Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Haziran 2024

Usta Öğretici Başvuruları E-Yaygın

Usta Öğretici Başvuruları E-Yaygın 2023-2024

Usta Öğretici Başvuruları E-Yaygın (E-Devlet) Sistemi Üzerinden Online Olarak Yapılacak. Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvurusu E-Yaygın Sistemi Üzerinden E-Devlet Şifresi İle Giriş Yapılarak Yapılacak.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi Ücretli Usta Öğretici Başvuruları E-Yaygın Sisteminden E-Devlet Şifresi İle 1 Ağustos – 31 Ağustos Tarihleri Arasında Alınacak. Ücretli Usta Öğreti Başvuru Sonuçları Ve Sıralaması Eylül Ayında Açıklanacak.

2023-2024 Dönemi Ücretli Usta Öğretici Başvuru Takvimi
1 Ağustos – 31 Ağustos 2023: Usta Öğretici Başvurularının E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınması
1 Eylül – 8 Eylül 2023: Başvuruların Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi
11 Eylül 2023: Taslak Listenin Yayınlanması
12 Eylül – 13 Eylül 2023: İtirazların Kabul Edilmesi (Kuruma Şahsen Dilekçe İle)
14 Eylül – 15 Eylül 2023: İtirazların Sonuçlandırılması
18 Eylül – 19 Eylül 2023: Valilik Olur Yazısı
20 Eylül – 22 Eylül: Kesin Listenin Yayınlanması
25 Eylül – 29 Eylül 2023: Kursların Planlanması Ve Açılması

Sisteme Giriş Yapıldıktan Sonra Başvurular Linki Tıklanacak. Ekrana Gelecek Başvurular Linki Tıklanıp, Usta Öğretici Başvurusu Linki Tıklanacak.

Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları İçin Tıklayın.

Başvuru Ekranı Mezuniyet Belgeleri, Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri, İş Deneyimi Belgeleri, Diğer Belgeler Ve Kurum Ve Kurs Seç Belgeleri Kısmından Oluşuyor. Başvurular Başvuruyu Tamamla Kısmı İle Tamamlanır.

Mezuniyet Belgeleri Ekranı
Usta Öğretici Başvuruları E-YaygınYeni Kayıt Bağlantısını Tıklayın.
Mezuniyet Türü, Mezuniyet Alanı, Mezuniyet Bölümü Bilgilerini Doldurun. Mezuniyet Belgesi Kısmını Seçip Belgenizi Yükleyin. (Pdf, Jpg)

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri Kısmı
Sayfa Üstündeki Yeni Kayıt Linkine Tıklayın. Belge Türü, Belge Alanı, Belge Bölümü Bilgilerini Seçin. Belgenizi Dosya Seç Kısmından Yükleyin. Kaydet Bağlantısını Kullanın Bilgileriniz Sayfa Altında Listelenecektir.

Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları İçin Tıklayın.

İş Deneyimi Belgeleri Kısmı
Çalışma Süresini Gösteren Belgenizi Seçin. Çalışma Süresini Gün Olarak Yazın Ve Kaydet Bağlantısını Tıklayın. Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Öğretim Kurumlarında Eğitici Olarak Görev Yapılan Süreyi Giriniz.
Yönetmelik Gereği Toplam En Fazla 3.600 Gün Giriniz.
Yönetmelik Gereği Bur Bölümden En Fazla 10 Puan Verilecektir.
Hak Edilen Puanı Sistem Otomatik Olarak Tanımlayacaktır.


Diğer Belgeler Kısmı
Bu Bölümde Usta Öğretici Belgesi, Antrenörlük Belgesi, İcazet Belgesi Ve Diğer Belgelerden Oluşur. Belgenizi Yükleyin Ve Kaydet Bağlantısına Tıklayın.

