Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuru Belgeleri

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuru Belgeleri

Halk Eğitim Merkezileri Usta Öğretici Başvuru Belgeleri, Usta Öğretici Hizmet Sözleşmesi, Usta Öğreticiler İçin İstenilen Başvuru Belgeleri Nelerdir.

E-YAYGIN Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Nasıl Yapılır? Detaylar İçin Tıklayın.

Halk Eğitim Merkezinde Başka Kurumda Çalışan Öğretmen Yada Öğretim Üyesi, Emekli Öğretmen, Usta Öğretici, Antrenör, Emekli Öğretim Üyesi, Ücretli Öğretmen, Kadrosuz Usta Öğretici Ve Antrenörler İçin Başvurusunda Gerekli Belgeler.

İlginizi Çekebilir: Usta Öğretici Belgesi Nasıl Alınır?

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğreti Ön Başvuru Belgeleri Tablosu

Sıra No

İstenilen Belgeler

Başka Kurumda Kadrolu Öğretmen/Öğretim Üyesi

Emekli (Öğretmen/Usta Öğretici/Antrenör/Öğretim Üyesi)

Ücretli Öğretmen/ Kadrosuz Usta Öğretici/Antrenör

1

Ön Başvuru Formu (Örnek Başvuru Formu)

X

X

X

2

Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi

X

X

X

3

Diploma aslı ve fotokopisi, (varsa) formasyonu, başvuracağı alana dair belge

X

X

4

Emekli Kimlik Kartı Aslı ve Fotokopisi

X

5

Hizmet Cetveli

X

6

Fotoğraflı Tebligat İletişim Formu (PDF Olarak İndir)

X

X

X

7

Daha önce yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı olarak çalıştığına dair resmi yazı (varsa)

X

X

X

X İle İşaretli Belgeler Başvuru Sırasında İstenir

Ön Başvuruda Bulunanlara Yapılacak Değerlendirme Sonucunda Cep Telefonuna Kısa Mesaj Yada E Mail Adresine E-Posta Yoluyla Usta Öğretici Göreve Başlama Sırasında İstenilen Belgeler İletilir. Başvurular Halk Eğitim Merkezlerine Şahsen Yapılır. hemhalkegitim.com

Usta Öğretici Başvurusu Değerlendirme Sonucu Kabul Edilenlerden İstenilen Belgeler

Sıra No

İstenilen Belgeler

Başka Kurumda Kadrolu Öğretmen/ Öğretim Üyesi

Emekli (Öğretmen/Usta Öğretici/Antrenör/Öğretim Üyesi)

Ücretli Öğretmen/ Kadrosuz Usta Öğretici/Antrenör

1

Ziraat Bankası IBAN

X

X

2

Sağlık Raporu (Anlaşmalı Sağlık Merkezinden)

X

X

3

Sabıka Kaydı Sorgulama  (Savcılık Belgesi)

X

X

4

Askerlikle İlişiği Yoktur Belgesi (Erkek Adaylarİçin)

X

5

Kaç Saat Derse Girdiğine Dair Resmi Yazı

X

6

1 Adet Resim

X

X

X

7

Garanti Bankası IBAN

X

8

İş Güvenliği Belgesi

X

X

X

X İle İşaretlenen Belgeler İstenir

İlginizi Çekebilir: Usta Öğretici Olma Şartları

Usta Öğretici Hizmet Sözleşmesi

Görevlendirilen Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Hizmet Zamanı Süresince 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 89. Maddesine Tabi Olarak Birim Saat Ücreti İle Çalışır (Saat Ücretinde Çalışılan Mali Yıl İçin Tespit Edilen Gündüz- Gece Tutarları Esas Alınacaktır); Kendisine Başka Bir Ödeme Yapılmaz.

Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Belge Ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge’ye Göre Görevlendirilirler.

