Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 28 Mart 2017

Halk Eğitim Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları

Halk Eğitim Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları

Halk Eğitim Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları

Halk Eğitim Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları Nelerdir. Hem Halk Eğitim Merkezlerinde Kadrolu Usta Öğretici, Uzman Ve Usta Öğretici İle Gönüllü Öğretici Olma Şartları Nelerdir Halk Eğitim Merkezi Kadrolu Usta Öğretici, Uzman, Usta Öğretici Ve Gönüllü Öğreticilerin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Alımlarında Başvuru Sıralaması.

Usta Öğretici Belgesine Sahip Olanlar, Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslarda Görev Alabilirler. Usta Öğretici Belgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınabilir. Usta Öğretici Maaşları Çalıştığı Kuruma, Çalışma Şekline (Full Veya Part), Eğitim Durumuna Göre Değişebilir. Her Branşta Usta Öğretici Olarak Görev Alınamaz. Örneğin Yabancı Dil, Bilgisayar Ve Benzeri Kurslarda Alanında Lisans Veya Ön Lisans Mezunu Olmak Gereklidir. Yabancı Dil Alanında Görev Almak İçin Yetkinlik Belgeleri İstenir. Alanında Lisans Yada Ön Lisans Mezunları İçin Usta Öğreticilik Belgesi Gerekli Değildir. Örneğin Step Aerobik Öğreticisi Olmak İçin En Az Lise Mezunu Olmak Ve Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Antrenörlük, Yardımcı Antrenörlük Yada Türkiye Cimnastik Federasyonu Step – Aerobik-Pilates Eğitmenlik Sertifikası Sahip Olma Şartları Aranır. Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Açılan Bazı Kurslarda Usta Öğretici Olarak Görev Alabilmek İçin Lisans Ve Ön Lisans, Meslek Lisesi Ve Ustalık Ve Usta Öğretici Belgesi Sahipleri Görev Alabilir. Aynı Şart El Sanatları Teknolojisi Alanındaki Kurslarda Da Geçerlidir, Alanında Lisans, Önlisans, Meslek Lisesi Mezunları Ve Ustalık Ve Usta Öğretici Belgesine Sahip Olanlarda Başvurabilir. Başvuranların Arasında Yapılan Seçimde Öncelikle Lisans, Önlisans Mezunları Tercih Edilir.

Halk Eğitim Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları Nelerdir, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde Yöneticiler Dışında Görevli Personellerin Görev Ve Sorumlulukları, Halk Eğitim Merkezlerinde Kadrolu Usta Öğretici, Uzman Ve Usta Öğretici Olma Şartları Nelerdir.

Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerin Görevleri Ve Usta Öğretici Olma Şartları

Kadrolu Usta Öğreticinin Görevleri Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları:
Merkezlerde Görevlendirilen Kadrolu Usta Öğreticiler; İlgili Mevzuat Doğrultusunda Müdür Tarafından Düzenlenecek Esaslara Uygun Olarak Görev Yapar.

Usta Öğretici Belgesi Alma Şartları İçin Tıklayın.

Kadrolu Usta Öğreticilerin Başlıca Görevleri Şunlardır;
A) Kadrolu Usta Öğreticilere, Merkezdeki Aynı Alanda Görevli Öğretmenlerin Aylık Ve Ek Ders Karşılığı Okutmakla Yükümlü Oldukları Ders Saati Kadar Ders Görevi Verilir. Kadrolu Usta Öğretici, Mücavir Alan İçerisinde Gerektiğinde Birden Çok Kurs Merkezinde Görevlendirilebilir.
B) Kadrolu Usta Öğreticilere Kurs Görevi Verilemediği Takdirde, Görevli Bulunduğu Çevrede, Merkez Müdürlüğünün Uygun Göreceği Planlama, Kursa Hazırlık, Program Geliştirme, Alan Araştırmaları Ve Çevre İnceleme Görevi Verilir.
C) Asıl Alanlarında Kurs Açılamayan Kadrolu Usta Öğreticilere, Alanlarına Yakın Kurs Dallarında Görev Verilir. Alanında Veya Yan Alanda Da Kurs Açılamaması Durumunda Kurumun Uygun Hizmetlerinde Görevlendirilir.
Başka Bir İl Emrine Atanmaları Durumunda, Aynı Esaslar Doğrultusunda Çalıştırılır.

İlginizi Çekebilir: Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları 2016-2017

Uzman Ve Usta Öğretici Olma Şartları

Merkezlerde Yeterli Sayıda Öğretmen Veya Kadrolu Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda İhtiyaç, Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapacak Uzman Ve Usta Öğreticilerden Karşılanır. Ek Ders Ücreti Karşılığında Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesinde Öncelikle Çevredeki Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri, Alan Uzmanları, Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenler Ve Diğer Resmi Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Çalışan Uzman Kişiler, Emekli; Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Alan Uzmanları, Öğretmenler Ve Kadrolu Usta Öğreticiler İle Bakanlığa Bağlı Yaygın Eğitim Kurumlarında En Az Bir Kurs Dönemi Başarılı Şekilde Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapmış Olanlar, Öğreticilik Yapabilme Yeterliliğine Sahip Olup Herhangi Bir Kurum Ve Kuruluşta Veya Kendi Adına Sigortalı Çalışanlar, Bireysel Emeklilik Sigortası Kapsamında Veya Bağ-Kur Sigortalısı Olanlardan Karşılanır. hemhalkegitim.com

İlginizi Çekebilir: Usta Öğretici Başvuru Belgeleri

Kendi Okulunda/Kurumunda Aylık Karşılığı Ve Zorunlu Ücretli Ek Ders Karşılığındaki Çalışma Sürelerini Tamamlayamayan Öğretmenlerin, Merkezlerdeki Kurslarda Görevlendirilmeleri Kadrolarının Bulunduğu Okul Ve Kurumların Günlük Çalışma Saatleri İçinde Olur. Kadrolarının Bulunduğu Okul/Kurumların Resmi Çalışma Saatleri Dışında Kurslarda Görevlendirme, Öğretmenin İsteğine Bağlıdır. hemhalkegitim.com
Yukarıda Nitelikleri Belirtilenlerle İhtiyaç Karşılanamaz İse Aşağıdaki Şartları Taşıyanlar Arasından Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesi Yoluna Gidilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesinde Genel Şartlar

A) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak. Yabancı Uyrukluların Görevlendirilmesinde Türkiye’de Görev Yapacak Yabancı Uyruklu Öğretmenlerle İlgili Şartlar Aranır
B) Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak,
C) Taksirli Suçlar Ve Aşağıda Sayılan Suçlar Dışında Tecil Edilmiş Hükümler Hariç Olmak Üzere, Ağır Hapis Veya 6 Aydan Fazla Hapis Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlarla, Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolanlı İflas Gibi Yüz Kışkırtıcı Veya Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Suçtan Veya İstimal Ve İstihlak Kaçakçılığı, Resmi İhale Ve Alım Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma Suçlarından Dolayı Hükümlü Bulunmamak.
D) Görevli Olacağı Kurs Süresince Askerlik İle İlişkisi Bulunmamak.
E) Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Sağlık Sorunu Bulunmamak. Engelli Kişilere Yönelik Düzenlenecek Kurslarda Engel Grupları Dikkate Alınarak Engelli Uzman Ve Usta Öğretici Görev Yapabilir.
F) Öğreticilik Yapabilecek Yeterlilikte Olduğunu Belgelendirmek.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilik Başvuru Belgesi İçin Tıklayın.

