<style>.lazy{display:none}</style>Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır
Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır, Halk Eğitimde Usta Öğretici Nasıl Olunur, Usta Öğretici Kimdir, Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuruları Ne Zaman Yapılır, Usta Öğreticinin Görevleri ve Taşıması Gereken Vasıflar Nelerdir.

Usta Öğreticiler Part Time Veya Full Time Olarak Görev Alabilir. Part Time Olarak Görev Alan Usta Öğreticilere Açtıkları Kurs Saati Kadar Ücret Ödenir. Kursun Hafta İçi, Hafta Sonu, Gündüz Yada Akşam Ve Açıldığı Yere Ve Usta Öğreticinin Eğitim Durumuna Göre Saat Ücreti Farklılık Gösterir.

Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları İçin Tıklayın.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır, Kursun Eğitim Süresi, Usta Öğreticilik Başvuruları:

Usta Öğreticilik Belgesi Nereden Alınır

Usta Öğreticilik Belgesi Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınır.

Usta Öğretici Belgesini Kimler Alabilir:
Ustalık Belgesi Yada İş Yeri Açma Belgesi Sahibi Olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan İş Pedagojisi Kurslarını Başarı İle Tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” Verilir.
Usta Öğreticilik Kursu Eğitim Süresi Ve Kursun Konuları:
Kursun Eğitim Süresi 40 Saat.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Olma Şartları İçin Tıklayın.

Usta Öğreticilik Belgesi Kursu Başvuru Belgeleri:
Kimlik Fotokopisi
3 Adet Resim
Dilekçe
Ustalık Belgesi Aslı Ve Fotokopisi (Aslı Görülüp Onaylandıktan Sonra İade Edilir)

Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller Bakanlıkça Belirlenip Yayınlanmaktadır.
Yabancı Uyruklular Da Gerekli Koşulları Taşımaları halinde Ücretli Usta Öğretici Olarak görev alabilirler.

Usta Öğreti Kursunun Konuları Ve Eğitim Süreleri:

Çıraklık Ve Mesleki Eğitim İlkeleri: 4 Saat
Eğitim Psikolojisi: 3 Saat
Eğitimde İletişim Ve İletişim Araçları: 4 Saat
Meslek Analizi Ve Öğretim Programlarının Hazırlanması: 8 Saat
Atölye Ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları: 8 Saat
İş Güvenliği: 4 Saat
İş Kalitesi Ve Maliyet İlişkileri: 4 Saat
Öğrenme Ölçme Ve Değerlendirme: 3 Saat
Sınav Değerlendirmesi: 2 Saat
Toplam: 40 Saat Eğitim Süresi
Ustalık Belgesi Sahibi Olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan İş Pedagojisi Kurslarını Başarı İle Tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” Verilir. Bir İş Yerinde Çırak/Kalfa Çalışabilmesi İçin O İş Yerinde Mutlaka Çırak/Kalfanın Pratik Eğitiminden Sorumlu Olacak Usta Öğretici Belgesi Sahibi Bir Usta Öğretici Bulunmalıdır.
Kursa Katılanların Başarılı Sayılabilmeleri İçin Kurs Sonunda Yapılan Sınavda, En Az 45 Puan “Geçer” Not Almaları Gerekir. Sınavda Başarılı Olamayanlar, Daha Sonra Açılacak Kursların Bitiminde Yapılacak Sınavlara Katılabilirler.
Usta Öğreticilik Kurslarına Katılmak İsteyenler Usta Öğretici Kursu Başvuru Dilekçesi Doldurarak Merkezimize Başvuruda Bulunurlar. Kurs Grupları Oluşturulduğunda Adaylara Kurs Tarihleri Bildirilerek Çağrı Yapılır.

Usta Öğreticilik Belgesi Kursları Ne Zaman Açılır:
Ustalık Belgesi Veya İş Yeri Açma Belgesi Sahibi Herkes Dilediği Zaman Kurslara Başvurabilir. Kurs İçin Yaklaşık 20 Kişilik Başvuru Olduğunda Kurs Başlatılır. Usta Öğreticilik Kurslarına Katılanlar Toplam Ders Saatinin Dörtte Birinden Fazla Devamsızlık Yaparsa Başarısız Olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Usta Öğretici Belgesi Ne İşe Yarar:
Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler Tarafından Açılan Kurslar, Mesleki Eğitim Merkezleri Yada Meslek Liselerinde Usta Öğretici Olarak Çalışmak İsteyenlerde Bulanması Gereklidir.
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Yapacağı İş Yerlerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunmalıdır. hemhalkegitim.com

Çıraklık Sistemine Kayıt Olmak İsteyen Öğrencilerin Çalışacakları İşyerlerinde Usta Öğretici Belgesi Bulunması Zorunludur.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları Ne Zaman Yapılır:

Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğreticilik Başvuruları Kuruma Göre Değişmekle Birlikte Ağustos Ayında Başlayıp Eylül Ayı Sonunda Sona Ermektedir. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu Yapacağınız Halk Eğitim Merkezinin Resmi İnternet Sitesinde Başvuru Tarihleri İlan Edilir.

Usta Öğretici Eğitimi İçin İş Pedagojisi Kursuna Katılan Ustalık belgesi sahiplerinin Devamsızlıkları, Her bir Ders İçin Ayrı Ayrı Tutulmaktadır. Ustalar, Eğitim Süresinin En Az ¾’üne Devam Etmek Zorundadırlar. Daha Fazla Devamsızlığı Olanlar, Daha Sonraki Bir Tarihte Düzenlenecek Kurslarda Devam Edemedikleri Derslere Katılırlar.

Usta Öğreticilerin İş Pedagojisi Kurs Sonu Sınavı, Test Şeklinde Yapılır. Soru Sayısı, Derslerin Ders Saatleri Dikkate Alınarak Belirlenir. Konuların İşlenmesinde Ayrı Öğretmenlerin Görev Alması Durumunda Sorular, İlgili Öğretmenlerce Hazırlanarak Kurs Sonunda Tek Sınav Şeklinde Uygulanır.
Kursa Katılanların Başarılı Sayılabilmeleri İçin Kurs Sonunda Yapılan Sınavda, En Az 45 Puan “Geçer” Not Almaları Gerekir. Sınavda Başarılı Olamayanlar, Daha Sonra Açılacak Kursların Bitiminde Yapılacak Sınavlara Katılabilirler.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuru Belgeleri:
Başvuru Formu (Tıkla İndir)
1.Diploma Fotokopisi
2.Öğrenim Belgesi ( Diploma Veya Okul Çıktı Belge Sureti, Kurs Sertifika Suretleri)
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Seminer Belgesi Fotokopisi (Varsa Geçmiş Yıllardan Alınmış Belgelerden Herhangi Biri)
5.Daha Önce Görev Yaptığına İlişkin, Görev Yaptığı Yerden Veya İlçeden Alınmış Belge.
6.Plastik Şeffaf Telli Dosya (5 Adet); Poşet Dosya (5 Adet)
7.Sabıka Kaydı
Not: Evraklar Yukarıdaki Sıralamaya Göre Düzenlenip, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Telli Dosya İle Teslim Edilecektir.

Usta Öğretici Kimdir:
Ustalık Yeterliğini Kazanmış; Aday Çırak, Çırak, Kalfa İle Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Öğrencilerinin İş Yerindeki Eğitiminden Sorumlu, Meslekî Eğitim Tekniklerini Bilen Ve Uygulayan Kişidir.

Ustaların Usta Öğretici Eğitimi:
İşyerinde, Sanatını Çıraklara Öğretmekle Görevli Ustaların Katıldığı Eğitimdir. Bu Eğitimi Görmeyen İşyeri Sahibi Veya Ustaların Yanlarında Veya İşyerlerinde Çırak Çalıştırmaları Mümkün Bulunmamaktadır (3308 Sayılı Kanun 31. Maddesi). Bu Eğitimle Çırak Yetiştirme Sorumluluğunu Üstlenen Ustaların Sanatını Başkasına İyi Bir Şekilde Öğretme Yöntem Ve Tekniklerini Öğrenmelerini Hedeflenmektedir. Bu Amaçla Hazırlanmış Bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 Saat Sürelidir. hemhalkegitim.com

Usta Öğreticilerin Görevleri Nelerdir

1-Öğretme Ve Öğrenme Konularını , Öğretim Metotlarını Ve Tekniklerini Bilir.Bunları Teorik Ve Pratik Eğitime Uygular.
2- Uygulama Çalışmalarını İyi Planlar. Disiplinli Ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı Sağlar.
3- İş Yerinde Ağırbaşlı Ve Olumlu Davranışları İle Örnek Teşekkül Etmelidir.
4- Çeşitli Öğretim Araç Ve Gereçlerinin Hazırlanmasını Ve Yerinde Kullanılmasını Bilir.
5- İyi Bir Gözlemci Görevini Yapar Ve Rehberlik Eder.
6- Öğretmeye Devamlı Arzuludur.
7- Uygulamalı Ve Teorik Çalışmaları Objektif Olarak Değerlendirir.

Bu Günün Sanayisinde Üretimi Yapmak Yeterli Olmayıp, Kaliteli Ve Standartlara Uygun Üretmekte Mecburiyet Haline Gelmiştir.Üretilen Ürünü Standartlarla Karşılaştırıp Düzeltilmesi İstenen Yerlerini Düzelttirebilmelidir.
Kısaca İş Yerinde Her Faaliyeti Değerlendirecek Olan En Başta Gelen Kişi Usta Öğreticidir.
Mesleğine Gerçekten Vasıf Olan Bir Kişinin Başkalarını O Meslekte Yetiştirmek İçin Öğretmesi Gereken Hususları Bilmesi , O Kişinin Başarılı Bir Usta Yada Usta Öğretici Olacağını Garanti Etmez.Çünkü Bir Mesleği Öğretebilmek İçin Öğretim Metotları İsmi Adı Altında Toplanan Teknikleri ,Amaçları , Düşünceleri Ve Özel Becerileri De Bilmek Gerekir. hemhalkegitim.com

Çünkü Nelerin Öğretileceğini Bilmekten Başka O Hususları En İyi Şekilde Nasıl Öğreteceğini De Bilmesi Gerekir. Başka Bir Deyişle Bir Kişinin Mesleği Başkalarına Öğretebilmesi İçin Önce Kendisinin İkinci Bir Mesleği Yani Öğretmenlik Mesleğini Öğrenmesi Gerekir.
Anlatılan Konunun Öğrenci (Çırak) Tarafından Rahatça Anlaşılması İçin Usta Öğreticinin Bir Öğretim Planı Yapması Gerekir.Öğretimin Bu Amaçla Planlanması Usullerine Öğretim Metotları Denir.

Başlıca Öğretim Metotları Anlatım ,Soru Cevap, Çizim. Gösteri Ve Uygulamalı Öğretimdir.
Yaptığı Öğretimin Başarılı Olmasını İsteyen Bir Usta Öğretici Bu Metotlardan Rast Gele Birini Seçemez.Uygun Bir Seçim Yapabilmesi İçin Seçtiği
Metodu Nasıl Kullanacağını Bilmesi Ve Metotların Her Birinin Çıraklar Üzerindeki Etkileri Hakkında Bilgi Sahibi Olması Gerekir.Kısaca Usta Öğretici Çırağın Nasıl Öğrendiğini Bilmesi Gerekir.
Çırağa Sanatını Öğretmek Ve Onu Bütünü İle Eğitmek Usta Öğreticinin Görevidir.

İlginizi Çekebilir: Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Olma Şartları

Usta Öğreticilerin Taşıması Gereken Vasıflar

Usta Öğreticilerimizin Kendilerinden Beklenilen Hizmetlerden Biriside, Etkili Ve Pratik Değeri Olan Bir Meslek Eğitimi Gerçekleştirmeleridir.
Bu Tür Bir Meslek Eğitimi Diğer Mecburi Unsurlarla Birlikte Hem Kendi Konusunda Hem De Öğretim Metotlarında Yetkili Olan Ustalarla Mümkündür.Vasıflı Usta Öğretici İş Dünyasının İstediği Bilgi-Beceri Ve İş Alışkanlıkları İle Fert Arasında Bağlantıyı Sağlar. Çırakların İhtiyaç Duyduğu Unsurları Zamanında Hızlı Ve Etkili Bir Şekilde Sağlar.

Her Hangi Bir İş Yerinde Belirtilen Hedeflere Varmanın İlk Şartı Eğitim Programını Uygulayacak Usta Öğreticinin Sanayinin İstediği Bilgi Beceri Seviyesine Sahip Olmasıdır. Günümüzde Bilim Ve Teknolojinin Hızla İlerlemesi Bir Kısım Bilgi Ve Becerileri Geçersiz Hale Getirirken ,Yeni Bilgi Ve Becerileri De Beraberinde Getirmektedir. Bu Sebeple Sanayinin İstediği İnsan Gücünü Eğitmek İçin Usta Öğreticilerin Kendisini Devamlı Bir Şekilde Yenilemesi Başarılı Bir Öğretim İçin İlk Ve Temel Mecburiyettir.
İyi Bir Usta Öğretici Öğretim Sırasında Devamlı Ara Değerlendirmeler Yapmalıdır.Çırağın İstenilen Hedefe Uygun Şekilde Öğrenmede İlerleme Sağlayıp Sağlamadığını Değerlendirmesi Gerekir. Bu Nedenle Usta Öğretici Uygun Sorularla Öğrenmeyi Test Etmeli Yada İş Yaptırma Yöntemi İle Çırakları Sınav Etmelidir.

Meyve Ağaçlarında Budama Usta Öğretici Olmak Koşulları
1) Tarım Teknolojileri / Tarım Alan Öğretmenleri, Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar.
2) Tarım Teknolojileri / Tarım Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
3) Tarım Teknolojileri / Tarım Alanlarına /Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri.
4) Tarım Teknolojileri / Tarım Alanlarına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokulu Mezunu Olanlar.

Makyaj Yapma Teknikleri Usta Öğreticisi Olma Koşulları
Saç Ve Güzellik Uygulamaları, Kuaförlük Ve Güzellik Öğretmenliği, Kuaförlük Ve Cilt Bakımı Lisans Mezunları.
Cilt Bakımı Ve Güzellik, Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri, Cilt Bakımı Ön Lisans Mezunları.
Güzellik Uzmanlığı, Cilt Bakımı Ve Güzellik Lise Mezunları.
Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi Sahipleri (Cilt Bakımı Ve Güzellik Yada Güzellik Hizmetleri)

Çağrı Merkezi Elemanı Kursu Usta Öğretici Olma Şartları
İletişim Ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık, İletişim Sanatları, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Lisans Mezunları.
Çağrı Hizmetleri Bölümü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Ön Lisans Mezunları.

Diksiyon Usta Öğreticisi Olma Koşulları
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Yüksek Lisans.
Türk Dili Ve Edebiyatı , Türk Halk Bilimi Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Mezunları.
Eğitim Fakültesi Mezunları Dışındaki Bölümlerde Formasyon Belgesi Zorunludur.

Osmanlıca Kursu Usta Öğretici Olma Şartları
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü Yüksek Lisans
Türkçe, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Din Kültürü Öğretmenliği, Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği Lisans Mezunları.
Eğitim Fakültesi Mezunları Dışında Formasyon Belgesi Şartı Aranır.

İlginizi Çekebilir: Ustalık Belgesi Alma Şartları

Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır, Halk Eğitim Usta Öğretici Belgesi Alma Koşulları Nelerdir.

Ziyaretçi Yorumları - 478 Yorum
 1. Eda dedi ki:

  Merhaba ben halk eğitimin güzellik ve saç bakım hizmetleri alanından kalfalığımı aldım şimdi saatini doldurdum ustalık sınavına da gireceğim. Nomalde maniküristlik yapıyorum ustalık belgesi ve iş yeri açma belgelerini aldığım taktirde halk eğitime başvurup maniküristlik sınıfı açabilir miyim? Normalde ön lisans mezunuyum ama kuaförlük ya da güzellik alanından değil yani meslek lisesi ya da bu bölüm mezunu olmadan halk eğitimde eğitmen olabilmek mümkün mü? Buna göre ilermeyi düşünüyorum bu konuda çok fayda sağlayıp istihdam sağlayacagımıda biliyorum ama tabi mezunıyet engellerine takılmazsam cevabınız için şimdiden teşekkürler

  1. Her Kurs İçin Farklı Eğitici Koşulları Bulunmaktadır. Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Alınır. E-Yaygın Usta Öğretici Başvuru Detayları İçin Tıklayın.
   Manikürist Kursu Açmak İçin Alanında Lisans Mezunu Olma Şartı Bulunuyor.
   El Bakımı Kursu Ustalık Belgesi + En Az 3 Yıl Meslek Deneyimi İle Açılabilir.
   El Ve Ayak Bakımı Kursu Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlar Açabilir.

 2. B. Altnts dedi ki:

  Merhabalar ben lisans sosyal hizmetler mezunuyum. Geçen yıl başvurdum ama 1. sıradasınız yazıyordu sadece. Başvurduğum alanlar açılmadığı için mi yoksa başka bir sebepten mi çağrılmamıs olabilirim. Bir önceki yıla baktığımda çok daha düşük puanı olanların görev aldığını listeden görebiliyorum. Sizce bu konuyla ilgili ne yapmam gerekir. Ayrıca usta öğretici belgesi mi almalıyım. Alanımla ilgili birçok da sertifikam var…

  1. Başvurduğunuz Kurslara Talep Oluşmamış Olabilir. Halk Eğitim Merkezinden Bilgi Almayı Deneyin. Usta öğreticilik belgesi ek 1 puan getirir, zorunlu değildir.

   1. Elif Bitmez dedi ki:

    Merhaba, iki ayrı önlisans bölümü mezunuyum.Geleneksel el sanatları bölümüne bağlı branşlardan kurs açmak istedim, seçtiğim branşlarda 1 yıllık öğretmenlik tecrübem olmadığı gerekçesiyle red edildim. Nasıl bir yol izlemeliyim? O 1 yıllık tecrübeyi nerede ve nasıl kazanacağım lütfen yardımcı olur musunuz? İyi çalışmalar.

    1. https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx
     Kurs Programı Olarak Geçen Modüllerde Deneyim Şartı Aranıyor, Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı) Kurs Programlarında Çoğunlukla Mesleki Deneyim Şartı Bulunmuyor.
     Mesleki Deneyim Şartı Bulunmayan Kurslara Başvuru Yapınız. Seviye Bölümünde Beceri Geliştirme Yazan Kurslara Bakınız.
     Modüllerden Eğitici Şartları Koşullarını Kontrol Ediniz.

    2. Elif Bitmez dedi ki:

     Teşekkür ederim, iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.

 3. Gülden dedi ki:

  Merhaba ben Gıda Kalite kontrol ve Analiz yüksel okul okudum ardından gıda mühendisi tamamladım. Usta öğretici belgesi veya formasyon için nasıl bir yol çizmeliyim bunlara nezaman başvurularınız bilgi alabilir miyim lütfen

  1. Usta öğretici belgesi zorunlu değildir. Usta öğreticilik belgesi sahipleri ek 1 puan alırlar. Öğretmenler ve pedagojik formasyon belgesi olmayanlar usta öğretici oryantasyon kursuna katılması zorunludur. (30 saat)
   Usta öğreticilik belgesi mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.
   Usta öğretici oryantasyon kursu halk eğitim merkezleri tarafından açılır.
   Ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınır.
   Usta öğretici oryantasyon kursu için halk eğitim merkezlerinden yada e-yaygın sisteminden kayıt olunabilir, kurs açılması talebinde bulunulabilir.
   Usta öğreticilik belgesi için mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 4. gamze dedi ki:

  Merhaba, ben lisede gıda kalite kontrol bölümünü okudum, ardından üniversitede 4 yıllık diyetisyenlik mezunuyum. Halk eğitim kurumlarında alan farketmeksizin eğitmenlik, öğretmenlik yapmak istiyorum. Böyle bir imkanım var mı ya da nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. öğretmen atama koşullarını taşıyanlar, öğretmen atamaları esnasında halk eğitim merkezlerini tercih edebilir.
   ücretli usta öğretici olarak kurs açmak için e-yaygın sisteminden usta öğretici başvurusu yapılır. başvurular ağustos ayında alınır. ağustos ayı sonrası yapılan başvurular takvim dışı başvuru olarak değerlendirilir. takvim dışı başvurular ağustos ayında başvuranların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.
   Beslenme Ve Diyetetik bölümü mezunları aile ve tüketici bilimleri ve yiyecek içecek hizmetleri alanındaki kurslar için başvuru yapabilir.