Görevlendirilen Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Kurs Onayında Belirlenen Tarih, Yer Ve Saatlerde Görev Yapmak Zorundadır. Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Haberi Olmadan Görev Yerine Gitmemesi, Yetkili Kişilerce Yapılan Denetim Ve Kontrollerde Görev Yerinde Mazeretsiz Olarak Bulunmaması Ve/Veya Görev Yerini Erken Terk Etmesi Halinde Ücretli Öğretmen/Usta Öğreticinin Hizmet Sözleşmesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Tek Taraflı Olarak Feshedilebilir. hemhalkegitim.com

Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Önemli Mazeretleri Dışında İzin Kullanamaz. İzin Kullandığı Günlerde Ders Ücreti Kesilir. Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Raporlu Ve/Veya İzinli Olduğu Döneme İlişkin Dersleri Milli Eğitim Bakanlığı, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 76. Maddesine Göre İşler.(Alınan Rapor En Geç İki Gün İçinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Teslim Edilmesi; Olağanüstü Durumlar Haricinde Kalan Hususlar İçin Talep Edilen Mazeret İzinleri İçin En Az 3 Gün Önceden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Yazılı Dilekçe Verilmesi Ve Kurum Müdürlüğünce Dilekçeye Verilecek Cevaba Göre Hareket Edilmesi Gerekir.)

Görevlendirilen Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Sağlık Kurumlarınca Tespit Edilmiş Önemli Bir Sağlık Sorunu Ve/Veya Resmi Bir Göreve Atanması Gibi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Tarafından Kabul Edilebilir Bir Mazereti Dışında Hiçbir Şekilde Görevi Bırakamaz. Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Görevlendirildiği Kursa Ait Kurs Onayındaki Süre Dolmadan Görevi Bırakması, Görevi Savsaklaması, Kursiyerleri Rahatsız Etmesi, Halk Eğitimi Merkezine Zarar Verecek Hal Ve Harekette Bulunması Ve Benzeri Durumlarda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İlgili Ücretli Öğretmen/Usta Öğreticinin Hizmet Sözleşmesini Tek Taraflı Olarak Feshetme, Bir Daha Kurumda Görev Vermeme Ve/Veya Hakkında Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açma Hakkı Saklıdır.

Çeşitli Nedenlerle(Kursiyer Sayısının Sekizin Altına Düşmesi V.B.) Kursun İlgili Makamın Olur’ları İle Kapatılması Halinde Ücretli Öğretmen/Usta Öğreticinin, Kendisine Yeni Bir Kurs Açılmadığı Ve/Veya Daha Önce Açılmış Başka Bir Kursta Görevlendirilmediği Sürece Hizmet Sözleşmesi Kursun Kapatılma Tarihinde Feshedilmiş Sayılır. Bu Durumdan Dolayı Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Hiçbir Hak İddia Edemez. hemhalkegitim.com

Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici En Az Haftada Bir Kez Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Gelerek Halk Eğitimi Merkezi Müdürüne Veya Onun Görevlendirdiği Müdür Yardımcısına Görevlendirildiği Kursa Ait Ders Defterini İmzalatmak Zorundadır. Ücretli Öğretmen/Usta Öğreticiye Yapılacak Ücret Tahakkuklarında Bu İmzalar Esas Alınacaktır.

Görevlendirilen Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Sözleşme Şartlarından Herhangi Birisini Yerine Getirmediği, Kursu İle İlgili Ders Programının Dışına Çıkıp Ders Anlattığı Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Kılık Ve Kıyafet Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Belge Ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge İle Halk Eğitim Merkezinde Çalışanları İlgilendiren Diğer Mevzuat Hükümlerine Uymadığı Takdirde Hizmet Sözleşmesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Tek Taraflı Olarak Fesih Edilebilir.

Görevlendirilen Ücretli Öğretmen/ Usta Öğreticilerin Sosyal Güvenlik Kurumu(Sgk) İle İlgili İş Ve İşlemleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İlgili Mevzuat Kurallarına Göre Zamanında Yürütülür Ve Sonuçlandırılır.

Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İhtiyaç Duyulduğu Ve Kursiyer Bulunduğu Takdirde Açılacak Kurslarda Görevlendirilebilir. Ancak Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Görevlendirilmediği Takdirde De Hiçbir Hak İddia Edemeyecektir.

Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici, Normal Görevi Dışında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Düzenlediği Toplantı, Sergi, Şölen V.B. Sosyal Etkinliklere Katılmak Ve Yapılan Çalışmalara Yardım Etmek Zorundadır.

Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici İle …………….. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Arasında İmzalanan Bu Hizmet Sözleşmesi Kurs Onayındaki Kurs Görevinin Başladığı Tarihte Başlar Ve Kurs Onayında Belirlenen Sürenin Bitiminde Taraflarca Herhangi Bir Bildirime Gerek Kalmadan Kendiliğinden Sona Erer.