Halk Eğitim Uzman ve Usta Öğreticilerin Görevlendirilmesinde Özel Şartlar

Merkezlerde Görev Yapacak Uzman Ve Usta Öğreticilerin Branş/Alan Yeterliliklerinde Öncelik Sırasına Göre;
A) Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak.
B) Yurt İçindeki Yüksek Öğretim Kurumlarından Ve Yüksek Öğretim Komisyonunca Denkliği Kabul Edilmek Kaydıyla Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının İlgili Alanlarından Sırasıyla Yüksek Lisans, Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak,
C) Alanında En Az Meslek Lisesi Mezunu Olmak,
D) Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
E) En Az İlkokul, Ortaokul Veya İlköğretim Okulu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
F) En Az Lise Düzeyinde Öğrenim Görmüş Olup Alanında/Branşında En Az 800 Saatlik Belgeye Sahip Olmak.
G) Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Ve Kültürel Değerlerin Yaşatılması İçin Yukarıdaki Şartları Taşıyan Eleman Bulunamaması Halinde Öğrenim Durumu Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranmaksızın Çevresinde Ustalığı Kabul Görmüş Olması Şartları Aranır.

Bunların Dışındakiler İçin Genel Müdürlük Görüşü Alınır. Program Geliştirme Çalışmalarında Görevlendirilecek Uzman Ve Usta Öğreticilerde Yüksek Öğrenim Kurumlarının Program Geliştirme Bölümlerinden Mezun Olma Şartı Aranır.
Alanında Eğitim Fakültesi Mezunları İle Daha Önceki Dönem/Yıllarda Başarılı Şekilde Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapmış Olanların Sayısının İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Diploma Düzeyi, Diploma Başarı Notu, Bakanlığa Bağlı Örgün Ve Yaygın Eğim Kurumlarında Başarılı Şekilde Yapılan Öğreticilik Çalışmaları Ve Benzeri Değerlendirmeler Yapılır. En Yüksek Puandan Başlamak Üzere Sıra İle Görevlendirme Yapılır. İhtiyaçtan Fazla Durumda Olanlar Yedek Sırada Bekletilir Ve İhtiyaç Olduğunda O Öğretim Yılı İçerisinde Görevlendirilir. Tüm Bunlara Rağmen Uzman Ve Usta Öğretici İhtiyacının Karşılanamaması Durumunda Özel Şartların (B), (C), (D), (E) Ve (F) Bentlerinde Belirtilenler Arasından Öncelik Sırasına Göre Seçme Yapılır. Başvuru Sayısı Fazla Olduğunda Seçme İşlemi Sınavla Yapılır.
Uygulanacak Programın Gerektirdiği Bilgi Ve Becerilere Sahip Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilerin Sınavla Tespitinde;
Merkez Müdürlerinin Başkanlığında, Yeterli Sayıda Branş Öğretmeni Ve Diğer Görevlilerden Oluşan Bir Sınav Komisyonu Milli Eğitim Müdürünün Onayı İle Kurulur. Uygulamalı Sınavlarda Her Branş İçin Ayrı Komisyon Oluşturulur,
B) Sınavlarda Yeterli Sayıda Öğretmen Bulunamaması Halinde En Yakın Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarından Yeterli Sayıda Öğretmen Görevlendirilmesi Yapılır.
C) Sınavlar Alanın/Branşın Özelliğine Göre Yazılı Ve Uygulamalı Olmak Üzere 2 Bölüm Halinde Yapılır Ve Her Bölüm 100 Tam Puan Üzerinden Değerlendirilir.
D) Yazılı Sınav; Genel Kültür, Meslek Bilgisi, Formasyon Ve Mevzuat Bilgisinden Hazırlanacak Sorularla Çoktan Seçmeli Test Tekniği Veya Kısa Cevaplı Klasik Sınav Şeklinde Yapılır.
E) Uygulamalı Sınav; Adaya, Öğreticiliği Alanında Uzman Ve Usta Öğreticilik İçin Sahip Olması Gereken Beceri Seviyesini Ölçmeye Uygun Olan Ve Komisyonca Tespit Edilen Pratik Çalışma Yaptırılır.
F) Her İki Sınavda Sonuçlar Tespit Edildikten Sonra, Genel Başarı Değerlendirmesi Yapılır. Adayın Yazılı Sınav Başarı Puanının % 40’ı, Uygulama Sınavı Puanının % 60’ı Toplanır, Bu Değerlendirmede 70 Ve Daha Yukarı Puan Alanlar Başarılı Sayılır.
G) Başarılı Oldukları Halde Sıralamada İhtiyaç Dışında Kalanlar Yedek Listeye Alınır, Bunlar Gerektiğinde Öğretim Yılı İçerisinde Açılacak Kurslarda Görevlendirilir. Eşit Puan Durumunda Beceri Puanına Göre Sıralama Yapılır.
H) Sınav Komisyonunca Belirlenen Temrinlik Malzemeler İle Taşınabilir Araç-Gereç, Sınava Girecek Adaylar Tarafından Temin Edilir. Sınav Evrakı Merkezde Bir Yıl Süreyle Saklanır. Yaptırılan İşler Değerlendirme Yapıldıktan Sonra Adaylara Hemen İade Edilir.
Görevlendirilmeleri Kararlaştırılan Ücretli Usta Öğreticilerin Dilekçesi İle Belgelerini, Görev Yeri Ve Zamanını, Uygulayacağı Programın Türünü, Günlük, Haftalık Ve Toplam Çalışma Süresini, Başarı Puanını Ve Diğer Bilgileri Kapsayan Teklifin, Milli Eğitim Müdürünün Onaylamasından Sonra Görevlendirme Gerçekleşir. Uzman Ve Usta Öğretici Adayının Dosyası Merkez Müdürlüğünde Muhafaza Edilir. Zorunlu Olmadıkça Ek-6’daki Onay Çizelgesinin Ekinde Sunulmaz.
J) Görev Yerleri İlgililere Yazılı Olarak Bildirilir, Görevi Kabul Etmeyenlere Aynı Öğretim Yılı İçinde Bir Daha Görev Verilmez.

Merkezlerce Açılan Kurslarda Görev Yapmak Üzere Yeterli Sayıda Öğretmen Görevlendirilir.
Öğretmenler Alanlarına Göre Diğer Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurum Ve Kuruluşlarındaki Görevli Öğretmenlerin Hak Ve Sorumluluklarına Sahiptir.

