Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 17 Eylül 2021

Halk Eğitim Merkezi Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları

Halk Eğitim Merkezi Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları

Halk Eğitim Kadrolu Usta Öğretici Olma Şartları Nelerdir. Hem Halk Eğitim Merkezlerinde Kadrolu Usta Öğretici, Uzman Ve Usta Öğretici İle Gönüllü Öğretici Olma Şartları Nelerdir, Görev Ve Sorumlulukları.

E-Yaygın Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Detayları İçin Tıkayın.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Alımlarında Başvuru Öncelik Sıralaması Nasıl Yapılır.

Usta Öğretici Maaşları Part Time Kurs Açanlar İçin Kursun Hafta İçi, Hafta Sonu, Akşam Olarak Açılması ve Usta Öğreticinin Eğitim Durumuna Göre Saat Ücreti Farklılık Gösterir.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Doğrudan Kurum Müdürlüklerine Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Usta Öğretici Belgesine Sahip Olanlar, Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslarda Görev Alabilirler. Usta Öğretici Belgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınabilir. Usta Öğretici Maaşları Çalıştığı Kuruma, Çalışma Şekline (Full Veya Part), Eğitim Durumuna Göre Değişebilir. Her Branşta Usta Öğretici Olarak Görev Alınamaz. Örneğin Yabancı Dil, Bilgisayar Ve Benzeri Kurslarda Alanında Lisans Veya Ön Lisans Mezunu Olmak Gereklidir. Yabancı Dil Alanında Görev Almak İçin Yetkinlik Belgeleri İstenir. Alanında Lisans Yada Ön Lisans Mezunları İçin Usta Öğreticilik Belgesi Gerekli Değildir. Örneğin Step Aerobik Öğreticisi Olmak İçin En Az Lise Mezunu Olmak Ve Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Antrenörlük, Yardımcı Antrenörlük Yada Türkiye Cimnastik Federasyonu Step – Aerobik-Pilates Eğitmenlik Sertifikası Sahip Olma Şartları Aranır. Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Açılan Bazı Kurslarda Usta Öğretici Olarak Görev Alabilmek İçin Lisans Ve Ön Lisans, Meslek Lisesi Ve Ustalık Ve Usta Öğretici Belgesi Sahipleri Görev Alabilir. Aynı Şart El Sanatları Teknolojisi Alanındaki Kurslarda Da Geçerlidir, Alanında Lisans, Önlisans, Meslek Lisesi Mezunları Ve Ustalık Ve Usta Öğretici Belgesine Sahip Olanlarda Başvurabilir. Başvuranların Arasında Yapılan Seçimde Öncelikle Lisans, Önlisans Mezunları Tercih Edilir.

Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formu

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Her Yıl İçin 1 Puan (Yıl İçin 180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır)
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Ek Puan Kısmı Alanı Dışında Kurs Açanlara Mezuniyet Durumlarına Göre Verilmektedir.

Açıklamalar
1. Alanında Hizmet İş Deneyimi “Eğitici Sigorta Günü / 360” Olarak Hesaplanacaktır.
2. Alanında Hizmet İş Deneyimi Hesabında, Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Ve Özel Kurumlardaki Eğitici Olarak Çalıştığı Süreler Dikkate Alınacaktır.
3. Puanların Eşitliği Halinde Sırasıyla; Alanında Eğitim Seviyesi En Yüksek Olana, Eğitim Alanında Meslek Deneyimi Fazla Olana Öncelik Verilir; Eşitliğin Devamı Halinde İse Kura İle Belirlenir.
4. Eğitim Fakültesi Mezunları Pedagojik Formasyon Belgesinden Ayrıca Puan Almayacaktır.

Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerin Görevleri Ve Usta Öğretici Olma Şartları

Kadrolu Usta Öğreticinin Görevleri:
Merkezlerde Görevlendirilen Kadrolu Usta Öğreticiler; İlgili Mevzuat Doğrultusunda Müdür Tarafından Düzenlenecek Esaslara Uygun Olarak Görev Yapar.

Usta Öğretici Belgesi Alma Şartları İçin Tıklayın.

Usta Öğretici Başvuru Belgeleri Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.

Kendi Okulunda/Kurumunda Aylık Karşılığı Ve Zorunlu Ücretli Ek Ders Karşılığındaki Çalışma Sürelerini Tamamlayamayan Öğretmenlerin, Merkezlerdeki Kurslarda Görevlendirilmeleri Kadrolarının Bulunduğu Okul Ve Kurumların Günlük Çalışma Saatleri İçinde Olur. Kadrolarının Bulunduğu Okul/Kurumların Resmi Çalışma Saatleri Dışında Kurslarda Görevlendirme, Öğretmenin İsteğine Bağlıdır. hemhalkegitim.com
Yukarıda Nitelikleri Belirtilenlerle İhtiyaç Karşılanamaz İse Aşağıdaki Şartları Taşıyanlar Arasından Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesi Yoluna Gidilir.

Halk Eğitim Merkezlerinde Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilmesi

Kadrolu usta öğretici

Madde 25 – (1) Usta öğreticiye kurum müdürü tarafından ihtiyaç olması halinde açılan kurslarda görev verilir. Gerektiğinde birden çok kurs merkezinde de görev verilebilir.

(2) Kurs görevi verilemediği takdirde, görevli bulunduğu çevrede, kurum müdürlüğünün uygun göreceği planlama, kursa hazırlık, öğretim programı geliştirme çalışmaları, kurs materyali geliştirme çalışması, alan araştırmaları ve çevre inceleme, atölyelerde üretim çalışmaları görevi verilir.

(3) Asıl alanlarında kurs açılmamışsa istekleri de dikkate alınarak alanlarına yakın kurslarda görev verilebilir. Alanında veya yan alanda kurs açılamaması durumunda kurumunun uygun göreceği büro ve üretim hizmetlerinde görevlendirilir.

Ders ücreti karşılığı görevlendirme

Madde 26 – (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç halinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmi kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

b) Emekli öğretmenler.

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

(8) Başvuruda bulunacaklardan;

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,

istenir.

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

(10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

(11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması halinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

(13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

Ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları

Madde 27 – (1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dahilinde yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludur.

(2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

(3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez.

(4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez.

(5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

(6) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 Değerlendirme Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

Merkezlerce Açılan Kurslarda Görev Yapmak Üzere Yeterli Sayıda Öğretmen Görevlendirilir.
Öğretmenler Alanlarına Göre Diğer Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurum Ve Kuruluşlarındaki Görevli Öğretmenlerin Hak Ve Sorumluluklarına Sahiptir.

Öğretmenin Görevleri Şunlardır

Madde 21 – (1) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütmek.

b) Eğitim öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlamak, öğrencilere sevgi ve şefkatle yaklaşmak, kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya özen göstermek, izleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklamak, öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları kullanmak.

c) Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görev yapmak.

ç) Kurumun eğitim öğretim ve üretim çalışmalarında görevli olup bu görevleri yerine getirmek.

d) Eğitim öğretim standartlarının geliştirilmesi, üretimin artırılması, kurum-çevre ilişkisinin kurulması ve geliştirilmesi yönünde çaba harcayarak işleyişte yönetime yardımcı olmak, kılık kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrenci/kursiyerlere örnek olmak.

e) Yıllık/dönemlik ve günlük plan yapmak, kendilerine verilen dersleri okutmak, derslerle ilgili araştırma, uygulama ve deney yapıp öğrencilere de yaptırmak, yapılan deneyler için bir rapor hazırlamak.

f) Öğrenci ve kursiyerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini sağlamak, bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlamak.

g) Eğitim öğretim ve üretim çalışmalarında araç gereç, laboratuvar, gezi, gözlem gibi her türlü imkândan öğrenci/kursiyerlerin yararlanmalarını sağlamak, bu çalışmalarda öğrenen merkezli bir yaklaşım benimseyerek sergilemek.

ğ) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlem almak.

h) Öğrenci/kursiyerlerin, kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem vermek, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve spor tesisleri ile çevredeki müze, atölye, fabrika, iş yeri, ticari, mali ve turistik işletmelerden ve diğer tesislerden yararlanmalarını sağlamak.

ı) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütmek.

i) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri planlamak ve yaptırmak.

j) Ders dışı eğitim öğretim etkinliklerinin ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlamak.

k) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, ilgili mevzuata uygun olarak aday öğretmenleri yetiştirmek.

l) Sınavlar ile ilgili görevleri ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirmek.

m) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiş veya deftere yazmak ve imzalamak.

n) Konu, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları dersin sonunda ders defterine yazarak imzalamak.

o) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlamak, öğrenci/kursiyerlerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla kurum yönetimine bildirmek.

ö) Öğrenci/kursiyerlerin eğitim öğretim ve üretim etkinliklerini izlemek, mesleki konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik etmek.

p) Nöbet çizelgesinde belirtilen nöbet görevini yerine getirmek.

r) Görevlendirildikleri kurullara, komisyonlara, öğrenci kulübü ve sınıf rehberlik çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılmak, çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunup verilen görevleri yapmak, kurul, komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile yürütmek.

s) Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf zümre öğretmenler kurulu ve ilgili diğer kurul toplantılarına katılmak, seçildiklerinde kurul toplantılarında sekretarya görevlerini yerine getirmek.

ş) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları öğretime yansıtmak, bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak bu rapor veya raporların zümre öğretmenler kurulunda tartışılmasını, mesleki arşiv çalışması yaparak bunların eğitim öğretimde kullanılmasını sağlamak.

t) Uygulamalı eğitimi ilgili mevzuata göre yapmak, gerekli görülen araç gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yaparak araç gereci kontrol edip teslim almak, kendilerine verilen araç gereç ve makinelerin korunması, bakımı, onarımı ve kılavuzuna uygun şekilde güvenli kullanılmasını ve bunların her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlamak ve bu konuda öğrenci/kursiyerlere rehberlik etmek.

u) Öğrenci/kursiyerlerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç gerecin bir listesini ilgililere vermek.

ü) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleri ile birlikte plan hazırlamak, öğrenci/kursiyerlere alanı ile ilgili konularda proje danışmanlığı yapmak ve rehberlik etmek.

v) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılmak, yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlamak.

y) Görevlendirildiğinde ders araç gerecini, öğretmenler kurulunca seçilmesi durumunda kitaplık demirbaşlarını teslim alarak bunlarla ilgili görevleri yapmak.

z) İlgili makamlarca elektronik ortamda veya yazılı ve basılı olarak yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri mevzuat ile eğitim öğretime ilişkin duyuru, belge ve dokümanları okuyup imzalamak.

aa) Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri yapmak.

bb) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden yapılan işlemlerde kendisi ve görev alanıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yerine getirmek, kayıtları takip etmek, güncelleştirmesini sağlamak ve süreci takip etmek.

cc) Öğrencilerin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ile iş birliği yaparak bu amaçla düzenlenen toplantılara katılmak.

çç) Amirleri tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(2) Öğretmenlere gerektiğinde birden çok kurs merkezinde de görev verilebilir.

(3) Kurs görevi verilemediği takdirde, görevli bulunduğu çevrede, kurum müdürlüğünün uygun göreceği planlama, kursa hazırlık, öğretim programı geliştirme çalışmaları, kurs materyali geliştirme çalışması, alan araştırmaları ve çevre inceleme görevi verilir.

(4) Halk eğitimi merkezlerinde bir eğitim öğretim yılı boyunca alanlarında ilgili mevzuatında belirtilen maaş karşılığı ders/kurs görevini tamamlamayan öğretmenlerin norm kadrolarının, kurs açılmasına ihtiyaç duyulan norm kadro ile değiştirilme teklifi Valilikler tarafından Bakanlığa yapılır.

(5) Öğretmenler, ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz tatili süresince izinli sayılırlar.

Öğretmenlerin nöbet görevi

Madde 22 – (1) Öğretmenler, nöbet çizelgesine göre nöbet tutar. Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kurumun imkân ve koşulları dikkate alınarak nöbetlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak için öğretmenlere derslerinin olmadığı veya en az olduğu günlerde nöbet görevi verilir.

b) Birden fazla kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere kurumların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yalnız bir kurumda nöbet görevi verilir.

c) Öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, istekleri hâlinde nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak kıdemli öğretmen sayısının fazla olması ve bu nedenle nöbet görevlerinin aksayabileceği durumlarda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

ç) Kadın öğretmenlere doğumdan önce üç ay, doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.

d) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar. Okul öncesi eğitim uygulaması bulunan kurumlarda nöbet görevi ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

e) Nöbet görevine gelmeyen öğretmen hakkında derse gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

f) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?

Koordinatör öğretmen görevlendirmesi

MADDE 23 – (1) İhtiyaç hülinde koordinatör öğretmen görevlendirilebilir. Koordinatör öğretmen görevlendirmelerinde 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Usta Öğretici Başvurularında Gerekli Belgeler Nelerdir:
1. Mezuniyet Belgesi (Bitirdiği Okulun Diploma Fotokopisi)
2. Bitirdiği Kurslarla İlgili Belgelerin Fotokopileri
3. 2 Adet Fotoğraf
4. Kimlik Fotokopisi
5. Başvuru Dilekçesi (Kurumdan Alınacak)
6. SGK Hizmet Dökümü Ve Daha Önce Halk Eğitimde Çalıştı İse Bunu Belgeleyen Yazı.
7. Herhangi Bir Adli Suç Kaydı Bulunmadığına Dair Adli Sicil Belgesi.

Kalorifer Ateşçiliği Kursları Usta Öğretici Olma Koşulları
1)Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alan Öğretmenleri, Makine Teknolojisi Öğretmenleri Alan Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
2) Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Ve Makine Teknolojisi Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
3) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Ve Makine Teknolojisi Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
4) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Ve Makine Teknolojisi Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokulu Mezunu Olanlar.
5) Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Ve Makine Teknolojisi Alanlarında En Az 4. Seviye Belge Sahibi Olanlar.

Bahçe Bakımı Usta Öğretici Olma Koşulları
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans.
Ziraat Mühendisliği, Seracılık, Bitkisel Üretim, Bahçe Ziraatı, Seracılık Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Biyoloji (Botanik), Bahçe Bitkileri, Peyzaj Mimarlığı, Bitki Koruma, Toprak Lisans Mezunları.
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler, Bahçe Ziraatı, Fidan Ve Fidecilik, Peyzaj Ve Süs Bitkileri, Seracılık Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Peyzaj Ve Süs Bitkileri, Bitkisel Üretim, Peyzaj, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Programı, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma Ön Lisans Mezunları.

Bilgisayar Sistem Bakım Ve Onarım Kursu Usta Öğreticisi Olma Şartları
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar Ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknik Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Ve Elektronik Öğretmenliği Lisans Mezunları.
Bilgisayar Donanımı Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama, Bilgisayar Teknoloji Ve Programcılığı, Bilgisayar Operatörü Ve Teknikerliği, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknikerliği Ve Programlama, Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Mezunları.

Giyim Usta Öğreticisi Olma Koşulları
Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, Moda Tasarımı Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği Lisans Mezunları.
Giyim Üretim Teknolojisi, Hazır Giyim, Giyim Ön Lisans Mezunları.
Giyim Üretim Teknolojisi , Giyim, Hazır Giyim Lise Mezunları.
Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi (Kadın Terziliği)

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Fatma dedi ki:

  Halk eğitimde ingilizce öğretmeni olabilmek için hangi şartlar aranıyor acaba turizm rehberligi mezunuyum yds den belirli puan alınıp başvuru yapılabilinir mi?

  1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 2. açelya dedi ki:

  merhabala 2 yıllık insan kaynakları yönetimi mezunuyum, halk egitim gibi yerlerde çalışabilirmiyim(ne olarak) ?

  1. Açılabilecek bir kurs programı yok diye biliyorum.

 3. Seda dedi ki:

  Merhaba ben kamu yönetimi lisans mezunuyum halk eğitim de usta öğretici olmam için şartlar nelerdir ve hangi kurslarda görev yapabilirim?

  1. Kamu yönetimi mezunları adalet alanında kurs açmak için başvurabilir.
   Başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden alındı. e-yaygın başvuru ekranında mezuniyet belgesi yüklendikten sonra kurs puan bilgisi butonu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.
   Ağustos sonrası başvuru yapanların başvuruları ağustos ayı içinde başvuru yapanlar değerlendirildikten sonra değerlendirmeye alınır.
   http://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 4. ruveyda dedi ki:

  Merhaba ben lisans sosyal hizmet mezunuyum tıbbı sosyal hizmet alanında yüksek lisasn yaptım.Ali danışmanlığı,eğitim danışmanlığı ve uluslar arası proje eğitim danışmanlığı sertifikalarım var.Hangi alanda kurs açabilirim.?şimdiden teşekkürler.

  1. e-yaygın başvurusunda belge yüklendikten sonra kurs puan bilgisi butonunu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülecektir.

 5. zeynep dedi ki:

  merhaba coğrafya bölümü mezunuyum formasyonum yok ama oryantasyon belgem var hangi alanlarda kurs açabilirim

  1. Kişisel gelişim alanında açılabilir. E-yayın başvurusunda Mezuniyet belgesi yüklendikten sonra kurs puan bilgisi butonuna tıklayın, puan alınabilecek kurslar görülecektir.

 6. selin dedi ki:

  Merhaba Mimarlık Fakültesi / Endüstriyel Tasarım lisans mezunuyum. Kurs açabilir miyim veya hangi kursları açabilirim ?
  Ayrıca kurs açabilmek için halk eğitimin gerekli gördüğü herhangi bir belge var mı acaba

  1. makine teknolojisi alanı için başvurulabilir. öğretmenler ve formasyonu olanlar dışındakilerden usta öğretici oryantasyon kursu belgesi istenir.

 7. Ayşe Torun dedi ki:

  Merhabalar 4 yıllık Okul Öncesi öğretmenliği mezunuyum özel anaokullarında çalıştım halk eğitim merkezinde eğitici olarak görev yapmak istiyorum bunun için neler yapmam gerekiyor ?

  1. Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında Kurumlardan Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınacak.

 8. yağmur dedi ki:

  Merhaba lisede grafik tasarım bölümü bitirdim ve iş yeri açma belgemde mevzut. Üniversitede Görsel Sanatlar Heykel Anasanat mezunuyum. Halk Eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim?

  1. ücretli usta öğretici için başvurulabilir. başvurular ağustos ayında kurumlardan veya e-yaygın sisteminden alınacak.

 9. Sultan dedi ki:

  Merabalar lütfen hocam acil cvp verirseniz sevinirim
  Hocam düz lise mezunuyum şuan AÖF çocuk gelişimi okuyorum
  Halk eğitimden çocuk gelişim belgem de var.
  Hocam ben halk eğitim merkeznde açık lise kayıt borusu ve kitap dağıtım bölümlerinde çalışmak istiyorum bunun için ne yapmam gerek lütfen yardımcı olur musunuz

  1. KPSS’ye girip kamu personel alım ilanlarını takip edeceksiniz.

 10. Dmla dedi ki:

  Merhaba Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunuyum , Badminton ve fitness antrenörlük belgem var halk eğitim merkezinde kurs açabilir miyim ? İlk hedefim yaşadığım ilçe de bilinçsiz gezen çocukları spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak zamanlarını yararlı bir şekilde kullanmalarına katkı saglamak..

  1. Kurs açmak için başvuruda bulunulabilir.
   Başvurular bu sene ağustos ayında kurumlardan yada e-yaygın sistemi üzerinden alınacak.

 11. ruspin dedi ki:

  merhaba ben lisans islami bilimler fakültesi mezunuyum. halk eğitim kursunda nasıl öğretmen olabilirim?

  1. Din eğitimi alanında kurs açmak için başvurulabilir.
   Başvurular bu yıl ağustos ayında kurumlardan yada e-yaygın sitesi üzerinden alınacak.

  2. Elif dedi ki:

   Meslek lisesi Kimya Teknolojilerini okumuştum. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunuyum. Bilgisayar işletmeciliği , Diksiyon ve Hitâbet , ofis programlama sertifikalarım var. Hangi alanlarda usta öğreticilik yapabilirim.

   1. Kişisel gelişim alanı kursları için başvurulabilir. e-yaygın usta öğretici başvurusu sırasında mezuniyet belgesi yükledikten sonra kurs puan bilgisi butonuna tıklayarak hangi kurslardan puan alınacağı görülebilir.

 12. defne dedi ki:

  merhaba, edebiyat fakültesi mezunuyum ve formasyonum var. ayrıyeten diksiyon, işaret dili ve ebru sanatına dair belgem var. acaba hangi kurslarda görev alabilirim.

  1. Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunu iseniz kişisel gelişim alanında kurs açmak için başvurulabilir. Başvurular ağustos ayında kurumlardan veya e-yaygın sitesinden alınacak.

   1. Defne dedi ki:

    evet Türk dili ve Edebiyatı mezunuyum. Osmanlı Türkçesine dair kursu açabiliyor muyum

    1. Formasyonu olanlar açabilir.

   2. Esengül hoca dedi ki:

    Merhaba ben edebiyat bölümü mezunuyum halk eğitim de kurslarda görev almak istiyorum ama formasyon belgem yok. Acaba başvuru için oryantasyon eğitimi şart mı benim o da yok.

    1. bazı kurslarda (osmanlıca) formasyon şartı aranıyor. usta öğretici oryantasyon eğitimi kursu formasyonu olmayanlar ve öğretmenler dışında zorunludur.

 13. merve dedi ki:

  Merhabalar, ben meslek lisesinden çocuk gelişimi mezunuyum. Halk eğitimde eğitimci olabilir miyim?
  Üniversitede ise İktisat bölümünü okudum ve üzerinde tezli yüksek lisans yapmaktayım bu bölümle ilgili de halk eğitim de eğitimci olabilir miyim?