Kurs/Sözleşme Başlangıç Tarih : ……/……/201…
Kurs/Sözleşme Bitiş Tarihi : ……/……/201…

Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici ……………….. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dışında Başka Bir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ve/Veya Kurumda Çalışıyorsa Bu Durum İle İlgili Yazılı Dilekçe Vermesi Gerekir.(Haksız Ödemenin Önüne Geçmek İçin Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Özel Gider İndirimini İlk Çalıştığı Kurumdan Alacak.)

Ücretli Öğretmen/Usta Öğreticinin Hizmet Sözleşmesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Tarafından Tek Taraflı Feshedilmesi Durumunda Ücretli Öğretmen/Usta Öğretici Hiçbir Hak İddia Edemez.

Hizmet Sözleşmesinin Tarafları Arasında Doğacak İhtilaflarda Mahkemeler Yetkilidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Yasemin dedi ki:

  Merhaba . Türk Dili ve edebiyatı mezunuyum formasyon belgem var. Diksiyon ,okuma yazma , kişisel gelişim alanlarında halk eğitim merkezinde eğitim vermek istiyorum. Bunun için ayrıca usta öğreticilik belgesi almama gerek varmı.

 2. büşra dedi ki:

  merhaba grafik tasarım mezunuyum liseden ama bölümümle ilgili kurs açabiliyor muyum?

  1. en az 3 yıl meslek deneyimi şartı aranır.

   1. Yasemin dedi ki:

    Merhaba ben lise çocuk gelişimi bölümünden mezun oldum halk eğitime başvurmak için hangi belgeler gerekli

    1. başvurular artık merkezi sistem üzerinden e-yayın sisteminden alınıyor. detaylar linkte
     https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 3. Nazmiye dedi ki:

  Guzellik ve sac bakimi bolumu mezunuyum halk egitim de usta ogreticilik yapmak istiyorum lutfen bana yardim edin meslek lisesi mezunuyum oryantasyon sertifikam var ilk yardim sertifikam var yardim edin lutfen

  1. Halk eğitim ücretli usta öğretici Başvuruları ağustos ayında kurumlardan yada e-yaygın sistemi üzerinden alınacak.
   https://www.hemhalkegitim.com/usta-ogretici-basvurulari-e-yaygin/

 4. Yağmur Soylu dedi ki:

  Merhabalar Güzellik ve saç bakımı kuaförlük bölümü mezunuyum salon açma ustalık ve usta öğretici belgem 4.seviye olarak tüm belgelerim mevcut 17 yıllık iş tecrübemde olmak üzere liseden direk geçiş yaptığım tıbbi aramotik ve bitkiler bolumumu yani üniversitemi suanlik dondurdum şartlar uygun olur ise halk eğitim merkezimizde görev yapabilirmiyim

  1. Ücretli usta öğretici olarak kurs açmak için başvuruda bulunulabilir.

  2. Benazir çimen dedi ki:

   Merhabalar usta öğretici kursu başvurusu için bana yardımcı olurmusunuz

 5. Umut sünnüoğlu dedi ki:

  Merhabalar. Ben halk eğitimde yada belediyenin sosyal tesislerinde gitar dersi vermek istiyorum. Usta ogretici oryantasyon belgem var, fakat halk egitim benden usta ogretici belgeside istiyor. Bu komuda bana yardimci olur musunuz? Sizden usta öğretici belgesi alabilmem mümkünmü?

  1. Usta Öğretici Belgesi Ustalık Belgesi Sahiplerine Verilmektedir. Müzik Ve Gösteri Sanatları Alanında Ustalık Belgesi Verilmemektedir.
   Popüler Gitar Kursu Eğitim Koşulları
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Müzik öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
   3. Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   4. En az lise mezunu olup, en az 1 yıl (eğitim öğretim yılı) gitar eğitimi aldığına veya gitar eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar,
   5. Yöresinde mahalli sanatçı olarak tanınan kişiler veya bu çalgının kaynak kişisi olarak bilinenler

 6. Elifmedine dedi ki:

  Merhaba kalfalık ustalık be usta öğreticilik belgem mevcut halk eğitim kurumlarında Alanımda öğretmenlik yapabilmek için başka bir belgede gereklimi
  Meslek :Manikür Pedikür el ayak bakımı

  1. usta öğretici oryantasyon kurs belgesi istenir.