Öğretmenin Görevleri Şunlardır

A) Kurumdaki Eğitim-Öğretim Ve Üretim Etkinliklerini Daha Etkili Kılmak İçin Kurum Ve Çevre Arasında Verimli İlişkiler Kurulmasına Yardımcı Olur.
B) Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Ve Günlük Ders Planlarını Hazırlar, Derslere Hazırlıklı Girerler, Konuların İşlenmesinde Kursiyerlerin Yaparak, Yaşayarak, İnceleyerek Ve Araştırarak Öğrenmelerini, Eğitim-Öğretim Ve Üretim Çalışmalarında Konuların Gerekli Kıldığı Araç-Gereç Gibi Her Türlü İmkanlardan Yararlanmalarını Sağlar.
C) Eğitim-Öğretimde Kursiyerlerin Kişisel Çalışmaları Yanında, Grup İçinde Uyumlu Biçimde Çalışma Alışkanlığı Kazanmalarına Önem Verir, Yerine Göre Kurum Ve Çevredeki Atölye, Fabrika, İş Yerleri, Ticari, Ekonomik, Turistik Ve Mali Kurumlar İle İşletmelerden, Eski Eserler, Kitaplıklar, Müzeler Ve Laboratuvarlardan Bir Plan Ve Program Çerçevesinde Yararlanmalarını Sağlar, Bunun Alışkanlık Haline Getirilmesine Özen Gösterir.
Ç) Yıllık Planlara Bağlı Olarak Verdikleri Ders Konuları İle Yapılan Deney, Uygulama Ve Benzeri Çalışmaları Her Dersin Sonunda İlgili Deftere Yazarak İmza Eder.
D) Her Türlü Eğitim-Öğretim Ve Üretim Çalışmaları İle Uygulamalarda Kursiyerlerin Etkinliklerini Devamlı Ve Yakından Takip Eder, Gerekli Rehberliği Yapar.
E) Yönetimce Düzenlenecek Nöbet Çizelgesine Göre Nöbet Tutar.
F) Bilim Ve Teknolojideki Gelişmeleri Takip Eder, Bunları Kurumun Amaç Ve İlkeleri Doğrultusunda Öğretime Aktarır, Kursiyerlerin Mesleki Konuda Çevre İle İlişki Kurmalarını Sağlar.
G) Kursiyerlerin Yaptıkları Deney, Temrin, İş Ve Uygulamalarda Tüketilen Gerecin Bir Listesini Yaparak İlgililere Verir.
Ğ) Merkezde Yapılan İş Ve Hizmet Çalışmalarının Beklenen Nitelikte Ve Sürede Sonuçlandırılmasını Sağlar.
H) Kendilerine Verilen Araç-Gereç Ve Makinelerin Korunmasını, Bakımını, Onarımını Ve Uygun Biçimde Kullanılmasını Sağlar, Bu Konuda Kursiyerlere Rehberlik Yapar.
I) Tebliğler Dergisini Okur Ve İmzalar.
İ) Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Çalışmalarına Katılır, Sorumlu Müdür Yardımcısına Yardımcı Olur.
J) Müdürün Görevlendirmesi Durumunda, Çevrede Yaygın Eğitim Hizmeti Yapan Diğer Kamu Görevlileri İle İş Birliği İçinde Hazırlanacak Programlar İçin Yöre Halkının İstek Ve İhtiyaçlarını Belirler Ve İlgili Müdür Yardımcısına Sunar.
K) Görevleri İle İlgili Tüm Belge Ve İstatistikleri Tutar Ve Program Bitiminde İlgili Müdür Yardımcısına Teslim Ederler.
L) Derslerin Başlamasından En Az On Beş Dakika Önce Görev Yerinde Bulunur, Dersliği Öğretime Hazırlar Ve Sınıfın Yoklamasını Yaparlar.
M) Devlet Memurları Kılık-Kıyafet Mevzuatı Hükümlerine Uyar.
N) Özel Eğitim Gerektiren Kursiyerlerin Yetiştirilmesi İçin Önlem Alır.
O) Kulüp Danışman Öğretmenliği Görevlerini Yürütür.
Ö) Döner Sermaye İşlerinde Görevlendirildiğinde Atölye Ve Meslek Dersleri Programları İle Diğer Öğretim Programlarına Uygun Olarak Bu İşleri Planlar Ve Yaptırır.
P) Müdürün Hazırlayacağı Bir Program Doğrultusunda, Mevzuatına Uygun Olarak Aday Öğretmenleri Yetiştirir.
R) Sınavlar İle İlgili Görevleri Mevzuatına Uygun Olarak Yerine Getirir.
S) İnceleme Ve Araştırma Gezileri İçin Gezi Planı Hazırlar. Kursiyerlerin Gezi İle İlgili Görüş Ve İzlenimlerini Tartışıp Değerlendirmelerini Sağlar Ve Sonucunu Bir Raporla Kurum Yönetimine Bildirir.
Ş) Görevlendirildikleri Komisyon Ve Kulüp Çalışmalarına, Milli Bayram İle Mahalli Günlere, Tören Ve Toplantılara, Kurs Ve Seminerlere Katılır. Yıllık Çalışma Takviminde Belirtilen Tarihlerde Kurumda Hazır Bulunur Ve Verilen Görevleri Yapar. Nöbet Çizelgesinde Belirtilen Görevleri Yerine Getirir. Komisyon Ve Diğer Ekiplerdeki Çalışmalarını Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı İle Yürütür.
T) Alanı İle İlgili Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmeleri Takip Ederek Bunları Eğitim Ve Öğretime Yansıtır. Bu Konuda Her Yıl En Az Bir Rapor Hazırlayarak Halk Eğitimi Merkezi Planlama Komisyonunda Tartışılmasını Sağlar.
U) Kursiyerlerce Yapılan Deney, Temrin, Proje, Döner Sermayeden Yapılan İş Ve Uygulamalarda Kullanılan Araç-Gerecin Bir Listesini İlgililere Verir. Döner Sermayeden Yapılan Üretim Çalışmalarına Katılır. Yapılan İş Ve Hizmetlerin İstenen Nitelikte Ve Sürede Sonuçlandırılmasını Sağlar.
Ü) Uygulamalı Öğretimde Temrin, Üretim Ve Hizmetlerin Düzenli Olarak Sürdürülebilmesi İçin Atölye Ve Laboratuvar Şefleri İle Birlikte Plan Hazırlar.

Görev Tanımları

Uzman Ve Usta Öğretici Görevleri:

Merkezde Kadrolu Öğretmen Ve Kadrolu Usta Öğretici Sayısının Yetersiz Olduğu Durumlarda Ek Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilen Resmi Görevi Olan / Olmayan Kişiler Arasından Ek Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilen Öğreticilik Niteliğine Sahip Kişidir.
Merkezlerde Görevlendirilen Uzman Ve Usta Öğreticiler, Eğitim-Öğretim Hizmetlerindeki Öğretmenlerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İçinde Müdür Tarafından Düzenlenecek Esaslara Uygun Olarak Görev Yaparlar. Ancak Uzman Ve Usta Öğreticiler Görevlerini Aksatmamak Şartı İle Başka Kurumlarda Veya Serbest Olarak Da Çalışabilirler.
Uzman Ve Usta Öğreticilere Çalıştıkları Ders Saati Karşılığında Ek Ders Ücreti Ödenir.
Başka Bir Resmi Kuruluşta Görevli Olanlara Ücret Karşılığında Verilecek Ders Görevi Haftada On Saati Geçemez. Ancak Ücretsiz Olarak Gönüllü Çalışmak Ve Görev Yaptığı Kurumun Uygun Görmesi Kaydıyla On Saatten Daha Fazla Ders Görevi Verilebilir.
Ders Görevi İle Görevlendirilen Uzman Ve Usta Öğreticilerin Günlük Çalışma Süresi En Fazla Sekiz Saattir. Müdür, Cumartesi-Pazar Günleri De Dahil Olmak Üzere Uzman Ve Usta Öğreticilere Günün 07.00 İle 24.00 Saatleri Arasında Görev Verebilir.
Uzman Ve Usta Öğreticilerden Resmi Görevi Olanlara Haftada 10 Saate Kadar, Herhangi Bir Özel Kurum Ve Kuruluşta Veya Kendi Adına Sigortalı Çalışanlar, Bireysel Emeklilik Kapsamında Olanlar İle Bağ-Kur Sigortalıları Gibi Resmi Görevi Olmayanlar Haftada 40 Saate Kadar Merkezlerde Uzman Ve Usta Öğretici Olarak Görevlendirilebilir.
Uzman Ve Usta Öğreticilerin Yukarıda Belirtilen Şartları Taşımadıkları, Görevlerinde Başarısız Oldukları, Bu Yönerge Hükümlerine Uymadıkları Merkez Müdürlüğünce Belirlenmesi Ya Da Kursiyerlerin Çeşitli Nedenlerle Öğrenime Devam Etmemeleri Halinde Kursun Kapanma Zorunluluğunun Doğması Durumunda, Uzman Ve Usta Öğreticilerin Görevine, Görevlendirilmesindeki Yöntem İle Son Verilir Ve Durum Kendisine Gerekçeli Bir Yazı İle Bildirilir. Bu Durumda Öğreticiye, Yalnız Görev Yaptığı Süre Kadar Ücret Ödenir.
Çeşitli Kanun, Tüzük Ve Yönetmeliklerde Devlet Memurları İle Öğretmenlerin Eylem Ve Davranışları İçin Öngörülen Suç Ve Cezalar, Uzman Ve Usta Öğreticiler İçin De Uygulanır.

