Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 26 Nisan 2017

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır, Halk Eğitimde Usta Öğretici Nasıl Olunur, Usta Öğretici Kimdir, Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğreticilik Başvuruları Ne Zaman Yapılır, Usta Öğreticinin Görevleri ve Taşıması Gereken Vasıflar Nelerdir.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilik Belgesi Nasıl Alınır, Kursun Eğitim Süresi, Başvurular:

Usta Öğreticilik Belgesi Nereden Alınır

Usta Öğreticilik Belgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınır.

Usta Öğreticilik Belgesini Kimler Alabilir:
Ustalık Belgesi Yada İş Yeri Açma Belgesi Sahibi Olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan İş Pedagojisi Kurslarını Başarı İle Tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” Verilir.
Usta Öğreticilik Kursu Eğitim Süresi Ve Kursun Konuları:
Kursun Eğitim Süresi 40 Saat.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Olma Şartları İçin Tıklayın.

Usta Öğreticilik Belgesi Kursu Başvuru Belgeleri:
Kimlik Fotokopisi
3 Adet Resim
Dilekçe
Ustalık Belgesi Aslı Ve Fotokopisi (Aslı Görülüp Onaylandıktan Sonra İade Edilir)

Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller Bakanlıkça Belirlenip Yayınlanmaktadır.
Yabancı Uyruklular Da Gerekli Koşulları Taşımaları halinde Ücretli Usta Öğretici Olarak görev alabilirler.

İlginizi Çekebilir: Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuruları 2016-2017

Usta Öğreti Kursunun Konuları Ve Eğitim Süreleri:

Çıraklık Ve Mesleki Eğitim İlkeleri: 4 Saat
Eğitim Psikolojisi: 3 Saat
Eğitimde İletişim Ve İletişim Araçları: 4 Saat
Meslek Analizi Ve Öğretim Programlarının Hazırlanması: 8 Saat
Atölye Ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları: 8 Saat
İş Güvenliği: 4 Saat
İş Kalitesi Ve Maliyet İlişkileri: 4 Saat
Öğrenme Ölçme Ve Değerlendirme: 3 Saat
Sınav Değerlendirmesi: 2 Saat
Toplam: 40 Saat Eğitim Süresi
Ustalık Belgesi Sahibi Olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan İş Pedagojisi Kurslarını Başarı İle Tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” Verilir. Bir İş Yerinde Çırak/Kalfa Çalışabilmesi İçin O İş Yerinde Mutlaka Çırak/Kalfanın Pratik Eğitiminden Sorumlu Olacak Usta Öğretici Belgesi Sahibi Bir Usta Öğretici Bulunmalıdır.
Kursa Katılanların Başarılı Sayılabilmeleri İçin Kurs Sonunda Yapılan Sınavda, En Az 45 Puan “Geçer” Not Almaları Gerekir. Sınavda Başarılı Olamayanlar, Daha Sonra Açılacak Kursların Bitiminde Yapılacak Sınavlara Katılabilirler.
Usta Öğreticilik Kurslarına Katılmak İsteyenler Usta Öğretici Kursu Başvuru Dilekçesi Doldurarak Merkezimize Başvuruda Bulunurlar. Kurs Grupları Oluşturulduğunda Adaylara Kurs Tarihleri Bildirilerek Çağrı Yapılır.

Usta Öğreticilik Belgesi Kursları Ne Zaman Açılır:
Ustalık Belgesi Veya İş Yeri Açma Belgesi Sahibi Herkes Dilediği Zaman Kurslara Başvurabilir. Kurs İçin Yaklaşık 20 Kişilik Başvuru Olduğunda Kurs Başlatılır. Usta Öğreticilik Kurslarına Katılanlar Toplam Ders Saatinin Dörtte Birinden Fazla Devamsızlık Yaparsa Başarısız Olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Usta Öğretici Belgesi Ne İşe Yarar:
Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslar, Mesleki Eğitim Merkezleri Yada Meslek Liselerinde Usta Öğretici Olarak Çalışmak İsteyenlerde Bulanması Gereklidir.
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Yapacağı İş Yerlerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunmalıdır. hemhalkegitim.com

Çıraklık Sistemine Kayıt Olmak İsteyen Öğrencilerin Çalışacakları İşyerlerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunması Zorunludur.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları Ne Zaman Yapılır:

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğreticilik Başvuruları Kuruma Göre Değişmekle Birlikte Ağustos Ayında Başlayıp Eylül Ayı Sonunda Sona Ermektedir. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu Yapacağınız Halk Eğitim Merkezinin Resmi İnternet Sitesinde Başvuru Tarihleri İlan Edilir.

Usta Öğretici Eğitimi İçin İş Pedagojisi Kursuna Katılan Ustalık belgesi sahiplerinin Devamsızlıkları, Her bir Ders İçin Ayrı Ayrı Tutulmaktadır. Ustalar, Eğitim Süresinin En Az ¾’üne Devam Etmek Zorundadırlar. Daha Fazla Devamsızlığı Olanlar, Daha Sonraki Bir Tarihte Düzenlenecek Kurslarda Devam Edemedikleri Derslere Katılırlar.
Usta Öğreticilerin İş Pedagojisi Kurs Sonu Sınavı, Test Şeklinde Yapılır. Soru Sayısı, Derslerin Ders Saatleri Dikkate Alınarak Belirlenir. Konuların İşlenmesinde Ayrı Öğretmenlerin Görev Alması Durumunda Sorular, İlgili Öğretmenlerce Hazırlanarak Kurs Sonunda Tek Sınav Şeklinde Uygulanır.
Kursa Katılanların Başarılı Sayılabilmeleri İçin Kurs Sonunda Yapılan Sınavda, En Az 45 Puan “Geçer” Not Almaları Gerekir. Sınavda Başarılı Olamayanlar, Daha Sonra Açılacak Kursların Bitiminde Yapılacak Sınavlara Katılabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar


Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru Belgeleri:
Başvuru Formu (Tıkla İndir)
1.Diploma Fotokopisi
2.Öğrenim Belgesi ( Diploma Veya Okul Çıktı Belge Sureti, Kurs Sertifika Suretleri)
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Seminer Belgesi Fotokopisi (Varsa Geçmiş Yıllardan Alınmış Belgelerden Herhangi Biri)
5.Daha Önce Görev Yaptığına İlişkin, Görev Yaptığı Yerden Veya İlçeden Alınmış Belge.
6.Plastik Şeffaf Telli Dosya (5 Adet); Poşet Dosya (5 Adet)
7.Sabıka Kaydı
Not: Evraklar Yukarıdaki Sıralamaya Göre Düzenlenip, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Telli Dosya İle Teslim Edilecektir.

Usta Öğretici Kimdir:
Ustalık Yeterliğini Kazanmış; Aday Çırak, Çırak, Kalfa İle Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Öğrencilerinin İş Yerindeki Eğitiminden Sorumlu, Meslekî Eğitim Tekniklerini Bilen Ve Uygulayan Kişidir.

Ustaların Usta Öğretici Eğitimi:
İşyerinde, Sanatını Çıraklara Öğretmekle Görevli Ustaların Katıldığı Eğitimdir. Bu Eğitimi Görmeyen İşyeri Sahibi Veya Ustaların Yanlarında Veya İşyerlerinde Çırak Çalıştırmaları Mümkün Bulunmamaktadır (3308 Sayılı Kanun 31. Maddesi). Bu Eğitimle Çırak Yetiştirme Sorumluluğunu Üstlenen Ustaların Sanatını Başkasına İyi Bir Şekilde Öğretme Yöntem Ve Tekniklerini Öğrenmelerini Hedeflenmektedir. Bu Amaçla Hazırlanmış Bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 Saat Sürelidir. hemhalkegitim.com

Usta Öğreticilerin Görevleri Nelerdir

1-Öğretme Ve Öğrenme Konularını , Öğretim Metotlarını Ve Tekniklerini Bilir.Bunları Teorik Ve Pratik Eğitime Uygular.
2- Uygulama Çalışmalarını İyi Planlar. Disiplinli Ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı Sağlar.
3- İş Yerinde Ağırbaşlı Ve Olumlu Davranışları İle Örnek Teşekkül Etmelidir.
4- Çeşitli Öğretim Araç Ve Gereçlerinin Hazırlanmasını Ve Yerinde Kullanılmasını Bilir.
5- İyi Bir Gözlemci Görevini Yapar Ve Rehberlik Eder.
6- Öğretmeye Devamlı Arzuludur.
7- Uygulamalı Ve Teorik Çalışmaları Objektif Olarak Değerlendirir.

Bu Günün Sanayisinde Üretimi Yapmak Yeterli Olmayıp, Kaliteli Ve Standartlara Uygun Üretmekte Mecburiyet Haline Gelmiştir.Üretilen Ürünü Standartlarla Karşılaştırıp Düzeltilmesi İstenen Yerlerini Düzelttirebilmelidir.
Kısaca İş Yerinde Her Faaliyeti Değerlendirecek Olan En Başta Gelen Kişi Usta Öğreticidir.
Mesleğine Gerçekten Vasıf Olan Bir Kişinin Başkalarını O Meslekte Yetiştirmek İçin Öğretmesi Gereken Hususları Bilmesi , O Kişinin Başarılı Bir Usta Yada Usta Öğretici Olacağını Garanti Etmez.Çünkü Bir Mesleği Öğretebilmek İçin Öğretim Metotları İsmi Adı Altında Toplanan Teknikleri ,Amaçları , Düşünceleri Ve Özel Becerileri De Bilmek Gerekir. hemhalkegitim.com

Çünkü Nelerin Öğretileceğini Bilmekten Başka O Hususları En İyi Şekilde Nasıl Öğreteceğini De Bilmesi Gerekir. Başka Bir Deyişle Bir Kişinin Mesleği Başkalarına Öğretebilmesi İçin Önce Kendisinin İkinci Bir Mesleği Yani Öğretmenlik Mesleğini Öğrenmesi Gerekir.
Anlatılan Konunun Öğrenci (Çırak) Tarafından Rahatça Anlaşılması İçin Usta Öğreticinin Bir Öğretim Planı Yapması Gerekir.Öğretimin Bu Amaçla Planlanması Usullerine Öğretim Metotları Denir.

Başlıca Öğretim Metotları Anlatım ,Soru Cevap, Çizim. Gösteri Ve Uygulamalı Öğretimdir.
Yaptığı Öğretimin Başarılı Olmasını İsteyen Bir Usta Öğretici Bu Metotlardan Rast Gele Birini Seçemez.Uygun Bir Seçim Yapabilmesi İçin Seçtiği
Metodu Nasıl Kullanacağını Bilmesi Ve Metotların Her Birinin Çıraklar Üzerindeki Etkileri Hakkında Bilgi Sahibi Olması Gerekir.Kısaca Usta Öğretici Çırağın Nasıl Öğrendiğini Bilmesi Gerekir.
Çırağa Sanatını Öğretmek Ve Onu Bütünü İle Eğitmek Usta Öğreticinin Görevidir.

