Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 17 Mayıs 2022

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuruları

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuruları

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuruları, Başvuru Belgeleri. Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğreticilik Başvuruları Kurs Açılmak İstenilen Halk Eğitim Merkezlerine Şahsen Yada Online Olarak Alınmaktadır.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları 2021 Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden E-Devlet Girişi İle Online Olarak Alınacak. Başvuru Detayları İçin Tıklayın.

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvuruları 1 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren E-Yaygın Sistemi Üzerinden E-Devlet Şifresi İle Giriş Yapılarak Yapılacak.
2020-2021 Öğretim Yılı Ücretli Usta Öğretici Başvuruları, 01 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren E-Yaygın Sistemi Başvurular / Usta Öğretici Başvurusu Ekranı Üzerinden; Başvuruların Onay İşlemleri İse Kurum Yetkilileri Tarafından Başvurular / Usta Öğretici Başvuru Onay Ekranından Yapılacaktır.”
Başvuru İçin Tıklayın.

Ankara Mamak Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilik Başvurusu

Mamak Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvurusu 1 Eylül 2020 İle 16 Eylül 2020 Tarihlerinde Alınacak.
İstenilen Belgeler:
1-Diploma ve varsa Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve Antrenörlük Belgelerinin Fotokopisi
2-Sabıka Kayıt Belgesi (Son 6 Ay İçerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
3-İkametgah Belgesi
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Sağlık Raporu (Son 6 Ay İçerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
6-1 adet Fotoğraf
7-Askerlik Durum Belgesi
8- Sigortalılık Tescil Ve Hizmet Kaydı Tesbiti-Sgk Uzun Vade Hizmet Dökümü Belgesi (e-devletten barkotlu olarak alınacaktır.)(Daha Önce Çalıştığınız İş Yerlerinin Listesinin bulunması gerekmektedir.)
9-Formasyon veya Oryantasyon Belgesi Fotokopisi
Not 1: Belgelerin Asıllarını SGK Girişi yapılacağı gün ibraz etmeniz gerekmekte olup, asılları olmayan belgeler nedeniyle başvurularınız iptal edilecek ve tekrar görev verilemeyecektir.
Not 2:Yukarıdaki belgeler telli mavi dosya içerisinde Halk Eğitim Merkezimize teslim edilecektir.

İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar Şunlardır
Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını doldurmuş olmak.
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
e) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.
(2) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.
(3) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.
(4) Başvuruda bulunacaklardan;
a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten başvuru dilekçesi,
b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir.
(5) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.
ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Detaylar İçin Tıklayın.

Tekirdağ Çorlu Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvurusu

Çorlu Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvurusu 1 Eylül 2020 İle 25 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Şahsen Alınacak.
Başvuru Evrakları
1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Alanında Eğitim Belgeleri(Diploma, Antrenörlük Belgesi, Usta Öğretici Belgesi,, Formasyon, 4. Seviye Kurs Belgesi vb.)
3- Alanında Hizmet/İş Deneyimi Belgeleri ( SGK Dökümü)
4- Adli Sicil Kaydı
5- Sağlık Raporu
6- Askerlik Durumu ( Erkek Adaylar İçin)
7- Oryantasyon Belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi
8- Fotoğraf ( Başvuru Formu İçin )
9- Mavi Dosya
Not: E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Antalya Aksu Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu

Aksu Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvuruları 1 Eylül – 18 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.
Aksu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 01-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu”na esas belgeler ve dilekçe ile Aksu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacaktır.
Detaylar İçin Tıklayın.

Yalova Merkez Halk Eğitim Merkezi ücretli Usta Öğretici Başvurusu

Yalova Merkez Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu 24 Ağustos 2020 İle 18 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Halk Eğitim Merkezine Şahsen Yapılacak.
Başvuru Belgeleri
1. Usta Öğreticilik Başvuru Dilekçesi (Zorunlu)
2.Öğretici Belgesi (Diploma/Ustalık Belgesi/Sertifika vb)
3.SGK Hizmet Dökümü (Daha önce Halk Eğitimi Merkezinde Çalışmış ise)
4.Nüfus Cüzdan Fotokobisi (Zorunlu)
5.Emeklilik Kartının Fotokopisi (Emekliler için)
6.Sağlık Raporu (Zorunlu)
7.Adli Sicil Kaydı (Zorunlu)
8.Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
9.Başvuru Yaptığı Alanında Eğitim Aldığına Dair Belge (Doktora,Yüksek Lisans,Lisans vb.)
10.Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için )
11.Oryantasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi Mezunlarından İstenilmez
12.Almış Olduğu Başarı ve Belgeler
13.İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası
14.Kurum İzin Belgesi (Resmi Kurumda Çalışanlar İçin )(Görev verildiğinde )
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Kocaeli Derince Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvuruları

Derince Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu 1 Eylül 2020 İle 18 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Kuruma Şahsen Yapılacak.
Gerekli Belgeler :

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-Öğrenim Belgesi Fotokopisi
3-Açacağı Kurs İle İlgili Öğreticilik Belgesi
4-Vesikalık Fotoğraf ( 1 Adet )
5-Sabıka Kaydı (E-Devletten Alınabilir)
6-Çalıştığı Firma Ünvanlı, Sgk Hizmet Dökümü (Bu Belge Sgk Dan Islak İmzalı Olarak Alınacaktır)
7-Askerlik Terhis Veya Tecil Belgesi
8-Oryantasyon Belgesi (Olmayanlar Kurs Başvuru Formu İle Kuruma Müracaat Edecek) ( Formasyon Belgesi Olmayanlar İçin )
9-İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgesi (Olmayanlar Kurs Başvuru Formu İle Kuruma Müracaat Edecek)
Not: Fotokopi Olarak İstenen Belgelerin Müracaat Sırasında Aslıda Getirilecektir.
Detaylar İçin Tıklayın.

İstanbul Tuzla Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvurusu

Tuzla Halk Eğitim Usta Öğretici Başvurusu 1 Eylül 2020 – 11 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Saat 09:30 İle 15:00 Arasında Alınacak.
Başvuru Evrakları
( Belgeler şeffaf dosya içerisine en üstte başvuru formu olacak şekilde aşağıdaki belgeler sırasına göre yerleştirilerek teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. )
1-) Öğrenim Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
2-) Kimlik Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
3-) Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
4-) Ustalık-Kalfalık Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
5-) Sabıka Kaydı (E-Devlet şifresiyle internetten alınabilir)
6-) Sigorta Dökümü (Barkotlu sigorta dökümü E-Devlet şifresiyle internetten alınabilir. Alanında Hizmet/İş Deneyimi barkotlu belgede kodları ile gösterilmelidir)
7-) Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge
8-) Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi
9-) Resmi kurumda çalışıyor ise, kurumundan alınması gereken izin belgesi,
10-) İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi (Kurs için kurumumuza başvuru yapılacaktır.)
11-) Sağlık Raporu (Görevlendirmeniz Yapıldığı Takdirde Sağlık Ocaklarından Alınabilir)
Başvuruların Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi: 14 Eylül-27 Eylül 2020
Başvuru Sonuçlarının İlanı: 28 Eylül 2020
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvurusu

Bornova Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu 1 Eylül – 22 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Kuruma Şahsen Yapılacak.
Müdürlüğümüzde 2020 / 2021 Eğitim Öğretim Yılında Açılacak Kurs Programlarında Görevlendirilmek Üzere Ücretli Usta Öğretici Talepleri Alınacaktır.Başvuru İşlemleri 01.09.2020 – 22.09.2020 Tarihleri Arasında Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna Esas Belgeler Ve Dilekçe İle Kurumumuza Yapılacaktır.

Detaylar İçin Tıklayın.

Nevşehir Derinkuyu Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu

Nevşehir Derinkuyu Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvuruları 1 Eylül 2020 İle 21 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.
Detaylar İçin Tıklayın.

