Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Ekim 2021

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları.

Sınavda Toplam 25 Soru Mevcuttur. Sınav Süresi 40 Dakikadır.

Sorular
1. Aşağıdakilerden Hangisi Formal Eğitim İçerisinde Yer Almaz?

A) Çıraklık Eğitimi B) Aile Eğitimi C) Yüksek Öğretim D) Halk Eğitimi E) Hizmet İçi Eğitim

2. Bireyin Davranışlarında, Kendi Yaşantıları Yoluyla, Kasıtlı Ve İstendik Değişiklikler Meydana Getirme Sürecine Denir?

A)Formal Eğitim B)Öğretim C)Eğitim D)Öğrenim E)İnformal Eğitim

3. İyi Bir Öğretmende Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Bulunmaz?

A)Eleştirilmesine İzin Vermeli
B)Mesleğini Sevmeli
C)Kendini Yenileyebilmeli
D)Yeterli Bilgi Ve Birikime Sahip Olmalı
E)Her Yönüyle Olmasa Da Bilgisiyle Örnek Olmalı

4. Aşağıdakilerden Hangisi Öğrencinin Derse Katılımını Sağlama Yollarından Değildir?

A)Yardımcı Dokumanlar Kullanmak
B)Her Öğrenciye Sırayla Sorular Sormak
C)Görsel. İşitsel Materyaller Kullanmak
D)Tartışmaya İzin Vermek
E)Değerlendirme Testleri Vermek

5. Aşağıdakilerden Hangisi Öğrencilerin Sıkıldığını Ve Dikkati Yeniden Toplamak İçin Farklı Bir Şeyler Yapmak Gerektiğini Gösteren Davranışlardan Değildir?

A)Başı Ele Dayama B)Dalgınlık C)Kolları Kapama D)Manasız Bakışlar E)Başı Yana Eğme

6. Sınıf İçin, Lise Ve Sonrasında Hangi Renkler Önerilmektedir?

A)Pembe Ve Mavi B)Sarı Ve Yeşil C)Turkuaz Ve Beyaz D)Mavi Ve Yeşil E)Kırmızı Ve Beyaz

7. “Örgün Eğitim Sistemine Hiç Girmemiş Veya Herhangi Bir Kademesinden Ayrılmış Veya Örgün Eğitime Devam Eden Ya Da Mezun Olmuş Bireylere Yönelik Olarak, Örgün Eğitimin Yanında Veya Dışında Düzenlenen Her Türlü Eğitimdir.” Tanımı Aşağıdakilerden Hangisine Aittir?

A)Örgün Eğitim B)Formal Eğitim C)Yaygın Eğitim D)İnformal Eğitim E)Aile Eğitimi

8. Aşağıdakilerden Hangisi Yaygın Eğitimin Özelliklerindendir?

A)İlgi Ve İhtiyaçlara Yöneliktir
B)Sadece Okullarda Yapılır
C)Aşamalı Ve Kademelidir
D)Belli Bir Yaş Grubuna Yöneliktir
E)Okul Saatlerinde Yapılmaz
9. Aşağıdakilerden Hangisi Yetişkinlerin Özelliklerinden Değildir?

A)Benlik Algısı Gelişmiştir
B)Sıkı Otoriteden Hoşlanmaz
C)Deneyim Sahibidir
D)İhtiyaçlara Göre Hareket Eder
E)Davranış Değişikliğine Direnmez

10. Yetişkin Eğitimcisinde Bulunması Gereken Özellikler İle İlgili Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Sürekli Kendini Yenilemelidir
B)Otoriter Olmalıdır
C)Materyalleri Doğru Seçmelidir
D)Empati Yapabilmelidir
E)Eleştiriye Açık Olmalıdır


11. Yetişkinler İçin En Kalıcı Öğrenme Yolu Hangisidir?

A)Okuma B)Uygulama C)Duyma D)Görme E)Söyleme

12. El Becerisi Kazandırmak Amaçlandığında Aşağıdakilerden Hangisi Daha Az Etkili Olur?

A)Usta-Çırak B)Soru-Cevap C)Beyin Fırtınası D)Gösterme E)Anlatım

13. Ölçme Sonuçlarının Bir Ölçütle Karşılaştırılması Sonucunda Bir Karara Varma İşine Ne Denir?
A)Ölçme B)Değerlendirme C)Süreç D)Etkinlik E)Tanıma

14. Cevabı Bir Kelime, Bir Sayı Ya Da Bir Cümle Olan Sorular Sorularak Kursiyerin Cevaplamasını İstediğimiz Ölçme Değerlendirme Aracı Hangisidir?