Gönüllü Öğretici:

Uzman Ve Usta Öğretici Niteliklerini Taşımak Şartıyla Merkezlerce Düzenlenecek Kurslarda Bir Karşılık Beklemeden Gönüllü Olarak Görev Yapacak Kişidir.
Uzman Ve Usta Öğretici Olma Şartlarını Taşımak Kaydıyla Merkezlerde Açılacak Kurslarda Gönüllü Öğreticiler De Görevlendirilebilir.
Gönüllü Öğreticilik, Kişilerin Herhangi Bir Karşılık Beklemeden Gönüllü Çalışma İlkesine Dayanır. Gönüllü Öğreticiler Görevli Oldukları Süre İçerisinde Öğretmen, Kadrolu Uzman Ve Usta Öğreticilerin Görev Ve Sorumluluklarını Yerine Getirmek Ve Müdürün Belirlediği Esaslar Çerçevesinde Çalışmakla Yükümlüdürler.
Sınıf Öğretmenleri İle Emekli Sınıf Öğretmenleri, İlköğretim Müfettişleri Ve Emekli İlköğretim Müfettişlerinin Dışında Okuma Yazma Kurslarında Görev Almak İsteyen Gönüllü Öğreticiler İçin En Az Lise Ve Dengi Okul Mezunu Olmak Şartıyla Kurs Düzenlenir. Bu Kursu Başarı İle Bitirip Belge Alanlar, Gönüllü Okuma-Yazma Öğreticisi Sıfatı Kazanırlar.
Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?

Usta Öğreticiler İçin Başvuru Sıralaması:

1. Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Görevlisi
2. Örgün Ve Yaygın Öğretim Kurumlarındaki Görev Yapan Öğretmenler
3. Diğer Resmi Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Çalışan Uzman Kişiler
4. Emekliler.(Öğretim Üyeleri,Öğretim Görevlileri,Alan Uzmanları,Öğretmenler Ve Kadrolu Usta Öğreticiler İle Bakanlığa Bağlı Yaygın Eğitim Kurumlarında En Az 2 Kurs Dönemi Başarılı Şekilde Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapmış Olanlar,Öğreticilik Yapabilme Yeterliliğine Sahip Olup Herhangi Bir Kurum Yada Kuruluşta Veya Kendi Adına Sigortalı Çalışanlardan Karşılanır.)
5. Yaygın Eğitim Kurumlarında En Az İki Kurs Dönemi Başarılı Şekilde Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapmış Kişiler
6. Öğreticilik Yapabilme Yeterliliğine Sahip Olup Herhangi Bir Kurum Ve Kuruluşta Veya Kendi Adına Sigortalı Çalışan Kişiler

Usta Öğretici Ve Uzman Olacaklarda Aranılan Şartlar Nelerdir

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.
2. 18 Yaşından Küçük Olmamak.
3. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak.
4. Herhangi Bir Adli Suç Kaydı Bulunmamak.
5. Kurs Süresince Askerlik İle İlişkisi Bulunmamak.
6. Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Sağlık Sorunu Bulunmamak.
7. Alanında Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak.
8. Alanında Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak.
9. Alanında En Az Meslek Lisesi Mezunu Olmak.
10. Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak.
11. En Az İlkokul, Ortaokul Veya İlköğretim Mezunu Olup, Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak.
1. En Az Lise Mezunu Olup, Alanında Branşın Tüm Yetkinliğine Sahip Olduğunu Belgelendirmek.
2. Aile Eğitim Kurslarında Görevlendirilecek Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilerin Bakanlıkça Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimi Yoluyla Aile Eğitimi Kurs Ve Seminerlerini Başarıyla Tamamlayıp Belge Almış Olmak.

Usta Öğretici Başvurularında Gerekli Belgeler Nelerdir:
1. Mezuniyet Belgesi (Bitirdiği Okulun Diploma Fotokopisi)
2. Bitirdiği Kurslarla İlgili Belgelerin Fotokopileri
3. 2 Adet Fotoğraf
4. Kimlik Fotokopisi
5. Başvuru Dilekçesi (Kurumdan Alınacak)
6. SGK Hizmet Dökümü Ve Daha Önce Halk Eğitimde Çalıştı İse Bunu Belgeleyen Yazı.
7. Herhangi Bir Adli Suç Kaydı Bulunmadığına Dair Adli Sicil Belgesi.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Semiha dedi ki:

  İyi günler ben ilahiyat lisans mezunuyum halk eğitimde sadece aksam kursu vermem mümkün mü?

  1. Halk Eğitim Merkezine göre değişebilir, akşam kurs açan halk eğitim merkezlerinde yeterli sayıda kursiyer bulup kurs açılabilirse sadece akşam kursları verilebilir.

 2. Selda dedi ki:

  İyi akşamlar ben kız meslek lisesi resim branjı mezunuyum halkeğitim merkez ve kuruluşlarında usta öğreticilik yapabilirmiyim usta öğretici belgesi almakmı gerekir

  1. Öncelikle Alanında Lisans Mezunları (Uygulamalı Resim Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Resim, Görsel Sanatlar, Resim İş Öğreticiliği) Bölümü Mezunları Tercih Edilir. Başvuranlar Arasında Alanında Lisans Mezunu Yoksa;
   Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Sanat Ve Tasarım Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
   Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

 3. Ebru Yener dedi ki:

  Merhaba ben işletme lisans mezunuyum. Şu an Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü okumaktayım. 4-6 yaş çocuk gelişimi etkinlikleri sertifikası ve evde çocuk bakımı sertifikam var. Daha önceden ücretli öğretmenlik de yapmıştım. Halk Eğitim Merkezlerinde Çocuk Gelişimi Öğretmenliği yapabilir miyim? Teşekkürler.

  1. başvuranlar arasında alanında lisans mezunlarının bulunmaması durumunda başvurular kabul edilebiliyor. çocuk gelişim bölümünü bitirdikten sonra tercih edilme şansınız artacaktır.

   1. İpek Aksoy dedi ki:

    Merhaba ben kız Meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. 2 yıllık sosyal hizmetler bölümünü bitirdim. Şuan 2 yıllık çocuk gelişimi okuyorum. 10 yıllık özel kreş ve ana okullarında usta öğretici ve grup sorumlusu olarak çalıştım. Halk eğitimde görev yapabilir miyim.

    1. Başvuru Yapabilirsiniz Ancak Öncelik Alanında Lisans Mezunlarına Verilir, Başvuranlar Arasında Alanında Lisans Mezunu Bulunmaması Durumundan Ön Lisans, Meslek Lisesi Diye Sıralanır.