  1. İktisat Mezunları Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 14. Mustafa dedi ki:

  Merhaba Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunuyum. Girişimcilik, Motivasyon ve Kişisel Gelişim alanında bir kitabım var. Çeşitli online platformlarda yüzlerce kişiye bu alanlarda eğitim verdim. Halk Eğitim’de kurs verebilmek için ne yapmam gerekiyor?

  1. Geçen Yıl Başvurular Eylül Ayında E-Yaygın Sitesinden E-Devlet Şifresi İle Giriş Yapılarak Alındı.

   1. Fatmanur dedi ki:

    Hayırlı günler ben ilahiyat önlisans ve çocuk gelişimi önlisans mezunuyum Kur’an dersi için başvurmak istiyorum herhangi bir başvuru tarihi varmi

    1. Başvurular geçen sene eylül ayında e-yaygın sitesinden alındı. İlahiyat ön lisans mezunları imam hatip lisesi mezunu olmak koşulu ile kuran-ı kerim okuma kursu açabilir. Hafızlık belgesi ile de açılabilir.

 15. esra dedi ki:

  merhaba ılahıyat onlsans ve ımamhatıp lısesı mezunuyum kuran dersı ıcın basvuru yapa bılıyormuyum neler gereklı

  1. Kuran-ı kerim okuma kursu için başvuruda bulunabilir. Başvurular geçen sene eylül ayında e-yaygın sitesinden e-devlet şifresi ile alındı.

 16. selay dedi ki:

  Autocad ve emlak danışmanlığı sertifikasıyla ders verilebilir mi?usta öğretici belgemde var.Çünkü bir hocadan autocad sertifikasıyla ders verebileceğimi duymuştum.Aynı şekilde ingilizce sertifikası da özel okullar da ve halk eğitim merkezlerinde işe yarıyor diye biliyorum.Bu konuda beni doğru bilgilendireceğiniz için şimdiden ilginize teşekkürler.

  1. belirttiğiniz kurslar sertifika ile açılamıyor.

 17. Merve dedi ki:

  Merhaba, ben 4 yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunuyum yüksek lisans yapıyorum. Halk eğitimde hangi kurslarda görev alabilirim ve usta öğreticilik için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. hasta ve yaşlı hizmetleri alanında kurs açmak için başvurulabilir. kurs açmak için öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında usta öğretici oryantasyonu kursuna katılmak zorunludur. başvurular eylül ayında e-yaygın sitesinden e-devlet şifresi ile alındı.

 18. Esin dedi ki:

  Ben önlisans ev idaresi mezunuyum halk eğitim merkezilerinde hangi bölümlerde çalışabilirim

  1. aile ve tüketici bilimleri alanındaki kurslar için başvurulabilir.

 19. büşra dedi ki:

  merhaba, ben iktisat mezunuyum. açabileceğim dersleri öğrenebilir miyim ?

  1. muhasebe ve finansman alanı
   ön muhasebe, genel muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe
   pazarlama ve perakende alanı
   kasiyer, perakende yönetimi

   1. Eylül Arslan dedi ki:

    Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum, mebe bağlı bir lisede özel eğitim öğretmeni olarak ücretli öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda halk eğitimde kurs açabilir miyim? Ve hangi alanlarda? Şimdiden teşekkürler

    1. Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunları
     kişisel gelişim alanında kurs açmak için başvuruda bulunabilir.
     kamu kurumlarında görevli olanlar haftada en fazla 10 saat kurs açabilir.

 20. Dilara dedi ki:

  Merhaba adalet lisesi mezunuyum alanım zabıt katipliği iş yeri açma diplomaya sahibim 10 parmak f klavye kursu bitirdim AÖF Adalet okuyorum öğretici olarak halk eğitim merkezlerinde çalışabilir miyim

  1. Adalet Lisesi Mezunları Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanında Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı, Standart Türk Klavyesi Kursunu 3 Yıl Meslek Deneyimi Şartı İle Açabilirler.

   Eğitici Koşulları:
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
   Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre;
   a. Büro Yönetimi,
   b. Muhasebe ve Finansman,
   c. Pazarlama ve Perakende,
   d. Adalet Alanı öğretmeni olarak atananlar,
   • öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek
   nitelikte olanlar,
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik
   Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Büro
   Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Adalet
   alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte
   mezunları.
   3. Adalet Meslek Yüksekokulu ve Büro Yönetimi bölümü ile ilgili önlisans
   mezunu olanlar,
   4. Muhasebe ve Finansman ile Pazarlama ve Perakende alanlarında
   meslek lisesi mezunu olup aynı alanda ön lisans mezunları,
   5. Adalet, Büro Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve
   Perakende alanlarında meslek lisesi mezunu veya bu alanlarda asgari
   dördüncü seviyeye denk eğitim almış olanlardan en az 3 yıl mesleki
   deneyime sahip olanlar, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

   1. Nursel dedi ki:

    Slm,edebiyat öğretmenleri tiyatro kursu verebilir mi

    1. Veremiyor. Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanında Kurs Açabilir.
     Etkili Ve Hızlı Okuma, Osmanlıca, Diksiyon Vb.

   2. Azra dedi ki:

    Merhaba lise mezunu olarak açabileceğimiz kurs var mı

    1. Bazı Bölümlerde Meslek Lisesi Mezunlarını Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 21. Ömer Gürbüz dedi ki:

  Bismillahirrahmanirrahim
  Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekillerime Saygıyla Arz olunur aşağıda sunduğumuz
  gerçekler doğrultusunda İnşallah kanun teklifi verir ve destek sağlarsanız çok sevineceğiz.
  Bütün işlerinizde başarılar dileriz.
  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
  DİLEKÇE KOMİSYONU
  Dilekçe Komisyonu No.Dilekçe Sahibinin Adı, Soyadı Ve Adresi
  57747603-DN.9388Ömer GÜRBÜZ ve 3 kişi
  Merkez Mahalle Şahinkaya Caddesi No:27 D.4
  Beykoz/İstanbul
  DİLEKÇİNİN İSTEĞİ VE BAŞKANLIK DİVANI KARARI
  Dilekçi: Kadrolu usta öğreticilerin özlük haklarının düzeltilmesini talep etmektedir.
  Gereği Düşünüldü: Ömer GÜRBÜZ’e ait 9388, 9389 ve 9399 numaralı dilekçeler üzerinde
  yapılan inceleme sonucunda, muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal
  düzenlemeler yapılmasının istendiği anlaşılmıştır. Dilekçe Komisyonu, Anayasa’nın, TBMM
  İçtüzüğü’nün ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri
  çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anayasa’nın 88’inci maddesinde, kanun teklif
  etmeye milletvekillerinin yetkili olduğu belirtilmiştir. TBMM İçtüzüğü’nün 116/1’inci maddesinde
  “Dilekçe Komisyonunu… Başkanlık Divanı…. Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini
  gerektiren… dilekçelerin, görüşülemeyeceğini karara bağlar.” denilmiştir.
  Komisyonumuz Başkanlık Divanı, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren
  dilekçelerin, Komisyonda görüşülemeyeceğini karara bağladıktan sonra, TBMM İçtüzüğünün
  116/2-3’üncü maddesi gereğince, bu dilekçelerden kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal
  yarar görülenlerin birer örneğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve bilgi için
  Cumhurbaşkanlığına göndermekte; ayrıca, kanun teklifi gerektiren tüm kararları bastırıp
  milletvekillerine dağıtmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan gelen yeni yasal düzenleme
  taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
  tamamı haberdar edilmektedir.
  Diğer yandan yasal düzenleme yapılması istenilen konular hakkındaki başvurulara ilişkin
  tekliflerin TBMM’ye gelen yasal düzenlemelerin gelişim
  süreci,“https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.sorgu_baslangic” internet
  adresinden takip edilebilmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, 3071 sayılı Dilekçe
  Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü’nün 116’ncı maddesi uyarınca dilekçenin,
  Dilekçe Komisyonunda görüşülemeyeceğine karar verildi.
  Başkan
  Mihrimah Belma SATIR
  İstanbul Milletvekili
  Başkan Vekili
  İsmail TAMER
  Kayseri Milletvekili
  Sözcü
  Zülfü DEMİRBAĞ
  Elazığ Milletvekili
  Katip
  Fehmi KÜPÇÜ
  Bolu Milletvekili
  Dönem Yasama Yılı Cetvel No Karar Tarihi Karar No
  Dilekçe Komisyonu Başkanlığına
  İsmail Atalay meslektaşımın düzenlediği ve ek dosyada sunulan bilgileri Yüce Makama Saygıyla Arz ediyorum
  Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip ERDOĞAN’DAN ilgi bekliyorum. Saygıyla Arz olunur.
  Ömer GÜRBÜZ
  05345533188
  To: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
  Cc:
  Bcc:
  Date: Thu, 18 Jul 2019 10:22:04 +0300
  Subject: 34 yıldır Ne Mümkün
  BismillahirRahmanirRahim
  (Kadrolu) Usta Öğreticiler 1985 yılından bu yana Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil edile. İnşaallah
  Sayın Cumhurbaşkanıma en kalbi seslenişimle saygıyla arz ediyorum.
  İsmail ATALAY
  0532 713 92 91
  (KADROLU) USTA ÖĞRETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ
  ÖZLÜK HAKLARINDAN MAHRUM EDİLMEYE MAHKUM EDİLEREK
  HAZIRLANAN BİR YÖNETMELİK
  YIL 1985 YIL 2019 DİLE KOLAY 34 YIL
  Yıl 1985 Halk Eğitimi Merkezlerinde ücretli Usta Öğretici olarak çalışmaya devam
  ediyoruz, yine aynı yılda Yaygın Eğitimi Müdürlüğümüzden bir genelge geldi ve bizleri çok
  sevindirdi. Ücretli Usta öğreticileri 1739 sayılı kanunun öğretmenlik mesleği kapsamında sınava
  alarak kadro verileceğini ilan ettiler, sınavları kazananları görev yerlerimize atayarak eğitim
  öğretim görevlerimizi azimle, inançla, sürdürmeye devam etmekteyiz.
  Fakat bu kadro o kadar esnek ki özlük hakları bir türlü yerine oturtulamamış ve nedense
  bir türlü oturtulamıyor.
  Atama yönetmeliğimizin Bölüm 5 de yazılı 24. Madde,usta öğreticilerin maaş ve ücret
  karşılığı yükümlü tutulacakları ders saatlerine ilişkin hukuki düzenleme yapılıncaya, 1739
  sayılı kanunun 2842 sayılı kanunla değişik 47inci maddesinde belirtilen yönetmelik çıkarılıncaya
  kadar; yazısında bu hukuki düzenleme 34 yılda yapılamamış bu arada yönetmelikler kavramlar
  değiştirilmiş yeni kavramlar oluşturulmuştur.
  (Kadrolu) usta öğreticiler 1739 sayılı kanunun öğretmenlik mesleği kapsamında
  atandığımız ve (* sayfa 17) meslek lisesi mezunu oldukları halde, meslek lisesi kazanımları
  göz ardı edilerek genel idare hizmetleri sınıfında tutularak menfaat ihlaline duçar
  olmuşlardır.
  Hakkımız olan ve yaptığımız görev karşılığı olan eğitim-öğretim tazminatlarımızı talep
  ettiğimiz zaman, atandığımız 1739 sayılı kanunun 47. Maddesindeki yazılı usta öğretici
  kavramını hiçe sayarak sizler öğretmen değilsiniz bu haklardan yararlanamazsınız cevabını
  alıyoruz.
  Oysaki (Kadrolu) usta öğreticiler teorik ve uygulamalı olarak her branşta atandığı 1739
  sayılı kanun gereği eğitim ve öğretim hizmetini fiilen yasalar çerçevesinde yürütmekteler.
  İstekleri sadece eğitim-öğretim hakları ve tazminatlarıdır.
  Aynı yıllarda aynı kanunla atanan meslek lisesi mezunları arkadaşlarımız resmi gazetede
  EÖH sınıfında gösteriliyor (kadrolu) usta öğreticiler GİH sınıfında gösterilmiştir.
  Bu arkadaşlarımıza önlisans hakkı verilerek mesleklerinde ilerlemeleri temin edilmiştir.
  Diğer bir örnek geçen bu yıllarda mahalle bekçileri yaptıkları görev doğrultusunda emniyet
  hizmetleri sınıfına geçirilerek özlük hakları verilmiş,
  1
  (Kadrolu) usta öğreticiler bu geçen 34 yılda unvanlarının karşılığı olan eğitim-öğretim
  haklarını ve tazminatlarını elde edememişlerdir. Görev var, yetki var, sorumluluk var, özlük
  hakları yok. Günahımız ne ki?
  Çalıştığı kurumlarına mesleki çalışmaların da Türkiye birinciliğini kazandırsalar da yine de
  hak ettikleri eğitim-öğretim haklarından ve tazminat-larından yoksun olarak görevlerimizi ve
  görevimi azimle sürdürmeye devam etmekteyim.
  Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip ERDOĞAN
  Evvela yeni Cumhurbaşkanlığınız ve yeni sistemimiz cümlemize hayırlara vesile olsun ve
  olacaktır inşallah. Çalışmalarınızı ve başarılarınızın devamını sağlık afiyet dileyerek Yüce
  Rabbimden niyaz ediyorum.
  Yukarıda özet olarak açıklamaya çalıştığım bu konuyu defalarca makamınıza yazdım ilgili
  çalışanlarınız başvurularımı bakanlığımıza yönlendirdiler ise de sonuç aynı değişmedi yine aynı
  cevapları aldım. Eminim ki siz şahsınız bu konuyu ele alırsanız bekçi kardeşlerimizin haklarının
  verildiği gibi (kadrolu) usta öğreticilerin de 1985 yılından bu yana Eğitim Öğretim Hizmetleri
  sınıfına dahil edilerek eğitim-öğretim hakları ve tazminatları verilir. 2019
  Saygıyla Arz ediyorum.
  İsmail ATALAY
  TC.45538876062
  (Kadrolu) Usta Öğretici
  Cep: 0532 713 92 91
  İatalay584@gmail.com
  Çatalca Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
  Çatalca/İstanbul
  EKLER:
  Sayfa 3 ve 4- (Kadrolu) usta öğreticilerin Atama Yönetmeliği. 20 mayıs 1985 Tebliğler Dergisi
  Sayfa 5-Milli Eğitim Temel Kanunu 47. Maddesi.
  Sayfa 6-Resmi Gazete. 13 Ağustos 1984 Pazartesi Sayı: 18488 Mükerrer.
  Sayfa 7-Çıraklık ve yaygın Eğitim Yönetmeliği 53. ve 56. Maddesi.
  Sayfa 8-İl Milli Eğitim Müdürlüğünün (Kadrolu) usta öğreticilerin Genel İdare Hizmetleri
  Sınıfında çalıştırılmaması yazısı.
  Sayfa 9-Genel Müdürlük (Kadrolu) usta öğreticilerin önlisans hakkından yararlanma yazısı.
  Sayfa 10 ve 11-Meslek Lisesi mezunlarına önlisans hakkı yazısı Resmi ve Özel kurumların-da.
  Sayfa 12-Genel Müdürlüğümüzün (Kadrolu) Usta Öğreticilerin Özlük Haklarının bir Devlet
  politikası olup ferdi işlem yapılamaması yazısı.
  Sayfa 13 ve 14-Samsun HEM de görev yapan arkadaşımızın kazanmış olduğu dava.
  Sayfa 15-Kastamonu HEM de görev yapan arkadaşlarımıza sunulan daire başkanlığı yazısı.
  Sayfa 16 ve 17-İdari onuncu daire mahkemesi kararı.
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  ONUNCU DAİRE 1988 1014 1986 1353 08/06/1988
  KARAR METNİ
  1897 SAYILI KANUNUN EK GEÇİCİ 2.MADDESİ 1.BENDİ 2.FIKRASI HÜKMÜNE GÖRE 1327
  SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK İNTİBAKLARIN KAZANILMIŞ HAK OLACAĞI HK. <
  İlkokul mezunu iken köy enstitüsünde Mesleki eğitim kursunu bitirerek 34 yıl 4 ay 29 gün
  ilkokul öğretmenliği yapan davacı 20.10.1972 tarihinde 3.derecenin 2.kademesinden emekli
  olmuş ve 2182 sayılı yasaya göre intibakı 1.3.1979 tarihinden itibaren 2.derecenin 2.kademesine
  yükseltilmiş, ek gösterge istemiyle davalı idareye başvurmuş ancak istemi reddedilmiştir.
  Davalı idarenin bu işlemine karşı açılan dava sonunda İdare Mahkemesince, davacının ilkokul
  mezunu olması nedeniyle 657 sayılı Yasanın 36.maddesine göre en fazla 7.derecenin son
  kademesine kadar yükselmesinin mümkün olduğu, 2771 sayılı yasada 7.derece için ek gösterge
  uygulanacağına dair herhangi bir hükme yer verilmemiş olduğu, ek gösterge verme olanağı
  bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
  657 sayılı Kanunun 2771 sayılı kanunun 1.maddesiyle değişik 43.maddesi nin (B) bendi (d)
  fıkrasında, kadroları "Eğitim ve Öğretim" sınıfına dahil bulunanların aylıklarının; 4.derecenin
  kademelerinden aylık alanlara 100, 3.derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 ve
  1.derecenin kademelerinden aylık alanlara 400 rakamı eklenmek suretiyle hesaplanacağı
  hükmünü taşımaktadır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ne, Bazı Maddelerinin
  kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 1897 sayılı Kanunun Ek Geçici 2.maddesi
  1.bendi 2.fıkrasında, 1327 sayılı kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmünde
  Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun Hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar
  sonucu verilecek yükselme derecelerinin ilgili memurlar için kazanılmış hak olacağı
  belirlenmiştir.
  14.8.1970 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1327 sayılı Yasanın 9.maddesi ile 657 sayılı
  Yasanın 36.maddesi değiştirilmiştir. Bu maddenin IV Nolu Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
  başlığını taşıyan kısmının (a) fıkrası "Özel Kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini
  taşıyanlar 12.derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 4.derecenin son kademesine kadar
  yükselebilirler" hükmüne yer verilmiştir.
  Yukarıda metni yazılı maddelerden anlaşılacağı gibi 20.10.1972 tarihinde emekli olan davacının,
  o tarihteki 1327 sayılı Yasa ile değişik 657 Sayılı Yasanın 36.maddesine göre 4.derecenin son
  kademesine kadar yükselebileceği açık olup, bu yasaya göre yapılacak olan intibakında, davacı
  için kazanılmış hak olacağı, yasa hükmü karşısında tartışmasızdır Bu durumda davacının 2771
  sayılı Yasaya göre ek göstergeden yararlanması gerekmektedir.
  Açıklanan nedenlerle, davacının 657 sayılı yasanın 36.maddesi uyarınca 7.derecenin son
  kademesine kadar yükselebileceği, bu bakımdan ek göstergeden yararlanamayacağı gerekçesiyle
  davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığından, anılan mahkemenin
  kararının 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine göre bozulmasına, aynı maddenin ikinci fıkrasına
  göre işin esasına inilerek aynı gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.
  (DAN-DER SAYI:72-73)
  RD/SE
  (*) YUKARIDA AÇIKLANAN DANIŞTAY KARARI

  (*) İLKOKUL MEZUNU OLAN VE KURS BELGESİYLE 34 YIL İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ
  YAPARAK EMEKLİ OLAN ÖĞRETMENİN HAKKINI VERMİŞTİR.
  (*) EĞER MEZUNİYET SEVİYESİ VURGU YAPILIYORSA BAKANLIKLAR İHTİYAÇ
  DOĞRULTUSUNDA İSTEDİĞİ MEZUNİYET SEVİYESİNDE ATAMA YAPABİLİR VE
  DANIŞTAYIN VERDİĞİ HÜKÜM DOĞRULTUSUNDA EŞİT HAKLARA SAHİPTİRLER.
  KADROLU USTA ÖĞRETİCİLER 34 YILDIR ÖZLÜK HAKLARINDAN YOKSUN OLARAK
  EĞİTİM VE ÖĞRETİM GÖREVLERİNİ TEORİK VE UYGULAMALI OLARAK AZİMLE
  SÜRDÜRMEKTELER.
  17

 22. leyla dedi ki:

  Güzel sanatlar fakültesi seramik bölümü lisans mezunuyum. Hacettepede yine aynı bölümden bir dönem sonra yükseklisansımı bitirmek üzereyim. Halk eğitim merkezlerinde seramik eğitimi verebilmem için gerekli şartlar nedir? nasıl bir yol izlemem gerekir ve başvurularımı nereye yapmam gerekiyor? başvurmam gereken herhangi bir ustalık belgesine gerek var mıdır?

  1. Seramik Ve Cam Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunulabilir. Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Başvuruları Eylül Ayında Alınmaktadır. Her Kurumun Başvuru Tarihleri Farklıdır. Kurumların Başvuru Tarihleri Resmi İnternet Siteleri İle Kurumlardaki Panolardan İlan Edilir. Yıl İçinde Çeşitli Branşlarda Usta Öğretici Alımı Yapan Halk Eğitim Merkezleri Bulunabilir.

   1. pınar dedi ki:

    Mimari dekoratif sanatlar önlisans için ustalık belgesi gerekiyor mu ?birde hangi alanda kurs açabilir bunlar nereden bakılıyor teşekkürler.

    1. sanat tasarım alanında üç boyutlu şekillendirme, vitray, kalem işi.
     seramik cam teknolojisi
     cam süs eşyası yapımı,
     1 yıl meslek deneyimi ile çini.

 23. nurdan dedi ki:

  Merhaba . Sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik ,Sağlık yönetimi lisans , sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum . halk eğitim de eğitimci olarak çalışmam mümkün müdür?

  1. Hasta Ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunulabilir.

   1. Kıymet dedi ki:

    Merhabalar, ben güzellik ve şaç bakımı hizmetleri mezunuyum meslek liseden . Usta öğreticilik belgemi de aldım. Halk eğitim e eğitimci olabilir miyim?

