Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 12 Temmuz 2024

Kadrosuz Usta Öğretici Nedir? Nasıl Olunur

Kadrosuz Usta Öğretici Nedir? Nasıl Olunur

Kadrosuz Usta Öğretici Her Derecedeki Eğitim Ve Öğretim Kurumları, Okullar, Kurslar Veya Yaygın Eğitim Yapan Benzeri Kuruluşlarda Öğretmen Yada Öğretim Üyesi Bulunamadığı Durumlarda Görevlendirilebilirler. Usta Öğretici Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda, Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında, Kurs Ve Seminerlerde Göre Alan Personele Denilmektedir. Usta Öğreticiler Birden Fazla Kurumda Görev Alabilirler.

Kadrosuz Usta Öğretici Denilince Akla Öncelikle Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğreticiler Gelir. Usta Öğreticiler Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslarda (İSMEK, KOMEX, BELMEK, İZMEB) Görev Alabilirler. Ayrıca 153 Meslek Dalındaki İş Yerlerinde Çırak Çalıştıranların İşyerinde Usta Öğretici Çalıştırmak Zorunludur.

Alanında Usta Öğreticilik Belgesi Sahibi İseniz Halk Eğitim Merkezlerinde Ücretli Usta Öğretici Olarak Görev Almak İçin Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Başvuru Yapılmalıdır. Başvurular Takvim Dışı Olarak Diğer Aylarda da Devam Eder.  Takvim Dışı Başvurular Takvim İçinde Yapılan Başvurular Değerlendirildikten Sonra Değerlendirmeye Alınır.

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları İçin Tıklayın.

Kadrosuz Usta Öğretici Başvurularında Öncelikle Alanında Lisans, Ön Lisans, Meslek Lisesi, Orta Öğretim Mezunu Olup Ustalık/Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri, İlkokul Mezunu Olup Alanında Ustalık/Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri, Bazı Kurslar İçin Sertifika, Spor Kursları İçin Antrenörlük Belgesi Sahibi Olmak Gereklidir. Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları İçin Yukarıdaki Şartları Taşıyan Aday Bulunamamışsa Çevresinde Alanında Ustalığı Kabul Görmüş Adaylar Başvuruda Bulunabilir. Başvuru Sıralaması Ek-2 Belirtilen Puanlamaya Göre Yapılır.

Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları İçin Tıklayın.

Haftalık Çalışma Saatleri
Resmi Görevi Bulunan Usta Öğreticiler Haftada En Fazla 10 Saat, Resmi Görevi Bulunmayan İse Haftada En Fazla 40 Saat Çalışabilir.

Usta Öğretici Belgesi Kursu
Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yıl Boyunca Açılan İş Pedagojisi Kurslarına Katılarak Usta Öğretici Belgesi Sahibi Olabilirler. Her Hangi Bir Alanda Ustalık Belgeniz Yok İse Öncelikle Ustalık Belgesi Sahibi Olmalısınız. Usta Öğreticilik Kursunun Eğitim Süresi 40 Saattir.

153 Meslek Dalında Kendine Ait Bir İşyeri Açmak İsteyenlerin Ustalık Belgesi Sahibi Olması Veya Yanında Ustalık Belgesi Sahibi Birinin Çalışıyor Olması Gereklidir. İşyerlerinde Çırak Çalıştırılabilmesi İçin İse İşyeri Sahibinin Usta Öğreticilik Belgesi Sahibi Olması Yada Yanında Usta Öğretici Belgesi Sahibi Birinin Çalışıyor Olması Gereklidir.

Kadrosuz Usta Öğretici Olabilmek İçin Aranılan Şartlar

İlan Yoluyla Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar Şunlardır:

A) Görev Alacağı Kursun Öğretim Programında Belirtilen Eğitici Şartını Taşımak.
B) Türk Vatandaşı Olmak.
C) 18 Yaşını Doldurmuş Olmak.
Ç) Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak.
D) 26/9/2004 Tarihli Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 Üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Bir Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Ya Da Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Zimmet, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkûm Olmamak.
E) Askerlikle İlişiği Bulunmamak.
F) Sağlık Durumu Yönünden Görevini Yapmasına Engel Bir Durumu Olmamak.