İlginizi Çekebilir: Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Olma Şartları

Usta Öğreticilerin Taşıması Gereken Vasıflar

Usta Öğreticilerimizin Kendilerinden Beklenilen Hizmetlerden Biriside, Etkili Ve Pratik Değeri Olan Bir Meslek Eğitimi Gerçekleştirmeleridir.
Bu Tür Bir Meslek Eğitimi Diğer Mecburi Unsurlarla Birlikte Hem Kendi Konusunda Hem De Öğretim Metotlarında Yetkili Olan Ustalarla Mümkündür.Vasıflı Usta Öğretici İş Dünyasının İstediği Bilgi-Beceri Ve İş Alışkanlıkları İle Fert Arasında Bağlantıyı Sağlar. Çırakların İhtiyaç Duyduğu Unsurları Zamanında Hızlı Ve Etkili Bir Şekilde Sağlar.

Her Hangi Bir İş Yerinde Belirtilen Hedeflere Varmanın İlk Şartı Eğitim Programını Uygulayacak Usta Öğreticinin Sanayinin İstediği Bilgi Beceri Seviyesine Sahip Olmasıdır. Günümüzde Bilim Ve Teknolojinin Hızla İlerlemesi Bir Kısım Bilgi Ve Becerileri Geçersiz Hale Getirirken ,Yeni Bilgi Ve Becerileri De Beraberinde Getirmektedir. Bu Sebeple Sanayinin İstediği İnsan Gücünü Eğitmek İçin Usta Öğreticilerin Kendisini Devamlı Bir Şekilde Yenilemesi Başarılı Bir Öğretim İçin İlk Ve Temel Mecburiyettir.
İyi Bir Usta Öğretici Öğretim Sırasında Devamlı Ara Değerlendirmeler Yapmalıdır.Çırağın İstenilen Hedefe Uygun Şekilde Öğrenmede İlerleme Sağlayıp Sağlamadığını Değerlendirmesi Gerekir. Bu Nedenle Usta Öğretici Uygun Sorularla Öğrenmeyi Test Etmeli Yada İş Yaptırma Yöntemi İle Çırakları Sınav Etmelidir.

İlginizi Çekebilir: Ustalık Belgesi Alma Şartları

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır, Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Alma Koşulları Nelerdir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Eysan dedi ki:

  Merhaba. Lisan mezunuyum ve direksiyon eğitmeni olmak ıcın ne yapmalıyım. Teşekkürler

  1. Öğretmenlik Ve Öğretim Alanındaki Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına Katılmanız Gereklidir.
   Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına Katılma Koşulları:
   Sürücü Kursu Mevzuatına Uygun Olarak En Az 3 Yıllık Sürücü Belgesine Sahip;
   1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak
   Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanları İle Mezun Oldukları
   Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin
   Çizelgede Yer Alan Öğretmenleri,
   2. Dört Yıllık Eğitim Veren Yükseköğretim Programlarından Mezun Olmak.
   3. Yükseköğretim Programlarından En Az Yüksek Okul Mezunu Olmak Şartıyla
   Bu Öncelik Sırasına Göre Başvurular Kabul Edilir.

 2. Aynur dedi ki:

  Merhaba..ben Hemşirelik ve yaşlı bakım hizmetleri önlisans mezunuyum ve başka alanlarda sertifikalarım var usta öğretici olabilir miyim?

  1. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanında açılan kurslarda usta öğretici olarak görev alabilirsiniz. başvurular şahsen halk eğitim merkezlerine yapılır. usta öğretici başvuruları çoğunlukla ağustos ayında başlayıp eylül ayı sonuna kadar devam eder. her halk eğitim merkezinde başvuru tarihleri farklıdır.

 3. Dj_liselim_017@hotmail.com dedi ki:

  Mrhb ben bilgisayar programcılığı mezunuyum kursunuzda ders vermek istiyorum kurs için neler gereklidir bilgi verirseniz sevinirim….

  1. Bilişim teknolojileri alanındaki kurslarda görev alabilirsiniz. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine şahsen yapılır. alımlar çoğunlukla ağustos ayında başlayıp eylül ayı sonuna kadar devam eder. yıl içerisinde usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri bulunabilir.

 4. Duygu dedi ki:

  Merhabalar.
  4 yıllık Sosyoloji mezunuyum ve Pedagojik Formasyonum var. Çocuk Gelişimi yahut Anaokulu Öğretmeni olmak istiyorum. Hangi kursa yazılmalıyım? Ne gibi yol izlemem gerekiyor?
  Teşekkür ederim.

  1. Sosyoloji Mezunları Formasyon Alanlar Felsefe Öğretmeni, Özel Kurumlarda Rehber Öğretmen Olabiliyor. Ayrıca Aile Danışmanı Sertifikası Alarak Aile Danışmanlığı Merkezlerinde, Resmi Kurum Ve Kuruluşlarda Aile Danışmanı Birimlerinde Çalışabiliyorlar. Ana Okulu Öğretmeni Olmak İçin Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği Lisans Bölümlerinden Mezun Olunması Gerekiyor. Çocuk Bakım Elemanı Kursunda Görev Almak İçin Aşağıdaki Lisans Bölümlerinden Mezun Olunması Gerekli.
   Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişim Ve Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi Bölümü.

 5. aydın parım dedi ki:

  merhabalar ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. halk eğitimde çalışmak istiyorum. tarih öğretmeni olarak. tarihe olan ilgimden dolayı. ne yapmalıyım ve de hangi kurslara ders verebilirim yardım edebilirseniz memnun olurum. teşekkürler

  1. Tarih öğretmenliği bölümü mezunları…

 6. Fikriye dedi ki:

  Guzel sanatlar fakultesi seramik ve cam bolumu lisans mezunuyum halk egitimde kadrolu ogretmenlik icin neler yapmaliyim, usta ogreticilik belgesi almali miyim

  1. Alanında lisans mezunları halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak görev alabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=59&alan=Seramik%20Cam%20Teknolojisi

 7. murat dedi ki:

  2 yıllık makina resim konstrüksiyon mezunuyum, meslekte 17.yılım
  Usta eğitici belgesi alabilir miyim ? Şartları karşılıyor muyum ?

  1. Ön lisans mezunları mesleklerinde 1 yıl çalıştıklarını gösteren belgelerle ustalık belgesi alabilir. Ustalık belgesiyle usta öğretici kursuna (Mesleki Eğitim Merkezlerinde) yazılıp kursu başarıyla tamamlayanlar usta öğreticilik belgesi alabilir.

  2. Gülsen dedi ki:

   Alınabilir diye biliyorum merak ettiğim ne için sordunuz

   1. Gülsen dedi ki:

    Bende önlisans mezun uyum ustalık belgesini aldım lakin elsanatlarına dair kalfalık ve30005 saat belgelerim var usta öğreticilik başvuslarının toplanmasını bekliyorum kurs hocalığı yapıyorum …

   2. Figen dedi ki:

    Merhaba düz lise mezunuyum kız pratik sanat okulu 1600 saatlik belgeleriyle 2013 ten bu yana usta ögreticilik yapıyorum Mayıs ayında el sanatları kalfalık belgemi alacağım en kısa zamanda usta ögreticilik belgemi nasıl alabilirim

    1. kalfalık belgesi aldıktan sonra mesleğinde 5 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına alınırlar. ustalık belgesi aldıktan sonra usta öğreticilik kurslarına katılarak usta öğretici belgesi alınabilir.

 8. neslihan dedi ki:

  merhaba 4 yıllık işletme mezunuyum şu anda önlisans çocuk gelişimi okuyorum meb te öğretmen olabilme şansım varmı usta öğretici belgesi alabilirmiyim

  1. İşletme Mezunlarının Öğretmen Olarak Atanması İçin Formasyon Alması Ve KPSS Giren Muhasebe Öğretmenlerinin Tümü Atandıktan Sonra Geriye Kontenjan Kalırsa İşletme Mezunlarının Atanması Yapılıyor. Alanında Ön Lisans Ve Fakülte Mezunları Doğrudan Ustalık Belgesi Alabilir. Normal Lise Mezunlar İse En Az 1 Yıl Alanında Çalıştığını Belgelendirdikten Sonra Ustalık Belgesi Alabilir. Ustalık Belgesi Sahipleri Mesleki Eğitim Merkezlerine Usta Öğreticilik Kursu İçin Başvuruda Bulunarak Usta Öğreticilik Kursuna Katılıp Kursu Başarıyla Tamamladıktan Sonra Usta Öğreticilik Belgesini Alabilir.

   1. Yasemin Dursun dedi ki:

    Merhaba, alanım Türkçe Öğretmenliği. İşaret dili ve diksiyon sertifikalarım var. Bu iki alandan birinde halk eğitim kurslarında öğretmenlik yapmak istiyorum. Gerekli şartları okudum, uzman öğretici sertifikasına ihtiyacım var mı? Henüz iş hayatına atılmadım, stajyer olarak bir okulda çalışıyorum yani başvuru formundaki 5.maddeyi tam olarak yerine getirmiyorum, bu bir sorun teşkil eder mi?

    1. İşaret Dili Öğreticiliği İçin Lisans İşitme Engelliler Öğretmenliği , Lisans Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunları Ve Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercüman Eğitimi Sertifikasına Sahip Olmak Gereklidir.
     200 Saatlik İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitimi Programına Kayıt Olabilmek İçin Ön Lisans Yada Lisans Mezunu Olmak, İşitme Engellilerle İletişim Kurabilecek Bedensel Ve Fiziksel Yeterliğe Sahip Olmak. 18 Ocak 2011 Tarihli Ve 27919 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması Ve Uygulamasına Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” Değişikliğinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Programı Bakanlıkça Hazırlanan İşaret Dili Kursuna Katılarak Belge Almış Olmak.
     Diksiyon Eğitimi Verebilmek İçin Lisans Türkçe Öğretmenliği, Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı, Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyat Bölümü, Lisans Türk Halk Bilimi Bölümü Mezunu Olmak Gerekiyor.

     1. Yasemin Dursun dedi ki:

      Bilgilendirdiğiniz icin teşekkür ederim.Sertifikalarım MEB onaylı. Anladığım kadarıyla mesleki deneyim olmaması pek önemli değil. Peki, usta öğretici sertifikası alirsam iki alanda da aynı anda öğretmenlik yapabiliyor muyum? Bir de usta öğretici sertifikası ücretli mi, bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.

     2. Deneyim Her Meslekte Olduğunu Gibi Burada Da Önemlidir, Daha Önceden Halk Eğitim Merkezinde Kurs Açanlar Başvurularda Aynı Şartları Taşıyanlara Göre Öncelikli Olarak Tercih Edilir. Kursun Açma Şartlarını Taşıdığınız Kursları Açabilirsiniz. Kurs Saatleri Toplamı Haftada 40 Saati Geçemez.

 9. Sezen Türkel dedi ki:

  Merhaba ben bulunduğum bölgede usta öğretici belgesi nasıl alabilirim başvuru yaptık ama pek ilgilenmiyolar burda lütfen bana yardımcı olabilir misiniz ?