    1. güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında kurs açmak için başvurulabilir. usta öğretici oryantasyonu eğitimi kurs belgesi istenir.

 24. Pınar dedi ki:

  Merhaba
  Fen fakültesi kimya bölümü mezunuyum. Oryantasyon ve iş güvenliği eğitimi aldım.
  Halk eğitim merkezlerinde nasıl bir kurs acabilirim?

  1. halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. yıl boyunca çeşitli branşlarda usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri bulunabilir. başvuru tarihleri kurumların resmi internet sitelerinden ilan edilir.

   1. Deniz Singer dedi ki:

    Merhaba ben liseden ağırlama ve gıda teknolojisi mezunuyum ve turizm ve otel işletmeciliği yiyecek ve içecek hizmetleri alaninda önlisans diplomam var acaba halk egitim merkezlerinde usta öğretici olabilir miyim başka bir belgeye ihtiyaç var mi

    1. yiyecek içecek hizmetleri alanında kurs açmak için başvuruda bulunulabilir.

 25. BURCU dedi ki:

  Merhaba,
  İktisat (lisans) ve dış ticaret (ön lisans) bölümlerinden mezunum. Gümrük müşavir yardımcısıyım aynı zamanda. Halk Eğitimde Dış Ticaret dersleri açılıyor mu? Eğitim verebilir miyim?

  1. iktisat mezunları muhasebe ve finansman alanında kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 26. halk eğtm dedi ki:

  MERHABA halk eğt müdürlüğünde açılacak olan sepet örücülüğü kursunda görev alacak usta öğretici bulmakta zorluk yaşanıyor ise başka hangi branşlarda kişiler ilgili kursu verebilir?

  1. 1. Programın uygulanmasında El Sanatları Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde El Sanatları Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici , bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

   1. pınar dedi ki:

    bende restorasyon mezunuyum hangi alanda kurs açabilirim bunlar nereden bakılıyor acaba?

    1. mimari restorasyon sanat tasarım alanı kalem işi.

 27. Dilek dedi ki:

  Merhaba. Ben Sanat Tarihi mezunuyum. Formasyonum yok. Fakat MEB Halk Eğitim Merkezinden 162 saatlik Osmanlıca öğretmenlik sertifikasına sahibim. Usta öğretici belgesi yerine geçiyor mu? Teşekkürler.

  1. Osmanlı Türkçesi Öğreticiliği belgesi sahibi olanlar açabilir.

 28. Mikail dedi ki:

  Merhaba ben Halk Eğitim de Resim kursu açacağım halk eğitimde gelecek düşünüyorum ve bu işi sürekli dokunulmaz hale getirmek için ne yapmalıyım bilirsiniz evleneceğim ve ailemi sıkıntısız geçindirecek bir iş yapmak istiyorum yani her an çıkarılma korkusuyla yaşamak istemiyorum Halk eğitimde Sürekli çalışmak yada yüksekmek için neler yapabilirim Teşekkür Ederim.

  1. öğretmenlik atama koşullarını taşıyanlar, atamalarda halk eğitim merkezine tercih edebilir.

  2. Yasemin dedi ki:

   Merhaba Kadın giysi üretimi okudum lisede,tekstil teknolojisi önlisans mezunuyum halk eğitimde hangi kursları açabilirim?oryantasyon sertifikası aldım

   1. giyim üretim teknolojisi ve tekstil teknolojisi alanında kurs açmak için başvurulabilir

 29. Bazinga! dedi ki:

  Merhaba Grafik Tasarım Bölümü Ön Lisans Mezunları da eğitmen olabilirler mi?

  1. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=24&alan=Grafik%20ve%20Foto%C4%9Fraf
   grafik fotoğraf alanındaki bazı kurslarda ön lisans mezunu olup en az 1 yıl meslek deneyimi olanlar görev alabilir.

   1. Bazinga! dedi ki:

    Teşekkürler

  2. Nesibe dedi ki:

   Merhaba.Ben ilahiyat mezunuyum.Halk eğitimden arandim.bir ilkokulda ders vermem istendi.bu nasıl oluyor ve ücreti nedir?

   1. ders saat ücretine göre ödeme yapılır.
    Gündüz Brüt Ders Saat Ücreti 20,45 Türk Lirası (Ocak – Haziran 2020)
    Gece Brüt Ders Saat Ücreti 21,91 Türk Lirası (Ocak-Haziran 2020)
    Gündüz Brüt Ders Saat Ücreti 21,27 Türk Lirası (Temmuz-Aralık 2020)
    Gece Brüt Ders Saat Ücreti 22,79 Türk Lirası (Temmuz – Aralık 2020)

  3. Filiz dedi ki:

   Mrhb ben kız meslek lisesi giyım mezunuyum elimde elimde halk eğitimde gittiğim kurs sertifikamda var usta öğretici olarak başvuru yapabilir miyim

   1. meslek lisesi mezunları için alanında en az 3 yıl meslek deneyimi aranır.

 30. Tuğba dedi ki:

  Merhabalar ben önlisans yaşli bakimi mezunuyum bilgisayar isletmenligi, turk isaret dili, is guvenligi ve isci sagligi, diksiyon ve ilk yardim sertikam var.halk egitimde kurs acabilirmiyim yada hangi kurslari acabilirim?

  1. Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı
   Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu Eğitici Koşulları
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:
   a. Sağlık Hizmetleri
   b. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
   • alan öğretmeni olarak atananlar,
   • öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Sağlık Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
   3. Sağlık Hizmetleri ile Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanlarında/alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   4. Sağlık Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ile ilgili bölümlerden ön lisans mezunu olup en az 3 yıl meslek deneyimi olanlar

   Hasta Ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi Kursu Eğitici Koşulları

   1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” göre atanan;
   a) Sağlık Hizmetleri öğretmenleri
   b) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri öğretmenleri
   2. Evde Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan meslek elemanları
   3. Yaygın eğitim kurumları yönetmeliğine göre usta öğretici olarak görevlendirileceklerden “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri” alanında en az 4. Seviye eğitim aldığını belgelendirenler.

 31. ozan dedi ki:

  merhabalar

  besyo okumaktayım

  alanımda halk egıtimde kurs verebılmem ıcın ne yapmam gerekıyor bölümümle alakalı kurs verebılmem için
  elimde diksiyon ve iletişim üzerine meb onaylı sertifikam bulunuyor

  1. Açılacak Kurs İle İlgili Federasyondan Alınacak Antrenörlük Belgesi İstenir.

   1. Ozan dedi ki:

    Ön lisans şartı aranıyordu belgeyi aldıktan sonra

    1. branşa göre eğitici şartları farklı.

     1. Ezgi dedi ki:

      Merhaba ben ekonometri bölümü 4 yillik mezunum ayrıca 2 yıllıkta emlak yönetimi mezunum hangi alanlarda öğretmenlik başvurusu yapabilirim

     2. 1 yıllık meslek deneyimi şartı ile emlak danışmanlığı kursu açmak için başvurulabilir.

     3. Kıymet dedi ki:

      Merhaba ben sosyal hizmetler önlisans mezunuyum hangi kursa başvuru yapabilirim

     4. aile ve tüketici bilimleri alanındaki kurslar için başvurulabilir.

   2. Döne Ünal dedi ki:

    Ben 4yillik işletme bölümü mezunuyum ayrıca 2yillik aşçılık onlisans bitirdim okulda halkegitimden kurs vermek istiyorum ne yapmam lazım

    1. halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. yıl içerisinde çeşitli branşlarda usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri bulunabilir. başvuru tarihleri kurumların resmi internet sitelerinden yada kurumlardaki panolardan duyurulur.

 32. gamze dedi ki:

  Halk eğitimde bilişim alanında 16.sıradayım sonuçlar bir hafta önce açıklandı görevlendirme ile ilgili geri dönüş yapılmadı.Kurs merkezinde görevlendirme yapılamazsa ne yapmalıyım?

  1. usta öğretici başvurusu yaptığınız halk eğitim merkezinden bilgi almalısınız.

 33. feyza dedi ki:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunuyum. Ruh Hastalıkları Hastanesinde bir süreliğine tecrübe kazandım. Halk eğitimde psikolojik danışmanlık yapabilir miyim? Eğer yok ise ihtiyacın fazla olduğunu düşünerekten böyle yeni bir hizmet, kurs açılabilir mi?

  1. Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Mezunları Türk İşaret Dili Kursu Açabilir.

 34. ibr dedi ki:

  veteriner hekimim halk eğitim merkezlerinde kurs verebilir miyim

   1. Aysun bicer dedi ki:

    Merhaba, 15 yillik ozel bir havayolu sirketinde kabin memurlugu ( kabin amiri ) yapmaktayim.isletme fakultesi mezunuyum, ayni zamanda meb onayli egiticinin egitimi serifikam bulunmakta. Kurumunuzda havacilik sektoru icin hostes adaylari yetistirmek uzere kurs acabilmem ya da ders verebilmem mumkun müdür? Egiticinin egitimi usta ogretici belgesiyle eş midir?

    1. Halk Eğitim Merkezlerinde Havacılık Hostes Kursu Açılabilecek Kurs Programlarında Bulunmuyor.
     İşletme Lisans Mezunları Muhasebe Ve Finansman Ve Pazarlama Ve Perakende Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 35. gongel dedi ki:

  Gıda mühendisiyim. 4 aylık tecrübem var. Halk eğitimde kurs açmak için başvurabilir miyim? Bir de hangi bölümlerde ders verebiliyor gıda mühendisleri.
  Ayrıca MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikam var. Bunu da kullanmam mümkün mü? Teşekkürler.

   1. Bahar narin dedi ki:

    Merhaba bayan kuaförüyüm.. 4 yıl okulunu okudum ve 8 yıla kadar mesleğin içinde bulunmaktayim.. iş yeri açma belgesi ve ustalık belgesi var halk eğitimlerde veya esmek gibi bazi kurumlarda eğitmen olmak için ne yapmam gerekir ve basvurular ne zman nerde yapiliyor

    1. Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Başvuruları Eylül Ayında Alınmaktadır. Başvuru Tarihleri Kurumların Resmi İnternet Sitelerinde Yada Kurumlardaki Panolardan Duyurulur. Yıl İçinde Çeşitli Branşlarda Usta Öğretici Alımı Yapan Halk Eğitim Merkezleri Bulunabilir. Başvurular Kurumlara Çoğunlukla Şahsen Yapılır.

  1. ÖZLEM dedi ki:

   Açıköğretim büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunuyum usta öğretici belgesi alabilir miyim?

   1. büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ön lisans mezunları büro yönetimi ve sekreterlik alanında kurs açmak için başvuruda bulunabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=8&alan=B%C3%BCro%20Y%C3%B6netimi%20ve%20Sekreterlik

    1. Melike Özdemir dedi ki:

     Merhabalar ben radyo ve televizyon prog. Önlisans ve sosyal hizmet önlisans mezunuyum. Şuanda Tarih lisans 3 sınıfta öğrenciyim. Hangi kursları açabilirim nasıl bi yol izleyebilirim

     1. radyo – televizyon alanında kurs açılabilir.

 36. Güler Günen dedi ki:

  Merhaba.6 yıldır “Tezhip”dalında usta öğretici olarak ders veriyorum.3 yıldır da emekliyim.Yeni yönetmelikte emekliler ders veremez diye bir şey var mı?

 37. Oya dedi ki:

  Merhaba ben beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunuyum uzmanlık bransim halk oyunları 2. Kademe antrenorluk belgem var ayrıca bütün spor branşlarını almış bulunuyorum halk egitim merkezlerinde öğretmenlik yapmak için ne yapmam gerekir usta öğreticilik belgeside almam gerekirmi

  1. Halk Oyunları Kursları Açılabilir, Spor Kursları İçin Her Branş İçin Farklı Koşulları Vardır, Örnek Futbol Kursu İçin TFF Grassroots C Lisans Sahibi Olmak, Diğer Spor Kursları İçin Antrenörlük Belgeleri İstenir. Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Belgesi Zorunlu Değildir, Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursuna Katılmış Olmak Zorunludur.

 38. Mustafa dedi ki:

  Ben beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde son sınıf öğrencisiyim futbol uzmanlık alanında belgem var kurs açabilir miyim acaba

  1. Futbol Alanında Eğitim Almış Olan Beden Eğitimi Öğretmenleri Futbol 6-7 Yaş Kursu Açabiliyor. Futbol 8-9 Yaş, Futbol 10-11 Yaş, Futbol 12-13 Yaş Kursu İçin En Az Tff Grassroots C Lisansı Sahibi Olan Ve Son Dönem Gelişim Seminerine Katılmak Gerekli.

   1. Oguz Boz dedi ki:

    Lisans İşletme mezunu ve Ön Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği mezunu C Sınıfı İş güvenliği uzmanı sertifikası ile hangi alanlarda usta öğretici olarak görev alınır. ?

    1. İşletme Lisans Mezunları Pazarlama Ve Perakende Alanında Kasiyer, Reyon Görevlisi, Satış Görevlisi, Muhasebe Ve Finansman Alanında Bilgisayar Destekli Muhasebe, Genel Muhasebe, Ön Muhasebe Kursları Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

     1. Oguz Boz dedi ki:

      Ön Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği mezunu C Sınıfı İş güvenliği uzmanı sertifikası ile hangi alanlarda kurs açılabilir

     2. Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Eğitimleri İçin Açılan Bazı Kurslar İçin;
      İş Sağlığı Ve Güvenliği Modülü İçin; Geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası Olan Eğitimciler Görev Alabilir.

   2. Özgül eker dedi ki:

    Merhaba ben dikiş nakış mefruşat kırk yama sertifikam var halk egitimde kurs açabilir miyim

    1. sertifika ile kurs açılmıyor, ustalık – usta öğretici belgesi gerekli.

 39. osman dedi ki:

  4 yıllık maliye ve 2 yıllık web tasarım ve kodlama mezunuyum. halk eğitimde bilişim alanında bütün dersleri verebilir miyim? bilgisayar işletmenliği kursu verebilir miyim?

  1. Bilişim Teknolojisi Ön Lisans Mezunları 1 Yıl Meslek Deneyimi İle Kurs Açabilir, Ancak Sizin Bölüm Açabilecek Ön Lisans Bölümlerinde Görünmüyor. Maliye Lisans Bölümü Mezunları Muhasebe Ve Finansman Alanında (Ön Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe Vb.) Kurs Açabilir.

 40. Eda dedi ki:

  Grafik tasarim ve bilgisayar işletmenliği sertifikam var lise mezunuyum usta öğreticilige başvurabilir miyim.

  1. sertifika ile kurs açılamıyor. alanında lisans, ön lisans, meslek lisesi mezunu olmak bazı kurslar için 4. seviyede eğitim aldığını belgelemek şartları aranır.

 41. Mrym dedi ki:

  İşletme lisans mezunuyum . Bilgisayar kursuna gidiyorum ve usta öğretici belgeside alacağım halk eğitim merkezinde ders verebilir miyim

  1. işletme lisans mezunları muhasebe ve finansman alanı ile pazarlama ve perakende alanında kurs açabilir.

 42. Müjgan dedi ki:

  Merhaba,ilköğretim matematik öğretmenliği mezunuyum. Açık öğretim öğrencileri için matematik kursu açabilir miyim? Kursu açmam için gerekli şartlar nelerdir?

  1. açık ortaokul öğrencilerine yönelik matematik kursu açılabilir. usta öğretici başvuru tarihleri halk eğitim merkezleri tarafından belirlenir, çoğunlukla başvurular eylül ayı içinde alınır, yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri bulunabilir. başvuru duyuruları halk eğitim merkezlerinin resmi internet siteleri ile kurumlardaki panolardan ilan edilir.

 43. Meltem dedi ki:

  Türk Dili ve edebiyatı mezunuyum formasyon alıyorum halk eğitim merkezinde hangi bölümlerde öğretmenlik yapabilirim

  1. Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezunları Kişisel Gelişim Alanında Diksiyon, Osmanlı Türkçesi (Formasyon İstenir) Açmak İçin Başvurabilir.

  2. Buket dedi ki:

   Merhaba İktisat Fakültesi mezunuyum,Adana’da bir halk eğitim merkezinde perakende ve pazarlama alanında eğitim verebildiği alanlarda görevlendirmem var ayrıca Turk işaret dili eğitici ve tercümanlık eğitimi de aldım ve sertifikam var, kurs açmak istediğimde eğitici niteliklerinde Tercihen İşaret dili tercümanı ve eğitmeni görevlendirilir diyor, tercihen kelimesine istinaden kursa açmam konusunda tereddüt ediyorlar, bu sorunu halk eğitimle çözmeyi umut ediyorum fakat görevlendirmem hak ettiğim halde yapılmazsa nasıl bir yol izlemeliyim ilçe milli eğitm müdürlüğünde hangi bölümle gorusmeliyim?

   1. Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü

 44. Nazan dedi ki:

  Merhaba ben tarih bölüm mezunuyum.pedagojik formasyonum da var.halk eğitimlerde Osmanlıca kursu açabilir miyim

  1. tarih lisans mezunları Öğretmenlik Formasyonunu Belgelemesi olanlar osmanlı türkçesi kursu açabilir.

 45. ayşegül dedi ki:

  Merhaba, ben meslek lisesi bilişim teknolojileri web programcılığı bölümü mezunuyum. Usta öğreticilik belgem var. Bilgisayar Programcılığı ön lisans mezunuyum. Halk eğitim merkezinde kadrolu olarak çalışabilir miyim ve hangi kursları açabilirim ?

  1. bilişim teknolojileri alanında kurs açabilmek için ön lisans mezunları için 1 yıllık meslek deneyimi, meslek lisesi mezunları için 3 yıllık meslek deneyimi istenir.

 46. Bilal Alyat dedi ki:

  Merhaba Elektrik Elektronik Bölümünü bitirdim meslek lisesinde
  Hacettepe’de Elektronik Teknolojisi ön lisans olarak tamamladım.
  Şimdi Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum son sınıf öğrencisiyim kurs verebilir miyim ?
  Autocad – Arduino ve elektrik elektronik alanın da kurs verebilir miyim ?

 47. selin dedi ki:

  merhaba giyim uretim tek. Kadin giyim modalistligi okudum lise de bolum uzerine ismekten sertifikam da var onlisans moda tasarim mezunuyum halk egitimde bolumum uzerine ogretmenlik yapmak istiyorum usta ogretici belgesine ihtiyacim varmi lisede vermislerdi onlisans mod tasarim okurken sanat tarihi temel sanat egitimi gibi derslerde almistik transkpirtimi verip bu alanlarda da ogretmenlik yapabilirmiyim resim kurslarina da gittim yeterli derecede bilgim var

  1. Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Usta Öğretici Belgesi Değerlendirme Esnasında Ek 5 Puan Getirir. Bakınız Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formu.

 48. ASENA DAMLA dedi ki:

  KADROLU USTA ÖĞRETİCİ NASIL OLUNUR?

  1. öğretmenlik atama şartlarını taşımak gerekir. öğretmenlik atamalarında halk eğitim merkezleri tercih edilebilir.

 49. Canse dedi ki:

  Kız meslek mezunuyum geleneksel Türk el sanatları 2 yıllıksa üniversite kazandım fakat iki yılın somumda mezun olamadım halk eğitimde görev yapabilir
  Miyim yada yapmam için mezun olmam şart mı

  1. Geleneksel Türk El Sanatları 4 yıllık diye biliyorum, geleneksel el sanatları ön lisans ise el sanatları ve sanat tasarım alanında kurslar açılabilir.

 50. Mustafa BOĞA dedi ki:

  Merhaba ben 1973 dogumlu olup acikta kiseyi okuyorum usta ve usta ögretici bayan kuaförlük belgem var ayrica oryantasyon belgem var bu belgelerimle usta öğrerici kursunu erkek berbereri ve bayan berberine kurs verebilirmiyim veya kadrolu olma durumum olabirmi

  1. usta öğretici olarak kuaförlük usta öğretici belgesi ile kurs açılabilir. kadrolu olmak için öğretmen atama şartlarını taşımak gerekli.

 51. ebruçelebi dedi ki:

  Merhaba ben önlisans çocuk gelişimi mezunuyum halk eğitim merkezlerine kurs açabiliyormuyum ? açabiliyorsam nasıl başvuru yapabilirim?

  1. çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitici şartı güncellenen kurslarda sadece alanında lisans mezunları görev alabiliyor. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerinde çoğunlukla eylül ayında alınır.

 52. ebru dedi ki:

  Merhaba
  Lisans uluslararası ilişkiler %100 ingilizce bölüm mezunu ingilizce kursunda öğreticilik yapabilir mi?

  1. ingilizce seviye a1 kursu eğitici öncelik sıralaması:
   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 53. Pınar dedi ki:

  Merhaba çevre mühendisliği bölümü mezunuyum halk egitim merkezlerinde usta öğretici olarak başvurabileceğim bir bölüm var mı acaba

  1. Ahmet dedi ki:

   Pınar var

 54. sinem dedi ki:

  merhaba. ben lise çocuk gelişimi mezunuyum. usta öğreticilik belgem var. kurs açabiliyor muyum? başka bir belge gerekiyor mu? 60 saatlik bir kurs olduğunu duymuştum ama nedir tam bilmiyorum.

  1. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

 55. zehra dedi ki:

  merhaba ben gıda mühendisiyim yukarıda yazılı branşlar bana çok sınırlı geldi açıkçası bu konularda çokda bilgim yok gıda yada dersane öğretmenliği gibi bir branş varmı acaba

  1. gıda mühendisleri gıda teknolojisi alanındaki kurslar için başvuruda bulunabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=22&alan=G%C4%B1da%20Teknolojisi

 56. yaren çanakçı dedi ki:

  lisede elsanatları teknolojısı okudum sonra 2 yıllık elsanatları bıtırdım sonra 2 yıllık turıst rehberlıgı sonra 2 yıllık cocuk gelısımı okudum benım usta ogretıcı belgesı almama gerek varmı 3 bransıda sectım ben halk egıtımde

  1. lisans ve ön lisans mezunları için usta öğretici belgesi zorunlu değil.

