Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Kasım 2018

Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları

Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları Usta Öğreticilik

Usta Öğretici Nasıl Olunur? Usta Öğretici Kursu Sınavı Çıkmış Eski Soruları Ve Cevapları. Usta Öğreticilik İş Pedagojisi Dersi Sınavı Soru Ve Cevapları.

Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Düzenlenen Usta Öğreticilik Kursuna (40 Saat) Katılarak Başarılı Olmaları Durumunda Usta Öğretici Belgesi Almaya Hak Kazanır. Alanınızda Sahip Olduğunuz Usta Öğreticilik Belgesi İle Halk Eğitim Merkezlerinde, Belediyeler Tarafından Açılan (İsmek, Komek, Asmek) Kurslarda Öğretici Olarak Görev Alabilirsiniz.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır:
Ustalık Belgesi Verilmesi İçin O Mesleğin O İldeki 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olması Gereklidir. Kanun Kapsamında Olmayan Mesleklerde Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Meslek Odaları Tarafından Verilir. Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Alabilmek İçin En Az İlköğretim Mezunu Olmak Gereklidir. 1996-1997 Eğitim Öğretim Döneminden Önce 5 Yıllık İlkokul Mezunlarında Bu Şart Aranmaz.
Örneğin El Sanatları Teknolojisi Alanındaki Meslek Dalları:
Dekoratif El Sanatları
Dekoratif Ev Tekstili
El Dokuma
El Ve Makine Nakışı
Halı Desinatörlüğü
Sanayi Nakışı

Sponsorlu Bağlantılar

Usta Öğretici Kursu Sınav Soruları

1) 3308 sayılı kanunun çıkış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyeri sahiplerine ustalık, kalfalık ve usta öğretici belgesi vermek.
b. Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek.
c. Çıraklara, işyerlerinde öğretilemeyen pratik ve teorik bilgileri öğretmek.
d. Hepsi doğrudur.

2) Çırağın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşyerinde ustanın gözetiminde çalışan kişiye çırak denir.
b. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetiminde kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.
c. Sözleşme esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişilere çırak denir.
d. Mesleki eğitim merkezine giden ve kişilere çırak denir.

3) Çırak ve kalfaların eğitiminden sorumlu olan kişiye ne denir?
a) Usta öğretici b)Eğitici usta c)Usta d)İşyeri sahibi

4) Çıraklara bir ay süreli yıllık izin ne zaman verilir?
a. Her zaman
b. Hiçbir zaman
c. Teorik Eğitim olduğu zaman
d. Teorik Eğitim yapıldığı zamanlar dışında

5) Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesheden taraflar kaç gün içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi’ ne yazılı olarak bildirmek zorundadır?
a) 10 Gün b) 3 Gün c) 5 Gün d) 1 Ay

6) Yeni davranışlar kazanma veya mevcut davranışları değiştirme yada geliştirmeye ne denir?
a) Anlatım b) Öğrenme c) Karşılaştırma d) Soru

7) En iyi öğrenme şekli nasıl olmalıdır?
a) Tekrarla b) Yaparak ve yaşayarak c) Anlatımla d) Soruyla

8) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Psikoloji b) sosyoloji c) İş güvenliği d) Ekonomi

9) Bilinmeyen bir değeri kendi cinsinden birim adı verilen bir değerle mukayese etme işlemine de denir?
a) Öğrenme b) Sınav c) Ölçme d) Tekrar

10) Yapılan Ölçmenin neticelerinin yorumlanması ile bir sonuca, hükme, kıymete ve karara varılmasına ne denir?
a) Alıştırma b) Değerlendirme c) İş güvenliği d) Öğrenme

11) Eğitimde bilgi konuları neyle ölçülür?
a) Yazılı-Sözlü sınavla b) İtimatla c) Tekrar d) Hiçbiri

12) İş ve mesleklerin öğretilebilecek unsurlarını belirlemek amacı ile yapılan sistemli öğretim envanteri çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş ve meslek analizi b) İstatistik c) Tahlil d) Çırakla ilgilenme

13) Aşağıdakilerden hangisi üretim mesleği değildir?
a) Mobilyacılık b) Tesviyecilik c) Garsonluk d) Ayakkabıcılık

14) Bir kişinin kazanç sağlamak amacı ile yaptığı çeşitli seviyede bilgi beceri ve iş alışkanlığı gerektiren faaliyetlerin hepsi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Analiz b) Meslek c) Yorulma d) Üretim

15) Meslekler bölümlere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a. O mesleğin endüstri ve hayattaki bölümü
b. Bölümün öğretim muhtevası
c. O meslekte yetişen kişinin iş bulabilmesi
d. Öğreticinin yeteneği.