 5. Ceyda dedi ki:

  Merhaba, bu yıl El Sanatları bölümünden Lisans diplomamı alacağım. Kadrolu çalışan olarak atanmak için için Kpss’ye girmeden önce formasyon almam gerekir mi?

  1. Halk eğitim merkezleri öğretmenlik atamalarında tercih edilebilir. Öğretmenlik şartları geçerlidir.

 6. Sumeyra dedi ki:

  Merhaba. Edebiyat bölümü mezunuyum ama formasyonum yok. Kurs açmam için ne yapmam gerekiyor. Oryantasyon eğitimi alsam yeterli mi?

  1. Öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında usta öğretici oryantasyon kursu zorunludur.
   Başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır.
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

   1. Safiye dedi ki:

    İyi günler ben sosyal bilgiler öğretmenliği lisans mezunuyum. Dekoratif el sanatları bölümünden usta öğreticilik belgesi almak istiyorum. 850 saat kursum var. Usta öğreticilik belgesi almak için ustalık belgesi almam gerekiyor mu acaba? Yoksa gerek kalmadan usta öğreticiliğe başvurabilir muyum?

    1. önce ustalık belgesi alınmalı.
     Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi toplamı en az 756 saat mili eğitim onaylı kurs bitirme belgelerine sahip olanlar ustalık beceri sınavına girer.

   2. Şamil Öztürkmen dedi ki:

    Kolay gelsin iyi çalışmalar ben Türk Halk oyunları usta öğreticilik belgesi almak istiyorum bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim

    1. Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Açılabilecek Kurs Programlarında Kaldırıldı.
     Türk Halk Oyunları Federasyonundan En Az 2. Kademe Antrenör Belgesi İle Kurs Açmak İçin Başvuru Yapılabilir.

 7. Piril dedi ki:

  Merhaba Gida muhendiyim ayni zaman da liseyide teknik tekstil olarak bitirdim is pedogojisi alarak her iki alanda da usta ,gretici olabilir miyim nasil bir yol izlemem lazim

  1. Gıda Mühendisleri Gıda Teknolojisi Alanı İçin Başvurulabilir. Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumları Tekstil Alanı Mezunları Meslek Deneyimi (1-3 Yıl) Şartı İle Kurs Açabilir.
   Usta Öğretici Oryantasyon Kursu Belgesi İstenir. (Öğretmenler Ve Formasyonları Olanlar Dışında)
   Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Alınır. Yıl Boyunca Başvuru Yapılabilir. Ağustos Ayı Sonrası Yapılan Başvurularda Ağustos Ayı İçindeki Başvurular Değerlendirildikten Sonra Değerlendirmeye Alınır.

 8. Gökhan IŞIK dedi ki:

  merhaba. ben 2003 yılın meslek lisesi bilgisayar donanım bölümü mezunuyum. çıraklık eğitim merk. aldığım bilgisayar bakım onarım belgem de var. şimdi cezaevinde infaz ve koruma memuru olarak çalışıyorum. kurumumuzda halk eğitim merkezi aracılığı ile kuaförlük, ahşap oymacılığı hafızlık, okuma yazma kursları gibi kurslar veriliyor. bu durumda ben bilgisayar kursu verebilirmiyim. iyi çalışmalar…

  1. Bilgisayar işletmenliği kursu için mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojisi alanı mezunları en az 3 yıl meslek deneyimi şartı ile kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 9. Fatma Erdogan dedi ki:

  Merhaba iyi aksamlar 3 senedir bu 4. Senem halk egitim dikis kursuna gidiyorum bir 650 saat digeri 550 saatlik 2 tane belgem var ve meslek lisesi banka bolumu mezunuyum ben bu belgelerle usta ogreticilik kursuna basvurabilirmiyim ve bu belgeyle eger alirsam halk egitim.kurslarinda belediye kurslarinda ogretmenlik yapabilirmiyim usta ogreticilik kursuna nereye basvurabilirim kadikoyde ikametgah ediyorum

  1. Öncelikle ustalık belgesi alınması gereklidir. Ustalık belgesi için Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi toplamı en az 756 saat mili eğitim onaylı kurs bitirme belgelerine sahip olanlar ustalık beceri sınavına girer.
   Ustalık belgesi mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.
   Ustalık belgesi sahipleri usta öğreticilik kursuna katılabilir.
   Ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden alınır. Başvuranlar arasında yapılan sıralama ile kurslar yıl içinde açılır. Başvuru sıralaması ek-2 usta öğretici değerlendirme formundaki puanlamaya göre yapılır.
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

  2. RİNDA dedi ki:

   Gıda Mühendisi ve Aşçılık mezunuyum. Aşçılık için Usta Öğretici belgesi alacağım. Kariyer anlamında nasıl bir yolda ilerleyebilirim.

   1. Ücretli Usta Öğretici Olarak Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs Açmak İçin Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Başvurulabilir.

 10. Sinem dedi ki:

  Merhaba. Çocuk gelişimi lise mezunuyum. Çocuk gelişimi lisans son sınıf öğrencisiyim. Usta öğretici belgesine sahibim. Mezun olduktan sonra usta öğreticilik yapmak istiyorum. Başka bir eğitim almam gerekiyor mu bunun için? Nasıl başvurmam gerekiyor? Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. öğretmenler ve formasyonu olanlar dışındakilerin usta öğretici oryantasyon kursuna (30 saat) katılması zorunludur. kurs halk eğitim merkezlerinde açılır. ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında e-yayın sistemi üzerinden alınır.
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

   1. Nur dedi ki:

    Bu belgeleri ortaokul mezunlarida alabiliyormu.

    1. ustalık belgesi sahipleri alabilir. ustalık belgesi alabilmek için en az ilköğretim mezunu olmak gerekli.

     1. Nurcan dedi ki:

      Ustq ogretici belgesi veriyormusunuz

     2. mesleki eğitim merkezleri verir.

     3. Eyyup dedi ki:

      Ustalık belgesi nereden alabilirim

     4. Sevinc dedi ki:

      Merhaba,
      Yuksek mühendis diplomam var. Yabancı dil usta öğretici belgesi icin ne ypmam gerekir?

     5. Örnek İngilizce a1 seviyesi eğitici sıralaması
      A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.

      B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim
      Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.

      C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:

      1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

      2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;

      a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

      b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
      i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

      ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.

      D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS’ den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.

 11. Arif Hikmet Akyapı dedi ki:

  Hocam selamın aleykum ben düz lise (açık öğretim lisesi) mezunuyum. Resim ustalık belgesi alsam halk eğitimden ben halk eğitim de çalışma imkanı olur mu. kolay gelsin selam

  1. öncelik sırasına göre;
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
   3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   4. En az lise mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Görsel Sanatlar/Resim Eğitimi sertifikasına sahip olanlar,
   5. En az lise mezunu olup, en az 2 yıl (eğitim öğretim yılı) resim eğitimi aldığına veya resim eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar,

   1. Elif dedi ki:

    Hocam iyi geceler bu gün kü usta öğreticilik sınavında başarısız oldum tekrar ne zaman girebilirim acaba

    1. Usta öğreticilik başvuruları sürekli yapılabilir. Başvurular e-mesem sisteminden iş pedagojisi kursu bölümüne yapılır.
     Adayın talebi doğrultusunda uzaktan yada yüz yüze eğitim yapılabilir.
     Uzaktan eğitim alacak adaylar kayıt anında, yüz yüze eğitim alacak adaylar ise kurs süresi sonunda e-Mesem sistemindeki “İş Pedagojisi Sınav İşlemleri” sayfasından “Sınava Ekle” kutucuğu işaretlenerek “E-Sınav Randevu İşlemleri” sayfasına aktarılacaktır.
     “E-Sınav Randevu İşlemleri” sayfasına aktarılan adaylar e-Sınav ücretlerini yatırabileceklerdir.
     Adaylar tarafından;
     T.C. Ziraat Bankasına, Türkiye Vakıflar Bankasına, Türkiye Halk Bankasına ATM ya da internet bankacılığı yoluyla veya https://odeme.meb.gov.tr adresinden 130,00(Yüzotuz) TL. e-Sınav ücreti yatırılacaktır.
     Her ay 1-15 ve 16-31 şeklinde 2 defa ücret yatırma dönemi açılmaktadır.
     Bu nedenle e-Sınavdan başarısız olan adaylar yukarıda belirtilen dönemlerde tekrar sınav ücreti yatırarak sınav randevusu alabilirler.
     Sınav ücretini yatıran ve eğitimini tamamladığını beyan eden adayın e-Sınav randevusu, e-Mesem sistemi “E-Sınav Randevu İşlemleri” ekranından oluşturulacaktır.
     Sistem tarafından boş olan en yakın tarihe sınav tarihi verilmektedir.

     1. Bahar dedi ki:

      Merhaba ben okur yazar belgesine sahibim ayrıca halk eğitim merkezi nden bilgi sayar ve kuaförlük belgem var okur yazar olmam bu eğitim merkezi ne neden olabilir mi bir sorun yaşayabilir miyim bilmiyorum bilgi almak istiyorum

     2. Ücretli usta öğretici olarak görev alabilmek için en az ilkokulu mezunu olmak gereklidir.

 12. münevver dedi ki:

  Merhaba. Mimari Dekoratif Sanatlar mezunuyum. Halkla İlişkiler ve reklamcılık bölümünden de muzun olmak üzereyim bu yıl. mesleki deneyim gerekli mi ? usta öğreticilik için teşekkürler…

  1. Lisans Programları İçin Zorunlu Değil, Ön Lisans, Lise Ve 4.Seviye Kurs Bitirme Belgeleri, Ustalık Belgesi Vb. Belgeler İle Başvuru Yapılan Bazı Kurs Programları İçin Meslek Deneyimi Şartı Aranır.
   Başvurularda Alanında Meslek Deneyimi Her Yıl İçin 1 Puan (180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır) En Fazla 10 Puan Kazandırır.
   Ücretli Usta Öğretici E-Yaygın Başvurusu
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 13. Asuman dedi ki:

  İyi akşamlar ben önlisans radyo tv proğramcılığı ve lisans da maliye mezunuyum aynı zamanda hazır giyim kurs bitirme sertifikam var.Amigurumi yapıyorum Amigurumi yada başka hangi alanda usta öğretici olabilirim

  1. Maliye Mezunları Muhasebe Ve Finansman Alanında,
   Radyo Tv Programcılığı Bölümü Mezunları Radyo Ve Televizyon Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

   1. Selim dedi ki:

    Yurtdışı na gitmek için usta öğretici belgesi gerekiyor nasıl alabilirim

    1. MYK mesleki yeterlilik belgesi istenir diye biliyorum…

     1. yasemin pazar dedi ki:

      MYK ve usta öğretici arasında ne farklar var . MYK nerden alabiliriz. İnegöl de araştırdım bulamadım

     2. MYK belgesi yurt dışında da geçiyor. Linkten kurum sorgulanabilir.
      Myk kurum sorgulama

 14. Canan dedi ki:

  Merhaba ben felsefe bölümü mezunuyum halk eğitimde memur olarak görev yapmak istiyorum bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olabilir misiniz?

  1. Felsefe Bölümü Mezunları Kişisel Gelişim Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir. Başvurular Eylül Ayında E-Yaygın Sitesi Üzeriden E-Devlet Şifresi İle Alındı.

 15. selda ılgın dedi ki:

  Merhaba ben ön lisans marka iletişim mezunuyum.Halk eğitimde ne kursu açabilirim.

  1. bildiğim kadarıyla açılabilecek bir kurs bulunmuyor.

 16. NURAN dedi ki:

  merhabalar ben onlisans cocuk gelişimi mezunuyum halk egıtım merkezlerınde cocuk gelişimi ve egıtımı kursu acabılır mıyım.Ve nasıl bir yol ızlemem gerekiyor.yrdımci olur musunuz. Teşekkur ederım.

   1. Ayşe Tds dedi ki:

    Ben önlisans tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ve sağlık kurumları işletmeciliği mezunuyum Halk eğitimde usta öğretici olarak çalışmak istiyorum

 17. moda tasarımı dedi ki:

  Merhaba ben moda tasarımı lisans mezunuyum halk eğitim merkezlerinde öğretim verebileceğim alanlar hangileridir acaba ve o alanlarda ustalık belgesi almam gerekir mi?

  1. Ustalık belgesi gerekli değildir. Giyim Üretim Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. öğretmenler ve formasyonu olanlar dışındakiler usta öğretici oryantasyonu kursuna katılmak zorundadır.

 18. Gizem dedi ki:

  Merhaba, ben 4 yüklük Auzef çocuk gelişimi okumaktayım, bitirince Halk eğitim merkezinde çalışmak istiyorum , bunun için hangi yolları izlememem gereklidir ?? Teşekkürler

  1. halk eğitim merkezlerinde ücretli usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. başvurular kurs açılmak istenilen halk eğitim merkezine yapılır.

   1. Ebru Altıntaş dedi ki:

    Merhaba ,önlisans deri konfeksiyon mezunuyum.sinif õğretmenliği formasyonum var.yapabileceğim bir kurs olabilir mi?5yil devlet okularinda ücretli öğretmenlik yaptim.

    1. Giyim Üretim Teknolojisi Alanı İçin Başvurulabilir. Mezuniyet Belgesi Yükledikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Kısmı İle Hangi Kurslardan Puan Alınacağı Görülür.
     Ücretli Usta Öğretici Başvuruları 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar E-Yaygın Sisteminden Alındı. Bu Tarihten Sonra Başvuru Yapanlarının Başvuruları, 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Başvuru Yapanların Başvurularının Değerlendirilmesinden Sonra Değerlendirilmeye Alınır.
     https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

     1. Esra dedi ki:

      Merhaba ben 2 yıllık acil hemşiresiyim . İlk yardım kursu vermek istiyorum. Verebilir miyim birde 3+1 sözleşmeliyim ne kadar ücret alırım?

     2. Ücretli usta öğretici olarak kurs açmak için başvurulabilir. başvurular ağustos ayında e-yaygın sisteminden alınır. Ağustos ayından sonra başvuranların başvuruları, ağustos ayı içinde başvuranların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirmeye alınır. Ücretler ders saatine göre ödenir. Derslerin gündüz, akşam, hafta içi ve hafta sonu olmasına göre 20-22 tl arası.

   2. Hacer dedi ki:

    Merhaba ben halkeğitim merkezlerinde 3 yaş ve üstü çocuklar için oyun odası oluşturulmasını ısrarla talep ediyorum. Çocuğumla birlikte sosyal etkinliklere katılmak istiyorum. Evde ekran başına bırakmak istemiyorum çocuklarımı. Çocuğumla birlikte halkeğitimdeki sanat kkurslarından yararlanmak istiyorum.

 19. ayşe dedi ki:

  merhabalar, işletme yönetimi mezunuyum. hangi branşta ustalık belgesi alabiirim? ve almak içinde önce sizde bir kursa gidip sertifikaya mı sahip olmak gereklli

  1. işletme yönetimi ön lisans mezunları en az 1 yıllık meslek deneyimi ile muhasebe ve finansman alanında kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 20. aylin dedi ki:

  merhaba ben ben saç bakımı ve güzellik hizmetleri ön lisans bölümü mezunuyum usta öğreticilik belgemi almak istiyorum ve daha sonrasında ne yapabilirim ?

  1. Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Mezunları Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında 1 Yıllık Meslek Deneyimi Şartı İle Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.

  2. Zehra dedi ki:

   Osmanlıca Türkçesi kursu aktifmi. Sertifika veriyormusunuz.
   Kayıtlar nezam oluyor. Ufaktan ml

   1. Kurslar yıl boyunca açılabilir. E-yaygın sitesinden takip edilebilir. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilir.

 21. Ahmet dedi ki:

  Merhabalar. Dikiş, dikiş teknikleri, modelleme, dikiş makinası ve bunları başkalarına aktarmak konusunda çok iyiyimdir. Bunları daha fazla kişiye aktarmak için usta öğretici olmak istiyorum. Dikiş usta öğretici olmak için ne yapmam gerekiyor?
  Reşekkürler

  1. el sanatları teknolojisi alanında ustalık belgesi sahibi olmak gereklidir.

   1. guler dedi ki:

    oncelikle iyi gunler.bugun halkegitim merkezi ustalikbelgesi formantasyonkursuna kayitta basvurdum.dikis alaninda tecrubem cokniyidir.ayrica sosyal hizmetler onlisans mezunuyum,mefrusat alaninda halk egitim merkezinde ogretmenlik yapmak cok istiyorum.ustaogreticilik belgesi aldikdan sonra vasvuruda bulunabiliyormuyuz .basvurabiliyorsak nereye ve nasil basvuruda bulunuyoruz,cevap verirseniz cok memnun olurum

    1. halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır. başvuru tarihleri kurumların resmi internet siteleri ile kurumlardaki panolardan ilan edilir. kurs açmak istenilen halk eğitim merkezine başvurulur.

 22. Elif dedi ki:

  Iyi gunler ben lise menzunuyum halk egitimde ogretici olarak calismak istiyorum bunun icin neler yapmaliyim

  1. alanında en az ustalık belgesi sahibi olmak gereklidir.

 23. Meryem dedi ki:

  Merhaba. Ben kamu yönetimi mezunuyum lisans. İşaret dili öğretici ve tercümanlık belgem var. Kurs açabilmem için gerekli şartlar nedir acaba öğrenebilirmiyim?

  1. Meral köse dedi ki:

   Iyi günler ilahiyat ön lisans ve sosyal hizmetler ön lisans mezunuyum. Milli eğitim de 4 yıl ücretli öğretmenlik yaptım 2 yılı arapça diğer 2 yılı da imam hatip meslek dersleri ve din kültürü derslerine girdim. Sizde çalışmak istiyorum ne iş yapabilirim. Ankara Gölbaşında yaşıyorum

   1. Sosyal hizmetler bölümü mezunları aile ve tüketici bilimleri alanında kurs açmak için başvuruda bulunabilir. İlahiyat ön lisans mezunları imam hatip lisesi mezunu olmaları durumunda kuran-ı kerim okuma kursu açmak için başvuruda bulunabilir.

   2. Yeliz yaşaak dedi ki:

    Merhabalar ben işletme lisans ve çocuk gelişimi önlisans mezunuyum işaret dili tercümanlık MEB onaylı sertifikam var birde bilgisayar dili sertifikam var hangi alanlarda usta öğreticilik yapabilirim bir de usta öğretici olabilmek için başka bir sertifika veya diplomaya ihtiyaç var mı

    1. İşletme lisans
     Muhasebe ve finansman
     Pazarlama ve perakende alanı
     Çocuk gelişim ön lisans
     Çocuk gelişimi alanı
     İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi sertifikası ile kişisel gelişim alanı türk işaret dili
     Öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında usta öğretici oryantasyon kursuna katılmak zorunludur.
     Mezuniyet belgesi ve diğer belgeleri yükledikten sonra kurs puanı butonundan hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.

 24. muhasebe dedi ki:

  Merhaba
  4 Senelik Ekonometri mezunuyum.6 senedir bir firmada ön muhasebe yapıyorum.Hangi alanda kalfalik ustalık ve usta öğretici belgesi alabilirim Teşekkürler ilginiz için.

  1. Feyza Beren dedi ki:

   Merhaba ben edebiyat mezunuyum formasyonum da var ne yapabilirim?