 57. mrv dedi ki:

  merhaba ben önlisans tekstil teknolojisi bölümünden mezunum. liseden iş yeri açma belgem var. usta öğreticilik belgesi olmadan usta ögreticiliğe başvurabilir miyim?

  1. Tekstil Teknolojisi Alanında Trikotaj, Giyim Üretim Teknolojisi Bilgisayarlı Stilistlik Kursları Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

 58. Kazım Yeşil dedi ki:

  Merhaba. Ben Resim-iş Öğretmenliğinden mezunum. Ayrıca iki yıllık Grafik-Tasarım bölümündende mezunum ve birçok sertifikam var. Askerliği yeni bitirdim. Halk eğitim merkezlerinde kadrolu veya kadrosuz resim öğretmeni olmak istiyorum. Antalya’da ikamet ediyorum. Nerelere başvurmalıyım ? Ders saati başına ne kadar alabilirim ? Haftalık kaç ders oluyor ? Cevabınız için teşekkürler..

  1. resim kursu açmak için halk eğitim merkezlerine başvurulabilir. her halk eğitim merkezi başvuruları kendisi almaktadır. her ilçede en az 1 halk eğitim merkezi müdürlüğü bulunur. haftada en fazla 40 saat kurs açılabilir. usta öğretici başvuruları çoğunlukla eylül ayında alınır.

 59. gülcan dedi ki:

  merhaba ben önlisans işletme yönetimi mezunuyum. halk eğitim merkezlerinde hangi bölümlerin öğretmenliğini yapabilirim ve başvurmak için nereye gitmem ve hangi belgeleri götürmem gerekiyor bilginiz var mı acaba?

  1. Ön Lisans İşletme Yönetimi Mezunları Transkriptinde Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Gördüğünü Belgelendirmesi (Bilgisayar Destekli Muhasebe Ve Temel Muhasebe Kursu İçin) Ve Programları Bilmek Koşulu İle Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.
   Bilgisayar Destekli Muhasebe Luca, Logo, Mikro
   Temel Muhasebe Eta
   Ön Muhasebe Mikro, Eta, Nebim, Logo
   başvurular halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte çoğunlukla eylül ayında alınır. başvuruda istenilen belgeler başvurulacak halk eğitim merkezinin resmi internet sitesinden yada kurumdaki panoda ilan edilir.

 60. Yağmur dedi ki:

  Merhaba, Dokuz Eylül Üniversitesi El Sanatları Programları Kuyumculuk ve Takı Tasarımı önlisans mezunuyum. Hangi alanlarda eğitmenlik yapabilirim. Turistlik Hediyelik eşya kursunda eğitmenlik yapabilmek için gerekli yeterlilik nedir. Diplomamla bu alanda kurs açabilir miyim?

  1. Takı Tasarım, Gümüş Kazaz Örücülüğü, Takı Çizimi Ve Üretimi, Telkarici, Gümüş Takı İşlemeciliği, Mıhlamacı, Hasır Örmeci Kurslarını Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.
   turistik ve hediyelik eşya yapımı kursu usta öğretici koşulları
   aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları alan öğretmeni olarak atananlar,

   • öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

   2. Diğer branşlarda öğretmen olarak atananlardan, El Sanatları Teknolojisi alanına yönelik eğitim aldığını belgelendirenler,

   3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El Sanatları alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.

   4. El Sanatları alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

   5. El Sanatları alanına kaynak teşkil eden meslek yüksekokulu/önlisans mezunları,

   6. El Sanatları alanlarında asgari 4. seviyede eğitim almış olup alanında en az 5 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

   öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

 61. Şeyda dedi ki:

  Okulöncesi öğretmenliği lisans mezunuyum kpss den aranamıyorum. Ücretli öğretmenlikte çıkmıyor. Halk eğitime çocuk gelişimi olarak basvuruyapabiliyor muyum

  1. çocuk gelişimi ve çocuk bakımı kursları için başvurulabilir.

 62. meltem dedi ki:

  iyi günler.1962 doğumlu lise mezunuyum.ordu halk eğitim merkezinde açılan 120 saatlik BUTİK ÇİKOLATA kursu belgem var .USTA ya da GÖNÜLLÜ ÖĞRETİCİ olabilir miyim.ne yapmam gerekiyor

  1. usta öğretici olabilmek için alanında lisans, ön lisans, meslek lisesi, ustalık / usta öğretici belgesi, 4. seviye kurs bitirme belgesi, 4. seviye mesleki yeterlilik belgesi belgelerinden birine sahip olmak gerekli.

 63. nesli dedi ki:

  Önlisans muhasebe mezunuyum 4.5 yıldır özel sektörde muhasebe elemanı olarak çalışıyorum. usta öğreticilik yapabilir miyim.

  1. Ön Lisans Muhasebe Mezunları Programları Bilmek Koşulu İle Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurs Açabilir.
   Bilgisayar Destekli Muhasebe Mikro, Logo, Luca
   Temel Muhasebe Eta
   Ön Muhasebe Eta, Mikro, Logo, Nebim

 64. Büşra dedi ki:

  Merhaba meslek liseleri ile halk eğitim arasında ne gibi farklılıklar var şartlar benzer mi?

  1. meslek lisesinde öğretmen olmak için öğretmenlik mezunu olmak, yada alanında formasyon almış olmak gereklidir. halk eğitim merkezlerinde öğretmenler kurs açabileceği gibi bazı kurslarda ön lisans mezunları, meslek lisesi mezunları, ustalık / usta öğretici belgesi sahipleri, 4. seviye kurs bitirme belgesi, 4. seviye mesleki yeterlilik belgesi sahipleri kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 65. Kübra dedi ki:

  merhaba Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum hangi alanlarda derse girebilirim yardımcı olur musunuz?

  1. Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunları türk işaret dili kursu açmak için başvuruda bulunabilir.

   1. aysen dedi ki:

    üniversite hazırlık sınıfında ders verebilirmi hangi derse girebilir rehberlik psikolojik lisans mezunu

    1. türk işaret dili kursu açabilir.

 66. Selma dedi ki:

  Merhabalar ben hemşirelik lisans mezunuyum halk eğitimde sağlık la ilgili kurs açılsa öğretmenlik tapabilirmiyim?

  1. İlk Yardım Kursu Açmak İçin Sağlık Hizmetleri Alan Öğretmeni, Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alan Öğretmenleri
   İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi Sahibi Olanlar
   İlk Yardım Konusunda Eğitim Alan Sağlık Personelleri

   İlk Yardım Kursu İçin Yukarıdaki Şartları Taşıyorsanız,
   Gıda Ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi
   Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi
   Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanındaki Kurslarını Açmak İçin Başvuruda Bulunulabilir.

 67. Hacer dedi ki:

  Sosyal hizmet lisans mezunuyum hangi kurslarda usta öğretici olarak görev alabilirim acaba ?

  1. sosyal hizmet bölümü ile ilgili kesin bir bilgim yok, çocuk gelişimi ve eğitimi kursları için halk eğitim merkezlerine sorunuz.

 68. Metin dedi ki:

  Elektronik teknolojisi önlisans bölümü usta öğretici olabilirmi

  1. elektrik elektronik teknolojisi alanındaki bazı kursları açmak için başvurulabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=17&alan=Elektrik-Elektronik%20Teknolojisi

 69. Fidan dedi ki:

  Ben taki tasarım bölüm mezunuyim sodeste usta ogretici olarak görev alddim 2 ay usta öğretici belgesi istemediler baska bi kurs actigimda isterlermi?

  1. takı tasarım ön lisans mezunu iseniz usta öğretici belgesi sahibi olmanız gerekmiyor. kurs açmak için usta öğretici oryantasyonu eğitimi kursuna katılmak zorunlu oldu.

 70. Fadime dedi ki:

  Yurtkur bünyesinde açılan kurslarda görevlendirilmek için ne yapmalıyım. Fizik (ingilizce) mezunuyum. Yabancı dil ve formasyon sertifikam var.Fizik ya da Ingilizce öğretmenliği yapabilirmiyim

  1. yurtkur da açılan kurslar halk eğitim merkezleri tarafından açılıyor. kurs eğitici şartlarını taşıyanlar kurs açmak istedikleri halk eğitim merkezine başvuru tarihlerinde başvurmalıdır. başvurular halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınır.
   ingilizce seviye a1 kursu eğitici koşulları:
   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 71. SEYMAA dedi ki:

  HALK EGITIMDE KALFALIK VE SERTİFİKALARLA KURS ACILABİLİYOR MU….VE MAASI NE KADAR OLUYOR

  1. alanında en az ustalık / usta öğreticilik belgesi sahibi olmak gerekli.

 72. hilal dedi ki:

  iyi günler okul öncesi öğretmenliği mezunuyum 144 saatlik drama kursu almıştım halk eğitim merkezinden bu belge ile drama kurs açabiliyor muyum? acmak için neler yapmam gerekiyor acaba ayrıntılı bir bilgiye ulaşamadım henüz.

  1. drama kursu eğitici koşulları:
   öncelik sırasına göre;

   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan, Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk) alanları öğretmenleri; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri (Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk) alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

   3. Türk Dili ve Edebiyatı veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama ve Oyunculuk) Alanında/Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

   4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre atanan tüm alan öğretmenlerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan Halk Eğitim Merkezlerinde açılan drama kursunu tamamlamış olanlar veya drama, oyunculuk, drama ve oyunculuk alanlarında eğitim aldığını ya da lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını belgelendirenler…

 73. Nesrin ata dedi ki:

  Ben meslek lisesi nakış bölümü mezunuyum komekde öğretmen olman için ne gibi şartlar var o şartları yerine getirsem nekadar şansım var

  1. Nakış Lise Mezunları El Sanatları Teknolojisi Alanında El Nakışları, İğne Oyası, Kurdele Nakışları, Dantel Anglez, Tel Kırma Vb. Kursları Açmak İçin Başvurulabilir.
   Öncelikle Alanında Lisans Mezunları, Ön Lisans Mezunları Tercih Edilir. Usta Öğretici Belgesi Alırsanız Başvuru Değerlendirmesine Ek Puan Alırsınız. Başvuru Değerlendirmesinde 60 Puan Eğitim Durumuna Göre, 25 Puan Daha Önceden Çalışmışlığa Göre, 15 Puan İse Usta Öğreticilik Belgesi (5 Puan), Yarışmalarda Alınan Dereceler Ulusal Ve Uluslararası Yarışmalarda Alınan Dereceler İle Üstü Başarı İle Başarı Belgelerine Ek Puan Verilir.

 74. Rabia dedi ki:

  Merhabalar, Tarih bölümü lisans öğrencisiyim, pedagojik formasyon sertifikamı aldım, Osmanlıca kursu açmam için ne yapmam gerekiyor, Bilgi verir misiniz?

  1. halk eğitim merkezlerinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında başvurmanız gereklidir. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte çoğunlukla ağustos ve eylül ayında alınır. başvurmak istediğiniz halk eğitim merkezinden bilgi alınız.

 75. Huseyin dedi ki:

  Oncelikle iyi calismalar dilerim hocam,
  Bu yil itibariyle lisans hemsirelik ve onlisans yasli bakimi mezunuyum halk egitimerkezlernde nasil bir kursta egiticj olarak calisabilirim

  1. Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı İle Sağlık Alanındaki Kurslar İçin Başvurulabilir.

   Hasta Ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi
   Sağlık Hizmetleri Öğretmenleri
   Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmenleri
   Evde Bakım Hizmetleri Alanında Eğitim Almış Ve Tercihen Sektör Deneyimi Olan Meslek Elemanları
   Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine Göre Usta Öğretici Olarak Görevlendirileceklerden “Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri” Alanında En Az 4. Seviye Eğitim Aldığını Belgelendirenler.

   Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi

   A. Sağlık Hizmetleri

   B. Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri

   Alan Öğretmeni Olarak Atananlar,

   Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,

   Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
   Sağlık Hizmetleri İle Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanlarında/Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   Sağlık Hizmetleri, Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri İle İlgili Bölümlerden Ön Lisans Mezunu Olup En Az 3 Yıl Meslek Deneyimi Olanlar

   Sağlık Alanı
   İlk Yardım
   Sağlık Hizmetleri Alan Öğretmenleri
   Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.
   İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgesi Bulunanlardan Yararlanılabilir.
   İlkyardım Konusunda Eğitim Alan Sağlık Personelinden Yararlanılabilir.

   Gıda Ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi

   Atanan Sağlık Hizmetleri Veya Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alan Öğretmenleri Görev Almalıdır.

   Üniversitelerin;
   A) Tıp Fakültesi,
   B) Hemşirelik Yüksekokulu,
   C) Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü,
   D) Hemşirelik/Bölümü,
   E) Ebelik/Bölümü,
   F) Sağlık Memurluğu/Bölümü,
   G) Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri,
   H) Tıbbi Laboratuvar Alanında Eğitim Almış Olan Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Ve Fen Fakültesi/ Fen-Edebiyat Fakültesinin Biyoloji Bölümlerinden Mezun Olanlardan Yararlanılabilir.

   1. İslim dedi ki:

    Merhaba ben işaret dili sertifikası aldım bu alanda çalışmak için nasıl bir yol izlemeliyim.şimdiden teşekkürler

    1. İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi kursunu bitirmelisiniz. 200 saat eğitim süresi.
     kursa katılım koşulları:
     1. Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.
     2. İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliğe sahip olmak.
     3. 18 Ocak 2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde Programı Bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.

 76. Sevcan dedi ki:

  Öncelikle Merhaba, Saç Bakımı ve Güzellik hizmetleri ön lisans mezunuyum öğretmenlik için neler yapmam gerekli ?
  Maaş hakkında burada okuduğum yorumlar beni yıktı bu konuya açıklık getirebilir misiniz?

  1. usta öğretici başvuruları çoğunlukla halk eğitim merkezlerine şahsen yapılıyor. online başvuru alan halk eğitim merkezleri de bulunuyor. başvurular çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınıyor. part time yada full time olarak görev alınabilir, haftada en fazla 40 saat görev alınabilir, ders saati ücreti dersin gününe (hafta içi, hafta sonu, akşam, gündüz), kursun açıldığı yere, usta öğreticinin eğitim durumuna göre değişir.

 77. Asya dedi ki:

  İktisat mezunuyum. İsmekten almış olduğum arapça sertifikalarım var. 4 yıllık bir çalışma sonucu ileri derecede klasik arapça ve osmanlıca bilgisine sahibim. Halkeğitimde arapça ve osmanlıca öğreticisi olmak için baçvuru yapabilir miyim?

  1. Arapça Ve Osmanlı Türkçesi Kursları Açamazsınız.
   İktisat Lisans Mezunları Programları Bilmek Koşuluyla Muhasebe Ve Finansman Alanındaki Kurslarda Görev Alabilir.
   Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu Logo, Luca Ve Mikro
   Ön Muhasebe Loga, Nemib, Eta, Mikro
   Temel Muhasebe Eta

   Pazarlama Ve Perakende Alanında Emlak Danışmanlığı, Reyon Görevlisi, Satış Görevlisi Kursları İçin Başvuru Yapılabilir .

   Arapça Seviye A1 Kurs Usta Öğretici Olma Koşulları
   Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları Kapsamında Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelgede Yer Alan, Alan Öğretmenleri Esas Alınarak;
   A. Öncelikli Olarak Yaygın Eğitim Kurumlarına Arapça Öğretmeni Olarak Atanmış Öğretmenler Görev Almalıdır.
   B. Yaygın Eğitim Kurumunun Kadrolu Arapça Öğretmeni Bulunmadığı Takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Arapça Öğretmeni Olarak Atanmış Öğretmenler Görevlendirilir.
   C. Programın Uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Arapça Öğretmeni Olarak Atanmış Öğretmenlerden Yararlanılamadığı Durumlarda Aşağıdaki Niteliklere Sahip Öğretmenler Görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı Dışından Görevlendirilecek Öğretmenler İçin Üniversite Veya Fakültelerin Yabancı Dil Bölümlerinden Arapça Mezun Olanlardan Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
   2) Üniversite Veya Fakültelerin Diğer Bölümlerinden Mezun Olanlar İçin;
   A) Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olduğunu Ve Kpds/Üds/Yds’den 80 Ve Üzeri Puan Aldığını Veya Ösym Tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Esas Alınarak, Diğer Uluslararası Sınavlarla Kpds/Üds/Yds’de 80 Ve Üzeri Puana Denk Gelen Arapça Dil Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
   B) Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olmayanlar İçin;
   İ) Arapça Dil Eğitimi Verebileceğine Dair Uluslararası Geçerliliği Olan Dil Öğretim Sertifikası İle Birlikte Ve Kpds/Üds/Yds’den 80 Ve Üzeri Puan Aldığını Veya Ösym Tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Esas Alınarak, Diğer Uluslararası Sınavlarla Kpds/Üds/Yds’de 80 Ve Üzeri Puana Denk Gelen Arapça Dil Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
   İi)
   A. Yüksek Öğretimini Yurtiçi Veya Yurtdışındaki Üniversitelerde Arapça Dilinde Yapmış Olmak.
   B. Arapça Dilinin Konuşulduğu Ülkelerin Vatandaşı Olunması Durumunda Bu Ülkede Bir Yükseköğretim Kurumunu Bitirmiş Olmak.
   D. Yukarıda Sayılan Özelliklerde Eğitici Bulunamadığı Hallerde, Söz Konusu Eğiticilerden Kpds/ Üds/ Yds’ Den 60 Ve Üzeri Puan Aldığını Belgeleyenler.

   Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası Kursu Usta Öğretici Olma Koşulları

   1. Talim Ve Terbiye Kurulunca Yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına” Göre Atanan Türk Dili Ve Edebiyatı, Tarih, Türkçe, Din Kültürü, İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenleri,
   2. Türk Dili Ve Edebiyatı Ve Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümlerinden Mezun Olup, Bakanlık Ve Yök İşbirliği İle Açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Ya Da Pedagojik Formasyon Programını Başarıyla Tamamlayanlar,
   3. İlahiyat Ön Lisans Programı Mezunu Olup “Osmanlı Türkçesi Öğreticiliği Kursu” Bitirme Belgesine Sahip Olanlar
   4. “Osmanlı Türkçesi Öğreticiliği Kursu” Bitirme Belgesine Sahip Olanlar
   Görevlendirilir.

 78. E. Seda dedi ki:

  Merhaba,

  Ben Marmara Üniversitesi Halk Eğitimi Bölümü mezunuyum.
  4 yıllık lisans bölümü…Öğretmen olarak mezun olduk. Yoğun olarak yetişkin eğitimi,psikoloji, eğitim bilimleri, genel kültür , kişisel gelişim alanlarında eğitim veren bir bölümdü. Bölüm 2001 yılında kapatıldığından şu anki halk eğitim merkezi yöneticileri bölümümüzden bihaber. Hatta bugün bir halk eğitim merkezi ile görüşmemde, bir branşım olmadığı için kurslarda görev yapamayacağım söylendi :))) Ama ön lisans ya da lise mezunu adaylara kurs açabiliyorlar. Yetişkin eğitiminin bu kadar önemsendiği bir zamanda,andragojik formasyona sahip olan biz halk eğitim mezunlarına maalesef hiç önem verilmemesi, görmüş olduğumuz alaycı tavır oldukça üzücü. Peki size danışmak istiyorum. Biz halk eğitimi merkezlerinin hiç bir alanında öğretmenlik yapamaz mıyız?

  1. E.Seda dedi ki:

   ayrıca halk eğitimi merkezinden alınmış 200 saatlik mtsk direksiyon eğitimi öğreticiliği kurs bitirme belgem var, bu alanda eğitim açabilir miyim?

   1. motorlu taşıt sürücüleri direksiyon eğitimi öğretimi kursu eğitici koşulları, eğitici sıralaması:
    1. Sürücü belgesine sahip, kazaların çevresel ve teknik araştırması veya trafik
    planlamasında konusunda yüksek lisans yapmış öğretmenler,
    2. Sürücü belgesine sahip, trafik alanında öğretim elemanları veya bu alanda
    yüksek lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.
    3. Sürücü belgesine sahip eğitim programları ve öğretimi, ölçme
    değerlendirme alanlarında yüksek lisans veya lisans yapmış öğretmenler
    görev almalıdır.
    4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri
    Fakültesi ile fakültelerin; Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği
    ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi
    ve Plânlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler
    Bölüm/Anabilim Dalları,Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji Bölümlerinde yüksek
    lisans yapmış öğretmenler görev almalıdır.
    5. Güvenli araç kullanım modülü için yüksek okul mezunu en az 3 yıllık sürücü
    belgesine sahip ve sürücü kurslarında en az 3 yıl çalışmış direksiyon usta
    öğreticileri görev almalıdır.

  2. Sizin Bölümünüzü Bende Hiç Duymadım, Hiç Bir Bilgim Yok Maalesef. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Bilgi Alabilirsiniz.

 79. Ferdağ dedi ki:

  Merhaba
  Lise mezunuyum 48 yaşındayım. İsmek ve Atamem den toplam 800 saatlik pastacılık alanında sertifika aldım. Halk eğitimde ücretli çalışmak istiyorum. Çalışabilirmiyim bu belgelerle?
  Ayrıca hangi birime başvuru yapmalıyım ?

  1. Alanında Ustalık – Usta Öğretici Belgesi Olanlar Kurs Açabilir.
   Kalfalık, Ustalık Belgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir.
   22 Yaşının Bitirmiş, En Az İlköğretim Yada Ortaokul Mezunu Olan, Başvurduğu Alanda Sgk Yada Bağkur Hizmet Belgesi Olan, 3. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Olanlar Kalfalık Sınavına Katılabilir.
   Ustalık Belgesi Almak İçin Mesleğinde En Az 5 Yıl Çalışmış (Sgk, Bağkur) Olmak, Mesleki Açık Öğretim Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi Olmak
   4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Sahipleri
   Alanında 3 Yıllık Meslek Lisesi Mezunları
   Ustalık Sınavına Katılabilir.