Başvuruda Bulunacaklardan;
A) Hangi Kurs/Kurslarda Görev Almak İstediğini Belirten Dilekçe,
B) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki Puana Esas Olan Belgelerin Aslı Ve Fotokopileri,
İstenir.
(9) Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar Şunlardır:
A) Görev Verilecek Ücretli Usta Öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna Göre Belirlenir. Başvuru Sonuçları Eylül 15’den Sonra İlan Edilir. Bu Sıralama Bir Yıl Süreyle Geçerlidir.
B) Görevlendirmeler Yüksek Puan Alandan Başlamak Üzere Tercih Sırasına Göre Yapılır.
C) Yeni Kurs Talebi Olması Hâlinde, Sıralamada Bulunan Ücretli Usta Öğreticilerden Görevlendirme Yapılır. Sıralamada Yeterli Ücretli Usta Öğretici Bulunmaması Durumunda, Kursun Açılmasından 15 Gün Önce Duyuru Yapılması Şartıyla Komisyonca Gerekli İş Ve İşlemler Tekrarlanarak Sıralama Yapılır.
Ç) Mücbir Sebepler Haricinde Göreve Başlamayanlar İle Verilen Görevi Bırakanlar İçin Bir Yıl Süreyle Görevlendirme Yapılmaz.
(10) Resmi Kurumlardan Veya İlan Yoluyla Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmelerle İhtiyacın Karşılanamaması Halinde, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Çalışma İzni, İçişleri Bakanlığınca Oturma İzni Ve Alanında Yeterlilik Belgesinin Denkliğinin Yapılmış Olması Şartıyla İlgili Mevzuat Kapsamında Yabancı Uyruklular Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilebilir.
(11) Ceza Ve Tutukevlerinde Hükümlü Ve Tutuklulara Yönelik Açılacak Kurslarda, Öğreticilik Görevi Öncelikle Cezaevi Ve Tutukevinde Görev Yapan Öğretici Niteliğine Sahip Kişilerden Karşılanır. Talep Olmaması Hâlinde Üçüncü Ve Dördüncü Fıkra Hükümlerine Göre Görevlendirme Yapılır.
(12) Ücretli Usta Öğreticiler, Bir Mali Yıl İçerisinde 11 Aydan Fazla Görevlendirilemez.
(13) Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlar Öğreticiliği Görevlendirmelerinde Üçüncü Fıkra Hükümleri Uygulanmaz.
(14) Ücretli Usta Öğretici Olarak Görev Verileceklere, Bakanlıkça Hazırlanan Programa Göre Eğitim Verilir.

Ders ücreti karşılığı görevlendirme

MADDE 26 – (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

b) Emekli öğretmenler.

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

(8) Başvuruda bulunacaklardan;

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,

istenir.

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

(10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

(11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması halinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

(13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları Eylül ayında ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.
d) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.
e) Denetimlerde kursu kapatılan usta öğreticiye bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

E-Yaygın Üzerinden Ücretli Usta Öğretici Başvuru Nasıl Yapılır?
Ücretli Usta Öğretici Başvuruları için e-Yaygın sistemine e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

Başvuru İşlemleri Altı Başlıkta Tamamlanacaktır.
Mezuniyet Belgeleri
Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri
İş Deneyimi Belgeleri
Başarı Belgeleri
Kurum ve Kurs Seçimi
Başvuruyu Tamamla

Mezuniyet Belgeleri Bölümü
Mezuniyet Belgeleri Bölümünde öncelikle mezun olduğunuz alanı doğru seçiniz.
Örneğin Eğitim Fakültesi Mezunu iseniz Lisans (Pedagojik Formasyon/Eğitim Fakültesi) seçeneğini, diğer fakültelerden mezun iseniz Lisans, iki yıllık Yüksekokul mezunları Önlisans vb. Mezuniyet Bilgileri kısmını alt bölümleri ile birlikte eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra KAYDET butonuna tıklayarak Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri Bölümüne geçiniz.