 4. Kubar dedi ki:

  Ehliyetimi yeni alicam ehliyet kurslarinda usta öğretici olmak icin ne kadar beklemem lazim birde cocuk gelişimi kursuna baslicam burdan sertifika aldiktan sonra ne yapmalıyım kurs merkezinde ogreticilik yapabilir miyim onlisans bankacilik ve sigortacilik mezunuyum tesekkurler

 5. Kubar dedi ki:

  Önlisans meznuyum ehliyetimi aldım ne kadar sure sonra halk eğitim kurslarinin verdiği kurslara katilarak usta öğretici olabilirim yada kurslarda öğretmenlik yapabilir miyim ayrica yakinda kurs merkezinde çocuk gelişimini baslayacagim aldığım bu sertifikayla kursta öğreticilik yapabilir miyim tesekkurler iyi çalışmalar..

  1. Bildiğim kadarıyla alanınızda halk eğitim merkezlerinde bir kurs açılmadığından usta öğreticilik yapamıyorsunuz. ehliyetiniz 3 yılı doldurunca motorlu taşıt sürücüleri kurslarına katılarak sürücü kurslarında görev yapabilirsiniz.

   1. Kubar dedi ki:

    Peki halk eğitimden çocuk gelişimi sertifikasi alirsam halk egitimde o bransta usta ogreticilik yapabilir miyim

    1. Öncelikle alanında lisans ve önlisans mezunları tercih ediliyor, başvuranlar arasında bu şartları taşıyanların bulunmaması durumunda pozisyona uygun sertifikası bulunanlara görev verilebiliyor.

   2. Evin dedi ki:

    Merhaba. Ben Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunuyum. Osmanlı Türkçesi , okuma yazma, hızlı okuma, ygs hazırlık gibi kurslarda öğretici olmak istiyorum bunun için usta öğreticilik belgesine gerek var mı acaba ??

    1. Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezuniyet Belgesi İle Birlikte Osmanlı Türkçesi Dersini Gördüğünü Belgeleyenler Ders Verebiliyor, Ayrıca Diksiyon Eğitimi De Verebiliyor.

 6. görkem dedi ki:

  Merhaba el sanatları teknolojisi dekoratif sanatlardan mezunum ustalık ve usta ögreticilik belgem var .Şimdi de meü önlisans kuyumculuk okuyorum halk eğitiminde ücretli öğretmenlik yapabiliyor muyum ? Yapmam gerekenler neler?

  1. halk eğitim merkezlerine şahsen belgelerinizle başvuruda bulunabilirsiniz. halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları çoğunlukla ağustos ayında başlayıp, eylül sonuna kadar devam eder. yıl içerisinde usta öğretici talebi olan halk eğitim merkezleri de bulunabilir. belediyeler tarafından açılan ücretsiz kurslar içinde usta öğretici başvurusunda bulunabilirsiniz.

 7. Baran dedi ki:

  Karakalem ve klasik gitar alanlarından kurslara giderek bilgi sahibi oldum. Lakin usta öğrenci belgem yok. 18 yaşındayım, üniversiteye hazırlanıyorum. Belgeyi almam durumunda ders verebilirmiyim?

  1. Resim Kurslarında Öncelikle Alanında Lisans Mezunları Uygulamalı Resim Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim İş Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim – (Lisans)
   Görsel Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans) mezunları tercih edilir.
   Eğitimciler:
   1.Programın uygulanmasında Sanat ve Tasarım Alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2.Programın uygulanmasında gerektiğinde Sanat ve Tasarım Alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3.Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
   Gitar Kursu İçin Öncelikle Konservatuvar Mezunları Tercih Edilir.
   Müzik Öğretmenliği – (Lisans)
   Yaylı Çalgılar Bölümü – (Lisans)
   Temel Bilimler – (Lisans)
   Müzik (Gitar Anasanat Dalı) – (Lisans)
   Eğitimciler:
   1. Programın uygulanmasında Müzik alanında eğitim almış ve tercihen sektör
   deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Müzik alanında sektör deneyimi
   olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 8. Hatice dedi ki:

  Ilahiyat önlisans mezunuyum daha evvel ücretli öğretmenlik yaptım halk eğitim merkezlerinde ders vermem mümkün mu

  1. Kuran-kerim Elifba okuma ve Kuran-ı kerimi tecvidli okuma branşlarında kurs açabiliyorsunuz. Ayrıca İSMEK gibi belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz kurslarda da görev alabilirsiniz.

 9. Salih dedi ki:

  Slm benim mobilya dosemeciligi usta ve ogretici diplomam var 2011 mezunuyum ciraklik okulundan kalfalik ustalik ve egitici ustalik aldim su an aol de ogrenciyim bende halk egitim kurslarinda gorev alabilirmiyim..

  1. alanınızdaki kurslarda görev alabilirsiniz.

 10. Mehmet Ay dedi ki:

  İyi akşamlar ben erkek kuaförüyüm.ustalık belgem var. Halk eğitim merkezlerinde çalışmam mümkün mü

  1. ustalık belgesi ile de çalışılabilir, ancak usta öğretici belgesi alırsanız çalışma şansınız artacaktır. usta öğretici belgesi mesleki eğitim merkezlerinden alınabilir.

 11. merve dedi ki:

  Ii geceler Ben isletme mezunuyum formasyon alcam insallah.suan tibbi sekreterlik kursuna gidiyorum ve ins hastanede tibbi sekreter olarak caliscam.sunu sormak istiyorum Bu formasyon halk egitim merkezlerinde tibbi sekreterlik derslerini vermeme yararmi

  1. Hasta kabul işlemleri kursunda usta öğretici olmak için alanında lisans ve ön lisans mezunu olanlar tercih ediliyor.
   Sağlık Eğitimi – (Lisans)
   Sağlık İdaresi – (Lisans)
   Sağlık Bilimleri – (Lisans)
   Sağlık Kurumları Yöneticiliği – (Lisans)
   Sağlık Kurumları İşletmeciliği – (Lisans)
   Hemşirelik – (Lisans)
   Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri – (Lisans)
   Hastane Yönetimi ve Organizasyonu – (Ön Lisans)
   Sağlık Kurumları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   1.Programın uygulanmasında Hasta ve Yaşlı Hizmetleri eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2.Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olanlardan yararlanılabilir.
   3.Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 12. Songül dedi ki:

  Ben halkeğitim merkezinde 6 yıldan beri görev yapıyorum. Kadroya geçen istiyorum.usta öğretici lik belge var.dekoratif el sanatları v
  e kazaziye gümüş işleme dalında ve deri dersi veriyorum ayrıca.şimdi önlisans kuyumculuk ve takı tasarım okudum.kadroya geçme için ne yapmam gerekli?

  1. KPSS ile alım olursa başvurulabilir, veya bir yasa çıkarsa çalışanlar toptan kadroya alınabilir.

 13. seda dedi ki:

  büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunuyum. önlisans. tıbbi sekreterlk sertifikamda var usta öğretici olabilirmiyim ???

  1. Yönetici Asistanı kursu için öncelikle alanında lisans mezunları alınıyor, daha sonra ön lisans mezunları tercih ediliyor. yönetici asistanı usta öğreticisi olabiliyorsunuz.

 14. orkun dedi ki:

  İLÇE MEM’DE MEMURUM.SINAVSIZ ATAMA İLE USTA ÖĞRETİCİLİĞE KADROLU GEÇMEK İSTİYORUM.MAAŞ KONUSUNDA DEĞİŞME OLUR MU ? YOKSA ALDIĞIM MAAŞ ÜZERİNDEN Mİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM?

 15. inci dedi ki:

  Halk eğitim merkezinde 20 saat resim kursu açtım sigorta kaç saat ve üstünde yatıyor ?

  1. 7.5 saat bir gün oluyor diye biliyorum.

