<style>.lazy{display:none}</style>Halk Eğitim Lojistik Eleman Kursu Modülleri Hem Kursları
Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2024

Halk Eğitim Lojistik Eleman Kursu Modülleri

Halk Eğitim Lojistik Eleman Kursu Modülleri

Halk Eğitim Lojistik Eleman Kursu Modülleri İndir, Hem Kursları Ulaştırma Hizmetleri Alanı Lojistik Eleman 4. Seviye Kursu Konuları, Soruları Ve Cevapların Yer Aldığı Modülleri PDF Olarak İndirin.

Ulaştırma Hizmetleri Alanı Altında Yer Alan Mesleklerde Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Standartlara Uygun, Her Yaşta Ve Düzeyde Bireye Mesleki Yeterlikler Kazandıracak Eğitim Ve Öğretim Olanağı Sunulmuştur.

Meslek Açıklaması:
Müşterilerin İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Her Türlü Ürün, Hizmet Ve Bilgi Akışının Ve Depolanmasının, Başlangıç Noktasından Ürünün Tüketildiği Son Noktaya Kadar Olan Hareketinin(Taşıma,Depolama, Sigortalama, Gümrük İşlemleri), Etkili Ve Verimli Bir Şekilde Planlanması , Uygulanması Ve Denetiminin Gerçekleştirilmesi İşlemlerini Yapan Kişidir.

İş Olanakları:
Lojistik İşletmeler, Fabrikalar, Gümrük İşletmeleri, İthalat Ve İhracat Firmaları, Depolar Ve Benzeri Yerlerde Çalışabilirler.

Halk Eğitim Lojistik Eleman Kursu Modülleri:
Bilgisayar Kullanma
Doküman Hazırlama
Dağıtım Planlaması: Ürünlerin Dağıtım İşlemleri İle İlgili; Planlama, Yükleme Ve Sevkiyat Temel Bilgi Ve Becerilerinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Dağıtım Süreci: Dağıtım Sürecinde, Yurt İçi Dağıtım Yetki Belgelerinin Ve Dağıtım Sözleşmesinin İçeriğini Öğrenme, Yurt İçi Ve Yurt Dışı Teslim İşlemlerini Yapma Ve Teslimat Geri Bildirimi Alarak İade Ürün İşlemlerini Yapma Becerilerinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Dağıtımın Maliyetleri Ve Fiyatlandırma: Yurt İçi Ve Uluslararası Dağıtım Maliyetleri Bilgilerini Veren Dağıtım Maliyetlerini Tespit Etme Ve Fiyatlandırma Yeterliliğini Kazandıran Bir Öğrenme Materyalidir.
Depo İşlemleri: Depo Kavramları, Türleri Ve Depoda Gerekli Donanımın Belirlenmesi, Ürün Depo Kabul İşlemleri, Teslim Tesellüm Ve Adresleme İşlemleri İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Depo Tasarımı: Depo Tasarımı, Depo Yerleşkesi Seçimi, Tasarım İçin Eldeki Verilerin Tespiti, İşlenmesi Gereken Verilerin Belirlenmesi, Depoda Kurulacak Raf Düzeneğinin Seçim Ölçütü, Depoda Gerekli İstif Makinelerinin Belirlenmesi, Depodaki Aydınlatma Düzeni İçin Alınması Gereken Önlemler, Deponun İklimlendirilmesi İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Teslim Ve Tesellüm İşlemleri
Barkodlama: Barkodlama İşlemleri İle İlgili; Barkod Tipleri Ve Basımı, Tanımlama, Numaralandırma Ve Barkod Standartları Temel Bilgi Ve Becerilerinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Stok Yönetimi: Stok, Stok Türleri, Stok Yönetimi, Stok Bulundurma Maliyetleri İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Stok Takibi
Kelime İşlemci
Elektronik Tablo
Sunu
Bilgisayarla İletişim
F Klavye 1-2
Yazı Biçimleme
Lojistik Yönetimi: Lojistik Yönetimi İle İlgili; Lojistik Kavramının Tanımı, Lojistiğin Prensipleri, Lojistiğin Unsurları, Lojistikle İlintili Kavramlar, Lojistikte Temel Konular, Temel Lojistik Faaliyetler, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı Ve Tarafları İle İlgili Olarak Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Tedarik Zinciri Yönetimi: ISO Kalite Standartlarına Uygun Şekilde Tedarik Zincirinin Ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Tanımlandırıldığı, Planlama İle İlgili İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinin Sağlandığı Öğrenme Materyalidir.
Karayolu Taşımacılığı 1-2: Kara Yolu Taşımacılığında Taşımacılık Sisteminin Genel Yapısı Ve Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığının Yasal Çerçevesi, Taşımacılığının Bileşenleri, Yükleme Ve Sevkiyat İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Denizyolu Taşımacılığı: Deniz Yolu İthalat Taşıma Sürecinde Yapılacak Taşıma Sözleşmesi, Müşteriden Siparişin Alınması, Eşya Teslimi Ve Taşıma Organizasyonun Anlatıldığı Öğrenme Materyalidir.
Havayolu Taşımacılığı 1-2: Hava Yolu Kargo Taşımacılığının Yasal Çerçevesi Ve IATA Kurallarının Uygulanması, Hava Yolu Taşıma Üniteleri, Kargo Türleri, Yükleme Ve Uçaklar İlgili Olarak Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Demiryolu Taşımacılığı
Kombine Taşımacılık: Kombine Taşımacılıkta Taşıma Modelleri, Tarafların Sorumlulukları İle İlgili Temel Bilgilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.