  1. Mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunarak alınabilir.

 10. Zeynep dedi ki:

  Merhaba ben okul öncesi öğretmeni (lisans)mezunuyum. Ustalık belgesi alabilirmiyim? Edirnede yaşıyorum başvurular ne zaman oluyor bilgi alabilirmiyim. Teşekkürler şimdiden

  1. Alanında lisans mezunları halk eğitim merkezleri belediyeler tarafından açılan ücretsiz kurslarda (ismek, komek vb.) görev alabilir.
   örneğin 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri kursu için mezuniyet şartları.
   Okul Öncesi Öğretmenliği – (Lisans)
   Anaokulu Öğretmenliği – (Lisans)
   Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği – (Lisans)
   Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü – (Lisans)
   Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği – (Lisans)
   Çocuk Gelişimi Bölümü – (Lisans)

 11. sinan sağol dedi ki:

  mrh halk eğitim merkezinden 1200 saat kadar yağlıboya resim, guaj boya tekniği dersleri aldım sertifikalarımda mevcut.. usta öğreticilik belgesini almam için bu sertifikaların geçerliği nedir,, yüksek okul mezunuyum ayreten.. bilgi verirseniz sevinirim tşkrlr

  1. Başvuranlar Arasında Öncelikle
   Uygulamalı Resim Öğretmenliği (Lisans)
   Resim Öğretmenliği (Lisans)
   Resim İş Öğretmenliği (Lisans)
   Resim (Lisans)
   Görsel Sanatlar Öğretmenliği (Lisans) Mezunları,
   Sonra Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanları Eğer Başvuranlar Arasında Bu Şartları Taşıyanlar Yoksa Programla İlgili Modül Ve Yeterlilikleri Almış Olanlar.

 12. Sezen Türkel dedi ki:

  Merhaba ben halkeğitim de on parmak kursu vermek istiyorum. Fakat bunun için ne yapmam gerekiyor ? Şuanda lise mezunuyum ama aöf adalet okumaktayım. Bilgisayar ve on parmak belgelerimde var… Bana yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. On Parmak Hızlı Klavye Kullanımı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanındadır. Kursu Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanı Mezunları Açabiliyor. Alanında Öğretmen Bulunamazsa Eğitimi Verilen Modülleri Almış Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri De Açabiliyor.
   Büro Yönetimi Öğretmenliği – (Lisans)Büro Yönetimi Ve Sekreterlik – (Ön Lisans)Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı – (Ön Lisans)Büro Hizmetleri Ve Yönetici Asistanlığı – (Ön Lisans)Sekreterlik Ve Yönetici Asistanlığı – (Ön Lisans)Büro Yönetimi – (Ön Lisans)Büro Yönetimi Ve Sekreterlik – (Lisans)

   1. Programın uygulanmasında Büro Yönetimi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

   1. Sezen Türkel dedi ki:

    Benim MEB onaylı büro yöntemi ve sekreterlik belgem var o işimi görür mü peki ?

    1. Alanında Lisans Ve Önlisans Mezunu Başvurusu Yoksa Programla İlgili Modül Ve Yeterlilikleri Almış Olanların Başvuruları Değerlendirilir.

 13. Hakan Selvi dedi ki:

  Merhaba.. Ben 2 yıllık önlisans makine resim konstrüksiyon mezunuyum.Usta öğreticilik belgesini nasıl alabilirim.

  1. Makine Teknolojisi alanında lisans ve ön lisans mezunları eğitim verebiliyor.
   örnek Üç Boyutlu Çizim-Solidworks kursu için:
   Makine – (Ön Lisans)
   Makine Resmi ve Konstrüksiyon – (Ön Lisans)
   Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği – (Lisans)
   Talaşlı Üretim (tevsiye) Öğretmenliği / Eğitimi – (Lisans)
   Talaşlı Üretim Öğretmenliği – (Lisans)
   Makine ve Konstrüksiyon Öğretmenliği – (Lisans)
   Tasarım Konstrüksiyon Öğretmenliği – (Lisans)
   Makine Öğretmenliği – (Lisans)
   Makine Mühendisliği – (Lisans)
   Bölüm Mezuniyeti İle Birlikte Solidworks, Autodesk İnventor Programının Bilinmesi Gerekmektedir.
   Makine Bölüm Mezuniyeti ile Birlikte Transkriptinde (CAM) Solidworks Gördüğünü Belgelemesi Gerekmektedir.

 14. Sinem Türk dedi ki:

  Çocuk gelişimi ve eğitimi lise mezunuyum. Usta öğretici belgesi alabiliyor muyuz, yoksa sadece lisans ve önlisans mı ? Teşekkürler.

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.

 15. yusuf bozan dedi ki:

  mrb ben işletme lisans mezunuyum.400 saat lik meb onaylı bilgisayar programcılığı sertifikası ile bilişim alanında ustalık belgesi alabilirmiyim

  1. en az alanında ön lisans mezunlarını alıyorlar.

 16. Mehmet fatih altuğ dedi ki:

  Merhabalar yaklaşık 20 yıldır profesyonel olarak seramik karo kaplamacılığı boya ve işleri yapmaktayım tecrübe olarak dekorasyon işlerinde çanakkale seramik yetkili garantili seramik uygulama ustasıyım ve usta öğretici olup birikimlerimi yeni ustalar yetiştirerek ülkeme faydalı olup akademik olarakta kendimi geliştirmek istiyorum nasıl yardımcı olabilirsiniz
  Mesleki yeterlilik belgem ve daha önce almış olduğum sertifikalarım mevcuttur saygılarımla

  1. Halk eğitim merkezlerine başvurmalısınız.

 17. Rukiye dedi ki:

  Kasnakta makina nakış belgem var usta öğretici olmak için nereye basvurabilirim

  1. usta öğretici belgesi almak için önce kalfalık, sonra ustalık daha sonra usta öğretici belgesi alınabilir. usta öğretici belgesi mesleki eğitim merkezlerinden alınabilir.

 18. Canan dedi ki:

  Merhaba, önlisans ithalat ihracat mezunuyum.Daha sonra lisansımı işletme bölümünde tamamladım.6 yıl bir firmada dış ticaret departmanında görev aldım.Dış ticaret dersi verebilir miyim. Teşekkürler.

  1. Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
   eğitimci şartları:
   1. Programın uygulanmasında Muhasebe ve Finansman alanında eğitim almış
   alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında Pazarlama ve Perakende alanında eğitim almış
   alan öğretmenleri görev almalıdır.
   3. Programın uygulanmasında gerektiğinde Muhasebe ve Finansman alanında
   üniversite mezunu olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   4. Programın uygulanmasında gerektiğinde Pazarlama ve Perakende alanında
   üniversite mezunu olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

   Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
   eğitimci şartları:
   1. Programın uygulanmasında Muhasebe ve Finansman alanında Akademik
   eğitimini almış ve tercihen alanında sektör deneyimi olan danışmanlar,
   Üniversite Öğretim Elemanları,UİB İdarecileri,Serbest Bölge Müdürü,TSO
   Dış Ticaret Müdürü, bankaların bölge müdürleri, görev alacaktır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Muhasebe ve Finansman alanında
   Dış Ticaret konusunda sektör deneyimi olan üst düzey yöneticilerden
   yararlanılacaktır.

 19. Banu dedi ki:

  Merhaba ben moda tasarım ön lisans mezunuyum . Halk eğitim kurslarında öğretmenlik yapmak istiyorum ama bunun için ilk kurs görmem gerekiyormus bilgilerinizi okudum ama izmit te nereye başvurmam gerekiyor bana bu konuda bilgi verebilirmisiniz .

  1. Banu dedi ki:

   Halk eğitim merkezini aradığım da beni başka yere yönlendiriyor

  2. Moda Tasarımı – (Ön Lisans) mezunları, Stilistlik (Kadın Giysileri Artistik Çizim) Öğretmeni (Giyim Üretim Teknolojileri), Bilgisayarlı Stilistlik Öğretmeni (Giyim Üretim Teknolojileri) Corel Draw, Fotoshop, İllustrator Programının bilinmesi gerekiyor.

 20. umut dedi ki:

  Ben iki yıl halk eğitim merkezlerinin giyim ve hazır giyim kurslarına katıldım şimdi keçe kursuna gidiyorum bende eğitmen olmak istiyorum nerden hangi belgeleri almam gerekecek lütfen yardım edermisiniz ortaokul menzunuyum

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden sırasıyla kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi alınması gerekli.

   1. umut dedi ki:

    Van da nereye başvurabilirim kalfalık belgesi için ilginize çok teşekkür ederim

    1. Mesleki eğitim merkezlerine (MEM) başvurabilirsiniz.

 21. Ebru dedi ki:

  Merhabalar.Düz lise mezunuyum.3 senedir halk egitim merkezinde kurslara katılıyorum. 960 saat ahşap boyama ve 800 saat diğer el sanatları sertifikam var.meslek sanat okuluna gidip sorduğumda bana 1 senelik el sanatlari yada hediyeli ev eşyaları gibi bir yerde sigorta li olarak çalışmış olmam gerektiğini. O Sigortaları gelip kalfalik için basvurmam gerektiğini daha sonra usta ve ogreticilik belgelerine sahip olabilecegimi söyledi ler.ne yapmam gerekir

 22. zehra dedi ki:

  Merhaba, Rus dili ve edebiyatı lisans mezunuyum. Halk eğitim merkezlerinde Rusça öğretmeni olmak için nereye başvurmak gerekiyor?

  1. Görev almak istediğiniz Halk Eğitim Merkezine Şahsen Başvurmalısınız.

 23. Murat dedi ki:

  Halk Egitimi Merkezi’ne yapmis oldugunuz usta ögreticilik basvurusuna istinaden , 26 Ekim 2016 carsamba günü saat 13.30’da Halk Egitimi Merkezi’nde yapilacak olan Usta Ögretici Görevlendirme Toplantisina katiliminiz rica olunur . bu mesaj hakkinda bilgi verirmisinz

  1. belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanız istenmiş.

 24. Gulsum dedi ki:

  Merhaba…
  Halkla ilişkiler onlisans mezunuyum. Şuanda da uzaktan eğitimle İstanbul Üniversitesi’nde lisans eğitimi alıyorum. Çağrı merkezinde 1 yıllık bir tecrübem bulunuyor. Tıbbi dokumantasyon sertifikam mevcut bunlarla ilgili bir ders vermem mümkün mü ? Teşekkür ederim.

  1. halk eğitim merkezlerinde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında açılan kurslara http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar buradan modüllerdeki eğitimci şartlarına göz atabilirsiniz. öncelikle alanında lisans mezunları, daha sonra ön lisans mezunları tercih ediliyor.

 25. deniz dedi ki:

  Güzellik ve saç bakım hizmetleri meslek lisesi mezunuyum usta öğreticilik belgesi almak istiyorum Çankaya halk eğitim merkezinde usta öğretici belgesi kursu açılacak mı ?

  1. usta öğreticilik belgesi almak için mesleki eğitim merkezlerine başvurmalısınız.

 26. selma kuş dedi ki:

  merhaba ben usta öğretici belgesi almak istiyorum bilgisayar işletmenliği üzerine nereye başvura cam ve ne zaman teşekürler

  1. Bilgisayar üzerine usta öğretici belgesi verilmiyor. alanında lisans ve ön lisans mezunları bilişim teknolojileri kurslarında görev alabiliyor.

 27. Tolga Oktar dedi ki:

  Merhaba, Anadolu Teknik Lisesi Bilişim Bölümleri mezunuyum. Aynı zamanda Bankacılık/Finans lisans mezunuyum. Bilişim teknolojilerinde iş yeri açma belgem de dar. Acaba Halk Eğitim Merkezlerinde bilgisayar kursunda öğretici olabilir miyim?

  1. öncelikle alanında lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor.
   EĞİTİMCİLER
   1. Programın uygulanmasında bilişim teknolojileri alanında eğitim almış ve
   tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde bilişim teknolojileri alanında sektör
   deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır.