   1. Vildan dedi ki:

    Usta ogretici oryantasyon belgesi nedir ?
    Benim usta ogretici belgem var,lise diplomamda var, düz liseyi meslek lisesi saç bakım ve güzellik bölümüne ceviriyorum, halk eğitim ve çiraklik eğitim merkezlerinde nasıl öğretmenlik başvurusu yapabilirim

    1. Usta Öğretici Oryantasyonu Kursu Öğretmenlik Mezunları, Formasyon Sahipleri Dışında Kurs Açmak İsteyenlerin Katılması Zorunlu Olan Kurs Programıdır. Halk Eğitim Merkezlerine Usta Öğretici Başvuruları Bu Sene E-Yaygın Sitesinden E-Devlet Girişi İle Eylül Ayında Alınıyor.

     1. Leyla dedi ki:

      Usta öğretici ve oryantasyon eğitimi kursunu tamamladım ama belgemi sistemde göremiyorum nerden bulabilirim belgeyi

     2. hangi sistemde, e-devlet mi?

   2. Filiz Çamur dedi ki:

    Merhabalar, ben Mali Müşavirim ayrıca yıllar önce MEB in yapmış olduğu muhasebe sınavında başarı belgem var. Halk Eğitim Merkezinde eğitmen olarak çalışmak istiyorum. Tarafıma bu konu ile detaylı bilgi verebilir misiniz Teşekkür ederim…

    1. Mezuniyet bölümünüze göre e-yaygın sisteminden başvurulabilir. mezuniyet belgesi yükledikten sonra kurs puan bilgisi butonuna tıklayarak hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.

 7. asuman dedi ki:

  merhaba hocam. ben 4 yıllık işletme mezunuyum. serbest muhabeci mali müşaviririm ayrıca… muhasebe ve finansman konusunda açılacak kurslarda görev alabilir miyim. oryantasyon eğitim aldım. ayrıca başka bir zorunlu bir belgeye gerek var mı . ve nereye ne zaman başvurmalıyım

  1. İşletme Lisans Mezunları Muhasebe Ve Finansman Alalında Ve Pazarlama Ve Perakende Alanında Kurs Açabilir. Usta Öğretici Başvuruları Halk Eğitim Merkezleri Tarafından Çoğunlukla Eylül Ayında Alınır. Başvuru Duyuruları Halk Eğitim Merkezlerinin Resmi Sitelerinden Yada Kurumlardaki Panolardan İlan Edilir. Kurs Açılmak İstenilen Halk Eğitim Merkezine Başvurulur.

 8. Büşra dedi ki:

  Merhabalar gıda teknikerliği mezunuyum şu anda da açıktan işletme son sınıfım usta öğretici belgesi aldım hangi alanlarda başvuru yapabilirim, yılın her döneminde bu kursu açmak için talep edebilir miyim halk eğitim merkezlerinden,

  1. başvuru tarihleri halk eğitim merkezleri tarafından ilan edilir, çoğunlukla eylül ayında başvurular alınır, yıl içerisinde başvuru alan halk eğitim merkezleri bulunabilir.

 9. Aysun dedi ki:

  İyi günler ben hem Bilişim Teknolojileri meslek lisesi hem de Eğitim Fakültesi Bilgisayar öğretmenliği mezunuyum. Temel bilgisayar kurslarinizda usta ogreticilik yapabilir miyim? Ne zaman başvurmalıyım?

  1. bilişim teknolojisi alanındaki kurslar için http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=6&alan=Bili%C5%9Fim%20Teknolojileri başvurulabilir. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerinde göre değişmekle birlikte çoğunlukla eylül ayında alınır. yıl içerisinde usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri bulunmaktadır. başvuru duyuruları kurumların resmi internet sitelerinden yada kurumlardaki panolardan ilan edilir.

 10. Didem dedi ki:

  Merhaba
  Ben İkinci üniversite kapsamında İstanbul Üniversitesi 4 yıllık Çocuk Gelişimi Uzmanlığı Bölümü’ne başladım. İlk yılımı bitiriyorum. Bünyenizde Çocuk Gelişimi uzmanlık alanları ile ilgili herhangi bir alanla öğretici olabilir miyim? Şartları nelerdir?

  1. çocuk gelişimi bölümü mezunları çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki kurslarda görev almak için başvuruda bulunabilir. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=12&alan=%C3%87ocuk%20Geli%C5%9Fimi%20ve%20E%C4%9Fitimi
   kurs modüllerinde eğitici şartları belirtilmiştir.

 11. zeliha dedi ki:

  halk eğitimde usta öğretici olarak çalışmak istiyorum bu belgeyi aldım oryantasyon belgeside almam gerekiyor mu ve bu belgeyi almalıysam nerden alabiliyorum ?