Kurs Ve Kurum Seçimi Kısmı
Yeni Kayıt Linkine Tıklayın. Eğitici Olarak Görev Almak İstediğiniz Kursları Seçiniz. Kurs Alanı Seçin. Açmak İstediğiniz Kursu Seçin.
Eğitici Olarak Görev Almak İstediğiniz Kurumu Seçiniz. İl, İlçe Ve Kurum Seçin. Kaydet Bağlantısını Kullanın. Birden Fazla İl Ve İlçe Seçilebilir. Birden Fazla Alanda Başvuru Yapılabilir.

Başvuruyu Tamamla Kısmı
Bilgilerinizi Kontrol Edip, Telefon, E-Mail Ve İş Durumu Bilgilerini Seçin, Kaydet Bağlantısı İle Başvuruyu Tamamlayın.

Her Sayfada Ayrı Ayrı Kaydetme İşlemi Yapınız.
Sisteme Girilen Belgelerin Aslı Kurslarda Görev Alınması Durumunda Kurum Müdürlüklerine Teslim Edilecektir.

Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar
1. Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
2. Türk vatandaşı olmak.
3. 18 yaşını doldurmuş olmak.
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
7. Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

Başvuruda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler
a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten başvuru formu (EK-2).
b) Diploma ve varsa Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve Antrenörlük belgelerinin fotokopisi.
c) Adli Sicil Raporu (Son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
d) İkametgâh Belgesi
e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
f) Sağlık Raporu (Son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
g) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
h) Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti-SGK Uzun Vade Hizmet Döküm Belgesi (E-Devlet Kapısı uygulamasından barkodlu belge alınacaktır.)
i) Formasyon veya Oryantasyon Belgesinin Fotokopisi.

Yukarıda Belirtilen Belgeler Telli Mavi Dosya İçerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Teslim Edilecektir.

Başvuru Sayfası İçin Tıklayın.

Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formu

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Alanında hizmet / iş deneyimi yıl için 1 puan
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Ek Puan Kısmı Alanı Dışında Kurs Açanlara Mezuniyet Durumlarına Göre Verilmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları Eylül ayında ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.
d) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.
e) Denetimlerde kursu kapatılan usta öğreticiye bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

E-Yaygın Usta Öğretici Başvuruları Videolu Anlatım

Evrakların Aslı İle Beraber Başvuru Yaptığınız Kurumlara Giderek Kurs Başvurusunu Onaylatın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Emre dedi ki:

  E yaygın sisteminde iş deneyimi kısmına kendi muhasebe alanım ile ilgili özel sektörde çalıştığım 10 yıl olarak 3600 gün yazdım. Yanlış mı yazmışım? Sadece daha önce eğitim verdiysem onu mu yazacaktım? Daha önce hiç bir yerde eğitim vermedim çünkü.

  1. Sadece eğitici olarak çalışmalar kabul edilir.
   Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.

   1. Elif Bitmez dedi ki:

    Merhaba, çalışma süresiyle alakalı 1 yıllık tecrübe olması gerektiği söylendi bana da. Kuyumculuk Takı Tasarımı ve Geleneksel El Sanatları bölümlerinden önlisans mezunuyum.El sanatları ile ilgili branşlardan başvuru yaptım, 1 yıllık tecrübem olmadığı için red edildim. Fırsat verilmezse nasıl tecrübe kazanacağım? Bir yol gösterirseniz çok mutlu olurum, teşekkür ederim,iyi çalışmalar.

    1. https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx
     Kurs Programı Olarak Geçen Modüllerde Deneyim Şartı Aranıyor, Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı) Kurs Programlarında Çoğunlukla Mesleki Deneyim Şartı Bulunmuyor.
     Mesleki Deneyim Şartı Bulunmayan Kurslara Başvuru Yapınız. Seviye Bölümünde Beceri Geliştirme Yazan Kurslara Bakınız.
     Modüllerden Eğitici Şartları Koşullarını Kontrol Ediniz.

 2. banu dedi ki:

  merhaba, güzellik uzmanlığı usta öğreticiyim ancak daha önce eğitmenlik yapmadım.bu durumda halkeğitim merkezine başvuru yapabilir miyim?