 16. Fatma dedi ki:

  Benim sosyal tesisinde mefrusat hocası olmam için kactane ustalık belgesine ihtiyaç var

  1. Öncelik sırasına göre:
   Dekoratif Ürünler Öğretmenliği – (Lisans)
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)
   El Sanatları Öğretmenliği – (Lisans)
   Nakış Öğretmenliği – (Lisans)
   Ev Tekstili Konfeksiyonu – (Ön Lisans)
   Dekoratif Ev Tekstili – (Ön Lisans)
   El Sanatları (Nakış) Bölümü – (Ön Lisans)
   Dekoratif Ev Tekstili – (Lise)
   Dekoratif Ev Tekstili Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş

 17. ftma dedi ki:

  iyi günler ben Türkçe öğretmenliği lisans mezunuyum hangi alanlarda kurs verebilirim ?

  1. Alanınızda açılan kurslarda öğretici olabilirsiniz.

 18. Özlem dedi ki:

  Lisans kamu yönetimi mezunuyum.pedagojik formasyon aldim.adalet bölümuyle ilgili halk egitimde calisma imkanim varmi.ne yapilabilir.işsizim.

 19. merve dedi ki:

  Tesekkur t ederim oncelikle ben bisey daha sormak istiyorum Peki formasyonaldim halkegitime gittim bana Sinai yapiyolar alma icin seni

  1. usta öğretici alımlarında sınav yapılıyor.

   1. merve dedi ki:

    Tesekkurler sinavsiz olma sansim varmi

    1. alımlarda alanıyla ilgili sınav yapıyorlar.

     1. merve dedi ki:

      Hocam biraz sinavin detayiyla ilgili bilgi verebilirmisin sana zahmet Ben bilgisayarli muhasebe hocasi olmak istesem sadece muhasebe sinavimi yapcak bana Sinai

     2. evet alanınızla ilgili sınav yazılı veya sözlü yapılıyor.

 20. Buket dedi ki:

  Ben kız meslek lisesi çocuk gelisim bölümü mezunuyum
  Açıköğretim fakültesi sosyal hizmetler on lisans son sınıf okuyorum bende öğretmenlik yapabiliyormuyum

  1. çocuk gelişimi alanında açılan kurslar için öncelikle lisan mezunları (Okul Öncesi Öğretmenliği – (Lisans), Anaokulu Öğretmenliği – (Lisans), Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği – (Lisans)) daha sonra alanında ön lisans mezunları tercih edilir.
   1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında eğitim almış
   ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında
   sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 21. merve dedi ki:

  Merhabalar ben isletme mezunuyum pedagojik formasyon alacagim ins aldiktan sonra halkegitimde ogretici olabilirmiyim

 22. yusuf dedi ki:

  özel bir firmada tercümanlık yapıyorum. Ama aslen İngilizce öğretmeniyim ve haftasonları halk eğitim de ingilizce dersleri vereceğim. Ders saati ücreti ne kadar acaba benim durumumdakiler için?

 23. Ayhan dedi ki:

  Müzik alaninda halk eğitimde ücretli eğitim vermek için de ustalik belgesimi almak gerekiyor örneğin gitar,bağlama,ud dersleri vermek icin nasil bir prosedur var?Teşekkurler.

  1. konservatuar mezunları müzik alanındaki kurslarda öğreticilik yapabiliyor.

   1. Ayhan dedi ki:

    Hicbir belgeye ve mezuniyete sahip olmayan bir arkadaşım veriyor şuan?

    1. kuruma başvuru yoksa diğer başvuruda bulunanlar değerlendirilebiliyor.
     Eğitimci Şartları:
     1. Programın uygulanmasında Müzik alanında eğitim almış ve tercihen sektör
     deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
     2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Müzik alanında sektör deneyimi
     olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
     3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 24. ezgi dedi ki:

  iii günler ben tokatta 9 yıldır kuaförlük yaptım kalfa ustalık ve usta öğretici belgem var acık lise okuorum 100de 53 isitme engelim var cihaz kullanıyorum acaba bende bu usta öğreticilikten yararlanabilirmiyim elemanlara iş gereğini hereyi ögretiyordum seviyorum meslegimi batman merkeze geldim burada iş bakamadım halk egitime gitsem faydalı olabilirmiyim??

  1. Usta öğretici belgeniz varsa halk eğitim merkezlerine başvurabilirsiniz.

 25. tuba dedi ki:

  Nakış üzerine usta öğreticilik belgem var ve 1200saatlik takı imalatçısı sertifikam var bu daldada kurs açabilirmiyim hagi AOF sini okumam bana avantaj sağlar

  1. öncelik lisans ve ön lisans mezunlarına veriliyor, daha sonra meslek lisesi ve usta öğretici ve ustalık belgesi sahiplerine daha sonra alana uygun sertifikası olanlara.
   Dekoratif El Sanatları Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Dekoratif Ürünler Öğretmenliği – (Lisans)
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)
   Gemoloji – (Lisans)
   El Sanatları Öğretmenliği – (Lisans)
   Takı Tasarımı ve Teknolojisi – (Lisans)
   El Sanatları – (Lisans)
   Geleneksel El Sanatları – (Ön Lisans)
   Kuyumculuk Teknolojisi – (Ön Lisans)
   Takı Tasarımı – (Ön Lisans)
   Takı Teknolojisi – (Ön Lisans)
   El Sanatları – (Ön Lisans)
   Uygulamalı Takı Teknolojisi – (Ön Lisans)
   Süs Taşları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Taş ve Metal İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Takı ve El Sanatları – (Ön Lisans)
   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı – (Ön Lisans)
   Takı İmalatçısı – (Lise)
   Kuyumculuk – (Lise)
   Takı İmalatı Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Kıymetli Taş ve Metal İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş.

 26. tuba dedi ki:

  Nakış üzerine usta öğreticilik belgem var ve 1200 saatlik takı imalatçısı sertifikam var bu dalda kurs açabilirmiyim AÖF leei in hangi bolumunu okumam bana avantaj sağlar

  1. Dekoratif El Sanatları Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Dekoratif Ürünler Öğretmenliği – (Lisans)
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)
   Gemoloji – (Lisans)
   El Sanatları Öğretmenliği – (Lisans)
   Takı Tasarımı ve Teknolojisi – (Lisans)
   El Sanatları – (Lisans)
   Geleneksel El Sanatları – (Ön Lisans)
   Kuyumculuk Teknolojisi – (Ön Lisans)
   Takı Tasarımı – (Ön Lisans)
   Takı Teknolojisi – (Ön Lisans)
   El Sanatları – (Ön Lisans)
   Uygulamalı Takı Teknolojisi – (Ön Lisans)
   Süs Taşları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Taş ve Metal İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Takı ve El Sanatları – (Ön Lisans)
   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı – (Ön Lisans)
   Takı İmalatçısı – (Lise)
   Kuyumculuk – (Lise)
   Takı İmalatı Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Kıymetli Taş ve Metal İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş.

 27. Mukaddes dedi ki:

  Mrb Önlisans 1. Sinif öğrencisiyim. Halk Eğitim ingilice a1 sertifikası alsam ne yapmam gerekiyor ücretli öğretmenlik yapma icin

  1. halk eğitim merkezlerinde ingilizce dersleri verebilme için; Üniversitelerin Lisans Bölümlerinden Mezun Olup KPDS-İngilizce(Geçerlilik süresi: 5 Yıl), ÜDS-İngilizce(Geçerlilik Süresi: 2 Yıl) Veya YDS-İngilizce(Süresiz Geçerli)’den En Az 70 Ve Üzeri Puan Alan Adaylar

   Mezuniyet Bölümleri
   Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) – (Lisans)
   İngilizce Öğretmenliği – (Lisans)
   İngiliz Dili ve Edebiyatı – (Lisans)
   Amerikan Kültürü ve Edebiyatı – (Lisans)
   Çeviri Bilimi Bölümü (İngilizce) – (Lisans)
   İngiliz Dili ve Kültürü – (Lisans)
   İngiliz Dil Bilimi – (Lisans)

   Yetkinlik Belgesi/Sınavları
   CAE (İngilizce)
   CPE (İngilizce)
   TOEFL iBT (İngilizce)
   PEARSON PTE (İngilizce)
   YDS (İngilizce)
   ÜDS (İngilizce)
   KPDS (İngilizce)

 28. Fatma dedi ki:

  Meslek lisesi mezunuyum bolumum pc proqramlamaydi bnde komekte usta oqretici olmak istiorum fakat pc uzerine deil neler yapmam qerekiyo aydinlatirmisiniz.