   1. Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Mezunları Formasyon Olması Koşulu İle Osmanlıca.
    Diksiyon Kursu Açabilir.

  2. Pınar dedi ki:

   Mrb ben ustalık belgesi almak için sınava girdim belgeyi aldıktan sonra halk eğitime kurslarda hocalık yapmak için başvurabilir miyim yoksa usta öğreticilik belgesinde almam gerekir mi

   1. ustalık belgesi ile de başvurulabilir. usta öğreticilik belgesi ek 5 puan getirir. usta öğretici oryantasyon eğitimi kurs programına katılmak zorunludur.

 25. sevda kıvrakdal dedi ki:

  merhaba : ) 4 yıllık gastronomi ve mutfak sanatları mezunuyum. pedagojik formasyon eğitimi aldım . iş deneyimim var şef olarak. usta öğretici belgesi almam zorunlu mu?

  1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunları yiyecek içecek hizmetleri alanında kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 26. Ayhan Akbayrak dedi ki:

  Merhaba,
  Ben Ayhan Akbayrak, 15 yıldır aktif olarak gitar sanatçılığı ve son 1 buçuk yıldır da gitar eğitmenliği yapmaktayım. Klasik gitar müziği albümü çalışmalarım devam etmekte ve aktif olarak uluslararası camiada dinleyiciye sahip 4 albümü olan bir grubun da eser üreticisi,prodüktörüyüm. 1 sene ve üzeri bir zaman zarfını kapsayacak şekilde gitar eğitmenliği yaptığımı belgelemem halinde Usta öğretici belgesi alma şansım olabilir mi? Bu belgeyi almam halinde T.C MEB’e bağlı müzik eğitimi hizmeti sağlayan kurumlarda gitar eğitmenliği görevinde çalışmam mümkün mü?

  1. Popüler Gitar Kursu Eğitici Koşulları
   Kurs Programının Uygulanmasında Öncelik Sırasına Göre;
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre, Müzik Öğretmeni Olarak Atananlar; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Müzik Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,
   3. Müzik Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   4. En Az Lise Mezunu Olup, En Az 1 Yıl (Eğitim Öğretim Yılı) Gitar Eğitimi Aldığına Veya Gitar Eğitimi Verdiğine İlişkin Belgeye Sahip Olanlar,
   5. Yöresinde Mahalli Sanatçı Olarak Tanınan Kişiler Veya Bu Çalgının Kaynak Kişisi Olarak Bilinenler

  2. Esra dedi ki:

   Merhaba ilahiyat önlisans mezunuyum pastacilik yapıyorum 4. Seviye kursunu bitirdim ve ustalık belgesi için kaydimi yaptım halk egitim de hocalık yapmam için başka ne gerekli

   1. usta öğretici oryantasyon eğitimi kursuna katılmak zorunludur. başvurular eylül ayında alınır, başvuru tarihleri kurumların resmi internet sitelerinden ilan edilir.
    usta öğretici değerlendirmeleri ek-2 formundaki puanlamaya göre yapılır.
    https://www.hemhalkegitim.com/halk-egitim-kadrolu-usta-ogretici-olma-sartlari/

 27. Argenc dedi ki:

  merhaba ben beden egitimi ögretmenliği mezunuyum halk egitimde kadrolu usta ögretici olarak nasıl işe girebilirim normal kurs açma gibi değil kadrolu alım nasıl oluyor bilgi alabilirmiyim

  1. atamalarda halk eğitim merkezleri tercih edilebiliyor.

 28. BCO dedi ki:

  merhaba. 12 yıllık mimarım ve 10 yıllık turkiyenin en büyük şirketlerinden birinde pazarlama ve tasarım yöneticilik tecrübem var. 2d, 3d çizim programlarında 7 yıl boyunca şirketimde eğitim verdim. 2 hafta önce şirketimi bırakarak, kendi şirketimi kurdum. Eğitmenlik için nasıl ilerleyebilirim? teşekkürler

  1. makine teknolojisi alanında kurs açmak için başvurulabilir. halk eğitim merkezleri usta öğretici başvuruları çoğunlukla eylül ayında alınır. başvuru tarihleri kurumların resmi internet siteleri ile kurumlardaki panolardan duyurulur. yıl içinde çeşitli branşlarda usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri bulunabilir.

   1. Leyla dedi ki:

    Lise resim bolumu, 2 yıllik serigrafi ve 4 yillik uluslararasi iliskiler bolumunu bitirdim.200 saat dekoratif ahsap susleme kursu aldim. 3 yıl egitim ugulama ve iş egitimi merkezinde serigrafi ogretmenligi yaptim.şu anda halk egitim merkezinin zihinsel engelli cocuklar icin actigi kurslarda ahsap susleme oğretmeliği yapabilir miyim? Ahsap suslemeden usta öğreticilik belgemin olmasi gerekiyormu?

    1. Ahşap Süsleme Eğitici Koşulları
     Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
     1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknoloji alanı El Sanatları ana sanat dalı öğretmeni olarak atananlar,
     • öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
     2. Diğer branşlarda öğretmen olarak atananlardan, El Sanatları dalına yönelik eğitim aldığını belgelendirenler,
     3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El Sanatları Teknoloji alanı El Sanatları dalına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
     4. El Sanatları Teknolojisi, alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
     5. El sanatları ile ilgili ön lisans programlarından mezun olanlar,
     6. El Sanatları Teknolojisi alanında meslek lisesi mezunu veya bu alanlarda asgari dördüncü seviyeye denk eğitim almış olanlardan en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olanlar,
     öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

   2. Derya dedi ki:

    Merhaba onkisan muhasebe önlisans çocuk gelişimi mezunuyum ayrıca lisans 4 sınıf işletme açıktan ve lisans 3 sınıf çocuk gelişimi okuyorum.aciktan,ama.hic çalışmadım tecrübem yok halk.egitim merkezlerinde çalışmak istiyorum anaokulunda öğretmenlik yapabilirmiyim yardımcıda olur

    1. İşletme Lisans Mezunları Muhasebe Ve Finansman Alanında,
     Çocuk Gelişimi Lisans Mezunları Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabilir.
     Meslek Deneyimi Başvuruda Ek Puan Getirir.

    2. Necla dedi ki:

     Merhabalar ben sağlık yönetimi mezunuyum halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak çalışabilir miyim ?

     1. bildiğim kadarıyla açılabilecek kurs programı bulunmuyor.

 29. Hülya Özdemir dedi ki:

  İyi günler. 5 yıl Şampiyon Daktilo ve Bilgisayar Kurslarında Usta Öğretici olarak Daktilografi dersleri verdim. Şimdi Hızlı Klavye dersleri deniyor.

  Ancak çalıştığım kurumdan bana Usta Öğretici Belgem verilmedi. Şimdi de iş yeri kapandığı için ne yapacağımı bilemiyorum. Aynı kursun Beyazıt Şubesinde 3 yıl Beşiktaş Şubesinde 2 yıl Usta Öğretici olarak görev yaptım. Milli Eğitime Bağlı bir kurumdu.

  Şimdi emekliyim ve Halk Eğitimde Usta Öğretici olarak görev almak istiyorum. Bunun için Ustalık belgemi nereden alabilirim. Eski belgemi nasıl bulabilirim.

  Yardımcı olursanız müteşekkir kalırım.

  Teşekkürler.

  1. bilgisayarda hızlı klavye kullanımı eğitici koşulları

   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilen “Eğitici Eğitimi” katılım belgesi olanlardan,
   a. Büro Yönetimi Alanı,
   b. Muhasebe ve Finansman Alanı,
   c. Pazarlama ve Perakende Alanı,
   d. Adalet Alanı öğretmeni olarak atananlar,
   • öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Büro Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Adalet alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları.
   3. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olanlar,

   4. Adalet, Büro Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende alanlarında asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olanlar,
   öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

 30. Derya dedi ki:

  Merhaba, 4 yıllık çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunuyum aynı zamanda 2 yıllık da iş sağlığı ve güvenliği mezunuyum. Halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilir miyim? Yapabilirsem hangi şartlar gerekir? Teşekkürler.

  1. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Lisans Mezunları İçin Bildiğim Kadarıyla Açılabilecek Bir Kurs Programı Bulunmuyor.

 31. Özgül Taşkın dedi ki:

  Merhaba,Gıda teknolojisi mezunuyum 1 yıldan fazla tıbbi laboratuvarla çalışmışlığım var.Ancak yine de laboratuvar teknisyeni sayılmıyorum.Bunun için alabileceğim bir gelge (ustalık,kalfalık vb.) var mı?

  1. Sağlık Meslek Lisesi Laboratuvar Bölümü Mezunu Olmak Gerekli. Alanda Verilen Belge Bulunmuyor.
   Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Olmak İçin İlgili Bölümlerde Ön Lisans Mezunu Olmak Gerekli.

 32. Okan Asak dedi ki:

  Merhabalar, ben Turizm İşletmeciliği mezunuyum ve pedagojik formasyon belgem var. Hangi bölümlerden usta öğretici belgesi alabilirim? İlginiz için şimdiden teşekkürler.

 33. Merve Şimşek dedi ki:

  Merhaba yaklaşık 500 saat usta öğreticilik yaptım oryantasyon eğitimi ayrıca ustalık belgesi aldim. önlisans tekstil teknolojisi mezunuyum şuan bulundugum yerde dikiş nakış el sanatları alanında 1kisilik boş kadro var usta öğretici olarak kadro alma şansım olabilirmi

  1. KPSS ile olunabilir, öğretmenlik atama şartlarını taşımak gereklidir.

 34. Fikret dedi ki:

  Kamu yönetimi mezunuyum pedagojik formasyonum var
  Hangi kursları açabilirim

  1. Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri Ve Adli Takip Elemanı Kursları Açabilir.

 35. Ülkü gündüz dedi ki:

  Merhaba ben uluslararası ilişkiler mezunuyum . Usta öğretici belgem de var ama bransimla alakali direkt eğitim verebileceğim bi alan var mı?

  1. bildiğim kadarıyla bulunmuyor.

 36. duygu dogan dedi ki:

  Ben enstrüman olarak Ney ve bağlama çalmaktayım .Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açmak için usta öğretici belgesi almak istıyorum .Bu belgeyi nereden alabilirim.

 37. Gülşah Cesur Karaman dedi ki:

  Merhaba ben aşçılık önlisan mezunuyum ben usta öğreticilik belgesi alıp meslek lisesinde öretici olmak istiyorum nasıl yapabilirim

  1. mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

   1. Ebru dedi ki:

    Merhaba ben tekstil tasarım teknolojileri mezunuyum usta öğretici olmam için ne yapmam gerekli

    1. 1 yıllık meslek deneyimi ile tekstil teknolojisi alanında kurs açılabilir.

 38. Cem YİLGİN dedi ki:

  Merhabalar Endüstri Ürünleri tasarımları mezunuyum.Aynı zamanda Kemençe çalmaktayım.Bünyenizde çalişmak isterim Üsküdarda ikamet ediyorum neler yapabilrim?

 39. Ayse dedi ki:

  Merhaba ben Maliye mezunuyum bilgisayar sertifikam falan var girişimcilik belgesi de aldım uni de 2 yıl bir ortaokulda dyk kapsaminda mat dersi de verdim halk egitim de çalışabilir miyim bunun için ne yapmalıyım

 40. gözde dedi ki:

  merhaba. ben çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri örgün eğitim lisans mezunuyum. halk eğitim merkezinde ne gibi görev alabilirim.

  1. bildiğim kadarıyla açabileceğiniz bir kurs bulunmuyor.

 41. Çini eğitmeni dedi ki:

  Merhaba.
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Çini Ana Sanat Dalı 1999 yılı mezunuyum. Mezuniyetimden sonra porselen ve tekstil fabrikalarında uzun yıllar tasarımcı ve tasarım yöneticisi olarak çalıştım. Geçen sene ise belediyenin kültür merkezinde Çini eğitmeni olarak görev yaptım. Oryantasyon ve iş güvenliği sertifikalarım da mevcut. Bu sene tekrar görev almak için tüm başvurularımı internet üzerinden ve ayrıca belgelerimle birlikte ilgili kurumlara şahsen yaptım.
  Başvuru yaptığım iki belediyeden birinde, sadece sertifikası olan bir eski öğrenciyi; diğer belediyede ise iki yıllık okul mezunu birini görevlendirdiler.
  Yani nüfuz kullananlara usulsüz görevlendirme yapıldı. Görevlendirilen her iki şahsın da eşleri belediyelere yakınlığıyla biliniyor.
  İki belediye de aynı ilde bulunmaktadır ve aynı meslek edindirme kurs merkezine bağlıdır. Görevlendirmeler kurs merkezinin bilgisi dahilinde yapılmıştır.
  Bu durumda Cimer’e yapacağım şikayetin yanı sıra başka hangi kuruma şikayette bulunmamı, nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz?
  Teşekkür ederim.

  1. İçişleri bakanlığına.

   1. Çini eğitmeni dedi ki:

    Cevabınız için teşekkür ediyorum.
    Peki diplomamın yanı sıra Usta öğretici belgesi almam gerekli mi ya da bir faydası var mı? Gerçi bu şartlarda diploma belge değil, arka çıkacak adam işe yarıyor maalesef.

    1. Çini eğitmeni dedi ki:

     İlgilendiğiniz için teşekkür ederim.

 42. tuba dedi ki:

  merhabalar,ben sosyoloji lisans ve çocuk gelişimi ön lisans mezunuyum ayrıca formasyonum da var.halk eğitmde hangi alanlarda görev alabilirim,teşekkürler…

  1. çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitici koşulları güncellenen kurslarda sadece alanında lisans mezunlarına görev veriliyor.

   1. Sena dedi ki:

    Merhaba ben sosyoloji lisans mezunuyum 936 saatlik Çocuk gelişim sertifikam ve usta öğreticilik sertifikam var MEB onaylı sertifika ile atama olunuyor diye duymuştum bunun doğruluğu var mıdır bilgilendirirseniz sevinirim

    1. Atama Sadece Öğretmenlik Şartlarını Taşıyanlar İçin Geçerli. Öğretmen Atamaları Sırasında Halk Eğitim Merkezleri Tercih Edilebilir.
     Ücretli Öğretmen Olarak Kurs Açmak İçin Başvuru Yapılabilir.
     Başvurular E-Yaygın Sisteminden Ağustos Ayında Alınır.
     Detaylar.

 43. Metin AKYILDIZ dedi ki:

  18 Yıldır diş protez teknikeri olarak kamu da çalışıyorum.Genç kuşağa ve merakı olanlara diş teknisyenliği konusunda faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Faydalı olabilmek adına ne yapabilirim ?

  1. açabileceğiniz bir kurs bulunmuyor.

 44. kubar dedi ki:

  Merhabalar ben banka sigorta mezunuyum şuanda ikinci Üniversitemi okuyorum ayni zamanda ücretli ogretmenlik yapiyorum suan Çocuk gelişimi okumaktayim ben HEM lerde görev almak icin napabilirim ayni zamanda meslek edindirme kursundan meb onayli 600 saatlik çocuk gelişimi sertifikam var Teşekkürler

  1. Banka Ve Sigorta Muhasebe Ve Finansman Alanında İse 1 Yılık Meslek Deneyimi Olanlar Programları Bilmek Koşulu İle Muhasebe Ve Finansman Alanında Kurs Açmak İçin Başvuruda Bulunabiliyor.
   Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Görevlendirilirler;
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre; Muhasebe Ve Finansman Alan Öğretmeni Olarak Atananlar,
   • Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Belirlenmiş Olan Muhasebe Ve Finansman Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
   3. Muhasebe Ve Finansman Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   4. Muhasebe Ve Finansman Bölümü İle İlgili Ön Lisans Mezunu Olup En Az 1 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler,
   5. Mesleki Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Muhasebe Ve Finansman Alanı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler
   Öğretmen/Eğitici Olarak Görev Almalıdır.

 45. Pelin Temelli dedi ki:

  Merhaba, ben ön lisans yapı ressamlığı mezunuyum. Tekniker unvanim var. Ayrıca meslek lisesinde de aynı bölümden mezunum oradan da teknisyen unvanim var. Autocad yada inşaat teknolojileri alanında usta öğretici olabilir miyim? Nereye basvurmam gerekir?

  1. Yapı Ressamlığı Ön Lisans Mezunları Teknik Çizim Autocad Kursu İçin Başvurabilir. Usta Öğretici Başvuruları Halk Eğitim Merkezlerine Yapılır. Başvuru Tarihleri Halk Eğitim Merkezlerine Göre Değişmekle Birlikte Çoğunlukla Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınır.

   1. Pelin Temelli dedi ki:

    Merhaba ben usta eğitici belgesi için İzmir Çiğli halk eğitim merkezini aradım ama kendileri böyle bir belge vermediklerini söylediler. Neresi veriyor onuda bilmiyorlar. Siz yardımcı olursanız sevinirim. Nereye başvuruda bulunabilirim acaba?

    1. kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.

  2. Fatih demir dedi ki:

   Direksiyon usta öğretici belgem var kiralamak isteyenler 05058483613 bu numaradan ulaşabilirsiniz Sivas’ta ikamet ediyorum

 46. Samet dedi ki:

  Meraba ben cesitli eyisturman caliyorumda seltifika almam icin ne yapmam gerek ustalik belgeside sartmi ustalik belgesini almam icin ne yapmam gerek

  1. Müzik Ve Gösteri Sanatları Alanında Ustalık Belgesi Verilmiyor. Ustalık Belgesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Dallarında Verilir.
   Halk Eğitim Merkezlerinde Müzik Ve Gösteri Sanatları Alanında Usta Öğretici Olmak İçin Öncelikle
   Müzik Öğretmeni Olarak Atananlar, Öğretmen Bulunmaması Durumunda Atanacak Koşulda Olanlar.
   Müzik Alanına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Fakülte Mezunları
   Müzik Alanına Kaynak Teşkil Eden Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri

   Bazı Branşlar İçin (Bağlama, Bendir, Popüler Gitar Vb.) En Az Lise Mezunu Olup, En Az 1 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Aldığını Yada Verdiğine İlişkin Belge Sahipleri
   Yöresinde Mahalli Sanatçı Olarak Tanının Kişiler Yada Bu Çalgının Kaynak Kişisi Olarak Bilinenler

 47. Okan dedi ki:

  Merhaba. Ben gitar ve bağlama çalıyorum. Ayrıca özel kurs merkezlerinde eğitimcilikte yapmaktayım. Usta öğreticilik belgesi alabilmem için ne yapmam nereye başvurmam gerekiyor acaba. Bu alanda belge alabileceğim bir kurs var mıdır. Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar

  1. bağlama eğitimi eğitici öncelik koşulları:
   Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Müzik öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
   3. Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   4. En az lise mezunu olup, en az 1 yıl (eğitim öğretim yılı) bağlama eğitimi aldığına veya bağlama eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar,
   5. Yöresinde mahalli sanatçı olarak tanınan kişiler veya bu çalgının kaynak kişisi olarak bilinenler

   gitar kursu eğitici öncelik koşulları:
   Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Müzik öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
   3. Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   4. En az lise mezunu olup, en az 1 yıl (eğitim öğretim yılı) gitar eğitimi aldığına veya gitar eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar,
   5. Yöresinde mahalli sanatçı olarak tanınan kişiler veya bu çalgının kaynak kişisi olarak bilinenler
   Eğitimci olarak görevlendirilir.

   1. Okan dedi ki:

    Merhaba bu konuda bilgim var. 4. Sırada saydığınız Meb onaylı 2 senelik kurs bitirme belgem var ve 4 yıldır bir yerde çalışıyorum. Bunu belgeleyebilirim. Daha önce halk eğitim merkezinde de çalıştım. Fakat geçen sene başvuru yaptığım ataşehir halk eğitim merkezinden çalışamayacağıma dair şöyle bir mesaj gönderildi
    “EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ
    1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
    Okutma Esaslarına göre Atamaya Esas Olan alanı Müzik olan, tercihen ana çalgısı Gitar
    olan Müzik ile ilgili yükseköğretim programı veya fakülte mezunu olanlar,
    2. Lisans düzeyinde tercihen Gitar eğitimi almış Müzik ile ilgili yükseköğretim programı
    veya fakülte mezunu olanlar (Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Sahne Fakülteleri
    Mezunları) arasından pedagojik formasyonu olanlar,
    görevlendirilir.
    Sadece bu kadar.