 28. Kadriye dedi ki:

  Merhabalar ben ön lisans halkla ilişkiler mezunuyum. 10 parmak F klavye yazıyorum. Bilgisayar ve 10 parmak sertifikam var. 15 sene kitap dizgisinde çalıştım.Çok hızlı yazıyorum. Bende 10 parmak F klvye öğreticiği yapabilirmiyim..

  1. büro yönetimi alanı mezunları lisans ve ön lisans mezunları, başvuru yoksa bilişim teknolojileri alanı mezunları verebiliyor.
   EĞİTİMCİLER
   Programın uygulanmasında Büro Yönetimi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   Programın uygulanmasında gerektiğinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 29. Emine dedi ki:

  Merhaba ben halk eğitim merkezlerinde hem dikis hem nakis hemde modelistlik kursuna gittim ama sertfikami almadım 15 sene önce gitmiştim şimdi alma şansım varmı öğrenmek istiyorum

  1. halk eğitim merkezinden şahsen alınabilir.

 30. Anna freud dedi ki:

  Merhaba ben Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunuyum çizelgeyi incelediğimde ders veremediğimizi gördüm herhangi bir kurs açamıyoruz değil mi yanılıyor muyum? Şimdiden teşekkür ederim

  1. halk eğitim merkezlerinde alanınızda şimdilik bir kurs açılmıyor, dolayısıyla eğitici olamıyorsunuz.

 31. Nisa dedi ki:

  Merhaba.ben kız meslek lisesi bilgisayar bölümü mezunuyum iş yeri açma belgem var halk eğitim merkezlerinde ogretmenlik yapabilir mıyım?

  1. öncelikle alanında lisans ve ön lisans mezunları tercih edilir. Programın uygulanmasında gerektiğinde bilişim teknolojileri alanında sektör
   deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 32. Neriman08 dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi ev yönetimi beslenme branjı mezunuyum ders programımızda ev mefruşatı da vardı ben halk eğitim merkezinde ev mefruşatı adı altında karma bir kurs ( iğne oyası,kumaş boyama,lif,mefruşat,kokulu taş,mum,sabun,kurdele nakışı) kursu açabilirmiyim ayrıca iki adet nakış,bir adet el sanatları kursu sertifikam var ayrıyeten usta öğretici belgesi almam gerekirmi nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim

  1. Öncelikle alanında lisans ve önlisans mezunları, alanında meslek lisesi mezunları ve usta öğretici ve ustalık belgesi sahipleri daha sonra pozisyona uygun sertifika sahipleri kurs açabiliyor. alanında sertifika için 800 ile 1200 saat eğitim alması gerekli.

 33. Emel dedi ki:

  El sanatları mefruşat hocalığı için şartları nelerdir neler yapmak gerekli

  1. öncelikle alanında lisans mezunları, daha sonra ön lisans mezunları, daha sonra alanında meslek lisesi mezunları ve ustalık ve usta öğreticilik belgesi sahipleri tercih edilir.
   Dekoratif Ürünler Öğretmenliği – (Lisans)
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)
   El Sanatları Öğretmenliği – (Lisans)
   Nakış Öğretmenliği – (Lisans)
   Ev Tekstili Konfeksiyonu – (Ön Lisans)
   Dekoratif Ev Tekstili – (Ön Lisans)
   El Sanatları (Nakış) Bölümü – (Ön Lisans)
   Dekoratif Ev Tekstili – (Lise)
   Dekoratif Ev Tekstili Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş.

 34. lerna dedi ki:

  Merhaba üniversiteden ben 2 yıllık çocuk gelişimi mezunuyum . Usta öğretici belgesi alıp halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik kapabilir miyim ??

  1. halk eğitim merkezleri çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğreticiliği için öncelikle alanında lisans mezunları daha sonra ön lisans mezunları tercih ediliyor.

 35. serpil dedi ki:

  Merhaba ben lisans isletme bolumu mezunuyum.Anlayarak Hizli okuma egitmenligi sertifikam var.Halk egitim merkezinde ders verebilir miyim?

  1. Sertifikanızın geçerliği için halk eğitim merkezleriyle görüşebilirsiniz. Etkili ve hızlı okuma kursu modülünden eğitici şartları kısmına göz atabilirsiniz.
   http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/kisisel_gelisim/EtkiliVeHizliOkuma.pdf

 36. Ibrahim dedi ki:

  Merhaba, tiyatro gibi sanat branşlarinin usta ya da uzman egitmenligi belgeleri nasıl alinabilir (hem bünyesinde açılan kurslardan bir kaç dönem program sertifikası var elimde) ya da bu alanda uzmanlığımızı ya da yetkinligimizi lise mezunu olarak nasıl belgelendirebiliriz veya bunun için hangi yolu izlememiz gerekiyor yönlendirirseniz seviniriz. Teşekkürler.

  1. Müzik ve gösteri sanatları alanındaki kurslarda lisans mezunları tercih ediliyor.

   1. sinan dedi ki:

    özel tiyatro kursu açmak için herhangi bir belgeye sahip olmak gerekiyormu?

    1. Kültür ve turizm bakanlığı il kültür ve turizm müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

 37. elif dedi ki:

  hayırlı günler ben lisede grafik tasarım okudum üniversite de yine önlisans grafik tasarım okudum, halk eğitimlerde çalışmak için bundan sonra hangi yolları izlemem gerek? tam anlayamadım? mesela a ilindeki ustalık kursuna mı yazılamam lazım? şimdiden teşekkürler…

  1. grafik tasarım alanında öğretici olabilmek için alanında lisans veya ön lisans mezunları tercih ediliyor. fikir edinmek açısından kariyer ismek sayfasından grafik fotoğraf alanını seçip eğitim koşullarını görebilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/

 38. remziye dedi ki:

  Merhaba,
  Rus dili ve edebiyatı mezunuyum. Halk eğitimde sözleşmeli olarak çalışmak istiyorum.
  Fakat formasyon eğitimi almadım. Acaba hangi şartlar aranıyor. Formasyon illa gerekli mi?
  Bigilendirirseniz sevinirim.
  İyi çalışmalar,

  1. Rusça Seviye A1 Kursu İçin Eğitimci Olma Şartları:
   Eğitimcilerin Niteliği
   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
   1. Öncelikli olarak Yaygın Eğitim Kurumlarına yabancı dil (Rusça) öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   2. Yaygın Eğitim Kurumunun kadrolu yabancı dil (Rusça) öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığında yabancı dil (Rusça) öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   3. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığında yabancı dil (Rusça) öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir.
   a) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden (Rusça) mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

   b) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   i) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için, rusça dil eğitimi verebileceğine dair sertifakası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen rusça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

 39. Hamide dedi ki:

  26.09.2016-27.09.2016 usta ogretıcılık semineri ertelndı dıye mesaj geldı ne zamana ertelendi

  1. Mesajda yeni tarih belirtilmemiş ise yeni seminer tarihi yeni bir mesaj ile bildirilebilir.

 40. Aylin dedi ki:

  Merhaba ben 4 yıllık lisans mezunuyum. (Fars Dili ve Edebiyatı) Alanım dışında iş arıyorum.
  Intermediate seviyesinde ingilizcem var ve 5 yıl Ortaöğretim (3,4,5 ve 6. Sınıflar)seviyesinde özel ders tecrübem var. Halk eğitim Yenişehir de Young learners seviyesinde ücretli ingilizce ders verebilme şansım var mi? Varsa şartlar neler? Ayrıca daha önce Halk Eğitimden Okul öncesi Öğretmenligi Serifika Kursu eğitimine katılmıştım.Bu bir işe yarar mı? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Örnek İngilizce Seviye A1 Kursunda öğreticilerinde aranılan koşullar:
   EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
   1. Öncelikli olarak Yaygın Eğitim Kurumlarına yabancı dil (İngilizce) öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   2. Yaygın Eğitim Kurumunun kadrolu yabancı dil (İngilizce) öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığında yabancı dil (İngilizce) öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   3. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığında yabancı dil (İngilizce) öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir.
   a) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden (İngilizce) mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   i) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için, ingilizce dil eğitimi verebileceğine dair sertifakası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   kurs modüllerinden eğitici nitelikleri kısmında bilgi alınabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/ yabancı dil alanı seçiniz.

 41. Ayse dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisesi hasta ve yasli bakimi mezunuyum . komekte ogretici olmak icin basvuru yaptim . lise mezunu olmak yeterli mi acaba

  1. tercihen lisans ve ön lisans mezunları alınıyor.

 42. tarihciii dedi ki:

  Halk Eğitim de nasil öğretmen olunur mesela tarih ogretmeni…olan kadrolu ogretmen olabiliyor mı orada

  1. tarih öğretmenleri halk eğitim merkezlerine şahsen başvurarak kurs açabilirler. kadrolu usta öğretici alım olursa KPSS ile alınıyor.

 43. fatma dedi ki:

  merhaba..

  ben açıköğretim maliye son sınıf öğrencisiyim. halk eğitim kursunda muhasebe dersi de aldım. öğreticilik yapmak istiyorum. izleyeceğim bir yol gösterirseniz sevinirim..

  1. muhasebe ve finansman alanı kursları için en az ön lisans mezunları eğitim verebiliyor.

 44. serdar dedi ki:

  merhaba ben unıversıteye yetiştirme kursuna yazıldım ama 13 mart gelidi arayan soran olmadı daha nedense bana derslerle iligili kontenjan varmı yokmu da demediler

  1. kursa yeterli talep olmadığından açılmamış olabilir. başvuru yaptığınız halk eğitim merkeziyle iletişime geçebilirsiniz.

 45. figen dedi ki:

  Merhaba ben acik liseden mevzun oldum.aile egitimi kursundan 3-6,7-12,12-18 yas brlgelerim var.evliyim gunumuzde bile kadina karsi kisitlayici on yargilarin oldugu bir cevrem var ne yazikki..

  basaramassin diyenlere karsi liseyi bitirdim simdi de bitirince ne oluyormusu gostermek insanin isteyince neler basarabilecegini herkese kanitlamak istiyorum ama bir rehbere ihtiyacim var.disaridan ogretmenlik yadaj halk egitimdeerdgnkerm ogreticilik yapmak istiyorum..ama nerelere basvurmam gerrktigini nereden baslamam gerektigini bilmiyorum..yardim ederseniz cok memnun olurum..

  1. bu tür kurslarda en az ön lisans mezunu olanlar eğitim verebiliyor. ön lisans ve lisans mezunu başvurusu bulunmaması durumunda alanında meslek lisesi mezunları da eğitim verebiliyor.

 46. Hatice dedi ki:

  Merhaba ben cocuk gelisimi onlisans mezunuyum 2 yildir ucretli ogretmenlik yapiyorum ozel egitim alaninda halk egitim merkezerinde calisabilirmiyim? Imkanlar nelerdir?

  1. Başvurma hakkınız var ancak öncelikle lisans mezunları tercih ediliyor.

 47. elif uykutan dedi ki:

  Merhaba ben önlisans büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunuyum 2 yılda ismeğin çeşitli kurs merkezlerinde usta öğreticilik yaptım halk eğtim merkezlerinde kadrolu usta öğretici olabilmek için ek bi sertifika almam gerekirmi kadrolu usta öğreticiliğe nasl nereye başvurabilirim

  1. İsmek İle Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Olma Şartları Aynı. kadrolu usta öğretici alımları KPSS ile yapılıyor. kadrosuz usta öğretici alımı için ise şahsen halk eğitim merkezlerine başvuru yapılmalı.