  1. ustalık belgesi olanlar başvuru yapabilir, daha önce eğitici olarak çalışmışlık ek puan getirir.

 3. Hafsa dedi ki:

  merhabalar hafız biri halk eğitim merkezlerinde çalışabilir mi?

  1. Hafızlık Belgesi Olanlar, Din eğitimi alanında kuran-ı kerim okuma kursları için başvuru yapılabilir.

 4. Gül dedi ki:

  merhaba şu anda yaşadığım şehirde aşçı çıraklığı veTürk mutfağı kursu vermekteyim ve ben bu işimi severek yapıyorum devam etmek istiyorum ama şehir değiştirmek istiyorum sorun şu ki gideceğim şehirde ki halk eğitim merkezinde aşçılık kursu yok ben başvuru yaptığım taktirde kurs açılması için duyuru yapılırmı bu ne kadar sürer

  1. Bu Tür Kurslar İçin Öğrenci Sayısı Ve Usta Öğretici Temini Dışında Uygun Sınıf Bulunması Gereklidir. Yeterli Talep Oluşur, Uygun Sınıf Bulunur Yada Yapılır İse Açılabilir.

 5. Simge dedi ki:

  Merhaba hemşire olarak 3 yıldır görev yapıyorum ilk yardım kursu kursunda usta öğretici olmak istiyorum izleyeceğim yol nedir. Formasyon almam gerekirmi nasıl formasyon alabilirim.

  1. İlk Yardım Ve Ailede İlk Yardım Kursları İçin En Az Lisans Mezunu Olup Sağlık Bakanlığı Tarafından Verilmiş Olan İlk Yardımcı Sertifikasına Sahip Olanlar.
   İlk Yardım Eğitimi Kursu İçin 11/4/1928 Tarihli Ve 1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Göre, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensupları Sınıfına Giren Kişilerden İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi Sahibi Olan Kişiler.
   Halk Eğitim Merkezlerinde Ücretli Usta Öğretici Olarak Kurs Açabilmek İçin Usta Öğretici Oryantasyon Kursuna Katılmak Zorunludur. 30 Saat Süreli. (Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlar Hariç)
   Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınır. Yıl Boyunca Başvurular Açıktır. Ağustos Sonrası Başvuru Yapanların Başvuruları Ağustos Ayı İçinde Başvuranların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

 6. Anıl dedi ki:

  Merhaba, Şirketimizde Büro Yönetimi okuyan 12. Sınıf Meslek Lisesi öğrencisi staj yapacak. Şirkette herhangi biri Usta Öğretici belgesine sahip değil. Dolasıyla bu öğrenci Büro Yönetiminden staj yapabilmesi için Şirket bu belgeye sahip olması lazım mı veya bir zorunluluk var mı ?
  ( Yani ileride bir gün Şirket bundan ceza alır mı ? )
  Eğer zorunlu ise bu belgeyi şirkette kimin alması daha uygun olur ?

  1. Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Öğretmenlik Formasyonu Olmayanların Bu Sorumluluğu Alabilmesi İçin On Gün Süreli Toplam Kırk Saatlik Bir “Usta Öğreticilik Ve İş Pedagojisi Kursu” nu Tamamlayarak “Usta Öğretici Belgesi” Almış Olması Gerekmektedir. Bu Kurslar, Halk Eğitimi Ve Mesleki Eğitim Merkezleri İle Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Açılmaktadır. Ustalık Veya İşyeri Açma Belgesine Sahip Olanlar İle En Az Ön Lisans Seviyesinde Mesleki Eğitim Almış Olanlar, Açılan İş Pedagojisi Kursuna Katılabilirler. Kursu Başarıyla Tamamlayanlar Belge Verilir.

 7. sude dedi ki:

  ilk ve acil acil yardım(paramedik) mezunuyum direk başvuru ile usta öğretici olabiliyor muyum?
  doğum ve emzirme alnlarında sertifikalarım var bunları ne şelikde kullanabilirim?