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri Bölümü
Bu bölümde Ustalık Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 4. Seviye ve üzeri Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olanlar tüm belgeleri için yükleme yapabilirler. Belgesi olmayanlar boş bırakıp KAYDET butonuna tıklayarak İş Deneyimi Bilgileri Bölümüne geçmeleri gerekmektedir.

İş Deneyimi Bilgileri Bölümü
Bu bölümde e-Devlet üzerinden alınan barkodlu ayrıntılı SGK Hizmet Dökümü yüklenerek bu belgede yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. Bu bölümde dikkat edilecek en önemli husus Usta Öğreticilik, Öğretmenlik ve ücretli öğretmenlikte geçen süreler sayılarak işlenecektir. Diğer hizmet kollarında çalışılan süreler dikkate alınmayacaktır. Hizmet dökümünde yer alan meslek kodları kısımlarından bakarak kendi alanınızda çalıştığınız süreyi hesap edebilirsiniz. Yıllara göre çalışılan süreler tabloda toplanarak işlendikten sonra KAYDET butonuna tıklayarak, alanlarında ilk defa görev alacak kişiler herhangi bir işlem yapmadan KAYDET butonuna tıklayarak Başarı Belgeleri Bölümüne geçmeleri gerekmektedir.

Başarı Belgeleri Bölümü
Başarı Belgesi kısmında yer alan belgelerden almış olduğunuz belgeleriniz varsa başındaki çentiğe tik atarak karşısındaki dosya seç kısmından ilgili belgeyi ya da belgeleri yükleyip kaydediniz. Bu bölümle ilgili belgeniz yoksa boş bırakarak KAYDET butonuna tıklayarak Kurum ve Kurs Seçimi kısmına geçiniz.

Kurum ve Kurs Seçimi Bölümü
Kurum ve Kurs Seçimi bölümünde yeterlilik belgelerinize uygun olarak hangi alanlarda kurs verebileceğinizi https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx adresinde kurs programlarındaki eğitici niteliğini kontrol ederek yeterlilik sahibi olunan kurslar tercih edilmelidir. Birden fazla kurs programında görev alabilirsiniz. Ayrıca eğitici olarak görev almak istediğiniz Halk Eğitimi Merkezini seçip KAYDET butonuna tıklayarak Başvuruyu Tamamlayın kısmına geçiniz.

Başvuruyu Tamamlayın Bölümü
Başvurunuzun son aşaması olan Başvuruyu Tamamlayın kısmında Telefon Numarası ve e-mail adresi girildikten sonra İş Durumu kısmına Ücretli Usta Öğretici seçeneğini seçip KAYDET butonuna tıklayarak başvuruyu tamamlayın.
• Her sayfada ayrı ayrı kaydetme işlemi yapmayı unutmayınız.
• Sistemden başvuru yaptıktan sonra belgelerin aslını kurumumuza getirerek onaylatmayı unutmayınız.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Leman dedi ki:

  Merhaba,
  Ben 2 yıllık Radyo ve TV Programcılığı okuyup 4 yıllık geçiş yaparak Radyo, TV ve Sinema Bölümünü tamamladım. AÖF’de de Sosyoloji bitirdim. Formasyon ya da Usta Öğreticilik belgem yok. Hangi alanlarda Usta Öğretici belgesi alıp kurs açabilirim? Kadrosuz çalıştığımızda sigorta primlerimiz tam mı ödeniyor?

  1. Radyo, TV Ve Sinema Bölümü Radyo Televizyon Alanındaki Kurslar İçin Başvuru Yapılabilir.
   Sosyoloji Bölümü Mezunları Kişisel Gelişim Alanındaki Kurslar İçin Başvuru Yapabilir.
   Hangi Kurslardan Puan Alınabileceği E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Sırasında Mezuniyet Belgesi Yüklendikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Butonu İle Görülebilir.
   Usta Öğreticilik Belgesi Zorunlu Değildir. Usta Öğretici Belgesi Olanlar Ek-1 Puan Alırlar. Usta Öğreticilik Belgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınır.
   Sigorta Ayda Çalışan Saat Sayısının Yasal Çalışma Saatine Bölünmesiyle Bulunan Gün Sayısına Göre Belirlenir.