 80. Aycan dedi ki:

  Merhabalar ben çini işlemeciliği ön lisans mezunuyum. Halk eğitime çini eğitmeni olarak başvuru yapabilirmiyim

  1. Çini İşlemeciliği Ön Lisans Mezunları Boyacı Çini İşleme Kursu Açabiliyor.

   1. Tülay Dilek dedi ki:

    Merhaba 2 yıllık geleneksel el sanatları önlisans mezunuyum Halk eğitim merkezinde el sanatları kursu açmak istiyorum önlisans mezunu olmak yeterli midir

    1. ön lisans mezunu olanlar için mesleklerinde en az 1 yıl deneyim şartı aranır.

     1. Tülay Dilek dedi ki:

      Bu şart yeni mi çıktı 2018 yılında böyle bir şart yoktu sanırım

     2. yenilenen modüllerde eğitici şartlarında ön lisans mezunları için 1 yıl, dördüncü seviye eğitim almış olanlar için 3 yıl mesleğinde deneyim şartı aranıyor.

   2. tülay dedi ki:

    çini işlmeciliği de el sanatlarına girmiyor mu onlarda neden 1 yıl tecrübe aranmıyor

    1. Seramik ve Cam Teknolojisi alanında, modülü yenilenen kurs programlarında ön lisans mezunları için 1 yıl deneyim şartı getirilmiş.

 81. Sena dedi ki:

  Hocam abim lise motor bölümü mezunu.bu bölümle alakalı halk eğitimlerde durum nedir ?

  1. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında Çoğunlukla Alan Öğretmenleri Öğretmen Bulunmaması Durumunda Alanında En Az Ön Lisans Mezunu Olup En Az 3 Yıllık Meslek Deneyimi Olanlar Görev Alıyor.

 82. Ayse dedi ki:

  Merhaba ben lise mezunuyum halk eğitim merkezinden 1200 batık boyama 8oo saat anne çocuk eğitimi belgelerin var kurs acabilirmiyim

  1. kurs açmak için alanında en az ustalık belgesi sahibi olmak gereklidir. ustalık belgesi başvuruları mesleki eğitim merkezlerine yapılır.

 83. gamze dedi ki:

  merhaba ben anadolu kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum üniversite mezuniyetim ise sosyal hizmetler lisans. İkinci üniversite ise çocuk gelişimi bölümüdür 1 sene sonra mezunum. 1 yıl evvel sosyal bir proje olan Aile Destekleme Merkezinde kreş öğretmeni olarak görev alıyordum ta ki 5 gün öncesine kadar. Halk eğitim müdürü bana görev veremeyeceklerini söyledi ve başka hiçbir açıklamada bulunmadan 1 yıllık tüm emeğimi çöpe attı. Size sormak istiyorum sorun ne olabilir ?

  1. alanında lisans mezunu olmadığınız için olabilir, kesin bir şey söyleyemem.

 84. naz dedi ki:

  çocuk gelişimi önlisans mezunu ve jeoloji mühendisliği lisans mezunuyun usta öğretici olarak çalışabiliyor muyum nasıl başvurabilirim

  1. çocuk gelişimi alanındaki kurslarda öncelikli alanında lisans mezunları tercih edilir, başvuran olmaması durumunda ön lisans mezunlarına görev verilebiliyor. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişiyor, çoğunlukla başvuralar ağustos, eylül ve ekim aylarında alınıyor, başvurular şahsen yapılıyor. yıl içerisinde usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri olabiliyor.

 85. Nihal dedi ki:

  Merhabalar El sanatları lisans ve önlisans mezunuyum usta öğreticilik için yaş sınırı var mı acaba? el sanatları teknolojisi usta öğreticiliği için halk eğitim merkezlerine herhangi bir zamanda başvuru yapılabilir mi? Online başvuru kabul eden halk eğitimlere ayrıca bizzat başvuru yapmak gerekiyor mu? Şimdiden teşekkürler

  1. 65 yaşından büyüklere görev vermiyorlar, usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte çoğunlukla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında alınır, yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri bulunur. online başvuru alanların bir kısmı belgeleri sonuçlar belli olmadan istemektedir, bir kısmı ise sonuçlardan sonra belgeleri istemektedir.

 86. YASEMIN dedi ki:

  Merhaba okuma yazma öğretmek için nasıl kurs açabilir belgesi alinabilir??

  1. Okuma Yazma Kurslarını, Sınıf Öğretmenliği Ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Mezunları Açabiliyor.

 87. Emre SAYGIN dedi ki:

  Merhabalar Yazılım Mühendisliği mezunuyum ve Adalet Bakanlığında da yazılım mühendisi olarak çalışmaktayım. Biliniyor ki özel kurs merkezlerinde programlama kurslarının ücretleri bilhassa yüksek olmasından dolayı maddi durumu çok iyi olmayan, programlama yatkın kişiler başvuramıyor ve kendini geliştiremiyor. Bende bu kişilere yardımcı olmak amacıyla Haftasonları programlama ile ilgili kurs vermeyi düşünüyorum. Aşamalar nedir acaba? Ne zaman başvurmak gerekiyor.Bilgilendirseniz çok sevinirim.

  1. halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezine göre değişmektedir. çoğunlukla temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında başvurular alınır. bazı halk eğitim merkezleri yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alabilmektedir. başvurular şahsen yapılır.

 88. ALİ UÇAR dedi ki:

  iyi günler kamu yönetimi lisans mezunuyum ama şuan üniversitede İngilizce hazırlık bitirdiğim için ve üniversiteden bunu belgelediğim için ücretli İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Birinci sorum, halkeğitim merkezinde İngilizce kursu açabilir miyim? Bu arada okulda normal haftalık 30 saatlik dersimi de tamamlayamadığım için halkeğitimde kurs vererek bunu tamamlayabilir miyim?
  Diğer sorum, komekten veya herhangi bir halkeğitimden eğiticinin eğitimi kursunu bitirerek Alanım kamu yönetimiyle ilgili hukuk, adalet vs. kursu ve üniversite hazırlıktan aldığım İngilizce belgesi ve eğiticinin eğitimi belgesiyle halkeğitimlerde vs. kurs açabilir miyim veya eğitmen, kadrolu veya sözleşmeli personel veya eğitmen olabilir miyim? Veya özel sektörde bu eğiticinin eğitimi belgesiyle kendi alanımda veya hakim olduğum herhangi bir alanda veya kursunu aldığım bir konu, iş vs. için eğitmen olabilir miyim?(bunu soruyorum çünkü eğiticinin eğitimi kursunu bitirmiş ve eğitmen olmuş olacağım. Yani eğitmenlik nasıl yapılır bu konuya hakim olacağım diye düşünüyorum).
  Son olarak Halkeğitimde özel güvenlik kursu açılacak mı? Eğer açılacaksa kurslar ne zaman ve nerede olacak? Bugün burada özel güvenlik belgesi almak isteyenler başvursun diye bir duyuru yapıldı(Bolayda).

  1. Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Adli Kalem İşleri, Adli Takip Elemanı Kursları Açabilir. Kamu Kurumlarında Çalışanlar Halk Eğitim Merkezlerinde Haftada En Fazla 10 Saat Kurs Açabilir. İngilizce Kursu Usta Öğretici Şartlarına Buradan https://www.guncel-egitim.org/halk-egitim-ingilizce-usta-ogreticisi-olma/ Bakabilirsiniz.
   Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Görevli Yada Göreve Başlayacak Olanlar İçin Zorunlu Oldu. Halk Eğitim Merkezleri Özel Güvenlik Belgesi Kursları Açmaz, İşkur Vb. Kurumlarla İşbirliği Halinde Açılabiliyor.

 89. Bediha dedi ki:

  Tarih bölümü mezunuyum. Halk Eğitim Merkezinde Okuma Yazma Kursu ve Osmanlıca Kursu açabilir miyim? Ayrıca MEB te ücretli öğretmenlik yapabilirmiyim. Yapma hakkım olursa kaç saate kadar izin verilir. Teşekkürler.

  1. Tarih Lisans Mezunu Olup Pedagojik Formasyon Belgesi Sahipleri Osmanlı Türkçesi Kursları Açabilir. Okuma Yazma Kurslarını Sınıf Öğretmenliği Ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Lisans Mezunları Açabilir.
   Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Yapabilirsiniz. Halk Eğitim Merkezlerinde Resmi Kurumlarda Çalışanlar Haftada En Fazla 10 Saat Kurs Açabilir.

   1. Seda dedi ki:

    Merhabalar. Tarih lisans mezunu olup (formasyonsuz) Osmanlıca kursu vermek mümkün mü?

    1. eskiden kabul ediliyordu ancak artık formasyon şart oldu.

 90. Narin dedi ki:

  Hayırlı Günler.Halk eğitimde usta öğretici olarak çalışıyorum. Kadroluya geçmem için Kpss puanı gerekiyor.Yeni çıkan taşeronla kadroluya geçiş halk eğitim merkezinde etkilemiyor değil mi? Şimdiden teşekkürler

  1. taşeron düzenlemesi halk eğitim merkezleri çalışanlarını kapsamıyor.

 91. Meltem dedi ki:

  Merhabalar ben halk eğitimde İngilizce kursu veriyorum
  Usta öğretici olarak. Merak ettiğim şu ki 5 yıl sonra görev aldığınız Halkeğitim kurumunda yapılan sınav ile kadroya alınabiliniyormuş bu doğru mu teşekkürler

  1. derya dedi ki:

   bir şey öğrenebilir miyim?ne mezunusunuz?bugün trabzon halk eğitime gittim.ingilizce okutmanlık sertifikası ile kurs açabilir miyim?diye sordum.lisans mezuniyeti şart dediler.

   1. Öncelikli Olarak İngilizce Öğretmeni Olarak Atanmış Öğretmenler Görev Almalıdır.
    İngilizce Öğretmeni Olarak Atanmış Öğretmenlerden Yararlanılamadığı Durumlarda Aşağıdaki Niteliklere Sahip Öğretmenler Görevlendirilebilir:
    1) Millî Eğitim Bakanlığı Dışından Görevlendirilecek Öğretmenler İçin Üniversite Veya Fakültelerin Yabancı Dil Bölümlerinden İngilizce Mezun Olanlardan Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
    2) Üniversite Veya Fakültelerin Diğer Bölümlerinden Mezun Olanlar İçin;
    A) Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olduğunu Ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 Ve Üzeri Puan Aldığını Veya ÖSYM Tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Esas Alınarak, Diğer Uluslararası Sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 Ve Üzeri Puana Denk Gelen İngilizce Dil Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
    B) Öğretmenlik Formasyon Bilgisine Sahip Olmayanlar İçin;
    İ) İngilizce Dil Eğitimi Verebileceğine Dair Uluslararası Geçerliliği Olan Dil Öğretim Sertifikası İle Birlikte Ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 Ve Üzeri Puan Aldığını Veya ÖSYM Tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Esas Alınarak, Diğer Uluslararası Sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 Ve Üzeri Puana Denk Gelen İngilizce Dil Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
    İi) Yabancı Dilde İngilizce Öğretim Yapan Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 Ve Üzeri Puan Aldığını Veya ÖSYM Tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Esas Alınarak, Diğer Uluslararası Sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 Ve Üzeri Puana Denk Gelen İngilizce Dil Bilgisine Sahip Olduğunu Belgelendirenler.
    D. Yukarıda Sayılan Özelliklerde Eğitici Bulunamadığı Hallerde, Söz Konusu Eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ Den 60 Ve Üzeri Puan Aldığını Belgeleyenler.

 92. AKIN dedi ki:

  DRAMA ÖĞRETMENİYİM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞTIM ALANIM İKTİSAT DAHA ÖNCE HAYAT BOYU ÖĞRENME 144 SAATLİK BİR BELGEM VAR USTA ÖĞRETİCİLİK BELGEM OLMASI GEREKİR Mİ BRAŞ BRANŞ OLARAK MI AÇILIYOR EĞİTİMLER

  1. Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Eğlence Hizmetleri (Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk) Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,
   Türk Dili Ve Edebiyatı Veya Eğlence Hizmetleri ( Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk) Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre Atanan Tüm Alan Öğretmenlerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı Olan Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Drama Kursunu Tamamlamış Olanlar Veya Drama, Oyunculuk, Drama Ve Oyunculuk Alanlarında Eğitim Aldığını Ya Da Lisans Veya Lisansüstü Öğrenimleri Sırasında Drama Dersi Aldığını Belgelendirenler

 93. Seyda dedi ki:

  Merhaba iktisat fakultesi mezunuyum.mtsk direksiyon egitmenligi trafik ve cevre egitmenligi ilkyardim egitmenligi ve etkili iletisim sertifikalarimi cesitli hem lerinden aldim.hem de egiticilik nasil yapabilirim.tesekkur ederim.

  1. İktisat Lisans Mezunları Programları Bilmek Kaydıyla Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurslar Açabilir.
   Ön Muhasebe (Mikro, Eta, Nebim Ve Logo)
   Bilgisayar Destekli Muhasebe (Mikro, Logo, Luca)
   Temel Muhasebe (Eta)

 94. Hamide dedi ki:

  Merhabalar sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum alanında yüksek lisans yapıyorum halk eğitim.merkezlerinde kurs açabiliyor muyum böyle bir şansım varsa hangi kursları açabilirim?

  1. DYK destekleme ve yetiştirme kursları için başvuruda bulunabilirsiniz. 2. dönem öğretmen başvuruları 30 Ocak 2018 ile
   06 Şubat 2018 tarihleri arasında http://e-kurs.eba.gov.tr/ ücretli öğretmen olarak üyelik oluşturup yada giriş yapıp başvuruda bulunulabilir.

   1. Hamide dedi ki:

    Merhabalar, destek ve yetiştirme kursları da ücretli öğretmenlik gibi mi acaba. Yani ücreti SGK primi vs aynı mi olur. Yüksek lisans burs ya da kredi alan biri destek ve yetiştirme kursunda görev yapsa bursu ya da kredisi kesintiye uğrar mı? Teşekkür ederim

    1. dyk kursları saat ücreti temmuz 2017 dönemi için 12,97 TL. KYK bursunun 24 Aralık 2015 Tarihinden Önce Kesildiği, Bu Tarihte Yapılan Yönetmelik Değişikliği İle Kredi Ve Yurtlar Kurumundan Burs Alan Öğrencilerin Sigortalı Olarak Çalışmaları Burs Kesilme Sebebi Olmaktan Çıkarıldı diye biliyorum. 444 19 61 numaralı telefondan bilgi alınız.

 95. Mehtap dedi ki:

  İletişim fakültesi halkla ilişkiler lisans mezunuyum.Oryantasyon egitimi alarak hangi alanlarda egitimci olabilirim?.Mesela yabancılara Türkçe dersi verebilir miyim?

  1. Halkla İlişkiler Alanı Kursları Açabilirsiniz.
   Halkla İlişkiler, Çağrı Merkezi Elemanı, Müşteri Asistanı Vb.
   Yabancılar İçin Türkçe Kursu Açabilmek İçin:
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları Kapsamında Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelgede Bulunan, Alan Öğretmenleri Esas Alınarak;
   A. Milli Eğitim Bakanlığında Görevli Sınıf Öğretmenleri, Türkçe Öğretmenleri, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri,
   B. Milli Eğitim Bakanlığı Dışından Görevlendirilecekler İçin Yükseköğretim Programı/Fakültelerin;
   Sınıf Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliğinden Mezun Olanlar,
   Türk Dili Ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları, Türk Halkbilimi Bölümlerinden Mezun Ve Öğretmenlik Formasyon Belgesine Sahip Olanlar,
   2. Lisans Seviyesinde Eğitim Almış Olup Öğretmenlik Formasyon Belgesine Sahip Olanlardan;
   A. Yan Alanı Türkçe Olanlar,
   B. Türkçe Öğretimi Sertifikasına Sahip Olduğunu Belgelendirenler
   Görevlendirilir.

   1. Merve dedi ki:

    merhaba ben ticaret meslek lisesi bilgisayar destekli muhasebe mezunuyum. Eta, logo. vega proglamlarını kullanabiliyorum. Daha sonra da önlisans sağlık kurumları bölümünü bitirdim. Muhasebe ve tıbbi sekreterlik kursu açabiliyor muyum yardımcı olurmusunuz?

    1. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunları Hasta Kabul Kursu Açabiliyordu, Ancak Ekim 2017 İtibariyle Halk Eğitim Merkezlerinde Hasta Kabul İşlemleri Kursu Açılabilecek Kurs Programlarından Kaldırıldı. Muhasebe Kursu Açabilmek İçin Alanında En Az Ön Lisans Mezunu Olmak Gerekli.

    2. merve dedi ki:

     peki çok teşekkürler bir sorum daha olacak sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü şuanda lisans olarak çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümüne tamamlıyorum bu bölümü bitirdikten sonra muhasebe kursu açmam mümkün müdür ?

     1. merve dedi ki:

      Bir diğer sorum da annem için olacak kendisinin hafızlık belgesi var ama kendisi ilkokul mezunu kurs açabilmesi mümkün müdür ?

     2. Kuran-I Kerim Kursları Eğitici Öncelik Sıralaması:

      1.A) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri
      1. B) Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri
      2. İlahiyat Fakültesi Mezunları
      3. İmam Hatip Lisesini Bitirmiş Olup İlahiyat Ön Lisans Mezunları
      4. İmam Hatip Lisesi Mezunları
      5. Hafızlık Belgesi Olanlar

     3. Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe, İşletme Yönetimi, Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, E-Ticaret, Muhasebe Ve Finansman, Maliye Ön Lisans Mezunları.

 96. Ömer faruk Balcı dedi ki:

  İlahiyat ön lisans mezunuyum.imam hatip lisesi mezunu degilim. Halkegitimlerde acılan bir Kuran egitimi kursunda egitmen olarak görev alabilir miyim?

 97. Zafer dedi ki:

  Kadrolu müzik öğretmeniyim. Maaş karşılığını okulda dolduramiyorum . bunun için tam veya maas karşılığını doldurmak üzere halk eğitim merkezine görevlendirme yapilabiliyor mu? Hangi şartlar ile yapılıyor ?

  1. halk eğitim merkezlerinde full time yada part time olarak görev yapılabiliyor.

 98. Meliha dedi ki:

  Merhaba ben mimari restorasyon mezunuyum hangi meslek edinme kursunda görev alabilirim

  1. Sanat Tasarım Alanında, Kalem İşi
   Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanı, Boyacı-Çini İşlemeci Kursu Açılabilir.

   1. Deniz dedi ki:

    Merhaba ben Önlisans Serigrafi mezunuyum. Hangi bölümde ders verebilirim

    1. matbaa alanında Serigrafi Baskı kursu açmak için başvuruda bulunulabilir.

 99. Betül dedi ki:

  Merhaba ben adalet bölümü mezunuyum halk eğitimlerde kurs açabilir miyim hangi bolumler olabilir

  1. Adalet Meslek Yüksek Okulu Mezunu Olanlar bilgisayarda hızlı klavye kursu açabilir.

 100. yılmaz dedi ki:

  kadrolu resim ogretmeniyim norm fazlasi oldum tayin isteyecem..halk egitim merkezi de acik var. ama ordaki isleyisi calisma saatleri ders yuku nasil olacak ?

  1. Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar.

 101. nevin dedi ki:

  Merhaba ben 1986 dan beri halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak calisiyorum kalfalik belgem var ama ben görev alamadim şubatta ustalik sinavina girecem ama ben enkisa zamanda. Ustalik sinavina nasil girebilirim tesekkurler

  1. ustalık sınavları eylül, şubat ve haziran aylarında yapılıyor, en yakın dönem şubat ayı. başvurular 30 eylül 2017 ile 20 aralık 2017 tarihinde yapılacak.

 102. DA dedi ki:

  Ciraklik eğitimden aldigim belgelerim 2400 saat bular kacinci seviye kalfalik sinavina girmeden bu belgelerimle SSK pirimim dolmadan direk ustalik sinavina girebilirmiyim bakanligin genelgesinde düz lise mezunu en az alanında 800 saatlik kursa katilmiş olmak diyor benim alanimda aldigim kurs 2400 saat bu şartla kurs açma hakkina sahipmiyim arti 14 yil. Halk eğitimde calismisligim var buna rağmen bana görev verilmedi bu durumda ben ne yapmam lazim bilgileriniz için tesekkurler

  1. kurs belgeleri sadece kalfalık belgesi almada süreyi kısaltır. ustalık belgesi için 1800 gün (5 yıl) alanında (SGK BAĞKUR) çalışmışlık şartı vardır. mesleki eğitim merkezlerinde ustalık eğitimi açılabiliyor, 2 yıl süreli.

 103. ad dedi ki:

  Merhabalar ben halk eğitimde usta oöğretici olarak calisiyorm bu yil görevalamadim ustalik belgem olmadigi icin şubatta kalfalik ssinavina girecem ustalik sinavina girmek için 5 yilik SSKan oolması gerektiğinissöylediler benzim 5 yillik sgortam dolmadigi içinhaziranda sinava ggöremiyorum oödemeimkanmda yok bu durumda ben ne yapmam gerekir tesekkurler

  1. Kalfalık Belgesi Alanlar Ustalık Belgesini İki Yolla Alınabilir.
   Birinci Yol 5 Yıl 1800 Günlük SGK Yada BAĞKUR Sisteminde Alanında Çalıştığını Belgeleyerek Ustalık Sınavına Katılabilir.
   İkinci Yol Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan 2 Yıl Süreli Ustalık Eğitimi Kurslarına Katılarak Alınabilir.

