Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 13 Temmuz 2024

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları.

Usta Öğreticilik E-Sınavı İse İş Pedagojisi Kurs Programında Yer Alan Öğrenme Kazanımlarından Çoktan Seçmeli Olarak Hazırlanacak Toplam 25 Soru Üzerinden Tek Oturumda Yapılır. Sınav Süresi 40 Dakikadır.

Sorular
1. Aşağıdakilerden Hangisi Formal Eğitim İçerisinde Yer Almaz?

A) Çıraklık Eğitimi B) Aile Eğitimi C) Yüksek Öğretim D) Halk Eğitimi E) Hizmet İçi Eğitim

2. Bireyin Davranışlarında, Kendi Yaşantıları Yoluyla, Kasıtlı Ve İstendik Değişiklikler Meydana Getirme Sürecine Denir?

A)Formal Eğitim B)Öğretim C)Eğitim D)Öğrenim E)İnformal Eğitim

3. İyi Bir Öğretmende Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Bulunmaz?

A)Eleştirilmesine İzin Vermeli
B)Mesleğini Sevmeli
C)Kendini Yenileyebilmeli
D)Yeterli Bilgi Ve Birikime Sahip Olmalı
E)Her Yönüyle Olmasa Da Bilgisiyle Örnek Olmalı

4. Aşağıdakilerden Hangisi Öğrencinin Derse Katılımını Sağlama Yollarından Değildir?

A)Yardımcı Dokumanlar Kullanmak
B)Her Öğrenciye Sırayla Sorular Sormak
C)Görsel. İşitsel Materyaller Kullanmak
D)Tartışmaya İzin Vermek
E)Değerlendirme Testleri Vermek

5. Aşağıdakilerden Hangisi Öğrencilerin Sıkıldığını Ve Dikkati Yeniden Toplamak İçin Farklı Bir Şeyler Yapmak Gerektiğini Gösteren Davranışlardan Değildir?

A)Başı Ele Dayama B)Dalgınlık C)Kolları Kapama D)Manasız Bakışlar E)Başı Yana Eğme

6. Sınıf İçin, Lise Ve Sonrasında Hangi Renkler Önerilmektedir?

A)Pembe Ve Mavi B)Sarı Ve Yeşil C)Turkuaz Ve Beyaz D)Mavi Ve Yeşil E)Kırmızı Ve Beyaz

7. “Örgün Eğitim Sistemine Hiç Girmemiş Veya Herhangi Bir Kademesinden Ayrılmış Veya Örgün Eğitime Devam Eden Ya Da Mezun Olmuş Bireylere Yönelik Olarak, Örgün Eğitimin Yanında Veya Dışında Düzenlenen Her Türlü Eğitimdir.” Tanımı Aşağıdakilerden Hangisine Aittir?

A)Örgün Eğitim B)Formal Eğitim C)Yaygın Eğitim D)İnformal Eğitim E)Aile Eğitimi

8. Aşağıdakilerden Hangisi Yaygın Eğitimin Özelliklerindendir?

A)İlgi Ve İhtiyaçlara Yöneliktir
B)Sadece Okullarda Yapılır
C)Aşamalı Ve Kademelidir
D)Belli Bir Yaş Grubuna Yöneliktir
E)Okul Saatlerinde Yapılmaz
9. Aşağıdakilerden Hangisi Yetişkinlerin Özelliklerinden Değildir?

A)Benlik Algısı Gelişmiştir
B)Sıkı Otoriteden Hoşlanmaz
C)Deneyim Sahibidir
D)İhtiyaçlara Göre Hareket Eder
E)Davranış Değişikliğine Direnmez

10. Yetişkin Eğitimcisinde Bulunması Gereken Özellikler İle İlgili Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Sürekli Kendini Yenilemelidir
B)Otoriter Olmalıdır
C)Materyalleri Doğru Seçmelidir
D)Empati Yapabilmelidir
E)Eleştiriye Açık Olmalıdır


11. Yetişkinler İçin En Kalıcı Öğrenme Yolu Hangisidir?

A)Okuma B)Uygulama C)Duyma D)Görme E)Söyleme

12. El Becerisi Kazandırmak Amaçlandığında Aşağıdakilerden Hangisi Daha Az Etkili Olur?

A)Usta-Çırak B)Soru-Cevap C)Beyin Fırtınası D)Gösterme E)Anlatım

13. Ölçme Sonuçlarının Bir Ölçütle Karşılaştırılması Sonucunda Bir Karara Varma İşine Ne Denir?
A)Ölçme B)Değerlendirme C)Süreç D)Etkinlik E)Tanıma

14. Cevabı Bir Kelime, Bir Sayı Ya Da Bir Cümle Olan Sorular Sorularak Kursiyerin Cevaplamasını İstediğimiz Ölçme Değerlendirme Aracı Hangisidir?