 2. Deniz dedi ki:

  Merhaba
  İşletme ve Tarih lisans diplomalarım var.Bunlardan bağımsız olarak bir devlet üniversitesinin sürekli eğitim merkezinden online olarak yaratıcı drama eğitmenliği sertifikası alacağım.E devlette de goruntulenebilen bir sertifika.Bulundigum bölgede çocuklara yönelik drama kursu açabilmem mumkunmu.Sertifikanin yanısıra almam gereken bir evrak ya da girmem gereken bir sınav var mı.
  Teşekkürler

  1. 1. Yükseköğretim kurumlarının “Drama”, “Oyunculuk”, “Drama ve Oyunculuk” bölümü mezunu olan öğretmenler,
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
   Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre
   • “Türkçe” ve “Türk Dili ve Edebiyatı” alan öğretmeni olarak atananlar,
   • “Türkçe” ve “Türk Dili ve Edebiyatı” alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi veya öğretim görevlileri,
   • “Türkçe” ve “Türk Dili ve Edebiyatı” alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
   3. Lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında Drama dersi aldığını belgelendiren öğretmenler,
   4. Bakanlıkça açılan Drama kursu belgesine sahip olan öğretmenler,
   5. (Değ: 21.01.2020/1562262 Makam Onayı) En az lise mezunu olanlardan en az 320 ders saati drama, oyunculuk, drama ve oyunculuk alanlarında eğitim aldığını belgelendirenler,
   6. Yükseköğretim kurumlarının “Drama”, “Oyunculuk”, “Drama ve Oyunculuk” bölümü mezunu olanlar.
   Şartları taşıyanlardan usta öğretici oryantasyon kursu belgesi (30 saat) istenir. öğretmenler ve formasyonu olanlardan istenmez.

   1. Emine yiğit doğan dedi ki:

    Önlisans muhasebe mezunuyum kasa sorumlusu kursu açabilirmiyim ve aylık kaç saat üzerinden kurs acabılırım

    1. E-Yaygın Usta Öğretici Başvuru Ekranında Mezuniyet Belgesi Yüklenip Kaydedildikten Sonra Altta Kurs Puan Bilgisi Butonu Görünür. Kurs Puan Bilgisi Butonu İle Hangi Kurslarda Puan Alınabileceği Görülebilir.

 3. Lavina dedi ki:

  Merhaba ben işletme yönetimi önlisans mezunuyum hangi bölümlerde kurs verblirimi halk eğitimde nasıl başvuru yapmaam lazım

  1. Muhasebe Ve Finansman Alanı İle Pazarlama Ve Perakende Alanı. ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır. yıl boyu başvurular açıktır. ancak ağustos ayında başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra takvim dışı başvuru yapanların başvuruları değerlendirilir. https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 4. Zekiye dedi ki:

  Merhaba ben saça kalıcı ve geçici şekil verme bayan kuaforlugu bölümünden bitirme belgelerim varayrica usta öğretici belgem var nerelere başvuru yapabilirim calism ak için birde oryantasyon sartmi çalışmak icin

  1. ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınacak. öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında usta öğretici oryantasyon kursuna (30 saat) katılmak zorunlu.
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 5. Esra Gül dedi ki:

  Meslek lisesi bilişim teknolojileri mezunuyum.Önlisans pazarlama ve lisans iktisat ve sağlık yönetimi mezunuyum..Usta ögreticilik belgem yok ama oryantasyon belgem var…Hangi alanlarda kurs acabilirim…

  1. Meslek deneyimi ile bilişim teknolojileri alanı, pazarlama ve perakende alanı
   İktisat lisans mezunları muhasebe ve finansman alanında
   Başvurular ağustos ayında kurumlardan yada e-yaygın sisteminden alınacak.

 6. Selvi dedi ki:

  Merhaba ben sosyal hizmetler onlisans mezunuyum usta ogreticilik belgesi benim is bulmama çalışma ma yardımcı olurmu.olursa nerele başvurmak gerekir.