  1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu iseniz itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanındaki kurslar için başvurulabilir.
   Halk eğitim merkezleri ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayında merkezi sistem üzerinden e-yaygın sisteminden alınır. Ağustos ayı sonrası da başvuru yapılabilir. Ağustos ayı sonrası yapılan başvurular ağustos ayındaki başvuruda bulanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirmeye alınır.

 8. C.İ. Yaylı dedi ki:

  Merhaba
  Usta Öğreticilik için edevlet üzerinden başvurumu yaptım. İstenilen belgeleri en son ne zamana kadar ulaştırmam gerekiyor.

  1. Belgeler Görevlendirilenlerden İstenecek. 1 – 31 Ağustos Tarihleri Arasında Başvuru Onay Durumu Sistem Üzerinden Kontrol Edilmelidir.

 9. Betül dedi ki:

  Usta ogretici basvurusu yaptim bundan sonra eger cagirilirsam direk olarak kursiyerlere egitime mi baslayacagim yoksa belli bi egitimdengectikten sonra mi sectigim alanla ilgili kurs acilacak

  1. Usta Öğretici Oryantasyon Kursu Eğitimi Verilir (30 Saat) Kursa Daha Önce Katılmayanlara. Öğretmenler Ve Formasyonu Olanlardan İstenmez.

 10. Fatma dedi ki:

  Merhaba halıcılık ve kilim ilik bölümü halk eğitimde hangi kursları acabilir

  1. el sanatları alanında halı ve kilim ile ilgili kurslara başvurulabilir. kurs modüllerinde linkten ulaşılabilir.
   https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx

  2. Gül karaca dedi ki:

   Merhaba kuaforum ve ustalik usta ogreticilik belgem var uzun yillar hizmet sektorunde kendi isyerimi acip faaliyet gosterdim meslrk liselerinde uctetli ogretmenlik yada halk eğitiminde usta egitmenli yapabilmem icin ne yapmaliyim lutfen soyleyin kac aydor ugrasiyorm:(

   1. e-yaygın sisteminden ağustos ayı içinde başvuru yapılmalıdır. başvuru yaptıktan sonra başvurunuzu sistemden takip ediniz.

 11. Nagihan dedi ki:

  Seramik cam ve cinicilik bölümü on lisans mezunuyum
  7 ay boyunca halk eğitimde usta ogreticilik yaptım kadrolu usta öğretici nasıl oluyor bilginiz var mı

  1. Öğretmen atamaları esnasında halk eğitim merkezleri tercih edilebilir. Sadece öğretmen olanlar başvurabilir.

 12. Adem dedi ki:

  Merhaba,
  Sosyal medya yöneticiliği on lisans mezunuyum. Usta öğreticilik yapabileceğim bir bölüm varmıdır? Teşekkür ederim.

  1. Bildiğim kadarıyla yok.

 13. Esra Kün dedi ki:

  Merhaba ben saç bakımı ve güzellik uzmanlığı ön lisans mezunuyum ayrıca meslek lisesi çıkışlı ve mesleki eğitim okullarından ustaogreticilik belgelerim ve 15 yıllık alanimda deneyimim mevcut oryantasyon belgem de var . Bu seviyeler ne ye göre belirleniyor kaçıncı seviye oluyorum

  1. Başvuruda bulunanlar arasında ek-2 usta öğretici değerlendirme formundaki puanlamaya göre sıralama yapılır.
   Eğitim alanında kurs için hangi belgeniz yeterli ise o puan alınır.
   Alanında hizmet iş deneyiminde eğitici olarak çalışılan süre dikkate alınır.
   Ek puan: Ayrıca alanı dışında kurs açanlar mezuniyet, formasyon belgelerinden puan alır. usta öğreticilik belgesi 1 puan getirir. Kurs için başvuruda bulunanlar puanlarına göre sıralanır. Kurs açıldıkça sıralamaya göre başvuruda bulunanlar çağrılır.