16) Aşağıdakilerden hangisi iş alışkanlığı değildir?
a) Düzenli çalışma b) Güvenli çalışma c) Ekonomik çalışma d) Sigara

17) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticide olmamalıdır?
a. Mesleği ile ilgili yeterli bilgi
b. İşyerinin kural ve kaidelerini bilmeli
c. Çırakla senli benli olmalı
d. Çırağa iş disiplini sağlamalı, önemini açıklamalı.

18) Meslek Analizi yapılırken yapılacak ilk iş hangisidir?
a. İş alışkanlıklarının analizi yapılır
b. Meslek ana bölümlere ayrılır.
c. Üniteler işlemlere ayrılır.
d. Teknik bilgiler analiz edilir.

19) İşi meydana getiren başlıca hareketlerin her birine ne denir?
a) İşlem basamağı b) İşlem c) Teknik bilgi d) Analiz

20) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticinin görevlerinden değildir?
a) Eğitim b) Ölçme-Değerlendirme c) Organizasyon ve yönetim d) Öğrenme

21) Yapma – Söyleme ile öğrenme oranı yüzde kaçtır?
a) %10 b) %90 c) %20 d) %50

22) Hangisi beceri öğretiminde kullanılan metotlardan değildir?
a) Anlatım b) Yazma c) Gösteri d) Soru-Cevap

23) “Çırakların eğitim ve öğretiminde tek silahımız …………………….. olmalıdır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sevgi ve ilgi b) Merhamet c) Ceza d) Ödül

24) Öğrenilen konunun daha iyi pekiştirilmesi için verilen konulara ne denir?
a) Yazılı b) Sözlü c) Test d) Ödev

25) İletişimde duyulan etkinlik oranı bakımından göz yüzde kaçtır?
a) %83 b)%11 c) %3-5 d) %1-3

26) Aşağıdakilerden hangisi Anlatım metodunun sakıncalarından değildir?
a. Gurup eğitiminde kolaylık sağlar
b. Öğrencilerin aktif olmalarını azaltır.
c. Ezberciliği teşvik eder
d. Öğretilenler çabuk unutulur.

27) Öğrencilerin konuya karşı ilgilerinin en üst noktada olduğu öğretim metodu hangisidir?
a) Anlatım b)Soru-Cevap c) Demonstrasyon (gösteri) d) Deney

28) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
a. Emek b. Amaç c. Toprak d. Sermaye

29) Maliyete etki eden faktörlerden işçilik kısmına aşağıdakilerden hangisi girer?
a. Arazi b. Makine c. Ücret d. Takımlar

30) “Elde edilen ürünün meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malların ve unsurların parasal ifadesi,,
tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a. Maliyet b. Üretim c. Planlama d. İş Analizi

31) Eğitime tabi tutulan çırakların davranışlarında oluşması gereken gelişmelerin ve değişikliklerin ölçülmesi hangi ölçme
çeşidine girer?
a. Fiziksel ölçme b. Ön değerlendirme c. Son değerlendirme d. Eğitsel ölçme

32) Çırağın iş alışkanlıklarının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Güvenlik kurallarına uyma b. Arkadaş çevresi c. Davranış alışkanlıkları d. Uygun araç-gereç seçimi

33) “Bir bilgiyi kişi yada kişiler arasında ortak kılmak.” İfadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ölçme b) Kanal c) İletişim d) Öğrenme

34) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme elemanlarından değildir?
a) Kanal b) Kaynak c) Alıcı d) İş

35) Aşağıdakilerden hangisi İletişimi etkileyen faktörlerdendir?
a. Fiziki Alış bozuklukları.
b. Soyut kelimeler kullanmak.
c. Yabancı kelimeleri sık kullanmak.
d. Hepsi.

36) Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitimi yönteminin basamaklarındandır?
a) Çırağı hazırlayın b) İşi kendiniz yapın c) işi çırağa yaptırın d) Hepsi

37) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
a. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar.
b. İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla.
c. Sigortalının yolculuk yaptığı sırada.
d. Sigortalının işveren tarafından görevli olarak başka bir yere görevlendirildiği sırada.

38) Aşağıdakilerden hangisi kazaya neden olan faktörlerdendir?
a) Bilgisizlik b) Dikkatsizlik c) Emniyetsiz durumda çalışma d) Hepsi

39) Kazaya en fazla neden olan faktör hangisidir?
a) insan b) Makine ve Teçhizat c) Fiziksel ortam d) Aşırı gürültü ve sıcak.

40) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını önleme tedbirlerinden değildir?
a) Planlama b) Organizasyon c) Eğitim d) İşçi sağlığı

Not: Her Soru 2.5 Puan Değerindedir.

Usta Öğretici Kursu Sınavı Sorularının Cevapları

1.D
2.C
3. A
4.D
5. B
6.B
7.B
8.A
9.C
10.B
11.A
12.A
13.C
14.B
15.D
16.D
17.C
18.B
19.A
20.D
21.B
22.B
23.A
24.D
25.A
26.A
27.B
28.B
29.C
30.A
31.D
32.B
33.C
34.D
35.D
36.D
37.C
38.D
39.A
40.A
2015 Yılında Usta Öğretici Kursu Sınavında Sorulmuş Sorulardır. hemhalkegitim.com

Etiketler:


Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Fatoş dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi mezunuyum ve usta öğretici belgesi almak üzereyim bu belge ile Halk eğitimde öğreticilik yapabilir miyim ? Oryantasyon yada formasyon gerekli midir?

  1. her kurs için farklı eğitici koşulları bulunur, öncelikle alanında lisans ve ön lisans mezunları tercih edilir, başvuran yoksa bazı kurslarda meslek lisesi ve ustalık / usta öğretici belgesi sahiplerine görev verilebilir. halk eğitim merkezlerinde kurs açmak için usta öğretici oryantasyon eğitimine katılmak zorunludur.

 2. Şevin dedi ki:

  Daha önce okuduğum şehirde halk eğitim kursuna gittim sınava girip geçtim fakat belgeöi almadım üzerinden baya bi zaman geçti şuan bulunduğum şehirden o belgeyi alabilir miyim..yoksa tekrardan kursa kayıt mı yaptırmalıyım..

 3. vedat dedi ki:

  merhaba halk egitimde gorevli sinif ogretmeniyim. adalet bolumu(2 yillik)mezunuyum. 160 saatlik zihinsel engellilerin egitimi ile ilgili kurs belgem var.
  zihihinsel engellilere verilen beceri derslerinde meslek ogretmenleriyle birlikte kurs acabilirmiyiz. (2015 te yayinlanan moduler programlarda alan ohretmeni derken 2018de yayinlananlarda 80 saatlik kurs belgesi diyor)
  yani illa modulun altinda yazan mi yoksa 2028 deki modullerdeki emsalmidir.
  acabilecegim kurslar nelerdir. okuma yazma haric

  1. en son güncellenen modülleri eğitici şartları geçerlidir.

 4. Eda dedi ki:

  19. sorunun cevabı yanlış. Cevap B yani işlem.
  İşlem: İşi meydana getiren başlıca hareketlerin her birisine işlem denir. (Elektrikçinin, iki
  kabloyu birbiri ile birleştirmesi gibi)

  1. olabilir, ancak cevap anahtarında A seçeneği işaretlenmiş.

 5. Burcu dedi ki:

  Giyim branşındakiler halk eğitim merkezlerinde ev tekstili kursu açabilir mi ?

  1. mefruşat kursu usta öğretici belgesi ile açmak için Dekoratif Ev Tekstili Ustalık / usta öğretici belgesi sahibi olmak gerekli.