 48. Merve dedi ki:

  Önlisans gida teknikerligi mezunuyum. Lisede yiyecek icecek hizmetleri okudum iş yeri acma belgem var. Usta ogretici olarak halk egitime girebilir miyim ?

  1. yiyecek içecek hizmetleri alanında açılan bazı kurslarda eğitici olabilirsiniz. Bir fikir vermesi açısından http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx yiyecek içecek hizmetlerini seçerek bakabilirsiniz.

 49. Turna yılmaz dedi ki:

  Merhabalar benim kısa bi sorum olucak, branşım maniküristlik ustalık kalfalık belgem var ve usta öğretici olmak istiyorum,ustaöğreticilik belgesini alaman nekadar sürüyor acaba ve lise mezunu olmamız şartmı çünki ben dışardan okuyorum bilgilendirdiğiniz için şimdiden teşekürler..

  1. USTALARIN USTA ÖĞRETİCİLİK EĞİTİMİ
   İşyerinde, sanatını çıraklara öğretmekle görevli ustaların katıldığı eğitimdir. Bu eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün bulunmamaktadır (3308 Sayılı Kanunun 31. Maddesi). Bu eğitimle, çırak yetiştirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını başkasına iyi bir şekilde öğretme yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 saat sürelidir.
   USTALIK EĞİTİMİNE KAYIT
   Ustaların usta öğreticilik eğitimine kayıt yaptırabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı` nca onaylı ustalık belgelerinin olması gerekmektedir.
   Ustalık belgesi olan her öğrencinin usta öğreticilik eğitimine kayıt yaptırabilmesi için gerekli evraklar şunlardır:
   1. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı olacak)
   2. Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi (diploma, tasdikname vs.)
   3. Vesikalık fotoğraf. (3 adet)
   4. Usta Öğreticilik başvuru dilekçesi. (Okuldan alınacak)
   5. Ustalık belgesinin fotokopisi.

 50. Faruk dedi ki:

  Merhaba ben turem öğrencisi aşçılık kursuyerim usta öğretici olmak için ne yapmak gerekli kadrolu

  1. Meslek lisesi mezunları kendi alanlarında bazı kurslarda öğretici olarak görev alabilir. kariyer ismek sayfasından yiyecek içecek hizmetleri alanını seçip kurslar için başvuru şartlarını görebilirsiniz. kadrolu usta öğretici alımı olursa KPSS puanı ile alınıyor. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx

 51. Eda Ergen dedi ki:

  Merhaba ben izmirde yaşıyorum. Ben türk halk oyunları kursuna gittim ve sertifikamı aldım okullarda ders vermek için usta öğreticilik kursuna gitmemiz gerekiyormus ve bir tane daha belge almamız gerekiyormus bunun için başvuru tarihlerini ve ne kdr ücret ödeniyor bu kurs için onu öğrenmek istiyorum

  1. Linkten yaygin.meb.gov.tr/Subscribe.aspx Üyelik Kaydı oluşturup, kursiyer girişi yaparak ön kayıt alınan kursları görebilirsiniz.

 52. merve yıldız dedi ki:

  ben kız meslek lisesi saç bakım hızmetlerı ve cılt bakım bolumu mezunuyum halk egıtım merkezlerınde çalışma durumum varmı acaba ?

  1. güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında bazı kurslarda öğretici olarak çalışma şansınız var. bir fikir vermesi açısından kariyer ismek sayfasındaki http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx güzellik ve saç bakım hizmetlerini seçip öğretici koşullarına bakabilirsiniz.

 53. Betul dedi ki:

  Halk egitimi merkezinde giyim uretim modalist veya dikis ogreticisi olmak istiyorum.Suan universite okuyorum.Nezaman başvuru yapmam gerek ve evraklar nelerdir herhangi bir sınava giriyormuyuz?Daimli bir öğretici olmak istiyrum.

  1. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx giyim üretim teknolojisini seçip öğretici koşullarını görebilirsiniz.

 54. Neslihan dedi ki:

  Merhabalar ben Sosyoloji Bölümü mezunuyum Pedagojik Formasyon sertifikam var. Bu kurslarda rehberlik hizmeti veya matematik türkçe sosyal bilgiler gibi derslerin eğitimini verebilme imkanım olur mu acaba ?

 55. Bülent dedi ki:

  Halk Eğitim Merkezinde gitar saz halk oyunları ustaöğreticisi olmak için kurslar nasıl açılır?

  1. Kursu açmak istediğiniz halk eğitim merkezine şahsen başvuruda bulunmalısınız.

 56. Merve dedi ki:

  Mrb ben düz lise mezunuyum özel sektörde tekstıl fırmasında şef yardımcısı olarak calısmaktayım kalfalık ustalık ve usta ögretıcılık bu belgelerın hepsi var bunlar için ek ücret almıyorum çıraklarım var bu cırakları ben yetıstyrsam neden bunların ucretını almıyorum alma hakkım varmı ? Ve tek bunlar dısında bölüm olarakta makınecılerm var onlarada ıs tarıfı yapıyorum sadece calıstgmn parasını alıyorum bır halk egıtım merkzınde hafta sonları calısma durumum olabılırmı

  1. evet çalışabilirsiniz. başvurular çoğunlukla ağustos ayın ortalarında başlayıp, eylül ayı sonunda (halk eğitim merkezine göre değişir) sona eriyor. başvurmak istediğiniz kuruma şahsen müracaat etmeniz gerekli.

 57. Semra dedi ki:

  Ben düz lise mezunuyum iğne oyası hocası olmak için komik org başvurdum beni seviye tespit sınavına cağırdılar iplik ve iğne getirmemi istediler bu arada ustalık belgem yok sadece iğne oyası kurs belgem var beni ögretmen olarak almaları mümkün mü

 58. Emel dedi ki:

  Kadrolu usta öğretici olmak için KPSS den kaç puan almak gerekir

 59. bahar dedi ki:

  ben muhasebe önlisans mezunuyum. şiş oruculugu 500 saat, makina nakisi 1020 saat sertifikalarim var usta ogretici olmsk icin bunlardan birisi yeterli mi

 60. bahar dedi ki:

  ben muhasebe onlisans mezunuyum. 500 saat sis oruculugu, 1020saat makina nakisi sertifikam var.usta ogretici olmam icin bunlardan birisi yeterli mi olabilirmiyim

  1. önce ustalık belgesi, daha sonra usta öğreticilik belgesi alınıyor. http://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/ yazımızdaki denklik kısmını inceleyiniz.

 61. Ayşenur dedi ki:

  Merhaba açıköğretim den liseyi bitirdim şuan açıköğretim den edebiyat bölümünü okuyorum 13 yıl tekstil de çalıştım 1200 saatlik makina nakışları belgem var ancak ben nakış değilde dikiş öğretmenli yapmak istiyorum geçen yıl yarım dönem dikiş kursuna gittim fakat belgemizi alamadık dikiş hocalığı yapmam için nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  1. http://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/ ustalık belgesi nasıl alınır yazımızdaki denklik kısmına inceleyerek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

 62. bahar dedi ki:

  Halk egitim merkezlerine atanan okuloncesi öğretmenleri burda ne iş yapar ve ne tür kurslar verebilir.Teşekkürler

 63. Gülcan Terzioğlu dedi ki:

  Merhaba ben Gülcan Terzioğlu otuz yaşındayım teknik lisesi meğzunuyum MODELİSTLİK bölümünü bitirdim.Beş yıldır modelistlik yapıyorum aynı zamanda kalıp çizim programıda kullanabiliyorum program:GERBER.Diplomam var aynı zamanda katıldıgım kurslardan elde kalıp ve kalıp çizim programın sertifikalarıda var.Usta oğreticilik belgesi alabilirmiyim,basvurular ne zaman baslıyor.

  1. öncelikle ustalık belgesi sahibi olmanız gerekli. http://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/ ustalık belgesi şartları. daha sonra mesleki eğitim merkezlerine usta öğreticilik kursu için başvuru yapabilirsiniz. kurslar yılın 12 ayında açılabiliyor.

 64. gamze dedi ki:

  çok teşekkür ederim

 65. gamze dedi ki:

  merhaba ben turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü mezunuyum ve usta öğreticilik belgesi almak istiyorum acaba hangi bölümlerden alabilirim? teşekkürler..

  1. usta öğreticilik belgesi için mesleki eğitim merkezleriyle görüşmeniz gerekiyor. Halk eğitim merkezlerinde konaklama ve seyahat hizmetleri alanında açılan kursların modüllerine linkten ulaşabilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=39&alan=Konaklama%20ve%20Seyahat%20Hizmetleri

 66. sevinç dedi ki:

  meraba makine resim ( teknik ressam ) bölümünden mezunum bu bölüm ile ilğili usta öğrenci belgesi veriliyor mu?

  1. öncelikle ustalık belgesi almanız gerekiyor. ustalık ve usta öğreticilik belgeleri almak için meslek eğitim merkezleri (MEM) tarafından veriliyor.
   En az 3 yıllık bir mesleki teknik eğitim veren lise ve dengi okullardan 1985-1986 öğretim yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılırlar. Önceki mezunlar doğrudan ustalık belgesi alır. (Elektrik tesisatçılığı 2. sınıf yetki belgesi de bu kapsamda değerlendirilir. Elektrik tesisatçılığı 1. sınıf yetki belgesi sahiplerine doğrudan ustalık belgesi verilir. Astsubay sınıf okulları mezunları ilgili genelge de dikkate alınarak bu kapsamda değerlendirilir.)

 67. Burcu dedi ki:

  Merhaba
  Halkoyunu usta öğretici kursu için Kartal ve Kağıthane deki kurslara başvuru yaptım.Ama yakın zamanda açılır mı?Yoksa ağustosumu beklemeliyim

  1. Başvuru yaptığınız halk eğitim merkeziyle iletişim kurmanız gerekiyor.

 68. Cemile dedi ki:

  Ben 3 yıl ilkokulda 2 yılda lisanli olarak lisede halk oyunları oynadım . Üniversite mezunuyum . Bu alanda usta öğretici olmak istiyorum . Ne yapmalıyım. Yardımcı olursaniz sevinirim

  1. Eğitimciler:
   1. Programın uygulanmasında Beden eğitimi ve Müzik alanında eğitim almış
   ve tercihen deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Beden eğitimi, Müzik alanında
   deneyimi olan ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Oyunlara eşlik edebilecek ve ilgili enstrümanı kullanma yeterliğine sahip
   olanlar da görevlendirilebilecektir.
   4. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

   Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursları

   Amaç ve Düzenleme

   Madde 5 – Bakanlığa bağlı okul ve kurumlar bünyesindeki halk oyunları faaliyetlerinin düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak için nitelikli öğreticiler yetiştirmek, halk oyunlarının karakteristik yapısını bozmadan yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Türk Halk Oyunları Yöre oyunları Yetiştirme Kursları düzenlenir.

   Kurs Merkezlerinin Belirlenmesi

   Madde 6 – Kurs düzenlenecek merkezler Valilikçe belirlenir. Ancak ihtiyaç halinde Merkezler genel Müdürlükçe de tespit edilir.