A)Klasik Sınav B)Çoktan Seçmeli Sorular
C)Kısa Cevaplı Sorular D)Doğru-Yanlış Soruları
E)Eşleştirme Soruları

15. Kursiyerlerin Kendi Güçlü Ve Zayıf Yönlerini Tanımalarına Yardım Eden Değerlendirme Yöntemi Hangisidir?

A)Sözlü Sınavlar B)Yazılı Sınavlar C)Ödev Ve Projeler D)Öz Değerlendirme E)Akran Değerlendirme

16. Öğretmen Ve Usta Öğreticiler E-Yaygın Sistemi Üzerinden Hangi İşlemleri Yapmakla Yükümlüdür?

A)Belge Basımı B)Kursiyer Kaydı
C)Belge Defteri Basımı D)Kurs Kapatma Onayı
E)Kursiyer Devamsızlık Ve Not Girişleri

17. Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Ders Defteri Her Dersin Sonunda Doldurulur
B)Her Modülün Sonunda Değerlendirme Yapılır
C)Modül Programı Yoksa Günlük Veya Ders Planı Yapılır
D)Kurs Planı Kursun İlk On Gününde Hazırlanır
E)Kursiyer Devamsızlık Bilgileri Ve Not Girişleri E-Yaygın Sistemine Öğretmen Tarafından Yapılır


18. Aşağıdakilerden Hangisi Öğretmen/Usta Öğreticinin Görevlerinden Değildir?

A)Kendisine Teslim Edilen Demirbaşları Görünür Kılar Ve Kullandırır
B)Planlarını Zamanında Yapar
C)Kursiyerlerden Para Toplayarak Kurs Malzemelerinin Toplu Alınmasını Sağlar
D)Giyimi, Konuşması Ve Davranışları İle Çevresine Örnek Olur.
E)Her Modülün Sonunda Değerlendirme Yapar

19. Devam Eden Kursiyer Sayısı 8 İn Altına Düştüğünde Öğretici Ne Yapmalıdır?
A)Yeni Kursiyer Bulup Sayıyı Tamamlar
B)Durumu Derhal Kurum Müdürüne Bildirir
C)Kursuna Devam Eder
D)Durumu Ay Sonunda Bildirir
E)Kurslarda Kursiyer Sayısının Önemi Yoktur

20. Öğretici Kurs Sonunda Hangi Evrakları İdareye Teslim Etmek Zorundadır?

A)Yoklama Ve Ders Defteri B)Not Çizelgesi C)Plan Defteri D)Sınav Evrakları E)Hepsi

21. Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanların İSG Eğitimleri Hangi Aralıklarla Ve Kaç Saat Yapılır?

A)Gerek Yoktur B) Üç Yılda Bir-8 Saat C)İki Yılda Bir-12 Saat D) Her Yıl-16 Saat E)5 Yılda Bir 24 Saat

22. Yaygın Eğitim Faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın Hangi Birimi Sorumludur?

A)Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
B)Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
C)Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
D)Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
E)Özel Eğitim Genel Müdürlüğü

23. Aşağıdakilerden Hangisi Yetişkinlerin Kursu Terk Etme Sebeplerindendir?

A)Sınıf Ortamında Sıkı Bir Otorıtenin Olması
B)Eğitim Ortamının Isınma Probleminin Olması
C)Verilen Eğitimin İhtiyaçlarına Hitap Etmemesi
D)Eğitim Ortamında Katı Kuralların Olması
E)Hepsi

24. Halk Eğitimi Merkezlerinin Tehlike Sınıfı Nedir?

A)Çok Tehlikeli B)Tehlikeli
C)Az Tehlikeli D)Tehlikesiz E)Hiçbiri

25. Aşağıdakilerden Hangisi Türk Milli Eğitiminin İlkelerinden Değildir?

A)Bilimsellik B)Planlılık C)Tekli Eğitim D)Her Yerde Eğitim E)Fırsat Ve İmkan Eşitliği

Cevaplar
1)B
1)C
3)E
4)E
5)E
6)D
7)C
8)A
9)E
10)B
11)B
12)C
13)B
14)C
15)D
16)E
17)D
18)C
19)B
20)E
21)D
22)B
23)E
24)C
25)C

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.