  1. Ustalık belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamındaki meslek dalları için verilmektedir.
   Sosyal hizmetler mezunları aile ve tüketici bilimleri alanındaki kurslar için başvuruda bulunabilir.

 7. Sdnr dedi ki:

  Merhaba almanca öğretmenliği mezunuyum.herhangi bir kurumda görev almamaktayim. Buna ragmen kadrosuz usta öğretici başvurusu yapabilirmiyim? Bir egitim kurumunda calisma sarti var mi? Ve dil yeterlilik belgesiyle korece kursu acmak icin basvuru yapabilir miyim o alanda lisans ve kurs bitirme belgem olmamasina ragmen? Yanitlarsaniz memnun olurum kolay gelsin

  1. Almanca Kursu Eğitici Koşulları
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Almanca öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Almanca öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Almanca mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) Almanca dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde Almanca öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.
   korece kursu açmak korece eğitim yapan yüksk öğretim kurumu mezunu olmak gerekli.

 8. Saliha dedi ki:

  Merhaba çocuk gelişimi önlisans mezunuyum usta öğretici olabilirmiyim

   1. Dilek ergül dedi ki:

    Merhaba usta öğretici oryantasyon belgesi kaç yıl geçerlidir?kaç yılda bir yenilemek gerekiyor

    1. Şuan için her hangi bir süre sınırı yok.

 9. İlker KİREMİTÇİ dedi ki:

  Merhaba. Önlisans kontrol sistemleri teknolojisi bölümü mezunuyum. Elektronik üzerine çıraklık okulundan almış olduğum işyeri açma belgem var. Usta öğretici belgesi alıp usta öğreticilik yapabilirmiyim.

  1. elektrik elektronik teknolojisi alanında ön lisans mezunları mesleklerinde en az 1 yıl deneyim şartı ile başvuruda bulunabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=17&alan=Elektrik-Elektronik%20Teknolojisi

 10. Melek yüksel dedi ki:

  Merhaba benim guzellik uzmanligi bolumunden usta ögretici belgem var halk egitim merkezinde vs..görev alabilir miyim ?bunun icin ne yapmam gerekir tesekkur ederim

  1. kurs açmak istediğiniz halk eğitim merkezine başvurulur. usta öğretici başvuruları çoğunlukla eylül ayında alınır.

   1. Eylül Elif dedi ki:

    Merhaba usta öğreticilik belgem var halk eğitim merkezinde görev almak istiyorum kayıtlar devam ediyor mu?

    1. her halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri farklıdır, çoğunlukla eylül ayında alınır.

 11. Nurten yilmazcan dedi ki:

  Merhaba ben muhasebe önlisans mezunuyum,sonrasında iki yıl çocuk gelişimi ve eğitimi alanında kiz meslek lisesinden dersler alıp,Herbir ders için MEB den onaylı sertifikalarım ve bir yıl staj belgem mevcut,usta öğretici olabilir miyim

  1. Programları bilmek koşulu ile muhasebe ve finansman alanında temel muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, ön muhasebe kurslarında görev almak için başvurulabilir.

 12. Gündüz dedi ki:

  Merhaba, ben kimya lisans mezunuyum.Öğretmenlik formasyonumda mevcut.
  İkinci Üniversitesi olarak aöf fotoğrafçılık ve kameranlık okuyorum. Bu dönem bitecek.
  Halk Eğitim merkezlerinde fotoğrafçılık üzerine usta öğreticilik yapabilir miyim? Bunun için ne yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Fotoğraf, Fotoğraf Ve Video, Fotoğraf Ve Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarım, Grafik Öğretmenliği, Grafik Bölümü Ana Sanat Dalı Lisans Bölümü Mezunu Olan Öğretmenlik Formasyon Belgesi Sahipleri Fotoğraf Çekimi Kursu Açabilir.

 13. Serkan dedi ki:

  Elektrik ogretmenligi lisans mezunuyum usta ogreticilik yapabilir miyim ?

  1. elektrik elektronik teknolojisi alanında http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=17&alan=Elektrik-Elektronik%20Teknolojisi açılan bazı kurslarda görev alabilirsiniz.