   Kursa Kabul

   Madde 7 – (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kursa başvuru için gerekli duyuru kursun düzenleneceği ildeki Halk Eğitimi Başkanlığınca yapılır. Duyuru; okul ve kurumların dışındaki diğer bakanlıklara bağlı okul ve kurumlarla, özel ve resmi kurum – kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler, vakıflar ve dernekleri kapsayacak şekilde kapsamlı olarak yapılır. Kursa katılacaklarda:

   a. T.C. vatandaşı olmak.

   b. 18 yaşını bitirmiş olmak.

   c. En az ilkokul mezunu olmak.

   d. Sağlık durumu öğreticilik yapmaya elverişli olmak.

   e. Halk oyunları çalışmalarını yaptığını, en az bir yöre oyunu oynadığını veya öğreticilik yaptığını belgelendirmek.

   TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ

 69. Recep dedi ki:

  Usta öğretici belgemizi halk eğitimlerden alırken para vermek mecburimi ???cok para istediler çünkü 500 tl gibi rakam

  1. açılan kurs ücretlerini belirleme yetkisi kurumlarda, fiyat kuruma göre değişiyor.

 70. SÜMEYYE dedi ki:

  MERHABA BEN MESLEK LİSESİ AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ VE YİNE GIDA TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS MEZUNUYUM.USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ ALMAMA GEREK VARMI.

  1. Öncelikli Olarak Lisans Mezunları Tercih Ediliyor. Gerektiğinde Gıda Teknolojisi, Süt Teknolojisi Alanında İlgili Bölümlerden Mezun Olan Teknisyen, Tekniker Ve Sektör Deneyimi Olan Personelden Yararlanılabilir. linkten gıda teknolojisi alanı kursların modüllerinde eğitimciler kısmına bakabilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=22&alan=G%C4%B1da%20Teknolojisi

 71. Veli dedi ki:

  merhaba iki sorum olacak birincisi kamu yönetimi lisans mezunuyum halk eğitimden bilgisayar sertifikası aldım ve bu sertifika ile halkeğitimde egitimcilik yapabilirmiyim yani öğretmenlik yapabilirmiyim ikincisi eşim 4 – 6 yaş arası çocuk gelişimi sertifikası var lisans ve önlisans mezunu halk egitimde çalışabilirmi cevaplarsanız çok seviniriz teşekkürler kolay gelsin

  1. halk eğitim merkezlerine usta öğretici olarak görev alabilmek için bölümünde lisans, önlisans yada meslek lisesi mezunu olmak gerekiyor. bazı bölümler için usta öğretici belgesi ile eğitim verilebiliyor. örnek olarak kariyer ismek sayfasında işe alım koşullarına bakabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx

 72. rapunzell dedi ki:

  merhaba..ben estetisyenim..kalfalık ustalık almak istiyorum ama çıraklık eğitimde diplomam geçersiz sayıldı..m.e.b onaylı diplomam..sistemde yazmıyor dediler..ben nasıl alabilirim kalfalık ve ustalığı..teşekkürler.iyi çalışmalar

 73. müjgan dedi ki:

  iyi günler. Ben daha öncede yazmıştım.meslek lisesi mezunuyum halkeğitimine başvurdum.bana önce yerini kursiyerlerini ayarla mahallende açabilirsin dediler.bende herşeyi ayarladım başvurdum.şimdi ise lise mezunusun seni atayamayız dediler.öncelik lisans ve ön lisans olduğu söylendi bende kursiyerlere mahcup oldum evrakları hazır almıştım.bana bir yol gösterirmisiniz

  1. öncelik lisans ve ön lisans mezunlarında olduğu doğrudur. halk eğitim merkezi usta öğretici alımlarında kurum yöneticileri yetkili olduğu için yöneticilerle görüşmekten (müdür – müdür yardımcıları) başka yapabileceğiniz bir şey bulunmuyor.

 74. Gönül dedi ki:

  Merhaba
  Kamuda hizmet alimı olarak 7 yıldır çalısıyorum bu yıl ilk defa halk egitimden çagrıldim usta ogretici belgem varsa kurs hocalıgi yapabilecegimi söylediler.Aksam kursunda usta ogretici olarak gorev aldım.Kadrolu olarak halk egitime gecmem mumkun mu hangi yolu takip etmeliyim?Tesekkür ederim.

  1. Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ile.

 75. müjgan dedi ki:

  Bana iki yıl köylerde veya ilçelerde çalışmış olmanız gerekiyor dediler. Öyle bir şart var mı?

  1. Usta Öğretici Alımında İnsiyatif Kurum Yöneticilerindedir. Daha Önceden Usta Öğretici Olarak Çalışmış Olanlar Öncelikli Olarak Tercih Edilebilir.

 76. müjgan dedi ki:

  iyi günler ben 1988 el sanatları meslek lisesi mezunuyum. Usta öğreticilik ve ustalık belgem var. Halk eğitimine gittim bana en az iki yıl çalışmış olmanız gerekiyor dediler. Öyle bir şart var mı direk usta öğretici olabilir miyim?

  1. başvuruda bulunabilirsiniz ancak başvuranlar arasında öncelik sıralaması aşağıdaki şekilde yapılır:

   GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK SIRASI

   1-Alanında Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak

   2-Yurt içindeki yüksek Öğretim Kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca Denkliği Kabul edilmek kaydı ile Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarında sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak

   3-Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak

   4-Orta öğretim kurumlarından mezun olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak.

   5-En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesine sahip olmak

   6-En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelemek.

   7-Geleneksel sanatların yaşatılması amaçlı kurslarda çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârlardan azami ölçüde yararlanılır.

   8-Aile Eğitimi Kurslarında uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerini başarı ile tamamlayıp belge sahibi olma şartı aranır.

   9-ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasında komisyon marifetiyle seçme işlemi kura ile yapılır.

 77. Merve erdeniz dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi tekstil iplik mezunuyum usta öğreticilik yapmak istiyorum. Hangi bölümü seçmen lazım nerden belge almam lazım halk eğitim merkezinden mi mahallelerde açılan kurslardanmi belge alirsan usta öğreticilik yapabilirim lütfen yardımcı olur musunuz ben şimdi mahallede kursa gidiyorum devam edeyimmi halk egitime mi basvurayim

 78. fatoş dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi yiyecek içecek bölümü,a.ö.f.ev idaresi önlisans mezunuyum.Dikey geçis ile konaklama işletmeciliği bölümü öğrencisiyim.12yil özel sektörde sGK li çalıştım.Bilgisayar isletmenligi,bilgisayarlı muhasebe, hasta kayıt kabul işlemleri ve Diksiyon sertifikalarim var.Ankara da yaşıyorum.Usta öğretici olarak calisabilirmiyim.Neler yapmalıyım yardimci olur musunuz.

  1. öncelikle fakülte mezunları tercih ediliyor.
   örnek aşçı çırağı kursu başvuru şartları:

   Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
   Kamu hakkından mahrum bulunmamak
   Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak
   Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmek.

   ÖZEL ŞARTLAR :

   Merkezlerde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branş / alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre;

   Fakülte mezunu olmak
   Alanında Meslek Yüksekokulu mezunu olmak
   Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,
   Orta öğrenim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi olmak,
   En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık/usta öğreticilik belgesi sahibi olmak,
   Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde daha önceden görev almış olmak

 79. Yusuf dedi ki:

  İyi günler. benim futbolda antrenörlük diplomam var halk eğitim de usta öğretici olarak çalışabilir miyim ve saat ücretini sorabilir miyim?

  1. Eğitimciler:
   1. Programın uygulanmasında alanı Spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri ile birlikte, ilgili spor federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

 80. Sinem dedi ki:

  Merhaba ben 2008 kimya myo mezunuyum 3yıl bir devlet okulunda özel eğitim sınıfında ücretli öğretmenlik yaptım şuan da Atatürk üniversitesinde 2.üniversite adı altında açıkögretim 2yıllık olan çocuk gelişimi bölümü 1.sınıf öğrencisiyim .acaba benimde herhangi bir ustalık belgesi yada usta ögreticilik belgesi almaya hakkım varmı .cvp verirseniz sevinirim teşekkür ederim şimdiden

 81. NEŞE UTKU dedi ki:

  merhabalar benim 4 tane kumas boyama kurslarından aldıgım sertifikalarım var usta öğreticilik yapabilmem için yeterlimi değilse ne yapmam lazım yazarmısınız

  1. ustalık belgesi Mesleki ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği yoluyla da alınabiliyor.
   Kurs Belgeleri ile denklik

   Çıraklık eğitimi dışında; Bakanlığın izni ile açılan kurslardan alınan belgeler çıraklık ve kalfalık döneminde görülen teorik ve pratik eğitime denklikleri açısından değerlendirilir.

   Değerlendirmede aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

   a) Çıraklık eğitimi sisteminin çıraklık döneminde bir öğretim yılı, 256 saat teorik eğitim ile 200 iş günlük pratik eğitime denk sayılır.

   b) Bakanlığın izni ile açılan kurslardaki teorik ders saatleri, çıraklık eğitiminde teorik eğitim, uygulama ve beceriye ayrılan saatler ise pratik eğitim sayılır. Hizmet belgeleri veya bunun yerine geçen belgeler de pratik eğitim karşılığı olarak değerlendirilir.

   c) İlköğretim okulunu tamamlayanlardan gördükleri meslekî eğitim süresi;

   1) 256 – 511 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için iki, üç yıl olan meslek dalları için üç, dört yıl olan meslek dalları için dört yıl,

   2) 512 – 767 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir buçuk, üç yıl olan meslek dalları için iki, dört yıl olan meslek dalları için üç yıl,

   3) 768 -1023 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir, üç yıl olan meslek dalları için bir buçuk, dört yıl olan meslek dalları için iki yıl,

   4) 1024 saat ve daha fazla olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için dokuz ay; üç yıl olan meslek dalları için bir yıl, dört yıl olan meslek dalları için bir buçuk yıl
   http://muhsinertugrulmem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/24/249376/icerikler/denklik-yoluyla-kalfalk-ustalk-basvuru-sartlar_248942.html

 82. SELDA dedi ki:

  fen edebiyat fakültesi Fizik bolumu mezunuyum ayrıca İş güvenliği uzmanlığım var.Halk eğitim merkezinde öğretmen olabilir miyim. olabiliyor isem nereye başvuru yapmalıyım

 83. burcu dedi ki:

  Bilgisayar Proğramcılığı önlisans mezunuyum usta öğretici olabilirmiyim ? benim için usta öğreticilik belgesi şartmı ismek sayfasında sadece branşından mezun olması yeterli yazıyor da.?

  1. Bilgisayar kursları için usta öğreticilik belgesi yoktur. en az ön lisan bilgisayar bölümü mezunları eğitim verebilir. kariyer ismek sayfasından ön bilgi alabilirsiniz.

 84. Elif dedi ki:

  Onlisans el sanatlari mezunuyum okul oncesi bir sinifta etkinlik ve degerler dersi verebilirmiyim

 85. Elif dedi ki:

  S.a onlisans el sanatlari mezunuyum kendi bransimda 9 sertifikaya sahibim ogretici olabilmem icin ne yapmam gerekiyor

  1. ön lisans diplomanızla bazı kurslarda öğretici olarak görev alabilirsiniz. Halk eğitim merkezleriyle aynı koşullarda personel alan kariyer ismek sitesinde el sanatları bölümümü seçerek başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx

 86. aylin dedi ki:

  Merhaba
  Meslek lisesi ağırlama ve gıda teknolojisi mutfak bölümü mezunuyum aynı zaman da önlisans halkla ilişkiler bitirdim AÖF kamu yönetimi öğrencisiyim mutfak alanında eğitici olmam için diploma yeterli mi eğitici belgesi almam gerekirmi

  1. mesleki eğitim merkezlerinden usta öğreticilik belgesi almalısınız.

