Metni Okuyup, Karşılaştırma Yapabilir.

4. Yazma
A. Yiyecek İçecek Resimlerinin Altlarına İsimlerini Yazabilir.
İ. Miktar Belirten Kalıpları Kullanır.
B. Alışverişe İlişkin İfadeleri İçeren Diyalog Yazabilir.
C. Hazırladığı Bir Alışveriş Listesini E-Mail İle Sipariş Verebilir.
D. Konuşma Esnasındaki Yeme-İçme İle İlgili Eylemleri Yazılı Olarak
İfade Edebilir.

D. Hava Durumu Ve Giysiler
1. Dinleme
A. Hava Durumu Konulu Bir Metni Dinleyerek İstenilen Bilgileri Seçer.
İ. Havanın Karlı, Yağmurlu, Bulutlu, Sisli, Güneşli, Sıcak, Soğuk Olduğunu Anahtar Kelimelerden Ya Da Ses Efektlerinden
Çıkarabilir.
B. Dinlediği Metindeki Kişileri İçinde Bulunulan An(Şimdiki Zaman) Yapısını Kullanarak Resimde Gördüğü Kıyafetlerle Eşleştirir.
İ. Renkleri İpucu Olarak Kullanabilir.
C. Dinlediği Metindeki Mevsimler İle Resimdeki Giysileri Eşleştirir.
D. Vücudun Bölümleri İle İlgili Kelimeleri Uygun Boşluklara
Yerleştirebilir.
E. Şarkı, Tekerleme Gibi Dinleme Parçalarını Doldurup Eşlik Edebilir.
F. Anlama Ve Telaffuz Amaçlı Tekrar Yapabilir.

2. Konuşma
A. Kişilerin Üzerlerindeki Kıyafetleri Şimdiki Zaman ( İçinde Bulunulan An) Yapısını Kullanarak Tanımlandığında, O Kişinin Kim Olduğunu Tahmin Edebilir.
B. Hava Durumuna İlişkin Basit İfadeleri, İbareleri Kullanarak Diyalog Yapabilir.
C. Bir Oyun İçerisinde Soru, Cevap Ve Talimatlara Uyarak Vücudun Bölümlerini Anlatabilir.

3. Okuma
A. Hava Durumu Ve Mevsimler Hakkındaki Bir Okuma Parçasında Verilen Bilgileri Mevsimlerle Eşleştirebilir.
B. Vücudun Bölümleri İle İlgili Resimlerle Eşleştirilen Cümlelerin Doğru Ya Da Yanlışlığını Ayırt Edebilir.
C. Verilen Mevsim/Ay Adlarını Telaffuz Amaçlı Doğru Olarak Tekrarlar
D. Karışık Verilen Ay Ve Gün Adlarını Sıraya Koyabilir.
4. Yazma
A. Kesip Yapıştırarak Ve Adını Yazarak Vücudun Bölümlerini Gösteren
Bir Poster Hazırlayabilir.
B. İnternet Ve Benzeri İletişim Araçları İle, O Anda Yaptıklarını Anlatan
Bir İleti Hazırlayabilir.
C. Mevsimlerin Genel Özelliklerini İçeren Eylem Ve Genel Durumları
Yazabilir.
D. Bulunduğu Yerin Hava Şartlarına Göre Aktivite Planlayabilir.

Ölçme Ve Değerlendirme
Ölçme Ve Değerlendirme, Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğrenenlerin Başarılarını Saptamak, Eksikliklerini Belirlemek, Öğrenenlerin Süreç İçerisindeki
Gelişimine İlişkin Geri Bildirim Sağlamak Amacıyla Yapılır. Bu Programda
Değerlendirme, Öğrenme Sürecine Önem Verir Ve Öğrenenlerin Gelişimini İzlemeyi
Amaçlar. Değerlendirme Yaparken Öğrenenlerin;
•Dört Dil Becerisinin Ne Oranda Geliştiği,
•Dört Dil Becerisini Günlük Yaşamında Ne Derecede Kullandığı,
•Bu Dil Becerilerini Eleştirel Düşünebilmede, Problem Çözebilmede,
Yaratıcılıkta Ne Derecede Kullandığı,
•Sosyal Becerilerinin Ne Kadar Geliştiği Göz Önünde Bulundurulur.

Modül Adı : Geleceği Planlama, Geçmişi Anlatma
Süre : 40/ 32
Ön Koşul :
Açıklama :
Öğretim Yöntem
Ve Teknikleri : Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru Cevap,
Drama-Yaratıcı Drama, İkili Ve Grup Çalışmaları,
Eğitsel Oyunlar

Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı Grup Çalışmaları,
Bireyselleştirilmiş Öğretim, Beceri Geliştirme Çalışmaları
Yöntem Ve Teknikleri Uygulanabilir.