    Şimdi hangisi doğru acaba. Yani ben sizin bilgilendirmenize göre görev alabilirim. Fakat ataşehir halk eğitim merkezinin bilgilendirmesi farklı.

    1. Okan dedi ki:

     Teşekkür ederim ilginiz ve yardımınız için.

 48. sadiye dedi ki:

  Merhaba, lisans işletme ve 2.üniversite olarak tarih mezunuyum, formasyonum var. Okuma yazma kursu açabilir miyim veya muhasebe_finansman alanında kursa açabilir miyim?

  1. okuma yazma kursu açamıyorsunuz. lisans işletme mezunları programları bilmek koşulu ile muhasebe ve finansman alanında, tarih lisans mezunları formasyonu olmak koşulu ile osmanlıca kursları açabiliyor.

 49. elifff dedi ki:

  Merhaba 4 yıllık kamu.yönetimi. mezunuyum hangi alanda usta öğretici belgesi alabilirim birde kalmalı belgem ylk fakat 2 yıl kadar eczanelerde çalıştım bunun bir faydası olabilir mi ilginiz için tesekkurler

  1. Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri Ve Adli Takip Elemanı Kursları Açabilir. Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursuna Katılmak Zorunludur.

 50. Elif mustafa dedi ki:

  Merhaba ben 4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum hangi alanda kalfalik ustalık ve usta öğretici belgesi alabilirim Teşekkürler ilginiz için.

  1. Ustalık Belgesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Kapsamındaki Mesleklerde Verilir.
   Kamu Yönetimi Lisans Mezunları Hukuk Alanında Adli Kalem İşleri Ve Adli Takip Elemanı Kursları Açabilir. Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursuna Katılmak Zorunludur.

   1. Meral dedi ki:

    Merhaba ben iletişim fakültesi onlisans medya ve iletişim mezunuyum halk eğitimlerde kurs vermek istiyorum (dijital medya, Sosyal Medya, halkla ilişkiler, dijital pazarlama vb. Dersler gordum) ve ben bu alanda özel sektörde çalıştım nasıl yol izlemem gerekiyor.

    1. başvurular kurs açılmak istenilen halk eğitim merkezlerinde çoğunlukla eylül ayında yapılır. başvuru tarihleri halk eğitim merkezlerinin resmi internet sitelerinde yada kurumlardaki panolardan duyurulur.

 51. Elif mustafa dedi ki:

  Merhaba ben 4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum halk eğitimden hangi alanda kalfalik ustalık veya usta ogreticiligi belgeleri alabilirim veya istediğim her hangi bir alanda usta öğretici beldesi alabilmek için o alanda belirli saat kurs görüp mu usta öğretici belgesini alabilirim ilginiz için teşekkür ederim.

  1. Kalfalık Belgesi Alabilmek İçin Mesleki Eğitim Merkezlerinde Başvurulur. Her Mesleğin Çıraklık Süresi Farklıdır, Çıraklık Süresi İlköğretim Ve Ortaöğretim Mezunu Olmaya Göre Değişir. Kurs Bitirme Belgeleri Kalfalık Belgesi Alma Süresini Kısaltır, Ustalık Belgesinde Bir Etkisi Yoktur. Mesleğinde Çıraklık Süresinin 2 Katı Kadar Çalışmışlığını Belgeleyenler Doğrudan Kalfalık Sınavına Alınır, Artı 5 Yıl Ustalık Belgesi İçin İstenir. Ustalık Belgesi Sahipleri Usta Öğretici Kursuna Katılarak Usta Öğretici Belgesi Alabilir.

 52. Hatice dedi ki:

  Lisemezunuyum elsanatları bölümünden usta öğretici belgesi nasıl alabilirim…ve onu aldıktan sonra çalışma imkanım olabilir mi usta öğretici olarak

  1. mesleki eğitim merkezlerinde başvuruda bulunacaksınız, önce kalfalık, sonra ustalık belgesi alınır, elinizde kurs bitirme belgeleri varsa kalfalık belgesi alma süresi kısalır, ustalık / usta öğretici belgesi sahipleri el sanatları alınında kurs açabiliyor.

 53. Reyhan KARANFİL dedi ki:

  Ben Açık Lise mezunuyum. Herhangi bir alanda Usta Öğreticilik belgesi almak ve gerekirse HEM lerde çalışmak istiyorum. Hangi alanlarda belge alabilirim veya böyle bir şey mümkün mü?
  Bilgi verirseniz memnun olurum

  1. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Dallarında Belge Alınabilir. Belge Almak İçin Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kayıt Olunur.

 54. Zehra Yıldırım dedi ki:

  Merhabalar, ben teknik lise 4 yıllık grafik tasarım mezunuyum. 4 yıl matbaa öğretmenliği lisans diplomam var. Grafik tasarımcı olarak uzun bi süredir çalışıyorum. Grafik tasarım usta öğretici sertifikası alabilirliyim? Ne yapmam gerekiyor? İlginiz için şimdiden teşekkürler

  1. grafik ve fotoğraf alınında usta öğretici belgesi bulunmuyor. 3308 sayılı mesleki eğitim kanundaki meslek dallarında belge alınabilir. kurs açabilmek için alanında en az ön lisans mezunu olunmalıdır.

 55. Ömer dedi ki:

  Halk egıtım bunyesınde katıldıgım bır kursu tamamladıgımda verılecek sertıfıka ıle aynı alanda kurs acabılır mıyım?Oryantasyon da aldım. Baska olması gereken kosullar nelerdır?

  1. sertifika ile kurs açılmıyor, alınında en az ustalık belgesi sahibi olmak gerekli. lisans, ön lisans, meslek lisesi mezunları..

 56. mehtap dedi ki:

  İletişim fakültesi lisans mezunuyum.Halk egıtimde alacagım el sanatları alanındaki sertifikalı bir kurs neticesinde kurumunuzda kurs acabilir miyim?

  1. sertifika ile kurs açılmıyor, en az alanında ustalık belgesi sahibi olmak gereklidir.

 57. ysmn dedi ki:

  Merhaba. Ben ön lisans bilgisayar programcılığı mezunuyum. Lisede de bilgisayar okudum. Daha öncede yorum yazmıştım ama yazdığım yorumu bulamadım. Alanımla ilgili Ustalık ve usta öğreticilik belgesi almak istiyorum . bunun için nasıl bir yol izlemeliyim . Yardımcı olursanz çok sevinirm

  1. 1985-1986 yılından önceki meslek lisesi mezunları ile 2008-2009 yılından sonra 4 yıllık meslek lisesi mezunları alanında doğrudan ustalık belgesi alabilir. 1985-1986 sonrası 3 yıllık meslek lisesi mezunları sınava girerek doğrudan ustalık belgesi alabilir. alanında ön lisans mezunları mezun oldukları alanda meslek lisesi mezunu iseler ustalık belgesi doğrudan alabilir. ustalık belgesi almak için mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

   1. ysmn dedi ki:

    teşekkür ederim cevapladığınız için

 58. arzu dedi ki:

  merhaba. Lise bölümü muhasebe bölümü mezunu olup usta öğreticilik ve ustalık belgesiiçin hangi yolların izlenmesi gerekiyor.

  1. muhasebe ve finansman alanında ustalık belgesi bulunmuyor. ustalık belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamındaki mesleklerde verilir.

   1. arzı dedi ki:

    peki lise muhasebe bölümü mezunu olarak, doğrudan ustalık belgesi alabilmemin bir yolu varmı .tüm muhasebe proğramlarını biliyorum. Ve yıllardır muhasebe üzerine sigortalı işte çalışıyorum en kestirim yolu nedir alabilmemin . Usta öğretici olmak istiyorum. Bunun içinde ustalık belgei lazım. Muhasebe bölümü yoksada en yakın hangi bölüm üzerine belge alabilirim

    1. Ustalık Belgesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Dallarında Veriliyor.
     Muhasebe Alanında Usta Öğretici Olmak İçin Alanında Ön Lisans Mezunu Olmak, Ve Kullanılan Programları Bilmek Gereklidir. Eto, Logo, Luca, Mikro, Nebim
     Muhasebe, Muhasebe Ve Finansman, Maliye, İşletme Yönetimi, Bilgisayar Destekli Muhasebe Vb. Ön Lisans.

 59. yasemin dedi ki:

  Merhaba. Ben lisede bilgisayar bölümü mezunuyum. Ön Lisansımı da BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI üzerine yaptım . 4 senedir ssklı bir kurumda çalışıyorum. USTALIK VE USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ alabilmem için hangi yolları izlemem gerekiyor . Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. ön lisans bölümünüz ile meslek lisesi bölümünüz aynı ise doğrudan mesleki eğitim merkezinden ustalık belgesi alınabilir. 4 yıllık meslek lisesi mezunu iseniz doğrudan ustalık belgesi alınabilir. 3 yıllık meslek lisesi mezunları ustalık sınavına katılıp ustalık belgesi alabilir.

   1. Cengizzz dedi ki:

    Ben 2002 meslek lisesi çıcuk gelişimi 2016 aöf önlisans çocukgelişimi mezunuyu. Ustalık yada usta öğreticilik belgesini nasıl alabilirim adımları başvuru şartları nedir?

    1. çocuk gelişimi alanı için ustalık belgesi verilmiyor. kurs açmak için alanında lisans yada ön lisans mezunu olmak gerekli.

 60. Elif dedi ki:

  Merhaba..MEM çıkışlı Bayan Kuaförlüğü branşında Kalfalık Belgem mevcut..Ustalık Belgem de hazır fakat evlilik vs. sebepleriyle yaklaşık 5 yıldır eğitim aldığım okulda duruyor.Şuan Usta Eğiticilik Belgesi için eğitimlere katılmak istiyorum.Katılabilmem mümkün müdür? Cevaplarsanız çok sevinirim.

  1. usta öğretici kursuna katılmak için ustalık belgesi aslı ve fotokopisi gereklidir.

   1. Nihal dedi ki:

    Ben sosyoloji lisans mezunuyum hangi alanlarda kurs açabilirim tesekkurler

    1. Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı Anadolu Ve Türk Kültürü kursu açabiliyor.

 61. Kubra dedi ki:

  Merhaba ben egitim fakultesi muzik ogretmenligi lisans mezunuyum. Bransim yan flut fakat ben ney gitar ve piyano kursu acmak istiyorm halk egitmde mumkun mu acaba ?

  1. Ney Usta Öğretici Sıralaması
   1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına Göre Atamaya Esas Olan Alanı Müzik Olan Öğretmenler,
   2. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına Göre Atamaya Esas Olan Alanı Müzik Olup Ana Çalgısı Ney Olan Müzik İle İlgili Yükseköğretim Programı Veya Fakülte Mezunu Olanlar,
   3. Lisans Düzeyinde Müzik Bölümlerinden (Devlet Konservatuvarları, Müzik Ve Sahne Fakülteleri Mezunları) Mezun Olup Tercihen Ana Çalgısı Ney Olan Pedagojik Formasyonu Olanlar,
   Ney Kursu
   Müzik Öğretmenliği, Türk Müziği, Çalgı Bölümü, Nefesli Ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı, Müzikoloji, Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı, Müzik, Temel Bilimler, Geleneksel Türk Müziği Bölümü Lisans
   Çalgı Bölümü Mezunları İçin Ney Dersini Gördüğü Transkriptinde Yazmalı
   Müzikoloji Bölümü Mezunları Ney Dersini Gördüğü Transkpritinde Yazmalı

   Gitar Usta Öğretici Sıralaması
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre, Müzik Öğretmeni Olarak Atananlar; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Müzik Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,
   3. Müzik Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   4. En Az Lise Mezunu Olup, En Az 1 Yıl (Eğitim Öğretim Yılı) Gitar Eğitimi Aldığına Veya Gitar Eğitimi Verdiğine İlişkin Belgeye Sahip Olanlar,
   5. Yöresinde Mahalli Sanatçı Olarak Tanınan Kişiler Veya Bu Çalgının Kaynak Kişisi Olarak Bilinenler

   Gitar Kursu
   Müzik Öğretmenliği, Yaylı Çalgılar Bölümü, Müzik (Gitar Anasanat Dalı), Temel Bilimler Lisans

   Piyano Kursu
   Müzik Öğretmenliği, Müzik Teknolojisi, Piyano, Müzik Teknolojileri, Piyano Arp Gitar, Vurmalı Çalgılar, Müzikoloji, Temel Bilimler, Opera Ve Konser Şarkıcılığı, Koro Bölümü, Opera Ve Koro Şarkıcılığı Popüler Şarkıcılık Anasanat Dalı, Müzik Bilimleri Lisans.

 62. İLHAMİ BURÇİN BİBERCİ dedi ki:

  Merhaba KİMYA meslek lisesi mezunuyum ve aynı zamanda rafineri ve petrokimya önlisans mezunuyum kendime ait havuz kimyasalı satış uygulama ve desteği verdiğim bir firmam var halk eğitimden almış olduğum havuz suyu operatörlüğü belgem var sektörde de Toplamda 7 yıllık tecrübem var.
  Usta öğretici olarak havuz suyu operatörlüğü kursu verebilmek için ne yapmam gerekir

  1. Makine Ve Tesisat Teknolojisi Eğitimi Almış Öğretmenler
   Makine, Elektrik Elektronik, İnşaat, Kimya, Çevre Mühendisleri Görev Alıyor.
   Kimya Meslek Lisesi Mezunu Olduğunuz İçin Başvuranlar Arasında Yukarıdaki Şartları Taşıyan Aday Bulunamaması Durumunda Alınabilir.

 63. esra dedi ki:

  merhaba ben meslek lisesi giyim üretim teknolojisi mezunuyum.usta öğreticilik belgesi alablilir miyim?

  1. ustalık sınavına girme hakkınız bulunuyor. mesleki eğitim merkezlerine başvurunu.

  2. İbrahim ESNEMEZ dedi ki:

   2008 sonrası mezunu iseniz diploma ile iş yeri açma belgeniz vardır. Bu belge ıstalık belgesi ile eş değerdir be direk usta öğreticilik kursuna katılarak aşanilirsiniz. Ancak 1987-2008 arası mezun iseniz önce ustalık belgesi almanız gerekir. Bunun içinde mesleki eğitim merkezlerine başvurunuz.

 64. Fatma Çetinkaya dedi ki:

  Merhaba ben halkla ilişkiler ve tanıtım lisans mezunuyum aynı zamanda formasyon alıyorum usta öğretici belgesi almam gerekir mi usta öğreticilik yapabilmem için

  1. Halkla İlişkiler Alanında Usta Öğretici Belgesi Bulunmamaktadır. Usta Öğretici Belgesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kapsamındaki Meslek Dallarında Verilir.
   Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Alanında Açılan Kurslarda Usta Öğretici Olarak Görev Alabilirsiniz. Örn. Çağrı Merkezi Elemanı, Müşteri Asistanı Vb.
   Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi Halk Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Yada Yapmak İsteyenler İçin Zorunlu Hale Getirilmiştir. 40 Saat Eğitim Süreli Bir Kurstur.

 65. Zehra dedi ki:

  Sosyal hizmetler ve danışmanlık mezunuyum önlisans 1000 iş günü sigortam var belge almak için ne yapmalıyım

  1. sosyal hizmetler alanında ustalık belgesi bulunmamaktadır. ustalık belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamındaki meslek dalları için geçerlidir.

 66. Gamze dedi ki:

  Merhaba ben 2014 Turizm ve Otelcilik mezunuyum(ön lisans) branşım yiyecek ve içiçek hizmetleri usta öğreticilik belgesi ve daha sonra usta öğetici olmak için ne yapmalıyım.Aşçılık ve pastacılık için şimdiden teşekkürler.

  1. Eğer Alanınızda Meslek Lisesi Mezunu İseniz Direk Ustalık Belgesi Alabilirsiniz, Düz Lise Mezunu İseniz En Az 1 Yıl Alanınızda Çalıştıktan Sonra Ustalık Belgesi Alabilirsiniz.
   Turizm Ve Otelcilik Ön Lisans Mezunları Konaklama Hizmetleri Alanında, Santralist, Rezervasyon Elemanı Kursu Açabilir.
   Turizm Ve Otelcilik (Yiyecek Ve İçecek Bölümü) Mezunu İseniz Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Çırağı, Turizm Ve Otelcilik (Yiyecek, İçecek İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği) Pastacılık, Bulaşıkçı, Turizm Ve Otelcilik Servis Komisi Kursu Açabilir.

 67. mustafa dedi ki:

  Grafik Tasarım öğretmeniyim, ne gibi kurslar açabilirim?

  1. grafik ve fotoğraf alanındaki bazı kurslarda görev alabilirsiniz. 3D Studio Max, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Corel Draw vb.

 68. alara dedi ki:

  merhaba ben çocuk gelişimi bölümünden mezunum usta öğretici belgesini almak için nereye başvurmam gerekiyor hangi şartları var bide usta öğretici belgesini aldığımda hangi alanlarda çalışabilirim

  1. çocuk gelişim alanında usta öğretcilik belgesi bulunmuyor. usta öğretci belgesi 3308 sayılı kanun kapsamındaki mesleklerde veriliyor. çocuk gelişim kurslarında görev almak için en az ön lisans mezunu olmak gerekli.
   meslek yüksek okulu çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi vb.

   1. alara dedi ki:

    önlisans çocuk gelişimi mezunuyum usta öğretici belgesini alıp rehabilitasyon merkezlerinde çalışmak istiyorum bu mümkün mü

    1. çocuk gelişimi alanında usta öğretici belgesi bulunmuyor. usta öğretici belgesi 3308 sayılı meslek dallarında verilir. rehabilitasyon merkezlerinde çalışma koşulları hakkında bilgim yok. lisans yada ön lisans mezunları alabilirler.

 69. Sevdela dedi ki:

  İğne oyası ustalık belgesini nereden ve nasıl alabilirim bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.

  1. mesleki eğitim merkezlerinden alınır. alanınızda kurs bitirme belgeleri veya sgk’lı olarak çalışmışlığınız varsa alma süresini kısaltır.

 70. esma dedi ki:

  Merhaba,

  Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik bölümü mezunuyum, Dekoratif Ahşap boyama ve 3 Boyutlu Şekillendirme kursu vermek istiyorum bunun için belge alabilir miyim, alabiliyorsam nerden alabilirim, bu konuda beni bilgilendirebilirseniz sevinirim.

  1. Dekoratif Ahşap Süsleme Öğreticisi Olmak İçin:
   Geleneksel Türk El Sanatları, Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Lisans Bölümü Mezunu Olmak
   El Sanatları, Dekoratif El Sanatları, Geleneksel El Sanatları Ön Lisans Mezunu Olmak
   Ağaç İşleri, Ahşap El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları, Dekoratif El Sanatları Lise Mezunu Olmak
   Dekoratif El Sanatları Veya Ahşap Üst Yüzey İşlemeleri Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi Sahibi Olmak Gerekir.
   Usta Öğretici Belgesi Almak İçin Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurulur, Alanında Kurs Bitirme Belgesi Veya Alında Çalıştığına Dair Sgk Belgeleri Belge Alma Süresini Kısaltır, Ancak Ustalık Belgesi Almanız 8-10 Yıl Sürer.

   Üç Boyutlu Şekillendirme Öğreticisi Olmak İçin
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, El Sanatları Öğretmenliği Lisans Bölümü Mezunu Olmak.
   El Sanatları, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi Ön Lisans Mezunu Olmak.
   Dekoratif Sanatlar Lisesi Mezunu Olmak Gereklidir.