  1. usta öğretici oryantasyonu kursu halk eğitim merkezlerinde açılıyor, kurs açmak için belge zorunludur.

 12. Nazmiye okuyucu dedi ki:

  Hocam ben güzellik ve saç bakımı bölüm mezunuyum açıktan okuyorum acaba seymerlerde öğretmenlik yapa bilirmiyim

 13. esen dedi ki:

  usta öğretici olmak için herhangi bir kursa gtmemiz gerekiyor mu?ben daha önce yağlı boya kursuna gittim gazetecilik öğretmeniyim..tarih ve coğrafya özel kurslar verdim alan dışı da eğitimci olabilir miyim

  1. her kurs için farklı eğitici şartları bulunmaktadır. alanında lisans, ön lisans, meslek lisesi, ustalık / usta öğretici belgesi, 4. seviye kurs bitirme belgesi, 4. seviye mesleki yeterlilik belgesi sahibi olma şartları aranır. gazetecilik http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=20&alan=Gazetecilik alanında açılan kurslar için başvuruda bulunabilirsiniz.

 14. Ayşegül dedi ki:

  Hocam merhabalar. Ben ingilizce öğretmenliği mezunuyum, henüz atanamadım. Acaba halk eğitimde ingilizce kurslarlarında eğitmen olarak görev alabilir miyim? Bir de saat ücreti hakkında bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.

  1. görev alabilirsiniz. ücretli usta öğretici saat ücretleri kursun açıldığı zaman (hafta içi, hafta sonu, akşam) kursun açıldığı yer (ceza tutukevi vb.) yerlere göre değişiyor. öğretmen ek ders saat ücreti civarı.

 15. Hatice dedi ki:

  Usta ögretici olarak kurs açma başvuruları ne zaman ?

  1. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerinde göre değişiyor. çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında başvurular alınır.

 16. Özge Karayağız dedi ki:

  Ben 2 dönem HEM’de çini işleme kursuna katılıp sertifika aldım.
  4 yıllık işletme mezunuyum.
  HEM’lerde öğretmen olabilirmiyim?
  Usta öğretici belgesi alabilirmiyim?
  Usta öğreticilik belgesi için Nereye,ne zaman başvuru yapmalıyım?

  1. 4 Yıllık İşletme Mezunları Programları Bilmek Koşuluyla Muhasebe Ve Finansman Alanında Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe, Temel Muhasebe Vb. Kursları Açabilir.

   Çini İşleme Kursu Açabilmeniz İçin Çinicilik Ustalık Usta Öğreticilik Belgesi Almanız Gerekli. Ustalık Belgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir. Öncelikle Kalfalık, Sonra Ustalık, Sonra Usta Öğreticilik Belgesi Alınır.
   https://www.hemhalkegitim.com/ustalik-belgesi-alma-sartlari-dilekceler/

 17. Zeliha kaya dedi ki:

  Ustalık belgeleri için nereye başvuruda bulunuyoruz

  1. kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir.

 18. Zeliha kaya dedi ki:

  Merhaba ben 99 kız meslek mezunuyum halk eğitime bağlı igne oyasi icin öğretmenlik başvuruda bulunmak istiyorum ama öncesinde hangi alanlarda sertifika almalıyım yardimci olurmusunuz Teşekkürler

  1. İğne Oyası Kursu Açmak İçin El Ve Makine Nakışı Ustalık Usta Öğreticilik Belgesi Sahibi Olmak.
   El Ve Makine Nakışı, El Nakışı, Nakış Meslek Lisesi Mezunu Olmak.
   Nakış Ön Lisans Mezunu Olmak.
   Nakış Öğretmenliği, El Sanatları Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak Gereklidir.

 19. Fatma dedi ki:

  Hocam geçmiş yıllarda HEM çalışmışlıgım var 2014 yılından beri HEM çalışıyorum ustalık belgesi içinde müracaat ettim bu sene tekrar çalışmak istiyorum bu sene de hakkım var mı teşekürler

  1. alanınızda usta öğretici başvurusunda bulanan kişilere göre değerlendirilir.

   1. Rabia dedi ki:

    Hocam ben lise yiyecek içecek hizmetleri bölümünden mezunum iş yeri açma belgem var bende halk eğitimin de kurs aça bilirmiyim

    1. 3 yıl meslek deneyimi şartı ile yiyecek içecek hizmetleri alanı için başvurulabilir.

Yorum Yaz