 87. Mevlana dedi ki:

  Usta egitici saat fiyatı nedir? Teşekkürler

  1. eğitim durumuna göre brüt ders saati ücreti 20-22 TL.

 88. nergiz dedi ki:

  Merhaba;
  Önlisans Halkla ilişkiler ve Lisans Uluslararası ilişkiler diplomam var.Halk egitimden 3-6 yaş çocuk etkinlikleri sertifikam var 460 saat.şu an da halk egitimde 0-6 yas cocuk Bakımı kursuna devam ediyorum 980 saat sanirim.Busene acik ogretimde 2 yıllık çocuk gelisimi bölümüne kayıt oldum.Halk eğitimde çalışmam için usta ogreticilik belgesini alabilirmiyim? alırsam nasıl bir yol izlemeliyim? Simdiden Teşekkürler…

  1. çocuk gelişimi alanında önlisans dışında alım yapılmıyor. önlisans halkla ilişkiler diplomanız size hakla ilişkiler ve organizasyon alanındaki bazı kurslara başvuru şansı tanıyor. örnek olarak ismek kariyer sayfasında halkla ilişkiler ve organizasyon alanına bakabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx

 89. Tuğba dedi ki:

  Resim alanında ilerlemek istiyorum sadece grafik tasarım istemiyorum. Resim için çırak kalfa usta….diye sırayla hepsini almammı gerekiyor? Ve bu belgeleri tamamlamak ortalama nekadar sürüyor 7 8 ayda tamamlanacak belgeler midir? Teşekkürler

  1. resim öğretmenliği için 4 yıllık lisan mezunu olmanız gerekiyor. Uygulamalı Resim Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim İş Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim – (Lisans)
   Görsel Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)

 90. Tuğba dedi ki:

  Ön lisans grafik tasarım mezunuyum. Usta öğreticilik belgesi almak için kalfa çırak usta bütün belgeleri sırayla almak zorundamıyım?

  1. ön lisans mezunları da bazı kurslarda bazı şartlarda alınabiliyor. örnek olarak ismek kariyer sayfasından bakabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx grafik ve fotoğraf alanını seçerek bakabilirsiniz.

 91. Tuğra Topçuoğlu dedi ki:

  Merhaba. Düz lisede okudum. Ön lisans Tekstil Baskı mezunuyum. Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmenlik yapabiliyor muyum? Yapabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim?

 92. Tuba dedi ki:

  Merhaba, usta öğreticilik kursunu İstanbul’daki hangi halk eğitim kursları veriyor? hepsi vermiyor anladıgım kadarıyla. Bununla alakalı bir liste var mı? Ben resim dalında öğretmen olmak istiyorum.

 93. SİBEL dedi ki:

  Merhaba… Lise mezunuyum usta öğretici belgesi almam için ne yapmam lazım veya belli bir kursa mı ilk olarak gitmeliyim?

  1. öncelikle hangi alanda usta öğreticilik belgesi almak istediğinize karar verdikten sonra mesleki eğitim merkezlerinden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. http://nevmem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/50/01/277708/icerikler/ustalik-belgesini-kimler-nasil-alabilir_72129.html linkteki yazıyı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

 94. Büşra dedi ki:

  Kız Meslek Lisesi çocuk gelişim bölümü mezunuyum çocuk gelişim Bölümü icin usta ogretici belgesi alabilir miyim

  1. önce ustalık, sonra usta öğreticilik belgesi alınıyor. 1985-1986 Eğitim-Öğretim yılından sonra meslek lisesinden mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılarak sınavlarda başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alabilirler. MEM mesleki eğitim merkezlerine başvurabilirsiniz. Aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.
   http://nevmem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/50/01/277708/icerikler/usta-ogreticilik-kursu_69510.html?CHK=81c2d32b0cf5f900b45d474204938e0d
   http://nevmem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/50/01/277708/icerikler/ustalik-belgesini-kimler-nasil-alabilir_72129.html

 95. rabia dedi ki:

  4 ve 5 yas egitim sertifikam var devlet okulun da gorev yapabilir miyim

  1. Anaokulu öğretmeni olmanın teknik ve idari şartlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

   Lise mezunu olmak.
   Üniversite de okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, anaokulu öğretmenliği bölümlerinden birinden mezun olmak

   Ya da; Okul öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun, kadrolu veya sözleşmeli ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar

   Ya da; Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazı eki Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Okul öncesi Eğitim Öğretmenliği Eğitim Seminer Çerçeve Programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

   Ya da; Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları

   Ayrıca norm kadroda bulunan öğretmenlerin 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazı eki Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Okul öncesi Eğitim Öğretmenliği Eğitim Seminer Çerçeve Programını (60 saat)tamamlayıp sertifika almaları ile de anaokulu öğretmeni olabilirler.

   anaokulu öğretmenliğinin yüksekokulunu okuyanlar direkt anaokulu öğretmeni olamasalar da bu okullarda yardımcı pozisyonunda çalışabilirler. İkinci bir husus 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazı eki Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Okul öncesi Eğitim Öğretmenliği Eğitim Seminer Çerçeve Programını (60 saat)tamamlayıp sertifika alanlar ücretli öğretmenlik, ya da özel okullarda çalışabilirlerKPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)’na girip bir puan almak. Dikkat edilirse bir puan almak ifadesi anaokulu öğretmenlerinin atamasının diğer öğretmenlere göre ne kadar kolay olduğunun bir göstergesidir. Zira 2010 yılının son atamasında 1216 kişi atanmış ve puanlar 52de kalmıştır.

   Tabi KPSS’ye bulaşmadan özel anaokullarında da çalışma imkânı her zaman bulunmaktadır. Bu üç yolu başarı ile izleyen ve gerçekten bu mesleği yapmak istediğine inanan birinin anaokulu öğretmeni olmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır.

 96. rabia dedi ki:

  Ben yeni sertifika usta ogretici sayilirmiyim

  1. sertifika usta öğretici belgesi yerine geçmez.

 97. sema dedi ki:

  mrhb ben meslek yüksek okulu dış ticaret mezunuyum mefruşat kurslarına gidiyorum 2.yılım usta öğretici belgesi alma koşullarım nelerdir

  1. önce ustalık belgesi almanız gerekiyor. daha sonra usta öğreticilik kurslarına katılabiliyorsunuz. buradan bilgi edinebilirsiniz. http://aksehirmesem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/42/03/175338/icerikler/nasil-belge-alirim_183018.html

 98. şeyma dedi ki:

  Merhabalar.Ben kız meslek lisesi kuaförlük bölumu mezunuyum iş yeri açma belgem var usta ögreticilik belgemi ders saati toplamlarina gore alabilirmiyim

  1. Usta Öğreticilik Belgesi Kurslarına katılmanız gerekir. Ustalık Belgesi Yada İş Yeri Açma Belgesi Sahibi Olup, Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan İş Pedagojisi Kurslarını Başarı İle Tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” Verilir.

 99. Melek dedi ki:

  Merhabalar ,gıda mühendisliği son sınıf öğrencisiyim ve formasyon alacağım halk eğitim merkezlerinde usta ögretici ya da alanla ilgil sağlık gıda vs. öğretmenlik yapabilirmiyim ?

  1. evet verebilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=22&alan=G%C4%B1da%20Teknolojisi linkteki modüllerden eğitici şartlarına bakabilirsiniz.

 100. Oyku dedi ki:

  Merhaba. Kiz meslek lisesi guzellik ve sac bakim hizmetleri mezunuyum ayrica farkli bi bolumden de onlisans mezunuyum isyeri acma belgem mevcuttur lisemden verildi usta ogreticilik belgemi de aldim suan nasil degerlendirebilirim mesleki egitim merkezlerinde vs ?

  1. halk eğitim merkezleri, belediyelerin açtığı kurslar (ismek) v.b yerlere başvurabilirsiniz. linkten ismek usta öğretici başvuru koşularına ulaşabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx

 101. Mine dedi ki:

  Merhaba 98de dekotatif el sanatlarindan mezun oldum.Formasyon belgem de var.fakat meslegime baslayamadim.Gecen donem ismek ahsap boyama kursundan sertifika almaya hak kazandim.acaba halk egitim merkezlerinde ahsap alaninda direk olarak gorev alabilirmiyim.

  1. Usta öğreticiler için başvuranlar arasında sıralama şöyle yapılıyor:
   A) Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak.
   B) Yurt İçindeki Yüksek Öğretim Kurumlarından Ve Yüksek Öğretim Komisyonunca Denkliği Kabul Edilmek Kaydıyla Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının İlgili Alanlarından Sırasıyla Yüksek Lisans, Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak,
   C) Alanında En Az Meslek Lisesi Mezunu Olmak,
   D) Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
   E) En Az İlkokul, Ortaokul Veya İlköğretim Okulu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
   F) En Az Lise Düzeyinde Öğrenim Görmüş Olup Alanında/Branşında En Az 800 Saatlik Belgeye Sahip Olmak.
   G) Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Ve Kültürel Değerlerin Yaşatılması İçin Yukarıdaki Şartları Taşıyan Eleman Bulunamaması Halinde Öğrenim Durumu Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranmaksızın Çevresinde Ustalığı Kabul Görmüş Olması Şartları Aranır. Bunların Dışındakiler İçin Genel Müdürlük Görüşü Alınır.

 102. esra dedi ki:

  merhaba be turizm otelcilik lisesi mezunuyum ve iş yeri açma belgem var halk eğitimde görev yapabirimiyim?

  1. İşyeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesinin yetki sorumluluklarını taşıyan bir belgedir. usta öğreticilik kursuna katılabilirsiniz.

 103. Kübra dedi ki:

  Merhaba ben tekstil terbiye önlisans mezunuyum.öğretmenlik için halkeğitim e başvurmak istiyorum ama anlayamadım usta eğiyicilik ile öğretmenlik aynı şeymi,yani halkeğitim eğitimci olmak için herkesin usta eğitimci belgesi mi olması lazım yoksa direk basvurabilirmiyim? Teşekkür ederim

  1. Alanında Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Aday Bulunmadığı Takdirde Milli Eğitimden Onay Alınabilmesi Koşuluyla En Az İlköğretim Mezunu Olup Alanında Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesine Sahip Olunması Gerekmektedir. Bir fikir vermesi açısından hemen hemen aynı koşullarla personel alan ismek sayfasına bakabilirsiniz. ismek kariyer iş başvuru sayfası için buraya tıklayın

 104. merhaba
  ismim= muhterem bozkurt
  orta okul mezunuyum
  yaşım 55/emekliyim
  20 yıl asma tavan ustsı olarak çalıştım
  usta öğretici olabilirmiyim.
  saygılarımla.

 105. refref dedi ki:

  1999 kiz meslek lisesi giyim bolumu mezunuyum. Ustalik belgem var. Usta ogretici belgesi almak istiyorum.ama memleketimde yasamiyorum.bulundugum yer den almam zor. Basvuruyu nasil yapabilirim ve ne zaman yapabilirim.

  1. mesleki eğitim merkezlerine dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz. yeterli sayıda talep olduğunda açılır.