 71. eyüp dedi ki:

  “”merhabalar öncelikle böyle bir site hazırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.Ben Önlisans gaz ve tesisat teknolojisi mezunuyum. Kalorifer ateşçiliği kursu verebiliyormuyum daha önceden makine mühendisleri verdiğini biliyordum. Ama benim usta öğretici belgem yok ve aynı zamanda seminer alınıyormus onu da almadım bu öğreticiliğe ilk defa basvurucam usta öğretici belgesi alma tarihleride geçmiş ve aynı zamanda ben kamuda çalısıyorum benim nasıl bir yol izlemem lazım.

  1. Öncelikle
   Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alan Öğretmenleri,
   • Makine Teknolojisi Alan Öğretmenleri,
   • Gerektiğinde,
   • Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı Öğretmenliği Mezunu Olanlar,
   • Makine Teknolojisi Alanı Öğretmenliği Mezunu Olanlar
   Görev Alır. Başvuranlar Arasında Yukarıdaki Şartları Taşıyan Aday Olmaması Durumunda Alanında Ön Lisans Mezunları Görev Alabilir.
   Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Görev Alan Ve Alacak Olanların Almak Zorunda Oldukları 40 Süreli Bir Eğitimdir.
   Kamu Kurumlarında Çalışanlar Çalıştıkları Kurumun İzniyle Haftada En Fazla 10 Saat Kurs Açabilir.

 72. Ayse dedi ki:

  Lisans Tarih Mezunuyum Ud çalıyorum, Hasanpaşa Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu (İsmek’te). 2 sene eğitim gördüm, ud Üzerine kurumsal bir sertifikam ya da diplomam yok. Bu durumda Halk eğitim merkezlerinde çalışmak için ud üzerine Usta Öğreticilik belgesi alabiliyor muyum?

  1. sertifikalı eğitimlerin verildiği halk eğitim merkezi ve benzeri kurslarda müzik ve gösteri sanatları alanındaki kurslarda görev alabilmek için konservatuar mezunu olmak gereklidir. müzik ve gösteri sanatları alanında ustalık belgesi bulunmamaktadır, ustalık belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamındaki mesleklerde verilir.

 73. burcu dedi ki:

  merhaba cilt bakımı üzerive verilen eğitimi, almak istiyorum .Bu sertifikayı aldıktan sonra bu sertifika ile neler yapabilirim?Bir güzellik merkezi açabilirmiyim?

  1. hayır açılamaz alanında iş yeri açama belgesi (ustalık belgesi) sahibi olmalısınız. ustalık belgesi mesleki eğitim merkezlerinden alınır, en kısa yol iki yılık alanında ön lisans okuyup bir yıl alında çalışarak ustalık belgesi alınabilir.

 74. Meniha kaya ablay dedi ki:

  İyi günler,bem işletme lisans mezunuyum.2014 ten beri bayan terzi ve tekstil kalite kontrolde çalışıyorum,hem üretim hem atölye yönetiminde yer aldım.usta öğretici belgesi almak istiyorum ,bu alanda usta öğretici belgesi almak istiyorum.Nasıl olabilir acaba,lıtfen yardımcı olabilir misiniz?

  1. öncelikle kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi alınır. denklik yoluyla kalfalık belgesi almak için çalıştığınızı gösteren sgk dökümleriyle birlikte mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunacaksınız.

 75. Hidayet dedi ki:

  Usta öğretici lik için tam olarak hangi belgeler gerekiyor

  1. Selma dedi ki:

   Merhaba önlisans bankacilik mezunuyum basvurma sansim varmi ve ne dersi verebilirim

   1. bildiğim kadarıyla bankacılık ön lisans mezunları için halk eğitim merkezlerinde kurs bulunmuyor.

 76. Fatma Uluşen dedi ki:

  Merhaba. Makine mühendisliği lisans mezunuyum. Herhangi bir sertifikam yok. Halk Eğitim merkezlerinde hangi alanlarda görev yapabilirim ?

  1. Makine teknolojisi alanındaki Üç Boyutlu Çizim-Solidworks, Inventor ile 3 Boyutlu Çizim ve benzeri kurslarda usta öğretici olarak görev alabilirsiniz.

   1. eliff dedi ki:

    Merhaba ben meslek lisesi kimya mezunuyum is yeri açma belgem var halk eğitim kurslarında öğretmenlik ve öğretim kursuna kayıt yapacağım hangi alanda ders verebilirim?

 77. Ersin dedi ki:

  Merhabalar halkla ilişkiler ve Reklamcılık ön lisans mezunuyum yaklaşık sektörde 10 yıllık deneyimim bulunmakta ayrıca 3boyutlu modelleme animasyon ,render grafik tasarım video kurgu gibi iş alanlarında çeşitli kurumlar dan sertifika sahibiyim tüm bu bilgiler doğrultusunda usta öğretici belgesi almak istemekteyim bu mümkün müdür teşekkürler

 78. mehtap demir dedi ki:

  merhabalar ben eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum.yan branşım türkçe öğretmenliği aynı zamanda açıköğretim önlisans çocuk gelişimi mezunuyum ve bunun yanında sakarya üniversitesi iş ve meslek danışmanlığı sertifikasına sahibim.birinci sorum bu şartlar altında halk eğitim merkezlerine usta öğretici olarak basvuruda bulunabilirmiyim.yada mesleki eğitim merkezlerinden usta öğretici belgesi alabilirmiym.

 79. Selin dedi ki:

  Merhaba ben sanat tarihi mezunuyum ve estetisyenlik belgem var pedagojik formasyon belgem ile öğretmenlik yapabilir miyim

  1. ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilirsiniz, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılır.

 80. merve dedi ki:

  Merhaba. Ben halkla ilişkiler ve reklamcılık lisans mezunuyum.Halk eğitim merkezlerinde çalışmak için ne yapmam gerekir ?

  1. çalışmak istediğiniz halk eğitim merkezine usta öğretici başvuru alım tarihleri arsında başvuruda bulunmalısınız.

   1. büşra dedi ki:

    Merhabalar ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum formasyon eğitimimi de aldım.Halk eğitimde verebileceğim dersler hangisidir?Üniversiteye hazırlık kursları bölümünde de çalışabilir miyim? Saygılarımla…

 81. Isa karabisti dedi ki:

  Merhabalar devlet konservatuvarı son sınıf türk müziği öğrencisiyim halk eğitim de ney kursu acabiliyormuyum.? Açabilmek için ne gerekli?

  1. öncelikle atanan müzik öğretmenleri, atamaya esas olan çalgısı ney olan müzik ile ilgili yüksek öğretim programı veya fakülte mezunları, lisans müzik bölümleri devlet konservatuvarları, müzik ve sahne mezunları, ana çalgısı ney olanlar.
   türk müziği, müzik, mizikoloji, çalgı bölümü, müzik öğretmenliği, nefesli ve vurmalı çalgılar ana sanat dalı, üflemeli ve vurmalı çalgılar ana sanat dalı, geleneksel türk müziği bölümü, temel bilimler lisans mezunları.
   mezuniyet ile birlikte çalgı bölüm mezuniyeti ile ney dersini gördüğünü belgeleyen transkript
   mezuniyeti ile birlikte müzikoloji bölümü mezuniyeti ney dersini gördüğünü belgeleyen transkript.

   1. Isa dedi ki:

    Ney dersini gördüğüm transkript belgesi yeterlimi yani kurs açabilmek için.?

    1. kurs açmak için halk eğitim merkezine başvuruda bulunabiliyorsunuz.

 82. nazli dedi ki:

  Merhaba benim MEB onaylı çocuk beslenmesi ve 3_6 yaş çocuk etkinlikleri üzerine aldığım diplomalarım var ve ana sınıfı öğretmenliği yapmak istiyorum bunun için başvurmam gereken bir kurs veya alan var mı teşekkürler

  1. erken çocukluk eğitim kurumlarında ana okulu öğretmeni veya öğretmen yardımcısı gözetiminde çalışılabilir.
   anaokulu öğretmeni olmak için üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi, ana okulu öğretmenliği bölüm mezunu olmak veya kız meslek lisesi mezunu olup 60 saatlik çocuk gelişimi mezunu olan sınıf öğretmenlerine yönelik okul öncesi eğitim öğretmenliği seminer çerçeve eğitim programını tamamlayanlar olabilir.
   ana okulu öğretmen yardımcısı olmak için ev ekonomisi yüksek okulu ve eğitimi bölüm mezunları olabilir.

 83. Hatice dedi ki:

  Merhaba ben üniversite öğrencisiyim
  Bölümümle alakalı değil ama resim kurslarından usta öğretici sertifikalarını alıp
  Halk eğitim merkezleri, belediyeler gibi yerlerde ders verebilir miyim

  1. Resim Kursunu Resim Öğretmenleri, Fakülte Ve Konservatuvarların Resim Öğretmenliği Veya Resim Bölümü Lisans Mezunları Verebiliyor.

 84. Soner dedi ki:

  merhabalar, iyi çalışmalar…
  ben ve eşim 2010 yılındı anadolu üniversitesi güzel sanatlar grafik tasarım 4 yıllk lisans bölümü mezununuyuz. bu sene de formasyonumuzu aldık. acaba bizim için halk eğitim merkezlerinde imkanımız var mı? formasyon sahibi olmamız bizim için öncelikli mi veya avantajlı mı? bu bölüm için kurs açılmasını sağlayabilir miyiz?

 85. sare dedi ki:

  merhaba ön lisan muhasebe mezunuyum.halk eğitimde öğretmenlik yapmak istiyorum ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz.

 86. esra dedi ki:

  meraba ben düz lise mezunuyum aynı zamanda önlisans ogrencisiyim modelistlik için hazır bayan giyim kursuna katılıp halkegitimnden sertifika aldım ustalık belgesi alıp halk egitimde görev yapa bilirmiyim

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden giyim üretim teknolojisi alanında ustalık / Usta öğreticilik belgesi alarak görev yapılabilir.

 87. Burcu dedi ki:

  Mrb ben teknik egitim fakultesi yapi ogretmenligi mezunuyum halk egitim de öğretmen olarak çalışabilir miyim ?
  Tesekkurler

  1. Yapı Teknik Öğretmenleri Mesleki Eğitim Merkezlerinde, İnşaat Teknolojisi Alanında Kurs Açan Halk Eğitim Merkezlerinde, Meslek Liselerinde Görev Alabilir.

 88. Gizem dedi ki:

  Merhaba ben arap dili ve edebiyatı ön lisans tayım yazın arapça öğretmek istiyorum kısaca bilgilendirebilir misiniz

 89. Sıla dedi ki:

  Merhaba benim halk oyunlarindan usta ögreticilik belgem var bu belgeyle neler yapabilirm ?

  1. Halk Eğitim merkezlerinde Halk Oyunları kursları açmak için başvuruda bulunabilirsiniz..

 90. neşe dedi ki:

  merhaba kuaförlük mesleğini yapmak istiyorum bunun için ne yapmam gerek önce kursa mı gideceğim

  1. Mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunarak öncelikle kalfalık belgesi daha sonra ustalık belgesi alarak yapabilirsiniz.

 91. Tuncay dedi ki:

  Merhaba halk oyunları usta öğreticilik belgesiyle dernek harici kendime bir yer açmam mümkünmü eğer açılan biliyorsa nereye başvurmam gerekir

 92. Leyla dedi ki:

  Merhaba Ben Bakü Devlet üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı mezunuyum ve denkliğimi aldım. İyi derecede Rusçam var, TC vatandaşıyım ve Türkiye’de Rusça öğretmenliği yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

  1. halk eğitim merkezlerinde başvurular başvurulmak istenilen halk eğitim merkezine şahsen yapılır. usta öğretici başvuruları çoğunlukla ağustos ayında başlayın eylül ayı sonuna kadar başvuru alan halk eğitim merkezleri bulunur. yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezlerinde bulunmaktadır. başvurmak istediğiniz halk eğitim merkezinin usta öğreticilik başvuru tarihlerini kurumdan öğrenebilirsiniz.

 93. SEMA ÖZTÜRK dedi ki:

  ziraat mühendisiyim,pedegoji sertifikam var,iş güvenliği sertifikam var.meb onaylı7-14 yaş ergen psikojojisi sertifikam var.Etkili iletişim sertifikam var.Halk eğitimde çalışabilirmiyim.

 94. serpil dedi ki:

  merhaba halkeğitim den kumaş boyama belgesi aldım bu iş yapmayı çok istiyormu başvuruyaptım yerlerden hiç bir cevep gelmedi ne yapabilirim.

  1. Ustalık ve usta öğreticilik belgesi almanız durumunda kurs açma şansınız artacaktır. mesleki eğitim merkezlerine başvuru yapınız.

 95. Eysan dedi ki:

  Merhaba. Lisan mezunuyum ve direksiyon eğitmeni olmak ıcın ne yapmalıyım. Teşekkürler

  1. Öğretmenlik Ve Öğretim Alanındaki Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına Katılmanız Gereklidir.
   Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarına Katılma Koşulları:
   Sürücü Kursu Mevzuatına Uygun Olarak En Az 3 Yıllık Sürücü Belgesine Sahip;
   1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak
   Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanları İle Mezun Oldukları
   Yükseköğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin
   Çizelgede Yer Alan Öğretmenleri,
   2. Dört Yıllık Eğitim Veren Yükseköğretim Programlarından Mezun Olmak.
   3. Yükseköğretim Programlarından En Az Yüksek Okul Mezunu Olmak Şartıyla
   Bu Öncelik Sırasına Göre Başvurular Kabul Edilir.

 96. Aynur dedi ki:

  Merhaba..ben Hemşirelik ve yaşlı bakım hizmetleri önlisans mezunuyum ve başka alanlarda sertifikalarım var usta öğretici olabilir miyim?

  1. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanında açılan kurslarda usta öğretici olarak görev alabilirsiniz. başvurular şahsen halk eğitim merkezlerine yapılır. usta öğretici başvuruları çoğunlukla ağustos ayında başlayıp eylül ayı sonuna kadar devam eder. her halk eğitim merkezinde başvuru tarihleri farklıdır.

 97. Mrhb ben bilgisayar programcılığı mezunuyum kursunuzda ders vermek istiyorum kurs için neler gereklidir bilgi verirseniz sevinirim….

  1. Bilişim teknolojileri alanındaki kurslarda görev alabilirsiniz. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine şahsen yapılır. alımlar çoğunlukla ağustos ayında başlayıp eylül ayı sonuna kadar devam eder. yıl içerisinde usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri bulunabilir.

 98. Duygu dedi ki:

  Merhabalar.
  4 yıllık Sosyoloji mezunuyum ve Pedagojik Formasyonum var. Çocuk Gelişimi yahut Anaokulu Öğretmeni olmak istiyorum. Hangi kursa yazılmalıyım? Ne gibi yol izlemem gerekiyor?
  Teşekkür ederim.

  1. Sosyoloji Mezunları Formasyon Alanlar Felsefe Öğretmeni, Özel Kurumlarda Rehber Öğretmen Olabiliyor. Ayrıca Aile Danışmanı Sertifikası Alarak Aile Danışmanlığı Merkezlerinde, Resmi Kurum Ve Kuruluşlarda Aile Danışmanı Birimlerinde Çalışabiliyorlar. Ana Okulu Öğretmeni Olmak İçin Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği Lisans Bölümlerinden Mezun Olunması Gerekiyor. Çocuk Bakım Elemanı Kursunda Görev Almak İçin Aşağıdaki Lisans Bölümlerinden Mezun Olunması Gerekli.
   Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişim Ve Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi Bölümü.

 99. aydın parım dedi ki:

  merhabalar ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. halk eğitimde çalışmak istiyorum. tarih öğretmeni olarak. tarihe olan ilgimden dolayı. ne yapmalıyım ve de hangi kurslara ders verebilirim yardım edebilirseniz memnun olurum. teşekkürler

  1. Tarih öğretmenliği bölümü mezunları…

 100. Fikriye dedi ki:

  Guzel sanatlar fakultesi seramik ve cam bolumu lisans mezunuyum halk egitimde kadrolu ogretmenlik icin neler yapmaliyim, usta ogreticilik belgesi almali miyim

 101. murat dedi ki:

  2 yıllık makina resim konstrüksiyon mezunuyum, meslekte 17.yılım
  Usta eğitici belgesi alabilir miyim ? Şartları karşılıyor muyum ?

  1. Ön lisans mezunları mesleklerinde 1 yıl çalıştıklarını gösteren belgelerle ustalık belgesi alabilir. Ustalık belgesiyle usta öğretici kursuna (Mesleki Eğitim Merkezlerinde) yazılıp kursu başarıyla tamamlayanlar usta öğreticilik belgesi alabilir.

  2. Gülsen dedi ki:

   Alınabilir diye biliyorum merak ettiğim ne için sordunuz

   1. Gülsen dedi ki:

    Bende önlisans mezun uyum ustalık belgesini aldım lakin elsanatlarına dair kalfalık ve30005 saat belgelerim var usta öğreticilik başvuslarının toplanmasını bekliyorum kurs hocalığı yapıyorum …

   2. Figen dedi ki:

    Merhaba düz lise mezunuyum kız pratik sanat okulu 1600 saatlik belgeleriyle 2013 ten bu yana usta ögreticilik yapıyorum Mayıs ayında el sanatları kalfalık belgemi alacağım en kısa zamanda usta ögreticilik belgemi nasıl alabilirim

    1. kalfalık belgesi aldıktan sonra mesleğinde 5 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına alınırlar. ustalık belgesi aldıktan sonra usta öğreticilik kurslarına katılarak usta öğretici belgesi alınabilir.

 102. neslihan dedi ki:

  merhaba 4 yıllık işletme mezunuyum şu anda önlisans çocuk gelişimi okuyorum meb te öğretmen olabilme şansım varmı usta öğretici belgesi alabilirmiyim

  1. İşletme Mezunlarının Öğretmen Olarak Atanması İçin Formasyon Alması Ve KPSS Giren Muhasebe Öğretmenlerinin Tümü Atandıktan Sonra Geriye Kontenjan Kalırsa İşletme Mezunlarının Atanması Yapılıyor. Alanında Ön Lisans Ve Fakülte Mezunları Doğrudan Ustalık Belgesi Alabilir. Normal Lise Mezunlar İse En Az 1 Yıl Alanında Çalıştığını Belgelendirdikten Sonra Ustalık Belgesi Alabilir. Ustalık Belgesi Sahipleri Mesleki Eğitim Merkezlerine Usta Öğreticilik Kursu İçin Başvuruda Bulunarak Usta Öğreticilik Kursuna Katılıp Kursu Başarıyla Tamamladıktan Sonra Usta Öğreticilik Belgesini Alabilir.

   1. Yasemin Dursun dedi ki:

    Merhaba, alanım Türkçe Öğretmenliği. İşaret dili ve diksiyon sertifikalarım var. Bu iki alandan birinde halk eğitim kurslarında öğretmenlik yapmak istiyorum. Gerekli şartları okudum, uzman öğretici sertifikasına ihtiyacım var mı? Henüz iş hayatına atılmadım, stajyer olarak bir okulda çalışıyorum yani başvuru formundaki 5.maddeyi tam olarak yerine getirmiyorum, bu bir sorun teşkil eder mi?

    1. İşaret Dili Öğreticiliği İçin Lisans İşitme Engelliler Öğretmenliği , Lisans Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunları Ve Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İşaret Dili Öğreticisi Ve Tercüman Eğitimi Sertifikasına Sahip Olmak Gereklidir.
     200 Saatlik İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitimi Programına Kayıt Olabilmek İçin Ön Lisans Yada Lisans Mezunu Olmak, İşitme Engellilerle İletişim Kurabilecek Bedensel Ve Fiziksel Yeterliğe Sahip Olmak. 18 Ocak 2011 Tarihli Ve 27919 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması Ve Uygulamasına Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” Değişikliğinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Programı Bakanlıkça Hazırlanan İşaret Dili Kursuna Katılarak Belge Almış Olmak.
     Diksiyon Eğitimi Verebilmek İçin Lisans Türkçe Öğretmenliği, Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı, Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği, Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyat Bölümü, Lisans Türk Halk Bilimi Bölümü Mezunu Olmak Gerekiyor.