Genel Amaç : Öğrenci/Kursiyer Plan Yapma Ricada Bulunma, Nezaket İfadeleri Tarihi Ve Turistik Yerler, Çocukluk Anıları, Geçmiş Tatiller, Hastalıklar Ve Hastalıklarla İlgili Öneriler Ve Yasaklara
İlişkin Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.

Amaçlar :
Öğrenci/Kursiyer;
1. Plan Yapma Ricada Bulunma, Nezaket İfadeleri Tarihi Ve Turistik Yerler İlişkin Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.
2. Çocukluk Anıları, Geçmiş Tatiller, Hastalıklar Ve Hastalıklarla İlgili Öneriler Ve Yasaklara İlişkin Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma İfadelerini Yerinde Kullanabilir.

İçerik
A. Gelecek İle İlgili Planlar Ve Tahminler
1. Dinleme
A. Dinlediği Metinle İlgili Geleceğe Yönelik Plan Ve Tahmin İfadelerini
Verilen Cümlelerden Seçer.
İ. Radyo, Tv, Dvd Gibi Dinleme Araçları İle Hedef Dil
Konuşmacıları Arasındaki Konuşmaları İçeren Sınıf İçi
Çalışmalar İçin Düzenlenmiş Ve Kaydedilmiş Konuşmalar
Kullanılabilir.
İi. Radyo, Televizyon, İnternet Vb. Yayınlarındaki Hava Ve Yol Durumu Raporu, Spor Karşılaşmaları Konuşmalar.
B. Verilen Cümlelerde Boş Bırakılan Yerleri Dinlediği Metne Göre Doldurur.
İ. Seviyeye Uygun Diyaloglar Kullanılmalıdır.
İi. İşitsel Bir Araçtan Yararlanılabilir.
C. Dinlediği Tarihi Ve Turistik Yerlerle İlgili Metindeki Teklif İfadelerini Tekrarlar.
D. İlgilendiği Konulardaki Yavaş Ve Net Konuşmaların Konusunu Ayırt Eder.
İ. Kısa Ve Basit, Seviyeye Uygun Şiirlerden Ve Şarkılardan Örnekler Seçilmelidir.
İi. Araç-Gereç Ve Malzemelerin Nasıl Kullanılacağı İle İlgili
Yönergeler Kullanılabilir.

2. Konuşma
A. A.Teklif Ve Rica İçerikli Diyalog Oluşturur.
B. Plan Ve Tahmine Yönelik Verilen Sorulara Doğru Cevap Verir, Geleceğe İlişkin Planlarını Açıklar.
C. Basit Ve Bildiği Konularda Karşılıklı Konuşur.
İ. Araç-Gereç Ve Malzemelerin Nasıl Kullanılacağı
D. Davet, Öneri Ve Özür Beyan Eder.
İ. Öğrenciden Güncel, Değişik Konularda Düşüncelerini İfade Etmesi Ve Onları Davet, Öneri Ve Özür Beyan Etmesi İstenebilir.
•Günlük Yaşam Kuralları, Bir Partiye, Etkinliğe, Davete, Gitme,
Akşam Yemeğini Dışarıda Yeme Önerisi, Gerçekleştiremediği Veya Katılamayacağı Etkinlikler İçin Özür Dileme Gibi.
E. Çevre, Sağlık, Turizmle İlgili Seçilen Tarihi Bir Yer Hakkında Konuşma Yapar.

3. Okuma
A. Okuduğu Metindeki Rica Ve Nezaket İfadelerini Seçer.
İ. Basit Bilgilendirici Metinleri Ve Betimlemeleri, Özellikle De Metni Açıklayıcı Resimler
İi. Okuma Öncesi, Okuma Sırası Ve Okuma Sonrasında Metinle İlgili Genel Sorular
B. Verilen Cümlelerin Metne Göre, Doğru Ya Da Yanlışlığını Ayırt Eder.
C. Okuduklarında Önemli Bilgiyi Ayırt Eder. Okuduğu Kısa Ve Basit Metinle İlgili Soruları Anlar.
İ. Bir Metnin İçeriğiyle İlgili Fikir Edinmek İçin Görsel Bir Hikaye, Diyalog
İi. Gazete, Dergi, Katalog, Broşür, Ambalajlardaki Kısa İlanları
D. Metinde Anlatılan Tarihi Ve Turistik Yerleri İsimlerle Eşleştirir.