A)Klasik Sınav B)Çoktan Seçmeli Sorular
C)Kısa Cevaplı Sorular D)Doğru-Yanlış Soruları
E)Eşleştirme Soruları

15. Kursiyerlerin Kendi Güçlü Ve Zayıf Yönlerini Tanımalarına Yardım Eden Değerlendirme Yöntemi Hangisidir?

A)Sözlü Sınavlar B)Yazılı Sınavlar C)Ödev Ve Projeler D)Öz Değerlendirme E)Akran Değerlendirme

16. Öğretmen Ve Usta Öğreticiler E-Yaygın Sistemi Üzerinden Hangi İşlemleri Yapmakla Yükümlüdür?

A)Belge Basımı B)Kursiyer Kaydı
C)Belge Defteri Basımı D)Kurs Kapatma Onayı
E)Kursiyer Devamsızlık Ve Not Girişleri

17. Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Ders Defteri Her Dersin Sonunda Doldurulur
B)Her Modülün Sonunda Değerlendirme Yapılır
C)Modül Programı Yoksa Günlük Veya Ders Planı Yapılır
D)Kurs Planı Kursun İlk On Gününde Hazırlanır
E)Kursiyer Devamsızlık Bilgileri Ve Not Girişleri E-Yaygın Sistemine Öğretmen Tarafından Yapılır


18. Aşağıdakilerden Hangisi Öğretmen/Usta Öğreticinin Görevlerinden Değildir?

A)Kendisine Teslim Edilen Demirbaşları Görünür Kılar Ve Kullandırır
B)Planlarını Zamanında Yapar
C)Kursiyerlerden Para Toplayarak Kurs Malzemelerinin Toplu Alınmasını Sağlar
D)Giyimi, Konuşması Ve Davranışları İle Çevresine Örnek Olur.
E)Her Modülün Sonunda Değerlendirme Yapar

19. Devam Eden Kursiyer Sayısı 8 İn Altına Düştüğünde Öğretici Ne Yapmalıdır?
A)Yeni Kursiyer Bulup Sayıyı Tamamlar
B)Durumu Derhal Kurum Müdürüne Bildirir
C)Kursuna Devam Eder
D)Durumu Ay Sonunda Bildirir
E)Kurslarda Kursiyer Sayısının Önemi Yoktur

20. Öğretici Kurs Sonunda Hangi Evrakları İdareye Teslim Etmek Zorundadır?

A)Yoklama Ve Ders Defteri B)Not Çizelgesi C)Plan Defteri D)Sınav Evrakları E)Hepsi

21. Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanların İSG Eğitimleri Hangi Aralıklarla Ve Kaç Saat Yapılır?

A)Gerek Yoktur B) Üç Yılda Bir-8 Saat C)İki Yılda Bir-12 Saat D) Her Yıl-16 Saat E)5 Yılda Bir 24 Saat

22. Yaygın Eğitim Faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın Hangi Birimi Sorumludur?

A)Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
B)Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
C)Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
D)Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
E)Özel Eğitim Genel Müdürlüğü

23. Aşağıdakilerden Hangisi Yetişkinlerin Kursu Terk Etme Sebeplerindendir?

A)Sınıf Ortamında Sıkı Bir Otorıtenin Olması
B)Eğitim Ortamının Isınma Probleminin Olması
C)Verilen Eğitimin İhtiyaçlarına Hitap Etmemesi
D)Eğitim Ortamında Katı Kuralların Olması
E)Hepsi

24. Halk Eğitimi Merkezlerinin Tehlike Sınıfı Nedir?

A)Çok Tehlikeli B)Tehlikeli
C)Az Tehlikeli D)Tehlikesiz E)Hiçbiri

25. Aşağıdakilerden Hangisi Türk Milli Eğitiminin İlkelerinden Değildir?

A)Bilimsellik B)Planlılık C)Tekli Eğitim D)Her Yerde Eğitim E)Fırsat Ve İmkan Eşitliği

Cevaplar
1)B
1)C
3)E
4)E
5)E
6)D
7)C
8)A
9)E
10)B
11)B
12)C
13)B
14)C
15)D
16)E
17)D
18)C
19)B
20)E
21)D
22)B
23)E
24)C
25)C