     1. Yasemin Dursun dedi ki:

      Bilgilendirdiğiniz icin teşekkür ederim.Sertifikalarım MEB onaylı. Anladığım kadarıyla mesleki deneyim olmaması pek önemli değil. Peki, usta öğretici sertifikası alirsam iki alanda da aynı anda öğretmenlik yapabiliyor muyum? Bir de usta öğretici sertifikası ücretli mi, bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.

     2. Deneyim Her Meslekte Olduğunu Gibi Burada Da Önemlidir, Daha Önceden Halk Eğitim Merkezinde Kurs Açanlar Başvurularda Aynı Şartları Taşıyanlara Göre Öncelikli Olarak Tercih Edilir. Kursun Açma Şartlarını Taşıdığınız Kursları Açabilirsiniz. Kurs Saatleri Toplamı Haftada 40 Saati Geçemez.

 103. Sezen Türkel dedi ki:

  Merhaba ben bulunduğum bölgede usta öğretici belgesi nasıl alabilirim başvuru yaptık ama pek ilgilenmiyolar burda lütfen bana yardımcı olabilir misiniz ?

  1. Mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunarak alınabilir.

   1. zehranur dedi ki:

    slm ben 5 6 yas grubunda kuran öğretici olarak basvururda bulunmak istiyorum ücreti ne kadar ve toplam kac saat kursa katılmam gerkiyo kurs hafta içimi hafta sonumu oluyor

    1. usta öğretici oryantasyon eğitimini soruyorsanız 30 saat.

 104. Zeynep dedi ki:

  Merhaba ben okul öncesi öğretmeni (lisans)mezunuyum. Ustalık belgesi alabilirmiyim? Edirnede yaşıyorum başvurular ne zaman oluyor bilgi alabilirmiyim. Teşekkürler şimdiden

  1. Alanında lisans mezunları halk eğitim merkezleri belediyeler tarafından açılan ücretsiz kurslarda (ismek, komek vb.) görev alabilir.
   örneğin 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri kursu için mezuniyet şartları.
   Okul Öncesi Öğretmenliği – (Lisans)
   Anaokulu Öğretmenliği – (Lisans)
   Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği – (Lisans)
   Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü – (Lisans)
   Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği – (Lisans)
   Çocuk Gelişimi Bölümü – (Lisans)

 105. sinan sağol dedi ki:

  mrh halk eğitim merkezinden 1200 saat kadar yağlıboya resim, guaj boya tekniği dersleri aldım sertifikalarımda mevcut.. usta öğreticilik belgesini almam için bu sertifikaların geçerliği nedir,, yüksek okul mezunuyum ayreten.. bilgi verirseniz sevinirim tşkrlr

  1. Başvuranlar Arasında Öncelikle
   Uygulamalı Resim Öğretmenliği (Lisans)
   Resim Öğretmenliği (Lisans)
   Resim İş Öğretmenliği (Lisans)
   Resim (Lisans)
   Görsel Sanatlar Öğretmenliği (Lisans) Mezunları,
   Sonra Alanında Sektör Deneyimi Olan Teknisyen Ve Meslek Elemanları Eğer Başvuranlar Arasında Bu Şartları Taşıyanlar Yoksa Programla İlgili Modül Ve Yeterlilikleri Almış Olanlar.

 106. Sezen Türkel dedi ki:

  Merhaba ben halkeğitim de on parmak kursu vermek istiyorum. Fakat bunun için ne yapmam gerekiyor ? Şuanda lise mezunuyum ama aöf adalet okumaktayım. Bilgisayar ve on parmak belgelerimde var… Bana yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. On Parmak Hızlı Klavye Kullanımı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanındadır. Kursu Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanı Mezunları Açabiliyor. Alanında Öğretmen Bulunamazsa Eğitimi Verilen Modülleri Almış Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri De Açabiliyor.
   Büro Yönetimi Öğretmenliği – (Lisans)Büro Yönetimi Ve Sekreterlik – (Ön Lisans)Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı – (Ön Lisans)Büro Hizmetleri Ve Yönetici Asistanlığı – (Ön Lisans)Sekreterlik Ve Yönetici Asistanlığı – (Ön Lisans)Büro Yönetimi – (Ön Lisans)Büro Yönetimi Ve Sekreterlik – (Lisans)

   1. Programın uygulanmasında Büro Yönetimi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

   1. Sezen Türkel dedi ki:

    Benim MEB onaylı büro yöntemi ve sekreterlik belgem var o işimi görür mü peki ?

    1. Alanında Lisans Ve Önlisans Mezunu Başvurusu Yoksa Programla İlgili Modül Ve Yeterlilikleri Almış Olanların Başvuruları Değerlendirilir.

 107. Hakan Selvi dedi ki:

  Merhaba.. Ben 2 yıllık önlisans makine resim konstrüksiyon mezunuyum.Usta öğreticilik belgesini nasıl alabilirim.

  1. Makine Teknolojisi alanında lisans ve ön lisans mezunları eğitim verebiliyor.
   örnek Üç Boyutlu Çizim-Solidworks kursu için:
   Makine – (Ön Lisans)
   Makine Resmi ve Konstrüksiyon – (Ön Lisans)
   Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği – (Lisans)
   Talaşlı Üretim (tevsiye) Öğretmenliği / Eğitimi – (Lisans)
   Talaşlı Üretim Öğretmenliği – (Lisans)
   Makine ve Konstrüksiyon Öğretmenliği – (Lisans)
   Tasarım Konstrüksiyon Öğretmenliği – (Lisans)
   Makine Öğretmenliği – (Lisans)
   Makine Mühendisliği – (Lisans)
   Bölüm Mezuniyeti İle Birlikte Solidworks, Autodesk İnventor Programının Bilinmesi Gerekmektedir.
   Makine Bölüm Mezuniyeti ile Birlikte Transkriptinde (CAM) Solidworks Gördüğünü Belgelemesi Gerekmektedir.

 108. Sinem Türk dedi ki:

  Çocuk gelişimi ve eğitimi lise mezunuyum. Usta öğretici belgesi alabiliyor muyuz, yoksa sadece lisans ve önlisans mı ? Teşekkürler.

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.

 109. yusuf bozan dedi ki:

  mrb ben işletme lisans mezunuyum.400 saat lik meb onaylı bilgisayar programcılığı sertifikası ile bilişim alanında ustalık belgesi alabilirmiyim

  1. en az alanında ön lisans mezunlarını alıyorlar.

 110. Mehmet fatih altuğ dedi ki:

  Merhabalar yaklaşık 20 yıldır profesyonel olarak seramik karo kaplamacılığı boya ve işleri yapmaktayım tecrübe olarak dekorasyon işlerinde çanakkale seramik yetkili garantili seramik uygulama ustasıyım ve usta öğretici olup birikimlerimi yeni ustalar yetiştirerek ülkeme faydalı olup akademik olarakta kendimi geliştirmek istiyorum nasıl yardımcı olabilirsiniz
  Mesleki yeterlilik belgem ve daha önce almış olduğum sertifikalarım mevcuttur saygılarımla

  1. Halk eğitim merkezlerine başvurmalısınız.

 111. Rukiye dedi ki:

  Kasnakta makina nakış belgem var usta öğretici olmak için nereye basvurabilirim

  1. usta öğretici belgesi almak için önce kalfalık, sonra ustalık daha sonra usta öğretici belgesi alınabilir. usta öğretici belgesi mesleki eğitim merkezlerinden alınabilir.

 112. Canan dedi ki:

  Merhaba, önlisans ithalat ihracat mezunuyum.Daha sonra lisansımı işletme bölümünde tamamladım.6 yıl bir firmada dış ticaret departmanında görev aldım.Dış ticaret dersi verebilir miyim. Teşekkürler.

  1. Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
   eğitimci şartları:
   1. Programın uygulanmasında Muhasebe ve Finansman alanında eğitim almış
   alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında Pazarlama ve Perakende alanında eğitim almış
   alan öğretmenleri görev almalıdır.
   3. Programın uygulanmasında gerektiğinde Muhasebe ve Finansman alanında
   üniversite mezunu olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   4. Programın uygulanmasında gerektiğinde Pazarlama ve Perakende alanında
   üniversite mezunu olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

   Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
   eğitimci şartları:
   1. Programın uygulanmasında Muhasebe ve Finansman alanında Akademik
   eğitimini almış ve tercihen alanında sektör deneyimi olan danışmanlar,
   Üniversite Öğretim Elemanları,UİB İdarecileri,Serbest Bölge Müdürü,TSO
   Dış Ticaret Müdürü, bankaların bölge müdürleri, görev alacaktır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Muhasebe ve Finansman alanında
   Dış Ticaret konusunda sektör deneyimi olan üst düzey yöneticilerden
   yararlanılacaktır.

 113. Banu dedi ki:

  Merhaba ben moda tasarım ön lisans mezunuyum . Halk eğitim kurslarında öğretmenlik yapmak istiyorum ama bunun için ilk kurs görmem gerekiyormus bilgilerinizi okudum ama izmit te nereye başvurmam gerekiyor bana bu konuda bilgi verebilirmisiniz .

  1. Banu dedi ki:

   Halk eğitim merkezini aradığım da beni başka yere yönlendiriyor

  2. Moda Tasarımı – (Ön Lisans) mezunları, Stilistlik (Kadın Giysileri Artistik Çizim) Öğretmeni (Giyim Üretim Teknolojileri), Bilgisayarlı Stilistlik Öğretmeni (Giyim Üretim Teknolojileri) Corel Draw, Fotoshop, İllustrator Programının bilinmesi gerekiyor.

 114. umut dedi ki:

  Ben iki yıl halk eğitim merkezlerinin giyim ve hazır giyim kurslarına katıldım şimdi keçe kursuna gidiyorum bende eğitmen olmak istiyorum nerden hangi belgeleri almam gerekecek lütfen yardım edermisiniz ortaokul menzunuyum

  1. Mesleki eğitim merkezlerinden sırasıyla kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgesi alınması gerekli.

   1. umut dedi ki:

    Van da nereye başvurabilirim kalfalık belgesi için ilginize çok teşekkür ederim

    1. Mesleki eğitim merkezlerine (MEM) başvurabilirsiniz.

 115. Ebru dedi ki:

  Merhabalar.Düz lise mezunuyum.3 senedir halk egitim merkezinde kurslara katılıyorum. 960 saat ahşap boyama ve 800 saat diğer el sanatları sertifikam var.meslek sanat okuluna gidip sorduğumda bana 1 senelik el sanatlari yada hediyeli ev eşyaları gibi bir yerde sigorta li olarak çalışmış olmam gerektiğini. O Sigortaları gelip kalfalik için basvurmam gerektiğini daha sonra usta ve ogreticilik belgelerine sahip olabilecegimi söyledi ler.ne yapmam gerekir

 116. zehra dedi ki:

  Merhaba, Rus dili ve edebiyatı lisans mezunuyum. Halk eğitim merkezlerinde Rusça öğretmeni olmak için nereye başvurmak gerekiyor?

  1. Görev almak istediğiniz Halk Eğitim Merkezine Şahsen Başvurmalısınız.

 117. Murat dedi ki:

  Halk Egitimi Merkezi’ne yapmis oldugunuz usta ögreticilik basvurusuna istinaden , 26 Ekim 2016 carsamba günü saat 13.30’da Halk Egitimi Merkezi’nde yapilacak olan Usta Ögretici Görevlendirme Toplantisina katiliminiz rica olunur . bu mesaj hakkinda bilgi verirmisinz

  1. belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanız istenmiş.

 118. Gulsum dedi ki:

  Merhaba…
  Halkla ilişkiler onlisans mezunuyum. Şuanda da uzaktan eğitimle İstanbul Üniversitesi’nde lisans eğitimi alıyorum. Çağrı merkezinde 1 yıllık bir tecrübem bulunuyor. Tıbbi dokumantasyon sertifikam mevcut bunlarla ilgili bir ders vermem mümkün mü ? Teşekkür ederim.

 119. deniz dedi ki:

  Güzellik ve saç bakım hizmetleri meslek lisesi mezunuyum usta öğreticilik belgesi almak istiyorum Çankaya halk eğitim merkezinde usta öğretici belgesi kursu açılacak mı ?

  1. usta öğreticilik belgesi almak için mesleki eğitim merkezlerine başvurmalısınız.

 120. selma kuş dedi ki:

  merhaba ben usta öğretici belgesi almak istiyorum bilgisayar işletmenliği üzerine nereye başvura cam ve ne zaman teşekürler

  1. Bilgisayar üzerine usta öğretici belgesi verilmiyor. alanında lisans ve ön lisans mezunları bilişim teknolojileri kurslarında görev alabiliyor.

 121. Tolga Oktar dedi ki:

  Merhaba, Anadolu Teknik Lisesi Bilişim Bölümleri mezunuyum. Aynı zamanda Bankacılık/Finans lisans mezunuyum. Bilişim teknolojilerinde iş yeri açma belgem de dar. Acaba Halk Eğitim Merkezlerinde bilgisayar kursunda öğretici olabilir miyim?

  1. öncelikle alanında lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor.
   EĞİTİMCİLER
   1. Programın uygulanmasında bilişim teknolojileri alanında eğitim almış ve
   tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde bilişim teknolojileri alanında sektör
   deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır.

 122. Kadriye dedi ki:

  Merhabalar ben ön lisans halkla ilişkiler mezunuyum. 10 parmak F klavye yazıyorum. Bilgisayar ve 10 parmak sertifikam var. 15 sene kitap dizgisinde çalıştım.Çok hızlı yazıyorum. Bende 10 parmak F klvye öğreticiği yapabilirmiyim..

  1. büro yönetimi alanı mezunları lisans ve ön lisans mezunları, başvuru yoksa bilişim teknolojileri alanı mezunları verebiliyor.
   EĞİTİMCİLER
   Programın uygulanmasında Büro Yönetimi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   Programın uygulanmasında gerektiğinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 123. Emine dedi ki:

  Merhaba ben halk eğitim merkezlerinde hem dikis hem nakis hemde modelistlik kursuna gittim ama sertfikami almadım 15 sene önce gitmiştim şimdi alma şansım varmı öğrenmek istiyorum

  1. halk eğitim merkezinden şahsen alınabilir.

 124. Anna freud dedi ki:

  Merhaba ben Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunuyum çizelgeyi incelediğimde ders veremediğimizi gördüm herhangi bir kurs açamıyoruz değil mi yanılıyor muyum? Şimdiden teşekkür ederim

  1. halk eğitim merkezlerinde alanınızda şimdilik bir kurs açılmıyor, dolayısıyla eğitici olamıyorsunuz.

 125. Nisa dedi ki:

  Merhaba.ben kız meslek lisesi bilgisayar bölümü mezunuyum iş yeri açma belgem var halk eğitim merkezlerinde ogretmenlik yapabilir mıyım?

  1. öncelikle alanında lisans ve ön lisans mezunları tercih edilir. Programın uygulanmasında gerektiğinde bilişim teknolojileri alanında sektör
   deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 126. Neriman08 dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi ev yönetimi beslenme branjı mezunuyum ders programımızda ev mefruşatı da vardı ben halk eğitim merkezinde ev mefruşatı adı altında karma bir kurs ( iğne oyası,kumaş boyama,lif,mefruşat,kokulu taş,mum,sabun,kurdele nakışı) kursu açabilirmiyim ayrıca iki adet nakış,bir adet el sanatları kursu sertifikam var ayrıyeten usta öğretici belgesi almam gerekirmi nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim

  1. Öncelikle alanında lisans ve önlisans mezunları, alanında meslek lisesi mezunları ve usta öğretici ve ustalık belgesi sahipleri daha sonra pozisyona uygun sertifika sahipleri kurs açabiliyor. alanında sertifika için 800 ile 1200 saat eğitim alması gerekli.

 127. Emel dedi ki:

  El sanatları mefruşat hocalığı için şartları nelerdir neler yapmak gerekli

  1. öncelikle alanında lisans mezunları, daha sonra ön lisans mezunları, daha sonra alanında meslek lisesi mezunları ve ustalık ve usta öğreticilik belgesi sahipleri tercih edilir.
   Dekoratif Ürünler Öğretmenliği – (Lisans)
   Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)
   El Sanatları Öğretmenliği – (Lisans)
   Nakış Öğretmenliği – (Lisans)
   Ev Tekstili Konfeksiyonu – (Ön Lisans)
   Dekoratif Ev Tekstili – (Ön Lisans)
   El Sanatları (Nakış) Bölümü – (Ön Lisans)
   Dekoratif Ev Tekstili – (Lise)
   Dekoratif Ev Tekstili Ustalık Belgesi – (Ustalık / Usta Öğreticilik)
   Pozisyona uygun sertifikası olan her adaya açık branş.

 128. lerna dedi ki:

  Merhaba üniversiteden ben 2 yıllık çocuk gelişimi mezunuyum . Usta öğretici belgesi alıp halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik kapabilir miyim ??

  1. halk eğitim merkezleri çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğreticiliği için öncelikle alanında lisans mezunları daha sonra ön lisans mezunları tercih ediliyor.

 129. serpil dedi ki:

  Merhaba ben lisans isletme bolumu mezunuyum.Anlayarak Hizli okuma egitmenligi sertifikam var.Halk egitim merkezinde ders verebilir miyim?

 130. Ibrahim dedi ki:

  Merhaba, tiyatro gibi sanat branşlarinin usta ya da uzman egitmenligi belgeleri nasıl alinabilir (hem bünyesinde açılan kurslardan bir kaç dönem program sertifikası var elimde) ya da bu alanda uzmanlığımızı ya da yetkinligimizi lise mezunu olarak nasıl belgelendirebiliriz veya bunun için hangi yolu izlememiz gerekiyor yönlendirirseniz seviniriz. Teşekkürler.

  1. Müzik ve gösteri sanatları alanındaki kurslarda lisans mezunları tercih ediliyor.

   1. sinan dedi ki:

    özel tiyatro kursu açmak için herhangi bir belgeye sahip olmak gerekiyormu?

    1. Kültür ve turizm bakanlığı il kültür ve turizm müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

 131. elif dedi ki:

  hayırlı günler ben lisede grafik tasarım okudum üniversite de yine önlisans grafik tasarım okudum, halk eğitimlerde çalışmak için bundan sonra hangi yolları izlemem gerek? tam anlayamadım? mesela a ilindeki ustalık kursuna mı yazılamam lazım? şimdiden teşekkürler…

  1. Hasan Can Erkan dedi ki:

   Merhaba, Marmara uni. Resim ogretmenligi mezunuyum. Ozel ve vakif okullarin da, uzun yıllar egitimcilik yaptim. Resim kursu var mi, yoksa da acilir mi? Ya da bransima uygun hangi kurslarda gorev alabilirim? Boyle bir acik varsa nasil bilgim olur? Ustalık sertifikasi almak sart mi? Yonlendirirseniz sevinirim.

   1. resim kursu açmak için başvurulabilir. usta öğretici başvuruları çoğunlukla eylül ayında alınmaktadır, yıl içerisinde usta öğretici başvurusu alan halk eğitim merkezleri olabilmektedir. başvuru duyuruları halk eğitim merkezlerinin resmi internet sitelerinde ve kurumlardaki panolarda ilan edilir.