 14. Berna dedi ki:

  Ben suan ustalik belgesi sahibiyim terzilik üzeri usta ogretici olarak halk eğitimde kurs açabilir miyim

  1. giyim üretim teknolojisi alanı için başvurulabilir.

  2. Seher karadeniz dedi ki:

   Maliye mezunuyum robotik kodlama üniversite onaylı sertifikam var hangi eğitimlere başvuru yapabilirim

   1. Muhasebe Ve Finansman Alanı İle Pazarlama Ve Perakende Alanındaki Kurslar İçin Başvuru Yapılabilir. E-Yaygın Başvurusunda Mezuniyet Belgesi Yükledikten Sonra Kurs Puan Bilgisini Tıklayarak Puan Alınabilecek Kurslar Görülebilir.

 15. Büşra dedi ki:

  Merhaba ben önlisans diyaliz ve Önlisans acil durum ve Afet yönetimi mezunuyum. Usta öğretici olabilir miyim?

  1. Kurs açmak için başvurulabilir.

   1. Şeyma dedi ki:

    İlk kez Başvuru yaptım sonuclar bugün aciklanacakti nereden öğreniyoruz acaba e yayginda birşey görünmüyor

    1. başvuru yaptığınız halk eğitim merkezleri kendi resmi siteleri üzerinden duyuru yapıyor.

 16. Züleyha dedi ki:

  Merhaba, benim de başvuru sıralamalarım 4, 32, 42 şeklinde. Bu sıralamar daha sonra düşüyor mu? Ve düşerse ne oluyor?

  1. Önünüzdeki 3 kişi kursu açacak sonra sıra size gelecek. Başvuruda bulunduğunuz halk eğitim merkezinde Kursa talep olması gereklidir.

   1. hbb dedi ki:

    merhaba ben okul öncesi öğretmenliği mezunuyum halk eğitim bünyesindeki kreşlerde çalışmak için nasıl başvuru yapmam gerekiyor

    1. E-yaygın sisteminden ağustos ayında başvuru yapmalısınız. çocuk gelişimi ve eğitimi alanı kursları için.

 17. ysmn dedi ki:

  meslek lisesi ve önlisans mezunuyum iş yeri açma belgem var yinede ustalık belgesi almam gerekir mi… halk eğitim merkezlerindemi ders veriliyor.. ustalık belgesi alındıgında meslek liselerinde de çalışma imkanımız var mı.

  1. İş Yeri Açma Belgesi Ustalık Belgesi Yerine Geçer. Usta Öğretici Belgesi Halk Eğitim Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Sırasında Ek 1 Puan Kazandırır.

 18. Sosyolog dedi ki:

  Halen başvuru yapılabiliyor mu

  1. Başvurular halen yapılabilir, ancak 31 ağustos tarihinden sonra başvuru yapanların başvuruları 31 ağustos tarihine kadar başvuru yapanlar değerlendirildikten sonra değerlendirmeye alınır.

 19. Aysel Saruhan dedi ki:

  Mrb ben çizim stilistlik kadın giysileri ve iç giyimde sertifika sahibiyim kalfalık belgem var ustalık belgesi alabilir miyim acaba

  1. Dördüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar Beceri Sınavı İle Ustalık Belgesi Alabilir.

 20. Rahime Yıldız Çamcı dedi ki:

  bilgi verebilir misiniz? Ön Lisans Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri bölümü mezunuyum. usta öğretici olabilir miyim?

  1. bildiğim kadarıyla açılabilecek kurs programı bulunmuyor.

 21. Tarihçi dedi ki:

  Lisans egitimi sirasinda 7.yariyilda uygulamali girisimcilik dersi aldim. 8.yariyilda ise seminer dersi aldim. Bu gordugum derslerle halk egitim de kurs acabilir miyim?