 14. cem ürer dedi ki:

  merhaba ben halk eğitim merkezinden 2012 senesinde arıcılık kursunu bitirerek belgemi aldım halen arıcılık ile uğraşıyorum halk eğitim merkezlerinde arıcılık eğitimi verebilirmiyim bilgi rica ediyorum teşekkürler

  1. arıcılık kursunu veteriner hekimler ve zootekni lisans mezunları verebilir.

 15. Büşra dedi ki:

  Merhaba ben dış ticaret önlisans mezunuyum halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak görev alabilir miyim?

  1. bildiğim kadarıyla halk eğitimde dış ticaret uzmanlığı kursunu sadece Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği mezunları açabiliyor…

 16. Ayla dedi ki:

  Merhaba ben sosyoloji mezunuyum ve ayrıca aile danışmanlığı sertifikam var.halk eğitim merkezlerinde aile çocuk eğitimi verebiliyorum usta öğreticilik belgesi olmadan?

  1. o alanda ustalık belgesi bulunmuyor. ustalık belgesi sadece 3308 sayılı mesleki eğitim kapsamındaki meslek dallarında veriliyor.

   1. Ayla dedi ki:

    Yaşlara göre çocuk eğitimi verebilmek için ne yapmamız gerekiyor

    1. aşağıdaki şartları taşıyanlar halk eğitim merkezlerinde şahsen başvuruda bulunabilir, usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezine göre değişmekle birlikte çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınır, yıl içerisinde usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri de bulunabilir.

     Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alan Öğretmenleri Ve/Veya Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri
     Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alan Öğretmeni Ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni Olarak Atamaya Esas Lisans Programlarından Mezun Olanlar
     Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde; öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlardan karşılanır.

 17. Songül dedi ki:

  Merhaba
  Ben önlisans muhasebe bölümü mezunuyum
  İğne oyasından sertikalarım var.
  Usta öğretici belgesi alamıyorum düz lise çıkışlı
  Olduğum için şartlar ağır. Hiçbir şekilde halk eğitimlerde usta öğreticilik yapamaz mıyım.
  Şimdiden duyarlılığınız için teşekkürler…..

  1. mesleki eğitim merkezlerinden alma dışında sadece almak istediğiniz alanda ön lisans bitirip 1 yıl alanında çalıştıktan sora ustalık belgesi alınabilir.

 18. havva dedi ki:

  Merhaba ben tarih Bölümü mezunuyum formasyonumda var.halk eğitimde osmanlıca dersi verebiliyor muyum mümkün mü acaba?

  1. tarih lisans bölümü mezunu olup formasyon belgesi olanlar osmanlıca kursu açabilir.

 19. Mercan dedi ki:

  Merhaba, çocuk gelişimi lisans öğrencisiyim halk eğitimde kurs açabilirmiyim? Teşekkürler

  1. önceden 3 ve 4. sınıf öğrencileri kurs açabiliyordu halen açılabiliyor mu halk eğitim merkezine sorunuz.

 20. nilufer dedi ki:

  Merhaba,Kadıköy halk egitimi merkezinde
  ustaögreticilik yaptım ve önlisans diploması ile sertifikalarım mevcut usta ogreticilik seminerine bir defaya mahsus olmak uzere katılmıs fakat kadroya mevcut kontenjan durumundan dahil olamamıstım tekrar ögreticilik yapabilmek için ne yapmalıyım bilgilendirirseniz sevinirim ilgilerinize simdiden cok tesekkurler…

  1. usta öğretici olarak görev almak istenilen halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihlerinde arasında şahsen başvurulmalıdır.

 21. Nergiz dedi ki:

  Merhaba Atatürk kız meslek lisesi mezunuyum alanimda belediyenin açmış olduğu kurslardan sertfilalarim var ayrıca usta ögretici belgem de var nerelere basvurmam gerekiyor

  1. usta öğretici olarak görev yapmak istediğiniz halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri arasında halk eğitim merkezine şahsen başvuruda bulunmalısınız.