 132. remziye dedi ki:

  Merhaba,
  Rus dili ve edebiyatı mezunuyum. Halk eğitimde sözleşmeli olarak çalışmak istiyorum.
  Fakat formasyon eğitimi almadım. Acaba hangi şartlar aranıyor. Formasyon illa gerekli mi?
  Bigilendirirseniz sevinirim.
  İyi çalışmalar,

 133. Hamide dedi ki:

  26.09.2016-27.09.2016 usta ogretıcılık semineri ertelndı dıye mesaj geldı ne zamana ertelendi

  1. Mesajda yeni tarih belirtilmemiş ise yeni seminer tarihi yeni bir mesaj ile bildirilebilir.

 134. Aylin dedi ki:

  Merhaba ben 4 yıllık lisans mezunuyum. (Fars Dili ve Edebiyatı) Alanım dışında iş arıyorum.
  Intermediate seviyesinde ingilizcem var ve 5 yıl Ortaöğretim (3,4,5 ve 6. Sınıflar)seviyesinde özel ders tecrübem var. Halk eğitim Yenişehir de Young learners seviyesinde ücretli ingilizce ders verebilme şansım var mi? Varsa şartlar neler? Ayrıca daha önce Halk Eğitimden Okul öncesi Öğretmenligi Serifika Kursu eğitimine katılmıştım.Bu bir işe yarar mı? Yardımcı olursanız sevinirim.

 135. Ayse dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisesi hasta ve yasli bakimi mezunuyum . komekte ogretici olmak icin basvuru yaptim . lise mezunu olmak yeterli mi acaba

  1. tercihen lisans ve ön lisans mezunları alınıyor.

 136. tarihciii dedi ki:

  Halk Eğitim de nasil öğretmen olunur mesela tarih ogretmeni…olan kadrolu ogretmen olabiliyor mı orada

  1. tarih öğretmenleri halk eğitim merkezlerine şahsen başvurarak kurs açabilirler. kadrolu usta öğretici alım olursa KPSS ile alınıyor.

 137. fatma dedi ki:

  merhaba..

  ben açıköğretim maliye son sınıf öğrencisiyim. halk eğitim kursunda muhasebe dersi de aldım. öğreticilik yapmak istiyorum. izleyeceğim bir yol gösterirseniz sevinirim..

  1. muhasebe ve finansman alanı kursları için en az ön lisans mezunları eğitim verebiliyor.

 138. serdar dedi ki:

  merhaba ben unıversıteye yetiştirme kursuna yazıldım ama 13 mart gelidi arayan soran olmadı daha nedense bana derslerle iligili kontenjan varmı yokmu da demediler

  1. kursa yeterli talep olmadığından açılmamış olabilir. başvuru yaptığınız halk eğitim merkeziyle iletişime geçebilirsiniz.

 139. figen dedi ki:

  Merhaba ben acik liseden mevzun oldum.aile egitimi kursundan 3-6,7-12,12-18 yas brlgelerim var.evliyim gunumuzde bile kadina karsi kisitlayici on yargilarin oldugu bir cevrem var ne yazikki..

  basaramassin diyenlere karsi liseyi bitirdim simdi de bitirince ne oluyormusu gostermek insanin isteyince neler basarabilecegini herkese kanitlamak istiyorum ama bir rehbere ihtiyacim var.disaridan ogretmenlik yadaj halk egitimdeerdgnkerm ogreticilik yapmak istiyorum..ama nerelere basvurmam gerrktigini nereden baslamam gerektigini bilmiyorum..yardim ederseniz cok memnun olurum..

  1. bu tür kurslarda en az ön lisans mezunu olanlar eğitim verebiliyor. ön lisans ve lisans mezunu başvurusu bulunmaması durumunda alanında meslek lisesi mezunları da eğitim verebiliyor.

 140. Hatice dedi ki:

  Merhaba ben cocuk gelisimi onlisans mezunuyum 2 yildir ucretli ogretmenlik yapiyorum ozel egitim alaninda halk egitim merkezerinde calisabilirmiyim? Imkanlar nelerdir?

  1. Başvurma hakkınız var ancak öncelikle lisans mezunları tercih ediliyor.

  2. Şule dedi ki:

   Rica etsem ücretli öğretmenlik başvuru basamakları hakkı da bilgi verrmsnz? Bende çocuk geişimi önlisans mezunuyum nasıl başvurucam bilmiyorum. İstanbuldayım e devletten bikaç tercih yaptım e sonra ne yapmamm gerekiyo?????

 141. elif uykutan dedi ki:

  Merhaba ben önlisans büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunuyum 2 yılda ismeğin çeşitli kurs merkezlerinde usta öğreticilik yaptım halk eğtim merkezlerinde kadrolu usta öğretici olabilmek için ek bi sertifika almam gerekirmi kadrolu usta öğreticiliğe nasl nereye başvurabilirim

  1. İsmek İle Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici Olma Şartları Aynı. kadrolu usta öğretici alımları KPSS ile yapılıyor. kadrosuz usta öğretici alımı için ise şahsen halk eğitim merkezlerine başvuru yapılmalı.

 142. Merve dedi ki:

  Önlisans gida teknikerligi mezunuyum. Lisede yiyecek icecek hizmetleri okudum iş yeri acma belgem var. Usta ogretici olarak halk egitime girebilir miyim ?

 143. Turna yılmaz dedi ki:

  Merhabalar benim kısa bi sorum olucak, branşım maniküristlik ustalık kalfalık belgem var ve usta öğretici olmak istiyorum,ustaöğreticilik belgesini alaman nekadar sürüyor acaba ve lise mezunu olmamız şartmı çünki ben dışardan okuyorum bilgilendirdiğiniz için şimdiden teşekürler..

  1. USTALARIN USTA ÖĞRETİCİLİK EĞİTİMİ
   İşyerinde, sanatını çıraklara öğretmekle görevli ustaların katıldığı eğitimdir. Bu eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün bulunmamaktadır (3308 Sayılı Kanunun 31. Maddesi). Bu eğitimle, çırak yetiştirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını başkasına iyi bir şekilde öğretme yöntem ve tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış bulunan “İş Pedagojisi Kurs Programı” 40 saat sürelidir.
   USTALIK EĞİTİMİNE KAYIT
   Ustaların usta öğreticilik eğitimine kayıt yaptırabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı` nca onaylı ustalık belgelerinin olması gerekmektedir.
   Ustalık belgesi olan her öğrencinin usta öğreticilik eğitimine kayıt yaptırabilmesi için gerekli evraklar şunlardır:
   1. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı olacak)
   2. Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi (diploma, tasdikname vs.)
   3. Vesikalık fotoğraf. (3 adet)
   4. Usta Öğreticilik başvuru dilekçesi. (Okuldan alınacak)
   5. Ustalık belgesinin fotokopisi.

 144. Faruk dedi ki:

  Merhaba ben turem öğrencisi aşçılık kursuyerim usta öğretici olmak için ne yapmak gerekli kadrolu

 145. Eda Ergen dedi ki:

  Merhaba ben izmirde yaşıyorum. Ben türk halk oyunları kursuna gittim ve sertifikamı aldım okullarda ders vermek için usta öğreticilik kursuna gitmemiz gerekiyormus ve bir tane daha belge almamız gerekiyormus bunun için başvuru tarihlerini ve ne kdr ücret ödeniyor bu kurs için onu öğrenmek istiyorum

  1. Linkten yaygin.meb.gov.tr/Subscribe.aspx Üyelik Kaydı oluşturup, kursiyer girişi yaparak ön kayıt alınan kursları görebilirsiniz.

 146. merve yıldız dedi ki:

  ben kız meslek lisesi saç bakım hızmetlerı ve cılt bakım bolumu mezunuyum halk egıtım merkezlerınde çalışma durumum varmı acaba ?

 147. Betul dedi ki:

  Halk egitimi merkezinde giyim uretim modalist veya dikis ogreticisi olmak istiyorum.Suan universite okuyorum.Nezaman başvuru yapmam gerek ve evraklar nelerdir herhangi bir sınava giriyormuyuz?Daimli bir öğretici olmak istiyrum.

 148. Neslihan dedi ki:

  Merhabalar ben Sosyoloji Bölümü mezunuyum Pedagojik Formasyon sertifikam var. Bu kurslarda rehberlik hizmeti veya matematik türkçe sosyal bilgiler gibi derslerin eğitimini verebilme imkanım olur mu acaba ?

 149. Bülent dedi ki:

  Halk Eğitim Merkezinde gitar saz halk oyunları ustaöğreticisi olmak için kurslar nasıl açılır?

  1. Kursu açmak istediğiniz halk eğitim merkezine şahsen başvuruda bulunmalısınız.

 150. Merve dedi ki:

  Mrb ben düz lise mezunuyum özel sektörde tekstıl fırmasında şef yardımcısı olarak calısmaktayım kalfalık ustalık ve usta ögretıcılık bu belgelerın hepsi var bunlar için ek ücret almıyorum çıraklarım var bu cırakları ben yetıstyrsam neden bunların ucretını almıyorum alma hakkım varmı ? Ve tek bunlar dısında bölüm olarakta makınecılerm var onlarada ıs tarıfı yapıyorum sadece calıstgmn parasını alıyorum bır halk egıtım merkzınde hafta sonları calısma durumum olabılırmı

  1. evet çalışabilirsiniz. başvurular çoğunlukla ağustos ayın ortalarında başlayıp, eylül ayı sonunda (halk eğitim merkezine göre değişir) sona eriyor. başvurmak istediğiniz kuruma şahsen müracaat etmeniz gerekli.

 151. Semra dedi ki:

  Ben düz lise mezunuyum iğne oyası hocası olmak için komik org başvurdum beni seviye tespit sınavına cağırdılar iplik ve iğne getirmemi istediler bu arada ustalık belgem yok sadece iğne oyası kurs belgem var beni ögretmen olarak almaları mümkün mü

  1. öncelikle ustalık belgesi almanız gerekli, https://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/ yazısını okuyunuz.

 152. Emel dedi ki:

  Kadrolu usta öğretici olmak için KPSS den kaç puan almak gerekir

 153. bahar dedi ki:

  ben muhasebe önlisans mezunuyum. şiş oruculugu 500 saat, makina nakisi 1020 saat sertifikalarim var usta ogretici olmsk icin bunlardan birisi yeterli mi

 154. bahar dedi ki:

  ben muhasebe onlisans mezunuyum. 500 saat sis oruculugu, 1020saat makina nakisi sertifikam var.usta ogretici olmam icin bunlardan birisi yeterli mi olabilirmiyim

  1. önce ustalık belgesi, daha sonra usta öğreticilik belgesi alınıyor. https://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/ yazımızdaki denklik kısmını inceleyiniz.

 155. Ayşenur dedi ki:

  Merhaba açıköğretim den liseyi bitirdim şuan açıköğretim den edebiyat bölümünü okuyorum 13 yıl tekstil de çalıştım 1200 saatlik makina nakışları belgem var ancak ben nakış değilde dikiş öğretmenli yapmak istiyorum geçen yıl yarım dönem dikiş kursuna gittim fakat belgemizi alamadık dikiş hocalığı yapmam için nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  1. https://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/ ustalık belgesi nasıl alınır yazımızdaki denklik kısmına inceleyerek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

 156. bahar dedi ki:

  Halk egitim merkezlerine atanan okuloncesi öğretmenleri burda ne iş yapar ve ne tür kurslar verebilir.Teşekkürler

 157. Gülcan Terzioğlu dedi ki:

  Merhaba ben Gülcan Terzioğlu otuz yaşındayım teknik lisesi meğzunuyum MODELİSTLİK bölümünü bitirdim.Beş yıldır modelistlik yapıyorum aynı zamanda kalıp çizim programıda kullanabiliyorum program:GERBER.Diplomam var aynı zamanda katıldıgım kurslardan elde kalıp ve kalıp çizim programın sertifikalarıda var.Usta oğreticilik belgesi alabilirmiyim,basvurular ne zaman baslıyor.

  1. öncelikle ustalık belgesi sahibi olmanız gerekli. https://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/ ustalık belgesi şartları. daha sonra mesleki eğitim merkezlerine usta öğreticilik kursu için başvuru yapabilirsiniz. kurslar yılın 12 ayında açılabiliyor.

 158. gamze dedi ki:

  çok teşekkür ederim

 159. gamze dedi ki:

  merhaba ben turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü mezunuyum ve usta öğreticilik belgesi almak istiyorum acaba hangi bölümlerden alabilirim? teşekkürler..

 160. sevinç dedi ki:

  meraba makine resim ( teknik ressam ) bölümünden mezunum bu bölüm ile ilğili usta öğrenci belgesi veriliyor mu?

  1. öncelikle ustalık belgesi almanız gerekiyor. ustalık ve usta öğreticilik belgeleri almak için meslek eğitim merkezleri (MEM) tarafından veriliyor.
   En az 3 yıllık bir mesleki teknik eğitim veren lise ve dengi okullardan 1985-1986 öğretim yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılırlar. Önceki mezunlar doğrudan ustalık belgesi alır. (Elektrik tesisatçılığı 2. sınıf yetki belgesi de bu kapsamda değerlendirilir. Elektrik tesisatçılığı 1. sınıf yetki belgesi sahiplerine doğrudan ustalık belgesi verilir. Astsubay sınıf okulları mezunları ilgili genelge de dikkate alınarak bu kapsamda değerlendirilir.)

 161. Burcu dedi ki:

  Merhaba
  Halkoyunu usta öğretici kursu için Kartal ve Kağıthane deki kurslara başvuru yaptım.Ama yakın zamanda açılır mı?Yoksa ağustosumu beklemeliyim

  1. Başvuru yaptığınız halk eğitim merkeziyle iletişim kurmanız gerekiyor.

 162. Cemile dedi ki:

  Ben 3 yıl ilkokulda 2 yılda lisanli olarak lisede halk oyunları oynadım . Üniversite mezunuyum . Bu alanda usta öğretici olmak istiyorum . Ne yapmalıyım. Yardımcı olursaniz sevinirim

  1. Eğitimciler:
   1. Programın uygulanmasında Beden eğitimi ve Müzik alanında eğitim almış
   ve tercihen deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Beden eğitimi, Müzik alanında
   deneyimi olan ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Oyunlara eşlik edebilecek ve ilgili enstrümanı kullanma yeterliğine sahip
   olanlar da görevlendirilebilecektir.
   4. Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

   Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursları

   Amaç ve Düzenleme

   Madde 5 – Bakanlığa bağlı okul ve kurumlar bünyesindeki halk oyunları faaliyetlerinin düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak için nitelikli öğreticiler yetiştirmek, halk oyunlarının karakteristik yapısını bozmadan yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Türk Halk Oyunları Yöre oyunları Yetiştirme Kursları düzenlenir.

   Kurs Merkezlerinin Belirlenmesi

   Madde 6 – Kurs düzenlenecek merkezler Valilikçe belirlenir. Ancak ihtiyaç halinde Merkezler genel Müdürlükçe de tespit edilir.

   Kursa Kabul

   Madde 7 – (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kursa başvuru için gerekli duyuru kursun düzenleneceği ildeki Halk Eğitimi Başkanlığınca yapılır. Duyuru; okul ve kurumların dışındaki diğer bakanlıklara bağlı okul ve kurumlarla, özel ve resmi kurum – kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler, vakıflar ve dernekleri kapsayacak şekilde kapsamlı olarak yapılır. Kursa katılacaklarda:

   a. T.C. vatandaşı olmak.

   b. 18 yaşını bitirmiş olmak.

   c. En az ilkokul mezunu olmak.

   d. Sağlık durumu öğreticilik yapmaya elverişli olmak.

   e. Halk oyunları çalışmalarını yaptığını, en az bir yöre oyunu oynadığını veya öğreticilik yaptığını belgelendirmek.

   TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ

 163. Recep dedi ki:

  Usta öğretici belgemizi halk eğitimlerden alırken para vermek mecburimi ???cok para istediler çünkü 500 tl gibi rakam

  1. açılan kurs ücretlerini belirleme yetkisi kurumlarda, fiyat kuruma göre değişiyor.

 164. SÜMEYYE dedi ki:

  MERHABA BEN MESLEK LİSESİ AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ VE YİNE GIDA TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS MEZUNUYUM.USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ ALMAMA GEREK VARMI.

 165. Veli dedi ki:

  merhaba iki sorum olacak birincisi kamu yönetimi lisans mezunuyum halk eğitimden bilgisayar sertifikası aldım ve bu sertifika ile halkeğitimde egitimcilik yapabilirmiyim yani öğretmenlik yapabilirmiyim ikincisi eşim 4 – 6 yaş arası çocuk gelişimi sertifikası var lisans ve önlisans mezunu halk egitimde çalışabilirmi cevaplarsanız çok seviniriz teşekkürler kolay gelsin

 166. rapunzell dedi ki:

  merhaba..ben estetisyenim..kalfalık ustalık almak istiyorum ama çıraklık eğitimde diplomam geçersiz sayıldı..m.e.b onaylı diplomam..sistemde yazmıyor dediler..ben nasıl alabilirim kalfalık ve ustalığı..teşekkürler.iyi çalışmalar

 167. müjgan dedi ki:

  iyi günler. Ben daha öncede yazmıştım.meslek lisesi mezunuyum halkeğitimine başvurdum.bana önce yerini kursiyerlerini ayarla mahallende açabilirsin dediler.bende herşeyi ayarladım başvurdum.şimdi ise lise mezunusun seni atayamayız dediler.öncelik lisans ve ön lisans olduğu söylendi bende kursiyerlere mahcup oldum evrakları hazır almıştım.bana bir yol gösterirmisiniz

  1. öncelik lisans ve ön lisans mezunlarında olduğu doğrudur. halk eğitim merkezi usta öğretici alımlarında kurum yöneticileri yetkili olduğu için yöneticilerle görüşmekten (müdür – müdür yardımcıları) başka yapabileceğiniz bir şey bulunmuyor.

 168. Gönül dedi ki:

  Merhaba
  Kamuda hizmet alimı olarak 7 yıldır çalısıyorum bu yıl ilk defa halk egitimden çagrıldim usta ogretici belgem varsa kurs hocalıgi yapabilecegimi söylediler.Aksam kursunda usta ogretici olarak gorev aldım.Kadrolu olarak halk egitime gecmem mumkun mu hangi yolu takip etmeliyim?Tesekkür ederim.

  1. Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ile.

 169. müjgan dedi ki:

  Bana iki yıl köylerde veya ilçelerde çalışmış olmanız gerekiyor dediler. Öyle bir şart var mı?

  1. Usta Öğretici Alımında İnsiyatif Kurum Yöneticilerindedir. Daha Önceden Usta Öğretici Olarak Çalışmış Olanlar Öncelikli Olarak Tercih Edilebilir.

 170. müjgan dedi ki:

  iyi günler ben 1988 el sanatları meslek lisesi mezunuyum. Usta öğreticilik ve ustalık belgem var. Halk eğitimine gittim bana en az iki yıl çalışmış olmanız gerekiyor dediler. Öyle bir şart var mı direk usta öğretici olabilir miyim?

  1. başvuruda bulunabilirsiniz ancak başvuranlar arasında öncelik sıralaması aşağıdaki şekilde yapılır:

   GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK SIRASI

   1-Alanında Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak

   2-Yurt içindeki yüksek Öğretim Kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca Denkliği Kabul edilmek kaydı ile Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarında sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak

   3-Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak

   4-Orta öğretim kurumlarından mezun olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak.

   5-En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesine sahip olmak

   6-En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelemek.

   7-Geleneksel sanatların yaşatılması amaçlı kurslarda çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârlardan azami ölçüde yararlanılır.

   8-Aile Eğitimi Kurslarında uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerini başarı ile tamamlayıp belge sahibi olma şartı aranır.

   9-ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasında komisyon marifetiyle seçme işlemi kura ile yapılır.

 171. Merve erdeniz dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi tekstil iplik mezunuyum usta öğreticilik yapmak istiyorum. Hangi bölümü seçmen lazım nerden belge almam lazım halk eğitim merkezinden mi mahallelerde açılan kurslardanmi belge alirsan usta öğreticilik yapabilirim lütfen yardımcı olur musunuz ben şimdi mahallede kursa gidiyorum devam edeyimmi halk egitime mi basvurayim

 172. fatoş dedi ki:

  Merhaba ben kız meslek lisesi yiyecek içecek bölümü,a.ö.f.ev idaresi önlisans mezunuyum.Dikey geçis ile konaklama işletmeciliği bölümü öğrencisiyim.12yil özel sektörde sGK li çalıştım.Bilgisayar isletmenligi,bilgisayarlı muhasebe, hasta kayıt kabul işlemleri ve Diksiyon sertifikalarim var.Ankara da yaşıyorum.Usta öğretici olarak calisabilirmiyim.Neler yapmalıyım yardimci olur musunuz.