 106. Buse dedi ki:

  İyi akşamlarben 2005 kizmeslek lisesi elsanatlari nakis mezunuyum bu yıl halkegitim merkezine başvurdum usta ogretici olarak görevlendirilmek için ama mezun olalı çok oldu bilgi eksikliklerim olabilir nasıl bi yol izlemem gerek nasıl oluyo kurs görülüyor mu göreve baslamadan yanıt larsaniz sevinirim..

  1. Eğitim vereceğiniz branştaki usta öğreticilerden yardım alabilir, derslere katılıp derslerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 107. Merve kama dedi ki:

  Eleman alımı devam ediyor mu hala

  1. Devam eden halk eğitim merkezleri olabilir. Ancak genellikle ağustos ortası ile eylül ayı sonlarında başvurular alınıyor.

 108. Mehmet dedi ki:

  Selam bende kalfalık ustalık be usta öğreticilik belgeleri mevcut ben bir ilkokul mezunuyum şimdi dışarıdan okul bitirmek istiyorum.bu belgelerin bana bir yararı olurmu.

 109. ipek dedi ki:

  ben ingilizce ve fotoğrafcılık kurs eğitimi almak istiyorum kayıtlar ne zaman

  1. Halk eğitim merkezlerinde yılın 12 ayında kurslar açılmaktadır. Linkten üyelik kaydı oluşturduktan sonra http://e-yaygin.meb.gov.tr/Subscribe.aspx kursiyer girişi yaparak ön kayıt alınan kursları görebilir, online kurs kaydı yaptırabilirsiniz.

 110. Aylin Atlayan dedi ki:

  maliye mezunuyum halk eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim

  1. Yapamıyor diye biliyorum.

 111. Sümeyye dedi ki:

  Usta öğretici olmak için üniversite mezunu olmak şartmı.

 112. Zehra dedi ki:

  Merhabalar ben tekstil mühendisliği mezunuyum tekstil bölümünde öğretmenlik yapmayı istiyorum.Tarihleri kaçırdım mı eylül sonu yazıyor ve meslek liselerinde de görev yapabilir miyim

  1. kuruma göre değişir, ancak büyük çoğunluk ağustos sonu ile eylül ayları arası başvuru alıyor. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/15943_0.html

 113. Yasemin dedi ki:

  Ustaogtetici belgem yok aldigim belgelerin saatlerini toplatarak ustaogretici sinavina girmeye hak kazamabiliyorsun diyebirsey duydum dogrumuduracaba.

  1. Öncelikle ustalık belgesi almanız gerekir. Ustalık belgesi koşulları için linke tıklayın. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/42/17/905300/dosyalar/2013_03/08114139_ustalkbelgesnaslalnr2013.pdf

 114. Yasemin dedi ki:

  Mrb ben duz lise mezunuyum gecen yil halk egitim kurslarina katildim ve belgelerimi aldim ben ogretmen olarak gorev yapabilirmiyim yapabilirsem izlemem gereken yol nedir?

  1. usta öğretici belgeniz varsa halk eğitim merkezlerine başvuru yapabilirsiniz.

 115. ebru dedi ki:

  ben önlisans ebelik bölümü mezunuyum halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapabilirmiyim

  1. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanlarındaki kurslarda görev alabilirsiniz.
   bornova halk eğitim merkezi usta öğretici alımı 19 eylül 2015.
   Hasta ve Yaşlı Refakatçısı ve Hasta Kabul İşlemleri Kurslarında görev alabilecek;
   a)Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü,
   b) Hemşirelik ,
   c)Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Bölümü veya Hemşirelik Bölümü Mezunu
   öğretici ihtiyacı bulunmaktadır.
   Mezuniyeti uygun istekli öğreticiler Merkezimize başvuruda bulunabilirler.

 116. pelin dedi ki:

  ben örgün önlisans halkla ilişkiler mezunuyum okuduğum üniversiteden aldığım girişimcilik sertifikam var ayrıca ismek ingilizce 1 ve ingilizce 2 olarak 2 tane ingilizce sertifikam var yine ismek bilgisyar işletmenliği serifikam var aöfden sosyal hizmet okuyorum yaşlı bakımı veya engelli bakımı ingilizce bilgisayar halkla ilişkiler dersleri verebilir miyim ben halk eğitim merkezinde çalışabilirmiyim

  1. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/ kurs modüllerinde eğitimciler için aranılan şartlara bakabilirsiniz.

 117. halkegitim dedi ki:

  Iyi.aksamlar ben 7 yildir Halkegitimde usta ogreticilik yapiyorum bu ek derslerin artışı bizi de ilgilendiriyormu bizimde Ekdersleri miz artacakmi acaba

  1. Bildiğim kadarıyla kapsamıyor…
   Değiştirilen maddede usta öğreticiler yer almıyor.
   Madde 9 – 14/7/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı Maddesinin İkinci Fıkrasında 15 Nisan 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren Değişiklik.
   “Bu Ücretler, Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitim Ve Öğretim Gördüğü Kurumlarda Görevli Öğretmen Ve Yöneticiler İle Bu Öğrencilere Yönelik Olarak Açılan Özel Sınıf Öğretmenlerine Ve Cezaevlerinde Görevli Öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Kapsamında Görev Alan Yönetici Ve Öğretmenlere %100 Fazlasıyla Ödenir.”

 118. Ayla dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisesi nakış bölümü mezunuyum.okulu bitirdikten sonra estetisyenlik kursunu bitirdim.bir süre çalıştıktan sonra Kalfalık ve ustalık sınavlarına girip bu belgeleri aldım.şimdi usta öğreticilik sınavına girmek istiyorum. Farklı bir branşta meslek lisesini bitirmiş olmam herhangi bir sorun teşkil edermi usta öğreticilik başvurumda teşekkür ederim saygılar.

  1. Ustalık belgesi sahibi iseniz usta öğreticilik kurslarına katılabilirsiniz. Ustalık belgesi sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan İş Pedagojisi Kurslarını başarı ile tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” verilir.

 119. Arzum dedi ki:

  Muhammed bey,çok avantajlısınız.Bu durumda ,özel okullarda da mutlaka şansınızı deneyin.Size yakın özel okullara başvuru yapın ama elinizi çabuk tutun.

 120. oya dedi ki:

  Egitim Fakültesi sinif öğretmenligi bölümü 3. Sinif terkim.cesitlj kurumlarda sözleşmeli çalıştım. Usta ogreticilik yapabilir miyim

  1. Aşağıdaki Şartları Taşıyorsanız Yapabilirsiniz.
   Özel Şartlar:

   En az ilkokul mezunu olması,

   İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,

   Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise süre şartı aranmayabilir.
   Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticilere de görev verilebilir.

   a – Genel Şartlar:

   1 – Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile görevlendirilebilirler.)

   2 – 18 yaşından küçük olmamak.

   3 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.)

   4 – Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

   5 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

   Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus kurumlarda görev alacak kişi özürlü ise bu şart aranmayabilir.

 121. Muhammed dedi ki:

  Fen Edebiyat Fak. Fizik bölümü mezunuyum. Pedagojik formasyon sertifikam var. Halk eğitim merkezinde alanıma uygun öğretmenlik yapabilir miyim ( Diğer alanlar olan matematik, geometri, fen bilgisi de olabilir) ?
  Başvuruları nasıl yapabiliyoruz?
  Şimdiden teşekkür ederim!

  1. Yapabilirsiniz. Halk Eğitim Merkezlerine Şahsen başvuruda bulunmanız gerekiyor.

 122. Mine dedi ki:

  S.aleykum hayırlı günler
  Moda tasarım egitimi almış. Istanbulda çalışıp deneyimi olan bir modelistim usta öğreticilik yapmak istiyorum çalışmış olduğum süre usta öğreticilik egitimine denk gelebilir mi sizden bu konu hakkinda bilgi istiyorum

  1. Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli Veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman Ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
   A – Genel Şartlar:
   1 – Türk Vatandaşı Olmak. (Yabancı Uyruklu Uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı İle Görevlendirilebilirler.)
   2 – 18 Yaşından Küçük Olmamak.
   3 – Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak. (Ağır Hapis Veya Altı Aydan Fazla Hapis Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolaylı İflas Gibi Yüz Kızartıcı Bir Fiilden Dolayı Hapis Cezasından Hükümlü Bulunmamak.)
   4 – Eylemli Askerlik Hizmetini Yapmış Yahut Ertelenmiş Veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.
   5 – Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Vücut Veya Akıl Hastalığı Veya Vücut Sakatlığı İle Özürlü Bulunmamak.
   Ancak, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Kurumlarda Görev Alacak Kişi Özürlü İse Bu Şart Aranmayabilir.

   Özel Şartlar:
   B – Özel Şartlar:
   1 – En Az İlkokul Mezunu Olması,
   2 – İlkokul Ve Ortaokul Mezunlarının Ustalık Alanlarında En Az 11 Yıl, Orta Dereceli Okulların İkinci Devresinden Veya Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanların Da En Az 4 Yıl Ustalık Alanlarında Başarılı Bir Şekilde Çalışmış Olduklarını Belgelendirmeleri,
   Mesleki Ve Teknik Öğretim Ve Örgün Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Usta Öğreticilerin En Az Meslek Lisesi Veya Dengi Okul Mezunu Olması Gerekir. Ancak, İstisnai Hallerde Bakanlıktan İzin Almak Şartıyla İlkokul Mezunu Usta Öğreticilere De Görev Verilebilir.

 123. Canan yildirim dedi ki:

  Ben halk eğitim merkezinde mefrusat bölümünde eğitmen olmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem lazım. Düz lise mezunuyum. Hiç calismisligim yok. 2yildir halk eğitim kurslarına gidiyorum.

 124. okulönceci dedi ki:

  Merhaba. Ben kadrolu bir okulöncesi öğretmeniyim.halk eğitimde çocuk gelişimi kurslarında öğretmen olarak çalışabilir miyim? Böyle bir imkanım varsa şartlarını nasıl öğrenebilirim?

  1. Usta Öğretici Görevlendirme Öncelik Sıralaması
   Görevlendirmelerde Öncelik Sırası
   1-Alanında Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak
   2-Yurt içindeki yüksek Öğretim Kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca Denkliği Kabul edilmek kaydı ile Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarında sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak
   3-Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak
   4-Orta öğretim kurumlarından mezun olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak.
   5-En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesine sahip olmak
   6-En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelemek.
   7-Geleneksel sanatların yaşatılması amaçlı kurslarda çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârlardan azami ölçüde yararlanılır.
   8-Aile Eğitimi Kurslarında uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerini başarı ile tamamlayıp belge sahibi olma şartı aranır.
   9-ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasında komisyon marifetiyle seçme işlemi kura ile yapılır.

   Halk eğitim merkezlerine aşağıdaki evraklarla başvurulabilir.
   Başvuru Evrakları
   1-Kimlik Fotokopisi 2- Diploma (Transkript ile birlikte)
   3- İkametgâh Belgesi 4-Sağlık Raporu 6- Görev Alma İsteğini Belirtir Dilekçe 7-Ustalık Belgesi (Alanı dışında kurs vermek isteyenler için) 8- Adil Sicil Kaydı 9- Varsa daha önce görev yaptığına dair belge

 125. Hacer seyyah akdağ dedi ki:

  Merhaba. .sizleri tebrik ediyorum..pedegoji derslerinin akşam sınıfı varmı..haber verirseniz sevinirim. .

  1. Kursu açan kuruma göre akşam dersleri de verilebilmekte.

Bir Cevap Yazın