 104. Derya dedi ki:

  Mesleki eğitime bas vurarak kalfalik ve ustalik belgeleri suresi nasil.kisaltilarak belge alinir boyle birşey mumkunmu.

  1. meb onaylı üzerinde kursun süresi yazan kurs bitirme belgeleri (sertifika) yada meslek alanında çalışmışlık (sgk belgesi) ile belge alma süresi kısaltılır. en kısa yol alanında ön lisans mezunu olup alanında en az 1 sene çalıştığını belgeleyip belge alınabilir.

 105. Şeyma dedi ki:

  Ben düz lise mezunuyum halk egitimdeyim aldığım usta öğretici belgelerim var kurs acabilirmiyim acaba

  1. usta öğretici belgeniz varsa kurs açabilirsiniz.

 106. ys dedi ki:

  Ben lise mezun uyum aalanda 800 ddeğil 2400 saatlik belgem var ama ben bunlarla kurs acamadim ne yapmam gerekir

  1. kurs bitirme belgelerinizle mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunup belge alma süresini kısaltabilirsiniz.

   1. Arzu dedi ki:

    Merhaba bnde giyim üzerine kursa gitmek istiyorum da halk eğitimden alacağım kurs bitirme belgesiyle mesleki eğitim merkezine basvursm olurmu birde bn işletme mezunuyum lisans usta öğretici belgesi aldıktan sonra nasıl iş bulcam ve bulacağım işte ne kadar. Ücret alacağım çalışma saatleri nasıl olacak cvp larsanix çok sevinirim tskler

    1. Kurs Bitirme Belgesi Saatine Göre Belge Alma Süresini Kısaltır, Ustalık Belgesi Almanız 7-8 Yılı Bulur. Kurs Saat Ücretleri Kursun Açıldığı Gün (Hafta İçi, Hafta Sonu), Saat (Gündüz Akşam), Kursun Açıldığı Yere, Usta Öğreticinin Eğitim Durumuna Göre Yaklaşık 12,5 İle 15,5 Türk Lirasıdır.
     Lisans İşletme Mezunları Mezuniyet İle Birlikte Logo, Mikro Ve Luca Programları Bilmesi Şartıyla Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu Açabilir.
     Eta, Logo, Mikro Ve Nebim Programları Bilme Koşuluyla Ön Muhasebe Kursu Açabilir.
     Eta Programını Bilmek Koşuluyla Temel Muhasebe Kursu Açabilir.

 107. Burak dedi ki:

  Bildiğiniz gibi, bir lisans bölümünden ilk 4 yarı yılı tamamlayarak önlisans diploması alarak mezun olmak da mümkün. Örneğin bir sanat bölümünden önlisans diploması alarak mezun olan bir kişi, halk eğitim tarafından aynı bölüm/branş için kadro açıldığında önlisans kpss’ye girebilecektir. Böylesi bir durumda aynı kadroya başvuran lisans mezununun bir önceliği var mıdır? Ve önlisans kpss ile başvuru yapmakta bir sakınca var mı? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. öncelik lisans mezunu olandır.
   A) Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak.
   B) Yurt İçindeki Yüksek Öğretim Kurumlarından Ve Yüksek Öğretim Komisyonunca Denkliği Kabul Edilmek Kaydıyla Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının İlgili Alanlarından Sırasıyla Yüksek Lisans, Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak,
   C) Alanında En Az Meslek Lisesi Mezunu Olmak,
   D) Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
   E) En Az İlkokul, Ortaokul Veya İlköğretim Okulu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
   F) En Az Lise Düzeyinde Öğrenim Görmüş Olup Alanında/Branşında En Az 800 Saatlik Belgeye Sahip Olmak.
   G) Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarının Ve Kültürel Değerlerin Yaşatılması İçin Yukarıdaki Şartları Taşıyan Eleman Bulunamaması Halinde Öğrenim Durumu Ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranmaksızın Çevresinde Ustalığı Kabul Görmüş Olması Şartları Aranır.

 108. kayra dedi ki:

  Merhaba, Ben Halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans mezunuyum. Halk eğitim merkezinde el sanatları kursuna gitmiştim. Yeteneğimde olunca özel olarak el sanatları kursu verdim. Bir boya firmasında seminer de vermiştim. Halk eğitim merkezlerinde hocalık yapabilmem mümkün mü? Nasıl bir yol izlemem gerekir?

  1. el sanatları alanında kurs açabilmek için usta öğretici belgesi sahibi olmanız gereklidir. halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanındaki Çağrı Merkezi Elemanı vb. kurslar için başvuruda bulunabilirsiniz.

 109. ad dedi ki:

  Merhabalar ben halk eğitimde yillardir calisan usta ogreticiyim yeni yasa gore bakanlık kesinlikle usta öğreti belgesi olmayanlar görev alamaz deniliyor bu durumda ben görev alamadim hakkimi aramak için nereye bas vurmam gerekir bilgilendirir deniz memnun olurum tesekkurler

  1. alo meb 147 hattını arayabilirsiniz. mesleki eğitim merkezlerinden denklik yoluyla ustalık belgesi almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

 110. ad dedi ki:

  Ben halk eğitimde usta öğretici olarak uzun yollar calistim simdi ise calismam için ustalik belgesi sarti araniyorgecmis yollarda calistigim için ben kurs açma hakkina sahipmiyim

  1. artık çoğunlukla usta öğretici belgesi olmayanları almıyorlar, bazı yerlerde usta öğretici belgesi olan aday olmadığı zaman alınabiliyor.

 111. İbrahim dedi ki:

  Merhabalar, benim kantin işyeri açma belgem var lisans mezunuyum usta öğretici belgesi alarak halk eğitimde kantin belgesi vermek için ders verebilirmiyim birde 40 saatlik dersin hepsini benmi veriyorum kurs açılırsa bu arada kamuda çalışıyorum

  1. kantin işletmeciliği kursu artık halk eğitim merkezlerinde açılmıyor, belge mesleki eğitim merkezleri tarafından veriliyor.

 112. Elif dedi ki:

  Halk eğitimde ücretli olarak çalışıyorum. Kadroya nasıl geçebilirim

  1. KPSS sınavı ile kadro açılırsa geçilebilir.

 113. kudret dedi ki:

  iyi akşamlar ben ilahiyat ön lisans 2.sınıftayım ve imam hatip lisesi mezunuyum kuran dersi verebilir miyim yani kurs açabilir miyim?

  1. Öncelikle İlahiyat Lisans Mezunları, Din Kültürü Öğretmenleri, Arap Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezunları, İlahiyat Bilimleri Lisans Mezunları, İlahiyat Ön Lisans Mezunları Tercih Edilir.
   Yukarıdaki Özellikleri Taşıyan Başvuru Olmaması Durumunda İmam Hatip Lisesi Mezunları Ve Hafızlık Belgesi Olanlar Kurs Açabilir.

 114. Zeynep karabulut dedi ki:

  Merhaba bir okulda ucretli ögretmenlik yapiyorum. Hafta içi cocuklara kur’an kursu dersi vermek istiyorum ilahiyat onlisans mezunuyum acaba evraklar neler?
  Ve kurs acarken bir sorun olmaz degilmi?

  1. resmi kurumlarda çalışanlar kurumun izniyle haftada 10 saat kurs açabilir. belgeler http://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu/

 115. Songul dedi ki:

  Merhaba, manikurcu ustalık belgem var 22 yıldır çalışıyorum. Bu alanda devlete bagli kurumlarda eğitmen olarak calisabilirmi yim ?

  1. ustalık belgenizle halk eğitim merkezleri ve belediyeler tarafından açılan kurslarda görev alabiliyorsunuz.

 116. meltem dedi ki:

  muhasebe bölümü mezunuyum liseyide muhasebe olarak okudum bilgisayarlı muhasebeyle birlikte halk eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim acaba

  1. alanında ön lisans ve lisans mezunları muhasebe kursları açabiliyor. buradan https://www.guncel-egitim.org/halk-egitim-muhasebe-usta-ogreticisi-olmak/ bakabilirsiniz.

 117. nurullah cabbar dedi ki:

  İyi aksamlar hem bir firmada calisip hem okulda usta ogretici olarak gorev alinabiliniyormu saygilar

  1. resmi kurumlarda çalışanlar kurumun izniyle haftada en fazla 10 saat, diğerleri için haftada en fazla 40 saat kurs açılabilir.

 118. Beyza dedi ki:

  Ben meslek lisesi bilişim teknolojileri mezunuyum, halk eğitim de usta öğretici olabilir miyim?

  1. alanında en az ön lisans mezunları görev alabilir.

 119. Didem dedi ki:

  Merhaba , ben düz lise mezunuyum ama lise mezuniyetim sonrası kuaförlük bilgim olduğu için mesleki eğtim merkezinden ustalık ve usta öğreticilik belgesi aldım. Şuan halk eğtim yada asmek gibi kurumlarda usta öğretici olarak ders verebilir miyim? Şansım nedir?

  1. usta öğreticilik belgesi ile kurs açılabilir.

 120. busra dedi ki:

  Ben ozel egitim ve rehabilitasyon merkezinde calisiyorum.(lisans)okul oncesi ogretmenligi mezunuyum cocuk gelisiminden kurs acmak icin halk egitime basvurdum.merak ettigim sey su ki ben hafta ici ve hafta sonu ders acacak olursam en fazla kac saat ders verebiliyorum?ve saat ucreti ne olur?tesekkurler

  1. resmi kurumlarda çalışanlar haftada en fazla 10 saat (kurum izniyle) diğer durumlarda haftada 40 saat kurs açılabilir. ders saat ücreti için kesin bir şey söylenemez gündüz, gece ve hafta sonu ders saati ücretli farklı oluyor.

 121. Sevda dedi ki:

  Merhaba ben tarih öğretmeniyim. Osmanlı Türkçesi dersini verebilir miyim

  1. Tarih Öğretmenliği mezunları osmanlıca kursu açabilir.

   1. Meltem dedi ki:

    Türk Dili ve Edebiyatı mezunları halk eğitim merkezlerinde Türkçe kursu açamaz mı

    1. Açamıyor. Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezunları
     Diksiyon Kursu
     Formasyonu Olması Koşulu İle Osmanlı Türkçesi Kursu Açabilir.

 122. ENGİN dedi ki:

  Bitki Zararlıları ile Mücadele kurslarına nasıl
  katılabilirim

  1. bitki zararlılarıyla mücadele kursu açan halk eğitim merkezine çoğunlukla şahsen (online ön kayıt alan kurumlarda bulunur) başvurulur.

 123. Seyma dedi ki:

  Merhaba lisede bilişim teknolojileri bölümünden Universitede bilgisayar programcılığı bölümünden mezun oldum halk egitimde öğretici olabilir miyim yardımcı olur musunuz ?

  1. bilişim teknolojilerinde açılan kurslarda usta öğretici olarak görev alabilirsiniz.

   1. Seyma dedi ki:

    Ne yapmam gerekiyor acaba bunun icin ?

    1. başvurulmak istenilen halk eğitim merkezine usta öğretici başvuru tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte şahsen başvurulur. http://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu/

 124. gamze dedi ki:

  Merhaba.. ben beden eğitimi ve spor öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisiyim.. ben 1. Kademe Tenis antrenorluk belgesine sahibim.. bu belgeyle halk egitim merkezinde yaş sınırı farketmeksizin kurs açabilir miyim acaba? Mesela kyk yurtlarında kurs veren hocalar var bende kyk yurdunda kurs açabilir miyim?

  1. sadece 6-9 yaş için 1. seviye açabiliyor, diğer yaş grupları için 2. seviye antrenörlük belgesi isteniyor.
   Türkiye Tenis Federasyonu’ndan onaylı en az 1.Seviye tenis antrenörlük lisansı sahibi son dönem gelişim seminerine katılmış ve vizesini yaptırmış öğreticiler,

 125. Ayşe dedi ki:

  Merhaba. Ben Atatürk Üniversitesi Ön Lisans Çocuk Gelişimi mezunuyum. Halk eğitime Usta Öğretici olarak başvurabilir miyim? Hangi kurslar açılıyor? Teşekkürler.

  1. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=12&alan=%C3%87ocuk%20Geli%C5%9Fimi%20ve%20E%C4%9Fitimi öncelikli alanında lisans mezunları tercih edilir, başvuranlar arasında lisans mezunu olmaması durumunda ön lisans mezunları tercih edilebilir.

   1. Ayşe dedi ki:

    Hızlı cevabınız için teşekkürler. Bir sorum daha olacak. Usta öğretici olmak için ayrıca bir belgeye ihtiyaç var mı? Lisans ya da ön lisans mezunu olmak yeterli mi? Çocuk gelişimi için..

    1. sizin alanınız için gerekmez.

 126. nsr dedi ki:

  merhaba cagri merkezinde 4 yildir calisiyorum 2 aylik egitim donemi icin sertifika verdiler halk egitim merkezinde kurs acabilirmiyim ve tibbi laboratuvar teknikeriyim ayrica bununla ilgili kurs var midir

 127. gülşen dedi ki:

  merhaba ben Türkçe öğretmeniyim bilgisayar, Arapça, diksiyon ve ingilizce sertifikalarım var kursunuzda görev almak istiyorum bunun için ne yapmam lazım

  1. başvuruda bulunmak istenilen halk eğitim merkezine şahsen başvurulur.

   1. Arzu dedi ki:

    İyi günler…ben kız meslek lisesi giyim bölümü mezunuyum…usta öğretici olmak için kursa gitmem gerekli mi diplomamla usta öğretici olabilirmiyim…teşekkürler…

    1. meslek lisesi mezunlarının ustalık sınavına katılma hakları vardır. mesleki eğitim merkezlerine başvurun.

   2. Bahar dedi ki:

    Ben sınıf öğretmeni mezunuyum usta öğretici olarak ne kadar maaş veriyorlar acaba?

 128. Şengül dedi ki:

  Merhaba ben beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden bu yıl mezun oldum diplomamla kurs acabiliyomuyum ayriyeten birde yüzme antrenörlüğü belgem var tahmini ücret ne kadar olur nereye ve ne zman başvuru yapmamiz gerek acaba?

  1. spor alanındaki kursları açabilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=61&alan=Spor. usta öğretici başvurusu için başvurulacak halk eğitim merkezine belgelerle birlikte şahsen başvurulur. http://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu/. başvuru tarihleri her halk eğitim merkezine göre değişir.

 129. Şengül dedi ki:

  Merhaba ben neden eğitimi ve spor bölümü çıkışliyim yüzme antrenörlük belgem var bununla kurs verebilirmiyim veya öğretmenlik yapabilirmiyim tahmini ücret ne kadar olur ve bunun icin nereye başvuru yapmamiz gerek basvurular ne zman başlıyor?

 130. Mahmut dedi ki:

  Merhabalar ben onlisans geleneksel el sanatlari mezunuyum. Tezhip, halı ve kilim, minyatur iş imkanı mesela göreve girmek için neler yapmam gerekiyor nasıl olacak yardımcı olabilirmisiniz…

  1. tezhip, Sedef Kakma, hat, ebru vb. kursları açabilir.

 131. Sevgi TÜRE dedi ki:

  Merhaba lar, meb onaylı Latin dansları egitmenlik sertifikası almak istiyorum nereye başvurup nasl bir yol izlemeliyim? Kurs dönemleri ve yerleri hakkında bilgi alabilir miyim?

 132. Bengu dedi ki:

  Iyi calismalar.Yasli bakımı önlisans mezunuyum.Halk eğitim merkezinde öğretici olmak istiyorum.Bunun için nasıl bir yol izlemeliyiz?Daha önce başvuru yaptığımda yaşlı bakımı kursu açmıyoruz denildi.Iki ay sonra kursun açıldığını öğrendim.Rica etsem doğru bilgileri alabilir miyim?

  1. hasta ve yaşlı hizmetleri alınında kurs açabiliyorsunuz. kurs açmak istediğiniz halk eğitim merkezine şahsen belgelerinizle başvuruda bulunmalısınız. http://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu/
   halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezine göre değişmekle birlikte ağustos ayında başlayıp, eylül ayı sonuna kadar başvuru alan halk eğitim merkezleri bulunmaktadır. yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri bulanabilir.

   1. Dilek dedi ki:

    Merhaba. 4yıllık okul öncesi öğretmenliği mezunuyum.halk eğitim merkezlerinde çalışma alanı bulabilir miyim? Bunun için izleyeceğim yol nedir acaba?

    1. Çocuk Gelişim Ve Eğitimi Alanında Açılan Kurslarda Çocuk Gelişimi Ve Alanı Lisans Mezunları Görev Alabiliyor. Kurs Açmak İstediğiniz Halk Eğitim Merkezine Belgelerinizle Birlikte Şahsen Başvurada Bulunmalısınız. Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Başvurları Halk Eğitim Merkezine Göre Değişmekle Birlikte Çoğunlukla Ağustos Ve Eylül Aylarında Yapılır. Başvurda Bulunulacak Hal Eğitim Merkezinin Usta Öğretci Başvuru Tarihleri Arasında Şahsen Başvuruda Bulunulur.
     usta öğretici başvuru belgeleri için buraya bakınız. http://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu/

   2. uğur kayagil dedi ki:

    merhaba.hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünden alınmış eğitmenlik belgesi ile halk eğitim merkezlerinde kurs açabilirmiyiz.

    1. eğitmenlik belgesi nedir bir bilgim yok.

 133. Senay dedi ki:

  Merhaba 3 yıllık kız meskek hazır giyim modelistlik mezunuyum usta öğretici olmak için usta ogretici belgesi zorunlumu? Zorunlu ise usta ogretici belgesi için once ustalık belgesimi almam gerekiyor?

  1. Hazır Giyim Lise Mezunları Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Kurslar Açabiliyor.
   1985-1986 Yılından Önce Mezun Olanlar Doğrudan, 1985-1986 Sonrası Mezun Olanlar İse Doğrudan Ustalık Sınavına Katılarak Ustalık Belgesi Alabilir. Ustalık Belgesi Almak İçin Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurulur. Ustalık belgesi sonrası usta öğreticilik belgesi alınabilir.

 134. Busra Etli dedi ki:

  Giyim üretim teknolojisi üzerine meslek lisesi, önlisans mezunuyum. İsmekten giyim üretim temel eğitim ve atölye eğitimi üzerine belgem var .iş yeri açma sertifikam ve milli Eğitime bağlı bir modelistlik kursundan belgem var. Branşım üzerine nerelerde görev yapabilirim. 8 senedir bu meslekten vazgeçemedim

  1. Halk Eğitim Merkezlerinde, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslarda Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Açılan Kadın Giysileri Dikimi, Düz Dikiş Makineci, Giyim Aksesuarları Dikimi V.B. Branşlarda Usta Öğretici Olarak Başvuruda Bulunabilirsiniz.

 135. Gördey Gözde Sarı dedi ki:

  Merhaba ben Turk Dili ve Edebiyatı mezunuyum . Osmanlıca sertifikam var halk eğitim merkezine nasıl başvuru yapabilirim ?

  1. Kişisel Gelişim Alanında Diksiyon, Osmanlı Türkçesi (Bölüm Mezuniyeti İle Birlikte Transkriptinde Osmanlı Türkçesi Dersinin Görüldüğünü Belgelemek) Görev Alınabiliyor.

 136. Cuma YAVUZ dedi ki:

  Merhaba Ben Grafik Tasarım Önlisans mezunuyum ben başvurup görev alabiliyor muyum?

  1. Grafik Ve Fotoğraf Alanında Açılan Bazı Kurslarda Görev Alınabiliyor. Ek Şart Olarak Kursta Gösterilecek Programları Bilmek Aranıyor. 3d Studio Max, Görsel İletişim, Grafik Desen Tasarımı Vb.

 137. Naz dedi ki:

  Halkla ilişkiler ve tanıtım önlisans mezunuyum. Bu bölümle ilgili kurs açıyomusunuz. Usta öğreticilik belgesi alsam ders verebilirmiyim.

  1. halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans mezunları halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanında çağrı merkezi elemanı, müşteri asistanı gibi kurslarda görev alabiliyorlar.

 138. Melike dedi ki:

  Sac Bakimi ve Güzellik Hizmetleri yuksek okul mezunuyum. Halk Egitim Merkezinde usta öğreticilik icin basvuru yapmak istiyorum. Haftalik 10 saat ve saari 11.33 tl den hesaplaniyor buda aylik 453 Tl gibi komik bir rakama geliyor. Bu nasil oluyor boyle bir maaş olabilir mi?
  Bu ucrete cocuklarim icin asgari gecim bedeli de dahil mi.
  On lisans mezunlarinin saat ucreti 11. Tl nin uzerunde olmuyor mu?
  Saati 23 tl olani duydum yanliş bilgi mi yada kadrolu ogretmen saati fiyati mi ?
  Yukaridaki yorumlarda 2 000 tl maaş diye okudum ben nerede yaniliyorum.

  1. Üzerine Asgari Geçim İndirimi Ekleniyor. Full Time Çalışanlar Haftada 40 Saat Görev Alıp 2 Bin Ve Üstü Maaş Alabiliyor. Belediyeler Tarafından Açılan Kurslarda Usta Öğreticilerin Saat Ücretleri Farklı Olabiliyor (Örmek İsmek). Saati 23 Tl Brüt Kazanç Olabilir.

 139. Halit eroğlu dedi ki:

  Merhaba, ben beden eğitimi öğretmenlik mezunuyum ve 1.kademe Masa Tenisi Antrenörlük belgem var halk eğitimde hafta da kac saat kurs acabilirim,usta öğretici ünvanı alıyormuyuz. Hiçbir resmi kurumda çalışmıyorum.

  1. en fazla haftada 40 saat kurs açılabilir.