4. Yazma
A. Planlanmış Eylemler Hakkında, Karışık Verilen Sözcükleri Sıraya Koyarak Cümleler Oluşturur.
İ. Ne Yapacağı, Nereye Gideceği, Ne Zaman Buluşacağı
İi. Olayları “ Önce “, “ Sonra “, Ve “ Ondan Sonra” Gibi Bağlaçları Kullanarak Yazma
B. Gelecek Hafta Sonu İçin Tatil Planlarını İçeren Bir Paragraf Yazar.
İ. Öğrencilerin Bildiği Konularda, Sorulacak Sorularda Hava
Durumu, Tatil Planları
İİ. İnternet Üzerinden Etkileşimli Tatil Planlarını İçeren E-Mailler
C. İpuçlarından Yararlanarak Eksik Bırakılan Bilgiyi Tamamlar.
İ. Liste, Tablo, Daha Önceden Planlanan Programı Ve Tatil
Programı İle İlgili Verileri Tamamlama
D. Tarihi Ve Turistik Bir Şehrimiz, Kasabamız Veya Bölgemizle İlgili
Olarak Seyrettiği Bir Belgeseli Veya Okuduğu Bir Tanıtım Metnini, Kısa Ve Basit Cümleler İle Yazıya Aktarır.
İ. Birkaç Cümleden Oluşan, Bir Paragraf Oluşturma Gibi.

B. Yaşanmış Olaylar
1. Dinleme
A. Çocukluk Anılarını İçeren Bir Diyalogu Genel Olarak Anlayıp İstenilen
Bilgiyi Seçer.
İ. Seviyeye Uygun Metinlerden Örnekler
B. Geçmiş Bir Tatile İlişkin Dinlediği Metindeki Zaman İfadelerini Tekrarlar.
C. Hastalık Konulu Dinlediği Metindeki Kişiler İle Verilen Resimleri Eşleştirir.

2. Konuşma
A. Geçmiş Tatiller Hakkında Karşılıklı Konuşur.
İ. Ne Yaptığı, Nereye Gittiği Ve Ne Zaman Buluştuğu
B. Çocukluk Anıları Hakkında Bir Konuşma Hazırlayıp Sunar.
İ. Çocukluğunda Yaptığı Veya Yapmadığı Aktiviteler
C. Oyun İçerisinde, Taklit Edilen Hastalığın Adını Söyler.
İ. Hastalık Adlarının (Baş Ağrısı, Mide Ağrısı, Diş Ağrısı, Sırt Ağrısı, Kulak Ağrısı, Nezle, Soğuk Algınlığı Gibi) Kullanımı.

3. Okuma
A. Okuma Metnine Ait Soruları Cevaplar.
İ. Güncel, Kısa Ve Basit Metinler
İi. Basit (Kişisel) Metinlerdeki Olayları, Duyguları Ve İstekleri
Belirleme
B. Verilen Cümlelerin Metne Göre, Doğru Ya Da Yanlışlığını Ayırt Eder.
İ. Dergi, Gazete, Katalog.
İi. Kişi, Nesne, Yer Vb. Karşılaştırmalar
C. Gazete Ve Dergi Okumaya İstek Duyar.
İ. Yer, Olay, Zaman Ve Konusu Belli Olan Kısa Ve Basit Yazılar, Haberler

4. Yazma
A. Bilgi, Duygu Ve Düşüncelerini Sunmak Amacıyla Bilişim
Teknolojilerinden Yararlanır, İnternet Ortamında Yaz Tatilini Anlatır.
İ. E-Mail, Kartpostal, Not.
B. Yaptığı Bir Turistik Geziye Ait Bilgileri Ve Fotoğrafları Kullanarak
Poster Hazırlar.
İ. Geçmiş Okul Yaşamı, Geçen Hafta, Geçen Yaz Tatili Gibi Kısa Ve Basit Hikâyeler.
C. Çevre Ve Sağlık Hakkında, Yasak Ve Önerileri İçeren Bir Paragraf Yazabilir.
D. Hastalıklara İlişkin, Kısa Ve Basit Cümleler İle Bir Paragraf Yazabilir.

Ölçme Ve Değerlendirme
Ölçme Ve Değerlendirme, Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğrenenlerin Başarılarını Saptamak, Eksikliklerini Belirlemek, Öğrenenlerin Süreç İçerisindeki
Gelişimine İlişkin Geri Bildirim Sağlamak Amacıyla Yapılır. Bu Programda Değerlendirme, Öğrenme Sürecine Önem Verir Ve Öğrenenlerin Gelişimini İzlemeyi Amaçlar. Değerlendirme Yaparken Öğrenenlerin;
•Dört Dil Becerisinin Ne Oranda Geliştiği,
•Dört Dil Becerisini Günlük Yaşamında Ne Derecede Kullandığı,
•Bu Dil Becerilerini Eleştirel Düşünebilmede, Problem Çözebilmede, Yaratıcılıkta Ne Derecede Kullandığı,
•Sosyal Becerilerinin Ne Kadar Geliştiği Göz Önünde Bulundurulur.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yaz