Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Aralık 2019

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru Formu

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru Formu İndir.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru Formunu PDF veya Word Dosyası Olarak Görüntüle veya İndir.

Sponsorlu Bağlantılar

20..-20.. Eğitim-Öğretim Yılında Kurslarınızda Ücretli Öğretmenlik/Öğreticilik Yapmamda Herhangi Bir Engelimin Bulunmadığını, Sabıka Kaydımın Olmadığını, Herhangi Bir Soruşturmadan Dolayı Görevimden Açığa Alınmadığımı/El Çektirilmediğimi; Aşağıda Belirttiğim Bilgilerin Tarafımca Doldurulduğunu, Bilgilerde Ve Teslim Ettiğim Evraklarda Herhangi Bir Yanlışlık Olması Durumunda Hakkımda Yasal İşlem Yapılmasını, Dilekçede Bulunan Başvuru Şartlarını, Bilgilerini Ve Uyarılarını Okuyarak Kabul Ettiğimi Beyan Ederim.
Merkezinizce 20.. / 20.. Eğitim – Öğretim Yılında Açılacak Olan; Kurslarda Usta Öğretici Olarak Görev İstiyorum.
Gereğini Arz Ederim.

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Formu Word Dosyası Olarak İndirmek İçin İkona Tıklayın.

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Formu Word İndir

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Formu PDF Olarak İndirmek İçin Aşağıdaki PDF İkonuna Tıklayın.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru Formu PDF İndir

Halk Eğitim Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları Nelerdir Tıkla Öğren.

Halk Eğitim Merkezi Başvuru Formuyla Birlikte İstenilen Ek Belgeler Nelerdir:
1.Diploma Aslı Ve Fotokopisi
2.Öğrenim Belgesi ( Diploma Veya Okul Çıktı Belge Sureti, Kurs Sertifika Suretleri)
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Seminer Belgesi Fotokopisi (Varsa Geçmiş Yıllardan Alınmış Belgelerden Herhangi Biri)
5.Daha Önce Görev Yaptığına İlişkin, Görev Yaptığı Yerden Veya İlçeden Alınmış Belge.
6.Plastik Şeffaf Telli Dosya (5 Adet); Poşet Dosya (5 Adet)
7.Sabıka Kaydı
8. Kamu Kurumlarında Çalışanlar İçin Görev Yaptığı Yerden Alınan İzin Belgesi.
9. Sağlık Raporu
10. SGK Döküm Belgesi
11.  Milli Eğitim Bakanlığı Oryantasyon Eğitimi Belgesi
12. (Varsa)Ustalık, Usta Öğreticilik, Antrenörlük, Sertifika, Kurs, Seminer vb. Belgesi(MEB Onaylı)

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru Formu Word Olarak İndirmek İçin Word İkonuna Tıklayın.

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Formu Word İndir

Not: Evraklar Yukarıdaki Sıralamaya Göre Düzenlenip, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Telli Dosya İle Teslim Edilecektir.

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Formu Word İndir
Sponsorlu Bağlantılar

1. Bu sözleşme 657 sayılı devlet memurları kanunun 89. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Görevlendirmeler bu madde kapsamında hazırlanır ve yürütülür.
Madde 89 – “(Değişik: 30/5/1974 – KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.) Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.”
2. Usta öğreticiler, Halk eğitim Merkezi Müdürlüğünce belirtilen mesai saatlerine uymakla ve tespit edilen ya da uygun görülen yerlerde görev yapmakla yükümlüdürler.
3. Usta öğreticiler, çevresi ile uyum içinde olmak; merkez müdürlüğünü en iyi bir şekilde temsil etmek; kurumun Web Sitesinde yayınlanan ilgili duyuruların gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler.
4. Usta öğreticiler, açılan sergilere ürün vermek; sergilerde verilen görevleri yapmak; yapılan yarışmalara katılmak; eser göndermek; merkezce yapılan toplantılara katılmak ve istenildiğinde belirtilen yere kursiyer getirmekle yükümlüdürler.
5. Usta öğreticiler kurs planlarını kurs süresi 100(Yüz) saatten fazla olan kurslar için en geç kursun başlamasından sonraki 5(Beş) gün içinde; diğer kurslar için ise 3(üç) gün içinde idareye teslim etmekle yükümlüdürler.
6. Merkez müdürü yönetmelik gereği kursu kapanan usta öğreticiyi bir başka kursta muvafakatini de alarak görevlendirebilir.
7. Usta öğreticilerin SGK ile ilgili iş ve işlemleri kurs süresi içinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.
8. Usta öğreticiler, kurumca istendiği takdirde E-Yaygın sistemine kursiyer kayıtlarını devamsızlık ve not bilgilerini girmekle yükümlüdürler. Kurs belgeleri usta öğretici nezaretinde hazırlanır ve belge defteri imzalanır. Kurs ve kursiyer evrakları eksik olan usta öğreticilerin kursla ilişiği kesilir.
9. Usta öğreticiler, zikredilen şartlarından birini yerine getirmediği veya Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uymadığı takdirde Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünce görevlerine son verilir.
10. “Mille Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350) gereğince emekli olanlara haftada en fazla 30 saat, çalışanlara (Devlet Memuru, SGK’lı, BAĞ-KUR’lu, Esnaf vb.) haftada en fazla 10 saate, çalışmayanlara da haftada en fazla 40 saate kadar ek ders ücreti verilir. Herhangi bir işte çalışmayıp kurs görevi aldıktan sonra çalışanlar, çalıştıklarını kuruma bildirmekle yükümlü olup aksi takdirde doğacak adli ve idari soruşturmaların sonucunu kabul ettiklerini beyan ederler.
11. Sözleşmenin süresi:
Usta Öğretici ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan akit hükümlerince, bu sözleşme usta öğreticinin kursunun açıldığı tarihte başlar; kurs bitiminde sona erer. Ancak 20…-20…. Eğitim Öğretim Yılı içinde olmak kaydıyla kurumumuzca yeni bir kurs açılması durumunda devam eder. Bu sözleşme 31/08/20.. tarihinde hiçbir itiraza lüzum kalmadan kendiliğinden sona erer.
20…-20… Öğretim yılı için; iş bu sözleşme taraflarca okunup imza altına alınmıştır.

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuru Formu İndirin.
Usta Öğretici Başvuru Formunu Görüntüle / İndir

 

[pdfgoster src=”http://www.hemhalkegitim.com/wp-content/uploads/2019/01/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu-.docx” width=”100%” height=”600px”]

İndir

Usta Öğretici Belgesi Ne İşe Yarar:
Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri Yada Meslek Liselerinde Usta Öğretici Olarak Çalışmak İsteyenlerde Bulanması Gereklidir.
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Yapacağı İş Yerlerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Çıraklık Sistemine Kayıt Olmak İsteyen Öğrencilerin Çalışacakları İş Yerlerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunması Zorunludur.
Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır Öğrenmek İçin Tıklayın.