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. aynur dedi ki:

  merhabalar usta ögreticilik belgesi almadan usta ögretici oryantasyon egitimi alınabilir mi

 2. Tülay ŞİMŞEK dedi ki:

  Merhaba lar ben üç yıl ahşap boyama dekoratifliğin de bin beşyüze yakın saatim var iş güvenliği,oryantasyon eğitimini de aldım kamera karşısın da uygulamal~ sınava da girdim .bildiğim bütün aşamaları tamamladımşimdi ne yapmalıyım usta öğretici olmak icin

  1. Alan İçin Ustalık Belgeniz Varsa Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Yapılabilir. Başvurular E-Yaygın Sisteminden Ağustos Ayında Alınır. Başvurular Yıl Boyunca Açıktır, Ancak Ağustos Ayı Sonrası Yapılan Başvurular Ağustos Ayında Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.
   Detaylar Linkte.
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 3. Nilgun Emrullahoğlu dedi ki:

  Merhaba 2 yıllık önlisans aşçılık bölümü mezunuyum.
  —halk eğitim,ismek ve ve belediyelerde egitici olabilmem için hangi belge veya sertifikaları edinmem gerekldir?
  Usta ögretici belgesi için başvuru evraklarında işyeri açma belgesi veya diploma denklik belgesi isteniyor mu?

  1. Aşçılık İle İlgili Ön Lisans Mezunları Kurs Açabiliyor. Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Oryantasyon Kursuna Katılmak Zorunludur. (30 Saat Süreli)

 4. Tuğba dedi ki:

  Merhaba bende turizm otelcilik ikram bölümü mezunuyum sadece pastacı çırağı sertifikam var ve bende gasmekte veya halk eğitimde hoca olmak istiyorum yalnız neler yapmam gerektiğini bilmiyorum bu konuda hangi belgeleri ve hangi bölümü bitirmek lazım bu konuda benide bilgilendirir misiniz rica etsem tşkler

  1. E-Yaygın Usta Öğretici Başvuru Ekranında Mezuniyet Belgesi Yüklenip Kaydedildikten Sonra Altta Kurs Puan Bilgisi Butonu Görünür. Kurs Puan Bilgisi Butonu İle Hangi Kurslarda Puan Alınabileceği Görülebilir.

 5. Kadir dedi ki:

  Selamlar Lisans ilahiyat mezunuyum formasyonumda var ders verebilmem için ne yapmalıyım

  1. e-yaygın sisteminden başvuru yapılır. Detaylar.

 6. Melisa dedi ki:

  Merhaba iyi çalışmalar ben çocuk Gelişimi önlisans mezunuyum aynı zamanda bölümümü açıktan lisansa tamamlamaktayım sosyal tesislerde anaokulu ögretmenliği için ücretli usta ögreticiliğe mi başvuru yapmam gerekiyor ve bu başvuruyu halk eğitim merkezlerinde bizzat mı yapmam gerekir yoksa online mı oluyor süreç

  1. halk eğitim merkezleri için başvurular e-yaygın sisteminden ağustos ayında alınıyor. yıl içinde başvurular açıktır, ancak ağustos sonrası başvurular takvim dışı başvuru olarak kabul edilir. öncelikle takvim içinde başvuru yapanların başvuruları değerlendirilir.
   detaylar.

 7. Birsen Bulat dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi giyim teknolojisi mezunuyum giyim usta öğreticiligi belgem ve oryantasyon belgem var.Halk Eğitim merkezlerinde açılan ahsap boyamada bin saate yakın eğitim aldım.benim sorum halk eğitim merkezinde ahşap boyama öğretmenliği yapabilirmiyim

  1. Alanında ustalık belgesi ile açılabilir.

 8. Hatice Esma Baz dedi ki:

  Merhaba İstanbul Tuzla ilçesinde yakın zamanda açılacak usta öğretici oryantasyon kursu varmı acaba

  1. Usta öğretici oryantasyon kurs programı, kurs yeri merkez bina konferans salonu, 8 ağustos 2022 başlangıç, 13 ağustos 2022 bitiş.
   Hafta içi her gün saat 17:00-20:35.

 9. KübraNur dedi ki:

  Merhaba ben ilahiyat mezunuyum ve pedagojik formasyonum var. Şimdi de islam sanatlarından yüksek lisans yapıyorum. 2016 yılında aldığım toplam 1280 saatlik iki tane HEM Tezhip sertifikam ile Usta öğretici belgesi alıp kurs açabilir miyim?