Ticari Belgeler: Ticari Belgeler Kapsamında; Sevk İrsaliyesi, Proforma Fatura, Ticari Fatura Ve Diğer Faturalar İle İlgili Temel Bilgi Ve Düzenleme Becerisinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Yükleme Belgeleri: Yükleme Belgeleri İle İlgili; Kontrol, Analiz Belgeleri, Çeki Listesi Ve Koli (Ambalaj) Listesi Belgelerinin Temel Bilgi Ve Düzenleme Becerisinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Sevk Taşıma Belgeleri: Bu Modül Taşıma (Sevk) Belgelerinin Temel Özellikleri Ve Düzenlenmesi İle İlgili Temel Bilgilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Dolaşım Ve Menşei Belgeleri
Diğer Belgeler: Dış Ticarette Sigorta Ve Finansman Belgelerini Hazırlayabilme, Sağlık Sertifikalarını Temin Edebilme Temel Bilgi Ve Becerilerinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Ambalajlama Malzemeleri: Ambalaj Malzemeleri İle İlgili Temel Bilgilerin Verildiği, Türlerinin Anlatıldığı, Kulanım Yerleri, Standartları Ve Mevzuat Düzenlemeleri İle İlgili Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Paletler Ve Konteynerler: Ürünlerin Taşınmasında Kullanılan Paletlerin Özellikleri, Yapıları, Çeşitleri Ve Standartları İle Konteyner Çeşitleri, Konteyner Yükleme Ve Kontrol Etme Konularında Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Forkliftler, Transpaletler Ve Vinçler: Forkliftler, Transpaletler Ve Vinçler İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
El Terminali Ve Depo Yazılımları: El Terminali Ve Depo Yazılımlarının Kullanımına Ait Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Gümrük Mevzuatı: Gümrük Mevzuatları Hakkında Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğretim Materyalidir.
Gümrük İşlemleri: Bu Modül Gümrük Sahasında Araca Yönelik İş Ve İşlemler İle Eşyaya Yönelik Belge Ve Dokümanlar Ve İlgili Temel Bilgilerin Kazandırıldığı, Bu Belgeleri Hazırlamayı, Aracın Ve Eşyanın Gümrükten Geçiş İşlemlerini Gerçekleştirmeyi İçeren Öğrenme Materyalidir.
Kaçakçılıkla Mücadele: Usulsüzlük Sayılan Hâller, Usulsüzlüklere Ait Cezalar, İtirazlar Ve Cezaların Ödenmesi, Kaçakçılık Fiilleri Ve Cezaları İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Taşıma İle İlgili Gümrük İşlemeleri: TIR Karnesi Amaç Ve Faydaları, TIR Sisteminin Araçları, TIR İşlemleri Yapmaya Yetkili Odalar, TIR Sözleşmesine Taraf Ve Uygulayan Ülkeler, ATA Karnesi Tanımı Ve Temini, ATA Sistemi, Karne Veren Odalar, Sözleşmeye Dâhil Ülkeler Ve İlgili Mevzuat İle Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Antrepo: Antrepo Ve Antrepo İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerilerin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Risk: Risk Unsurlarını Tespit Edebilme, Risk Analizi Ve Yönetimi Yapabilme Bilgi Ve Becerilerinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Sigorta Çeşitleri: Sigortayı Tanımlama, Nakliyat Sigorta Sözleşmesi Yapma, Nakliyat Sigortası Çeşitlerini Tanıma Temel Bilgi Ve Becerilerinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Sigorta Hasar Süreçleri: Taşımacılık Sigortlarında, Sigorta Hasar Sürecinde Yapılması Gerekenleri Tanıyarak Sigorta Hasarını Tazmin İşlemlerini Yapabilme Bilgi Ve Becerilerinin Kazandırıldığı Öğrenme Materyalidir.
Hal Eğitim Lojistik Eleman Kursu Eğitim Süresi: 1288 Saat