Edirne Merkez Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvurusu

Edirne Merkez Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvurusu 1 Eylül 2020 İle 11 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Halk Eğitim Merkezine Yapılacak.
Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler
1-Kimlik Fotokopisi
2-Öğrenim Belgesi Aslı Fotokopisi (En Son Mezun Olunan Okulun Diploma, Ustalık Belgesi, Usta Öğreticilik Belgesi, Sertifika vs)
3-Adli Sicil Kaydı (E-DEVLETTEN ALINABİLİYOR.(ARŞİVLİ))
4-1 Adet Fotoğraf
5-SGK Hizmet Dökümü (E –DEVLETTEN ALINABİLİYOR)
6-Varsa Ulusal Ya Da Uluslararası Yarışma İlk 3 Derece Belgesi
7-Varsa Başarı Belgesi (Kaymakamlık/Valilik/Bakanlık)
8-Varsa Üstün Başarı Belgesi (Kaymakamlık/Valilik/Bakanlık)
9-Sağlık Raporu
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Mardin Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvuruları 1 Eylül – 11 Eylül 2020 Tarihlerinde Alınacak.
Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılında merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici başvuruları alınacaktır.
Başvurular Nusaybin Halk Eğitimi Merkezine şahsen yapılacaktır.
Başvuru Şartları
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını bitirmiş olmak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Alanında Lisans veya Ön Lisans mezunu olmak.
5. Yeteri kadar Yüksek Öğrenimli olmaması durumunda başvuracağı alanda Usta Öğretici belgesine sahip olmak.

Başvuruda İstenilen Belgeler
1. Dilekçe/Form Dilekçe (Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden temin edilecek).
2. Öğrenim belgesinin örneği.
3. Şimdiye kadar görev yaptığına dair görev yeri yazısı veya SGK döküm çizelgesi.
4. Sabıka kaydı.
5. Erkekler için askerlik belgesi (Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge).
6. Nüfus cüzdan fotokopisi.
7. 1 adet fotoğraf ( son altı ayda çekilmiş).
8. Usta Öğreticilik belgesi.
9. Sağlık raporu.
10. Alanı ile ilgili varsa
a) Proje, yarışma, panel vb. belgeler (her birinden ikişer tane).
b) Teşekkür, Takdir, Başarı vb. belgeler (her birinden ikişer tane).

Not: Başvuru Evrakları Plastik Dosyada Teslim Edilecek.
Detaylar İçin Tıklayın.

Adıyaman Tut Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları

Adıyaman Tut Halk Eğitim Merkezi Ücretli Usta Öğretici Başvurusu 24 Ağustos 2020 İle 7 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Alınacak.
Tut Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında, merkez ve merkeze bağlı köylerde açılacak olan kurslarda ihtiyaç olması halinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere, e-yaygın sisteminde bulunan kurs alanları ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzde en çok açılan kurslar ve çalışma takvimi doğrultusunda Ücretli, Uzman ve Usta Öğretici başvuruları alınacaktır.
Usta Öğretici başvuruları 24.08.2020-07.09.2020 tarihleri arasında Tut Halk Eğitimi Merkezine şahsen yapılacaktır. (Posta, e mail, Fak vb. Üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Detaylar İçin Tıklayın.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Şule dedi ki:

  Merhaba, ben lisans mezunuyum ve formasyon da aldım. Üniversitede 1 sene hazırlık Arapça okudum ve Osmanlıca gördüm dil olarak , yabancı dil dersleri vermek için başvurduğumda ek bir şey yapmak gerek mi ? Bir de başvurmak için mezun olmuş olmak mı gerekir son sınıf öğrencisiyim başvuramam mı ?

 2. Gülay Dinç dedi ki:

  Usta ogretici olarak başvuru tarihini öğrenebilir miyim.

  1. halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. başvuru tarihleri kurumların resmi internet siteleri ile kurumlardaki panolardan ilan edilir.

 3. Okan dedi ki:

  Endüstüri Meslek Lisesi Elekrik- Elektronik Mezunuyum Usta Öretici Belgesi Nasıl Alabilirim

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden sınav ile alınabilir.

 4. SERAP dedi ki:

  Halk Eğitim Merkezi dikiş bölümünden sertifikam var öğretici olarak çalışabilir miyim??

  1. hayır, en az alanında usta öğretici belgesi gereklidir.

 5. Deniz dedi ki:

  Merhaba, ben lisans mezunuyum. Usta öğreticilik için başvuru yapmak istiyorum. Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi almam gerekiyor mu? Başvuru yapabilmem için lisans mezunu olmam yeterli mi?

  1. eğitim fakültesi, formasyonu olanlar dışında belge zorunludur. başvuruda bulunduğunuz halk eğitim merkezi kabul ederse başvuru sırasında oryantasyon kursu başvurusu yapılabilir.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.