  1. Girişimcilik Kursu Eğitici Koşulları
   Programın Uygulanmasında Sırasıyla Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına Göre Atanan;
   • Büro Yönetimi, Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe Ve Finansman, Pazarlama Ve Perakende Alanında Eğitim Almış Alan Öğretmenleri,
   • İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu Sektör Deneyimi Olan Kişiler
   Görevlendirilir.

 22. Tarihçi dedi ki:

  Ozel egitim uygulamalari sertifikamla ozel egitim destek kurslar var ve telafide ozel egitim baslikli cok sayida kurs bunlari verebilir miyim? Universitede yarim donem seminer dersi aldim hangi kurslari acabilirim?

  1. Kurs modüllerindeki eğitici koşullarına bakınız.
   https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx

 23. Tarihçi dedi ki:

  Cevap icin tesekkur ederim. Ben ayni ilcede ilkogretim kurumunda iki yil otizm sinifinda ucretli ozel egitim ogretmenligi yaptim
  Gene ayni yerde halk egitim de bu ozel egitim sertifikamla ozel egitim kurslari vermek istiyorum. Sizce basvurum dikkate alinir mi?

  Bir de universitede son sinifta yarim donem seminer dersi aldim bunu transkiripte gostermem diksiyon veya hitabet kurslari icin yeterli mi ya da hangi kurslari acabilirim?

  1. Diksiyon Kursu Eğitici Koşulları
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
   Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Türkçe, Türk Dili ve
   Edebiyatı ve Radyo-Televizyon Alanı öğretmeni olarak atananlar, öğretmen
   bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları,
   Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Türkçe, Türk Dili ve
   Edebiyatı ve Radyo-Televizyon alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim
   programları / fakülte mezunları,
   3. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Radyo-Televizyon Alanında/Alanına kaynak
   teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim
   görevlileri,
   4. Kursun uygulamaya dönük alanlarında ders vermek üzere en az iki yıl süre ile
   sunuculuk ve/veya spikerlik yaptığını belgelendirenler,
   5. (Değ: 21.01.2020 / 1562262 Makam Onayı) Fakülte veya ön lisans mezunlarından
   en az 360 ders saati diksiyon eğitimi aldığını veya verdiğini belgelendirenler

  2. Beyza dedi ki:

   Mrb ben bayan kuaforu ve guzellik uzmaniyim usta ogretici olabilirmiyim
   Kalfalik ustalik usta ogreticilik hijyen belgeme kadr hepsi var

   1. Ücretli usta öğreticilik için başvurulabilir.

    1. Gönül Yardibi dedi ki:

     Aşçılık üzerine ustalık, usta öğretici belgelerim var kpss ortaogretim sınavdan 60puan aldım. Hijyen belgemde dahil. Ticaret meslek lisesi mezunuyum.Kpss puanı ile bu belgelerle atama olurmu?Kurs açmak için başvuru tarihi geçmiş yaz kursları için nasıl başvuru yapabilirim?

     1. Öğretmen Olarak Atanmak İçin Öğretmen Olma Şartlarını Taşımak Gerekli. Ücretli Usta Öğretici Olarak Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Yıl Boyunca Başvurular Açıktır. Ancak Ağustos Sonrası Yapılan Başvurular Takvim Dışı Başvuru Olarak Kabul Edilir. Takvim Dışı Başvurular Ağustos Ayında Başvuru Yapanların Başvuruları Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

 24. Hacer dedi ki:

  Yaptığım başvuru sonucunu onaylanıp onaylanmadıgini nerden görürüz

  1. E-Yaygın Başvuruyu Tamamlayın Ekranında
   Onay Puanı Görünür
   Kurum Onayı Onaylandı Görünür (Halk Eğitim Merkezi Onaylar)
   Komisyon Onayı Onaylandı Görünür (İl Ve İlçelerin Halk Eğitime Bakan Birimleri Onaylar)

 25. Ender dedi ki:

  Komisyon onayıyla birlikte verilen sıra numarasının anlamı nedir?
  1 ile 4 arasında öncelik mi veriliyor küçük olana sıra numarasına?
  Teşekkürler

  1. Öncelik sırası birinci sıradaki adayındır. Kurs açılırsa öncelikle birinci sıradaki aday kursu açar.