Halk Eğitim Lojistik Eleman Kursu Modülleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Programları Kapsamındaki Modüllerden Alınmıştır.

FOET KoduModül AdıModül Durum
840Ambalajlama Malzemeleri İndir
840Antrepo İndir
840Barkodlama İndir
840Dağıtım Süreci İndir
840Dağıtım Maliyetleri Ve Fiyatlandırma İndir
840Dağıtım Planlanması İndir
840Deniz Yolu Taşımacılığı İndir
840Depo İşlemleri İndir
840Depo Tasarımı İndir
840Diğer Belgeler İndir
840El Terminali Ve Depo Yazılımları İndir
840Forkliftler, Transpaletler Ve Vinçler İndir
840Gümrük İşlemleri İndir
840Gümrük Mevzuatı İndir
840Hava Yolu Taşımacılığı İndir
840Kaçakçılıkla Mücadele İndir
840Kara Yolu Taşımacılığı İndir
840Kombine Taşımacılık İndir
840Lojistik Yönetimi İndir
840Paletler Ve Konteynerler İndir
840Risk İndir
840Sevk (taşıma) Belgeleri İndir
840Sigorta Çeşitleri İndir
840Sigorta Hasar Süreçleri İndir
840Stok Yönetimi İndir
840Taşıma ile İlgili Gümrük İşlemleri İndir
840Tedarik Zinciri Yönetimi İndir
840Yükleme Belgeleri İndir
840Ticari Belgeler (Ulaştırma Hizmetleri)İndir
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Savaş dedi ki:

  Lojistik Eleman Kursu hangi halk eğitim merkezlerinde bulunmakta. Ben hocalık için başvuru yapabilirim.

  1. e-yaygın sistemi üzerinden il seçerek aranabilir.

 2. selim dedi ki:

  Halk Eğitim Lojistik Eleman Kursu hangi merkezlerde veriliyor.

 3. sekran dedi ki:

  Halk Eğitim merkezleri Lojistik Eleman Kursu kaç ay sürüyor.

 4. zeki dedi ki:

  Lojistik Eleman Kursu hangi halk eğitim merkezlerinde bulunmakta.

Yorum Yaz