  1. Başvurmak İstediğiniz Alanda Öncelikle Lisans, Önlisans Mezunları Tercih Edilir, Lise Mezunları İçin Alanında Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi Sahibi Olmanız Gerekir. Komek Online Usta Öğretici Başvuru Linkinden Başvurmak İstediğiniz Branş Kısmından Alımı Yapılan Alanları Görebilirsiniz. http://www.komek.org.tr/ogretmenbasvuru.php

 29. Murvet dedi ki:

  Turizm Meslek Lisesinin mezun olduktan sonra yurtdışında turizm devam ettim döndükten sonra konaklama lisans bitirdim,formasyon aldı ,iyi derece ingilizce
  De biliyorum ,turizm konusundaki bilgi ve tecrübelerimi paylaşmak öğretmek is
  Terim,ne yapabilirim tsk

  1. Konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki kurslar için halk eğitim merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/

 30. Elif dedi ki:

  İnşaat değil pardon iktisat yanlış olmuş

 31. Elif dedi ki:

  Merhaba ben Anadolu Üniversitesi İnşaat fakültesi kamu yönetimi mezunuyum ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde yüksek lisans bitirdim meb onayli ingilizce ve bilgisayar işletmeciliği ayrıca özel bir kurumdan diksiyon ve güzel konuşma sertifikalarim var. Ustalik belgem ve pedagojik formasyonum henüz yok. Acaba bu halde ustalik belgesi olmadan halk egitimde yada adalet dersi veren ( benim bölümumun verebileceği ders olan) mesela bir ticaret lisesinde usta ogretici olabilir miyim ? Teşekkürler.

  1. pedagojik formasyon alarak yapılabilir.

 32. Kadir celik dedi ki:

  Ustalık
  Ve
  Usta öğreticiyim .tekstilde çalışmak istiyorum.nereye başvurmaliyim
  Kadrolu olarak ise girmek için ne yapmam gerekir.teşekkürler.

  1. Halk Eğitim Merkezlerine Şahsen Başvurulmalıdır. Her halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuruları farklı tarihlerde yapılmaktadır. Genellikle ağustos ayında başlayan usta öğretici başvuruları eylül ayında sona ermektedir.

 33. Enes dedi ki:

  Merhaba,

  2016-2017 dönemi usta öğretici maaşları ne kadar?

  1. çalıştığınız kurumdan bilgi alabilirsiniz.

 34. Sevgi dedi ki:

  Merhaba ben düz lise mezun uyum ustalık ve usta öğreticilik belgem var 4 yıldır el sanatları kursu açıyorum benim KPSS ile kadroya geçme şansım varmı varsa şartlar nedir

  1. alım yapılırsa başvurabilirsiniz.

 35. Gülay dedi ki:

  Gülay Ben önlisans mezunuyum.Ayrıca eğitim fakültesinde formasyon (öğretmenlik meslek bilgisi belgesi) eğitimi aldım .Halk eğitimlerinde usta öğretici olarak çalışabilir miyim. Başvurular ne zaman başlıyor ve bitiyor. Başvuru için gerekli belgeler neler.Şimdiden teşekkürler.

  1. Mezun Olduğunuz Alanla İlgili Açılan Kurslar Olursa Görev Alınabilir. Usta Öğretici Başvuruları Halk Eğitim Merkezine Göre Değişmektedir. Genelde Ağustos Ayında Başlayıp, Eylül Ayı Sonuna Kadar Başvuru Alan Halk Eğitim Merkezleri Bulunmaktadır.

   1. ahmet dedi ki:

    Ben 4 yillik guzel sanatlar fakultesini okudum hali kumas bolumu halk egitimde nasil calisabilirim

    1. öncelikle alanında lisans mezunları, daha sonra ön lisans mezunları, daha sonra alanında meslek lisesi mezunları ve ustalık ve usta öğreticilik belgesi sahipleri tercih edilir.
     El Dokuma ve Örgü Eğitimi Ana Sanat Dalı – (Lisans), Geleneksel Türk El Sanatları – (Lisans), El Sanatları Dokuma Bölümü – (Lisans), Halı ve Kilim – (Ön Lisans), Halıcılık – (Ön Lisans), Halı Kilim Desinatörlüğü – (Lise), Geleneksel El Sanatları – (Ön Lisans), Halı Desinatörlüğü Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)

 36. Zemine dedi ki:

  Merhaba halkla ilişkiler ve tanıtım önlisans mezunuyum halk egitimde bana uyacak başvuru yapabileceğim bi usta ögreticilik varmı ? Ayrıca özel güvenlik ,girişimcilik,bilgisayar belgelerim var

  1. Çağrı Merkezi Elemanı , Müşteri Asistanı gibi halkla ilişkiler alanındaki kurslarda tercihen lisans başvuranlar arasında lisans mezunu olmaması durumunda ön lisans mezunları da alınabiliyor.

 37. Tuğçe dedi ki:

  Ben düz lise mezunuyum ben usta öğretici olmak istiyorum bunun için baştan sonuna kadar neler yapmam gerekiyor smdiden teşekkür ederim 😘

  1. öncelikle ustalık belgesi alacağınız alanı seçip ustalık belgesi nasıl alınır yazımızı okuyunuz. http://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/

 38. ayşe dedi ki:

  Halkegitim merkezinde aşcı cırakligi kursu ve hijyen egitimleri veriyorum.ön lisans mezunuyum.kadrolu olmak icin ne yapmak gerek

  1. Kadrolu usta öğretici alım KPSS ile yapılıyor.

 39. Tarkan aytuna dedi ki:

  Ben bir ilçede biyoloji öğretmeni kadrolu olarak calismaktayim, önlisans fotoğrafçılık kameramanlık diplomam var, ilçede normal derslerim ve yetiştirme kursları olarak haftada 33 saat derse girmektekyim, sorularim;
  1. Fotoğraf çekimi kursu acabilirmiyim,
  2. Haftada 10 saat kurs acsam, bu 10 saatin ek ders ücretini alabilir miyim, yoksa haftada 40 saat sınırına takılır miyim ?
  3. Bilgisayar animasyonu yüksek lisansim devam ediyor, transkriptle 3dmax kursu acabilirmiyim ?

  1. fotoğraf çekimi kursu açabilirsiniz. haftada en fazla 40 saat kurs açabilirsiniz. ismek kariyer sayfasından daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx

 40. cerenözdemir dedi ki:

  Merhaba ben özel eğitim bölümü mezunuyum meslek lisesinde. İşaret diliyle ilgili kurs aldım yeterli saate tamamlarsam bununla ilgili kurs verebilir miyim ? Bunun için ne yapmam gerekiyor ?