  1. öncelikle fakülte mezunları tercih ediliyor.
   örnek aşçı çırağı kursu başvuru şartları:

   Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
   Kamu hakkından mahrum bulunmamak
   Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak
   Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmek.

   ÖZEL ŞARTLAR :

   Merkezlerde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branş / alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre;

   Fakülte mezunu olmak
   Alanında Meslek Yüksekokulu mezunu olmak
   Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,
   Orta öğrenim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi olmak,
   En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık/usta öğreticilik belgesi sahibi olmak,
   Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde daha önceden görev almış olmak

 173. Yusuf dedi ki:

  İyi günler. benim futbolda antrenörlük diplomam var halk eğitim de usta öğretici olarak çalışabilir miyim ve saat ücretini sorabilir miyim?

  1. Eğitimciler:
   1. Programın uygulanmasında alanı Spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
   2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.
   3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri ile birlikte, ilgili spor federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

 174. Sinem dedi ki:

  Merhaba ben 2008 kimya myo mezunuyum 3yıl bir devlet okulunda özel eğitim sınıfında ücretli öğretmenlik yaptım şuan da Atatürk üniversitesinde 2.üniversite adı altında açıkögretim 2yıllık olan çocuk gelişimi bölümü 1.sınıf öğrencisiyim .acaba benimde herhangi bir ustalık belgesi yada usta ögreticilik belgesi almaya hakkım varmı .cvp verirseniz sevinirim teşekkür ederim şimdiden

 175. NEŞE UTKU dedi ki:

  merhabalar benim 4 tane kumas boyama kurslarından aldıgım sertifikalarım var usta öğreticilik yapabilmem için yeterlimi değilse ne yapmam lazım yazarmısınız

 176. SELDA dedi ki:

  fen edebiyat fakültesi Fizik bolumu mezunuyum ayrıca İş güvenliği uzmanlığım var.Halk eğitim merkezinde öğretmen olabilir miyim. olabiliyor isem nereye başvuru yapmalıyım

 177. burcu dedi ki:

  Bilgisayar Proğramcılığı önlisans mezunuyum usta öğretici olabilirmiyim ? benim için usta öğreticilik belgesi şartmı ismek sayfasında sadece branşından mezun olması yeterli yazıyor da.?

  1. Bilgisayar kursları için usta öğreticilik belgesi yoktur. en az ön lisan bilgisayar bölümü mezunları eğitim verebilir. kariyer ismek sayfasından ön bilgi alabilirsiniz.

 178. Elif dedi ki:

  Onlisans el sanatlari mezunuyum okul oncesi bir sinifta etkinlik ve degerler dersi verebilirmiyim

 179. Elif dedi ki:

  S.a onlisans el sanatlari mezunuyum kendi bransimda 9 sertifikaya sahibim ogretici olabilmem icin ne yapmam gerekiyor

 180. aylin dedi ki:

  Merhaba
  Meslek lisesi ağırlama ve gıda teknolojisi mutfak bölümü mezunuyum aynı zaman da önlisans halkla ilişkiler bitirdim AÖF kamu yönetimi öğrencisiyim mutfak alanında eğitici olmam için diploma yeterli mi eğitici belgesi almam gerekirmi

  1. mesleki eğitim merkezlerinden usta öğreticilik belgesi almalısınız.

 181. Mevlana dedi ki:

  Usta egitici saat fiyatı nedir? Teşekkürler

  1. eğitim durumuna göre brüt ders saati ücreti 20-22 TL.

 182. nergiz dedi ki:

  Merhaba;
  Önlisans Halkla ilişkiler ve Lisans Uluslararası ilişkiler diplomam var.Halk egitimden 3-6 yaş çocuk etkinlikleri sertifikam var 460 saat.şu an da halk egitimde 0-6 yas cocuk Bakımı kursuna devam ediyorum 980 saat sanirim.Busene acik ogretimde 2 yıllık çocuk gelisimi bölümüne kayıt oldum.Halk eğitimde çalışmam için usta ogreticilik belgesini alabilirmiyim? alırsam nasıl bir yol izlemeliyim? Simdiden Teşekkürler…

 183. Tuğba dedi ki:

  Resim alanında ilerlemek istiyorum sadece grafik tasarım istemiyorum. Resim için çırak kalfa usta….diye sırayla hepsini almammı gerekiyor? Ve bu belgeleri tamamlamak ortalama nekadar sürüyor 7 8 ayda tamamlanacak belgeler midir? Teşekkürler

  1. resim öğretmenliği için 4 yıllık lisan mezunu olmanız gerekiyor. Uygulamalı Resim Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim İş Öğretmenliği – (Lisans)
   Resim – (Lisans)
   Görsel Sanatlar Öğretmenliği – (Lisans)

 184. Tuğba dedi ki:

  Ön lisans grafik tasarım mezunuyum. Usta öğreticilik belgesi almak için kalfa çırak usta bütün belgeleri sırayla almak zorundamıyım?

 185. Tuğra Topçuoğlu dedi ki:

  Merhaba. Düz lisede okudum. Ön lisans Tekstil Baskı mezunuyum. Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmenlik yapabiliyor muyum? Yapabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim?

 186. Tuba dedi ki:

  Merhaba, usta öğreticilik kursunu İstanbul’daki hangi halk eğitim kursları veriyor? hepsi vermiyor anladıgım kadarıyla. Bununla alakalı bir liste var mı? Ben resim dalında öğretmen olmak istiyorum.

 187. SİBEL dedi ki:

  Merhaba… Lise mezunuyum usta öğretici belgesi almam için ne yapmam lazım veya belli bir kursa mı ilk olarak gitmeliyim?

 188. Büşra dedi ki:

  Kız Meslek Lisesi çocuk gelişim bölümü mezunuyum çocuk gelişim Bölümü icin usta ogretici belgesi alabilir miyim

 189. rabia dedi ki:

  4 ve 5 yas egitim sertifikam var devlet okulun da gorev yapabilir miyim

  1. Anaokulu öğretmeni olmanın teknik ve idari şartlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

   Lise mezunu olmak.
   Üniversite de okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, anaokulu öğretmenliği bölümlerinden birinden mezun olmak

   Ya da; Okul öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun, kadrolu veya sözleşmeli ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar

   Ya da; Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazı eki Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Okul öncesi Eğitim Öğretmenliği Eğitim Seminer Çerçeve Programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

   Ya da; Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları

   Ayrıca norm kadroda bulunan öğretmenlerin 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazı eki Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Okul öncesi Eğitim Öğretmenliği Eğitim Seminer Çerçeve Programını (60 saat)tamamlayıp sertifika almaları ile de anaokulu öğretmeni olabilirler.

   anaokulu öğretmenliğinin yüksekokulunu okuyanlar direkt anaokulu öğretmeni olamasalar da bu okullarda yardımcı pozisyonunda çalışabilirler. İkinci bir husus 14.10.2009 tarih ve 2975 sayılı yazı eki Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Okul öncesi Eğitim Öğretmenliği Eğitim Seminer Çerçeve Programını (60 saat)tamamlayıp sertifika alanlar ücretli öğretmenlik, ya da özel okullarda çalışabilirlerKPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)’na girip bir puan almak. Dikkat edilirse bir puan almak ifadesi anaokulu öğretmenlerinin atamasının diğer öğretmenlere göre ne kadar kolay olduğunun bir göstergesidir. Zira 2010 yılının son atamasında 1216 kişi atanmış ve puanlar 52de kalmıştır.

   Tabi KPSS’ye bulaşmadan özel anaokullarında da çalışma imkânı her zaman bulunmaktadır. Bu üç yolu başarı ile izleyen ve gerçekten bu mesleği yapmak istediğine inanan birinin anaokulu öğretmeni olmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır.

 190. rabia dedi ki:

  Ben yeni sertifika usta ogretici sayilirmiyim

  1. sertifika usta öğretici belgesi yerine geçmez.

 191. sema dedi ki:

  mrhb ben meslek yüksek okulu dış ticaret mezunuyum mefruşat kurslarına gidiyorum 2.yılım usta öğretici belgesi alma koşullarım nelerdir

 192. şeyma dedi ki:

  Merhabalar.Ben kız meslek lisesi kuaförlük bölumu mezunuyum iş yeri açma belgem var usta ögreticilik belgemi ders saati toplamlarina gore alabilirmiyim

  1. Usta Öğreticilik Belgesi Kurslarına katılmanız gerekir. Ustalık Belgesi Yada İş Yeri Açma Belgesi Sahibi Olup, Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılan İş Pedagojisi Kurslarını Başarı İle Tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” Verilir.

 193. Melek dedi ki:

  Merhabalar ,gıda mühendisliği son sınıf öğrencisiyim ve formasyon alacağım halk eğitim merkezlerinde usta ögretici ya da alanla ilgil sağlık gıda vs. öğretmenlik yapabilirmiyim ?

 194. Oyku dedi ki:

  Merhaba. Kiz meslek lisesi guzellik ve sac bakim hizmetleri mezunuyum ayrica farkli bi bolumden de onlisans mezunuyum isyeri acma belgem mevcuttur lisemden verildi usta ogreticilik belgemi de aldim suan nasil degerlendirebilirim mesleki egitim merkezlerinde vs ?

 195. Mine dedi ki:

  Merhaba 98de dekotatif el sanatlarindan mezun oldum.Formasyon belgem de var.fakat meslegime baslayamadim.Gecen donem ismek ahsap boyama kursundan sertifika almaya hak kazandim.acaba halk egitim merkezlerinde ahsap alaninda direk olarak gorev alabilirmiyim.

 196. esra dedi ki:

  merhaba be turizm otelcilik lisesi mezunuyum ve iş yeri açma belgem var halk eğitimde görev yapabirimiyim?

  1. İşyeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesinin yetki sorumluluklarını taşıyan bir belgedir. usta öğreticilik kursuna katılabilirsiniz.

 197. Kübra dedi ki:

  Merhaba ben tekstil terbiye önlisans mezunuyum.öğretmenlik için halkeğitim e başvurmak istiyorum ama anlayamadım usta eğiyicilik ile öğretmenlik aynı şeymi,yani halkeğitim eğitimci olmak için herkesin usta eğitimci belgesi mi olması lazım yoksa direk basvurabilirmiyim? Teşekkür ederim

 198. merhaba
  ismim= muhterem bozkurt
  orta okul mezunuyum
  yaşım 55/emekliyim
  20 yıl asma tavan ustsı olarak çalıştım
  usta öğretici olabilirmiyim.
  saygılarımla.

 199. refref dedi ki:

  1999 kiz meslek lisesi giyim bolumu mezunuyum. Ustalik belgem var. Usta ogretici belgesi almak istiyorum.ama memleketimde yasamiyorum.bulundugum yer den almam zor. Basvuruyu nasil yapabilirim ve ne zaman yapabilirim.

  1. mesleki eğitim merkezlerine dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz. yeterli sayıda talep olduğunda açılır.

 200. Buse dedi ki:

  İyi akşamlarben 2005 kizmeslek lisesi elsanatlari nakis mezunuyum bu yıl halkegitim merkezine başvurdum usta ogretici olarak görevlendirilmek için ama mezun olalı çok oldu bilgi eksikliklerim olabilir nasıl bi yol izlemem gerek nasıl oluyo kurs görülüyor mu göreve baslamadan yanıt larsaniz sevinirim..

  1. Eğitim vereceğiniz branştaki usta öğreticilerden yardım alabilir, derslere katılıp derslerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

 201. Merve kama dedi ki:

  Eleman alımı devam ediyor mu hala

  1. Devam eden halk eğitim merkezleri olabilir. Ancak genellikle ağustos ortası ile eylül ayı sonlarında başvurular alınıyor.

 202. Mehmet dedi ki:

  Selam bende kalfalık ustalık be usta öğreticilik belgeleri mevcut ben bir ilkokul mezunuyum şimdi dışarıdan okul bitirmek istiyorum.bu belgelerin bana bir yararı olurmu.

 203. ipek dedi ki:

  ben ingilizce ve fotoğrafcılık kurs eğitimi almak istiyorum kayıtlar ne zaman

 204. Aylin Atlayan dedi ki:

  maliye mezunuyum halk eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim

  1. Yapamıyor diye biliyorum.

 205. Sümeyye dedi ki:

  Usta öğretici olmak için üniversite mezunu olmak şartmı.

 206. Zehra dedi ki:

  Merhabalar ben tekstil mühendisliği mezunuyum tekstil bölümünde öğretmenlik yapmayı istiyorum.Tarihleri kaçırdım mı eylül sonu yazıyor ve meslek liselerinde de görev yapabilir miyim

 207. Yasemin dedi ki:

  Ustaogtetici belgem yok aldigim belgelerin saatlerini toplatarak ustaogretici sinavina girmeye hak kazamabiliyorsun diyebirsey duydum dogrumuduracaba.

 208. Yasemin dedi ki:

  Mrb ben duz lise mezunuyum gecen yil halk egitim kurslarina katildim ve belgelerimi aldim ben ogretmen olarak gorev yapabilirmiyim yapabilirsem izlemem gereken yol nedir?

  1. usta öğretici belgeniz varsa halk eğitim merkezlerine başvuru yapabilirsiniz.

 209. ebru dedi ki:

  ben önlisans ebelik bölümü mezunuyum halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapabilirmiyim

 210. pelin dedi ki:

  ben örgün önlisans halkla ilişkiler mezunuyum okuduğum üniversiteden aldığım girişimcilik sertifikam var ayrıca ismek ingilizce 1 ve ingilizce 2 olarak 2 tane ingilizce sertifikam var yine ismek bilgisyar işletmenliği serifikam var aöfden sosyal hizmet okuyorum yaşlı bakımı veya engelli bakımı ingilizce bilgisayar halkla ilişkiler dersleri verebilir miyim ben halk eğitim merkezinde çalışabilirmiyim

  1. Kerem dedi ki:

   Merhaba üniversite ve E-devlet onaylı usta öğretici belgesi ile çıraklık programına kayıt yapabiliyormuyum ( lise öğrencisiyim )

   1. mesleki eğitim merkezlerinden kayıt olunur.

 211. halkegitim dedi ki:

  Iyi.aksamlar ben 7 yildir Halkegitimde usta ogreticilik yapiyorum bu ek derslerin artışı bizi de ilgilendiriyormu bizimde Ekdersleri miz artacakmi acaba

  1. Bildiğim kadarıyla kapsamıyor…
   Değiştirilen maddede usta öğreticiler yer almıyor.
   Madde 9 – 14/7/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı Maddesinin İkinci Fıkrasında 15 Nisan 2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren Değişiklik.
   “Bu Ücretler, Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitim Ve Öğretim Gördüğü Kurumlarda Görevli Öğretmen Ve Yöneticiler İle Bu Öğrencilere Yönelik Olarak Açılan Özel Sınıf Öğretmenlerine Ve Cezaevlerinde Görevli Öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Kapsamında Görev Alan Yönetici Ve Öğretmenlere %100 Fazlasıyla Ödenir.”

 212. Ayla dedi ki:

  Merhaba ben meslek lisesi nakış bölümü mezunuyum.okulu bitirdikten sonra estetisyenlik kursunu bitirdim.bir süre çalıştıktan sonra Kalfalık ve ustalık sınavlarına girip bu belgeleri aldım.şimdi usta öğreticilik sınavına girmek istiyorum. Farklı bir branşta meslek lisesini bitirmiş olmam herhangi bir sorun teşkil edermi usta öğreticilik başvurumda teşekkür ederim saygılar.

  1. Ustalık belgesi sahibi iseniz usta öğreticilik kurslarına katılabilirsiniz. Ustalık belgesi sahibi olup Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan İş Pedagojisi Kurslarını başarı ile tamamlayanlara “Usta Öğreticilik Belgesi” verilir.

 213. Arzum dedi ki:

  Muhammed bey,çok avantajlısınız.Bu durumda ,özel okullarda da mutlaka şansınızı deneyin.Size yakın özel okullara başvuru yapın ama elinizi çabuk tutun.

 214. oya dedi ki:

  Egitim Fakültesi sinif öğretmenligi bölümü 3. Sinif terkim.cesitlj kurumlarda sözleşmeli çalıştım. Usta ogreticilik yapabilir miyim

 215. Muhammed dedi ki:

  Fen Edebiyat Fak. Fizik bölümü mezunuyum. Pedagojik formasyon sertifikam var. Halk eğitim merkezinde alanıma uygun öğretmenlik yapabilir miyim ( Diğer alanlar olan matematik, geometri, fen bilgisi de olabilir) ?
  Başvuruları nasıl yapabiliyoruz?
  Şimdiden teşekkür ederim!

  1. Yapabilirsiniz. Halk Eğitim Merkezlerine Şahsen başvuruda bulunmanız gerekiyor.

 216. Mine dedi ki:

  S.aleykum hayırlı günler
  Moda tasarım egitimi almış. Istanbulda çalışıp deneyimi olan bir modelistim usta öğreticilik yapmak istiyorum çalışmış olduğum süre usta öğreticilik egitimine denk gelebilir mi sizden bu konu hakkinda bilgi istiyorum

  1. Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli Veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman Ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
   A – Genel Şartlar:
   1 – Türk Vatandaşı Olmak. (Yabancı Uyruklu Uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı İle Görevlendirilebilirler.)
   2 – 18 Yaşından Küçük Olmamak.
   3 – Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak. (Ağır Hapis Veya Altı Aydan Fazla Hapis Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolaylı İflas Gibi Yüz Kızartıcı Bir Fiilden Dolayı Hapis Cezasından Hükümlü Bulunmamak.)
   4 – Eylemli Askerlik Hizmetini Yapmış Yahut Ertelenmiş Veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.
   5 – Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Vücut Veya Akıl Hastalığı Veya Vücut Sakatlığı İle Özürlü Bulunmamak.
   Ancak, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Kurumlarda Görev Alacak Kişi Özürlü İse Bu Şart Aranmayabilir.

   Özel Şartlar:
   B – Özel Şartlar:
   1 – En Az İlkokul Mezunu Olması,
   2 – İlkokul Ve Ortaokul Mezunlarının Ustalık Alanlarında En Az 11 Yıl, Orta Dereceli Okulların İkinci Devresinden Veya Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanların Da En Az 4 Yıl Ustalık Alanlarında Başarılı Bir Şekilde Çalışmış Olduklarını Belgelendirmeleri,
   Mesleki Ve Teknik Öğretim Ve Örgün Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Usta Öğreticilerin En Az Meslek Lisesi Veya Dengi Okul Mezunu Olması Gerekir. Ancak, İstisnai Hallerde Bakanlıktan İzin Almak Şartıyla İlkokul Mezunu Usta Öğreticilere De Görev Verilebilir.

 217. Canan yildirim dedi ki:

  Ben halk eğitim merkezinde mefrusat bölümünde eğitmen olmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem lazım. Düz lise mezunuyum. Hiç calismisligim yok. 2yildir halk eğitim kurslarına gidiyorum.

 218. okulönceci dedi ki:

  Merhaba. Ben kadrolu bir okulöncesi öğretmeniyim.halk eğitimde çocuk gelişimi kurslarında öğretmen olarak çalışabilir miyim? Böyle bir imkanım varsa şartlarını nasıl öğrenebilirim?

 219. Hacer seyyah akdağ dedi ki:

  Merhaba. .sizleri tebrik ediyorum..pedegoji derslerinin akşam sınıfı varmı..haber verirseniz sevinirim. .

  1. Kursu açan kuruma göre akşam dersleri de verilebilmekte.

Bir Yorum Yaz