   1. Melek dedi ki:

    Birinci sıradaki aday ne yapmalı? Telefonla bilgilendiriliyor mu?

    1. Kurs için yeterli talep oluştuğunda ilk önce birinci sıradaki aday halk eğitim merkezi tarafından çağrılır.

 26. emre dedi ki:

  idari ve iktisadi bilimler fakültesi mezunuyum bir yılda ingilizce hazırlık okudum.yanlız formasyon belgem yok .halk eğitim bünyesinde hangi kursları açabilirim.

  1. bölüme göre muhasebe ve finansman alanında kurs açılabilir. başvuru sırasında mezuniyet belgesi yükleme bölümünde belge yüklendikten sonra kurs puanı kısmında hangi kurslardan puan alınabilecek görülecektir.

 27. Ömer dedi ki:

  Oryantasyon kursuna başvuru yaptım ancak ory.kursum bitmeden usta öğreticilik başvurulari bitiyor şu an başvuru yapıp oryantasyon belgemi daha sonra ekleyebilir miyim?

  1. oryantasyon belgesi daha sonradan eklenebilir.

 28. Esra dedi ki:

  Sosyal hizmet lisans ve çocuk gelişimi önlisans bitirdim kurs açabilirmiyim

  1. Aile ve tüketici bilimleri alanı ile çocuk gelişimi alanı için başvuru yapılabilir.

   1. Asiye güden dedi ki:

    Merhaba şu an oryantasyon kursu veriliyormu

 29. Mustafa.can dedi ki:

  Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ön lisans mezunuyum halk eğitim bünyesinde hangi kursları açabilirim daha öne arıcılık ve sürü yönetim elemanı kursu açtım başka hangi kurslar da görev alabilirim ayrıca belediyelerin bünyesinde kurs açabilirmiyim

  1. Hayvan Sağlığı Ve Hayvan Yetiştiriciliği Alandaki Kurslar İçin Başvurulabilir.
   Kurs Modüllerindeki Eğitici Şartlarında Ön Lisans Mezunu Olanlara Başvurulabilir.
   Belediye Bünyesinde Açılan Kurslarda Görev Alınabilir.

   1. Tarihçi dedi ki:

    2020 yilinda Kisisel gelisim kurs moduluyle Kpss lisans kursu verdim tarih dersinden.
    Son basvuru tarihi 31 agustos ama ben dun itibariyle basvurumu yaptim. Gecen yil da sisteme yukluydu belgelerim. Onceden gorev yaptigim da bir kurum du umarim reddedilmez. Is takvimi disinda yaziyor cunku.

    Verdiginiz cevaplarda ilk basvuru yapanlardan sonra degerlendirmeye alinir diye yazmissiniz umarim oyle olur.
    Basvuru tarihini bir hafta gecirmem sorun olur mu?

    1. 31 ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapanlar öncelikle değerlendirmeye alınır. Kurs açma sırası gelirse sonraki tarihlerde başvuranların başvuruları dikkate alınır.

     1. Tarihçi dedi ki:

      Verdiginiz cevaplardan dolayi cok tesekkur ederim.
      Ucretli ogretmenler icin ozel egitim uygulamalari sertifikam var sisteme yukledim.bununla ozel egitim ihtiyaci olan bireylerin ailelerine destek egitim kursu acabilir miyim buna benzrr kurslar gordum.kendim tarih mezunuyum formasyonum var.

     2. Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kursu İçin Puan Verilmiyor.
      Yüklediğiniz Mezuniyet Belgesi Kısmında Kurs Puan Bilgisi Butonu İle Puan Alınacak Kurslar Görülür.

Yorum Yaz