  1. öğretici koşulları:
   İşitme Engelliler Öğretmenliği – (Lisans)
   Özel Eğitim Öğretmenliği – (Lisans)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş
   EĞİTİMCİLER
   1. Programın uygulanmasında İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır,
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında en az 8 yıl öğretmen olarak çalışmış ve işaret dili bilen meslek elemanlarından yararlanılabilir,
   3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 41. gamze dedi ki:

  Merhaba halk eğitim merkezinden usta öğreticilik teklifi aldim günde 3saat haftada 3 gün 10 TL ücret, sigorta tam yatmiyormus yarisini kendi cebimden karsilamam gerekiyormus kafam çok karisik emeğime değer mi diye yardimci olur musunuz?

  1. Başlangıç yapmanız sizin için iyi olacaktır. ilerleyen dönemlerde farklı halk eğitim merkezlerinde veya belediyelerin açtığı kurslarda çalışmak için referans olacaktır.

 42. fadime dedi ki:

  lisede giyim üretim bölümü yüksekokulda moda tasarım bolumu mezunuyum.1 yıl kadın üst giyimi ve çocuk giysileriyle ilgili kurs aldım.ilgili kurslarda görev almak istiyorum.ne yapmam gerekir?

  1. halk eğitim merkezlerine şahsen başvurmanız gerekli. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte ağustos (15) eylül sonu arasında alınıyor.

 43. Ayşe abaci dedi ki:

  Isletme mezunları başvuru yapabiliyor mu? 3 yıl dikiş kursu 1 yıl çini kursuna katıldım. 10 yıl bankalarda çalıştım, ayrıca kolej mezunuyum. Usta öğretici olabilir miyim bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

  1. işletme mezunları muhasebe ve finansman alanında açılan bazı kurslarda görev alabiliyor. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx ismek kariyer sayfasından muhasebe ve finans alanının seçerek bir fikir edinebilirsiniz.

 44. Burak dedi ki:

  Merhaba Engelli bakımı ve Rehabilitasyon bölümü önlisans mezunuyum. Halk eğitim merkezlerinde Engelli bakıcısı kursları gibi kurslarda görev almak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

  1. Halk eğitim merkezlerine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

 45. pelin dedi ki:

  saglık kurumları ısletmecılıgı mezunlerı halk egıtımde usta ogretıcı olması ıcın ne yapması gerekır hengfı belgeler lazımdır

  1. halk eğitim merkezlerine şahsen başvurmalıdır.
   usta öğretici başvuru belgeleri:
   Halk Eğitim Merkezi Başvuru Formuyla Birlikte İstenilen Ek Belgeler Nelerdir:
   1.Diploma Fotokopisi
   2.Öğrenim Belgesi ( Diploma Veya Okul Çıktı Belge Sureti, Kurs Sertifika Suretleri)
   3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   4.Seminer Belgesi Fotokopisi (Varsa Geçmiş Yıllardan Alınmış Belgelerden Herhangi Biri)
   5.Daha Önce Görev Yaptığına İlişkin, Görev Yaptığı Yerden Veya İlçeden Alınmış Belge.
   6.Plastik Şeffaf Telli Dosya (5 Adet); Poşet Dosya (5 Adet)
   7.Sabıka Kaydı
   http://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu/

 46. Ferhat zor dedi ki:

  Merhaba ben önlisans ozel guvenlik fakultesi mezunuyum ve iktisat fakultesi çalisma ekonomisi ve endustri iliskileri lisans mezunuyum. ayrica sagligi ve guvenligi tezsiz yuksek lisans mezunuyum usta ogretici icin ne yapmam gerekiyor.

  1. mezun olduğunuz alanlarda halk eğitim merkezlerinde şu an için kurs açılmıyor. İş Güvenliği ve işçi Sağlığı kursunu verme ihtimaliniz olabilir. hem tüm kurs modüllerine ulaşmak için tıklayın. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/

 47. Faruk dedi ki:

  Merhaba ben Antakya kemer de turem öğrencisiyim kadrolu usta öğretici olmak için ne yapmalıyım Teşekkürler .

  1. KPSS sınavı ile kadrolu usta öğretici olunabiliyor.

 48. Eylul dedi ki:

  Kadrosuz usta öğreticilik yapıyorum sigortanın tam yatması için kaç günlük kaç saat derse girmeliyim

  1. fultime çalışmanız gerekir. haftada 5 gün 40 saat…

 49. Sinan dedi ki:

  Halk egitimde calisan usta ôgreticilerin (sözleşmeli) ne gibi haklari var öğrenebilir miyim şimdiden tesekkurler

 50. Murat dedi ki:

  Merhabalar ben ön lisans mezunuyum takı tasarım mezunuyum halk eğitim müdürlüğünde kadrolu olarak girme şansım var mı? Varsa bunun için ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Alım Olursa KPSS ile girebilirsiniz.

 51. Kübra dedi ki:

  Cografya lisans mezunuyum halk Eğitim merkezlerinde çalışmak icin ne gibi şartlar var.ne yapmam lazim bilgikendirirmisiniz?

  1. Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar…

 52. zuhre yıldız dedi ki:

  Merhaba ben şuanda işletme sahibiyim ama ustalık ve usta öğretici belgelerim mevcut olduğu için manikür pedikur üzerine eğitmenlik yapmak istiyorum 2002 yilindan itibaren meslek birikimim var açık liseden devam ediyorum sadece öğrenim diplomam yok nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

  1. öncelikle bölümünde lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor. bazı branşlarda usta öğretici belgesiyle de eğitim verilebiliyor. bir fikir vermesi açısından aynı koşullarla eğitici alan ismek kariyer sayfasına bakabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx alanı güzellik ve saç bakım hizmetleri olarak seçiniz.

 53. cagla dedi ki:

  halk egitim merkezlerinde kadrolu egitmenlik icin ne zaman ve nasil basvuru yapmamiz gerekiyor.Ayrica alanimiz disi fakat hakim oldugumuz baska alanlarda da derslere girebiliyor muyuz? simdiden tesekkurler.

  1. kpss sınavı ile kadrolu olunabiliyor. alanında eğitim almış veya alanında usta öğretici belgesi sahipleri eğiticilik yapabilir.

 54. melike dedi ki:

  asgaeri ücret usta oğreticilirinede vurucak mı yanı saat ücreti artıcak mı?

  1. asgari ücretin artışı diğer ücretleri de yukarı doğru tetiklemesi bekleniyor. ayrıca asgari geçim indiriminin artması ile çalışanların ocak 2016 maaşlarında en az 43 tl artış olacak.
   Net 1.300 lira olunca brüt tutar 1.655 lira olacak. Asgari Geçim İndirimi, ise asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
   -Mükellefin kendisi için \% 50’si
   -Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için \% 10’u
   -Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için \% 7.5’i oranında hesaplanıyor. Böylece evli ve 2 çocuklu bir çalışan şimdiye kadar 1.273 liranın yüzde 75’i olan 97 lira üzerinden 143 lira Asgari Geçim İndirimi alırken artık 1.655 liranın yüzde 75’i oranında yani 1.241 lira üzerinden 186 lira Asgari Geçim İndirimi alacak. Yani her çalışan 43 liralık daha fazla Asgari Geçim İndirimi parası alacak.

 55. Mehmet dedi ki:

  Usta ogretici belgem ile nereye basvurarak bir Meslek Edindirme Kursu veya buna benzer eğitim kurumunda görev alabilirim Teşekkürler

  1. Halk eğitim merkezleri veya Belediyeler tarafından açılan kurslarda görev alabilirsiniz. (ismek vb)

 56. latif dedi ki:

  Saat ücreti 10 tl civarı

 57. dilek dedi ki:

  halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticiler ne kadar maaş alıyor acaba.

Bir Cevap Yazın