  1. Kurs Programının Uygulanmasında;
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre,
   A. Görsel Sanatlar Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar
   B. El Sanatları Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar
   C. Dekoratif Sanatlar Alanı Öğretmeni Olarak Atananlar
   D. Öğretmen Bulunamaması Durumunda Bu Alanlara Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar
   2. Diğer Branşlarda Öğretmen Olarak Atananlardan, Görsel Sanatlar, El Sanatları Ve Dekoratif Sanatlar Alanlarına Yönelik Eğitim Aldığını Belgelendirenler
   3. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Görsel Sanatlar, El Sanatları Ve Dekoratif Sanatlar Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları
   4. Görsel Sanatlar, El Sanatları Ve Dekoratif Sanatlar Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri
   5. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Atanan Tüm Alan Öğretmenlerinden Görsel Sanatlar, El Sanatları Ve Dekoratif Sanatlar Alanlarında Eğitim Aldığını Belgelendirenler
   Öğretmen /Eğitimci Olarak Görev Alabilir.

 10. Gülçin çiçek dedi ki:

  Merhabalar ben bu sene icinde seramik ve cam teknolojisi bölümünde çini ve seramik kursu sertifikam var çini 461 saat seramik yakın zamanda.alicam sanat tarihi.yuksek lisans mezunuyum bu sertifikalar ile kurs açabilir.miym ve usta öğreticilik yapabilir miyim ?

  1. Alanında 4. Seviye kurs bitirme belgesi ile 3 yıl meslek deneyimi şartı aranır.
   Örnek
   Seramik biçimlendirme kursu eğitici şartları
   Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Seramik ve Cam Teknolojisi;
   – Alan öğretmeni olarak atananlar;
   – Emekli alan öğretmenleri,
   – Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Seramik ve Cam Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Seramik ve Cam Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
   4. Seramik ve Cam Teknolojisi bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
   5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Seramik ve Cam Teknolojisi alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.

   1. Ayşe dedi ki:

    Merhaba benim el sanatları dalından 1560 saatlik kurs bitirme belgelerim var kurs hocalığı için yapmam gereken şeyler nelerdir bilgilenfirirseniz sevinirim

    1. mesleki eğitim merkezine başvurulur.
     Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi toplamı en az 756 saat mili eğitim onaylı kurs bitirme belgelerine sahip olanlar ustalık beceri sınavına girer.

 11. merve dedi ki:

  iyi günler. ben 4 yıllık iktisat mezunuyum şuan yüksek lisans yapıyorum. usta öğreticilik belgesine sahibim ve şuan oryantasyon eğitimi alıyorum. kadrolu usta öğretici olmam için nasıl bir yol izlemeliyim?
  teşekkürler

  1. Öğretmen Olarak Atama Şartlarını Taşımak Gerekir. Öğretmen Atamaları Tercihlerinde Halk Eğitim Merkezleri Tercih Edilebilir. Ücretli Usta Öğretici Olarak Kurs Açmak İçin Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınır.

 12. aydan dedi ki:

  Merhaba. güzel sanatlar lisesi müzik bölümü mezunuyum şuan da gazi üniversitesinde müzik öğretmenliği alanındayım. 1. sınıfım. Müzik kursu ile ilgili pek bir faaliyet göremedim. Müzik kursunuz var mı ya da açmak istesem ne yapmam gerekir yardımcı olur musunuz

  1. E-Yaygın Sisteminden Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Yapılır. Başvurular Ağustos Ayında Alınır, Bu Tarihten Sonra Yapılan Başvurularda Ağustos Ayında Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

   1. Zehra dedi ki:

    Suan kursunuz var mi

    1. e-yaygın sisteminden il seçilerek görülebilir.

   2. Nuray dedi ki:

    Merhaba 2007 de cilt bakımı ve güzellik bölümü usta öğretici belgemi almıştım lise mezunuyum ve yaklaşık 13 yıllık bir iş deneyimim var.
    Öğretmenlik yapabilirmiyim ?Başvurular nasıl oluyor.

    1. ücretli usta öğretici başvurusu yapılabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınır. yıl içinde de başvuru yapılabilir, ancak öncelikle ağustos ayında başvuru yapanların başvuru değerlendirilir.
     https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

     1. Nurhan dedi ki:

      Ben meslek lisesi mezunuyum hazır giyim bölümü usta ogreticilik icin halk egitime basvurdum oryantasyon eğitimi için bu egitimi alıp sınavına girdikden sonra usta ogreticilik yapabilirmiyim

     2. Ücretli Usta Öğretici İçin Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Başvuru Yapılabilir.
      https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

Yorum Yaz