 6. Bükre dedi ki:

  Merhaba.Usta ogretici en fazla ne kadar maas alabilir

  1. ücretli usta öğretici maaşları haftada açılan kurs saatine, kursun açıldığı zaman dilimine (gece – gündüz, hafta içi, hafta sonu), kursun açıldığı yere (merkez bina, ceza ve tutukevleri vb.), eğitim durumuna, vergi dilimine, asgari geçim indirimi tutarına göre değişiyor.

 7. Nur dedi ki:

  Merhabalar ben gida teknikeri mezunuyum onlisans sorum şu hijyen ve sanitasyon eğitimi werebilmem mümkün müdür su fabrikasında çalıştım 3 yıl boyunca gida sektöründede staj yaptım bütün belgelerimi war şimdiden teşekkürler

  1. Gıda Ve Hijyeni Ve Sanitasyon Eğitici Koşulları:
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre:
   A. Gıda Teknolojisi,
   B. Kimya Teknolojisi,
   C. Laboratuvar Hizmetleri,
   D. Hayvan Sağlığı/ Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı,
   • Alan Öğretmeni Olarak Atananlar,
   • Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
   2. Diğer Branşlarda Öğretmen Olarak Atananlardan, Gıda Hijyeni Konusuna Yönelik Eğitim Aldığını Belgelendirenler,
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları/Fakülte Mezunları,
   4. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   Öğretmen/Eğitici Olarak Görev Almalıdır.

 8. Hatice dedi ki:

  Merhaba emlak danışmanlığı kursu yada parekende satış yönetimi kursu açmak için ibbf mezunu olmak yeterli mi?

  1. emlak danışmanlığı kursu eğitici koşulları:
   Öncelikle Muhasebe Ve Finansman Alan Öğretmenleri, İşletme Öğretmenleri, Pazarlama Ve Perakende Öğretmenleri, Öğretmen Bulunmaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
   Muhasebe Ve Finansman, İşletme, Pazarlama Ve Perakende Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Programları Fakülte Mezunları.
   Muhasebe Ve Finansman, İşletme, Pazarlama Ve Perakende Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyeleri.
   Emlak Ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Mezunu Olan, Emlak Yönetiminde En Az 5 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olanlar.

 9. Hayriye dedi ki:

  Merhaba ben kiz meslek lisesi çocuk gelisimi/özel eğitim mezunuyum iş yeri açma belgem var yalnız halk eğitim merkezinde cocuk gelişimi üzerine kurs açmak istiyorum bu mümkünmüdür?

  1. öncelikle alanında lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor, başvuru yoksa görev verilebiliyor.

 10. fatıh erdogdu dedi ki:

  merhaba kadrolu spor hocası nasıl olunur. antrönörluk belgem var 12 dalda lısanslıyım. futbol. masatenısı ve santranc antronörlük belgem var. bunu deyerlendırmek için kadrolu usta nasıl olurum veya kurs kadrolu nasıl yaparım saygılarımla

  1. kadrolu usta öğretici alımı KPSS Sınavı ile yapılıyor.

 11. ayşe dedi ki:

  Merhaba ben halk eğitim merkezinde hem bilgisayar kursu açıp hemde usta öğretici sertifikası alıp santranç kursu açabilirmiyim? yada hem halk eğitimde bilgisayar kursu açıp hemde herhangi bir okulda biilgisayar öğretmeni olarak ücretli öğretmenlik yapabilirmiyim?

  1. halk eğitim merkezlerinde bilgisayar kursu açabilirsiniz ancak satranç kursa açabilmek sırasıyla aşağıdaki şartlar aranmaktadır.
   1. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) arasında yapılan 2 Haziran 2005 tarihli protokol gereği TSF‘nun verdiği antrenörlük belgesine sahip öğretmenler,
   2. Bu kurs programı için geçerli TSF en az 1.Kademe Antrenörlük belgesine sahip eğitmenler tercih edilir.

 12. Derya dedi ki:

  Merhaba bulunduğum bölgede halk eğitim merkezinde ahşap boyama kursu yok ustalık belgesi almak için ne yapabilirim

  1. Ustalık belgesi mesleki eğitim merkezleri (MEM) alınır. ustalık belgesi alma koşulları yazımızı okuyabilirsiniz. http://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.