 22. Tuğçe dedi ki:

  Merhabalar. lise halkla ilişkiler ve organizasyon bölümü ve önlisans halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunuyum. ilgili branşlar için, var ise; kadrolu ve/veya kadrosuz usta öğretici olmak için ustalık belgesi almam gerekiyor mu?

  1. halkla ilişkiler ve organizasyon alanında açılan kurslar için usta öğretici olarak başvurabilirsiniz. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=27&alan=Halkla%20%C4%B0li%C5%9Fkiler%20ve%20Organizasyon%20Hizmetleri

   1. Tuğçe dedi ki:

    bütün bu bölümlere başvurmak için nasıl bir yol izlemeliyim? yüz yüze mi başvurmalıyım?
    başvurduğumda süreç kursa gösterilen rağbete göre mi yoksa usta öğretici açığına göre mi şekilleniyor?

    1. kursun açılması için en az 12 kişinin kursa ön kayıt olması gerekir. başvurular çoğunlukla şahsen yapılıyor, bazı halk eğitim merkezleri online başvuru alıp belgeleri elden teslim edilmesini istiyor.

 23. Zeliha dedi ki:

  Meraba ben meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi ve önlisans sosyal hizmet mezunuyum.Halk eğitimde kurs açabilir miyim veya usta öğretici olarak herhangi bir bransta çalışabilir miyim?

   1. Zeliha dedi ki:

    cumartesi ve pazar gunleride çalışma oluyor mu ve bu kac saat oluyor?

    1. hafta sonu kurs açılırsa olabilir, günde an fazla 8 saat.

 24. tugba dedi ki:

  merhabalar ben açık ogretim cocuk gelişim liseden yeni mezun oldum halk eğitim ismek vb kurumlarda usta öğretici olablirmyim usta öğretici olmak icin ne yapmam gerek.

  1. en az alanınızda ön lisans mezunu olmanız gerekli.

  2. alanınızda en az 2 yıllık ön lisans mezunu olmanız gerekli.

 25. tugba dedi ki:

  merhabalar ben cocuk gelişim lise mezunuyum ismek yada halk egitimde ogretmenlik yapmak istiyorum usta ogretici sinavina girip bu yerlerdeogretmenlik yapablirmyim yapmam icin neler gerekli.

 26. Mahmut dedi ki:

  Merhaba ben geleneksel el sanatları onlisans mezunuyum. Kendime bir is yada gorev bulmak icin neler yapmaliyim nasil olacak yardimci olabilirmisiniz

  1. halk eğitim merkezlerinde el sanatları alanında açılan kurslar için usta öğretici olarak başvurabilirsiniz. her halk eğitim merkezinin usta öğretici başvuru tarihleri farklıdır, her kurum kendi başvuru tarihini ilan eder. çoğunlukla başvurular temmuz, ağustos ve eylül aylarında alınır. başvuru için gerekli belgeler ile kuruma şahsen başvurulur. https://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-merkezi-usta-ogretici-basvuru-formu/

 27. Selin dedi ki:

  Merhaba,
  Ben kimya bölümü lisans mezunuyum.
  1.Halk eğitim merkezinde kimya ile ilgili usta öğreticilik yapabilir miyim?
  2.HEM’de başka herhangi bir branştan kurs görüp usta öğretici olabilir miyim?
  Aydınlatırsanız çok sevinirim.

 28. Nur dedi ki:

  Meraba Ben beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olabilir miyim?

  1. spor alanındaki kurslarda görev alınabilir.

 29. busra dedi ki:

  Merhaba ben psikolojik danismanlik mezunuyum acaba halk egitim merkezlerinde kurs acma veya calisma olanagim var mi?

  1. Rehber öğretmen olarak görev alınabiliyor.

   1. Cgl dedi ki:

    Merhaba felsefe mezunu olup rehberlik sertifikası ( m.e.b )olanlarda rehber öğretmenlik yapabilir mi

    1. rehberlik sertifikası olanlar yapabilir.

 30. Nur dedi ki:

  Merhaba ben bankacılık ve sigortacılık önlisans mezunuyum usta ogretici olabilir miyim

  1. halk eğitim merkezlerinde o alanda bir kurs şuan için açılmıyor.