 140. kıvanç dedi ki:

  Merhaba,özel olarak davul(bateri) dersi veriyorum ve uzun yıllar sahnelerde,konserlerde,etkinliklerde yer aldım.Özel müzik kurslarında da halen davul eğitmenliği yapmaktayım.Halk eğitim bünyesinde böyle bir kurs açılması ve benim başvurmam mümkün mü acaba?Mühendilik fakültesi mezunuyum.Yüksek lisans öğrencisiyim aynı zamanda

  1. Devlet Konservatuarı Mezunları Tercih Edilir. Başvurular Arasında Konservatuar Mezunu Bulunmaması Durumunda Müzik Sektöründe Deneyimli Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Faydalanabiliyor.

 141. Fatma dedi ki:

  Merhabalar ben Moda Tasarım lisans mezunuyum ayrıca pedogojik formasyon egitimim mevcut. Usta öğretici olarak başvuru yaptığımızda sınava tabii oluyor muyuz? Full time için ücret nedir? son olarak KPSS ile alımlar kaç puan oluyor? Teşekkürler.

  1. Usta Öğretici Görevlendirilmeleri Halk Eğitim Merkezi Yöneticileri Tarafından Yapılmaktadır.Usta Öğreticiler Çalıştıkları Süreye, Eğitim Durumlarına Göre 2 İle 2.6 Bin Türk Lirası Civarı Ücret Alıyorlar.

 142. şenel dedi ki:

  2 yıllık çocuk gelişimi mezunuyum aynı zamanda 10 yıllık kuaforlükle ilgili tecrubem var meb onaylı kalfalık belgem var halk eğitim merkezınde çocuk gelişimci veya kuafor olarak başvurabilir miyim?

  1. çocuk gelişimi alanındaki kurslarda alanında lisans mezunları tercih ediliyor. güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında kurs açmak için ustalık belgesi sahibi olmanız gerekiyor.

 143. fethiye yasamak dedi ki:

  Merhaba bende öğretici olarak kayseriden basvuru yapmak istiyorum basvurular ne zaman başlıyor acaba

  1. Halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezine göre değişmektedir. Çoğunlukla halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik başvurusu ağustos ayı içerisinde başlayıp eylül ayı sonuna kadar usta öğretici başvuruları alan halk eğitim merkezleri bulunur. Yıl içerisinde usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri de bulunabilir. Başvuruda bulunmak istediğiniz halk eğitim merkezinden bilgi almalısınız.

 144. Fethiye dedi ki:

  İyi günler ben eğitim fakültesi mezunuyum bölümüm bilgisayar öğretmenliği halk eğitim merkezinde çalışmak istiyorum bunun için sınava tabi tutuluyor muyuz yoksa halk eğitim merkezlerine direk başvuru yapmam yeterli mı? Tesekkurler

  1. Başvuru tarihleri arasında usta öğretici başvurusunda bulunmanız yeterli. Halk eğitim merkezi kurs yöneticileri tarafından yapılan başvurular arasından seçim yapılıyor.

 145. ebru dedi ki:

  merhaba usta öğretici belgesi almak için ağustosta şahesen halkeğitim merkezine mi başvurmak gerekiyor yoksa online kayıt oluyor mu (bursa)

  1. Usta öğreti belgesi mesleki eğitim merkezlerinden alınıyor.

 146. bayram dedi ki:

  Merhaba ben Yiyecek İçecek İşletmeciliği mezunuyum 4 yıllık lisans diplomam var aynı zamanda Pedagojik formasyonum var yani atanmayı bekleyen öğretmenim. Benim halk eğitimlerde veya ismekte görev almam için ne yapmam gerekiyor ? Usta öğreticilik belgesi almam gerekir mi almak istersem nereye başvuru yapabiliriz

  1. Kurs Açmak İstediğiniz Halk eğitim merkezine şahsen başvuruda bulunmalısınız. halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları her kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğunlukla usta öğretici başvuruları ağustos ayında başlamakta ve eylül ayı sonuna kadar usta öğreticilik başvurusu alan kurumlar bulunmaktadır. Yıl içerisinde usta öğretici alımları yapan halk eğitim merkezleri bulunmaktadır. İSMEK kurslarında usta öğretici olarak görev almak için http://kariyer.ismek.org/ adresinde yeni hesap oluşturup online usta öğreticilik başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuran adaylar sınav ve mülakat sonucunda seçilir.

 147. Gözde dedi ki:

  Merhaba, resim öğretmenliği lisans ve yüksek lisans mezunuyum, fazla başvuru durumunda lisans mezunun öğretmenden önceliğim var mı? birde full time çalışmam için ne yapmam gerekir, her günü mü doldurmam gerekiyosa dersler bittikçe part timea düşebilir miyim?

  1. Full Time Çalışanlar Haftada 5 Gün Günde 8 Saat Görev Alırlar. Part Time Çalışanlar İse Açtıkları Kurslara Göre Görev Günleri Ve Saatleri Değişebilir. Resmi Kurumlarda Görevli Olanlar Halk Eğitim Merkezlerinde Haftada En Fazla 10 Saat, Resmi Bir Görevi Bulunmayanlar İse Haftada En Fazla 40 Saat Kurs Açabilir.
   Sanat Tasarım Alanı Guaj Boya Resim Kursu Eğitimcileri İçin Başvruru Koşulları.
   1. Programın Uygulanmasında Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına Göre Atanan Resim Öğretmenleri,
   2. Fakülte Ve Konservatuvarların Resim Öğretmenliği Veya Resim Bölümü Lisans Mezunu Olup Öğretmenlik Formasyonu Belgesine Sahip Olanlar, Görev Almalıdır.

 148. ayşe dedi ki:

  usta öğretici 2017 maaşları ne kadar acaba ben 2 bin civarı duydum doğrumudur?

  1. Usta öğretici maaşları full time ve part time çalışanlara göre ve çalıştıkları kurumlara göre değişmektedir. İSMEK, KOMEK gibi belediyelerde usta öğreticilik yapanlar ile halk eğitim merkezlerinde göre alan usta öğreticilerin ücretleri değişmektedir. full time çalışan usta öğreticiler için sizinde söylediğiniz rakam ve üzeri maaş alınmaktadır.

 149. Emrah dedi ki:

  Merhaba,
  Almanca öğretmenliği mezunuyum, Halk eğitim kurslarında görev almak istiyorum lakin bilgi eksikliklerim var alımlarla ilgili. Yılın her dönemi başvurabilir miyim? Usta Öğretici belgem yok fakat eğitim fakültesi mezunuyum, belgem olmadan da öğretici olabilir miyim? Bir de görevlendirilme hususları nasıl oluyor? Yani yılın belirli bir döneminde mi yoksa yıl boyu mu görev alıyoruz? Bir de kadroya geçme nasıl oluyor? Bir dem yorumlarda gördüğüm kadarıyla full yime/part time diye ayrım yapmışsınız, ikisinde de ders başına ücret alınmıyor mu? Şimdiden teşekkürler.

  1. Alımlar Halk Eğitim Merkezlerine Göre Değişmekle Birlikte Genelde Ağustos Ayı Başında Başlayıp Eylül Ayına Kadar Usta Öğretici Alımı Yapan Halk Eğitim Merkezleri Bulunmaktadır. Yıl İçerisinde Usta Öğretici Alımı Yapan Halk Eğitim Merkezleri Bulunabilir. Başvuru Yapılacak Halk Eğitim Merkezine Şahsen Başvurulmalıdır. Full Time Çalışanlar Sabit Maaşla, Part Time Çalışanlar Çalıştıkları Ders Saati Üzerinden Ücret Alır.
   EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Almanca öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Almanca mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) Almanca dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde Almanca öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 150. Merhabalar ben yüksek okul mezunuyum branşım hazır giyim diyelimki başvurdum kabul gördüm çalışma şekli nasıl oluyor yani öğrenci ve atölye işi…Birde benim eşim asker batıda 4 yıldan doğudada 2 yıldan fazla kalamıyorum bu konuda da bilgilendirirmisin

  1. full time veya part-time olarak çalışılabilir. kurs açmak istenilen halk eğitim merkezine şahsen başvuru yapmalısınız.

 151. Hakan dedi ki:

  merhaba turizm meslek lisesi ve önlisans turizm işletme mezunuyum. Halk eğitimlerde görev alabilirmiyim. işyeri açma belgem var.

  1. Konaklama ve seyahat hizmetleri alanında açılan kurslarda başvuranlar arasında alanında lisans mezunlarından sonra önlisans mezunları tercih edilir. başvuruda bulunabiliyorsunuz, başvuru için şahsen başvurmak istediğiniz halk eğitim merkezine müracaat etmeniz gerekiyor.

 152. Semiha dedi ki:

  İyi günler ben ilahiyat lisans mezunuyum halk eğitimde sadece aksam kursu vermem mümkün mü?

  1. Halk Eğitim Merkezine göre değişebilir, akşam kurs açan halk eğitim merkezlerinde yeterli sayıda kursiyer bulup kurs açılabilirse sadece akşam kursları verilebilir.

 153. Selda dedi ki:

  İyi akşamlar ben kız meslek lisesi resim branjı mezunuyum halkeğitim merkez ve kuruluşlarında usta öğreticilik yapabilirmiyim usta öğretici belgesi almakmı gerekir

  1. Öncelikle Alanında Lisans Mezunları (Uygulamalı Resim Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Resim, Görsel Sanatlar, Resim İş Öğreticiliği) Bölümü Mezunları Tercih Edilir. Başvuranlar Arasında Alanında Lisans Mezunu Yoksa;
   Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Sanat Ve Tasarım Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.
   Usta Öğretici ; Bu Programla İlgili Modül Ve Yeterlikleri Almış Olmalıdır.

   1. Nurten dedi ki:

    Merhabalar halk eğitimde 2 kere resim bölümü altında kurs acdım şimdide işkur programı dahılınde sanatsal mozaik kursu açmak istiyorum kız meslek lisesi resim bölümü mezunuyum ancak son cıkan miili eğitim bakanlığının sıralaması bızı sasırttı önümde lisans bölümü öezunuda yok tek kişiyim haşk eğitimde özel bir atölyeden 1 senelik mozaik ders aldıhıma dair belgemde var 11 tanede halk eğitimdeki aldıgım kurs sertifikalarım var sabatsal mozaikde 3 sart yazıyor 3 ü bir aradamı olmalı yoksa 3 kuraldan bir tanesi yeterlimi resim bölümü mezunu sanatsal tasarıma gitebiliyormu

    1. Öncelikle Aşağıdaki Lisans Ve Önlisans Bölümü Mezunları Tercih Edilir.
     Geleneksel Türk El Sanatları (Lisans)
     Mimari Dekoratif Sanatlar (Ön Lisans)
     Sanat Ve Tasarım (Lise)
     Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği (Lisans)
     Geleneksel El Sanatları (Ön Lisans)
     El Sanatları (Ön Lisans)
     Restorasyon (Ön Lisans)
     Mimari Restorasyon (Ön Lisans)
     Eser Koruma (Ön Lisans)
     Geleneksel Türk Sanatları (Lisans)
     Kursun Modülündeki 3 Şarttan Öncelik Birinci Şartları Taşıyanlara, Birinci Şartları Taşıyan Aday Yoksa 2. Şartları Taşıyan Adaylar, İkinci Maddedeki Şartları Taşıyan Adaylar Yoksa 3. Maddedeki Adaylar Tercih Edilebilir.

 154. Ebru Yener dedi ki:

  Merhaba ben işletme lisans mezunuyum. Şu an Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü okumaktayım. 4-6 yaş çocuk gelişimi etkinlikleri sertifikası ve evde çocuk bakımı sertifikam var. Daha önceden ücretli öğretmenlik de yapmıştım. Halk Eğitim Merkezlerinde Çocuk Gelişimi Öğretmenliği yapabilir miyim? Teşekkürler.

  1. başvuranlar arasında alanında lisans mezunlarının bulunmaması durumunda başvurular kabul edilebiliyor. çocuk gelişim bölümünü bitirdikten sonra tercih edilme şansınız artacaktır.

   1. İpek Aksoy dedi ki:

    Merhaba ben kız Meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. 2 yıllık sosyal hizmetler bölümünü bitirdim. Şuan 2 yıllık çocuk gelişimi okuyorum. 10 yıllık özel kreş ve ana okullarında usta öğretici ve grup sorumlusu olarak çalıştım. Halk eğitimde görev yapabilir miyim.

    1. Başvuru Yapabilirsiniz Ancak Öncelik Alanında Lisans Mezunlarına Verilir, Başvuranlar Arasında Alanında Lisans Mezunu Bulunmaması Durumundan Ön Lisans, Meslek Lisesi Diye Sıralanır.

 155. Kubar dedi ki:

  Ehliyetimi yeni alicam ehliyet kurslarinda usta öğretici olmak icin ne kadar beklemem lazim birde cocuk gelişimi kursuna baslicam burdan sertifika aldiktan sonra ne yapmalıyım kurs merkezinde ogreticilik yapabilir miyim onlisans bankacilik ve sigortacilik mezunuyum tesekkurler

 156. Kubar dedi ki:

  Önlisans meznuyum ehliyetimi aldım ne kadar sure sonra halk eğitim kurslarinin verdiği kurslara katilarak usta öğretici olabilirim yada kurslarda öğretmenlik yapabilir miyim ayrica yakinda kurs merkezinde çocuk gelişimini baslayacagim aldığım bu sertifikayla kursta öğreticilik yapabilir miyim tesekkurler iyi çalışmalar..

  1. Bildiğim kadarıyla alanınızda halk eğitim merkezlerinde bir kurs açılmadığından usta öğreticilik yapamıyorsunuz. ehliyetiniz 3 yılı doldurunca motorlu taşıt sürücüleri kurslarına katılarak sürücü kurslarında görev yapabilirsiniz.

   1. Kubar dedi ki:

    Peki halk eğitimden çocuk gelişimi sertifikasi alirsam halk egitimde o bransta usta ogreticilik yapabilir miyim

    1. Öncelikle alanında lisans ve önlisans mezunları tercih ediliyor, başvuranlar arasında bu şartları taşıyanların bulunmaması durumunda pozisyona uygun sertifikası bulunanlara görev verilebiliyor.

   2. Evin dedi ki:

    Merhaba. Ben Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunuyum. Osmanlı Türkçesi , okuma yazma, hızlı okuma, ygs hazırlık gibi kurslarda öğretici olmak istiyorum bunun için usta öğreticilik belgesine gerek var mı acaba ??

    1. Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezuniyet Belgesi İle Birlikte Osmanlı Türkçesi Dersini Gördüğünü Belgeleyenler Ders Verebiliyor, Ayrıca Diksiyon Eğitimi De Verebiliyor.

 157. görkem dedi ki:

  Merhaba el sanatları teknolojisi dekoratif sanatlardan mezunum ustalık ve usta ögreticilik belgem var .Şimdi de meü önlisans kuyumculuk okuyorum halk eğitiminde ücretli öğretmenlik yapabiliyor muyum ? Yapmam gerekenler neler?

  1. halk eğitim merkezlerine şahsen belgelerinizle başvuruda bulunabilirsiniz. halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları çoğunlukla ağustos ayında başlayıp, eylül sonuna kadar devam eder. yıl içerisinde usta öğretici talebi olan halk eğitim merkezleri de bulunabilir. belediyeler tarafından açılan ücretsiz kurslar içinde usta öğretici başvurusunda bulunabilirsiniz.

 158. Baran dedi ki:

  Karakalem ve klasik gitar alanlarından kurslara giderek bilgi sahibi oldum. Lakin usta öğrenci belgem yok. 18 yaşındayım, üniversiteye hazırlanıyorum. Belgeyi almam durumunda ders verebilirmiyim?

  1. Resim Kurslarında Öncelikle Alanında Lisans Mezunları Uygulamalı Resim Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim İş Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim – (Lisans)
   Görsel Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans) mezunları tercih edilir.
   Eğitimciler:
   1.Programın uygulanmasında Sanat ve Tasarım Alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2.Programın uygulanmasında gerektiğinde Sanat ve Tasarım Alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3.Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
   Gitar Kursu İçin Öncelikle Konservatuvar Mezunları Tercih Edilir.
   Müzik Öğretmenliği – (Lisans)
   Yaylı Çalgılar Bölümü – (Lisans)
   Temel Bilimler – (Lisans)
   Müzik (Gitar Anasanat Dalı) – (Lisans)
   Eğitimciler:
   1. Programın uygulanmasında Müzik alanında eğitim almış ve tercihen sektör
   deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Müzik alanında sektör deneyimi
   olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 159. Hatice dedi ki:

  Ilahiyat önlisans mezunuyum daha evvel ücretli öğretmenlik yaptım halk eğitim merkezlerinde ders vermem mümkün mu

  1. Kuran-kerim Elifba okuma ve Kuran-ı kerimi tecvidli okuma branşlarında kurs açabiliyorsunuz. Ayrıca İSMEK gibi belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz kurslarda da görev alabilirsiniz.

 160. Salih dedi ki:

  Slm benim mobilya dosemeciligi usta ve ogretici diplomam var 2011 mezunuyum ciraklik okulundan kalfalik ustalik ve egitici ustalik aldim su an aol de ogrenciyim bende halk egitim kurslarinda gorev alabilirmiyim..

  1. alanınızdaki kurslarda görev alabilirsiniz.

 161. Mehmet Ay dedi ki:

  İyi akşamlar ben erkek kuaförüyüm.ustalık belgem var. Halk eğitim merkezlerinde çalışmam mümkün mü

  1. ustalık belgesi ile de çalışılabilir, ancak usta öğretici belgesi alırsanız çalışma şansınız artacaktır. usta öğretici belgesi mesleki eğitim merkezlerinden alınabilir.

 162. merve dedi ki:

  Ii geceler Ben isletme mezunuyum formasyon alcam insallah.suan tibbi sekreterlik kursuna gidiyorum ve ins hastanede tibbi sekreter olarak caliscam.sunu sormak istiyorum Bu formasyon halk egitim merkezlerinde tibbi sekreterlik derslerini vermeme yararmi

  1. Hasta kabul işlemleri kursunda usta öğretici olmak için alanında lisans ve ön lisans mezunu olanlar tercih ediliyor.
   Sağlık Eğitimi – (Lisans)
   Sağlık İdaresi – (Lisans)
   Sağlık Bilimleri – (Lisans)
   Sağlık Kurumları Yöneticiliği – (Lisans)
   Sağlık Kurumları İşletmeciliği – (Lisans)
   Hemşirelik – (Lisans)
   Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri – (Lisans)
   Hastane Yönetimi ve Organizasyonu – (Ön Lisans)
   Sağlık Kurumları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   1.Programın uygulanmasında Hasta ve Yaşlı Hizmetleri eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2.Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olanlardan yararlanılabilir.
   3.Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 163. Songül dedi ki:

  Ben halkeğitim merkezinde 6 yıldan beri görev yapıyorum. Kadroya geçen istiyorum.usta öğretici lik belge var.dekoratif el sanatları v
  e kazaziye gümüş işleme dalında ve deri dersi veriyorum ayrıca.şimdi önlisans kuyumculuk ve takı tasarım okudum.kadroya geçme için ne yapmam gerekli?

  1. KPSS ile alım olursa başvurulabilir, veya bir yasa çıkarsa çalışanlar toptan kadroya alınabilir.

 164. seda dedi ki:

  büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunuyum. önlisans. tıbbi sekreterlk sertifikamda var usta öğretici olabilirmiyim ???

  1. Yönetici Asistanı kursu için öncelikle alanında lisans mezunları alınıyor, daha sonra ön lisans mezunları tercih ediliyor. yönetici asistanı usta öğreticisi olabiliyorsunuz.

 165. orkun dedi ki:

  İLÇE MEM’DE MEMURUM.SINAVSIZ ATAMA İLE USTA ÖĞRETİCİLİĞE KADROLU GEÇMEK İSTİYORUM.MAAŞ KONUSUNDA DEĞİŞME OLUR MU ? YOKSA ALDIĞIM MAAŞ ÜZERİNDEN Mİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM?

 166. inci dedi ki:

  Halk eğitim merkezinde 20 saat resim kursu açtım sigorta kaç saat ve üstünde yatıyor ?

  1. 7.5 saat bir gün oluyor diye biliyorum.

 167. Fatma dedi ki:

  Benim sosyal tesisinde mefrusat hocası olmam için kactane ustalık belgesine ihtiyaç var

  1. Öncelik sırasına göre:
   Dekoratif Ürünler Öğretmenliği – (Lisans)
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)
   El Sanatları Öğretmenliği – (Lisans)
   Nakış Öğretmenliği – (Lisans)
   Ev Tekstili Konfeksiyonu – (Ön Lisans)
   Dekoratif Ev Tekstili – (Ön Lisans)
   El Sanatları (Nakış) Bölümü – (Ön Lisans)
   Dekoratif Ev Tekstili – (Lise)
   Dekoratif Ev Tekstili Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş

 168. ftma dedi ki:

  iyi günler ben Türkçe öğretmenliği lisans mezunuyum hangi alanlarda kurs verebilirim ?

  1. Alanınızda açılan kurslarda öğretici olabilirsiniz.

 169. Özlem dedi ki:

  Lisans kamu yönetimi mezunuyum.pedagojik formasyon aldim.adalet bölümuyle ilgili halk egitimde calisma imkanim varmi.ne yapilabilir.işsizim.

 170. merve dedi ki:

  Tesekkur t ederim oncelikle ben bisey daha sormak istiyorum Peki formasyonaldim halkegitime gittim bana Sinai yapiyolar alma icin seni

  1. usta öğretici alımlarında sınav yapılıyor.

   1. merve dedi ki:

    Tesekkurler sinavsiz olma sansim varmi

    1. alımlarda alanıyla ilgili sınav yapıyorlar.

     1. merve dedi ki:

      Hocam biraz sinavin detayiyla ilgili bilgi verebilirmisin sana zahmet Ben bilgisayarli muhasebe hocasi olmak istesem sadece muhasebe sinavimi yapcak bana Sinai

     2. evet alanınızla ilgili sınav yazılı veya sözlü yapılıyor.