 31. sema dedi ki:

  Mrb ben İngilizce bölümüm halk eğitim kurslarında usta öğreticilik yapabilir miyim?

  1. halk eğitim merkezlerinde ingilizce kursu açabilmek için öncelik sıralaması.
   A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler.
   B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
   C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
   1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
   a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
   i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
   D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 32. Gizem Merve dedi ki:

  Merhabalar;
  Ben meslek lisesi yiyecek ve içecek mezunuyum ön lisans olarak da turizm ve otel işletmeciliği bitirdim bu bölümlerde mezun usta öğretici olunabilir mi? Bu konuyla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.

  1. Halk eğitim merkezlerinde yiyecek ve içecek hizmetleri alanında açılan bazı kurslarda usta öğretici olarak görev alabilirsiniz. örnek bulaşıkçı meydancı. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=70&alan=Yiyecek%20%C4%B0%C3%A7ecek%20Hizmetleri

 33. abdullah kara dedi ki:

  Belediye konservatuvarından katılım belgesi alanlar kadrosuz usta öğretici olur mu böyle çalışanlar var bakanlık kesinlikle olmaz diyor ama bazı halk eğitimler çalıştırıyor öğrençiler memnun olmasa da bunula ilgili derneginiz bilgi sunmasını istiyorum. Burada çok büyük üsulsüzlük yapılmaktadır. bunu açilen açıklanması lazım iyi çalışmalar

  1. Usulsüzlük konusunu resmi kurumlara iletmeniz gerekir. müzik ve gösteri sanatları alında açılan kurslarda usta öğretici alım sıralaması aşağıda belirtilmiştir.
   EĞİTİMCİLER
   1.Programın uygulanmasında Müzik ve Gösteri Sanatları alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2.Programın uygulanmasında gerektiğinde Müzik ve Gösteri Sanatları alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3.Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 34. Fatmanur dedi ki:

  Merhaba ben isletme lisans mezunuyum fakat takitasarimi usta öğretici olmak istiyorum. 4 aydır taki kursuna gidiyorum ama bu alanda kariyer yapmak hedefim. Neler yapmam nasıl bir yol izlemem gerekir.

  1. Alanında Lisans Ve Ön Lisans Mezunları Dışında Dekoratif El Sanatları Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi, Takı İmalatı Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesi, Liselerin Takı İmalatçısı Ve Kuyumculuk Bölümleri Mezunları. Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınır.

   1. DUYGU dedi ki:

    Selamlar, ben 2 yıllık Halkla ilişkiler ve Tanıtım, 4 yıllık da Kamu Yönetimi mezunuyum, usta öğretici olarak hangi alanlarda başvuru yapabilirim, bilgi verirseniz sevinirim, şimdiden çok teşekkürler…

    1. Halkla İlişkiler Tanıtım Ön Lisans Mezunları Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Alanında, Kamu Yönetimi Mezunları Hukuk Alanında Kurs Açmak İçin Başvurabilir.

 35. sibel dedi ki:

  Merhaba,
  Ben Güzel Sanatlar yüksek okul mezunuyum. Tığ işi örgü oyuncak ( amigurumi ) yapıyorum. İngilizce kitap yazdım. 4 yıldır bu işle uğraşıyorum. Her şeyi kendim öğrendim. Usta oldum. Yazdığım e-book lar dünyadaki pek çok insana ulaştı. Şimdi ülkemde bu sanatı öğretmek istiyorum. Fakat bu konuda bana kim usta öğretici belgesi verecek. Nasıl bir yol izlemeliyim. Kim ile görüşmeliyim. Aydınlatırsanız çok sevinirim.
  Sibel

  1. Ustalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) Tarafından Verilir, Buradan Bilgi Alabilirsiniz. Ustalık Belgesi Alabilmek İçin Mesleğin Çalışılan İlde 3308 Sayılı Kanunun Kapsamında Olması Gereklidir. Kanun Kapsamında Olmayan Meslek Dallarında Kalfalık Ve Ustalık Belgesini İlgili Meslek Odaları Verir.

Yorum Yaz