 171. Buket dedi ki:

  Ben kız meslek lisesi çocuk gelisim bölümü mezunuyum
  Açıköğretim fakültesi sosyal hizmetler on lisans son sınıf okuyorum bende öğretmenlik yapabiliyormuyum

  1. çocuk gelişimi alanında açılan kurslar için öncelikle lisan mezunları (Okul Öncesi Öğretmenliği – (Lisans), Anaokulu Öğretmenliği – (Lisans), Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği – (Lisans)) daha sonra alanında ön lisans mezunları tercih edilir.
   1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında eğitim almış
   ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında
   sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 172. merve dedi ki:

  Merhabalar ben isletme mezunuyum pedagojik formasyon alacagim ins aldiktan sonra halkegitimde ogretici olabilirmiyim

  1. Arzu dedi ki:

   Merve hanım bnde işletme mezunuyum lisans pedagojik formasyon aldıktan sonra ne yapılabilir iş için

   1. İşletme Lisans Mezunları Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurslar Açılabilir.
    Mezuniyetle Birlikte Ek Şartlar:
    Ön Muhasebe Kursu İçin Eta, Logo, Mikro Ve Nebim Programlarını Bilmek.
    Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu İçin Logo, Mikro Ve Luca Programlarını Bilmek.
    Temel Muhasebe Kursu İçin Eta Programını Bilmek.

 173. yusuf dedi ki:

  özel bir firmada tercümanlık yapıyorum. Ama aslen İngilizce öğretmeniyim ve haftasonları halk eğitim de ingilizce dersleri vereceğim. Ders saati ücreti ne kadar acaba benim durumumdakiler için?

 174. Ayhan dedi ki:

  Müzik alaninda halk eğitimde ücretli eğitim vermek için de ustalik belgesimi almak gerekiyor örneğin gitar,bağlama,ud dersleri vermek icin nasil bir prosedur var?Teşekkurler.

  1. konservatuar mezunları müzik alanındaki kurslarda öğreticilik yapabiliyor.

   1. Ayhan dedi ki:

    Hicbir belgeye ve mezuniyete sahip olmayan bir arkadaşım veriyor şuan?

    1. kuruma başvuru yoksa diğer başvuruda bulunanlar değerlendirilebiliyor.
     Eğitimci Şartları:
     1. Programın uygulanmasında Müzik alanında eğitim almış ve tercihen sektör
     deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
     2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Müzik alanında sektör deneyimi
     olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
     3. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 175. ezgi dedi ki:

  iii günler ben tokatta 9 yıldır kuaförlük yaptım kalfa ustalık ve usta öğretici belgem var acık lise okuorum 100de 53 isitme engelim var cihaz kullanıyorum acaba bende bu usta öğreticilikten yararlanabilirmiyim elemanlara iş gereğini hereyi ögretiyordum seviyorum meslegimi batman merkeze geldim burada iş bakamadım halk egitime gitsem faydalı olabilirmiyim??

  1. Usta öğretici belgeniz varsa halk eğitim merkezlerine başvurabilirsiniz.

 176. tuba dedi ki:

  Nakış üzerine usta öğreticilik belgem var ve 1200saatlik takı imalatçısı sertifikam var bu daldada kurs açabilirmiyim hagi AOF sini okumam bana avantaj sağlar

  1. öncelik lisans ve ön lisans mezunlarına veriliyor, daha sonra meslek lisesi ve usta öğretici ve ustalık belgesi sahiplerine daha sonra alana uygun sertifikası olanlara.
   Dekoratif El Sanatları Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Dekoratif Ürünler Öğretmenliği – (Lisans)
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)
   Gemoloji – (Lisans)
   El Sanatları Öğretmenliği – (Lisans)
   Takı Tasarımı ve Teknolojisi – (Lisans)
   El Sanatları – (Lisans)
   Geleneksel El Sanatları – (Ön Lisans)
   Kuyumculuk Teknolojisi – (Ön Lisans)
   Takı Tasarımı – (Ön Lisans)
   Takı Teknolojisi – (Ön Lisans)
   El Sanatları – (Ön Lisans)
   Uygulamalı Takı Teknolojisi – (Ön Lisans)
   Süs Taşları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Taş ve Metal İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Takı ve El Sanatları – (Ön Lisans)
   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı – (Ön Lisans)
   Takı İmalatçısı – (Lise)
   Kuyumculuk – (Lise)
   Takı İmalatı Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Kıymetli Taş ve Metal İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş.

 177. tuba dedi ki:

  Nakış üzerine usta öğreticilik belgem var ve 1200 saatlik takı imalatçısı sertifikam var bu dalda kurs açabilirmiyim AÖF leei in hangi bolumunu okumam bana avantaj sağlar

  1. Dekoratif El Sanatları Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Dekoratif Ürünler Öğretmenliği – (Lisans)
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)
   Gemoloji – (Lisans)
   El Sanatları Öğretmenliği – (Lisans)
   Takı Tasarımı ve Teknolojisi – (Lisans)
   El Sanatları – (Lisans)
   Geleneksel El Sanatları – (Ön Lisans)
   Kuyumculuk Teknolojisi – (Ön Lisans)
   Takı Tasarımı – (Ön Lisans)
   Takı Teknolojisi – (Ön Lisans)
   El Sanatları – (Ön Lisans)
   Uygulamalı Takı Teknolojisi – (Ön Lisans)
   Süs Taşları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Taş ve Metal İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Takı ve El Sanatları – (Ön Lisans)
   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı – (Ön Lisans)
   Takı İmalatçısı – (Lise)
   Kuyumculuk – (Lise)
   Takı İmalatı Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Kıymetli Taş ve Metal İşletmeciliği – (Ön Lisans)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş.

 178. Mukaddes dedi ki:

  Mrb Önlisans 1. Sinif öğrencisiyim. Halk Eğitim ingilice a1 sertifikası alsam ne yapmam gerekiyor ücretli öğretmenlik yapma icin

  1. halk eğitim merkezlerinde ingilizce dersleri verebilme için; Üniversitelerin Lisans Bölümlerinden Mezun Olup KPDS-İngilizce(Geçerlilik süresi: 5 Yıl), ÜDS-İngilizce(Geçerlilik Süresi: 2 Yıl) Veya YDS-İngilizce(Süresiz Geçerli)’den En Az 70 Ve Üzeri Puan Alan Adaylar

   Mezuniyet Bölümleri
   Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) – (Lisans)
   İngilizce Öğretmenliği – (Lisans)
   İngiliz Dili ve Edebiyatı – (Lisans)
   Amerikan Kültürü ve Edebiyatı – (Lisans)
   Çeviri Bilimi Bölümü (İngilizce) – (Lisans)
   İngiliz Dili ve Kültürü – (Lisans)
   İngiliz Dil Bilimi – (Lisans)

   Yetkinlik Belgesi/Sınavları
   CAE (İngilizce)
   CPE (İngilizce)
   TOEFL iBT (İngilizce)
   PEARSON PTE (İngilizce)
   YDS (İngilizce)
   ÜDS (İngilizce)
   KPDS (İngilizce)

 179. Fatma dedi ki:

  Meslek lisesi mezunuyum bolumum pc proqramlamaydi bnde komekte usta oqretici olmak istiorum fakat pc uzerine deil neler yapmam qerekiyo aydinlatirmisiniz.

  1. Başvurmak İstediğiniz Alanda Öncelikle Lisans, Önlisans Mezunları Tercih Edilir, Lise Mezunları İçin Alanında Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi Sahibi Olmanız Gerekir. Komek Online Usta Öğretici Başvuru Linkinden Başvurmak İstediğiniz Branş Kısmından Alımı Yapılan Alanları Görebilirsiniz. http://www.komek.org.tr/ogretmenbasvuru.php

 180. Murvet dedi ki:

  Turizm Meslek Lisesinin mezun olduktan sonra yurtdışında turizm devam ettim döndükten sonra konaklama lisans bitirdim,formasyon aldı ,iyi derece ingilizce
  De biliyorum ,turizm konusundaki bilgi ve tecrübelerimi paylaşmak öğretmek is
  Terim,ne yapabilirim tsk

  1. Konaklama ve seyahat hizmetleri alanındaki kurslar için halk eğitim merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/

 181. Elif dedi ki:

  İnşaat değil pardon iktisat yanlış olmuş

 182. Elif dedi ki:

  Merhaba ben Anadolu Üniversitesi İnşaat fakültesi kamu yönetimi mezunuyum ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde yüksek lisans bitirdim meb onayli ingilizce ve bilgisayar işletmeciliği ayrıca özel bir kurumdan diksiyon ve güzel konuşma sertifikalarim var. Ustalik belgem ve pedagojik formasyonum henüz yok. Acaba bu halde ustalik belgesi olmadan halk egitimde yada adalet dersi veren ( benim bölümumun verebileceği ders olan) mesela bir ticaret lisesinde usta ogretici olabilir miyim ? Teşekkürler.

  1. pedagojik formasyon alarak yapılabilir.

 183. Kadir celik dedi ki:

  Ustalık
  Ve
  Usta öğreticiyim .tekstilde çalışmak istiyorum.nereye başvurmaliyim
  Kadrolu olarak ise girmek için ne yapmam gerekir.teşekkürler.

  1. Halk Eğitim Merkezlerine Şahsen Başvurulmalıdır. Her halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuruları farklı tarihlerde yapılmaktadır. Genellikle ağustos ayında başlayan usta öğretici başvuruları eylül ayında sona ermektedir.

 184. Enes dedi ki:

  Merhaba,

  2016-2017 dönemi usta öğretici maaşları ne kadar?

  1. çalıştığınız kurumdan bilgi alabilirsiniz.

 185. Sevgi dedi ki:

  Merhaba ben düz lise mezun uyum ustalık ve usta öğreticilik belgem var 4 yıldır el sanatları kursu açıyorum benim KPSS ile kadroya geçme şansım varmı varsa şartlar nedir

  1. alım yapılırsa başvurabilirsiniz.

 186. Gülay dedi ki:

  Gülay Ben önlisans mezunuyum.Ayrıca eğitim fakültesinde formasyon (öğretmenlik meslek bilgisi belgesi) eğitimi aldım .Halk eğitimlerinde usta öğretici olarak çalışabilir miyim. Başvurular ne zaman başlıyor ve bitiyor. Başvuru için gerekli belgeler neler.Şimdiden teşekkürler.

  1. Mezun Olduğunuz Alanla İlgili Açılan Kurslar Olursa Görev Alınabilir. Usta Öğretici Başvuruları Halk Eğitim Merkezine Göre Değişmektedir. Genelde Ağustos Ayında Başlayıp, Eylül Ayı Sonuna Kadar Başvuru Alan Halk Eğitim Merkezleri Bulunmaktadır.

   1. ahmet dedi ki:

    Ben 4 yillik guzel sanatlar fakultesini okudum hali kumas bolumu halk egitimde nasil calisabilirim

    1. öncelikle alanında lisans mezunları, daha sonra ön lisans mezunları, daha sonra alanında meslek lisesi mezunları ve ustalık ve usta öğreticilik belgesi sahipleri tercih edilir.
     El Dokuma ve Örgü Eğitimi Ana Sanat Dalı – (Lisans), Geleneksel Türk El Sanatları – (Lisans), El Sanatları Dokuma Bölümü – (Lisans), Halı ve Kilim – (Ön Lisans), Halıcılık – (Ön Lisans), Halı Kilim Desinatörlüğü – (Lise), Geleneksel El Sanatları – (Ön Lisans), Halı Desinatörlüğü Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)

 187. Zemine dedi ki:

  Merhaba halkla ilişkiler ve tanıtım önlisans mezunuyum halk egitimde bana uyacak başvuru yapabileceğim bi usta ögreticilik varmı ? Ayrıca özel güvenlik ,girişimcilik,bilgisayar belgelerim var

  1. Çağrı Merkezi Elemanı , Müşteri Asistanı gibi halkla ilişkiler alanındaki kurslarda tercihen lisans başvuranlar arasında lisans mezunu olmaması durumunda ön lisans mezunları da alınabiliyor.

 188. Tuğçe dedi ki:

  Ben düz lise mezunuyum ben usta öğretici olmak istiyorum bunun için baştan sonuna kadar neler yapmam gerekiyor smdiden teşekkür ederim 😘

  1. öncelikle ustalık belgesi alacağınız alanı seçip ustalık belgesi nasıl alınır yazımızı okuyunuz. http://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/

 189. ayşe dedi ki:

  Halkegitim merkezinde aşcı cırakligi kursu ve hijyen egitimleri veriyorum.ön lisans mezunuyum.kadrolu olmak icin ne yapmak gerek

  1. Kadrolu usta öğretici alım KPSS ile yapılıyor.

 190. Tarkan aytuna dedi ki:

  Ben bir ilçede biyoloji öğretmeni kadrolu olarak calismaktayim, önlisans fotoğrafçılık kameramanlık diplomam var, ilçede normal derslerim ve yetiştirme kursları olarak haftada 33 saat derse girmektekyim, sorularim;
  1. Fotoğraf çekimi kursu acabilirmiyim,
  2. Haftada 10 saat kurs acsam, bu 10 saatin ek ders ücretini alabilir miyim, yoksa haftada 40 saat sınırına takılır miyim ?
  3. Bilgisayar animasyonu yüksek lisansim devam ediyor, transkriptle 3dmax kursu acabilirmiyim ?

  1. fotoğraf çekimi kursu açabilirsiniz. haftada en fazla 40 saat kurs açabilirsiniz. ismek kariyer sayfasından daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx

 191. cerenözdemir dedi ki:

  Merhaba ben özel eğitim bölümü mezunuyum meslek lisesinde. İşaret diliyle ilgili kurs aldım yeterli saate tamamlarsam bununla ilgili kurs verebilir miyim ? Bunun için ne yapmam gerekiyor ?

  1. öğretici koşulları:
   İşitme Engelliler Öğretmenliği – (Lisans)
   Özel Eğitim Öğretmenliği – (Lisans)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş
   EĞİTİMCİLER
   1. Programın uygulanmasında İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır,
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında en az 8 yıl öğretmen olarak çalışmış ve işaret dili bilen meslek elemanlarından yararlanılabilir,
   3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 192. gamze dedi ki:

  Merhaba halk eğitim merkezinden usta öğreticilik teklifi aldim günde 3saat haftada 3 gün 10 TL ücret, sigorta tam yatmiyormus yarisini kendi cebimden karsilamam gerekiyormus kafam çok karisik emeğime değer mi diye yardimci olur musunuz?

  1. Başlangıç yapmanız sizin için iyi olacaktır. ilerleyen dönemlerde farklı halk eğitim merkezlerinde veya belediyelerin açtığı kurslarda çalışmak için referans olacaktır.

 193. fadime dedi ki:

  lisede giyim üretim bölümü yüksekokulda moda tasarım bolumu mezunuyum.1 yıl kadın üst giyimi ve çocuk giysileriyle ilgili kurs aldım.ilgili kurslarda görev almak istiyorum.ne yapmam gerekir?

  1. halk eğitim merkezlerine şahsen başvurmanız gerekli. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine göre değişmekle birlikte ağustos (15) eylül sonu arasında alınıyor.

 194. Ayşe abaci dedi ki:

  Isletme mezunları başvuru yapabiliyor mu? 3 yıl dikiş kursu 1 yıl çini kursuna katıldım. 10 yıl bankalarda çalıştım, ayrıca kolej mezunuyum. Usta öğretici olabilir miyim bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

  1. işletme mezunları muhasebe ve finansman alanında açılan bazı kurslarda görev alabiliyor. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx ismek kariyer sayfasından muhasebe ve finans alanının seçerek bir fikir edinebilirsiniz.

 195. Burak dedi ki:

  Merhaba Engelli bakımı ve Rehabilitasyon bölümü önlisans mezunuyum. Halk eğitim merkezlerinde Engelli bakıcısı kursları gibi kurslarda görev almak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

  1. Halk eğitim merkezlerine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

 196. pelin dedi ki:

  saglık kurumları ısletmecılıgı mezunlerı halk egıtımde usta ogretıcı olması ıcın ne yapması gerekır hengfı belgeler lazımdır

  1. halk eğitim merkezlerine şahsen başvurmalıdır.
   usta öğretici başvuru belgeleri:
   Halk Eğitim Merkezi Başvuru Formuyla Birlikte İstenilen Ek Belgeler Nelerdir:
   1.Diploma Fotokopisi
   2.Öğrenim Belgesi ( Diploma Veya Okul Çıktı Belge Sureti, Kurs Sertifika Suretleri)
   3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   4.Seminer Belgesi Fotokopisi (Varsa Geçmiş Yıllardan Alınmış Belgelerden Herhangi Biri)
   5.Daha Önce Görev Yaptığına İlişkin, Görev Yaptığı Yerden Veya İlçeden Alınmış Belge.
   6.Plastik Şeffaf Telli Dosya (5 Adet); Poşet Dosya (5 Adet)
   7.Sabıka Kaydı
   http://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu/

 197. Ferhat zor dedi ki:

  Merhaba ben önlisans ozel guvenlik fakultesi mezunuyum ve iktisat fakultesi çalisma ekonomisi ve endustri iliskileri lisans mezunuyum. ayrica sagligi ve guvenligi tezsiz yuksek lisans mezunuyum usta ogretici icin ne yapmam gerekiyor.

  1. mezun olduğunuz alanlarda halk eğitim merkezlerinde şu an için kurs açılmıyor. İş Güvenliği ve işçi Sağlığı kursunu verme ihtimaliniz olabilir. hem tüm kurs modüllerine ulaşmak için tıklayın. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/

 198. Faruk dedi ki:

  Merhaba ben Antakya kemer de turem öğrencisiyim kadrolu usta öğretici olmak için ne yapmalıyım Teşekkürler .

  1. KPSS sınavı ile kadrolu usta öğretici olunabiliyor.

 199. Eylul dedi ki:

  Kadrosuz usta öğreticilik yapıyorum sigortanın tam yatması için kaç günlük kaç saat derse girmeliyim

  1. fultime çalışmanız gerekir. haftada 5 gün 40 saat…

 200. Sinan dedi ki:

  Halk egitimde calisan usta ôgreticilerin (sözleşmeli) ne gibi haklari var öğrenebilir miyim şimdiden tesekkurler

 201. Murat dedi ki:

  Merhabalar ben ön lisans mezunuyum takı tasarım mezunuyum halk eğitim müdürlüğünde kadrolu olarak girme şansım var mı? Varsa bunun için ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Alım Olursa KPSS ile girebilirsiniz.

 202. Kübra dedi ki:

  Cografya lisans mezunuyum halk Eğitim merkezlerinde çalışmak icin ne gibi şartlar var.ne yapmam lazim bilgikendirirmisiniz?

  1. Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar…

 203. zuhre yıldız dedi ki:

  Merhaba ben şuanda işletme sahibiyim ama ustalık ve usta öğretici belgelerim mevcut olduğu için manikür pedikur üzerine eğitmenlik yapmak istiyorum 2002 yilindan itibaren meslek birikimim var açık liseden devam ediyorum sadece öğrenim diplomam yok nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

  1. öncelikle bölümünde lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor. bazı branşlarda usta öğretici belgesiyle de eğitim verilebiliyor. bir fikir vermesi açısından aynı koşullarla eğitici alan ismek kariyer sayfasına bakabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx alanı güzellik ve saç bakım hizmetleri olarak seçiniz.

 204. cagla dedi ki:

  halk egitim merkezlerinde kadrolu egitmenlik icin ne zaman ve nasil basvuru yapmamiz gerekiyor.Ayrica alanimiz disi fakat hakim oldugumuz baska alanlarda da derslere girebiliyor muyuz? simdiden tesekkurler.

  1. kpss sınavı ile kadrolu olunabiliyor. alanında eğitim almış veya alanında usta öğretici belgesi sahipleri eğiticilik yapabilir.

 205. melike dedi ki:

  asgaeri ücret usta oğreticilirinede vurucak mı yanı saat ücreti artıcak mı?

  1. asgari ücretin artışı diğer ücretleri de yukarı doğru tetiklemesi bekleniyor. ayrıca asgari geçim indiriminin artması ile çalışanların ocak 2016 maaşlarında en az 43 tl artış olacak.
   Net 1.300 lira olunca brüt tutar 1.655 lira olacak. Asgari Geçim İndirimi, ise asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
   -Mükellefin kendisi için \% 50’si
   -Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için \% 10’u
   -Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için \% 7.5’i oranında hesaplanıyor. Böylece evli ve 2 çocuklu bir çalışan şimdiye kadar 1.273 liranın yüzde 75’i olan 97 lira üzerinden 143 lira Asgari Geçim İndirimi alırken artık 1.655 liranın yüzde 75’i oranında yani 1.241 lira üzerinden 186 lira Asgari Geçim İndirimi alacak. Yani her çalışan 43 liralık daha fazla Asgari Geçim İndirimi parası alacak.

 206. Mehmet dedi ki:

  Usta ogretici belgem ile nereye basvurarak bir Meslek Edindirme Kursu veya buna benzer eğitim kurumunda görev alabilirim Teşekkürler

  1. Halk eğitim merkezleri veya Belediyeler tarafından açılan kurslarda görev alabilirsiniz. (ismek vb)

 207. latif dedi ki:

  Saat ücreti 10 tl civarı

 208. dilek dedi ki:

  halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticiler ne kadar maaş alıyor acaba.

  1. Nejla dedi ki:

   Merhaba ben lisans sağlık yönetimi mezunuyum ne gibi kurs açabilirim?

   1. 2017 yılına kadar Hasta kabul işlemleri açılabiliyordu, kurs kaldırıldığı için açılabilecek kurs bulunmuyor diye biliyorum.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.